LZE ŽÍT S BLBCEM POD JEDNOU STŘECHOU? ANO! ALE BLBEC SE MUSÍ PODŘÍDIT. JENŽE BLBEC SE NIKDY NEPODŘÍDÍ. NELZE ŽÍT S BLBCEM POD JEDNOU STŘECHOU. JOHN
ČASTO UPADÁME DO OMYLU, KDYŽ SI MYSLÍME, ŽE TO, CO NÁM DRUHÝ ŘÍKÁ, SI SKUTEČNÉ TAKÉ MYSLÍ.BECHER
ŽENA NA MUŽI MILUJE ZPRAVIDLA VÍCE JEHO DUŠI NEŽ TĚLO, MUŽ NA ŽENĚ ZASE VÍCE JEJÍ TĚLO NEŽ JEJÍ DUŠI.ARCHIAS
PRAVÁ MOUDROST JE BÝT STŘÍZLIVÝ K TOMU, CO NA SVĚTĚ NESMÍRNĚ MILUJEME. BUSCH
MÍT NĚKOHO RÁD MNOHDY ZNAMENÁ VÍCE NEŽ HO MILOVAT.BROWNING
NĚKTERÉ ŽENY SE ZÁSADNĚ NESNÁŠEJÍ, ALE POMLUVAJÍ-LI NĚJAKOU TŘETÍ, HNED MEZI NIMI VZNIKNE JAKÁSI SYMPATIE. SHAW
KDO VIDĚL ROZBOUŘENÉ MOŘE A ROZBOUŘENOU ŽENU, VŽDYCKY SPÍŠE LITOVAL MANŽELA NEŽ NÁMOŘNÍKY. NIETZSCHE
PŘÁTELSTVÍ MEZI MUŽEM A ŽENOU NEMŮŽE EXISTOVATI JAKO PRVOTNÍ CIT.LAWRENCE
NERAD MLUVÍM DLOUHO S LIDMI, KTEŘÍ SE MNOU JEN SOUHLASÍ. CHVÍLI JE SICE ZAJÍMAVÉ KOKETOVAT S OZVĚNOU, ALE BRZY SE TO OMRZÍ.CARLYLE
LÁSKA MŮŽE ZEMŘÍT NA PRAVDU, PŘÁTELSTVÍ NA LEŽ.BONNARD
SE SVÝMI DĚTMI JSEM ŽIL JAKO S PŘÁTELI. MONTESQUIEU
MUŽ, KTERÝ BY MOHL ŽÍTI VEDLE ŽENY TAK VOLNĚ, JAK TO PŘEDPOKLÁDÁ PŘÁTELSTVÍ, A NEVZPLANE NIKDY TOUHOU, ODPORUJE VŠÍ PŘIROZENOSTI.MAUROIS
SKORO NIKDO NEPŘIJDE SÁM NA TO, JAKOU VLASTNĚ MÁ CENU DRUHÝ ČLOVĚK. LA BRUYÉRE
…A TAK ČLOVĚK, KTERÝ NA VŠECHNY ŽÁRLÍ ZŮSTANE NAVŽDY CHUĎASEM. STENDHAL
KDYŽ DVA JSOU NA KONI, JEDEN MUSÍ VŽDYCKY SEDĚT VZADU.
SE ŽENAMI JE TO TĚŽKÉ, BEZ NICH JE TO JEŠTĚ TĚŽŠÍ.
MLADÍ CHTĚJÍ BÝT VĚRNÍ, NEJSOU. STAŘÍ CHTĚJÍ BÝT NEVĚRNÍ, NEMOHOU.
MUŽ SI NEVYBÍRÁ ŽENU, ALE ŽENA SI VYBÍRÁ MUŽE.
JE LÉPE BÝT MILOVÁN, NEŽ OBÁVÁN.
NEODSUZUJ DRUHÉHO ČLOVĚKA, DOKUD NEJSI V JEHO MÍSTĚ.
NIKDY NEMŮŽEME MILOVAT TY, JIMŽ SE NEMŮŽEME SMÁT. V NAPROSTÉ DOKONALOSTI JE COSI NADLIDSKÉHO, CO TÍŽÍ MYSL A SRDCE. A. MAUROIS
MANŽELSTVÍ BEZ HÁDEK, JAKO SVATBA BEZ MUZIKY. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
DOKUD MLADÁ BYLA, KAŽDÁ ROZTOMILÁ. VDAJÍ SE, A ČERTI SVÝMI TRIKA ZE VŠECH NADĚLAJÍ SEMETRIKY. RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
NE NEDOSTATEK LÁSKY, ALE NEDOSTATEK PŘÁTELSTVÍ ZAVIŇUJE NEŠŤASTNÁ MANŽELSTVÍ. NIETZSCHE
MANŽELSTVÍ JE ŘETĚZ, K NĚMUŽ SE SRDCE NIKDY NESMÍ PŘIPOUTAT NÁSILÍM. MOLIERE
OŽENIT SE ZNAMENÁ ZDVONÁSOBIT SVÉ POVINNOSTI A NAPŮL OMEZIT SVÁ PRÁVA. SCHOPENHAUER
POUTA MANŽELSTVÍ JSOU TAK TĚŽKÁ, ŽE SE MUSÍ DÁT DOHROMADY DVA, ABY JE UNESLI … NĚKDY I TŘI. DUMAS ML.
NEVYBÍREJ ŽENU V TANCI, ALE V POLI MEZI ŽANCI. UKRAJINSKÉ PŘÍSLOVÍ
MILENKA VŽDY KRÁSNĚJŠÍ. NEPÁLSKÉ PŘÍSLOVÍ
VYTÁHNEŠ HO Z VODY – A ON TĚ HODÍ DO NÍ, ABYS MU JEHO ČEPICI VYTÁHL. KOREJSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ TĚ OHROŽUJE SOUSEDŮV PES, OPATŘI SI PSA. JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ
OSAMĚLÝ ČLOVĚK JE JEN STÍNEM ČLOVĚKA A KDO NENÍ MILOVÁN, JE POŘÁD MEZI VŠEMI SÁM. SANDOVÁ
ZÁRMUTEK SNESEŠ SÁM, ALE RADOST MUSÍ BÝT SDÍLENA. E. HUBBARD
MLUVÍTE-LI SE ŽENOU, NASLOUCHEJTE PŘEDEVŠÍM TOMU, CO VÁM ŘÍKÁ OČIMA. O BŘEZINA
KOKTAVÝ MILUJE KOKTAVÉHO, ANŽTO ROZUMÍ JEHO ŘEČI. ŘECKÉ PŘÍSLOVÍ
NEHLEDEJ SI DŮM, ALE SOUSEDY. ÁZERBÁJDŽÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZUB TĚ TRÁPÍ – VYRVI, SOUSED TĚ SUŽUJE – SMIŘ SE. GRUZÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
CHRAŇ SE I TY BÝT V ŽENINĚ PODRUČÍ A NESVĚŘUJ SE Í VE SLABÉ CHVILCE S TAJEMSTVÍMI: ŘEKNI JEN NĚCO A OSTATEK ZATAJ!HOMÉR
ÚCTA NEZÍSKÁ SE HRDOSTÍ, NÝBRŽ LÁSKOU. BOŽENA NĚMCOVÁ
NEPŘICHÁZÍ HORA K HOŘE, ALE MĚL BY ČLOVĚK K ČLOVĚKU. PERSKÉ PŘÍSLOVÍ
MANŽELOVI, KTERÝ PŘESTANE MILOVAT SVOU ŽENU, SE ŽÁDNÁ JEJÍ POLÉVKA NEBUDE ZDÁT DOST SLANÁ. INDICKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ MYŠ SAMA VLEZLA DO DŽBÁNU, PROČ SE NYNÍ DOVOLÁVÁ KORÁNU. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
POSLEDNÍM STUPNĚM ZÁVISTI JE NENÁVIST. PLINIUS ML.
MÁŠ MNE, NEDBÁŠ MNE.ZTRATÍŠ MNE, POZNÁŠ MNE. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
ZVÍŘATA NEDŮVĚŘUJÍ ČLOVĚKU – A PRÁVEM. ROUSSEAU
ŽENA – JSI S NÍ, NEPOHODLNO.JSI BEZ NÍ, CHLADNO. AŠANSKÉ (VÝŇATEK, ÚPRAVA Z.M.)
NA ZAČÁTKU „KONEČNĚ SVOJI“, ZA 10 LET „BOHUŽEL SVOJI.“ Z.M.
PROTIKLADY SE PŘITAHUJÍ. NAPŘÍKLAD CHUDÉ MLADÉ DÍVKY A BOHATÍ STAŘÍ MUŽI. ???
MANŽELSTVÍ JE SVOBODNÝM SVAZKEM DVOU LIDÍ BOJUJÍCÍCH NEUSTÁLE O SVÁ PRÁVA A NEZÁVISLOST. J. JONES
MUŽ A ŽENA – JAK BY SI TI DVA MOHLI ROZUMĚT? VŽDYŤ OBA CHTĚJÍ NĚCO ÚPLNĚ JINÉHO: MUŽ ŽENU A ŽENA MUŽE. F. KARINTHY
PŘEDEVŠÍM V MANŽELSTVÍ JE DŮLEŽITÉ CHYBY ZNÁT, NIKOLIV JE NENÁVIDĚT. ERASMUS ROTTERDAMSKÝ
ROVNÍ S ROVNÝMI NEJSNÁZE SE SDRUŽUJÍ. PARES CUM PARIBUS FACILLIME CONGREGANTUR.
