VIDĚT DALEKO A DOJÍT TAM NENÍ TOTÉŽ. ???
CHCEŠ REALIZOVAT SVÉ SNY? PROBUĎ SE ! ???
V ŽIVOTĚ JE TO JAKO V TRAMVAJI. KDYŽ SI PŘECE SEDNEŠ, JSI UŽ NA KONEČNÉ ???
PŘEJI SI MÍT ODVAHU ZMĚNIT VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT JDOU, VYROVNANOST PŘIJMOUT VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT NEJDOU A MOUDROST, KTERÁ BY NAPOVĚDĚLA TEN ROZDÍL MEZI NIMI. ???
NEJKRATŠÍ ODPOVĚDI „ANO“ A „NE“ VYŽADUJÍ NEJDELŠÍ PŘEMÝŠLENÍ.
ŘEČNICTVÍ JE JAKO UMĚNÍ ŘÍDIT AUTOMOBIL. NAPŘED MUSÍME VĚDĚT, JAK ZASTAVIT. ???
JE JEN TAK MÁLO LIDÍ, KTEŘÍ DOVEDOU UZNAT SVOJI CHYBU. ???
V DNEŠNÍM SVĚTĚ SI MÁLOKDO VŠÍMÁ PROBLÉMŮ DRUHÝCH. KAŽDÝ SE SNAŽÍ UDĚLAT MAXIMUM PRO SEBE.MAREK ŠUBA
ALKOHOLICUS SEMPER MENDAX.ALKOHOLIK VŽDY LŽE. ???
ALKOHOL JE DOBRÝ HLAVNĚ TEHDY, KDYŽ POTŘEBUJEME NĚCO ZAPÍT A TO TEHDY, AŤ JE TO PŘÍJEMNÉ NEBO NE. KDYŽ TO ZAPÍJÍME ALE MOC DLOUHO, TAK SE UTOPÍME. MEDICÍNA V AFORISMECH
K DOKONALOSTI MÁ ČLOVĚK NEJBLÍŽE, KDYŽ VYPLŇUJE ŽÁDOST O POVOLÁNÍ. ???
SLEDUJ ŽIVOT PŘES PŘEDNÍ SKLO, NIKOLIV POHLEDY DO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA. ???
PESIMISTA JE VE VÝHODĚ: BUĎ ZNOVU A ZNOVU ZJIŠŤUJE, ŽE MĚL PRAVDU, NEBO JE PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPEN. ???
NIKDO NEPOTŘEBUJE DOVOLENOU VÍC, NEŽ TEN, KDO SE Z NÍ PRÁVĚ VRÁTIL. MEDICÍNA V AFORISMECH
RADUJME SE Z MALIČKOSTÍ, PROTOŽE TĚCH VELIKÝCH RADOSTÍ JE JEN VELMI MÁLO. Z JEDNOHO FILMU.
ROZZLOBENÍ LIDÉ DĚLAJÍ CHYBY. Z FILMU ČMUCHALOVÉ II.
ZE VŠECH TVORŮ JEN ČLOVĚK PIJE, AČ ČASTO NEMÁ ŽÍZEŇ, JÍ AČ ČASTO NEMÁ HLAD A MLUVÍ, AČ ČASTO NEMÁ CO ŘÍCI. STEINBECK
HOST A RYBA TŘETÍ DEN SMRDÍ. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
ČLOVĚK POTŘEBUJE DVA ROKY, NEŽ SE NAUČÍ MLUVIT A ŠEDESÁT, NEŽ SE NAUČÍ MLČET. FEUCHTWANGER
PŘEDSTAVTE SI TO TICHO, KDYBY LIDÉ ŘÍKALI JEN TO, CO VĚDÍ. K. ČAPEK
VZDĚLANÝ ČLOVĚK JE PROTIVNĚJŠÍ NEŽ NEVZDĚLANĚJŠÍ. SHAW
MOUDRÝ ČLOVĚK ZŮSTÁVÁ V POZADÍ A TÍM SE PRÁVĚ DOSTÁVÁ V ČELO LIDÍ.LAO-C´
PRO KARIÉRU NENÍ POTŘEBA ANI TOLIK INTELIGENCE, JAKO ZCHYTRALOSTI. TALLEYRAND
ČLOVĚKA VĚTŠINOU ŽENE CTIŽÁDOSTIVOST. ALE PAK STEJNĚ VZPOMÍNÁ JEN NA TY LIDSKÉ MOMENTY. VE STARŠÍM VĚKU SE UŽ PŘESTANETE HNÁT NAHORU, PROTOŽE BUĎ UŽ TRAM JE, ANEBO ZMOUDŘÍ A VÍ, ŽE SE TAM NIC ZVLÁŠTNÍHO NEDĚJE. ŽE ČLOVĚK TAM LEZE JEN PROTO, ABY TAM BYL. A KDYŽ TAM JSTE, KOUKÁTE SE RYCHLE DOSTAT DOLŮ, PROTOŽE TAM JE TEPLEJI. JEDNÁ SE O TO, ABY ČLOVĚK BĚHEM SVÉHO VÝVOJE NEZHLOUPNUL. ABY SE NEZAČAL KLANĚT SÁM SOBĚ, PROTOŽE PAK SE PŘESTANE VYVÍJET. SOVÁK
JSOU TAK HLOUPÍ LIDÉ NA SVĚTĚ, ŽE JE ZBYTEČNÉ JIM NĚCO VYSVĚTLOVAT. PÁDNOU RANOU NA LEBKU OTŘESE SE MOZEK, GANGLIA SI POSKOČÍ A V UBOHÉ HLAVĚ MŮŽE VZEJÍTI SVĚTLO. GELLNER
DĚSÍM SE DAVU, JE NEJKRUTĚJŠÍ A NEJHLOUPĚJŠÍ ZE VŠECH PŘÍRODNÍCH ŽIVLŮ.K. ČAPEK
KDO SE PŘE S OPILÝM, VEDE SPOR S NEPŘÍTOMNÝM. SYRUS
ŘÍCI NĚKOMU, ŽE JE IDIOT, TO NENÍ NĚKDY URÁŽKA, ALE PROSTÁ DIAGNÓZA. TUWIM
SMĚJ SE A CELÝ SVĚT SE SMĚJE S TEBOU; PLAČ A PLÁČEŠ SÁM.TURKMENSKÉ PŘÍSLOVÍ
SVĚT JE ZRCADLO. MRAČTE SE DO NĚHO A BUDE SE NA VÁS TAKÉ MRAČIT, ZASMĚJTE SE A BUDE VÁM VESELÝM A LASKAVÝM SPOLEČNÍKEM. THACKERAY
COLOR="330033" KDE JE MÁLO ÚSMĚVU, TAM JE MÁLO ÚSPĚCHU. FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
MILUJ SEBE SAMA A OSTATNÍ TĚ BUDOU HANĚT. HAŇ SÁM SEBE A OSTATNÍ TĚ BUDOU MILOVAT. AFRICKÉ PŘÍSLOVÍ
K TOMU, ABY ČLOVĚK DOBŘE VIDĚL NESTAČÍ MÍT OTEVŘENÉ JEN OČI. K TOMU JE TŘEBA OTEVŘÍT I SRDCE. CÉZANNE
NEJVÍCE DÁŠ TOMU, KOMU DÁŠ NADĚJI. BABLER
ŽENA DÁVÁ PŘEDNOST MUŽŮM, KTEŘÍ JI DOBÝVAJÍ, PŘESTO ŽE JIM NEROZUMĚJÍ, NEŽ ABY SI VZALA MUŽE, PŘED TĚMI, KTEŘÍ JÍ ROZUMĚJÍ, ALE NEDOBÝVAJÍ JI.FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŠPATNÝ ČLOVĚK NEMŮŽE NAMALOVATI DOBRÉHO OBRAZU. ŠPÁLA
STINNOU STRÁNKOU NOVÝCH KNIH JE, ŽE KVŮLI NIM NEMŮŽEME ČÍST KNIHY STARŠÍ. JOUBERT
NEJPRVE TŘEBA MÍTI OBRAZU PLNÉ SRDCE, ABY HO PAK MOHLY BÝTI I PLNÉ OČI. J. ČAPEK
CO ŤULPASOVÉ NAPÍŠÍ, AŤ TAKÉ ŤULPASOVÉ ČTOU. TWAIN
CO JE NAPSÁNO BEZ NÁMAHY, JE OBVYKLE ČTENO BEZ POTĚŠENÍ. JOHNSON
K TOPENÍ JE NEJLEPŠÍ STARÉ DŘEVO, K PITÍ STARÉ VÍNO, K DŮVĚRNÝM SDĚLENÍM STAŘÍ PŘÁTELÉ A KE ČTENÍ STARÉ KNIHY. BACON
POSPĚŠTE, BYSTE PŘEČETLI NEJLEPŠÍ KNIHY. NENÍ JICH MNOHO A MŮŽE SE STÁTI, ŽE VÁŠ ŽIVOT UPLYNE, NEŽ-LI JE PŘEČTETE. THOREAU
RADĚJI BYCH BYL ČLOVĚKEM V PODKROVÍ SE SPOUSTOU KNIH, NEŽ KRÁLEM, KTERÉMU SE NECHCE ČÍST. MACAULAY, ZTOTOŽŇUJI SE
SPISOVATEL NESMÍ ZVEŘEJŇOVAT SVOJE POCHYBNOSTI O VLASTNÍM DÍLE. NAŠLA BY SE NA NĚ NEJJEDNODUŠŠÍ ODPOVĚĎ: „A KDO TĚ NUTÍ, ABYS TVOŘIL. KDYŽ JE TO PRO TEBE TAKOVÉ UTRPENÍ, TAK PROČ JE SNÁŠÍŠ?“ POCHYBNOSTI JSOU NAŠÍM OSOBNÍM MAJETKEM. NIKDY O NICH NEMLUV, AŤ JSOU JAKÉKOLIV. CAMUS
DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC. REŽISÉR NECHÁPE, CO CHCE AUTOR, HERCI NEROZUMĚJÍ, CO PO NICH CHCE REŽISÉR, A DIVÁCI NEVĚDÍ, CO SE DĚJE NA JEVIŠTI. STRINDBERG
PŘEDSTAVUJ SI, ŽE KAŽDÝ DEN, JENŽ SE ROZZÁŘIL, JE TVŮJ POSLEDNÍ;VDĚČNĚ PAK PŘIJMEŠ KAŽDOU HODINU, SE KTEROU TVOJE NADĚJE JIŽ NEPOČÍTALA. HORATIUS
LEŽÍ-LI TI NA SRDCI BLAHO TVÝCH DĚTÍ, NECH JE ZAKUSIT TROCHU ZIMY A CHLADU. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŘEDITEL JE ČLOVĚK JAKO KAŽDÝ JINÝ, JENŽE TO ZAPOMNĚL. CHANDLER + ÚP. Z. M.
NEŠŤASTNÝ ČLOVĚK SE MŮŽE OSVOBODIT JENOM ZAPOMENUTÍM NEBO SNĚNÍM. GUYAU
MĚLI BYCHOM ŽÍTI TAK, JAKO BYCHOM BYLI VŠEM LIDEM NA OČÍCH. MĚLI BYCHOM MYSLITI TAK, JAKO BY SEBESKRYTĚJŠÍ KOUTKY DUŠE NAŠÍ BYLY PŘÍSTUPNY ZRAKU KOHOKOLI. SENECA
ČLOVĚK SE MŮŽE ROZLOUČIT SE VŠÍM, JENOM NE S NADĚJÍ! ERENBURG
NAČ SE ZATĚŽOVAT SOUCITEM VE SVÉM SRDCI, KDYŽ ÚPLNĚ STAČÍ PROJEVIT HO NAVENEK. ROCHEFOUCAULD
VŽDYCKY BUĎTE SPRAVEDLIVÍ. TÍM SE NĚKTERÝM LIDEM ZAVDĚČÍTE, JINÉ OHROMÍTE. TWAIN
LENOŠI CHTĚJÍ POŘÁD NĚCO VYKONAT. VAUVENARGEUS
LIDÉ SE RÁDI ZAMĚSTNÁVAJÍ, ABY NEMUSELI PRACOVAT. HERBEN
EXISTUJE SPOLEHLIVÉ PRAVIDLO, DLE NĚHOŽ POZNÁŠ, ZDA SE ČLOVĚK NARODIL ABY SE SLAVNÝM: JESTLIŽE NENÁVIDÍ SCHOPNĚJŠÍ LIDI VE SVÉM OKOLÍ, NEPOZVEDNE SE NIKDY NAD PRŮMĚR. JOHN
MYSLÍM, ŽE ČLOVĚK MÁ JÍT VPŘED A NEZATĚŽOVAT SE VZPOMÍNKAMI. KDYBY BYLO BOŽÍ PŘÁNÍM, ABY ČLOVĚK COUVAL BYŤ JEN VE VZPOMÍNKÁCH, BYL BY MU ZASADIL OKO VZADU DO HLAVY. JOHN
V ŽIVOTĚ NEDĚLEJ NIC TAKOVÉHO, ŽE BYS PAK MUSEL MÍT STRACH, ABY SE O TOM NEDOZVĚDĚL TVÍ BLIŽNÍ. EPIKUROS
NEJTĚŽŠÍ JE ŽIVOT ŠTUDÁKA. JE PLNÝ ZKOUŠEK. DOLINA
SAMOTA JE TRPKÁ. HAMERLING
OPTIMISMUS JE, KDYŽ ŽENA NEUMYJE VEČER NÁDOBÍ V NADĚJI, ŽE ZÍTRA K TOMU BUDE MÍT VĚTŠÍ CHUŤ. THOMSONOVÁ
MLÁDÍ BY BYLO MNOHEM PĚKNĚJŠÍ, KDYBY SE OBJEVILO V POZDĚJŠÍM VĚKU. RUSSEL
NEJVĚTŠÍ VADA LIDSKÉHO ŽIVOTA JE TA SKUTEČNOST, ŽE V DOBĚ, KDY DOSTÁVÁME OPRAVDOVÝ ROZUM, STOJÍME UŽ OBĚMA NEBO ASPOŇ JEDNOU NOHOU V HROBĚ. JOHN
TRVALÉ NEŠTĚSTÍ MÁ TU JEDINOU VÝHODU, ŽE TY, KTERÉ STÁLE SUŽUJE, NAKONEC ZOCELÍ. SENECA
PLOVACÍM PÁSEM ŽIVOTA JE LEHKOMYSLNOST. JOHN
PŘEKONAT ŠPATNÉ ZVYKY JE MOŽNÉ JENOM DNES, ZÍTRA UŽ NE. KONFUCIUS
LIDEM NECHYBÍ SÍLA, ALE VŮLE. HUGO
ZPRAVIDLA VĚCI VYMYŠLENÉ JSOU PŮVABNÉ, HOLÁ PRAVDA NUDA. JOHN
VŠUDE TAM, KDE LZE ŽÍT, LZE ŽÍT TAKÉ DOBŘE. MARCUS AURELIUS
STAROSTI JSOU NEJLEPŠÍ ZÁBAVOU. FRANCE.
PROŽÍVÁME-LI DELŠÍ DOBU IDYLU, PŘESTANEME JI VNÍMAT, A OSUD BY NÁM PROKÁZAL NEOCENITELNOU SLUŽBU, KDYBY NÁS POPADL ZA LÍMEC A VYHODIL DOČASNĚ NA MRÁZ. JOHN
NEJTRESTUHODNĚJŠÍ FORMOU ROZTRŽITOSTI JE, KDYŽ LIDÉ ZAPOMÍNAJÍ NA RADOST ZE ŽIVOTA , KDYŽ PŘIJÍMAJÍ KRÁLOVSKY DARY OSUDU S PŘESVĚDČENÍM, ŽE JE TO SAMOZŘEJMÉ. JIROTKA
NEJTĚŽŠÍ JE ODPOVÍDAT NA MLČENÍ. CAMUS
ŽIVOT BEZ ZDRAVÍ JE BŘEMENEM, SE ZDRAVÍM – RADOST A PLES. LONGFELLOW
STÁRNUTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŽ ZLOZVYK, NA KTERÝ OPRAVDU ZAMĚSTNANÝ ČLOVĚK NEMÁ ČAS. MAUROIS
MLÁDÍ ŽIJE Z NADĚJÍ, STÁŘÍ ZE VZPOMÍNEK. FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
MLADÍ LIDÉ MAJÍ SKLONY MYSLET SI, ŽE JSOU MOUDŘÍ, JAKO SI OPILÍ MYSLÍ, ŽE JSOU STŘÍZLIVÍ. CHESTERFIELD
MLADÍ POTŘEBUJÍ RADOST A LÁSKU, DOSPĚLÍ PRÁCI A PŘÁTELSTVÍ, STAŘÍ MÍR A POKOJ. KONFUCIUS
NEZÁLEŽÍ NA TOM, ABY SES VYROVNAL TOMU NEBO ONOMU ČLOVĚKU, ALE JDE O TO, ABY SES JEDNOU STAL SAMÝM SEBOU. BABLER
LEŽ SE STANE PRAVDOU JEN TEHDY, KDYŽ JÍ ČLOVĚK CHCE VĚŘIT. JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŘEČI SE MLUVÍ, VODA TEČE. ???
NENÍ DŮLEŽITÉ, JAK ČLOVĚK VYPADÁ, JESTLI MÁ KRÁSNÉ AUTO A OBROVSKÝ DŮM SE TŘEMI ZAHRADAMI. DŮLEŽITÉ JE, CO VÍ, CO UMÍ A HLAVNĚ - JAKOU MÁ POVAHU. Z. M.
NĚKTERÝM LIDEM NENÍ NIKDY DOPŘÁNO, ABY SI SEDLI DO STÍNU STROMU, ZAVŘELI OČI A ŘEKLI SI: “KONEČNĚ MÁM ÚPLNĚ VŠECHNO HOTOVÉ, UŽ NEMUSÍM NIC DĚLAT.“ MIRIAM PROKEŠOVÁ
ŽENA JE NEŠŤASTNÁ, KDYŽ SE JÍ NEODPORUJE.
HLOUPOST ZÁVIDÍ BOHATÉMU A POSMÍVÁ SE CHUDÉMU.
NENAJDE SE V SVĚTĚ ČLOVĚK TEN, KTERÝ BY SE ZALÍBIL LIDEM VŠEM.
HLOUPOST A PÝCHA NA JEDNOM DŘEVĚ ROSTOU.
Z PILNOSTI SE ŠTĚSTÍ RODÍ, LENOST HOLOU BÍDU PLODÍ.
NIKDY SE NEKOUKEJ CO KDO MÁ A ČÍM JE, ALE JAKÝ JE.
JE TŘEBA JÍST, ABYS ŽIL, A NE ŽÍT, ABYS JEDL.
KDO KRADE MÁLO, JDE DO VĚZENÍ. KDO KRADE MOC, DĚLÁ KARIÉRU. NUDNÝ ŘEČNÍK ZABIJE I NEJVĚTŠÍ MYŠLENKU. BOHATÍ NEJSOU MILOSRDNÍ, A MILOSRDNÍ NEJSOU BOHATÍ.
KDO ZTRATÍ DŮVĚRU, VÍC ZTRATIT NEMŮŽE.
ČASTO JSME LITOVALI SVÝCH SLOV, ALE NIKDY SVÉHO MLČENÍ.
KDO PRONÁSLEDUJE DVA ZAJÍCE, NECHYTNE ANI JEDNOHO.
LUK STÁLE NAPNUTÝ POZBÝVÁ SÍLY.
VĚTŠINU TOHO, CO ODKLÁDÁME NA ZÍTŘEK, MĚLI JSME UDĚLAT JIŽ VČERA.
NECHVAL DNE PŘED VEČEREM.
ČLOVĚK SE NARODIL K ČINNOSTI. NEBÝT NIČÍM ZAMĚSTNÁN A NEEXISTOVAT JE PRO ČLOVĚKA TOTÉŽ.
JE LÉPE SE OPOTŘEBOVAT NEŽ ZREZIVĚT. DENIS DIDEROT
JE TŘEBA ŽÍT ZAMILOVÁN V NĚCO, CO JE TI NEDOSTUPNÉ. ČLOVĚK ROSTE TÍM, ŽE USILUJE VZHŮRU. M. GORKIJ
KDYŽ NAJDEŠ V ŽIVOTĚ CESTU BEZ PŘEKÁŽEK, URČITĚ NEVEDE NIKAM. N. CLARK
OBTÍŽNÉ NEZNAMENÁ NEPŘEKONATELNÉ. M. I. KALININ
KDO NEJDE VPŘED, JDE VZAD. NEEXISTUJE NEHYBNÝ STAV. V. BĚLINSKIJ
JSI TÍM, ČÍM, SES STAL. LEWIS, DOWEL
ZMĚNA JE KOŘENÍM ŽIVOTA. ???
JAK ČLOVĚK MYSLÍ, TAKOVÝ JE. BIBLE
RUCE MI MŮŽETE SVÁZAT, DUCHA VŠAK NE. ???
NIKDO NEPOTŘEBUJE ÚSMĚV TOLIK, JAKO TEN, KDO UŽ NEMÁ ŽÁDNÝ NA ROZDÁVÁNÍ. ???
ZE VŠECH SLOV, CO MŮŽE JAZYK MÍT, JE NEJHORŠÍ „MOHL JSEM TO MÍT.“ ???
ŘÍCI, CO SI MYSLÍM, JE MNOHDY NEJVĚTŠÍ BLÁHOVOST A MNOHDY NEJVĚTŠÍ UMĚNÍ. ???
TVŮJ ŽIVOT JE JAKO PRÁZDNÁ SKLENICE A JE JEN NA TOBĚ, ČÍM SI JI NAPLNÍŠ, PROTOŽE NAKONEC SI TO STEJNĚ VYPIJEŠ SÁM. ???
