INTELIGENCE NENÍ CHOROBA NAKAŽLIVÁ. WILDE
CHCEŠ UDRŽET SVÉ ZDRAVÍ? NEJEZ DO SYTOSTI A NELEKEJ SE NÁMAHY. HIPPOKRATES
JEDINÝ ZPŮSOB, JAK SI UCHOVAT ZDRAVÍ, JE JÍST, CO NECHCEŠ, PÍT, CO NEMÁŠ RÁD, A DĚLAT, CO SE TI NELÍBÍ. TWAIN
VEZMI DO RUKY SEKYRU NEBO PILU, TO TI POMŮŽE VÍC NEŽ VŠECHNY LÁZNĚ A PROCHÁZKY PŘED SPANÍM. GOGOL
TŘI NEJLEPŠÍ LÉKAŘI NA SVĚTĚ JSOU: MUDR. STŘÍDMÝ MUDR. KLIDNÝ MUDR.VESELÝ. SWIFT
LEPŠÍ JE OPATRNOST NEŽ LÉČENÍ.
„PSÝCHÉS IATREION“„LÉČEBNA DUŠE“ DLE DIODORA SICILSKÉHO NÁPIS NA NEJSTARŠÍ KNIHOVNĚ V EGYPTĚ
NENÍ MOCNĚJŠÍHO LÉKU NEŽ NADĚJE; NEJNEPATRNĚJŠÍ ZNÁMKA POCHYBY VE TVÁŘI NEBO HLASE LÉKAŘOVĚ MŮŽE STÁT PACIENTA ŽIVOT. MUTHE
BĚHEJ K DOKTOROVI DŘÍV NEŽ NEMOC PŘIBĚHNE ZA TEBOU. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
POKUD SE DAŘÍ DOBŘE TVÝM NOHÁM, ZÁDŮM I BŘICHU, VÍC UŽ TI NEMŮŽU PŘIDAT, ANI SKVĚLÉ BOHATSTVÍ KRÁLŮ. HORATIUS
NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ SRDEČNÍ NEMOCI JSOU STÁLE NENÁVIST, ZÁVIST A LAKOTA. PEARL S. BUCKOVÁ
KDO JE UMÍRNĚNÝ V JÍDLE, JE SÁM SOBĚ LÉKAŘEM. MODICUS CIBI, MEDICUS SIBI.
ČLOVĚK JE ZDRAVÝ, KDYŽ HO BOLÍ POKAŽDÉ NĚKDE JINDE.
KDE SA MNOHO PIJE, ŽERE, TAM OTVÁRA NEMOC DVERE.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
ABYCHOM UTUŽILI DUCHA, JE TŘEBA UTUŽIT SVALY.-- MONTAIGNE
MÁME DVA LÉKAŘE. SVOU PRAVOU A LEVOU NOHU.-- TREVELYAN
JE TŘEBA UPEVŇOVAT SÍLU TĚLA, ABYCHOM UDRŽELI SÍLU DUCHA.-- HUGO
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH. JE TO ABSURDNÍ HESLO. ZDRAVÉ TĚLO JE PRODUKTEM ZDRAVÉHO TĚLA.-- SHAW
KDO ZANECHAL TĚLESNÝCH CVIČENÍ, ČASTO CHURAVÍ, NEBOŤ SÍLA JEHO ORGÁNŮ NÁSLEDKEM NEDOSTATKU POHYBU SLÁBNE.-- AVICENNA
ZDRAVÍ NENÍ VŠÍM, ALE BEZ ZDRAVÍ JE VŠECHNO NIČÍM.-- SCHOPENHAUER
TĚLESNÁ CVIČENÍ MOHOU NAHRADIT MNOHO LÉKŮ, ALE ŽÁDNÝ LÉK NA SVĚTĚ NEMŮŽE NAHRADIT TĚLESNÁ CVIČENÍ.-- MOSSO
NAŠE TĚLA JSOU ZAHRADY, JEŽ OŠETŘUJE NAŠE VŮLE ZAHRADNÍK. TA ROZHODUJE O TOM, CO Z NICH VYROSTE.-- SHAKESPEARE
ŽÁDNÝ LÉKAŘ NEZNÁ LEPŠÍ LÉK NA UNAVENÉ TĚLO A ZTRÁPENOU DUŠI, NEŽ JE NADĚJE.-- ZWEIG
EXISTUJÍ TISÍCE NEMOCÍ, ALE JEN JEDNO ZDRAVÍ.-- BÖRNE
JEŠTĚ NIKDY NEBYL TAKOVÝ FILOSOF, ABY TRPĚLIVĚ SNÁŠEL BOLENÍ ZUBŮ.-- SHAKESPEARE
ZDRŽENLIVOST V JÍDLE ZNAMENÁ BUĎ STAROST O ZDRAVÍ, ANEBO NESCHOPNOST MNOHO JÍST.-- ROCHEFOUCAULD
KOHO NEUZDRAVÍ LÉKY, TOHO UZDRAVÍ PŘÍRODA.-- HIPPOKRATES
PŘI NESPAVOSTI TI NEJODVÁŽNĚJŠÍ POVAŽUJÍ ZA NEJÚČINNĚJŠÍ "ZDRAVÝ POHYB NA ZDRAVÉM TĚLE".-- NOHA
KOHO NEUZDRAVÍ LÉKY, TOHO UZDRAVÍ PŘÍRODA.-- HIPPOKRATES
TŘI NEJLEPŠÍ LÉKAŘI NA SVĚTĚ: DR. STŘÍDMÝ, DR. KLIDNÝ A DR. VESELÝ.-- SWIFT
CHCEŠ UDRŽET SVÉ ZDRAVÍ? NEJEZ DO SYTOSTI A NELEKEJ SE NÁMAHY.-- HIPPOKRATES
JE TO POLITOVÁNÍHODNÉ, ŽE LIDÉ ODHAZUJÍ TOLIK DOBRÝCH VĚCÍ JEN PROTO, ŽE JSOU NEZDRAVÉ.-- TWAIN
POCIT PLNÉHO ZDRAVÍ ZÍSKÁME JEN NEMOCÍ.-- LICHTENBERG
JEDINÝ ZPŮSOB, JAK SI UCHOVAT ZDRAVÍ, JE JÍST, CO NECHCEŠ, PÍT, CO NEMÁŠ RÁD, A DĚLAT, CO SE TI NELÍBÍ.-- TWAIN
SNADNO VŠICHNI JSOUCE ZDRÁVI DOBRÉ RADY NEMOCNÝM DÁVÁME.-- TERENTIUS
VEZMI DO RUKY SEKYRU NEBO PILU, TO TI POMŮŽE VÍC NEŽ VŠECHNY LÁZNĚ A PROCHÁZKY PŘED SPANÍM.-- GOGOL
JEDNOU Z NEJROZŠÍŘENĚJŠÍCH NEMOCÍ JE DIAGNÓZA.-- KRAUS
ČASNĚ JÍT SPÁT A ČASNĚ VSTÁVAT, A BUDEŠ BOHAT, MOUDRÝ A ZDRÁV.-- FRANKLIN
KDYŽ SE TI V STŘÍDMOSTI, RADOSTI A KLIDU ŽÍT PODAŘÍ, ZAVŘEŠ TÍM SVÉ DVEŘE LÉKAŘI.-- LOGAU
NEMOCNÉMU NEPOMŮŽE, ŽE LEŽÍ VE ZLATÉ POSTELI.-- ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ

Is caribbean poker or european roulette your favourite game? Than visit our cosmopolitan casino online.
TOPlist