ČESTNÍ MUŽI SE ŽENÍ RYCHLE, MOUDŘÍ NIKDY.-- CERVANTES
ČLOVĚK MÁ VŽDYCKY NĚCO NUTNĚJŠÍHO NA PRÁCI NEŽ SE OŽENIT.-- NIETZSCHE
OŽENIT SE ZNAMENÁ ZDVOJNÁSOBIT SVÉ POVINNOSTI A NAPŮL OMEZIT SVÁ PRÁVA.-- SCHOPENHAUER
V MANŽELSTVÍ EXISTUJÍ JEN POVINNOSTI A ŽÁDNÁ PRÁVA.-- NIETZSCHE
MANŽELSTVÍ JE JEDINÉ NEVOLNICTVÍ, KTERÉ ZÁKON PŘIPOUŠTÍ.-- MILL
MANŽELSTVÍ JE SPOLEČENSTVÍM JEDNOHO VLÁDCE, JEDNÉ VLÁDKYNĚ A DVOU NEVOLNÍKŮ, COŽ SUMÁRNĚ ČINÍ DVĚ OSOBY.-- BIERCE
POUTA MANŽELSTVÍ JSOU TAK TĚŽKÁ, ŽE SE MUSÍ DÁT DOHROMADY DVA, ABY JE UNESLI... NĚKDY I TŘI.-- DUMAS ML.
DO MANŽELSTVÍ SE MUSÍ SKOČIT JAKO SE SKÁČE DO VODY.-- MAUROIS
ČÍM VÍC JÍ DÁVÁM, TÍM VÍC JI MÁM.-- SHAKESPEARE
MÁM NEJRADĚJI ŽENY, KDYŽ LÍBAJÍ, PROTOŽE TAK MUSÍ DLOUHO MLČET.-- ACHARD
MUŽ VYPRAVUJE, CO VÍ, ŽENA TO, ČÍM BY SE ZALÍBILA.-- ROUSSEAU
MANŽEL JE ČLOVĚK, KTERÝ ŽENĚ POMÁHÁ V NESNÁZÍCH, DO KTERÝCH BY SE NEBYLA DOSTALA, KDYBY SI HO NEBYLA VZALA.-- H. ROWLANDOVÁ
MANŽELSTVÍ JE ÚHRNEM JEDNOHO VLÁDCE, JEDNÉ VLÁDKYNĚ A DVOU NEVOLNÍKŮ, COŽ ÚHRNEM ČINÍ DVĚ OSOBY.-- A. BIERCE
MLADÍ LIDÉ CHTĚJÍ BÝT VĚRNÍ, ALE NEJSOU. STAŘÍ CHTĚJÍ BÝT NEVĚRNÍ, ALE NEMOHOU.-- OSCAR WILDE
MANŽELSTVÍ JE JAKO OBLEŽENÁ PEVNOST: KDO JE VENKU, CHCE DOVNITŘ, KDO JE UVNITŘ, CHCE VEN.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEDOUFEJTE, ŽE SE BUDETE SNÁŠET SE ŽENOU, SE KTEROU JSTE SE ZA SVOBODNA HÁDAL.-- J. PAUL
PRO MANŽELSTVÍ SI VYBER ŽENU, KTEROU BYS ZVOLIL ZA PŘÍTELE, KDYBY BYLA MUŽEM.-- J. JOUBERT
V MANŽELSTVÍ SE MUŽ ŽENĚ LÍBÍ DÉLE NEŽ NAOPAK. Z MNOHA DŮVODŮ UVEDU ASPOŇ TEN, ŽE MUŽ V MANŽELSTVÍ ZTRÁCÍ MÉNĚ KRÁSY, PROTOŽE JÍ DO NĚHO JEN MÁLO VNESL.-- J. PAUL
JE ZLÉ, JESTLIŽE SE DVA MANŽELÉ NUDÍ NAVZÁJEM, DALEKO HORŠÍ VŠAK JE, KDYŽ JEN JEDEN NUDÍ DRUHÉHO.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
STRAŠNÉ JE, ŽE NEMŮŽEME ŽÍT S ŽENAMI ANI BEZ NICH.-- G. BYRON
VE SPORU MEZI MANŽELSTVÍM A STAROMLÁDENECTVÍM PLATÍ TOTO: AŤ ZVOLÍŠ, CO ZVOLÍŠ, BUDEŠ TOHO LITOVAT.-- CHAMFORT
MANŽELSTVÍ JE TAK TĚŽKÉ, ŽE HO MUSEJÍ NÉST DVA, ČASTO I TŘI.-- DUMAS
ČESTNÍ MUŽI SE ŽENÍ RYCHLE, MOUDŘÍ NIKDY.-- M. CERVANTES
MILUJEME VŽDY TY, KTEŘÍ NÁS OBDIVUJÍ, ALE NE VŽDY TY, KTERÉ OBDIVUJEME MY.-- LA ROCHEFOUCAULD
JEDNA HÁDKA S MANŽELKOU MĚ STOJÍ VÍC ENERGIE NEŽ PĚT TISKOVÝCH KONFERENCÍ.-- DE GAULLE
JE-LI NĚKTERÁ ŽENA VĚRNÁ SVÉMU MUŽI, JE TO ZE ZLOMYSLNOSTI K TOMU TŘETÍMU.-- O. WILDE
MUŽ MŮŽE BÝT ŠŤASTNÝ S JAKOUKOLIV ŽENOU, POKUD JI NEMILUJE.-- O. WILDE
NEMÁME MILOVAT MANŽELKY SVÝCH PŘÁTEL. DOBRÁ, ALE JAK SE DOSTAT K MANŽELKÁM NEPŘÁTEL.-- G. MOORE
ŽENY VZNĚCUJÍ V MUŽÍCH TOUHU VYTVOŘIT VELEDÍLO A PŘEKÁŽEJÍ JIM V REALIZACI.-- LEO
MANŽELSTVÍ A MAKARÓNY CHUTNAJÍ JEN ZA TEPLA.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
PO LETECH SE I NEJBLIŽŠÍ DUŠE K SOBĚ OTÁČEJÍ TOU NEJPODIVNĚJŠÍ A NEJNEOČEKÁVANĚJŠÍ STRANOU.-- DYGAT
VYBRAL JSEM SI; NENÍ JIŽ MÝM CÍLEM HLEDAT, CO BY SE MI LÍBILO, NÝBRŽ LÍBIT SE TOMU, KOHO JSEM SI VYBRAL.-- ALAIN
PŘED MANŽELSTVÍM SE DOMNÍVÁME, ŽE MILUJEME - V MANŽELSTVÍ SE TO TEPRVE UČÍME.-- KÄSTNER
NABÍDKA K SŇATKU JE NEJVYŠŠÍ KOMPLIMENT. OBVYKLE TAKY POSLEDNÍ.-- ROWLANDOVÁ
PRO DOBRÉ MANŽELSTVÍ SI ČLOVĚK MUSÍ ZVYKNOUT, ŽE UŽ NENÍ SVOBODNÝ, ALE NESMÍ SI ZVYKNOUT, ŽE JE ŽENATÝ.-- LAUB
MANŽELSTVÍ MUSÍ NEUSTÁLE BOJOVAT PROTI DRAKU, KTERÝ VŠECHNO SPOLKNE - PROTI ZVYKU.-- BALZAC
MANŽELSTVÍ JE VĚDA.-- BALZAC
PŘED SVATBOU MĚJ OČI OTEVŘENÉ, PO SVATBĚ JE NAPŮL PŘIVŘI.-- FRANKLIN
PŘEDEVŠÍM V MANŽELSTVÍ JE NUTNO CHYBY ZNÁT, NIKOLI NENÁVIDĚT.-- ERASMUS ROTTERDAMSKÝ
V DOBRÉM MANŽELSTVÍ JEDEN OD DRUHÉHO VYŽADUJE MÁLO. V KRÁSNÉM MANŽELSTVÍ SE VŠECHNO DÁVÁ A PŘIJÍMÁ.-- ORTEGA Y GASSET
SVATBA UDĚLÁ ZE DVOU LIDÍ JEDNOHO, POTÍŽ JE URČIT KTERÝ Z NICH TO BUDE.-- MENCKEN
KDYŽ JSOU DVA NA KONI, JEDEN MUSÍ SEDĚT VZADU.-- SHAKESPEARE
MANŽELSTVÍ JE ZLO, ALE NUTNÉ.-- MENANDROS
MANŽELSTVÍ JE NEBE A PEKLO.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
V MANŽELSTVÍ STEJNĚ JAKO V LÁSCE JE OBSAŽENO SOBECTVÍ, KTERÉ PŘESAHUJE SVÉ VLASTNÍ HRANICE A RODÍ ODDANOST.-- MAUROIS
MUŽ A ŽENA DOHROMADY VYTVÁŘEJÍ TEPRVE SKUTEČNÉHO ČLOVĚKA.-- FEUERBACH
KDO SI NEVZAL ŽENU, TOHO JAKO BY BYLA JEN PŮLE.-- TALMUD
KDO NEMÁ, S KÝM BY SE VADIL, POJMI SOBĚ ŽENU.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
MANŽELSTVÍ JE DLOUHÁ KONVERZACE, PŘERUŠOVANÁ HÁDKAMI.-- STEVENSON