BOHÁČ JE VŽDY LHOSTEJNÝ A NECITELNÝ K CIZÍMU ŽALU. SA‘ DÍ
VŠICHNI BEROU OHLED NA ČAS, JEN ČAS NA NIKOHO. NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
LEPŠÍ SI KOSTI ZPŘERÁŽET, NEŽ SI POŠRAMOTIT POVĚST. MONGOLSKÉ
ČLOVĚK JE SPOLEČENSKÝ TVOR, KTERÝ NENÁVIDÍ SVÉ BLIŽNÍ. E. DELACROIX
DĚTI STRAŠÍME ČERTEM, DOSPĚLÉ LIDMI. ŽIDOVSKÉ PŘÍSLOVÍ
Z DÁLKY TISÍCE LIDÍ POSLALI DAR: PTAČÍ PÍRKO. NEZÁLEŽÍ, KOLIK DAR VÁŽÍ. NESMÍRNOU CENU MÁ TO, ŽE POSLALI. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
NAUČ SE POZORNĚ POSLOUCHAT, CO ŘÍKÁ DRUHÝ A ZE VŠECH SIL USILUJ VCÍTIT SE V MYŠLENÍ MLUVÍCÍHO. MARCUS AURELIUS
SHLEDÁŠ-LI U CHUDÁKA VELKÝ DLUH, ROZDĚL HO NA TŘI DÍLY – DVA PROMIŇ A JEN JEDINÝ PONECH; ŽIVOT TI POTVRDÍ, ŽE JE TO NEJLEPŠÍ ZPŮSOB JEDNÁNÍ. AMENEMOPE
SPLATIT ZA DOBRO DOBREM DOKÁŽE KAŽDÝ CHÁM, DOBREM ZA ZLO JEN VELIKÁN. ARABSKÉ
JSOU LIDÉ, JEJICHŽ PŘIROZENOSTÍ JE NEZÁJEM O CIZÍ DOBRO. F. BACON
HLUCHÝ CO NEDOSLYŠÍ – DOLŽE. RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
Z HLUPÁKA LUMP SE STANE, JE LI MU ČASTO ODPOUŠTĚNO. PUBLILIUS SYRUS
HLOUPÉMU ČLOVĚKU NEJVÍCE PROSPÍRÁ, KDY MLČÍ. KDYBY TO VŠAK VĚDĚL, NEBYL BY TO UŽ HLOUPÝ ČLOVĚK. SA‘ DÍ
KLID JE PŘÍJEMNÝ CHLAPÍK, ALE NUDA JE JEHO SESTRA. VOLTAIRE
NENÍ VŮBEC PROSPĚŠNÉ MÍT KRÁSY VÍC NEŽ POUHOU POLOVIC. EURIPIDES
KRÁSNÉ ŽENY PONECHEJME MUŽŮM BEZ FANTAZIE. PROUST
PRVNÍ ČLOVĚK, KTEŘÍ PŘIPADL NA TO, ABY SI OHRADIL KUS PŮDY A ŘEKL: ‚TOTO JE MOJE!‘, A KTERÝ NAŠEL LIDI TAK PROSTODUCHÉ, ŽE TOMU UVĚŘILI, BYL SKUTEČNÝM ZAKLADATELEM OBČANSKÉ NEROVNOSTI. KOLIK ZLOČINŮ, VÁLEK A VRAŽD, KOLIK BĚD A HRŮZ BY BÝVAL UŠETŘIL LIDSTVU TEN, KDO BY BYL VYRVAL TY KOLÍKY NEBO ZASYPAL TEN PŘÍKOP A VZKŘIKL KE SVÝM BLIŽNÍM: ‚CHRAŇTE SE POSLOUCHAT TOHOTO PODVODNÍKA! JSTE ZATRACENI, ZAPOMENETE-LI, ŽE PLODY ZEMĚ PATŘÍ VŠEM A ZEMĚ ŽE NENÍ NIČÍ!‘ ROUSSEAU (POZN. K TOMUTO BY STEJNĚ JEDNOU DOŠLO)
MLADÁ GENERACE MÁ POCIT, ŽE S NÍ PŘICHÁZÍ LEPŠÍ SVĚT. STARÁ GARDA MÁ POCIT, ŽE S NÍ TEN LEPŠÍ SVĚT ODCHÁZÍ. K. ČAPEK
MLÁDÍ JE NĚCO, CO MAJÍ JEN MLADÍ LIDÉ, A CO BY JENOM STAŘÍ DOVEDLI MOUDŘE POUŽÍVAT. WOLFE T.
CELÝ SVŮJ ŽIVOT JSEM PROŽIL MEZI MUDRCI A NENAŠEL JSEM PRO ČLOVĚKA NIC LEPŠÍHO, NEŽ JE MLČENÍ. SA‘DÍ
ŽÍT V CHUDOBĚ NENÍ HANBA, ŽÍT VE ŠPÍNĚ ANO. HOLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ
NĚMÝ NIC NESJEDNÁ.(OSTÝCHAVOST) ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
OSUD OSVOBODÍ MNOHÉ OD TRESTU, ALE OD STRACHU NIKOHO. SENECA
JEN SILNÝ DONUTÍ OSUD. SLABÉHO DONUTÍ OSUD SÁM. KONFUCIUS
OSUD JE ZBABĚLÝ PES, LEKNE SE, KDYŽ NA NĚJ DUPNEŠ. PETÖFI
HLUPÁK, KTERÝ TLACHÁ O NĚČEM, CO NEVÍ, JE UŽITEČNĚJŠÍ NEŽ MUDRC, KTERÝ MLČÍ O TOM, CO VÍ. MONGOLSKÉ PŘÍSLOVÍ
OŠKLIVOST MŮŽE BÝT KRÁSNÁ, ALE CO JE JEN HEZKÉ – NIKDY. GAUGUIN
ACH, JAK TĚŽKÉ JE BÝT KRÁSNÝ, KDYŽ JE ČLOVĚK OŠKLIVÝ! ILF
TVÉ SRDCE NENÍ UBRUS, ABYS HO PŘED KAŽDÝM ROZPROSTÍRAL. ÁZERBÁJDŽANSKÉ PŘÍSLOVÍ
TAJEMSTVÍ, JAK SI UDRŽET DOBROU MYSL, SPOČÍVÁ V NÁVYKU NEZNEPOKOJOVAT SE HLOUPOSTMI A V UMĚNÍ VÁŽIT SI I MALÝCH RADOSTÍ. SMILES
KDO SE UDRŽUJE V POHODĚ, NEMÁ PROČ UMÍRAT. FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZAPOCHYBUJ O VŠEM ALESPOŇ JEDNOU, I KDYBY TO BYLA VĚTA: DVA×DVĚ JSOU ČTYŘI. LICHTENBERG
KDO CHCE ZMĚNIT SVĚT, MUSÍ ZMĚNIT NEJDŘÍVE SEBE. MARK TWAIN (VÝŇATEK)
KDO O KOM PŘED TEBOU, TEN O TOBĚ ZA TEBOU. SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
POMSTOU, ODPLATOU NEBO HNĚVEM NEMOHOU BÝT KŘIVDY ODČINĚNY. ZLO MŮŽE BÝT VYTĚSNĚNO JEN DOBREM. POMSTA MŮŽE ZPLODIT ZASE JEN NOVOU KŘIVDU NEBO PRODLOUŽIT JIŽ TRVAJÍCÍ NEPŘÁTELSTVÍ. SHOVÍVAVOST A ODPOUŠTĚNÍ VŠAK VEDOU K NÁPRAVĚ OSTATNÍCH. KONFUCIUS
ŘÍKEJ VŽDY PRAVDU, ZVLÁŠTĚ PAK DÍTĚTI. SPLŇ VŠE, CO MU SLÍBÍŠ, ABYS JE NENAUČIL LŽI. TALMUD
PRAXE JE NEJLEPŠÍ UČITELKA. CICERO
CO BYLO VČERA, NENÍ DNES A NEBUDE ZÍTRA. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
O MNOHA LIDECH LZE ŘÍCI, ŽE SVOU SMRTÍ PROSPĚLI LIDSTVU VÍCE NEŽ SVÝM ŽIVOTEM. SHAW
NEŘÍKEJ SLOVA, KTERÁ ZATÍNAJÍ DO ŽIVÉHO, BA ANI SOKOVI JIMI JEHO DNY NEZKAL. DŮSLEDKY TĚCH SLOV BEZTAK STIHNOUT TEBE SAMOTNÉHO VZÁPĚTÍ, JAKO OZVĚNA ZE SKAL. SAKJA-PANDITA
NELÉTEJ PŘÍLIŠ VYSOKO!VŠIMNOU SI TOHO. HUGO
KDO VYSTRKUJE HLAVU NAD LESY, PŘIJDE O NI SPOLU S PAČESY. RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
TĚŽKO VYPOVĚDĚT, KOLIK NÁKLONNOSTI SI ČLOVĚK ZÍSKÁ U DRUHÝCH VLÍDNOSTÍ A PŘÍVĚTIVOSTÍ V HOVORU. CICERO
KDO SE PŘIZNÁVÁ, DO ZAD SI KUDLU VBODÁVÁ. RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEPŮJČIT – KRÁTKÁ NEPŘÍJEMNOST; PŮJČIT – DLOUHÁ NENÁVIST. MONGOLSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŮJČENÝM PENĚZŮM SE POKLOŇ AŽ PO PÁS A ŘEKNI: „SBOHEM.“ UZBECKÉ PŘÍSLOVÍ
OČ MÉNĚ BUDEŠ DÁVATI RAD, O TO VÍCE BUDEŠ OBLÍBEN. ROCHEFOUCAULD
TAJEMSTVÍ, JAK SI UCHOVAT VESELOU MYSL, SPOČÍVÁ V ZMĚNÍ NEZNEPOKOJOVAT SE HLOUPOSTMI A NADCHNOUT SE I TĚMI NEJMENŠÍMI NÁHODNÝMI RADOSTMI. SMILES
KDYBYCH MĚL POSLEDNÍCH PĚT DOLARŮ, TAK TŘI Z NICH VĚNUJI NA REKLAMU. HENRY FORD
ZALÉVÁŠ-LI KVĚTINY, LIJ VODU KE KOŘENŮM, POUČUJEŠ-LI ČLOVĚKA, PROMLOUVEJ K JEHO SRDCI. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽIVOT JE MAJETEK, KTERÝ MÁ CENU JEDINĚ TEHDY, KDYŽ SI HO NEVÁŽÍME. NENÍ NIC VZNEŠENĚJŠÍHO, NEŽ ŽE HO MŮŽEME ODHODIT. TO JE TEPRVE SVOBODA, PŘÁTELÉ. H. VON KLEIST, KTERÝ SPÁCHAL SEBEVRAŽDU V 34. LETECH (UPRAVIL Z.M.)
STOJÍ ZA TO NEBÁT SE SMRTI, PROTOŽE PAK SE NEUMÍŠ BÁT NIČEHO. SENECA
ŽIJEŠ – TAK SE NEZAPOMEŇ SMÁT. AŽ BUDEŠ UMÍRAT, LEDA SI ŠKYTNEŠ. UKRAJINSKÉ PŘÍSLOVÍ
SMRT JE DALEKO – CO SE BÁT.SMRT JE BLÍZKO, CO NADĚLAT??? RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
LIDÉ, KTEŘÍ TO VYZKOUŠELI, MNE UJISTILI, ŽE ČISTÉ SVĚDOMÍ ČINÍ ČLOVĚKA ŠŤASTNÝM A SPOKOJENÝM. PLNÝ ŽALUDEK VŠAK VYKONÁ TUTO PRÁCI STEJNĚ DOBŘE. JEROME KLAPKA JEROME
ŽÍT NA SVĚTĚ – JAKO MÍT RŮŽI: DLOUZE PŘIVONĚT A PŘEDAT NÁSLEDUJÍCÍM. KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ
MĚJTE SE NA POZORU PŘED ZUŘIVOSTÍ TRPĚLIVÉHO ČLOVĚKA. JOHN DRIDEN
TRPĚLIVOST MÁ JISTÉ JEDNO A TO ZLATÉ DNO. TATARKÉ PŘÍSLOVÍ
TRPĚLIVOST JE HRADBOU MOUDRÉHO. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
MLUVIT A URÁŽET JE PRO JISTÉ LIDI ÚPLNĚ TOTÉŽ. JSOU KOUSAVÍ A TRPCÍ. VÝSMĚCH, SPÍLÁNÍ, ÚTOKY JIM TEKOU ZE RTŮ JAKO SLINY, BYLO BY PRO NĚ UŽITEČNĚJŠÍ, KDYBY SE BYLI NARODILI NĚMÍ NEBO JAKO BLBCI. JEJICH DÍL ŽIVOTA A DUCHA JIM ŠKODÍ VÍCE, NEŽ BY JIM ŠKODILA HLOUPOST. LA BRUYÉRE
ÚSPĚCH V ŽIVOTĚ? TO JE VLASTNĚ ROVNICE: A=X+Y+Z.X JE PRÁCE, Y FAIR PLAY A TO Z?TO Z ZNAMENÁ DRŽET JAZYK ZA ZUBY. ALEBERT EINSTEIN
CHCEŠ-LI TO DOTÁHNOUT VYSOKO NEKLAĎ OTÁZKY A NEDÁVEJ NAJEVO, JAK JSI CHYTRÝ. KAREL ČAPEK
NEPŘÍJEMNOSTI, KTERÉ HO POTKAJÍ, NEBUDE DOBŘE SNÁŠET TEN, KOMU NEBYLO NIKDY NIC ODEPŘENO, KOMU STAROSTLIVÁ MATKA VŽDY UTŘELA SLZY, O KTERÉHO SE VŽDY STARAL VYCHOVATEL. SENECA
CO NEVEŠLO S MATEŘSKÝM MLÉKEM, S KRAVSKÝM NEVEJDE. TATARSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEUSMRCUJTE, NÝBRŽ CTĚTE ŽIVOT. BUDHA
ČLOVĚK SE MÁ ZDOKONALOVAT, I KDYŽ JE MU OSMDESÁT.NEVÁŽÍM SI STARÝCH LIDÍ, KTEŘÍ ŘÍKAJÍ: „JSEM UŽ TAKOVÝ.“ ACH, STARÝ BLÁZNE, BUĎ TEDY JINÝ. VOLTAIRE
ZKUŠENOST JE NEJLEPŠÍ UČITELKA. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
ACH, LIDÉ, KDE SE VE VÁS BERE TA ZLOBA, KRUTOST, NENÁVIST A ZÁVIST? LIDÉ PŘIJDOU, KDYŽ NĚCO POTŘEBUJÍ A PŘI ODCHODU TI JEN TAK MIMOCHODEM VRAZÍ DÝKU MEZI ŽEBRA. Z. M.
ZLODĚJÍČEK BĚŽÍ, VELKÝ ZLODĚJ BĚŽÍ. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
NEZAVŘOU TOHO, KDO UKRADNE JEN TOHO, KDO ŠPATNĚ SCHOVÁ. TATARSKÉ PŘÍSLOVÍ
TEMPORA MUTANTUR NOS ET MUTAMUR IN ILLIS.ČASY SE MĚNÍ A MY SE MĚNÍME S NIMI. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽÁDNÉ ZPRÁVY, DOBRÉ ZPRÁVY. ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ ZAČNE OPADÁVAT SPODNÍ LISTÍ, TO NAHOŘE BY SE TOMU NEMĚLO ZAČÍT SMÁT. ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
LEPŠÍ DOBŘE SE OBĚSIT, NEŽ ZLE OŽENIT. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ JSI PŘIŠEL NA SVĚT, PLAKAL JSI A VŠICHNI SE RADOVALI.ŽIJ TAK, ABY VŠICHNI PLAKALI, AŽ HO BUDEŠ OPOUŠTĚT. KONFUCIUS
AUDI, VIDE, TACE, SI VIS VIVERE CUM PACE.NASLOUCHEJ, POZORUJ A MLČ, CHCEŠ-LI V KLIDU ŽÍTI. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽIVOT JE JAKO HRA: NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK DLOUHO TRVALO PŘEDSTAVENÍ, ALE JAK DOBŘE BYLO ZAHRÁNO. SENECA
MILUJEŠ ŽIVOT? TEDY NEMRHEJ ČASEM, NEBOŤ TO JE TEN MATERIÁL, Z NĚHOŽ SE DĚLÁ ŽIVOT. FRANKLIN
ŽIVOT JE NEMOCNICE, V NÍŽ KAŽDÝ PACIENT JE POSEDLÝ TOUHOU ZMĚNIT POSTEL. BAUDELAIRE
ŽIVOT JE JAKO OHEŇ, NA ZAČÁTKU PLAMEN, NA KONCI POPEL. GRUZÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEZAŽIL JSEM VĚTŠÍ NENÁVISTI, NEŽ KDYŽ ZÁVIDÍ ŽENA ŽENĚ. Z.M.
MYSLÍM, ŽE ABSOLUTNĚ NEJBÁJEČNĚJŠÍ V ŽIVOTĚ JE POCIT, ŽE VÁS NĚKDO POTŘEBUJE. OLIVE SCHREINER
KAŽDÝ ČLOVĚK JEDNOU POTKÁ ČLOVĚKA SVÉHO ŽIVOTA, ALE JEN MÁLOKTEŘÍ HO POZNAJÍ VČAS. GINA KAUSOVÁ
VŠECHNY ŘEKY VSTUPUJÍ DO OCEÁNU, NIKDY JEJ VŠAK NEMOHOU NAPLNIT. STEJNĚ TAK ČASTO BEZNADĚJ VCHÁZÍ DO NAŠEHO ŽIVOTA, ALE ANI ONA JEJ NEMŮŽE NAPLNIT. FILM KUNG-FU LEGEND CONTINUE.
DOCTO HOMINI ET ERUDITO VIVERE EST COGITARE.PRO UČENÉHO A VZDĚLANÉHO ČLOVĚKA ŽÍT ZNAMENÁ PŘEMÝŠLET. CICERO
ČLOVĚK PŘECE MUSÍ NĚCO CHTÍT, MUSÍ MÍT PŘED SEBOU NĚJAKOU CESTU, O KTERÉ VÍ, KAM VEDE. A KDYŽ VĚŘÍ, ŽE JE SPRÁVNÁ, MÁ PO NÍ JÍT A TŘEBA I ZAKOPÁVAT O KAMENY. PAMATUJME, ŽE KDO PÍŠE PRO HLUPÁKY, NALEZNE VŽDY ŠIROKÝ OKRUH ČTENÁŘSTVA. TOLSTOJ
BLBOST JE VELKÝ DAR, ČINÍ ČLOVĚKA ŠŤASTNÝM. KOMÁREK
PRO ČLOVĚKA, KTERÝ SPLNIL SVOU POVINNOST JE SMRT PŘIROZENÁ A VÍTANÁ, PRÁVĚ TAK JAKO SPÁNEK. SANTYANA
NĚKTERÝM MUŽŮM VADÍ, ŽE SE JIM DO SOUKROMÝCH ZÁLEŽITOSTÍ PLETOU PŘÍBUZNÍ – NAPŘ. MANŽELKA A DĚTI. ???
VELKÝ DOBRODRUŽSTVÍM JE DNES OBYČEJNÝ A PROSTÝ ŽIVOT. ???
STÁŘÍ JE SMUTNÉ NE PROTO, ŽE PŘESTÁVAJÍ VŠECHNY RADOSTI, ALE PROTO, ŽE PŘESTÁVÁ NADĚJE. JEAN PAUL.
KAŽDÝ SI PŘEJE DLOUHO ŽÍT, ALE NIKDO NECHCE BÝT STARÝ. SOFOKLES
EXISTUJE TOLIK DNI JAKO NOCI A ŽÁDNÝ Z NICH V PRŮBĚHU ROKU NEMŮŽE BÝT DELŠÍ JAK DRUHÝ. DOKONCE ANI ŠŤASTNÝ ŽIVOT NEMŮŽE EXISTOVAT BEZ URČITÉ MÍRY TEMNOTY A SLOVO ŠTĚSTÍ BY ZTRATILO VÝZNAM, KDYBY NEBYLO VYVÁŽENO OBČASNÝM SMUTKEM. ???
DO STÁŘÍ JSEM SE STARAL O TO, ABYCH DOBŘE ŽIL, VE STÁŘÍ SE STARÁM, ABYCH DOBŘE UMŘEL. ANTE SENECTUTEM CURAVI, UT BENE VIVEREM, IN SENECTUTE, UT BENE MORIAR.
ZKRAŤ SVÉ STAROSTI, ABY SIS PRODLOUŽIL ŽIVOT.CURAE PONE METAS, UT SIT TIBI LONGIOR AETAS.
PROTOŽE ŽIJEŠ POCTIVĚ, NEDBEJ NA ŘEČI ZLÝCH LIDÍ.CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM.
ČESTNÁ SMRT JE LEPŠÍ NEŽ HANEBNÝ ŽIVOT. HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR.
PAMĚŤ JE NEJPOTŘEBNĚJŠÍM STATKEM ŽIVOTA. MEMORIA EST MAXIME NECESSARIUM BONUM VITAE.
SMRT JE JISTÁ, JEJÍ HODINA JE NEJISTÁ.MORS CERTA, HORA INCERTA.
NEJLEPŠÍ SMRTÍ JE ZEMŘÍT A BÝT OPLAKÁVÁN BLÍZKÝMI. MORS OPTIMA EST PERIRE LACRIMANDUM SUIS.
JABLKA NEPADAJÍ DALEKO OD STROMU. NON PROCUL A PROPRIO STIPITE POMA CADUNT.
NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK DLOUHO, ALE JAK DOBŘE JSI ŽIL.NON QUAMDIU, SED QUAM BENE VIXERIS, REFERT.
NEUČÍME SE PRO ŠKOLU, ALE PRO ŽIVOT. NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.
KAŽDÝ ZAČÁTEK JE TĚŽKÝ. OMNE PRINCIPIUM GRAVE.
SEJDE Z OČÍ, SEJDE Z MYSLI. PROCUL EX OCULIS, PROCUL EX MENTE.
ČÍM HŘEŠÍME V MLÁDÍ, TO ODPYKÁME VE STÁŘÍ. QUAE PECCAMUS IUVENES, EA LUIMUS SENES.
JAKÝ ŽIVOT, TAKOVÝ KONEC. QUALIS VITA, FINIS ITA.
STÁŘÍ JE NEVYLÉČITELNÁ CHOROBA. SENECTUS INSANABILIS MORBUS.
BEZ CHYB SE NIKDO NENARODÍ. SINE VITIIS NEMO NASCITUR.
KDE HŘEŠÍ STARŠÍ POKOLENÍ, ŠPATNĚ SE PŘIUČUJE MLADŠÍ. UBI MAIOR PECCAT AETAS, MALE DISCIT MINOR.
NEODKLÁDEJME NA ZÍTŘEK, CO MŮŽEME VYKONAT DNES. DIE CRASTINO NE DIFFERAMUS, QUAE HODIE FACERE POSSUMUS.
JEDEN DEN POUČUJE DRUHÝ. DIES DIEM DOCET.
ČAS DOVEDE ČASTO VYLÉČIT I HLUPÁKA. DIES STULTIS QUOQUE MEDERI SOLET.
DOKUD DÝCHÁM, DOUFÁM. DOKUD ŽIJEŠ, SLUŠÍ SE DOUFAT. DUM SPIRO, SPERO. DUM VIVIS, SPERARE DECET.
JE NUTNO JÍST, ABYS ŽIL, NE VŠAK ŽÍT, ABYS JEDL. EDERE OPORTET, UT VIVAS, NON VIVERE, UT EDAS.
NIC NEVĚDĚT, TO JE NEJPŘÍJEMNĚJŠÍ ŽIVOT. NIHIL SCIRE EST VITA IUCUNDISSIMA.
ŽIVOT JE UMĚNÍM VYVOZOVAT POSTAČUJÍCÍ ZÁVĚRY Z NEPOSTAČUJÍCÍCH ZNALOSTÍ.-- BUTLER
NEOBYČEJNĚ KRÁSNÉ ŽENY UDIVUJÍ DRUHÝ DEN MÉNĚ.-- STENDHAL
KRÁSA POMÍJÍ, BLBOST JE VĚČNÁ.-- NESTROY
KRÁSNÉ ŽENY PONECHEJME MUŽŮM BEZ FANTAZIE.-- PROUST
ŽENY PŘIKLÁDAJÍ VĚTŠÍ DŮLEŽITOST SVÉ KRÁSE NEŽ SVÉ INTELIGENCI, PONĚVADŽ MUŽI BÝVAJÍ MNOHDY HLOUPÍ, ALE ZŘÍDKA SLEPÍ.-- MONTHERLANT
KDYBYCHOM ČEKALI NA SETKÁNÍ S IDEÁLEM, STRÁVILI BYCHOM CELÝ ŽIVOT V ČEKÁRNĚ.-- PITIGRILLI
TRAGICKÝ JE ROZCHOD JEN TENKRÁT, KDYŽ DVA, KTEŘÍ SE ROZEŠLI, SI ŽIJÍ NADÁLE PO BOKU.-- ORTEGA Y GASSET
RÁNO VŽDYCKY VYJDE SLUNÍČKO, JDĚTE VPŘED A VYUŽIJTE KAŽDÉHO DNE, AŤ SE DĚJE, CO SE DĚJE.-- IACOCCA
CHYBU V TISKU ODHALÍŠ TEPRVE TEHDY, AŽ SI PROHLÍŽÍŠ KOPII A OBÁLKA S ORIGINÁLEM JE UŽ HOZENA V POŠTOVNÍ SCHRÁNCE.-- MURPHY
PRVNÍ PRAVIDLO PROVOZU ŽIVOTNÍCH CEST: VĚTŠINA DOBŘE PROŠLAPANÝCH CEST NIKAM NEVEDE.-- MURPHY
II. COHENŮV ZÁKON: LIDÉ SE DĚLÍ POUZE NA DVĚ SKUPINY: NA POCTIVÉ A NEPOCTIVÉ; TI POCTIVÍ PROVÁDĚJÍ TOTO DĚLENÍ.-- MURPHY
DYKSTRAŮV ZÁKON: KAŽDÝ ČLOVĚK JE V OČÍCH TOHO DRUHÉHO CVOK.-- MURPHY
SANDILANŮV ZÁKON: VOLNÝ ČAS, KTERÝ NÁM NEČEKANĚ VZNIKNE, OBVYKLE BEZE ZBYTKU PROMARNÍME.-- MURPHY
DRUMMONDŮV ZÁKON NÁBORU PRACOVNÍCH SIL: IDEÁLNÍ UCHAZEČ SE OBJEVÍ VŽDY POTÉ, CO BYLO VOLNÉ MÍSTO DEFINITIVNĚ OBSAZENO.-- MURPHY
STENDERUPŮV ZÁKON: ČÍM DŘÍVE ODPADNEŠ, TÍM VÍCE ČASU ZÍSKÁŠ NA DOHÁNĚNÍ.-- MURPHY
MEISSNERŮV ZÁKON: ZAMĚSTNANCI VÝROBNÍ FIRMY JSOU TI POSLEDNÍ, KTEŘÍ BY KUPOVALI A POUŽÍVALI SVÉ VÝROBKY.-- MURPHY
STOCKMAYERŮV TEORÉM: KDYŽ NĚCO VYPADÁ JAKO SNADNÉ, JE TO VE SKUTEČNOSTI OBTÍŽNÉ. KDYŽ NĚCO VYPADÁ JAKO OBTÍŽNÉ, PAK SI PIŠTE, ŽE UDĚLAT TO JE ABSOLUTNĚ VYLOUČENO.-- MURPHY
LAUNEGAYERŮV POSTŘEH: KLÁST HLOUPÉ OTÁZKY JE SNAZŠÍ NEŽ NAPRAVOVAT HLOUPÉ CHYBY.-- MURPHY
WILLOUGHBYHO ZÁKON: CHCETE-LI NĚKOMU NÁZORNĚ PŘEDVÉST, ŽE STROJ NEBO PŘÍSTROJ NEFUNGUJE, BUDE V TÉ CHVÍLI FUNGOVAT.-- MURPHY
KAHNŮV ZÁKON: EFEKTIVNOST ZASEDÁNÍ KOMISE JE NEPŘÍMO ÚMĚRNÁ POČTU ÚČASTNÍKŮ A ČASU STRÁVENÉMU ROKOVÁNÍM.-- MURPHY
ZÁKON KOMITÉTODYNAMIKY: TI, KTEŘÍ SE NEJVÍCE VZPÍRAJÍ PRACOVAT V KOMISÍCH, JSOU OBVYKLE ZVOLENI ZA JEJICH PŘEDSEDY.-- MURPHY
OWENŮV ZÁKON: SOTVA SI SEDNETE K ŠÁLKU HORKÉ KÁVY, ŠÉF SI VÁS ZAVOLÁ A ULOŽÍ VÁM NĚCO, CO VÁS ZDRŽÍ PRÁVĚ TAK DLOUHO, ABY KÁVA STAČILA VYCHLADNOUT.-- MURPHY
II. CONNORŮV ZÁKON: JESTLIŽE SE JEDNÁ O TAJNÝ SPIS, URČITĚ ZŮSTANE ZAPOMENUT V KOPÍROVACÍM STROJI.-- MURPHY
DENNISTONŮV ZÁKON: POCTIVOST SE TRESTÁ SAMA.-- MURPHY
DENNISTONOVO VAROVÁNÍ: KDYŽ NĚCO UDĚLÁŠ BEZ REPTÁNÍ A HNED, URČITĚ TĚ NĚKDO POŽÁDÁ, ABYS TO UDĚLAL ZASE.-- MURPHY
MURPHYHO ZÁKON SPOTŘEBY POHONNÝCH HMOT: VAŠE AUTO MÁ VŽDY VĚTŠÍ SPOTŘEBU NEŽ AUTO TÉŽE ZNAČKY KOHOKOLI DRUHÉHO.-- MURPHY
GALLUPOVO VAROVÁNÍ: OSMDESÁT PROCENT VŠECH LIDÍ SE POVAŽUJE ZA NADPRŮMĚRNÉ ŘIDIČE.-- MURPHY
ZÁKON PŘÍJEMNÉHO PŘEKVAPENÍ: NIKDO NENÍ VE SKUTEČNOSTI TAK OŠKLIVÝ, JAK VYPADÁ NA PASOVÉ FOTOGRAFII.-- MURPHY
ZÁKON KUPOVÁNÍ KONFEKCE: KDYŽ SE VÁM NĚCO LÍBÍ, URČITĚ NEMAJÍ VAŠI VELIKOST.-- MURPHY
NESTEJNÍ SE RODÍME, ALE STEJNÍ UMÍRÁME.-- SENECA
DOKUD JSME ŽIVI, ŽIJME.-- VERGILIUS
ŽIVOT SHODNÝ S PŘÍRODOU A S ROZUMEM JE CESTA KE SVOBODĚ.-- ZENON
CELÝ LIDSKÝ ŽIVOT JE JEN CESTA KE SMRTI.-- SENECA
ŽIVOT JE CESTA, KTERÁ VEDE K SMRTI, ALE PO CESTĚ ZAPOMENEME NA CÍL.-- C. DIANE
U MLADÝCH ŽEN NAHRAZUJE KRÁSA DUCHA, U STARÝCH DUCH KRÁSU.-- MONTESQUIEU
UMĚNÍ ŽÍT - TO JE ŽÍT S PERSPEKTIVOU.-- F. V. GLADKOV
NIKDY NENÍ ČLOVĚK TAK ŠŤASTNÝ NEBO NEŠŤASTNÝ, JAK SI NAMLOUVÁ.-- LA ROCHEFOUCAULD
KDYŽ SI LIDÉ NAŘÍKAJÍ NA ŽIVOT, JE TO TÉMĚŘ VŽDY PROTO, ŽE OD NĚHO ŽÁDALI NEMOŽNÉ VĚCI.-- E. RENAN
ŽIVOT JE NEJLEPŠÍ ŠKOLOU ŽIVOTA.-- J. CIMRMAN
ČLOVĚK MÁ NA TO, ABY SI ZJEDNODUŠIL ŽIVOT, VYNALOŽIT STEJNÉ ÚSILÍ, JAKÉ VYNAKLÁDÁ, KDYŽ SI HO KOMPLIKUJE.-- H. BERGSON
TRAGÉDIE ŽIVOTA NĚKDY SPOČÍVÁ V TOM, ŽE DOSÁHNEME TOHO, PO ČEM TOUŽÍME.-- MAUGHAM
POČÍTEJ SE ŽIVOTNÍMI ZÁKONY, ALE BUĎ TAKÉ VŽDY PŘIPRAVEN NA VYJÍMKY.-- KIPLING
MNOHO LIDÍ SI ZKAZÍ ŽIVOT PŘEDSTAVOU NEŠTĚSTÍ, KTERÉ JIM HROZÍ.-- A. MAUROIS
NEUSKUTEČNĚNÉ SNY NIKDY NEZNAMENAJÍ TRAGEDII. JAK ČASTO SE ZATO MĚNÍ V TRAGEDII SNY USKUTEČNĚNÉ.-- S. DYGAT
DEJTE SI CO NEJVÍCE PRÁCE, ABYSTE DOOPRAVDY ŽILI.-- W. SAROYAN
ŽIVOT JE JAKO NEMOCNICE, V NÍŽ JE KAŽDÝ PACIENT POSEDLÝ TOUHOU ZMĚNIT POSTEL.-- C. BAUDELAIRE
TOHO, KDO MÁ ŠTĚSTÍ, MŮŽETE TŘEBA HODIT DO VODY A VYPLAVE VÁM S RYBOU V ZUBECH.-- J. TUWIM
MAJETEK Z NIKOHO NEUDĚLÁ BOHÁČE.-- SENECA MLADŠÍ
KDYŽ BUJNĚ VYVÁDÍ MLADÍK, JE TO CHYBA. KDYŽ STAŘEC, JE TO ŠÍLENSTVÍ.-- SENECA
ŽENY POVAŽUJÍ ZA NEVINNÉ VŠECHNO, ČEHO SE DOPUŠTĚJÍ.-- J. JOUBERT
LÉTA BĚŽÍ, ALE ZADÝCHÁVÁME SE MY.-- KUMOR
DNEŠNÍ LIDÉ BY CHTĚLI ŽÍT ZÍTŘEJŠÍ ŽIVOT ZA VČEREJŠÍ CENY.-- T. WILLIAMS
MNOZÍ HLEDAJÍ SMYSL ŽIVOTA SE SKRYTOU OBAVOU, ŽE BY SNAD MOHL BÝT V PRÁCI. -- M. RŮŽIČKA
ŽIVOT ČLOVĚKA DONUTÍ K MNOHA DOBROVOLNÝM ČINŮM.-- S. J. LEC
MALÁ TEČKA UKONČÍ I TEN NEJVĚTŠÍ ROMÁN.-- KUMOR
CO NÁM UDĚLÁ STÁŘÍ, KDYŽ JSME DVA?-- STENDHAL
BYLO BY NADMÍRU NELOGICKÉ ŘÍDIT SE V ŽIVOTĚ LOGIKOU.-- KUMOR
ŠKODA, ŽE BÝT STARÝ JE JEDINÝ ZPŮSOB, JAK ŽÍT DLOUHO.-- F. LESSEPS
SKUTEČNÉHO MLÁDÍ DOSAHUJEME VE ZRALÝCH LETECH.-- COCTEAU
NELÉTEJ PŘÍLIŠ VYSOKO. VŠIMNOU SI TOHO.-- HUGO
KDYBY SE ŽENY OBLÉKALY PRO JEDNOHO MUŽE, NETRVALO BY TO TAK DLOUHO.-- ACHARD
STAŘEC JE, KDO MÁ O DESET LET VÍC NEŽ TY.-- O'HENRY
NEPŘÍTEL SE POKOUŠEL ZÁKEŘNĚ STŘÍLET NA NAŠE LETADLA, POKOJNĚ SHAZUJÍCÍ BOMBY NA JEHO MĚSTA.-- K. ČAPEK
PAMATUJ SI, ŽE ŽIJEŠ V DOBĚ, O NÍŽ BUDEŠ JEDNOU ŘÍKAT STARÉ ZLATÉ ČASY.-- KUMOR
KDO POSPÍCHÁ SE SVATBOU, BUDE MÍT DOST ČASU TOHO LITOVAT.-- DÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽENY ZKLAMANÉ MUŽI CHTĚJÍ SE ZA NĚ PROVDAT; JE TO STEJNĚ DOBRÝ ZPŮSOB POMSTY JAKO KAŽDÝ JINÝ.-- BEAUMANOIR
MUŽ SE ŽENÍ, PROTOŽE SE ZAMILOVAL. ŽENA SE ZAMILOVALA, PROTOŽE SE CHCE VDÁVAT.-- DUVERNOIS
DOBŘE SE POVĚSIT - TO VYLOUČÍ MOŽNOST ŠPATNĚ SE OŽENIT.-- SHAKESPEARE
JE POŘÁD JEŠTĚ LEPŠÍ BÝT ŽENAT NEŽ BÝT MRTEV.-- MOLIERE
NENÍ POŘÁD MÁJOVÝ VEČER.-- HOLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ
KE SŇATKU POTŘEBUJEŠ VÍC NEŽ ČTYŘI BOSÉ NOHY V POSTELI.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
SEDMI LET JE TŘEBA, ABY SE ZNOVU VRÁTIL PRVNÍ ROK MANŽELSTVÍ.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
VŠECHNO, CO ŘEKNETE PŘED SVATBOU, MŮŽE BÝT PO SVATBĚ POUŽITO PROTI VÁM.-- RŮŽIČKA
NEMŮŽEŠ PROŽÍT CELÝ DEN V RADOSTI, JESTLIŽE HO STRÁVÍŠ SE ŽENOU.-- SIMONIDES
MUŽOVA LÁSKA A JEHO ŽIVOT NENÍ TOTÉŽ, ŽENINA LÁSKA JE JEJÍ CELÁ EXISTENCE.-- BYRON
BÝT ŽENOU JE HROZNĚ TĚŽKÁ VĚC, PROTOŽE OBVYKLE MUSÍ ŽÍT S MUŽI.-- CONRAD
NARODIT SE JE DOBRODRUŽSTVÍ NEBEZPEČNĚJŠÍ PRO ŽENU NEŽ PRO MUŽE.-- O. HENRY
STRAŠNÉ JE, ŽE NENÍ MOŽNO ŽÍT ANI S ŽENAMI, ANI BEZ NICH.-- BYRON
ŽENA JE JENOM ŽENA. ALE DOBRÉ CIGÁRO, TO JE PŘECE POKOUŘENÍČKO!-- KIPLING
Z POZEMSKÝCH STATKŮ NEJLEPŠÍ JE DOBRÁ ŽENA; ŠPATNÁ ŽENA JE NEJTRPČÍ ÚDĚL ŽIVOTA.-- SIMONIDES
KTO MÁ MRCHA ŽENU, NETREBA MU KRENU.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
ČASTO UZAVŘOU DVA IDIOTI SŇATEK Z ROZUMU.-- BRUDZIŇSKI
MUŽI ŽÁRLÍ NA SVÉ PŘEDCHŮDCE, ŽENY ŽÁRLÍ NA TY, CO PŘIJDOU PO NICH.-- ACHARD
EXISTUJÍ TAK MARNIVÍ MUŽI, ŽE JSOU HRDI NA TY, KDO JIM NASAZUJÍ PAROHY.-- REY
NENÍ TŘEBA POUZE NECHOVAT NEDŮVĚRU, NÝBRŽ JE NUTNO MÍT PŘÍMO NECHUŤ K NEDŮVĚŘE... ODHODLANOU VZDORNOST PROTI NÁHODÁM ŽIVOTA.-- STENDHAL
NENÍ NIC LEPŠÍHO NAD ŽIVOT BEZ MANŽELSTVÍ.-- HORATIUS
MLÁDENEC SI ŽIJE JAKO KRÁL A UMÍRÁ JAKO PES, ŽENATÝ ŽIJE JAKO PES A UMÍRÁ JAKO KRÁL.-- ANOUILH
DOSŤ ČASU JE DVA ROKY PRED SMRŤOU SA OŽENIŤ.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
ČLOVĚK JE JENOM POTULNÝ RAUBÍŘ A ULIČNÍK, KDYŽ PŘEKROČIL TŘICÁTÝ ROK A NEOŽENIL SE.-- GRILLPARZER
K MANŽELSTVÍ JE TŘEBA ODVAHY, ALE ODVAHY JE ZAPOTŘEBÍ TAKÉ K CHLADNÉMU A OPUŠTĚNÉMU STÁŘÍ.-- STEVENSON
DNES JSME TAK VZDĚLANÍ, ŽE NÁS NEPŘEKVAPÍ NIC, VYJMA ŠŤASTNÉHO MANŽELSTVÍ.-- WILDE
PRVNÍ POLOVINU ŽIVOTA NÁM NIČÍ RODIČE, DRUHOU DĚTI.
VE SVÝCH DĚTECH ŽIJEME DÁL.-- EURIPIDES
JAK STRAŠNÝ BY BYL SVĚT, KDYBY SE NERODILY USTAVIČNĚ DĚTI, JEŽ SEBOU PŘINÁŠEJÍ MOŽNOST DOKONALOSTI A NEVINNOST.-- RUSKIN
DĚTI MOHOU JEN ŽÍT, DOSPĚLÍ MUSÍ ZÁPASIT.-- TOLSTOJ
ŠŤASTNÉ JSOU POUZE DĚTI, ALE ANI TY NE NADLOUHO.-- GORKIJ
LEN DOTIAL ČLOVEK BEZ STAROSTI ŽIJE, DOKIAL SI GOMBÍK ZAPÄT NEVIE.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
NÁLEŽÍ K TOMU NEMNOHO UMĚNÍ A PRÁCE, ABY BYL ČLOVĚK POČAT, JAKMILE SE VŠAK NARODIL, JEST NA SEBE VZÍTI PÉČI PILNOU A ÚZKOSTLIVOU, ABY BYL ODCHOVÁN A VYCHOVÁN.-- PLATÓN
KDO DAL ŽIVOT DÍTĚTI, STÁVÁ SE JEHO DLUŽNÍKEM.-- FABRE
ČLOVĚK SE MŮŽE STÁT ČLOVĚKEM POUZE VYCHOVÁNÍM.-- KANT
NEBYL-LI SCHOPEN DÁT SMYSL SVÉMU VLASTNÍMU ŽIVOTU, POKOUŠÍ SE DÁT MU SMYSL PROSTŘEDNICTVÍM DĚTÍ; ALE NUTNĚ ZTROSKOTÁ JAK V SOBĚ, TAK V DĚTECH.-- FROMM
STÁŘÍ SE MÁ CTÍT, MLÁDÍ BRÁNIT.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
DĚTI ZAČÍNAJÍ TÍM, ŽE SVÉ RODIČE MILUJÍ, POZDĚJI JE SOUDÍ A ZŘÍDKA, POKUD VŮBEC KDY, JIM ODPOUŠTĚJÍ.-- WILDE
I KDYŽ SVĚT JDE KUPŘEDU, MLÁDÍ MUSÍ STÁLE ZAČÍNAT OD ZAČÁTKU.-- GOETHE
MLADÝ MUŽ TO V ŽIVOTĚ DALEKO NEDOTÁHNE, JESTLIŽE NEDOSTAL PÁR DO NOSU.-- CHURCHILL
KDO NIKDY NEBYL DÍTĚTEM, NEMŮŽE SE STÁT DOSPĚLÝM.-- CHAPLIN
DOUFÁM, ŽE BUDU STUDENTEM AŽ DO KONCE ŽIVOTA.-- ČECHOV
VŠICHNI RÁDI STÁRNEME, KDYŽ JE NÁM OSMNÁCT LET.-- HUBBARD
MLÁDÍ JE BOŽSKÁ NEMOC, Z NÍŽ SE KAŽDÝ DEN TROCHU UZDRAVUJEME.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
STAŘÍ JSME - ALE JSME CHYTŘÍ?-- GOETHE
ČLOVĚK NENÍ K STÁRU MOUDŘEJŠÍ, JE JEN OPATRNĚJŠÍ.-- HEMINGWAY
ČLOVĚK MÁ ZA TO,ŽE MUSÍ BÝT STARÝ, ABY BYL CHYTRÝ; V PODSTATĚ ALE MÁ ČLOVĚK S PŘÍBÝVAJÍCÍMI LETY CO DĚLAT, ABY SE UDRŽEL TAK CHYTRÝ, JAKO BYL.-- GOETHE
S PŘIBÝVAJÍCÍM VĚKEM UBÝVÁ SOUDNOSTI A GENIALITY.-- KANT
STÁŘÍ JE PARAZIT VLASTNÍHO MLÁDÍ.-- ČAPEK K.