MANŽELÉ SE MUSÍ VYSTŘÍHAT SVÁRŮ, KDYŽ LÁSKA NENÍ JIŽ SILNÁ NATOLIK, ABY USMIŘOVALA.-- JEAN ROSTAND
V MANŽELSTVÍ JE TŘEBA SE NĚKDY PŘÍT, NEBOŤ TAK SE VZÁJEMNĚ O SOBĚ NĚCO DOZVÍME.-- GOETHE
MANŽEL JE ČLOVĚK, KTERÝ ŽENĚ POMÁHÁ V NESNÁZÍCH, DO KTERÝCH BY SE NEBYLA DOSTALA, KDYBY SI HO NEBYLA VZALA.-- ROWLANDOVÁ
ZE ŠPATNÝCH MILENCŮ SE REKRUTUJÍ DOBŘÍ MANŽELÉ.-- ŽÁČEK
NEVÍM UŽ, KTERÝ MOUDRÝ ČLOVĚK BYL TOHO MÍNĚNÍ, ŽE NA SVĚTĚ JE POUZE JEDNA DOBRÁ ŽENA. A RADIL, ABY SI KAŽDÝ ŽENATÝ MUŽ MYSLIL, ŽE JE TO TA JEHO.-- CERVANTES
NA SVĚTĚ EXISTUJE NANEJVÝŠ JEDNA ZLÁ ŽENA. BOHUŽEL KAŽDÝ JEN TU SVOU MÁ ZA ONU JEDINOU.-- LESSING
SVOU ŽENU BYCH SI NECHTĚL VZÍT.-- MARTIALIS
JSOU DVA DRUHY ŽEN: OŽENIT SE S JEDNĚMI JE ŠÍLENSTVÍ, OŽENIT SE S DRUHÝMI JE ZLOČIN.-- SLAUGHTER
MANŽELSTVÍ S DOBROU ŽENOU JE JAKO PŘÍSTAV V BOUŘI; MANŽELSTVÍ SE ŠPATNOU ŽENOU JE JAKO BOUŘE V PŘÍSTAVU.-- VAUVENARGUES
NENÍ NA SVĚTĚ NIC HROZNĚJŠÍHO NEŽ NENÁVIDĚNÝ DOMOV. BÝT NEŠŤASTEN VE STYKU S JINÝMI LIDMI JE PŘIROZENÉ, ALE BÝT NEŠŤASTEN DOMA PŘIROZENÉ NENÍ.-- PASCAL
CHCEŠ-LI HODNOU ŽENU, BUĎ SPRÁVNÝM MUŽEM.-- GOETHE
KDYBY BYLI MUŽI VÍCE SPOKOJENI SAMI SE SEBOU, BYLI BY MÉNĚ NESPOKOJENI SE SVÝMI ŽENAMI.-- VOLTAIRE
ŽENY VZNĚCUJÍ V MUŽÍCH TOUHU VYTVOŘIT VELEDÍLA, A PŘEKÁŽÍ JIM V JEJICH REALIZACI.-- WILDE
NENÍ NIC DŮLEŽITĚJŠÍHO PRO MUŽE, MÁ-LI SE Z NĚHO STÁT PRAVÝ MUŽ, NEŽ PŘÍTOMNOST SKUTEČNÉ ŽENY - MANŽELKY, MILENKY, PŘÍTELKYNĚ.-- MAUROIS
DVA LIDÉ JSOU VŽDY DVA EXTRÉMY.-- HEBBEL
JE TŘEBA BÝT SI TROCHU PODOBNI, ABYCHOM SI ROZUMĚLI, ALE TROCHU ROZDÍLNÍ, ABYCHOM SE MILOVALI. ANO, PODOBNÍ, A PŘECE ROZDÍLNÍ.-- ROUSSEAU
ŽENY JSOU K TOMU, ABYCHOM JE MILOVALI A NE ABYCHOM JE CHÁPALI.-- WILDE
MOJE ŽENA MNE TAK MILUJE, ŽE MI NĚKDY I ROZUMÍ.-- PASCAL
MUŽ A ŽENA - JAK BY SI TI DVA MOHLI ROZUMĚT? VŽDYŤ OBA CHTĚJÍ NĚCO ÚPLNĚ JINÉHO: MUŽ ŽENU A ŽENA MUŽE.
MUŽ MŮŽE BÝT ŠŤASTEN S JAKOUKOLI ŽENOU, POKUD JI NEMILUJE.-- WILDE
MUŽ JE ŽÁRLIVÝ, KDYŽ MILUJE; ŽENA I KDYŽ NEMILUJE.-- KANT
ŽÁRLIVOST VYŽADUJEME JENOM OD TOHO, NA KOHO BYCHOM MOHLI SAMI ŽÁRLIT.-- STENDHAL
NĚKDY JE PŘÍJEMNÉ MÍT ŽÁRLIVCE - PAK ČASTO SLYŠÍME HOVOŘIT O TOM, CO BYCHOM RÁDI DĚLALI.-- ROCHEFOUCAULD
POMĚR, KTERÝ SE VYTVOŘÍ ŠŤASTNÝM MANŽELSTVÍM, JE TAK INTIMNÍ A TAK PRONIKÁ CELÝM ŽIVOTEM OBOU STRAN, ŽE NIKDO NEMÁ VE SVÉM ŽIVOTĚ SOUČASNĚ MÍSTA PRO VÍC NEŽ JEDEN TAKOVÝ POMĚR.-- SHAW
MANŽELSTVÍ JE JAKO OBLEŽENÁ PEVNOST: KDO JE VENKU, CHCE DOVNITŘ A KDO JE UVNITŘ, CHCE VEN.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
MILÁČKU, ZAPOMEŇME NA VŠECHNO, CO SE MEZI NÁMI NESTALO.-- IONESCO
CO NÁM UDĚLÁ STÁŘÍ, KDYŽ JSME DVA?-- STENDHAL
BEZ RODINY SE ČLOVĚK CHVĚJE ZIMOU V NEKONEČNÉM VESMÍRU.-- MAUROIS
MANŽELSTVÍ JE PLNÉ STAROSTÍ A TRNŮ, ALE NESE OVOCE, KTERÉ SE JINDE NERODÍ.-- SAINTE-BEUVE
KDE SE NUDÍME LÉPE NEŽ V KRUHU RODINY?-- WILDE
ŽENATÍ MUŽI ŽIJÍ DÉLE - NEBO JIM TO ALESPOŇ TAK PŘIPADÁ.-- NESTROY
MANŽELSTVÍ JE PRÁVĚ TAK CENNÉ JAKO TI, KTERÉ SPOJUJE - OBVYKLE TEDY NESTOJÍ ZA NIC.-- NIETZSCHE
NEJSOU NEŠŤASTNÁ MANŽELSTVÍ, JSOU NEŠŤASTNÍ LIDÉ A MANŽELSTVÍ JE JEN UKAZUJE.-- FOSDICK
MANŽELSTVÍ SAMO O SOBĚ NENÍ ANI DOBRÉ, ANI ŠPATNÉ, ÚSPĚCH A NEZDAR JE JEDINĚ VE VÁS.-- MAUROIS
MANŽELSTVÍ JE DOBRÉ PRO DOBRÉ.-- ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ
MANŽELSTVÍ JE JEDINÉ DOBRODRUŽSTVÍ DOSTUPNÉ ZBABĚLÝM.-- VOLTAIRE
CHOVEJ SE KE SVÝM RODIČŮM TAK, JAK CHCEŠ, ABY SE K TOBĚ CHOVALY TVÉ DĚTI.-- ISOKRATES
JE PŘIROZENÉ, KDYŽ SYN OBČAS NENÁVIDÍ OTCE, MATKU TAKÉ A NĚKDY I VŠECHNY OSTATNÍ LIDI NA SVĚTĚ.-- SAROYAN
ŽIVOTNÍ PARTNERY POTŘEBUJEME UŽ PROTO, ABYCHOM JIM MOHLI PŘEDHAZOVAT, ŽE JE NEPOTŘEBUJEME.
POROZUMĚT SI NAVZÁJEM ZNAMENÁ MILOVAT SE MÉNĚ.-- REY
KDYBY MANŽELÉ SPOLU NEŽILI, BYLO BY VÍCE ŠŤASTNÝCH MANŽELSTVÍ.-- NIETZSCHE
MUŽI SI NÁS NEBEROU, MY MUŽŮM POMÁHÁME, ABY SI NÁS VZALI.-- COLETTE
ŽENY MUSÍ PŘI ZACHÁZENÍ S MUŽI DODRŽOVAT DVĚ ZÁSADNÍ PRAVIDLA: MLADÍKY NESMÍ POUŠTĚT PŘÍLIŠ BLÍZKO A MANŽELA ZASE PŘÍLIŠ DALEKO.-- NOVÁKOVÁ K.
POROZUMĚT SI NAVZÁJEM ZNAMENÁ MILOVAT SE MÉNĚ.-- REY
NEJVĚTŠÍ POMSTOU PRO TOHO, KDO VÁM ODLOUDÍ ŽENU JE - NECHAT MU JI.-- GUITRY
SOBOTA JE DEN, KDY SE KOUPOU MUŽI, KTEŘÍ MILUJÍ SVÉ ŽENY. KDO SE KOUPE I PŘES TÝDEN, NA TOHO SI DEJTE POZOR.-- RADOVIČ
JAKO MNOHO MODERNÍCH ŽEN, STĚŽUJE SI I MOJE MANŽELKA NA PRÁCE V DOMÁCNOSTI. NESNÁŠÍ TOTIŽ VŮBEC ZPŮSOB, JAKÝM JE JÁ PROVÁDÍM.