STÁRNUTÍM SE ČLOVĚK STÁVÁ POŠETILEJŠÍM I MOUDŘEJŠÍM.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
VAŽ SI STARCE I TEHDY, KDYBY ZE STAŘECKÉ SLABOSTI POZAPOMNĚL SVÝCH VĚDOMOSTÍ.-- TALMUD
STARÝ UKAZUJE, JAKÝ BYL MLADÝ.-- NORSKÉ PŘÍSLOVÍ
JAKMILE SE Z MLÁDÍ ZAČNE DĚLAT ZÁSLUHA, TAK JE TO ŠPATNÉ. PROTOŽE KAŽDEJ BLBEC - STAREJ - BYL TAKY JEDNOU MLADEJ BLBEC.-- WERICH
STARÝ ČLOVĚK CHUTNÁ PO MLADÉM.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ JE NĚCO JEDEN ROK SELE, JE TO DRUHÝ ROK VEPŘ.-- HOLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEPÍCHÁ-LI TRN, KDYŽ JE MLÁD, SOTVA UŽ KDY PÍCHAT BUDE.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
MLADÁ GENERACE MÁ POCIT, ŽE S NÍ PŘICHÁZÍ LEPŠÍ SVĚT. STARÁ GARDA MÁ POCIT, ŽE S NÍ TEN LEPŠÍ SVĚT ODCHÁZÍ.-- ČAPEK K.
STAŘÍ JSME, KDYŽ ZAČNEME NA MLÁDEŽ NAŘÍKAT, ANEBO KDYŽ JÍ ZAČNEME NADBÍHAT.-- LAUB
NEDŮVĚŘUJI DĚTEM, KDYŽ SE SMĚJÍ MÝM VTIPŮM.-- STEINBECK
PŘIZNÁNÍ JE POLEHČUJÍCÍ OKOLNOST U SOUDU, NE V MANŽELSTVÍ.-- SOBOTKA
NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK.-- SOFOKLES
KAŽDÝ SI PŘEJE DLOUHO ŽÍT, ALE NIKDO NECHCE BÝT STARÝ.-- SWIFT
ŠKODA: BÝT STARÝ JE JEDINÝ ZPŮSOB, JAK ŽÍT DLOUHO.-- LESSEPS
STÁŘÍ JE SMUTNÉ, NE PROTO, ŽE PŘESTÁVAJÍ VŠECHNY RADOSTI, ALE PROTO, ŽE PŘESTÁVÁ NADĚJE.-- JEAN PAUL
BOHUŽEL, BUDOUCNOST NENÍ JIŽ TÍM, ČÍM BÝVALA.-- VALÉRY
MLÁDÍ ŽIJE Z NADĚJÍ, STÁŘÍ ZE VZPOMÍNEK.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
STÁŘÍ NEPŘICHÁZÍ SAMO.-- ŠVÝCARSKÉ PŘÍSLOVÍ
TLUSTÍ LIDÉ ŽIJÍ KRATŠÍ DOBU, ALE JEDÍ DÉLE.-- LEC
TRAGÉDIE POKROČILÝCH LET NESPOČÍVÁ V TOM, ŽE STÁRNEME, ALE V TOM, ŽE ZŮSTÁVÁME MLADÍ.-- WILDE
I STARÁ KOČKA MÁ CHUŤ NA MLÉKO.-- ŠVÉDSKÉ PŘÍSLOVÍ
SKUTEČNÉHO MLÁDÍ DOSAHUJEME VE ZRALÝCH LETECH.-- COCTEAU
JARO NEPŘINÁŠÍ PODZIMNÍ OVOCE A NEHŘEJE JAKO SRPNOVÉ SLUNCE.-- ARAGON
MUŽ, KTERÝ NEMÁ PŘES ČTYŘICET, NENÍ K NIČEMU.-- SHAW
NIČÍM NEJSME PŘED TŘICÁTÝM PÁTÝM ROKEM ŽIVOTA, PŘED ČTYŘICÁTÝM PÁTÝM, PŘED PADESÁTÝM PÁTÝM... POŘÁD MUSÍME PŘESOUVAT HRANICI.-- RENARD
KDYŽ UŽ NEMŮŽEME SVŮJ VĚK SKRÝVAT, MUSÍME S NÍM KOKETOVAT.-- BLUMENTHAL
TO NENÍ ŽÁDNÉ UMĚNÍ BÝT MLADÝ, KDYŽ NÁM JE DVACET ČTYŘI LET.-- CHAPLIN
MLADÝ MŮŽE BÝT KAŽDÝ; DLOUHO ALE TRVÁ, NEŽ SE DO TOHO VPRAVÍME.-- CHURCHILL
MLÁDÍ NENÍ OBDOBÍ ŽIVOTA, ALE DUŠEVNÍ STAV.-- GOETHE
STÁŘÍ ZAČÍNÁ OD CHVÍLE, KDY SE NÁM VŠECHNA DĚVČATA ZAČÍNAJÍ ZDÁT HEZKÁ.
ZESTÁRNOUT NENÍ UMĚNÍ - UMĚNÍ JE TO SNÉST.-- GOETHE
VEČER ŽIVOTA PŘINÁŠÍ SEBOU I SVOJI LAMPU.-- JOUBERT
VE STÁŘÍ NENÍ LEPŠÍ ÚTĚCHY NEŽ TO, ŽE JSME CELOU SÍLU SVÉHO MLÁDÍ VTĚLILI DO DÍLA, KTERÉ NESTÁRNE S NÁMI.-- SCHOPENHAUER
KOHO BOZI MILUJÍ, UMÍRÁ MLÁD.-- MENANDROS
ZATRPKLÉ STÁŘÍ NENÍ NIC RADOSTNÉHO; ZATRPKLÉ MLÁDÍ JE SMUTNĚJŠÍ A NADTO NEBEZPEČNĚJŠÍ. VARUJME SE, ABYCHOM ZALIDNILI TUTO ZEMI ZATRPKLÝMI GENERACEMI MLADÝCH.-- ŠALDA
DBEJME, ABY NÁM STÁŘÍ NEUDĚLALO VRÁSKY TAKÉ NA DUŠI, KDYŽ JE DĚLÁ NA TVÁŘI.-- MONTAIGNE
I ČERT BYL KRÁSNÝ, KDYŽ BYL MLADÝ.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
STARÁ VĚTEV PRASKÁ, KDYŽ SE MÁ OHNOUT.-- DÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ČLOVĚK ZŮSTÁVÁ MLADÝ, POKUD JE JEŠTĚ SCHOPEN UČIT SE, ZÍSKÁVAT NOVÉ VLASTNOSTI A SNÁŠET ODLIŠNÉ NÁZORY OSTATNÍCH.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
NA MNOHA POMNÍCÍCH BY MĚLO STÁT: ZEMŘEL VE TŘICETI, POHŘBEN V ŠEDESÁTI LETECH.-- LICHTENBERG
TO, CO ZPŮSOBUJE STÁRNUTÍ, NENÍ VĚK, ALE OPUŠTĚNÍ IDEÁLŮ.-- SVĚTLÁ
STÁRNOU JEN LIDÉ BEZ ZÁSAD.-- BÖRNE
NIČÍM NESTÁRNE ČLOVĚK RYCHLEJI NEŽ NEUSTÁLOU MYŠLENKOU NA TO, ŽE STÁRNE.-- LICHTENBERG
DUŠE NAPOMÁHÁ TĚLU... JE TO JEDINÝ PTÁK, KTERÝ KLEC PODPÍRÁ.-- VIKTOR HUGO
V MÉM VĚKU SI UŽ NEMOHU DOVOLIT, ABYCH SE CÍTIL ŠPATNĚ.-- CHURCHILL
STÁRNUTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŽ ZLOZVYK, NA KTERÝ OPRAVDU ZAMĚSTNANÝ ČLOVĚK NEMÁ ČAS.-- MAUROIS
STÁŘÍ NENÍ PŘÍLIŠNÝM NEŠTĚSTÍM, UVÁŽÍME-LI I TU DRUHOU MOŽNOST.-- HEMINGWAY
ŽÁDNÁ PÍSEŇ NENÍ TAK DLOUHÁ, ABY JÍ NEBYLO KONCE.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
SMRT SE NEŘÍDÍ NAŠIMI PLÁNY.-- MOLIERE
ČEKAL JSEM TO, ALE NE TAK BRZY.NÁHROBNÍ NÁPIS
ŽIVOT JE DLOUHÝ DOST, KDYŽ VÍŠ, JAK HO PROŽÍT. ŽIVOT MĚŘÍME SKUTKY A NE ČASEM.-- SENECA
ŽIVOT JE KRÁTKÝ, SAMOZŘEJMĚ, ALE V POMĚRU K ČEMU.-- MAUROIS
JE TO VZÁCNÁ SCHOVÍVAVOST PŘÍRODY, ŽE NÁS TAK DLOUHO NECHÁVÁ NAŽIVU.-- MONTAIGNE
LIDÉ NENÁVIDÍ SMRT NEPRÁVEM, JE TO NEJJISTĚJŠÍ OBRANA PROTI MNOHA NEMOCEM A SVÍZELŮM.-- AISCHYLOS
ŠŤASTEN KDO ZEMŘE DŘÍVE, NEŽ SÁM ZAČNE VOLAT SMRT, ABY HO VZALA.-- BACON
NIKDO NEVÍ, CO JE SMRT, A PŘECE SE JÍ VŠICHNI BOJÍ, JAKO BY UZNÁVALI, ŽE JE NEJVĚTŠÍM ZLEM; TŘEBA JE PRO ČLOVĚKA NEJVĚTŠÍM DOBREM.-- PLATÓN
PRO ČLOVĚKA, KTERÝ SPLNIL SVOU POVINNOST, JE SMRT PŘIROZENÁ A VÍTANÁ PRÁVĚ TAK JAKO SPÁNEK.-- SANTAYANA
STRACH ZE SMRTI JEST HORŠÍ NEŽLI SMRT SAMA.-- PUBLIUS SYRUS
NĚKTEŘÍ LIDÉ SE TAK BOJÍ SMRTI, ŽE ANI NEZAČNOU ŽÍT.-- VAN DYKE
NEJMÉNĚ SE BOJÍ SMRTI TI, JEJICHŽ ŽIVOT MÁ NEJVĚTŠÍ CENU.-- KANT
KDYŽ ČLOVĚK NEMÁ ŽÁDNOU OBRAZNOST, JE SMRT PRO NĚJ LEHKÁ.-- CÉLINE
MOUDROSTÍ JE POZOROVÁNÍ ŽIVOTA, NE SMRTI.-- SPINOZA
PROTI NAROZENÍ A SMRTI NEMÁŠ LÉKU. V MEZIDOBÍ ZACHOVEJ RADOST.-- SANTAYANA
UMŘÍT - NA TOM NIC NOVÉHO NENÍ, ANI ŽÍT OVŠEM NENÍ NOVĚJŠÍ.-- JESENIN
JEŠTĚ NIKOHO JSEM NEVIDĚL UMÍRAT VESELE.-- SCHILLER
NEJSTARŠÍ A NEJVĚTŠÍ LÁSKA JE LÁSKA K ŽIVOTU.-- PLUTARCHOS
KDYŽ JSI PŘIŠEL NA SVĚT, PLAKAL JSI A VŠICHNI SE RADOVALI. ŽIJ TAK, ABY VŠICHNI PLAKALI, AŽ JEJ BUDEŠ OPOUŠTĚT.-- KONFUCIUS
COPAK MŮŽE UMŘÍT, KDYŽ NEMÁ KOMU?-- HRUBÍN
KAŽDÝ UMÍRAJÍCÍ UMÍRÁ PRVNÍ.-- IONESCO
ŽENA NÁS ZAMÍCHÁVÁ DO ŽIVOTA.-- MORGENSTERN
NEJLEPŠÍ OBCHOD, JEJŽ MŮŽE MLADÝ ČLOVĚK PROVÉSTI, JEST DOBŘE SE OŽENIT.-- BASS
JSEM BEZVÝHRADNÝ ATEISTA; AŽ SE BOJÍM, ŽE MĚ PÁNBŮH POTRESTÁ.--JÁRA CIMRMAN
ŽENA NÁS ZAMÍCHÁVÁ DO ŽIVOTA.-- MORGENSTERN
KDYŽ SE ŽENA VDÁVÁ, ŘEKNE "ANO", A TEHDY JE TO NAPOSLEDY, KDY MLUVÍ STRUČNĚ.-- MASSON
NENÍ TO VÍNO, CO ČINÍ ČLOVĚKA OPILÝM - JE TO ON SÁM.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
LÍBÁM, TEDY ŽIJI.-- HEINE
ZTRATÍ-LI DÍVKA HLAVU, OBYČEJNĚ SE S NÍ ZASE SHLEDÁ V NÁRUČÍ ONOHO MUŽE.-- MAUROIS
MILOSTNOU STRATÉGII OVLÁDÁ JENOM TEN, KDO NENÍ ZAMILOVÁN.-- PAVESE
CO JE SVĚT SVĚTEM, NIKDY ŽÁDNÁ ŽENA NEUŠKRTILA MUŽE, KDYŽ SE JÍ VYZNAL, ŽE JI MILUJE.-- FLORIAN
U ŽEN ZTRÁCEJÍ JEN BÁZLIVCI; MILUJÍ STATEČNÉ A SILNÉ A CHTĚJÍ BÝT DOBYTY ÚTOKEM.-- GAUTIER
ZBABĚLEC NIKDY NESVEDE HEZKOU ŽENU.-- ISLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ
MUŽ, OPRAVDU ROZECHVĚNÝ, ŘÍKÁ ROZKOŠNÉ VĚCI, ANIŽ MÁ O TOM ZDÁNÍ; HOVOŘÍ JAZYKEM, KTERÝ NEZNÁ.-- STENDHAL
MEZI LIDMI JE MOŽNÁ TOLIK ZPŮSOBŮ CÍTĚNÍ JAKO ZPŮSOBŮ VIDĚNÍ.-- STENDHAL
JE PODIVUHODNÉ, KOLIK JE NA SVĚTĚ NOVÉHO, KDYŽ SI LIDÉ PÍŠÍ KAŽDÝ DRUHÝ DEN. ČEKAJÍ-LI MĚSÍC, NEMAJÍ SI UŽ CO ŘÍCI.-- ROWLANDOVÁ
JESTLIŽE SE ŽENA DOOPRAVDY HNĚVÁ, POLIBKEM TO NESPRAVÍŠ. ZDE POMOHOU NEJMÉNĚ TŘI POLIBKY.-- GOLDONI
ODPOUŠTÍME DO TÉ MÍRY, NAKOLIK MILUJEME.-- ROCHEFOUCAULD
MILUJI, MŮJ UBOHÝ PŘÍTELI - A SVĚT MÁ NÁHLE SMYSL, ŽIVOT MÁ NÁHLE SMYSL, I SMRT BUDE MÍTI SMYSL.-- ŠALDA
VELMI ČASTO NALÉZÁME VÍC, NEŽ DOUFÁME NALÉZT.-- CORNEILLE
VŠEM VĚŘ A NIKOMU NEDŮVĚŘUJ.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
NERAD MLUVÍM DLOUHO S LIDMI, KTEŘÍ SE MNOU JEN SOUHLASÍ. CHVÍLI JE SICE ZAJÍMAVÉ KOKETOVAT S OZVĚNOU, ALE BRZY TO OMRZÍ.-- CARLYLE
NEPŘEDVÍDATELNÉ NENÍ VYMYŠLENÉ, VYFANTAZÍROVANÉ NEBO VYSNĚNÉ, ALE BEZMOCNĚ SKUTEČNÉ.-- KOLÁŘ
ŽIVOT SPOČÍVÁ V ÚSILÍ CO NEJÚČINNĚJI NEUTRALIZOVAT NÁSLEDKY HLOUPOSTÍ, KTERÝCH SE ČLOVĚK KDYSI DOPUSTIL.-- DYGAT
JE DŮLEŽITĚJŠÍ, JAK ČLOVĚK OSUD PŘIJÍMÁ, NEŽ TO, JAKÝ TEN OSUD JE.-- HUMBOLDT
OSUD JE ZBABĚLÝ PES, LEKNE SE, KDYŽ NA NĚJ DUPNEŠ.-- PETÖFI
KAŽDÝ JE SVÝM VLASTNÍM PŘEDKEM A SVÝM VLASTNÍM DĚDICEM - ČLOVĚK SI TVOŘÍ VLASTNÍ BUDOUCNOST A DĚDÍ VLASTNÍ MINULOST.-- ROWLANDOVÁ
ŽIVOT JE OTEVŘENÝ, PROTOŽE NIC NENÍ HOTOVÉHO. JE RADOSTNO, ŽE MŮŽEŠ VŠE V NĚM VYTVOŘIT SÁM.-- VÁCLAVEK
DĚJE TOHOTO SVĚTA JSOU VÝSLEDKEM TŘÍ FAKTORŮ: PŘIROZENOSTI, LIDSKÉ VŮLE A NÁHODY.-- AVICENNA
ŠTĚSTÍ JE SLEPÉ, ŘÍKAJÍ, ALE VIDÍ SAMI DOBŘE?-- HEBBEL
TAM JE HEZKY, KDE NEJSME MY.-- BĚLORUSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŠTĚSTÍ A DUHU VIDÍME VŽDYCKY NE NAD SEBOU, ALE NAD HLAVAMI DRUHÝCH.-- DÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽIVOT JE NEMOCNICE, V NÍŽ KAŽDÝ PACIENT JE POSEDLÝ TOUHOU ZMĚNIT POSTEL.-- BAUDELAIRE
JENOM KRÁSNÝ DEN CHVÁLÍ VŠICHNI, NEB JEJ MOHOU CHVÁLIT BEZ ZÁVISTI.-- CERVANTES
ZÁVISTNÍKŮM SE NEJLÉPE POMSTÍŠ, BUDEŠ-LI DEN ODE DNE LEPŠÍ.-- DIOGENES LAERTIOS
NAŠE ZÁVIST TRVÁ VŽDY DÉLE NEŽ ŠTĚSTÍ TĚCH, JIMŽ ZÁVIDÍME.-- ROCHEFOUCAULD
DNES TLUSTO A ZEJTRA PUSTO.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
PO HÝŘENÍ SE CÍTÍVÁ ČLOVĚK VŽDY OSAMĚLEJŠÍ A OPUŠTĚNĚJŠÍ.-- BAUDELAIRE
LIDÉ VYHLEDÁVAJÍ RADOVÁNKY, ZMÍTAJÍCE SE SEM A TAM JEN PROTO, ŽE CÍTÍ PRÁZDNOTU SVÉHO ŽIVOTA, ALE NECÍTÍ PRÁZDNOTU TÉ NOVÉ ZÁBAVY, KTERÁ JE VÁBÍ.-- PASCAL
LIDÉ, KTEŘÍ PŘÍLIŠ "ŽIJÍ", NETVOŘÍ.-- THOMAS MANN
ROZUMNÝ ČLOVĚK USILUJE O ŽIVOT BEZ BOLESTI, NE O ŽIVOT PŘÍJEMNÝ.-- ARISTOTELES
NEJZTRACENĚJŠÍ DEN NAŠEHO ŽIVOTA JE TEN, KDY JSME SE NEZASMÁLI.-- CHAMFORT
KDYKOLI SE ČLOVĚK USMĚJE, TÍM SPÍŠE PAK KDYŽ SE ZACHECHTÁ, TROCHU SI TEN CAPART ŽIVOTA NASTAVÍ.-- STERNE
ŽIVOT JE KOMEDIE PRO TY, KTEŘÍ MYSLÍ, A TRAGÉDIE PRO TY, KTEŘÍ CÍTÍ.-- WALPOLE
ŽIVOT JEDNOTLIVCE JE PŘI CELKOVÉM POHLEDU VLASTNĚ VŽDYCKY TRÁGÉDIÍ, ALE V PODROBNOSTECH MÁ RÁZ KOMEDIE.-- SCHOPENHAUER
ČLOVĚK JE JEDINÝ TVOR, KTERÝ SE SMĚJE.-- WHITEHEAD
ZE VŠECH ŽIVOČICHŮ JEN ČLOVĚK SE UMÍ SMÁT, AČ VLASTNĚ K TOMU MÁ NEJMÍŇ DŮVODŮ.-- HEMINGWAY
DÍLO TIŠTĚNÉ POUZE VELKÝMI PÍSMENY SE TĚŽKO ČTE. PRÁVĚ TAK ŽIVOT ZE SAMÝCH NEDĚLÍ.-- JEAN PAUL
ZCELA ŠŤASTEN SE NECÍTÍ NIKDO, LEDA ŽE BY BYL OPILÝ.-- SCHOPENHAUER
DROBNÉ STRASTI STAČÍ K TOMU, ABY NÁM OTRÁVILY ŽIVOT, JESTLIŽE NEMÁME VELKÉ.-- SWIFT
ZA ŠŤASTNÉ POVAŽUJEME TY, KTEŘÍ SE UČILI ZE ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI SNÁŠET ÚTRAPY A NEBÝT JIMI UDOLÁN.-- IUVENALIS
MNOHO LIDÍ SI ZKAZÍ CELÝ ŽIVOT PŘEDSTAVOU NEŠTĚSTÍ, KTERÉ JIM HROZÍ.-- MAUROIS
ŽIVOT ZNAMENÁ SNÍT.-- SCHILLER
BEZ SNŮ A IDEÁLŮ NELZE BÝT ČLOVĚKEM.-- FISCHER
CHCEŠ REALIZOVAT SVÉ SNY? PROBUĎ SE!-- KIPLING
TRAGÉDIE ŽIVOTA SPOČÍVÁ NĚKDY V TOM, ŽE DOSTANEME, PO ČEM TOUŽÍME.-- MAUGHAM
NEUSKUTEČNĚNÉ SNY NIKDY NEZNAMENAJÍ TRAGÉDII. JAK ČASTO SE ZATO MĚNÍ V TRAGÉDII SNY USKUTEČNĚNÉ.-- DYGAT
NEMÁ BÝT KORÁB ZAKOTVEN JEN JEDNOU KOTVOU A ŽIVOT NA JEDINÉ NADĚJI.-- SOKRATES
NIC V ŽIVOTĚ NEMUSÍ BÝT JEN A JEN TAKHLE A NE JINAK.-- SAROYAN
PO NĚČEM TOUŽIT JEST JIŽ DŮVOD K ŽITÍ.-- VRCHLICKÝ
VELMI MÁLO LIDÍ, PŘESNĚ ŘEČENO, ŽIJE PŘÍTOMNOSTÍ - PŘIPRAVUJÍ SE NA JINÝ ŽIVOT.-- SWIFT
ŽIJEME STÁLE PRO BUDOUCNOST - VĚČNÉ LADĚNÍ, A KONCERT NEZAČÍNÁ NIKDY.-- BÖRNE
OČEKÁVANÉ ŠTĚSTÍ JE MOTOREM LIDSKÉHO ŽIVOTA.-- MAKARENKO
ŽIVOT JE UDĚLÁN Z BUDOUCNOSTI JAKO TĚLESA Z PRÁZDNÉHO PROSTORU.-- SARTRE
PRACUJME BEZ DLOUHÉHO HLOUBÁNÍ, JE TO JEDINÝ PROSTŘEDEK, JAK SI UDĚLAT ŽIVOT SNESITELNÝM.-- VOLTAIRE
ČLOVĚK MÁ VYNALOŽIT NA TO, ABY SI ZJEDNODUŠIL ŽIVOT, STEJNÉ ÚSILÍ, JAKÉ VYNAKLÁDÁ, KDYŽ SI HO KOMPLIKUJE.-- BERGSON
ZDÁ SE MI, ŽE TOTO JE PRAVIDLO VŠEHO BYTÍ: ŽIVOT NENÍ TAKOVÝ - JE ÚPLNĚ JINÝ.-- TUCHOLSKY
ŽIVOT JE PEVNOST, O NÍŽ ANI JÁ, ANI VY NIC NEVÍME.-- NAPOLEON
LIDÉ BY OBČAS POTŘEBOVALI "DEN VOLNA OD ŽIVOTA".-- LEC
ŽIVOT JE NEUSTÁLÉ ODVÁDĚNÍ POZORNOSTI, JEŽ NEDOVOLÍ ANI, ABYCHOM SI UVĚDOMILI, OD ČEHO TO ODVÁDÍ.-- KAFKA
SAMOTA JE HEZKÁ VĚC, ŽIJE-LI ČLOVĚK SÁM SE SEBOU V MÍRU A MÁ-LI CO DĚLAT.-- GOETHE
LIDSKÝ ŽIVOT ZAČÍNÁ NA RUBU ZOUFALSTVÍ.-- SARTRE
VE SKUTEČNOSTI SE ČLOVĚK VYKUPUJE POUZE SVÝMI ZÁVAZKY. A TO MÁ V ŽIVOTĚ NEJVĚTŠÍ CENU.-- KAFKA
HLEDAT LIDI, JEŽ BYSTE MILOVALI... TOŤ TAJEMSTVÍ A ÚSPĚCH CELÉHO ŽIVOTA.-- SOVA
ČLOVĚK NENÍ ČLOVĚKEM, MILUJE-LI JEN SEBE.-- FÉNELON
KAŽDÉ INDIVIDUUM SI MUSÍ SAMO A BEZ ZASTOUPENÍ OSVOJIT KULTURU A ŽÍT SVŮJ ŽIVOT.-- KOSÍK
JÁ POCÍTILA V ŽIVOTĚ MNOHO BOLESTÍ, TRPKÝCH KLAMŮ, BYLA JSEM NA KRAJI ZOUFALSTVÍ - AVŠAK NAVZDORY TOMU NEZTRATILA JSEM DŮVĚRU A LÁSKU K LIDEM!-- NĚMCOVÁ
POUZE ŽIVOT, KTERÝ ŽIJEME PRO OSTATNÍ, STOJÍ ZA TO.-- EINSTEIN
RADĚJI ZEMŘÍT NEŽ ZEMDLÍT! NEOMRZÍ MNE NIKDY SLOUŽIT, NEUNAVÍ MNE NIKDY BÝT PROSPĚŠNÝ.-- LEONARDO DA VINCI
VŠECHNO ZLO V ŽIVOTĚ POCHÁZÍ Z DUŠEVNÍ PRÁZDNOTY, NUDY, LENOSTI, A VŠE TO JE NEVYHNUTELNÉ, KDYŽ SI ČLOVĚK ZVYKNE ŽÍT NA ÚČET JINÝCH.-- ČECHOV
MNOZÍ HLEDAJÍ SMYSL ŽIVOTA SE SKRYTOU OBAVOU, ŽE BY SNAD MOHL BÝT V PRÁCI.-- RŮŽIČKA
STAŇTE SE NĚKOMU NEZBYTNÝM A NIKOMU NEZTĚŽUJTE ŽIVOT.-- EMERSON
OBĚTOVAT SVŮJ ŽIVOT, SVÉ ŠTĚSTÍ, JE VŽDY POUZE SMUTNOU A VÝJIMEČNOU NUTNOSTÍ, NIKOLI NAPLNĚNÍM VĚČNÉHO ZÁKONA ŽIVOTNÍHO.-- RUSKIN
NEMŮŽEŠ ŽÍT ŠŤASTNĚ, ANIŽ BYS BYL MOUDRÝ, ČESTNÝ A SPRAVEDLIVÝ, ANI MOUDŘE, ČESTNĚ A SPRAVEDLIVĚ, KDYŽ NEJSI ŠŤASTNÝ.-- EPIKUROS
BUDEME SE RADĚJI VŠEMI DÝCHAJÍCÍMI PÓRY DRŽET CO NEJÚPORNĚJI MILENÉ MARNOSTI ŽIVOTA; NIC NÁM JI, PRÁVĚ JI, NENAHRADÍ.-- ČAPEK J.