JEDINÝ ZPŮSOB JAK SE CHOVAT K ŽENÁM: JE-LI KRÁSNÁ, ÚTOČ NA NI,JE-LI OŠKLIVÁ, VEZMI ÚTOKEM JINOU.-- WILDE
NA MUŽE, KTEŘÍ NEJSOU S TO MILOVAT VÁŠNIVOU LÁSKOU, PŮSOBÍ KRÁSA PRÁVĚ NEJŽIVĚJI; PŘINEJMENŠÍM JE TO NEJSILNĚJŠÍ DOJEM, ZA KTERÝ MOHOU -- STENDHALŽENÁM DĚKOVAT.
KDYBY SE ŽENY OBLÉKALY PRO JEDNOHO MUŽE, NETRVALO BY TO TAK DLOUHO.-- ACHARD
VĚTŠINA MUŽŮ SI PŘEJE MÓDNÍ ŽENU, JAKO VLASTNÍ HEZKÉHO KONĚ.-- STENDHAL
NENÍ TŘEBA, ABY SE NÁM DO TÉ DOBY LÍBILA VÍC ČI ASPOŇ TAK JAKO JINÉ. JE VŠAK TŘEBA, ABY NAŠE ZÁLIBA V NÍ SE STALA EXKLUZIVNÍ.-- PROUST
ŽENY CHTĚJÍ BÝT POVAŽOVÁNY ZA NEPŘEMOŽITELNÉ, ALE NECHTĚJÍ, ABY MUŽI JEDNALI TAK, JAKO BY TOMU VĚŘILI.-- NINON DE LENCLOS
NERAD SE VMĚŠUJI DO SVÝCH SOUKROMÝCH ZÁLEŽITOSTÍ.-- KRAUS
VYSPAT SE S NÍ TO ANO, ALE JEN ŽÁDNÉ DŮVĚRNOSTI.-- KRAUS
TĚŽKO LZE MILOVAT NĚKOHO, KOHO SI NEVÁŽÍME - A NENÍ O NIC SNAZŠÍ MILOVAT TOHO, KOHO SI VÁŽÍME MNOHEM VÍC NEŽ SEBE.-- ROCHEFOUCAULD
ČLOVĚK JE JAKO OVCE, NÁSLEDUJE VŽDY PRVNÍHO MIMOJDOUCÍHO.-- NAPOLEON
JESTLIŽE SE MILENCI SPOLU NENUDÍ, JE TO PROTO, ŽE MLUVÍ POŘÁD JENOM O SOBĚ.-- ROCHEFOUCAULD
JAK ŠKOLÁK ZE ŠKOLY JDE MILÝ K MILÉ JAK DO ŠKOLY VŠAK OD NÍ ZASMUŠILE.-- SHAKESPEARE
MILUJEŠ-LI ŽENU, OBČAS OD NÍ ODEJDI.-- MALAJSKÉ PŘÍSLOVÍ
LIDÉ SI NAVZÁJEM NEROZUMĚJÍ. MILUJÍ SE V NESTEJNÝCH HODINÁCH.-- VARNHAGEN
UKRUTNĚ SE MÝLÍME NE V TOM, ŽE ONA NÁS MILUJE, ALE ŽE MY MILUJEME JI.-- GUITRY
KDYŽ JE NÁM UŽ LHOSTEJNÁ, PAK JE ŽENA NA KLÍNĚ VELKÁ PŘÍTĚŽ.-- GUITRY
JE ZLÉ, KDYŽ SE MUŽ SNAŽÍ ŽENU BAVIT A NEBAVÍ JI, ALE MNOHEM HORŠÍ JE, KDYŽ JI UŽ BAVÍ JEN TEHDY, KDYŽ JI BAVÍ.-- LAUB
K NAVAZOVÁNÍ NOVÝCH ZNÁMOSTÍ NÁS NEVEDE ANI TAK RADOST ZE ZMĚNY JAKO NADĚJE, ŽE SE NÁM BUDOU VÍCE OBDIVOVAT TI, KDO NÁS DOBŘE NEZNAJÍ.-- ROCHEFOUCAULD
ČO DEDINA, TO MILÁ; ČO HODINA, TO INÁ.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZNALI SE OD VIDĚNÍ, ALE PO PRVNÍM DÍTĚTI USTALO I TO.-- OSEKA
V DOBRÉ POLOVINĚ VŠECH PŘÍPADŮ VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM S KÝM, ALE V TÉ DRUHÉ NA TOM ZÁLEŽÍ VÍC NEŽ NA ČEM JINÉM.-- FERLINGHETTI
BYLI JSME DVA A MĚLI JEN JEDNO SRDCE.-- VILLON
DVA NENÍ DVAKRÁT JEDNA. DVA JE TISÍCKRÁT JEDNA.-- CHESTERTON
BUDIŽ SRDCE ŠŤASTNÉ NEBO TRPÍCÍ, VŽDY POTŘEBUJE JEŠTĚ JEDNO K SOBĚ.-- NĚMCOVÁ
OSAMĚLÝ ČLOVĚK JE JEN STÍNEM ČLOVĚKA, A KDO NENÍ MILOVÁN, JE POŘÁD MEZI VŠEMI SÁM.-- SANDOVÁ
DVACET LET JSME ŽILI JÁ A MÁ ŽENA VELMI ŠŤASTNĚ, A POTOM JSME SE SEZNÁMILI.-- PARÁČEK
ZDRŽUJ NOHU SVOU DO DOMU BLIŽNÍHO SVÉHO, ABY SYT TEBE NEMĚL TĚ V NENÁVISTI.-- ŠALOMOUN
ČASTO UBLIŽUJEME SVÝM BLIŽNÍM NEJVÍCE PRÁVĚ VE SNAZE NEUBLÍŽIT JIM.-- MARTIN
ŽÁDNÁ ŽENA AŤ NEVĚŘÍ MUŽOVÝM PŘÍSAHÁM.-- CATULLUS
KDYBY VŠICHNI LIDÉ VĚDĚLI, CO JEDNI O DRUHÝCH ŘÍKAJÍ, NEEXISTOVALI BY NA SVĚTĚ ANI ČTYŘI PŘÁTELÉ.-- PASCAL
VADY A NEDOSTATKY MANŽELKY JE TŘEBA POTÍRAT NEBO SNÁŠET. V PRVNÍM PŘÍPADĚ STANE SE LEPŠÍ TVÁ MANŽELKA, V DRUHÉM - TY SÁM.-- VARRON
VŠECHNA MANŽELSTVÍ JSOU ŠŤASTNÁ. ČINIT NEŠŤASTNÝM JE MŮŽE JENOM POZDĚJŠÍ ŽIVOT V MANŽELSTVÍ.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽENY NEVIDÍ, CO PRO NĚ DĚLÁME, ONY VIDÍ JEN TO, CO NEDĚLÁME.-- COURTELINE
MANŽELSTVÍ PŘIPOMÍNÁ KOŇSKÉ DOSTIHY: VŠECHNO ZÁLEŽÍ NA ŽOKEJI, KONI A VÝŠCE PŘEKÁŽEK.
NEJLÉPE POZNÁŠ DRUHÉHO ČLOVĚKA, KDYŽ HO POKÁRÁŠ. PROTOŽE VŠAK DRUHÝ ZPŮSOB JE SCHŮDNĚJŠÍ, ASPOŇ TROCHU HO POZNÁŠ, KDYŽ HO POCHVÁLÍŠ.-- PAUL
KDO DĚLÁ PRO DRUHÉHO, DĚLÁ PRO SEBE.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
MNOHÝM TRAMPOTÁM BY SE ZABRÁNILO, KDYBY TI, CO TÁHNOU, MĚLI POŘÁD NA PAMĚTI, ŽE TÁHNOU NĚKOHO, A ČASTO SE OHLÍŽELI,ABY VIDĚLI, JAK SE TOMU, CO SE VEZE, DAŘÍ.-- JEROME
CO JE SLADŠÍHO NEŽ MÍT NĚKOHO, S NÍMŽ MÁŠ ODVAHU HOVOŘIT O VŠEM TAK JAKO SÁM SE SEBOU?-- CICERO
LÉPE JE BYDLET V ZEMI PUSTÉ, NEŽ S ŽENOU SVÁRLIVOU A ZLOSTNOU.-- ŠALOMOUN
KDYŽ CHCE ŽENA VLÁDNOUT, MUSÍ PŘEDSTÍRAT, ŽE DĚLÁ TO, CO CHCE MUŽ.-- BALZAC
ŽENA, KTERÁ VIDÍ NA MUŽI KRÁSNOU LÁTKU, ODMYSLÍ SI TOHO MUŽE. MUŽ, KTERÝ VIDÍ KRÁSNOU LÁTKU NA ŽENĚ, SI ODMYSLÍ TU LÁTKU.-- HORNÍČEK
UKLIDNĚTE SE, NEJSTE JEDINÝ MUŽ, KTERÉHO VAŠE ŽENA PODVÁDÍ!-- LAUB
KDO SE ŽENÍ PRO PENÍZE, MÁ ALESPOŇ ROZUMNÝ DŮVOD.-- LAUB
POČESTNÁ MANŽELKA JE MUŽI PODOBNÁ A ZÁROVEŇ MU VLÁDNE.-- PUBLILIUS
ŽENA BUĎ MILUJE, NEBO NENÁVIDÍ, NIC JINÉHO.-- PUBLILIUS
BĚDA DOMU, KDE SLEPICE VLÁDNE A KOHOUT MLČÍ.-- ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽENA DÁ PŘEDNOST MUŽI BEZ PENĚZ PŘED PENĚZI BEZ MUŽE.-- ŘECKÉ PŘÍSLOVÍ
NEMILUJEME ŽENU ZA TO, CO ŘÍKÁ, ALE LÍBÍ SE NÁM, CO ŘÍKÁ, PROTOŽE JI MILUJEME.-- MAUROIS
KDYBY MUŽI VĚDĚLI, JAK ŽENY TRÁVÍ ČAS, KDYŽ JSOU SAMY, NIKDY BY SE NEŽENILI.-- O. HENRY
ŽENY JSOU NA TO, ABYCHOM JE MILOVALI, A NE NA TO, ABYCHOM JE CHÁPALI.-- WILDE
MUŽI SE ŽENÍ PROTO, ŽE JSOU UNAVENI. ŽENY PROTO, ŽE JSOU ZVĚDAVÉ. VŠICHNI JSOU ZKLAMÁNI.-- WILDE
SŇATEK JE JEDINÝ TREST NA DOŽIVOTÍ, PŘI NĚMŽ MŮŽE BÝT POSKYTNUTA MILOST NA ZÁKLADĚ ŠPATNÉHO CHOVÁNÍ.-- HITCHCOCK
MANŽELSTVÍ JE JEDINÉ DOBRODRUŽSTVÍ DOSTUPNÉ I ZBABĚLÝM.-- VOLTAIRE
CHOVEJ SE KE KAŽDÉ ŽENĚ ROZTOMILE A PŘÍVĚTIVĚ, I KDYŽ UŽ NENÍ MLADÁ A KRÁSNÁ. MOHLA BY TO BÝT TŘEBA ŽURNALISTKA.
V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE - V BLAHOBYTU PŘÍTELKYNI.-- ZIMA
JSOU ŽENY, KTERÉ NEMĚLY ANI JEDNO MILOSTNÉ DOBRODRUŽSTVÍ. ALE ZŘÍDKA SE NAJDE ŽENA, KTERÁ BY MĚLA JEN TO JEDNO.-- ROCHEFOUCAULD
ŽENY DNESKA VĚTŠINOU POVAŽUJÍ ZASNOUBENÍ ZA VYJÁDŘENÍ ÚMYSLU VZÍT SI NĚKOHO, ALE NEMUSÍ TO PRO NĚ NUTNĚ ZNAMENAT, ŽE BY MU MĚLY BÝT VĚRNÉ, NEŽ SE VDAJÍ.-- SCORTIA, ROBINSON
MOJE ŽENA MĚ TAK MILUJE, ŽE MI NĚKDY I ROZUMÍ.-- PASCAL
SE ŽENOU JE TŘEBA SPÁT, NEŽ JI ČLOVĚK ÚPLNĚ POCHOPÍ.-- STONE
JEŠTĚ NIKDY JSEM K ŽÁDNÉMU MUŽI NEPOJALA TAKOVOU NENÁVIST, ABYCH MU VRÁTILA DIAMANTY.-- GABOROVÁ
ABY SE ČLOVĚK ZALÍBIL ŽENĚ BUĎ VELMI KRÁSNÉ, NEBO VELMI OŠKLIVÉ, MUSÍ CHVÁLIT JEJÍ INTELIGENCI, ABY SE ZALÍBIL OSTATNÍM, MUSÍ VYCHVALOVAT JEJICH KRÁSU.-- CHESTERFIELD
NEMILOVAT KRÁSNOU ŽENU JE ZLOČIN, MILOVAT JI JE TREST.
S ŽENSKEJMA NIKDY NEVÍTE, JAK NA TOM JSTE. VŮBEC NEUVAŽUJOU JAKO LIDI.-- MAUGHAM
VŠECHNY ŽENY, KTERÉ JSEM KDY POZNAL, SI MINULOST PAMATOVALY AŽ MOC DOBŘE. OBVYKLE I DO PŘÍŠERNÝCH PODROBNOSTÍ.-- DURRELL
U ŽEN MŮŽETE DOJÍT VŠEHO, DOVEDETE-LI DOST OBRATNĚ UŽÍVAT DVOU VÁŠNÍ, OVLÁDAJÍCÍCH DUŠI ŽENY: POMSTYCHTIVOSTI A TOUHY PO ROZKOŠI.-- RICHELIEU
V DEN, KDY SE ŽENA VZDÁVÁ TOBĚ, DĚLÁ, JAKO BY TI PROKAZOVALA KDOVÍ JAKOU MILOST; AVŠAK VYTKNEŠ-LI JÍ, ŽE SE VZDALA JINÉMU, ODPOVÍ TI, ŽE ONEN DOTYK JE PŘÍHODOU BEZ JAKÉHOKOLIV VÝZNAMU.-- PITIGRILLI
ŽENY MILUJÍ PORAŽENÉ, ALE PODVÁDĚJÍ JE S VÍTĚZI.-- WILLIAMS
ŽENA DÁVÁ MUŽI VELMI MNOHO: DOMNĚNKU, ŽE JE HLUBŠÍ, NEŽ SKUTEČNĚ JEST.-- LAWTEN
ŽENSKÝM IMPONUJE MUŽ, TO JEST MUŽ, POKUD MOŽNO MUŽ - ALE NĚKDO, KDO K NIM PŘILNE, VISÍ NA NICH, MILUJE JE K ZEŠÍLENÍ, A DOKONCE JE POTŘEBUJE K ŽIVOTU, TEN JE OTRÁVÍ.-- ŠKVORECKÝ
ŽENY MAJÍ RÁDY PROSTÉ A JEDNODUCHÉ VĚCI - NAPŘÍKLAD MUŽE.
VŠECHNY MILUJÍ NÁMOŘNÍKY. KDYŽ DĚVČE VÍ, ŽE MLÁDENEC DO TÝDNE ZMIZÍ, A ZA CHVÍLI BUDE NA DRUHÉM KONCI SVĚTA, PŘESTÁVÁ TROCHU ŠLAPAT NA BRZDU.-- GORDON
HEZKÝM ŽENÁM ODPOUŠTĚJÍ MUŽI VŠECHNO, ŽENY NIC.
ŽENA MILUJE MUŽE MÁLOMLUVNÉ, PROTOŽE SE DOMNÍVÁ, ŽE JI POSLOUCHAJÍ.-- GUITRY
JSOU DVĚ KLASY ŽENSKEJCH. JEDNA, KTERÁ VÁS MILUJE PROTO, CO Z VÁS MŮŽE VYRAZIT, A DRUHÁ, CO VÁS MILUJE PRO PRACHY.-- EASTLAKE
KDYŽ SE NĚKDO DOOPRAVDY VYZNÁ DOBŘE V JEDINÉ ŽENSKÉ, VÍ TOHO AŽ DOST O VŠECH ŽENÁCH, A TO JE TAKY VŠECHNO, CO ČLOVĚK V JEDNOM ŽIVOTĚ STAČÍ UDĚLAT.-- FERBEROVÁ
VY HLOUBÁTE O TOM, JAKÉ MOHOU BÝTI PŘÍČINY PSYCHOLOGICKÉ, FYZIOLOGICKÉ, PATOLOGICKÉ DEGENERAČNÍ, PRO NĚŽ VAŠE MILENKA VÁS KLAME. AVŠAK ŽENA SE VZDÁVÁ NEJČASTĚJI PROTO, ŽE MÁ KRÁSNÝ PÁR PODVAZKŮ, KTERÝ CHCE NECHAT OBDIVOVAT.-- PITIGRILLI
ŽENY NEMILUJEME PRO TO, CO VYKLÁDAJÍ, ALE POSLOUCHÁME, CO VYKLÁDAJÍ, POKUD JE MILUJEME.-- MAUROIS
JAK TĚ ASI MUSÍ MILOVAT ŽENA, KTERÁ TI ODPUSTÍ I KŘIVDU, JÍŽ SE NA TOBĚ DOPUSTILA!
IDEÁLNÍ ŽENA ZŮSTÁVÁ SVÉMU MUŽI VĚRNÁ, ALE JEDNÁ S NÍM TAK NĚŽNĚ, JAKO BY HO PODVÁDĚLA.-- GUITRY
ŽENĚ NESTAČÍ MILOVAT MUŽE, ABY BYLA ŠŤASTNÁ. MUSÍ TU BÝT DRUHÝ MUŽ, KTERÉHO BOLÍ, ŽE ONA MILUJE TOHO PRVÉHO.-- TOSCANINI
COS PRO ŽENU UDĚLAL, NA TO MŮŽE ZAPOMENOUT, NIKDY TI ALE NEZAPOMENE TO, COS PRO NI NEUDĚLAL.-- MAUROIS
ŽENY RÁDY OBJÍMAJÍ SVÉHO VČEREJŠÍHO MILENCE PŘED OČIMA MILENCE ZÍTŘEJŠÍHO.-- DUTOURD
TĚŽKÉ JE MILOVATI ŽENU A SOUČASNĚ DĚLAT NĚCO ROZUMNÉHO.-- TOLSTOJ
ŽENY JSOU MILENKAMI MLADÝCH MUŽŮ, SPOLEČNICEMI JEJICH STŘEDNÍCH LET A OŠETŘOVATELKAMI V JEJICH STÁRNUTÍ.-- BACON
BYLA NA TO SVÉ UMĚNÍ PYŠNÁ. ČASTO ŘÍKALA, ŽE KDYŽ SE NĚJAKÝ CHLAP MILOVAL S NÍ, MUSÍ MU PAK OSTATNÍ ŽENSKÉ PŘIPADAT NUDNĚJŠÍ NEŽ VYCHLADLÉ SKOPOVÉ.-- MAUGHAM
JE JEN JEDINÝ ZPŮSOB, JAK JEDNAT SE ŽENAMI. BOHUŽEL, NIKDO HO NEZNÁ.-- CHAPLIN
HLEDAT V ŽENĚ PŘÍTELKYNI JE O MNOHO TĚŽŠÍ, NEŽ NAJÍT U NÍ PŘÍTELE.-- FIŠER
TÉMĚŘ KAŽDÁ ŽENA BY BYLA RÁDA VĚRNÁ. OBTÍŽNÉ JE JEN NAJÍT MUŽE, KTERÉMU BY MOHLA BÝT VĚRNÁ.-- DIETRICHOVÁ
ŽENA OCEŇUJE NA MUŽI NEJMÉNĚ MOZEK.-- CHEVALIER M.