PONĚVADŽ NÁM NENÍ DOPŘÁNO DLOUHO ŽÍTI, ZANECHEJME NĚCO PO SOBĚ JAKO SVĚDECTVÍ, ŽE JSME ŽILI.-- PLINIUS
ŽIVOT JE JAKO TRUBKA. KDYŽ DO NÍ NEFOUKÁŠ, NIC Z NÍ NEVYJDE.-- ARMSTRONG
SVĚT JE HEZKÝ A STOJÍ ZA TO O NĚJ BOJOVAT.-- HEMINGWAY
JE-LI PRAVDA, PRÁVO A SPRAVEDLNOST NA POCHODU, PAK TEPRVE A SKUTEČNĚ JE ŠTĚSTÍM ŽITÍ.-- ČAPEK J.
KOLÍSÁNÍ KOLEM PEVNÉHO BODU JE ŽIVOT. ŠTĚSTÍ JE JISTOTA, ŽE TENTO PEVNÝ BOD EXISTUJE.-- MAUROIS
DEJTE SI CO NEJVÍC PRÁCE, ABYSTE DOOPRAVDY ŽILI.-- SAROYAN
HŘBITOVY JSOU PLNÉ NENAHRADITELNÝCH LIDÍ.-- CLEMENCEAU
KDYBYCH MĚL K DISPOZICI HODINU NA ZVLÁDNUTÍ PROBLÉMU, NA KTERÉM BY ZÁVISEL MŮJ ŽIVOT, STRÁVIL BYCH 40 MINUT JEHO STUDIEM, 15 MINUT JEHO ANALÝZOU A 5 MINUT JEHO ŘEŠENÍM.-- EINSTEIN
MLADÝ MUŽ TO V ŽIVOTĚ DALEKO NEDOTÁHNE, JESTLIŽE NEDOSTAL PÁR DO NOSU.-- CHURCHILL
OPTIMISTA PROHLAŠUJE, ŽE ŽIJEME V NEJLEPŠÍM MOŽNÉM SVĚTĚ. PESIMISTA SE OBÁVÁ, ŽE JE TO PRAVDA.-- CABELE
KDYBYCHOM ČEKALI NA STŘETNUTÍ S IDEÁLEM, CELÝ ŽIVOT BYCHOM STRÁVILI V ČEKÁRNĚ.-- PITIGRILLI
MLÁDENEC ŽIJE JAKO KRÁL A UMÍRÁ JAKO PES. ŽENATÝ ŽIJE JAKO PES A UMÍRÁ JAKO KRÁL.-- ANOUILH
KDYSI JSME CESTOVALI TAM, KDE BYLO MOŽNÉ VIDĚT NĚCO PĚKNÉHO. DNES CESTUJEME TAM, KDE JE MOŽNÉ PARKOVAT.-- FERNANDEL
KDO MÁ PENÍZE, KOUPÍ SI AUTO. KDO JE NEMÁ, ZEMŘE JINAK.-- FERNANDEL
RADŠI CESTOVAT ČTYŘICÍTKOU A DOŽÍT SE OSMDESÁTKY, NEŽ NAOPAK.-- WEISEROVÁ
STÁRNUTÍ JE OTRAVA, ALE JE TO JEDINÝ ZPŮSOB, JAK SE DOŽÍT VYSOKÉHO VĚKU.-- SHAW
BĚHEJ PRO ŽIVOT, ALE NEŽIJ PRO BĚH.-- UHLENBRUCK
NA VELKÝCH HODINÁCH ČASU JE JEN JEDINÉ SLOVO: TEĎ. PO ULICI POTOM SE DOJDE K DOMU NIKDY.-- CERVANTES
ŽÍT ZNAMENÁ JEDNAT-- FRANCE
STÁŘÍ NENÍ TAK VELKÉ NEŠTĚSTÍ, UVÁŽÍME- LI DRUHOU MOŽNOST.-- HEMINGWAY
ČLOVĚK SE NESMÍ POKOUŠET VSTOUPIT DO ŽIVOTA DRUHÝCH PROTI JEJICH PŘÁNÍ.-- MAURIAC
TEPRVE AŽ SMRT ZARÁMUJE ŽIVOT, PORTRÉT JE DOOPRAVDY ZAVĚŠEN NA ZDI.-- JAMES
KDYŽ NEŽIJEME JAK MYSLÍME, NAKONEC BUDEME MYSLIT TAK, JAK ŽIJEME.-- BOURGET
PRO ČINNÉHO ČLOVĚKA NENÍ ŽÁDNÝ DEN DLOUHÝ.-- SENECA ML.
I DOBŘÍ LIDÉ MUSÍ ČASTO ZLÉMU PŘIVYKNOUT.-- SYRUS
POUZE OD ŽIVOTA SE LZE NAUČIT ŽIVOTU A ŽÁDNÁ PEDAGOGIKA TOTO UČENÍ NENAHRADÍ- JEDINĚ TÍM, ŽE ŽIJE, UČÍ SE ČLOVĚK ŽÍT. A KAŽDÝ, KDO SE NARODÍ, MUSÍ S TÍMTO UČENÍM ZAČÍNAT OD PRVOPOČÁTKU.-- UNAMUNO
SOTVA JEDNA ČTVRTINA LIDÍ DOKÁŽE V ŽIVOTĚ ALESPOŇ POLOVINU TOHO, CO BY MOHLA VYKONAT.-- FRIDRICH II.
ŠTĚSTÍ NENÍ UDÁLOST ŽIVOTA, ALE SCHOPNOST ČLOVĚKA.-- BROUSSON
CO JE TO VELKÝ ŽIVOT? JSOU TO SNY A TOUHY MLÁDÍ, KTERÉ SE DOČKALY REALIZACE V DOSPĚLOSTI.-- COMTE
V LIDSKÉ POVAZE JE, ŽE ODPOČINEK PO JEDNÉ PRÁCI NACHÁZÍME POUZE V DRUHÉ PRÁCI.-- FRANCE
PŘÍČINY CHYB BÝVAJÍ OBVYKLE NEBEZPEČNĚJŠÍ NEŽ CHYBY SAMY.-- ANDRZEJEWSKI
KDYBY SE LIDÉ V DOSPĚLOSTI STÁVALI TÍM, PO ČEM TOUŽÍ VE ČTRNÁCTI LETECH, BYL BY CELÝ SVĚT DOČISTA JINÝ.-- SCHWEITZER
KAŽDÝ ČLOVĚK NOSÍ V SOBĚ HVĚZDU, A JENOM NA NĚM ZÁLEŽÍ, BUDE -LI DOBRÁ NEBO ŠPATNÁ.-- BAUDOIN
ŽIVOT NENÍ DOBRO ANI ZLO, NÝBRŽ POUZE MÍSTO PRO DOBRO A ZLO, PODLE TOHO ČEMU DÁME PŘEDNOST.-- MONTAIGNE
ČLOVĚK NESMÍ ZTRÁCET NADĚJI. ZTRATIT NADĚJI JE TOTÉŽ JAKO ZEMŘÍT DVACET LET PŘED VLASTNÍ SMRTÍ.-- ERENBURG
VĚTŠINA LIDÍ JSOU POTENCIONÁLNÍ VRAHOVÉ. ZABÍJEJÍ SAMI SEBE, PROTOŽE NEMAJÍ ODVAHU ZABÍT DRUHÉ.-- UNAMUNO
NIKOMU NEBYLO DÁNO ZEMŘÍT ÚPLNĚ, SMRT NEMŮŽE BÝT DOKONALEJŠÍ NEŽ ŽIVOT.-- FRANCE
JSOU ZLODĚJI, KTERÉ ZÁKON NETRESTÁ, TŘEBAŽE KRADOU ČLOVĚKU TO NEJCENNĚJŠÍ: ČAS.-- NAPOLEON
JESTLIŽE ŽIJETE VE SKLENĚNÉM DOMĚ, NEHÁZEJTE Z DLOUHÉ CHVÍLE KAMENÍM.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
ČLOVĚK JE TAKOVÝ, JAKÁ JE JEHO ČINNOST, ČLOVĚK NENÍ NIC JINÉHO NEŽ JEHO ŽIVOT.-- SARTRE
MALÉ DĚTI NENECHAJÍ SPÁT, VELKÉ NENECHAJÍ ŽÍT.-- ŽIDOVSKÉ PŘÍSLOVÍ
STÁŘÍ SE DOVEDE LÉPE VYHÝBAT NEŠTĚSTÍM, ALE MLÁDÍ JE DOVEDE LÉPE SNÁŠET.-- SCHOPENHAUER
DŘÍVE NEŽ SE ZÍTŘEK STANE VČEREJŠKEM, LIDÉ ČASTO PŘEHLÉDNOU ŠANCE, KTERÉ JIM NABÍZÍ DNEŠEK.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
LIDEM NEZÁLEŽÍ NA SPRÁVNÝCH MYŠLENKÁCH A NÁZORECH, NEJČASTĚJI SE SPOKOJUJÍ UŽ JEN S TÍM, ŽE MAJÍ SLOVA, KTERÝCH BY MOHLI POUŽÍVAT.-- GOETHE
NEJHORŠÍ PŘEDSUDEK JE, POVAŽOVAT VLASTNÍ PŘEDSUDEK ZA TEN NEJROZUMNĚJŠÍ.-- LESSING
VELMI ČASTO TEN, KOMU SE ZDÁ, ŽE UMÍ MLUVIT, PROSTĚ NEUMÍ MLČET.-- EPICHARMOS
JE TĚŽKÉ VYŘEŠIT VELKÉ ÚKOLY KE SPOKOJENOSTI VŠECH.-- SOLÓN
DO KAŽDÉHO ŽIVOTNÍHO OBDOBÍ VSTUPUJEME POPRVÉ, PROTO NÁM TAK ČASTO - NEZÁVISLE NE POČTU PROŽITÝCH LET - CHYBÍ ZKUŠENOSTI.-- ROCHEFOUCAULD
ŽÍT POUZE PRO RODINU - JE ZVÍŘECKÉ SOBECTVÍ, ŽÍT POUZE PRO JEDNOHO ČLOVĚKA - PŘÍZEMNOST, ŽÍT POUZE PRO SEBE - HANBA.-- OSTROVSKIJ
MILUJEŠ ŽIVOT? PAK NEZTRÁCEJ ČAS. NEBOŤ ČAS JE TKÁŇ, Z NÍŽ SE ŽIVOT SKLÁDÁ.-- FRANKLIN
ČLOVĚK JE ZVLÁŠTNÍ TVOR! DĚSÍ HO, PŘICHÁZÍ- LI O BOHATSTVÍ, AVŠAK ZŮSTÁVÁ LHOSTEJNÝ K TOMU, ŽE NENÁVRATNĚ MÍJEJÍ DNY JEHO ŽIVOTA.-- ABÚ AL FARAH
OBYČEJNÝ ČLOVĚK PŘEMÝŠLÍ, JAK BY ZAPLNIL ČAS. TALENTOVANÝ ČLOVĚK SE HO SNAŽÍ VYUŽÍT.-- SCHOPENHAUER
KAŽDÝ ČLOVĚK BYL ZROZEN PRO NĚJAKÉ DÍLO. KAŽDÝ, KDO CHODÍ PO TÉTO ZEMI, MÁ NĚJAKÉ POVINNOSTI K ŽIVOTU.-- HEMINGWAY
ČLOVĚKA SOUDÍME NE PODLE TOHO, CO O SOBĚ ŘÍKÁ NEBO CO SI O SOBĚ MYSLÍ, ALE PODLE TOHO, CO DĚLÁ.-- LENIN
TALENT ZRAJE V TICHU, CHARAKTER SE ZAKALUJE V BOUŘÍCH ŽIVOTA.-- GOETHE
ČLOVĚČENSTVÍ NENÍ STAV, V NĚMŽ PŘICHÁZÍME NA SVĚT, JE TO DŮSTOJNOST, KTEROU JE TŘEBA TEPRVE ZÍSKAT.-- VERCORS
PO ŠPIČKÁCH SE MÁ CHODIT KOLEM MLÁDÍ, NEBOŤ TAM, KDE JE SKUTEČNÉ, KRÁSNÉHO ŽIVOTA SCHOPNÉ MLÁDÍ, TAM SE STÁLE LEŽÍ V BOLESTECH; PO ŠPIČKÁCH CHODIT, A NE ŘINČET ŘETĚZY!-- ŠRÁMEK
KAŽDÝ DEN POZORUJI, JAK MLÁDEŽ TRPÍ TÍM, ŽE NEEXISTUJÍ ŠKOLY, V NICHŽ BY SE UČILA ŽÍT S LIDMI A SE SVĚTEM.-- MICKIEWICZ
DOBŘE VYUŽITÝ ČAS ČINÍ ČAS JEŠTĚ MNOHEM DRAHOCENNĚJŠÍM.-- ROUSSEAU
TAK JAKO BÁSEŇ I ŽIVOT SE HODNOTÍ NE PODLE DÉLKY, ALE PODLE OBSAHU.-- SENECA
TAK JAKO KŮŇ JE ZROZEN K BĚHU, VŮL K ORÁNÍ, PES KE STOPOVÁNÍ ZVĚŘE, TAK JE ČLOVĚK ZROZEN K DVOJÍMU, JAK PRAVÍ ARISTOTELES: K MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ.-- CICERO
SMUTNÉ JE, ŽE HLUPÁCI JSOU TAK SEBEJISTÍ A LIDÉ MOUDŘÍ TAK PLNI POCHYBNOSTÍ.-- RUSSELL
ŽIVOT JE JAKO HRA: NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK DLOUHO TRVALO PŘEDSTAVENÍ, ALE NA TOM, JAK DOBŘE BYLO ZAHRÁNO.-- SENECA
NELZE ŽÍT PŘÍJEMNĚ, JESTLIŽE SE NEŽIJE MOUDŘE, ČESTNĚ A SPRAVEDLIVĚ, A NELZE ŽÍT MOUDŘE, ČESTNĚ A SPRAVEDLIVĚ, JESTLIŽE SE NEŽIJE PŘÍJEMNĚ.-- EPIKUROS
STAŇTE SE ČESTNÝM ČLOVĚKEM, A MŮŽETE SI BÝT JIST, ŽE JE NA SVĚTĚ O JEDNOHO DAREBÁKA MÉNĚ.-- CARLYLE
NÁŠ ČAS JE TAK OMEZENÝ, TAK PRCHAVÝ, TAK NÁS UNÁŠÍ - JAKÝ PROSPĚCH MÁŠ Z TOHO, KDYŽ HO VĚTŠÍ ČÁST PROMARNÍŠ?-- SENECA
POTŘEBUJE- LI NĚCO ZVÍŘE VÍ, KOLIK POTŘEBUJE. POTŘEBUJE- LI NĚCO ČLOVĚK, NEPOZNÁ TO.-- DÉMOKRITOS
NEVÍME, ZDA BĚH PŘIDÁVÁ ROKY ŽIVOTU. VÍME VŠAK, ŽE PŘIDÁVÁ ŽIVOT ROKŮM.-- HELLERSTEIN
PŘEKÁŽKY V NÁS VYBURCUJÍ VLOHY, KTERÉ BY V NÁS ZA PŘÍZNIVÝCH OKOLNOSTÍ ZŮSTALY DŘÍMAT.-- HORATIUS
ABY ČLOVĚK DOSÁHL TOHO, CO JE MOŽNÉ, MUSÍ USILOVAT O TO, CO JE NEMOŽNÉ.-- FISCHER
NIKDO SE JEŠTĚ NESTAL NESMRTELNÝM SVOU LENOSTÍ.-- FRANKLIN
ČLOVĚK SE NARODIL K ČINNOSTI. NEBÝT NIČÍM ZAMĚSTNÁN A NEEXISTOVAT JE PRO ČLOVĚKA TOTÉŽ.-- VOLTAIRE
HODNOTY BYTÍ SPOČÍVAJÍ Z VELIKÉ ČÁSTI V TOM, JAK VROUCNĚ JSME JE SCHOPNI JE PROŽÍVAT. HODNOTA NAŠEHO ČLOVĚČÍHO ŽIVOTA JE ZÁVISLÁ NA HODNOTÁCH, KTERÉ JSOU V NÁS. LIDÉ SI STVOŘUJÍ SVŮJ LIDSKÝ SVĚT; JE V NĚM TO, CO DO NĚHO VKLÁDÁME.-- ČAPEK J.