KAŽDÁ ŽENA MÁ SLABOST NA PITOMCE, PONĚVADŽ SI MYSLÍ, ŽE ZPITOMĚLI Z LÁSKY K NÍ.-- ŽÁČEK
ŽENY CHTĚJÍ, ABYS MĚL ROZUM JEN PROTO, ABY TĚ O NĚJ MOHLY PŘIPRAVIT.-- ŽÁČEK
ŘEKNE-LI MUŽ, ŽE SE ŽENA ODDÁVÁ VŠEM, JE MOŽNÉ, ŽE JE TO PRAVDA. ALE JE JISTO, ŽE SE NEODDALA JEMU.-- PITIGRILLI
CHYTROU ŽENU JE TĚŽKÉ MILOVAT, ALE JEŠTĚ TĚŽŠÍ PŘESTAT.-- JABLONSKIJ
JSOU TO VZTAHY MEZI LIDMI, JEŽ DÁVAJÍ ŽIVOTU CENU.-- HUMBOLDT
MÍT JEDEN PRO DRUHÉHO ČAS JE V MANŽELSTVÍ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ MÍT PENÍZE.-- OESER
NEDOUFEJTE, ŽE SE BUDETE SNÁŠET SE ŽENOU, S KTEROU JSTE SE ZA SVOBODNA HÁDAL.-- PAUL
PRO MANŽELSTVÍ SI VYBER ŽENU, KTEROU BYS ZVOLIL JAKO PŘÍTELE, KDYBY BYLA MUŽEM.-- JOUBERT
MANŽELKU BYCHOM MĚLI VYBÍRAT SPÍŠE UŠIMA NEŽ OČIMA.-- PŘÍSLOVÍ
MANŽELSTVÍ JE VĚDA.-- BALZAC
UZAVŘE-LI MUŽ SE ŽENOU PŘÁTELSTVÍ, MÍNÍ TÍM, ŽE TO DĚLÁ PROTO, ŽE NEMOHL DOSÁHNOUT VÍCE.-- NIETZSCHE
KDYŽ SE DVA LIDÉ MILUJÍ, TOUŽÍ PO TOM ŽÍT SPOLU, ALE SAMOTNÁ LÁSKA NESTAČÍ K ZAJIŠTĚNÍ ŠTĚSTÍ.-- DIANE
JE ZLÉ, JESTLIŽE DVA MANŽELÉ SE NAVZÁJEM NUDÍ; DALEKO HORŠÍ VŠAK JE, KDYŽ JEN JEDEN NUDÍ DRUHÉHO.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
MUŽI BUDOU VŽDYCKY TÍM, CO Z NICH UDĚLALY ŽENY.-- ROUSSEAU
CHLAPI SE NERADI ROZHODUJOU, NEJRADŠI JSOU, KDYŽ ZA NĚ ROZHODNE ŽENSKÁ NEBO BŮH.-- UPDIKE
PODNIKAVÍ MUŽI MAJÍ U ŽEN MNOHEM VÍCE ÚSPĚCHU NEŽ TI DRUZÍ, A TO PROTO, ŽE VĚTŠINA ŽEN NEPODLEHNE Z LÁSKY, NÝBRŽ ZE SLABOSTI.-- ROCHEFOUCAULD
KDYŽ SE MANŽELSTVÍ MUŽI NEVYDAŘÍ, STANE SE NEPŘÍTELEM ŽEN. KDYŽ SE VŠAK MUŽI V LÁSCE DAŘÍ, JE NEPŘÍTELEM SŇATKŮ.
MUŽ MÁ DVĚ MOŽNOSTI: BUĎ ŽENU DOKONALE POZNAT, NEBO JI MILOVAT.-- CHAMFORT
NĚKTERÝM MUŽŮM VADÍ, ŽE SE JIM DO SOUKROMÝCH ZÁLEŽITOSTÍ PLETOU PŘÍBUZNÍ. NAPŘÍKLAD MANŽELKA A DĚTI.
MUŽI NEDOVEDOU OCENIT VLASTNÍ ŽENY. TO PŘENECHÁVAJÍ OSTATNÍM.-- WILDE
ŠTĚSTÍ ŽENATÉHO MUŽE ZÁVISÍ NA ŽENÁCH, SE KTERÝMI SE NEOŽENIL.
ČEHO JE TŘEBA, ABYCHOM DOBYLI ŽENY? NIČEHO. STAČÍ, NECHÁME-LI SE DOBÝT. MUŽ NIKDY NEVOLÍ. MYSLÍ, ŽE VOLÍ, ZATÍM JE VOLEN. MUŽ, JENŽ SE DVOŘÍ ŽENĚ, NESNAŽÍ SE JÍ ZMOCNIT, NÝBRŽ DÁ JÍ PROSTĚ PŘÍLEŽITOST, ABY SE HO ZMOCNILA ONA.-- PITIGRILLI
MUŽ NEUMÍ SKRÝVAT PŘED ŽENOU, ŽE JE ZAMILOVANÝ. HLAVNĚ NEUMÍ SKRÝVAT, ŽE JE ZAMILOVANÝ DO JINÉ.-- KASSAK
MUŽI NEJDŘÍVE ŽENĚ SLIBUJÍ, ŽE JÍ Z OČÍ VYČTOU KAŽDÉ PŘÁNÍ, ALE PAK SE UKÁŽE, ŽE JSOU ANALFABETI.-- WEISEROVÁ
MUŽI SE DĚLÍ NA DVĚ SKUPINY. JSOU ZDVOŘILÍ A NEZDVOŘILÍ. NEZDVOŘILÝ MUŽ NENABÍDNE DÁMĚ SVÉ MÍSTO. ZDVOŘILÝ MUŽ, KDYŽ POSTŘEHNE VSTUPUJÍCÍ DÁMU, ZAMHOUŘÍ OČI A DĚLÁ, JAKO KDYŽ SPÍ.-- POLÁČEK
LIDSKÁ SPOLEČNOST BY BYLA MNOHEM SNESITELNĚJŠÍ, KDYBY VŠECHNY ŽENY BYLY PROVDÁNY A VŠICHNI MUŽI BYLI SVOBODNÍ.-- TWAIN
BYL MUŽEM SVÉ ŽENY, NEPATŘIL SOBĚ.-- FITZGERALD
MY MUŽI DOKÁŽEME VŠECHNO NA SVĚTĚ. NĚKTEŘÍ DOKONCE I MILOVAT SVOU VLASTNÍ ŽENU.
ŽENY NÁS MILUJÍ PRO NAŠE NEDOSTATKY. MÁME-LI JICH DOSTATEK, PROMINOU NÁM VŠE, DOKONCE I VYŠŠÍ INTELIGENCI.-- WILDE
ŽÁDNÝ MUŽ NIKDY PŘESNĚ NEVÍ, PROČ HO ŽENA MILUJE.-- ERSKINE
MUŽ MŮŽE BÝT ŠŤASTNÝ S KTEROUKOLIV ŽENOU, POKUD JI NEMILUJE.-- WILDE
NĚKTERÝ MUŽ MÁ PŘÍMO FANTASTICKÉ ŠTĚSTÍ U ŽEN. ŽÁDNÁ HO NECHCE.-- DOLINA
ŽENSKÉ POKOLENÍ SE DOMNÍVÁ, ŽE JE NEMORÁLNÍ, NEBO DOKONCE SKANDÁLNÍ, ŽE SI MUŽ NEBERE NA STAROST NĚJAKOU JEHO PŘEDSTAVITELKU. TEN, KDO ZARYTĚ SE NECHCE OŽENIT, JE PODLE ŽEN NĚJAK VADNÝ NEBO MÁ NEPŘIROZENÉ MRAVY.-- CHEVALLIER G.
MUŽI TVRDÍ, ŽE VŠECHNY ŽENY JSOU STEJNÉ. ALE MUSÍ SE O TOM STÁLE PŘESVĚDČOVAT.
VŽDYCKY JSEM MĚLA RÁDA TLUSTÉ MUŽE. VZDALI SE VŠEHO ZBYTEČNÉHO ÚSILÍ, PROTOŽE SI ROZUMNĚ UVĚDOMILI, ŽE SE ŽENY NEZAMILOVÁVAJÍ JAKO MUŽI DO TĚLESNÉ SCHRÁNKY.-- GREENE
POVĚZ MI S KÝM SE STÝKÁŠ, A JÁ TI POVÍM, KDE SE S NÍM BUDEŠ CHLUBIT, A CO NA NĚM BUDEŠ CHTÍT.-- ROCHEFOUCAULD
JAKMILE TI ŽENA, KTERÁ TĚ OPOUŠTÍ, ŘEKNE: NEBUDEME SE JIŽ MILOVAT,ALE ZŮSTANEME PŘÁTELI, PAK JE TO JENOM JAKÁSI ZÁMINKA S CÍLEM, ABY SE VŠE ZASE VRÁTILO ČASEM DO PŮVODNÍHO STAVU.-- PITIGRILLI
HROZNÁ JE PŘEDSTAVA, ŽE BY LIDÉ CHODILI OTRAVOVAT, I KDYŽ NIC NECHTĚJÍ.-- SEKERA
PŘÁTELSTVÍ ŽENY K MUŽI JE SLEPÁ ULIČKA, DO KTERÉ JI VEHNALO ZKLAMÁNÍ V LÁSCE.-- DICKENS
I KDYŽ SE VDANÉ PANÍ NIJAK ZVLÁŠŤ NEMAJÍ RÁDY, DRŽÍ PŘECE MLČKY SPOLU, ZEJMÉNA PROTI MLADÝM DĚVČATŮM.-- GOETHE
NOVÉ ZNÁMÉ ZÍSKÁVÁME RÁDI PROTO, ŽE NÁS JEŠTĚ NEZNAJÍ A BUDOU NÁS OBDIVOVAT VÍC NEŽ TI STAŘÍ, KTEŘÍ NÁS ZNAJÍ PŘÍLIŠ.-- ROCHEFOUCAULD
CHCETE-LI, ABY S VÁMI NĚKDO JEDNAL UPŘÍMNĚ, NEUJIŠŤUJTE HO, ŽE MU NECHCETE UŠKODIT. UJISTĚTE HO, ŽE MU NEMŮŽETE UŠKODIT.-- RŮŽIČKA
UBLÍŽÍTE-LI SVÉMU SOUSEDU, LÉPE JE, NEUČINITI TOHO POLOVIČATĚ.-- SHAW
KDYŽ SE ČLOVĚK ŽENÍ, JE KONEC VŠEMU. ŽÁRLIVÁ NÁKLONNOST ŽENY, ONA PODEZŘÍVAVÁ, NEPOKOJNÁ A TĚLESNÁ NÁKLONNOST NESTRPÍ VEDLE SEBE VROUCNÉ A VŘELÉ PŘÍCHYLNOSTI, ONÉ PŘÍCHYLNOSTI DUCHA, SRDCE A DŮVĚRY, JEŽ EXISTUJE MEZI DVĚMA MUŽI.-- MAUPASSANT
BIBLE PRAVÍ, ABYCHOM MILOVALI JAK SVOJE SOUSEDY, TAK I NEPŘÁTELE. PRAVDĚPODOBNĚ PROTO, ŽE ZPRAVIDLA JSOU TO JEDNI A TÍŽ LIDÉ.-- CHESTERTON
BÝTI SÁM JE PRO MNOHÉ TA NEJHORŠÍ SPOLEČNOST.-- FIŠER
VŽILI-LI JSME SE JIŽ V MYŠLENKU, ŽE JSME NĚKOHO ZTRATILI, PŘIPADÁ NÁM PAK JEHO NEOČEKÁVANÝ NÁVRAT ZVLÁŠŤ BOLESTIVÝ.-- WILDE
NĚKTERÉ LIDI MUSÍME UŽÍVAT JEN VE VELMI MALÝCH DÁVKÁCH.-- EMMERSON
NIC SOUSEDY TAK NEROZDĚLUJE, JAKO BLÍZKOST.-- ANDREJEV
KDYŽ TĚ MILUJI - CO JE TI PO TOM.-- GOETHE
JE NEMOŽNÉ PODRUHÉ MILOVAT TO, CO JSME MILOVAT PŘESTALI.-- ROCHEFOUCAULD
ROZTRŽITOST. MUSELA MU PŘIPOMNĚT, ŽE SE S NÍ MĚL ZAPOMNĚT.-- SZTAUDYNGER
SLABOSTI ŽEN NADCHNOU MUŽE, SLABOSTI MUŽŮ POHORŠUJÍ ŽENY.-- HAUPTMANN
POKUD VĚRNOST NENÍ VZÁJEMNÝM DAREM, PAK JE NEJPOŠETILEJŠÍ ZE VŠECH MARNOTRATNICTVÍ.-- SCHNITZLER
NĚKDY STAČÍ VE VHODNÉ CHVÍLI POMOCI DO KABÁTU A UŽ JE RUKA V RUKÁVĚ.-- URBLIK
KDYŽ DALO OHROMNOU NÁMAHU SVÉSTI NĚKTEROU ŽENU, NEZNAMENÁ TO, ŽE JINÉMU SE NEPODDÁ LEHCE.-- PITIGRILLI
FLIRT BEZ HLUBŠÍHO ÚMYSLU JE JAKO JÍZDNÍ ŘÁD, VYDANÝ PRO NEEXISTUJÍCÍ ŽELEZNICI.-- MASTROIANNI
BUĎ OPATRNÝ, UCHÁZÍŠ-LI SE O ŽENU. ŽENY JSOU DISKRÉTNÍ JEN POTUD, POKUD TĚ VYSLYŠELY. KDYŽ TĚ ODMÍTNOU,VELICE SE POTOM SVOU CTNOSTÍ HOLEDBAJÍ.-- RODA-RODA
MILENEC NAUČÍ ŽENU VŠEMU, CO MANŽEL PŘED NÍ SKRYL.-- BALZAC
KOUZLO NOVOSTI SETŘE VADY V ČERSTVÝCH VZTAZÍCH STEJNĚ JAKO DLOUHÝ ZVYK V TĚCH STARÝCH.-- ROCHEFOUCAULD
ŽENA, KTERÁ JE JEN TROCHU K SVĚTU A NENÍ ZROVNA HRBATÁ, MŮŽE SI VZÍT, KOHO CHCE.-- THACKERAY
MLADÉ ŽENY PLETOU MUŽŮM HLAVU, STARÉ JIM PLETOU PUNČOCHY.-- JÍLEK
ŽÁDNÁ ŽENA NEMŮŽE POCHOPIT, JAK TO PŘIJDE, ŽE SE JINÁ ŽENA LÍBÍ NĚJAKÉMU MUŽI.-- YUTANG
MOUCHA, ŠTĚNICE A ČLOVĚK JSOU JEDINÝMI ŽIVOČICHY, KTEŘÍ MILUJÍ V KAŽDÉM OBDOBÍ.-- PITIGRILLI
MNOHDY NEDOVEDU POCHOPIT, JAK JI NĚKDO JINÝ MŮŽE MILOVATI, KDYŽ JI JÁ SÁM TAK VROUCNĚ A ZPLNA SRDCE MILUJI, NEMAJE NIKOHO KROM JÍ.-- GOETHE
TĚŽKÉ JE MILOVAT NĚKOHO, KOHO SI NEVÁŽÍME, A NEMÉNĚ TĚŽKÉ JE MILOVAT TOHO, KOHO SI VÁŽÍME O MNOHO VÍC NEŽ SEBE.-- ROCHEFOUCAULD
JE NEMOŽNÉ NAJÍT MUŽE, KTERÝ BY MI BYL LHOSTEJNÝ.-- LORENOVÁ
S CIZÍMI ŽENAMI SE NEMÁ SPÁTI. SPRÁVNĚ! ALE ŽENY, S NIMIŽ SPÍME, NEJSOU PŘECE TAK DOCELA CIZÍ.-- LAUB
ODMÍTLA S NÍM NADÁLE SPÁT. PROTOŽE KDYŽ S NÍ SPÍ, TAK SPÍ.-- LAUB
NEJOBTÍŽNĚJI SE LIDÉ ROZCHÁZEJÍ, KDYŽ UŽ SE NEMILUJÍ.-- ROCHEFOUCAULD
PROTIVY SE PŘITAHUJÍ. NAPŘÍKLAD MLADÉ, CHUDÉ DÍVKY A BOHATÍ, STARŠÍ PÁNOVÉ.-- MANSFELDOVÁ
ŽENA A MUŽ SI NEJSOU NIKDY BLÍZKO, POKUD SI NEBYLI NEJBLÍŽ.-- TOMAN
VZTAH ZABÍJÍ SEX. ČÍM DELŠÍ VZTAH, TÍM MENŠÍ SEXUÁLNÍ VZRUŠENÍ.-- LODGE
NIC NENÍ TAK PŘIROZENÉ A ZRÁDNÉ JAKO MYSLET SI, ŽE JSME MILOVÁNI.-- ROCHEFOUCAULD
VZTAH MEZI POHLAVÍMI OBVYKLE BÝVÁ JEN ZÁLEŽITOSTÍ POHLAVÍ.-- ŽÁČEK
MILENEC NALÍTNE NA VŠECHNY ŽENINY ROZMARY; A TAM, KDE MANŽEL OPRÁVNĚNĚ POKRČÍ RAMENY, JE MILENEC OKOUZLEN.-- BALZAC
HŮŘ ZACHOVÁME VĚRNOST MILENCE, S KTEROU JSME ŠŤASTNI, NEŽ TAKOVÉ, KTERÁ NÁS TRÁPÍ.-- ROCHEFOUCAULD