MNOHO DÁ ČLOVĚKU SVĚT, ALE KDYŽ CHCE ČLOVĚK DÁT NĚCO SVĚTU, MUSÍ SEDĚT NA SVÉM MALÉM POLI A DŘÍT JAKO NÁDENÍK.-- ČAPEK K.
DĚTI POVÍDAJÍ, CO ČINÍ, STAŘÍ, CO ČINILI. BLÁZNI, CO BY ČINIT MĚLI. STATEČNÍ, CO BY RÁDI UČINILI. ROZUMNÍ, CO ČINIT SLUŠÍ.-- CHORVATSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEEXISTUJE NIC SKUTEČNĚ CENNÉHO, ČEHO MŮŽE BÝT DOSAŽENO BEZ PRÁCE A NÁMAHY.-- ADDISON
NIKDO NENÍ ZBYTEČNÝ NA SVĚTĚ, KDO ULEHČUJE BŘEMENO NĚKOMU JINÉMU.-- DICKENS
ČLOVĚK MŮŽE UNIKNOUT VŠEMU, JENOM NE SOBĚ SAMÉMU.-- ZWEIG
ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK DOBŘE ŽIJEŠ, NIKOLIV JAK DLOUHO.-- SENECA
NIKOLIV ŽÍT, BÝT ZDRÁV JE ŽIVOT.-- MARTIALIS
POKUD ŽIJEŠ V SOULADU S PŘÍRODOU, NIKDY NEBUDEŠ CHUDÝ. POKUD ŽIJEŠ PODLE MÍNĚNÍ LIDÍ, NIKDY NEBUDEŠ BOHATÝ.-- SENECA
ZE VŠECH TVORŮ JEN ČLOVĚK PIJE, AČ NEMÁ ŽÍZEŇ, JÍ, AČ JE BEZ HLADU, MLUVÍ, AČ NEMÁ CO ŘÍCI.-- STEINBECK
ČLOVĚK POTŘEBUJE DVA ROKY, NEŽ SE NAUČÍ MLUVIT A ŠEDESÁT, NEŽ SE NAUČÍ MLČET.-- FEUCHTWANGER
PO TŘICETI LETECH SE NAUČIL ČÍST LIDSKÉ MYŠLENKY. TŘI DNY NATO UMŘEL NUDOU.-- LAUB
DVĚ NULY ZNAMENAJÍ TOALETU. ČASTO JSOU TO ALE I DVA HAJZLOVÉ.-- LAUB
Z VYSOKÝCH MÍST LIDÉ NEMOHOU ODEJÍT, KDYŽ CHTĚJÍ, A ZASE NECHTĚJÍ, KDYŽ BY TO BYLO ROZUMNÉ.-- BACON
KDYŽ JE TŘEBA UDĚLAT V ŽIVOTĚ DŮLEŽITÝ KROK, PTÁ SE MUŽ, CO MÁ ŘÍCI. ŽENA, CO SI VEZME NA SEBE!-- HUBBARD
RADĚJI SE ZEPTÁM STARÉHO MUŽE, KDY ZEMŘE, NEŽ PŘESTÁRLÉ ŽENY, KDY SE NARODILA.-- BRUYCRE
NENÍ NEBEZPEČNÝCH ŽEN, JSOU JEN SLABÍ MUŽI.-- MAUROIS
KDYBYCH MĚL POSLEDNÍCH PĚT DOLARŮ, TAK TŘI Z NICH VĚNUJI NA REKLAMU.-- FORD
ČASTO STAŘEC VYSOKÉHO VĚKU NEMÁ ŽÁDNÝ JINÝ DŮKAZ TOHO, ŽE ŽIL DLOUHO, NEŽ ŽE ZEMŘEL.-- SENECA
JSOU LIDÉ, JEJICHŽ VEŠKERÉ ZÁSLUHY TKVÍ V TOM, ŽE NIC NEDĚLAJÍ.-- KLJUČEVSKIJ
BEZ POVINNOSTÍ JE ŽIVOT MĚKKÝ A JAKOBY BEZ KOSTÍ: NEDRŽÍ POHROMADĚ.-- JOUBERT
VŽDYCKY NAJDEŠ LIDI, KTEŘÍ SI MYSLÍ ŽE VĚDÍ LÉPE NEŽ TY, CO JE TVOU POVINNOSTÍ.-- EMERSON
VIDĚT A CÍTIT ZNAMENÁ EXISTOVAT, MYSLET ZNAMENÁ ŽÍT.-- SHAKESPEARE
VÍM JENOM TOLIK, KOLIK JSEM PROŽIL.-- EMERSON
ČLOVĚK ŽIJE OPRAVDOVÝ ŽIVOT, JE-LI ŠŤASTEN ŠTĚSTÍM DRUHÝCH.-- GOETHE
JE JEN JEDNO NEPOCHYBNÉ ŠTĚSTÍ V ŽIVOTĚ - ŽÍT PRO DRUHÉHO.-- TOLSTOJ
DEJTE SI CO NEJVÍC PRÁCE, ABYSTE ŽILI!-- SAROYAN
STÁRNUTÍ JE JEN ŠPATNÝ ZVYK, KTERÝ ZAMĚSTNANÝ MUŽ NEMÁ ČAS POSTŘEHNOUT.-- MAUROIS
TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ŽIVOTĚ NENÍ DĚLAT, CO SE NÁM LÍBÍ. ALE NALÉZT ZALÍBENÍ V TOM, CO DĚLÁME.-- EDISON
JE LÉPE SE OPOTŘEBOVAT, NEŽ ZREZIVĚT.-- DIDEROT
KDO UŽ NEMILUJE A UŽ NECHYBUJE, TEN AŤ SE DÁ POCHOVAT.-- GOETHE
ZKUŠENOST JE DOBRÁ ŠKOLA. JEN ŠKOLNÉ JE PŘÍLIŠ VYSOKÉ.-- HEINE
CHCETE ŽÍT DOBŘE? KDO BY NECHTĚL!-- HORATIUS
NA SVĚTĚ JE MNOHO CO DĚLAT. VYKONEJ TO BRZY!-- BEETHOVEN
NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA.-- MALAJSKÉ PŘÍSLOVÍ
LIDÉ, ŽIJTE, DOKUD NEBUDE NAŘÍZENO, ŽE SE MÁ DĚLAT NĚCO JINÉHO.-- LEC
VŠE BY MOHLO BÝT MNOHEM SNESITELNĚJŠÍ, KDYBY VŠECHNY ŽENY BYLY PROVDANÉ A VŠICHNI MUŽI SVOBODNÍ.-- TWAIN
DOUFÁM, ŽE BUDU STUDENTEM DO KONCE ŽIVOTA.-- ČECHOV
MLADÁ GENERACE MÁ POCIT, ŽE S NÍ PŘICHÁZÍ LEPŠÍ SVĚT. STARÁ GARDA MÁ POCIT, ŽE S NÍ TEN LEPŠÍ SVĚT ODCHÁZÍ.-- ČAPEK K.
ZESTÁRNOUT NENÍ UMĚNÍ - UMĚNÍ JE SNÉST TO.-- GOETHE
KAŽDÝ CHCE BÝT DLOUHO ŽIV, ALE NIKDO NECHCE BÝT STARÝ.-- SWIFT
ŠKODA, ŽE BÝT STARÝ JE JEDINÝ ZPŮSOB, JAK DLOUHO ŽÍT.-- LESSEPS
NA MNOHA POMNÍCÍCH BY MĚLO STÁT: ZEMŘEL VE TŘICETI, POHŘBEN V ŠEDESÁTI LETECH.-- LICHTENBERG
TO, CO ZPŮSOBUJE STÁRNUTÍ, NENÍ VĚK, ALE OPUŠTĚNÍ IDEÁLŮ.-- SVĚTLÁ
ČLOVĚK ZŮSTÁVÁ MLADÝM, POKUD JE JEŠTĚ SCHOPEN UČIT SE, ZÍSKÁVAT NOVÉ VLASTNOSTI A SNÁŠET ODLIŠNÉ NÁZORY OSTATNÍCH.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
ŽENY SE NIKDY NEOHLÍŽEJÍ. JEN JEDNA SE POKUSILA TAK UČINIT, A TA SE PROMĚNILA V SOLNÝ SLOUP.-- SHAKESPEARE
ŽENA UMÍ NAPRAVOVAT MUŽE JEDINĚ TÍM, ŽE HO TAK DOKONALE ZNUDÍ, ŽE MUŽ ZTRATÍ VŮBEC VŠECHEN ZÁJEM NA ŽIVOTĚ.-- WILDE
KDYŽ SE ŽENA DVAKRÁT DENNĚ NEPOMILUJE, ZNAMENÁ TO, ŽE SI DOST NEHLEDÍ SVÝCH DARŮ, A JE TO PRO NEBE STEJNÁ URÁŽKA, JAKO KDYŽ SE VĚŘÍCÍ ZAPOMENE RÁNO A VEČER POMODLIT.-- CHEVALLIER G.
EXISTUJE-LI NA SVĚTĚ NĚCO SMUTNĚJŠÍHO NEŽ OPUŠTĚNÁ ŽENA, JE TO ŽENA, KTERÁ PŘEDSTÍRÁ, ŽE JÍ TO VYHOVUJE.-- DAY
KDYŽ SE ŽENA PŘESTANE LÍBIT, ZAČNE TVRDIT, ŽE MUŽI NEMAJÍ VKUS.-- FIŠER
TAKOVÉHLE JSOU VŠECHNY ŽENSKÉ. SPÍŠ SE USOUŽÍ K SMRTI, NEŽ ABY OD NĚJAKÉHO MUŽSKÉHO UPUSTILY.-- WAUGH
STRAŠNÉ JE, ŽE NELZE ŽÍT ANI S ŽENAMI, ANI BEZ NICH.-- BYRON
ŽENA ŽIJE POCITEM, ŽE DOSTANE-LI SE CHVÁLY JINÉ, JE TO NA JEJÍ ÚJMU.-- MAUPASSANT
SNEM ŽENY JE MÍT MALOU NOHU A ŽÍT NA VELKÉ.-- TUWIM
ŽENY JSOU DNES TAK VYSOCE VZDĚLANÉ, ŽE JE NIC NEPŘEKVAPÍ, VYJMA ŠŤASTNÉHO MANŽELSTVÍ.-- WILDE
ŽENY MÁM NEJRADĚJI, KDYŽ LÍBOU, NEBOŤ V TU CHVÍLI MUSÍ MLČET.-- ACHARD
KDYŽ ŽENY RODÍ, ZAŘÍKAJÍ SE, ŽE UŽ NIKDY NEBUDOU SPÁT S MUŽEM. A NEŽ SE NADĚJEME, UŽ JSOU ZASE TĚHOTNÉ.-- GOETHE
V MÉM VĚKU SI UŽ NEMOHU DOVOLIT, ABYCH SE CÍTIL ŠPATNĚ.-- CHURCHILL
NEJVĚTŠÍM DOBREM JE ŽÍT PODLE PŘÍRODY.-- CICERO
KDO CHCE POKAZIT ŽIVOTNÍ DRÁHU SVÝCH DĚTÍ, AŤ JIM ODSTRANÍ Z CESTY VŠECHNY PŘEKÁŽKY.-- OESCH
A PŘECE KAŽDÉHO DNE JE SVĚT O CHLUP LEPŠÍ NEŽ VČEREJŠEK, I KDYŽ LIDI DĚLAJÍ PSÍ KUSY, ABY TOMU TAK NEBYLO.-- WERICH
ŽIVOT LIDSKEJ JE TAK SLOŽITEJ, ŽE ŽIVOT ČLOVĚKA JE PROTI TOMU ÚPLNEJ HADR.-- HAŠEK
ŽÁDNÝ ČLOVĚK NEPŘICHÁZÍ NA SVĚT HOTOVÝ, V DEFINITVNĚ VYKRYSTALIZOVANÉ PODOBĚ. VE SVÉM ŽIVOTĚ - AŤ UŽ JE JAKÝKOLI - SE PAK NEUSTÁLE ROZVÍJÍ, NEPŘETRŽITĚ DOTVÁŘÍ VLASTNÍ OSOBNOST.-- BELINSKIJ
POLITOVÁNÍHODNÝ TEN, KDO ŽIJE BEZ IDEÁLŮ.-- TURGENĚV
KDYŽ JE NĚKDO DO SEBE ZAMILOVÁN, JE TO ZAČÁTEK ROMÁNU, KTERÝ BUDE TRVAT CELÝ ŽIVOT.-- WILDE
MLÁDÍ JE NĚCO, CO MAJÍ JEN MLADÍ A ČEHO BY JEN STAŘÍ DOVEDLI MOUDŘE POUŽÍVAT.-- WOLFE
STARCI VŠEMU VĚŘÍ. MUŽI O VŠEM POCHYBUJÍ. MLADÍ VŠECHNO VĚDÍ.-- WILDE
ZJEVNĚ BY MĚLY BÝT DVA DRUHY VÝCHOVY. JEDNA BY UČILA, JAK SI VYDĚLAT NA ŽIVOBYTÍ, DRUHÁ, JAK ŽÍT.-- TRUSLOW
ŽIVOT JE CESTA, KTERÁ VEDE KE SMRTI, ALE PO CESTĚ ZAPOMENEME NA CÍL.-- DIANE
KDYŽ NAJDEŠ V ŽIVOTĚ CESTU BEZ PŘEKÁŽEK, URČITĚ NEVEDE NIKAM.-- CLARK N.
PRVÉ KROKY - VŽDY NEJTĚŽŠÍ.-- THÁKÚR
NEJLEPŠÍ VÝCHOVY SE DOSAHUJE SPÍŠE TÍM, CO SE UČÍME V ŽIVOTĚ, NEŽ TÍM, CO SE DOČTEME V KNIHÁCH.-- BALZAC
JE TŘEBA ŽÍT ZAMILOVÁN V NĚCO, CO JE TI NEDOSTUPNÉ. ČLOVĚK ROSTE TÍM, ŽE USILUJE VZHŮRU.-- GORKIJ
STŘEZTE ČAS - JE TO TKANIVO, Z KTERÉHO JE UTKÁN ŽIVOT.-- RICHARDSON
NEJLÉPE POZNÁME CHARAKTER ČLOVĚKA PŘI PENĚŽNÍCH ZÁLEŽITOSTECH, PŘI PITÍ A V HNĚVU.-- TALMUD
ČLOVĚK SE NARODIL K ČINNOSTI... NEBÝT NIČÍM ZAMĚSTNÁN A NEEXISTOVAT JE PRO ČLOVĚKA TOTÉŽ.-- VOLTAIRE
PRÁCE JE NEJLEPŠÍ PROSTŘEDEK K TOMU, ABYCHOM MILOVALI ŽIVOT.-- RENAN
ROZHODL SE SKONCOVAT SE STARÝM ZPŮSOBEM ŽIVOTA. ZAČAL U MANŽELKY.-- SUCHÝ O.
NEJLEPŠÍ POTĚŠENÍ, NEJVĚTŠÍ RADOST V ŽIVOTĚ - CÍTIT SE POTŘEBNÝM A BLÍZKÝM LIDEM.-- GORKIJ
JSOU LIDÉ, KTEŘÍ TRÁVÍ ŽIVOT TÍM, ŽE HLEDAJÍ V CHOVÁNÍ JINÝCH DŮVODY KE ZLOSTI.-- DIANE
MLADÍ LIDÉ CHTĚJÍ BÝT VĚRNÍ, A NEJSOU; A STAŘÍ CHTĚJÍ BÝT NEVĚRNÍ, A NEMOHOU.-- WILDE
UMĚNÍ ŽÍT - TO JE ŽÍT S PERSPEKTIVOU.-- GLADKOV
KDYŽ SI LIDÉ NAŘÍKAJÍ NA ŽIVOT, JE TO TÉMĚŘ VŽDY PROTO, ŽE OD NĚHO ŽÁDALI NEMOŽNÉ VĚCI.-- RENAN
ROZHODNĚ NENÍ NIC PROTIVNĚJŠÍHO NEŽ DĚDEK, NA KTERÉHO LEZE DRUHÁ MÍZA.-- ALKIFRÓN
V DŮSLEDKU TLAKU VNĚJŠÍCH OKOLNOSTÍ JSEM ZTRATIL PANICTVÍ, AŽ KDYŽ MI BYLO SPÍŠE TŘICET NEŽ DVACET, A TO STAČÍ, ABY NA MUŽI PO ZBYTEK JEHO ŽIVOTA ZŮSTALO NĚCO SVATOZÁŘE.-- SHAW
ČTYŘICÁTNÍK NEJENŽE NEVYŽADUJE VĚRNOST, ALE CÍTÍ SE BEZPEČNĚJI, MAJÍ-LI JEHO PŘÍTELKYNĚ VÁŽNÉ ZNÁMOSTI.-- KUNDERA M.
MUŽ PO PĚTATŘICÍTCE JE BUĎ ŽENATÝ, ZADANÝ, MRTVÝ NEBO PSYCHOPATICKÝ. NENÍ-LI NIC Z TOHO, KONÁ SE NA NĚJ KRUHOVÝ HON.-- NOVÁK T.
ZAJÍMAVÉ, JAK SE TEN SVĚT MĚNÍ. KDYSI JSEM ZÍSKAL TÉMĚŘ KAŽDOU ŽENU, O KTEROU JSEM MĚL ZÁJEM, A DNES MNE STĚŽÍ ZÍSKÁ TA, KTERÁ MÁ ZÁJEM O MNE.
JE POZORUHODNÉ, ŽE NEJLEPŠÍMI ZNALCI ŽEN SE STÁVAJÍ MUŽI AŽ VE VĚKU, KDY UŽ JIM TO NENÍ NIC PLATNÉ.
KAŽDÝ MUŽ POTŘEBUJE K ŽIVOTU TŘI ŽENY: MATKU, MANŽELKU A ASPOŇ JEDNU, KTERÁ HO POVAŽUJE ZA MUŽE.-- LAUB
MLADÍ MUŽI SI PŘEJÍ: LÁSKU, PENÍZE A ZDRAVÍ. JEDNOHO DNE VŠAK ŘEKNOU: ZDRAVÍ, PENÍZE A LÁSKU.-- GERALDY
ŘÍKÁ SE, ŽE NEJLEPŠÍ OBRANOU JE ÚTOK, ALE ZTRATÍTE-LI NA TANCOVAČCE SNUBNÍ PRSTÝNEK, JE OTÁZKA, ZDA JE NEJVHODNĚJŠÍ VYNADAT MANŽELCE ZA TO, ŽE VÁM NEZAŠILA KAPSU U VESTY.
A PŘECE JE JEDNO OBDOBÍ, VE KTERÉM JE MUŽ NESPORNÝM PÁNEM V DOMĚ: OD NAROZENÍ ASI DO TŘETÍHO ROKU.-- PEGAS
MUŽ MÁ ZMOUDŘET DO TŘICETI A ZBOHATNOUT DO ČTYŘICETI, JINAK NEMŮŽE NIC ČEKAT OD ŽIVOTA.-- BALZAC
MÁLOKDY SE NAJDE PADESÁTNÍK, KTERÝ BY STAROSTMI ZKRÁSNĚL. VE DVAAPADESÁTI LETECH MŮŽE VĚTŠINOU BÝT SVŮDNÝ JENOM ŠŤASTNÝ A DOBŘE NALOŽENÝ MUŽ. SEBEMENŠÍ CHMURA MU VTISKNE DO TVÁŘE DESET LET NAVÍC.-- DUTOURD
BYL NYNÍ STÁR 28 LET, TRAGICKÝ VĚK MILENCŮ; NEMÁME JIŽ SÍLY MILENCE MLADÉHO A NEMÁME JEŠTĚ PENĚZ MILENCE STARÉHO.-- PITIGRILLI
ŽIVOT JE PŘÍLIŠ DŮLEŽITÝ NA TO, ABY SE BRAL VÁŽNĚ.-- CHESTERTON
TAKOVÝ JE PŘÍŠTÍ VĚK, JAK JSOU VYCHOVÁVÁNI PŘÍŠTÍ JEHO OBČANÉ.-- KOMENSKÝ
JDEME-LI NA NÁVŠTĚVU, PAK PROTO, ABYCHOM MRHALI ČASEM DRUHÝCH, NE VLASTNÍM.-- WILDE
KDYŽ NÁS OPOUŠTĚJÍ NEŘESTI, UTĚŠUJEME SE VÍROU, ŽE JE OPOUŠTÍME MY.-- ROCHEFOUCAULD
SVĚT JE TAK MALÝ, ŽE SE JEDNOU VŠICHNI SETKÁME V POSTELI.-- BARDOTOVÁ
NEZÁLEŽÍ NA TOM, KAM SCHOVÁŠ SVÉ EROTICKÉ ČASOPISY, TVÉ DĚTI JE VŽDY NAJDOU.-- LANSKY
JEDINÁ POMOC, KTEROU TI TVŮJ MANŽEL POSKYTNE PŘI ÚKLIDU, JE TO, ŽE TI DOVOLÍ POUŽÍVAT JEHO STARÁ TRIČKA NA HADRY.-- LANSKY
NIKDY SE NEDOZVÍŠ, ZDA TĚ MILUJE, PROTOŽE SLOVO MILOVAT CHYBÍ V JEHO SLOVNÍ ZÁSOBĚ... POKUD NEMLUVÍ O MÍRNĚ PROPEČENÉM BIFTEKU, CIZÍCH SPORTOVNÍCH AUTECH A FOTBALISTECH.-- LANSKY
INDEX ŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ: ODDĚLENÝ ŽIVOT DVOU LIDÍ JE TÉMĚŘ DVAKRÁT DRAŽŠÍ NEŽ JEJICH ŽIVOT SPOLEČNÝ.-- LANSKY
ABYCHOM SE BRÁNILI HLOUPOSTI, K TOMU NEPOTŘEBUJEME VÍC "INTELEKTU", ALE JINÝ DRUH CHARAKTERU, POTŘEBUJEME NEZÁVISLÉ LIDI, KTEŘÍ VYHLEDÁVAJÍ DOBRODRUŽSTVÍ A MILUJÍ ŽIVOT.-- FROMM
LIDSKÉ MYŠLENKY JSOU OTROKEM LIDSKÉHO ŽIVOTA.-- SHAKESPEARE
HLAVNÍ POTÍŽ ŽIVOTA JE V TOM, ŽE ČLOVĚK MUSÍ NEUSTÁLE VOLIT MEZI VÍCE MOŽNOSTMI.-- MOORE
ŽÍT ZNAMENÁ OVĚŘOVAT.-- CAMUS
VÍME-LI, ŽE ŠÍLENSTVÍ JE ÚDĚLEM KAŽDÉHO Z NÁS, NESROZUMITELNÉ SE STANE SROZUMITELNÝM A ŽIVOT SE DÁ VYSVĚTLIT.-- TWAIN
PAMATUJI SI URČITÉ VĚCI, KTERÉ SE MOŽNÁ NIKDY NESTALY, ALE KTERÉ SE TÍM, JAK SI JE PŘIPOMÍNÁM, STÁVAJÍ.-- PINTER
ŽIVOT JE NEUSTÁLÝM PŘIZPŮSOBOVÁNÍM VNITŘNÍCH SITUACÍ VNĚJŠÍM.-- SPENCER
UMĚNÍ ŽÍT - TO JE ŽÍT S PERSPEKTIVOU.-- GLADKOV
TAK JAKO BÁSEŇ I ŽIVOT SE HODNOTÍ NE PODLE DÉLKY, ALE PODLE OBSAHU.-- SENECA
KDYŽ NAJDEŠ V ŽIVOTĚ CESTU BEZ PŘEKÁŽEK, URČITĚ NEVEDE NIKAM.-- CLARK
TÝDEN PRACOVITÉHO ČLOVĚKA JE SEDM DNÍ, TÝDEN LENOCHA JE SEDMKRÁT ZÍTRA.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
KAŽDÝ DEN POZORUJI, JAK MLÁDEŽ TRPÍ TÍM, ŽE NEEXISTUJÍ ŠKOLY V NICHŽ BY SE UČILA ŽÍT S LIDMI A SE SVĚTEM.-- MICKIEWICZ
KAŽDÝ ČLOVĚK BYL ZROZEN PRO NĚJAKÉ DÍLO. KAŽDÝ, KDO CHODÍ PO TÉTO ZEMI, MÁ NĚJAKÉ POVINNOSTI K ŽIVOTU.-- HEMINGWAY
NIKDO SE NESTAL NESMRTELNÝ SVOU LENOSTÍ.-- FRANKLIN
KORÁBEM ŽIVOTA ZMÍTAJÍ VŠECHNY VĚTRY A BOUŘE, NENÍ-LI ZATÍŽEN NÁKLADEM PRÁCE.-- STENDHAL
ZLEPŠETE KVALITU A AUTOMATICKY ZVÝŠÍTE PRODUKTIVITU. BUDETE NA TRHU ÚSPĚŠNÍ NIŽŠÍ CENOU A VYŠŠÍ KVALITOU. BUDETE OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÍ A VYTVOŘÍTE PRACOVNÍ PŘÍLETOSTI.-- DEMING
KAŽDÁ RÁNA, KTEROU JSME UTRŽILI, VYRAZÍ Z NÁS NĚJAKÝ KLÍN, KTERÝ NÁM PŘEKÁŽEL. JDE OVŠEM O TO, JSME-LI DOSTI ROZUMNI, ABYCHOM SE Z NÍ POUČILI.-- BAŤA T.
CHYBU MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ, ALE JEN HLUPÁK UDĚLÁ TUTÉŽ CHYBU PODRUHÉ.
UČ SE Z CIZÍCH CHYB, NEBOŤ ŽIVOT NENÍ DOST DLOUHÝ, ABY JE ČLOVĚK SPÁCHAL VŠECHNY SÁM.
KAŽDÝ SE DOKÁŽE UČIT Z VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ A CHYB, ALE JEN MOUDRÝ ČLOVĚK SE DOKÁŽE POUČIT Z CHYB DRUHÝCH.
BUĎTE SAMOUCI, NEČEKEJTE, AŽ VÁS NAUČÍ ŽIVOT.-- LEO
MOUDROSTÍ JE POZOROVÁNÍ ŽIVOTA, NIKOLI SMRTI.-- SPINOZA
KOŘENEM VŠEHO ZLA JE NEDOSTATEK POZNÁNÍ.-- BUDDHA
MOUDRÉMU ZŘÍDKA VSTOUPÍ OSUD DO CESTY.-- SENECA
KDO TO UMÍ, TEN TO DĚLÁ. KDO TO NEUMÍ, TEN SE UČÍ.-- SHAW
ČINY MOUDRÝCH LIDÍ DIKTUJE ROZUM, MÉNĚ MOUDRÝCH ZKUŠENOST, NEVĚDOUCÍCH NUTNOST, ČINY ZVÍŘAT PŘÍRODA.-- CICERO
STROM VĚDĚNÍ NENÍ STROMEM ŽIVOTA.-- BYRON
CO SE ZRODÍ, MUSÍ ZEMŘÍT, A CO DOZRAJE, STÁRNE.-- SALLUSTIUS
LZE ŽÍT S BLBCEM POD JEDNOU STŘECHOU? ANO! ALE BLBEC SE MUSÍ PODŘÍDIT. JENŽE BLBEC SE NIKDY NEPODŘÍDÍ. NELZE ŽÍT S BLBCEM POD JEDNOU STŘECHOU.-- JOHN
ANI LIDÉ HLOUPÍ NENATROPILI NA SVĚTĚ TOLIK ZMATKŮ, KOLIK LIDÉ CHYTŘÍ, KTEŘÍ SI BYLI PŘÍLIŠ VĚDOMI SVÉ CHYTROSTI A SPOLÉHALI JEN NA NI.-- BABLER
NA CELÝ ŽIVOT SE DÍVÁM JAKO NA ZÁPAS O TŘECH KOLECH: MLÁDÍ, DOSPĚLOST, STÁŘÍ. DVĚ KOLA JE TŘEBA VYHRÁT. JEDNO UŽ JSEM PROHRÁL.-- ŠUKŠIN
ČÍM JE ŽIVOT TĚŽŠÍ, TÍM JE HEZČÍ.-- ŠUKŠIN
VŠECHNO ZLO V ŽIVOTĚ POCHÁZÍ Z DUŠEVNÍ PRÁZDNOTY, NUDY, LENOSTI A VŠE TO JE NEVYHNUTELNÉ, KDYŽ SI ČLOVĚK ZVYKNE ŽÍT NA ÚČET JINÝCH.-- ČECHOV
HLOUPOST JAK CHLÉB NÁM K ŽITÍ POTŘEBNÁ JE.-- GELLNER
BLB JE NEZNIČITELNÝ. ČTE SE ZEPŘEDU I ZEZADU STEJNĚ. PROTO JE MU JEDNO, I KDYŽ SE SVĚT STAVÍ NA HLAVU.-- KUTINA
DOKÁŽETE SE ROZČÍLIT AŽ K NEPŘÍČETNOSTI? -"JO. KDYŽ NĚKDO NENÍ BLBEJ A NENÍ S NÍM DOMLUVA. KDYŽ JE BLBEC, TAK SE S NÍM ČLOVĚK NEBAVÍ. S BLBCEM NEDŮSTOJNO BOJOVAT. V URČITÝM VĚKU. V MLÁDÍ MU DÁTE PŘES DRŽKU, VE STÁŘÍ SE MU VYHÝBÁTE."-- CÍSLER
ŽIVOT BEZ TAŠKAŘIC A VESELÝCH KOUSKŮ JE JAKO CESTOVÁNÍ BEZ HOSPOD. SMÍCH, TO PŘIJDE NEJLACINĚJI A JDE TO NEJVÍC K DUHU.-- POURRAT
SMĚJ SE A CELÝ SVĚT SE SMĚJE S TEBOU; PLAČ A PLÁČEŠ SÁM.-- TURKMENSKÉ PŘÍSLOVÍ
ČLOVĚK SE MUSÍ SMÁT DŘÍV, NEŽ JE ŠŤASTNÝ, PONĚVADŽ JINAK BY MOHL ZEMŘÍT, ANIŽ BY SE SMÁL.-- LA BRUYERE
KDO OPRAVDU MILOVAL A JE ZKLAMÁN, JE OCHOTEN SPÍŠE NEŽÍT NEŽ NENÁVIDĚT.-- BARTHÉLEMY
ŽENA BY SE STALA BEZPŘEDMĚTNÝM TVOREM, KDYBY BYLA MUŽI POVOLNÁ HNED PŘI PRVNÍ PŘÍLEŽITOSTI.-- BEDNÁŘ
ČASTO UPADÁME DO OMYLU, KDYŽ SI MYSLÍME, ŽE TO, CO NÁM DRUHÝ ŘÍKÁ, SI SKUTEČNĚ TAKÉ MYSLÍ.-- BECHER
SE SRDCEM JSOU VŽDY TĚŽKOSTI. KDYŽ JSME MLADÍ, ZTRÁCÍME KVŮLI NĚMU ROZVAHU. KDYŽ JSME V STŘEDNÍM VĚKU, ZTRÁCÍME KVŮLI NĚMU ČAS. KDYŽ JSME STAŘÍ, ZTRÁCÍME KVŮLI NĚMU DŮSTOJNOST, SPOLU S ROZVAHOU, ČASEM A PENĚŽENKOU.-- SHAW
CO OKO NEVIDÍ, TO SRDCE NEBOLÍ.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
MILOVAT ZNAMENÁ STÁRNOUT RUKU V RUCE.-- ARAGON
NEJCITLIVĚJI BÝVÁME ZRANĚNI TĚMI, BEZ NICHŽ SI SVŮJ ŽIVOT NEDOVEDEME V PLNÉM ROZSAHU PŘEDSTAVIT.-- BROWNING
TI, KDOŽ MILUJÍ, MUSÍ CHÁPAT I NEPOCHOPITELNÉ, ABY NEPŘESTALI MILOVAT.-- CLAIR
K TOMU, ABY ČLOVĚK DOBŘE VIDĚL, NESTAČÍ MÍT OTEVŘENÉ JEN OČI. K TOMU JE TŘEBA OTEVŘÍT I SRDCE.-- CÉZANNE
1. SENTIMENT - 2. TEMPERAMENT - 3. MOMENT - 4. LAMENT - 5. ALIMENT.-- TUWIM
ZAMILOVANÍ JSOU VŽDY RYCHLEJŠÍ NEŽ HODINY.-- SHAKESPEARE
ČAS JE TO, CO SE ČLOVĚK NEUSTÁLE SNAŽÍ ZABÍT, ALE CO NAKONEC ZABIJE JEHO.-- SPENCER
KDYŽ SE PTALI THALETA, KDY SE MÁ ČLOVĚK ŽENIT, ŘEKL: "MLADÍ LIDÉ JEŠTĚ NE, STAŘÍ UŽ NE."-- BACON
KDO VIDĚL ROZBOUŘENÉ MOŘE A ROZBOUŘENOU ŽENU, VŽDYCKY SPÍŠE LITOVAL MANŽELA NEŽ NÁMOŘNÍKY.-- NIETZSCHE
CO NÁM UDĚLÁ STÁŘÍ, KDYŽ JSME DVA?-- STENDHAL
NEJVÍCE DÁŠ TOMU, KOMU DÁŠ NADĚJI.-- BABLER
KDYBY NA SVĚTĚ PANOVAL JEN ROZUM A NEEXISTOVALY VÁŠNĚ, NASTAL BY KONEC SVĚTA.-- ORIENTÁLNÍ PŘÍSLOVÍ
CHCEŠ-LI BÝT ŠŤASTEN JEDEN DEN, ZABÝVEJ SE MILENKOU; CHCEŠ-LI BÝT ŠŤASTEN JEDEN ROK, ZABÝVEJ SE ŽENOU; CHCEŠ-LI BÝT ŠŤASTEN CELÝ ŽIVOT, ZABÝVEJ SE ZAHRADOU.-- POLYNÉSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE VELMI MÁLO LIDÍ, O NICHŽ BY SE DALO ŘÍCI, ŽE POZNAT JE, ZNAMENÁ OBOHATIT ŽIVOT VLASTNÍ.-- JOHN
ČAS UBÍHÁ RŮZNĚ, PODLE TOHO S KÝM.-- SHAKESPEARE
MILUJEME, ABYCHOM MILOVALI - PRO NIC JINÉHO.-- MOLIERE
PŘÍČINOU TOHO, ŽE SE ŽENY MEZI SEBOU NEMILUJÍ, JSOU MUŽI.-- LA BRUYERE
JAK OCHOTNĚ UVĚŘÍME V ROZUMNOST TĚCH, KDOŽ JSOU S NÁMI STEJNÉHO MÍNĚNÍ!-- JOHN
SKORO NIKDO NEPŘIJDE SÁM NA TO, JAKOU VLASTNĚ MÁ CENU DRUHÝ ČLOVĚK.-- LA BRUYERE
VELMI PRUDCE ZAMILOVANÍ BÝVAJÍ OBVYKLE ZAMLKLÍ.-- MONTESQUIEU
ČLOVĚK SE ČASTO ŽENÍ Z NÁHLÉHO ZOUFALSTVÍ A PAK TOHO LITUJE PO CELÝ ŽIVOT.-- MOLIERE
MÍT RÁD LIDI A MILOVAT LIDI TO JE CELÉ TAJEMSTVÍ A SNAD JEDINÝ RECEPT NA ŠTĚSTÍ.-- WERICH
BEZ LIDÍ DOBRÉ VŮLE BY ŽIVOT BYL NEŽ NÁKLADNÉ A NEBEZPEČNÉ DOBRODRUŽSTVÍ.-- WERICH
PŘÍRODA KOLEM MNE OPSALA KRUH, KTERÝ NEMOHU PŘEKROČIT; SEDÍM V NĚM A UČÍM SE MILOVAT ŽIVOT ASPOŇ PRO JINÉ, KDYŽ NE PRO SEBE.-- ČAPEK K.
PROČ SE MI VŽDY SEVŘE SRDCE, KDYŽ SPATŘÍM V HLUČNÝCH A PŘEPLNĚNÝCH ULICÍCH VELKOMĚSTSKÉHO LABYRINTU ZDĚŠENÉHO,ÚZKOSTÍ SE TŘESOUCÍHO PEJSKA..., KTERÝ SE ZTRATIL SVÉMU PÁNOVI?-- ZOLA
AŤ SE TO LÍBÍ ČLOVĚKU NEBO NE, JE NÁSTROJEM PŘÍRODY. NENÍ MOŽNO JÍT PROTI PŘÍRODĚ. JE SILNĚJŠÍ NEŽ NEJSILNĚJŠÍ Z LIDÍ.-- PICASSO
ČLOVĚK JEŠTĚ NENÍ DOST DOKONALÝ ANI DOST SLUŠNÝ, ABY MĚL PRÁVO ŽÍT NA NĚČEM TAK KRÁSNÉM, JAKO JE ZEMĚ.-- ČAPEK K.
ROZUM ČLOVĚKU ŘÍKÁ, ABY STÁL NAD PŘÍRODOU A BYL MĚŘÍTKEM VŠECH VĚCÍ. TAK SI ČLOVĚK MYSLÍ, ŽE JE SCHOPEN ŽÍT A TVOŘIT PROTI ZÁKONŮM PŘÍRODY,A VYTVÁŘÍ ZMETKY.-- ARP
TŘI DNY NEČTI A ÚSTA ZHRUBNOU. TŘI DNY NEPIŠ A RUKA ZESLÁBNE.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
DÍLO TIŠTĚNÉ POUZE VELKÝMI PÍSMENY SE TĚŽKO ČTE. PRÁVĚ TAK ŽIVOT ZE SAMÝCH NEDĚLÍ.-- PAUL
NEJDŘÍVE JE TŘEBA SE NAUČIT TOMU, O ČEM PÍŠEŠ, POTOM JE TŘEBA SE NAUČIT PSÁT. NA JEDNO I DRUHÉ PADNE CELÝ ŽIVOT.-- HEMINGWAY
PSANÍ JE PSÍ ŽIVOT, ALE JE TO JEDINÝ ŽIVOT, KTERÝ STOJÍ ZA TO ŽÍT.-- FLAUBERT
UMĚLCI MAJÍ UKAZOVAT, JAK KRÁSNÝ JE ŽIVOT. BEZ JEJICH TVORBY BYCHOM MOHLI MÍT VELKÉ POCHYBNOSTI.-- FRANCE
K TOPENÍ JE NEJLEPŠÍ STARÉ DŘEVO, K PITÍ STARÉ VÍNO, K DŮVĚRNÝM SDĚLENÍM STAŘÍ PŘÁTELÉ A KE ČTENÍ STAŘÍ AUTOŘI.-- BACON
POSPĚŠTE, ABYSTE PŘEČETLI NEJLEPŠÍ KNIHY. NENÍ JICH MNOHO A MŮŽE SE STÁTI, ŽE VÁŠ ŽIVOT UPLYNE, NEŽ-LI JE PŘEČTETE.-- THOREAU
PRÁVĚ CHYBY DÁVAJÍ NĚKDY OBRAZU ŽIVOT.-- BONNARD
CÍLEM NENÍ MALOVAT ŽIVOT, ALE DÁT ŽIVOT MALBĚ.-- BONNARD
JAK ČLOVĚK STÁRNE, UMĚNÍ A ŽIVOT TVOŘÍ JEDNO.-- BRAQUE
ROZUMNÝ ČLOVĚK SE PŘIZPŮSOBUJE SVĚTU, NEROZUMNÝ SE USILOVNĚ SNAŽÍ PŘIZPŮSOBIT SVĚT SOBĚ.PROTO JE VŠECHEN POKROK ZÁVISLÝ NA ČLOVĚKU NEROZUMNÉM!-- SHAW
BLBCI ŽIJÍ VESELEJI, NEBOŤ VŽDY MAJÍ VÍCE DŮVODŮ K SMÍCHU NEŽ LIDÉ MOUDŘÍ A PŘEMÝŠLIVÍ...-- FLAUBERT
ŽIVOT SI NEKOUPÍ NIKDO, VŠAK UŽÍVAT MŮŽE HO KAŽDÝ.-- LUCRETIUS
ŽIVOT LZE PROŽÍT V JEDNOM DNI. ALE CO S TÍM ZBÝVAJÍCÍM ČASEM?-- LEC
ČAS LIDSKÉHO ŽIVOTA JE KRUH, ALE NEDOVÍRAJÍCÍ SE A HODNĚ ŠIŠATÝ.-- LAUB
ŽIVOT ZEMŘELÝCH JE ULOŽEN V PAMĚTI ŽIJÍCÍCH.-- CICERO
STAŘÍ JSME, KDYŽ ZAČNEME NA MLÁDEŽ NAŘÍKAT ANEBO KDYŽ JÍ ZAČNEME NADBÍHAT.-- TUWIM
PŘEDSTAVUJ SI, ŽE KAŽDÝ DEN, JENŽ SE ROZZÁŘIL, JE TVŮJ POSLEDNÍ;VDĚČNĚ PAK PŘIJMEŠ KAŽDOU HODINU, SE KTEROU TVOJE NADĚJE JIŽ NEPOČÍTALA.-- HORATIUS
ZÁKLADNÍ LIDSKOU SLABOSTÍ JE, ŽE ČLOVĚK NEPŘEDVÍDÁ BOUŘI, KDYŽ JE PĚKNÉ POČASÍ.-- MACHIAVELLI
ŽIVOT NENÍ TO, CO CHCEME, ALE TO CO MÁME.-- LUSTIG
UČIŇTE MĚ JEDNORUKÝM, JEDNONOHÝM, PAKOSTIVÝM, VYTRHEJTE MI VIKLAVÉ ZUBY, VŠAK NECHTE MI ŽIVOT - A JSEM SPOKOJEN.-- SENECA
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA ŽIVOTĚ NENÍ ŽIVOT, NÝBRŽ PŘEMÝŠLENÍ O NĚM.-- LEWIS
S ŽIVOTEM JE TO JAKO SE HROU. NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JE DLOUHÁ, NÝBRŽ NA TOM, JAK SE HRAJE.-- SENECA
ŽIVOT JE KOMEDIE PRO TOHO, KDO MYSLÍ A TRAGÉDIE PRO TOHO, KDO CÍTÍ.-- SWIFT
KRUCI, TO BY SE ŽILO, KDYBY SE DALO ŽÍT!-- KRAUS
MLÁDÍ TOUŽÍ PO EXPERIMENTU.-- STEVENSON
ŽIVOT SÁM O SOBĚ NENÍ TAK LEHKÝ. PROČ DO NĚHO VNÁŠETI PRVEK TRAGICKÉ PŘEDTUCHY, KTERÝ V NĚM NENÍ?-- MAUROIS
TISÍCE LIDÍ HLEDÁ MARNĚ AŽ DO SVÉHO SKONU SMYSL ŽIVOTA.-- MACEK A.
JEN JEDNOU ŽIJEŠ - KAŽDÉ CHVÍLE JE ŠKODA, KTERÉ NEUŽIJEŠ.-- WOJKIEWICZ
NEUMÍŠ-LI SPRÁVNĚ ŽÍT, ZKUŠENÝM USTUP.-- HORATIUS
VIDĚT A CÍTIT ZNAMENÁ EXISTOVAT, MYSLET ZNAMENÁ ŽÍT.-- SHAKESPEARE
ŘEDITEL JE ČLOVĚK JAKO JINÍ, JENŽE NEVÍ O TOM.-- CHANDLER
CO NEJPŘIJDE V PRAVÝ ČAS, NEPŘIJDE NIKDY.-- BJÖRNSON
ČLOVĚK NENÍ STVOŘEN PRO PORÁŽKU. ČLOVĚKA JE MOŽNO ZNIČIT, ALE NE PORAZIT.-- HEMINGWAY
ČLOVĚK VYTVÁŘÍ ČLOVĚKA KE SVÉMU OBRAZU - ALE NE VŽDY HO PAK VE SKUTEČNOSTI POZNÁ.-- REVERDY
JE VELMI MÁLO LIDÍ, O NICHŽ BY SE DALO ŘÍCI, ŽE POZNAT JE, ZNAMENÁ OBOHATIT ŽIVOT VLASTNÍ.-- JOHN
MĚLI BYCHOM ŽÍTI TAK, JAKO BYCHOM BYLI VŠEM LIDEM NA OČÍCH. MĚLI BYCHOM MYSLITI TAK,JAKO BY SEBESKRYTĚJŠÍ KOUTKY DUŠE NAŠÍ BYLY PŘÍSTUPNY ZRAKU KOHOKOLI.-- SENECA
KDYBY BYLO PRAVDA, ŽE TEN, KDO SI ŽIVOTA NECENÍ, NENÍ HO HODEN, KDOPAK Z NÁS BY BYL ŽIVOTA HODEN?-- JOHN
VE VZPOMÍNKÁCH SI UDĚLEJTE OBČAS ÚKLID: VYMEŤTE ZBYTEČNÉ, SPALTE CHMURNÉ, OPRAŠTE PŘÍJEMNÉ A VYLEŠTĚTE RADOSTNÉ ZÁŽITKY SVÉ MINULOSTI.-- FRANCE
POZNAT NESMÍRNOU SLOŽITOST SKUTEČNOSTI, TO JE PRO MNE VĚC ÚCTY K ŽIVOTU, KTERÁ STUPŇUJE V ÚŽAS.-- ČAPEK K.
NEBERTE ŽIVOT PŘÍLIŠ VÁŽNĚ. BEZTAK Z NĚHO NEVYVÁZNETE ŽIVÍ.-- HUBBARD
AŤ OSUD DO MNE SEBEVÍCE BIJE, AŤ SEBEVÍC MĚ RANÍ, ČÍM VÍCE STRÁDÁM, TÍM VÍCE PLÁPOLÁM.-- MICHELANGELO
KDO NEMÁ DLUHY JE BOHATÝ, KDO ŽIJE BEZ NEMOCI, JE ŠŤASTNÝ.-- MONGOLSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE TŘEBA ŽIVOTU VÍC DÁVAT, NEŽ HO URYCHLOVAT.-- GÁNDHÍ
BOJ A UTRPENÍ JSOU SOLÍ ŽIVOTA. VÍTĚZSTVÍ JE RŮŽOVOU CESTOU KE KLIDU, JENŽ JEST JEN SLUŠNĚJŠÍ FORMOU HNITÍ.-- JOHN
NEJTĚŽŠÍ ZKOUŠKOU LIDSKÉ STATEČNOSTI JE, KDYŽ ČLOVĚK ZŮSTANE SÁM.-- VERNE
VŽDYCKY BUĎTE SPRAVEDLIVÍ. TÍM SE NĚKTERÝM LIDEM ZAVDĚČÍTE, JINÉ OHROMÍTE.-- TWAIN
LENOŠI CHTĚJÍ POŘÁD NĚCO VYKONAT.-- VAUVENARGUES
LIDÉ SE RÁDI ZAMĚSTNÁVAJÍ, ABY NEMUSILI PRACOVAT.-- HERBEN
MÁME SI ZUBY NEHTY CHRÁNIT POŽITEK ŽIVOTNÍCH ROZKOŠÍ, JEŽ NÁM LÉTA POSTUPNĚ RVOU Z RUKY.-- MONTAIGNE
STRACH Z NEJHORŠÍHO VYLÉČÍ ČASTO ZLÉ.-- SHAKESPEARE
UŽÍVEJ DNE, CO NEJMÉNĚ VĚŘÍC NÁSLEDUJÍCÍMU.-- HORATIUS
ČLOVĚK ŽIJE, UMÍRÁ, NEVÍ ANI, JAK ŽIJE, ANI JAK UMÍRÁ.-- SARTRE
NUDA OLUPUJE DUŠI O JEJÍ PRUŽNOST: ZBAVUJE JI TAKÉ SÍLY; JE TEDY TŘEBA SPOUTAT DUŠI PEVNÝMI ROZHODNUTÍMI.TO JE NEOMYLNÝ LÉK, KTERÝ S ÚSPĚCHEM UŽÍVALI VŠICHNI NEŠŤASTNÍ POZEMŠŤANÉ, MNIŠI A VĚZŇOVÉ.-- STENDHAL
JEN RÁNY DÁVAJÍ TVAR VĚCEM. I ŽIVOTU!-- SCHULZ
MYSLÍM, ŽE ČLOVĚK MÁ JÍT VPŘED A NEZATĚŽOVAT SE VZPOMÍNKAMI. KDYBY BYLO BOŽÍM PŘÁNÍM, ABY ČLOVĚK COUVAL, BYŤ JEN VE VZPOMÍNKÁCH,BYL BY MU ZASADIL OKO VZADU DO HLAVY.-- JOHN
ŽIVOT JE JAKO DŽEZOVÁ TRUBKA, KDYŽ DO NÍ NEFOUKÁŠ, NIC Z NÍ NEVYJDE.-- ARMSTRONG
TENTO ŽIVOT JE CHOROBINEC, V NĚMŽ KAŽDÝ CHOVANEC JE POSEDLÝ TOUHOU VYMĚNIT SI LŮŽKO. TEN BY RÁD STONAL POBLÍŽ KAMEN,ONEN ZASE VĚŘÍ, ŽE BY SE UZDRAVIL U OKNA.-- BAUDELAIRE
ŽIVOT JE NEOBRATNĚ SESTAVENÁ HOSTINA, PŘI NÍŽ SE NETRPĚLIVĚ ČEKÁ NA PŘEDKRM, ZATÍM CO KOLEM PŘEŠLA V TICHU HLAVNÍ PEČENĚ.-- KAFKA
V ŽIVOTĚ NEDĚLEJ NIC TAKOVÉHO, ŽE BYS PAK MUSEL MÍT STRACH, ABY SE O TOM NEDOVĚDĚLI TVÍ BLIŽNÍ.-- EPIKUROS
PRAVDĚ SE PŘIBLÍŽÍME JEN POTUD, POKUD SE VZDÁLÍME OD ŽIVOTA.-- JOHN
ÚSPĚCH V ŽIVOTĚ? TO JE VLASTNĚ ROVNICE: A = X + Y + Z. X ZNAMENÁ PRÁCE A Y FAIR PLAY. A CO Z? Z ZNAMENÁ DRŽET JAZYK ZA ZUBY.-- EINSTEIN
NEJVĚTŠÍM ÚSPĚCHEM SOUDOBÉ CIVILIZACE JE, ŽE VYTVOŘILA BYTOSTI, KTERÉ JI DOKÁŽOU VYDRŽET.-- PAGNOL
TULÁK - ČLOVĚK, KTERÝ BY SE NAZÝVAL TURISTOU, KDYBY MĚL PENÍZE.-- TUWIM
NEJTĚŽŠÍ JE ŽIVOT ŠTUDÁKA. JE PLNÝ ZKOUŠEK.-- DOLINA
ŽIVOT, KTERÝM SE HONOSÍME, JE POUHÉ NEDOROZUMĚNÍ, NEPATRNÉ INTERMEZZO MEZI DVĚMA NICOTAMI.-- JOHN
EXISTUJE POUZE JEDINÝ PŘÍPAD ČISTÉHO ZOUFALSTVÍ. A TO ZOUFALSTVÍ ČLOVĚKA ODSOUZENÉHO NA SMRT.-- CAMUS
ČLOVĚK SE STÁVÁ OTROKEM SVÝCH NÁVYKŮ.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
NĚKDY MÁM CHUŤ KŘIČET, ALE BRÁNÍ MI V TOM SLUŠNÉ VYCHOVÁNÍ.-- OKUDŽAVA
ZBABĚLCI UMÍRAJÍ ČASTO JEŠTĚ PŘED SMRTÍ, HRDINOVÉ OKUSÍ SMRT JEN JEDNOU.-- SHAKESPEARE
NECHŤ KAŽDÝ USILUJE V TOM PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ ŽIJE, ABY PROJEVIL SVÉMU BLIŽNÍMU OPRAVDOVÝ HUMANISMUS,NA NĚMŽ ZÁLEŽÍ BUDOUCNOST LIDSTVA.-- SCHWEITZER
JEŠTĚ NENÍ VŠEM DNŮM KONEC.-- PŘÍSLOVÍ
ČÍM SLABŠÍ JE TĚLO, TÍM VÍC POROUČÍ: ČÍM SILNĚJŠÍ, TÍM VÍC POSLOUCHÁ.-- ROUSSEAU
PO NĚČEM TOUŽIT JEST JIŽ DŮVOD K ŽITÍ.-- VRCHLICKÝ
MLÁDÍ BY BYLO MNOHEM PĚKNĚJŠÍ, KDYBY SE OBJEVILO V POZDĚJŠÍM VĚKU.-- RUSSELL
VŠICHNI LIDÉ NACHÁZEJÍ V ŽIVOTĚ NĚCO PŘÍJEMNÉHO. A TO JIM POMÁHÁ DÁL ŽÍT. PRÁVĚ K TOMU SE UCHYLUJÍ, KDYŽ JSOU U KONCE SVÝCH SIL.-- CAMUS
ŠŤASTEN BÝT NEUMÍŠ, PROTOŽE PO TOM, CO NEMÁŠ, SE ŽENEŠ, A CO MÁŠ, NA TO ZAPOMÍNÁŠ.-- SHAKESPEARE
JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH CHYB, JICHŽ SE V ŽIVOTĚ DOPOUŠTÍME, SPOČÍVÁ V TOM, ŽE NÁS OVLÁDAJÍ ZELENÉ TEORIE A K PRÁVŮM ŽIVOTA JSME SLEPÍ.-- JOHN
PONĚVADŽ NÁM NENÍ DOPŘÁNO ŽÍT, ZANECHEJME NĚCO PO SOBĚ JAKO SVĚDECTVÍ, ŽE JSME ŽILI.-- PLINIUS
NEJVĚTŠÍ VADA LIDSKÉHO ŽIVOTA JE TA SKUTEČNOST, ŽE V DOBĚ, KDY DOSTÁVÁME OPRAVDOVÝ ROZUM,STOJÍME UŽ OBĚMA NEBO ASPOŇ JEDNOU NOHOU V HROBĚ.-- JOHN
PLOVACÍM PÁSEM ŽIVOTA JE LEHKOMYSLNOST.-- JOHN
MLADÝ MUŽ TO V ŽIVOTĚ DALEKO NEDOTÁHNE, JESTLIŽE NEDOSTAL PÁR DO NOSU.-- CHURCHILL
CELÝ ŽIVOT JE PŘÍMO IDEÁLNĚ ZAČAROVANÝ KRUH. LZE JEJ VYJÁDŘITI TOUTO VĚTOU: LOPOTÍME SE A STARÁME SE K TOMU CÍLI, ABYCHOM SE NEMUSILI LOPOTIT A STARAT.-- JOHN
ŽIVOT BRZO SKONČÍ A PAK NÁM NIKDO NEDÁ NIC ZA TO, JESTLI JSME BYLI SMUTNÍ NEBO VESELÍ.-- REMARQUE
PŘEKONAT ŠPATNÉ ZVYKY JE MOŽNÉ JENOM DNES, ZÍTRA UŽ NE.-- KONFUCIUS
ŽITÍ SE PODOBÁ DENNÍ STRÁŽI A DÉLKA ŽIVOTA TAKŘKA JEDNOMU DNI, V KTERÉM, VZHLÉDNUVŠE K SVĚTLU, ODEVZDÁVÁME HESLO JINÝM, KDO PŘICHÁZEJÍ PO NÁS. -- ANTIFÓN
JE NEROZUMNÉ NEUSTUPOVAT NUTNOSTEM V ŽIVOTĚ.-- DEMOKRITOS
LIDEM NECHYBÍ SÍLA, ALE VŮLE.-- HUGO
ŽÁDNÝ ČLOVĚK BY NESNESL ŽIVOT, KDYBY ZNAL HODINU SVÉ SMRTI.-- MUNTHE
ZPRAVIDLA VĚCI VYMYŠLENÉ JSOU PŮVABNÉ, HOLÁ PRAVDA NUDA.-- JOHN
ČÁRA NAŠEHO ŽIVOTA JE TRAGICKÁ A NÁDHERNÁ ARABESKA, ČRTANÁ RYDLEM DUŠE NA SKLE ČASU.-- REVERDY
VE ŠTĚSTÍ VŽDYCKY NAJDEŠ KOUSEK DOMÁCÍCH PANTOFLÍ.-- HUXLEY
ÚSMĚV STOJÍ MÉNĚ NEŽ ELEKTŘINA A DÁVÁ VÍCE SVĚTLA.-- CRONIN
KDYBY SE V ŽIVOTĚ DALO VŠECHNO MATEMATICKY ZAŘÍDIT, BYLO BY TO OPRAVDU KRÁSNÉ A SVĚT BY BYL DOKONALÝ.-- JOHN
LIDÉ JSOU ZLÍ, ALE ČLOVĚK JE DOBRÝ.-- FEUCHTWANGER
STÁRNEME TAK RYCHLE, ŽE V NOCI, KDYŽ JE TICHO, SLYŠÍME, JAK NÁM KORNATĚJÍ TEPNY.-- RUDOLF II.
KDO MÁ ČAS, MÁ ŽIVOT.-- FLORIO
ŽIVOT ČLOVĚKA NEMOUDRÉHO JE NEVDĚČNÝ A USPĚCHANÝ; STÁLE SE JEN ŽENE ZA BUDOUCNOSTÍ.-- EPIKUROS
KDO SE STARÁ JEN O BUDOUCNOST, JE MÉNĚ PŘEDVÍDAVÝ NEŽ TEN, KDO SE STARÁ JEN O OKAMŽIK, NEBOŤ SE NESTARÁ ANI O TEN OKAMŽIK, ALE JEN O JEHO TRVÁNÍ.-- KAFKA
VŠUDE TAM, KDE LZE ŽÍT, LZE ŽÍT DOBŘE.-- MARCUS AURELIUS
CIVILIZACE JSOU LÍČIDLA LIDSTVA.-- REVERDY
S ÚSPĚCHEM NEJDOU DĚLAT ŽÁDNÉ ŠTRÁCHY; SVĚT ÚSPĚCH ŽÁDÁ.-- POLÁČEK
POZNÁVEJ DOBŘE SVŮJ VHODNÝ ČAS. V TOM JE CELÉ TAJEMSTVÍ.-- PITTAKOS
ŽIVOT JE NEUSTÁLÁ ODCHYLKA, KTERÁ NIKDY NEDOJDE K POCHOPENÍ TOHO, OD ČEHO SE ODCHÝLILA.-- KAFKA
STO MUŽŮ DOKÁŽE VYTVOŘIT TÁBOR, ALE JENOM ŽENA DOKÁŽE VYTVOŘIT DOMOV.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ČLOVĚK NEMÁ BÝTI OTROKEM SVÝCH NEŘESTÍ, ALE TAKÉ NEMÁ BÝT OTROKEM SVÝCH CTNOSTÍ.-- JOHN
NEJLEPŠÍM PROSTŘEDKEM PROTI ROZMARU JSOU SKUTEČNÉ STAROSTI.-- FIŠER
STAROSTI JSOU NEJLEPŠÍ ZÁBAVOU.-- FRANCE
ŽIVOT JE VĚRNOST TŘESKUTÝM KRÁSÁM, NĚKDY I ZA CENU VLASTNÍHO ŽIVOTA.-- HRABAL
MUŽ NEVÍ, CO JE TO ŠTĚSTÍ, DOKUD SE NEOŽENÍ. A KDYŽ TO ZJISTÍ, UŽ JE POZDĚ.-- KREJČÍ
ŽIVOT BEZ ZDRAVÍ JE BŘEMENEM, SE ZDRAVÍM - RADOST A PLES.-- LONGFELLOW
STÁRNUTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŽ ZLOZVYK, NA KTERÝ OPRAVDU ZAMĚSTNANÝ ČLOVĚK NEMÁ ČAS.-- MAUROIS
MLÁDÍ ŽIJE Z NADĚJÍ, STÁŘÍ ZE VZPOMÍNEK.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
MLADÍ LIDÉ MAJÍ SKLON MYSLET SI, ŽE JSOU MOUDŘÍ, JAKO SI OPILÍ MYSLÍ, ŽE JSOU STŘÍZLIVÍ.-- CHESTERFIELD
ŽIVOT JE I V ABECEDĚ NA KONCI.-- LAUB
ŽIVOT JE JAKO TELEFON: VŽDY JE NĚKDE NA LINCE NĚJAKÁ ŽENSKÁ A ČLOVĚK SE NEDOVOLÁ.-- LAUB
MOUDRÉ JE ŘÍCT SI KAŽDÉHO DNE: KÉŽ SI UCHOVÁM LÁSKU K ŽIVOTU.-- NERUDA
UMĚNÍ ŽÍT NENÍ UMĚNÍM HRÁT S DOBROU KARTOU, ALE UMĚNÍM SEHRÁT SE ŠPATNOU KARTOU DOBROU HRU.-- STEVENSON
KDYŽ TĚ VŠICHNI OPUSTÍ, ZŮSTANEŠ SÁM. KDYŽ OPUSTÍŠ VŠECHNO, BUDEŠ OSAMOCEN.-- POLGAR
ZNÁM POUZE DVĚ SKUTEČNÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ: VÝČITKY SVĚDOMÍ A NEMOC.-- TOLSTOJ
UMĚNÍ ŽÍT JE VĚDĚT, JAK VYCHUTNAT MALÉ RADOSTI A UNÉST VELKÁ BŘEMENA.-- HAZLITT
ŽIVOTEM VLÁDNE ŠTĚSTĚNA, NE MOUDROST.-- CICERO
NEJVĚTŠÍ ZLO JE ODEJÍT Z POČTU ŽIVÝCH DŘÍVE, NEŽ JSI UMŘEL.-- SENECA
ŽIVOT ŽENY OBÍHÁ PO KRUŽNICÍCH CITU. ŽIVOT MUŽE STOUPÁ PO PŘÍMKÁCH INTELEKTU.-- WILDE
STÁRNOUT ZAČÍNÁME, KDYŽ REZIGNUJEME NA MLÁDÍ.-- CHURCHILL
MLADÍ POTŘEBUJÍ RADOST A LÁSKU, DOSPĚLÍ PRÁCI A PŘÁTELSTVÍ, STAŘÍ MÍR A POKOJ.-- KONFUCIUS
MLÁDÍ JE JAKO MLADÝ MOŠT. NEDÁ SE UDRŽET. MUSÍ VYKVASIT A PŘETÉCT.-- LUTHER
VĚNOVALI SE TOMU NEJVĚTŠÍMU ZE VŠECH UMĚNÍ, TOTIŽ UMĚNÍ SPRÁVNĚ ŽÍT, A TO SPÍŠE ZPŮSOBEM SVÉHO ŽIVOTA NEŽ SKLÁDÁNÍM SPISŮ.-- CICERO
ŽIJEME STÁLE PRO BUDOUCNOST - VĚČNÉ LADĚNÍ A KONCERT NEZAČÍNÁ NIKDY.-- BÖRNE
NEMÁME ČAS BÝT SAMI SEBOU. MÁME JEN ČAS BÝT ŠŤASTNI.-- CAMUS
LIDSKÝ MOZEK A LIDSKÉ TĚLO JE JEDEN CELEK. PROČ TEDY ČLOVĚK PIJE ALKOHOL, PŘIJÍMÁ NIKOTIN, KOFEIN, DROGY ?Z.M.
JESTLIŽE SE ČLOVĚK NEMÁ NA CO TĚŠIT, PAK JE TO ŽIVOT NANIC.ČLOVĚK DENNĚ VYDÝCHÁ 16 000 000 CM3 VZDUCHU. NEMĚL BY BÝT TEN VZDUCH ČISTÝ?Z.M.
UŽ JSME DOKÁZALI SNAD VŠECHNO – VYPUSTILI JSME RAKETY ZE ZEMĚ, VYNALEZLI JSME JADERNOU ENERGII,MŮŽEME TELEFONOVAT KDEKOLIV, MŮŽEME …, MŮŽEME … SNAD VŠE, JEN JEDNO NEMŮŽEME – ZASTAVIT ČAS.Z. M.
NENÍ-LI SYMBIÓZA MEZI LIDSKÝM ORGANISMEM A JEHO MYSLÍ, ČLOVĚK JE TEORETICKY MRTVÝ.Z.M.
KAŽDÝ, S KÝM SE SETKÁM MĚ V NĚČEM PŘEDČÍ A TAK SE TO OD NĚJ UČÍM.Z.M.
PROČ SE NEZEPTAT DRUHÉHO, JAK SE DĚLÁ TO ČI ONO, KDYŽ ON TOMU ROZUMÍ VÍC?PROČ MU NEUKÁZAT, ŽE ON JE V DANÉ VĚCI LEPŠÍ?Z.M.
ČLOVĚK MILUJE ČLOVĚKA? NE, PŘEMÝŠLEJTE, TO BUŇKY MILUJÍ BUŇKY !!!KAROLINA SEDLÁČKOVÁ A Z.M.
CO MOHU ŘEŠIT, TO BUDU ŘEŠIT A TO CO NEMOHU ŘEŠIT, NAD TÍM SI NEBUDU LÁMAT ZBYTEČNĚ HLAVU.Z.M.
KDYBYCHOM ZNALI DOPŘEDU SVÉ OSUDY, UMÍRALI BYCHOM NUDOU.Z JEDNOHO FILMU.
ŽIVOT JE JEDEN VELKÝ BOJ. BOJUJME PROTO! NIKDY JEJ NEVZDÁVEJME! KDO SPÁCHÁ SEBEVRAŽDU, TEN PROHRÁL NA CELÉ ČÁŘE.Z.M.

U zoekt duidelijke speluitleg van diverse casino spelletjes, zoals blackjack? Surf naar ons online casino. Daar vindt u ook een duidelijke uitleg van de verschillende poker spellen.
TOPlist