MANŽELSTVÍ JE NEJRYCHLEJŠÍ ZPŮSOB, JAK ZKAZIT DOBRÝ VZTAH.-- LANSKY
ČÍM JE MUŽ STARŠÍ, TÍM MLADŠÍ JE JEHO DRUHÁ ŽENA.-- LANSKY
CHLÍPNOST ZNAMENÁ, ŽE TO CHCEŠ DĚLAT, I KDYŽ HO NEMILUJEŠ.-- LANSKY
ZA KAŽDÝM ÚSPĚŠNÝM MUŽEM JE PŘEKVAPENÁ TCHYNĚ. ZA KAŽDÝM ÚSPĚŠNÝM MUŽEM JE ŽENA, KTEROU IGNORUJE.OPAK ZA KAŽDOU ÚSPĚŠNOU ŽENOU JE MUŽ S KOMPLEXEM MÉNĚCENNOSTI.-- LANSKY
JE TO TAK MILÉ MÍT MUŽE DOMA - POKUD NENÍ NEMOCNÝ, NEZAMĚSTNANÝ NEBO V DŮCHODU.-- LANSKY
MUŽ, KTERÝ NEVIDÍ NA SVÉ MANŽELCE CHYBY, JE VDOVEC.-- LANSKY
PO ZKOMBINOVÁNÍ DVOU PLATŮ A PŘESTĚHOVÁNÍ DO SPOLEČNÉHO BYTU BUDE MÍT MANŽELSKÝ PÁR MENŠÍ KAPESNÉ NEŽ MĚL KAŽDÝ Z NICH ZA SVOBODNA.-- LANSKY
NAPOSLEDY SE MANŽELSKÝ PÁR SHODNE, KDYŽ OBA ŘEKNOU "ANO".-- LANSKY
PADESÁT PROCENT MANŽELSKÝCH PÁRŮ SE ROZVÁDÍ. OSTATNÍCH PADESÁT PROCENT SE JEŠTĚ HÁDÁ.-- LANSKY
KDYŽ UŽ JE NÁM LHOSTEJNÁ, PAK JE ŽENA NA KOLENOU VELKÁ PŘÍTĚŽ.-- GUITRY
RECEPT NA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ JE JEDNODUCHÝ. KDYŽ SE MÝLÍŠ, PŘIZNEJ TO MANŽELCE, A KDYŽ MÁŠ PRAVDU, MLČ JAKO ZAŘEZANÝ.-- MASTROIANNI
JE SICE PRAVDA, ŽE MNOHO MUŽŮ NENALEZNE V MANŽELSTVÍ VŽDY TO, V CO DOUFALI. NA DRUHÉ STRANĚ JE VŠAK PRAVDA, ŽE JE TAM NAŠTĚSTÍ ZŘÍDKA ČEKÁ I TO, CO SI ZASLOUŽÍ.-- CHAPLIN
MANŽELSTVÍM BÝVAJÍ NEJVÍCE ZKLAMÁNY TY ŽENY, KTERÉ SE VDALY PROTO, ABY NEMUSELY PRACOVAT.-- DIETRICHOVÁ
KAŽDÁ ŽENSKÁ MUSÍ MÍT NĚJAKÉHO MUŽSKÉHO, PROTOŽE NEMŮŽEME JEN TAK OBVIŇOVAT ZE VŠEHO ŠPATNÉHO ROVNOU VLÁDU.-- PARÁČEK
ŽENY NÁS UŽ DONUTÍ, ABYCHOM BYLI ŠŤASTNI.-- ŽÁČEK
POMOZ KAMARÁDOVI V NEŠTĚSTÍ. NECHTĚJ BÝT LEPŠÍ NA ÚKOR DRUHÉHO. NEKECEJ A MAKEJ. NA DOBRÉHO ČLOVĚKA VZPOMÍNEJ V DOBRÉM. NENÍ TO MOC. ALE TYHLE ZÁKONY JSOU NEÚPROSNÉ. A URČUJÍ CHARAKTER LIDÍ. A TAKÉ VZTAHY MEZI NIMI.-- ŠUKŠIN
HUMOR A SATIRA JSOU JAKO MILENEC A MILENKA; KDE JEDNOHO NENÍ, TAM DRUHÝ SMUTNĚ HLEDÍ.-- NERUDA
ŽENA MILUJE NA MUŽI SPÍŠE TO, CO NENÍ, NEŽ CO JE.-- ASTURIAS
KDYŽ SE DVA LIDÉ MILUJÍ, MYSLÍ, ŽE BEZ SEBE NEMOHOU ŽÍT; AŽ SE NAVZÁJEM OMRZÍ, LITUJÍ, ŽE SE KDY POZNALI.-- BAKER
NA TOM, KOHO MÁME RÁDI, NÁM NEVADÍ I JEHO NEŘESTI, ZATÍMCO U TOHO, KOHO NESNÁŠÍME, JSOU NÁM PROTI SRSTI I JEHO CTNOSTI.-- BENEŠOVÁ
MILUJ SEBE SAMA A OSTATNÍ TĚ BUDOU HANĚT; HAŇ SEBE SAMA A OSTATNÍ TĚ BUDOU MILOVAT!-- AFRICKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽENA NA MUŽI MILUJE ZPRAVIDLA VÍCE JEHO DUŠI NEŽ TĚLO, MUŽ NA ŽENĚ VÍCE JEJÍ TĚLO NEŽ DUŠI.-- ARCHIAS
ŽE MĚ NEMILUJETE, JE VAŠE SOUKROMÁ VĚC, ŽE VÁS MILUJI, ZASE MÁ SOUKROMÁ. JSME SI TÍM TEDY VLASTNĚ VELMI BLÍZCÍ, PROTOŽE SE NACHÁZÍME V JEDNÉ SITUACI.-- ARGHEZI
MILOVANÁ DÍVKA NEVÍ NIC, POKUD NEVÍ, ŽE MUŽI CENÍ NEDOSAŽENOU VĚC VÍC, NEŽ MÁ CENY.-- SHAKESPEARE
PRAVÁ MOUDROST JE BÝT STŘÍZLIVÝ K TOMU, CO NA SVĚTĚ NESMÍRNĚ MILUJEME.-- BUSCH
LÁSKYPLNÝ ČLOVĚK RADĚJI PROŽÍVÁ BOLEST, NEŽ BY JI JINÝM PŮSOBIL.-- BURNS
VÁŽNOU PŘÍČINOU, PROČ ČLOVĚK ZTRÁCÍ DŮVĚRU V SEBE, JE ZTRÁTA POCITU, ŽE JE MILOVÁN.-- ČAPEK K.
MUŽ A ŽENA JSOU SI PŘÍRODOU PŘEDURČENÍ KE SPOLUŽITÍ, I KDYŽ SE NESNÁŠEJÍ. JSOU JAKO HRÁČI ŠACHU, Z NICHŽ, KDYŽ JEDEN TÁHNE ČERNÝMI, DRUHÝ MUSÍ TÁHNOUT BÍLÝMI FIGURKAMI.-- BÜCHNER
MÍT NĚKOHO RÁD MNOHDY ZNAMENÁ VÍCE NEŽ HO MILOVAT.-- BROWNING
ŽENA ZACHÁZÍ S MUŽI JAKO ŠACHISTA S FIGURKAMI: SÁHNE NA JEDNU, ALE ZRAK JIŽ UPÍRÁ NA DRUHOU - MOŽNÁ S NÍ UDĚLÁ LEPŠÍ TAH.-- POPE
MÍT NĚKOHO RÁD JE JEN JEDNA STRÁNKA VĚCI - TA POHODLNĚJŠÍ. SNÁŠET SE S NÍM, TA DRUHÁ - TA PLNÁ NEDOROZUMĚNÍ.-- BUCKOVÁ
PRO ŽENU, KTEROU JEDNOU MILOVAL, UDĚLÁ SNAD MUŽ VŠECHNO NA SVĚTĚ - AŽ NA TO, ABY JI MILOVAL ZNOVU.-- WILDE
MANŽELSTVÍ MÁ TU VÝHODU, ŽE V NĚM MŮŽE ČLOVĚK TĚLESNĚ MILOVAT, I KDYŽ DUŠEVNĚ NEMILUJE.-- CATO
JEN BEZCITNÝ MUŽ UVÁDÍ ŽENU DO ROZPAKŮ.-- CAESAR
TEN, KDO SI HRAJE S KOČKAMI, MUSÍ POČÍTAT I SE ŠKRÁBANCI.-- CERVANTES
NEJČASTĚJI SE STÁVÁ, ŽE ČLOVĚK PŘISUZUJE DRUHÝM JEN TAKOVÉ CITY, JAKÝCH JE SÁM SCHOPEN.-- GIDE
ČEKÁME-LI, TRPÍME NEPŘÍTOMNOSTÍ TOHO, PO NĚMŽ TOUŽÍME TAK VELICE, ŽE NEMŮŽEME SNÉSTI PŘÍTOMNOST NĚKOHO JINÉHO.-- PROUST
PROBLÉMY, KTERÉ ČINÍ MANŽELSTVÍ NESNADNÝM, VYSKYTUJÍ SE I V KAŽDÉM VZTAHU, KTERÝ SE OPAKUJE.-- MAUROIS
NĚKTERÉ ŽENY SE ZÁSADNĚ NESNÁŠEJÍ, ALE POMLOUVAJÍ-LI NĚJAKOU TŘETÍ, HNED MEZI NIMI VZNIKNE JAKÁSI SYMPATIE.-- SHAW
MUŽ A ŽENA SI MAJÍ BÝT V MANŽELSTVÍ TAK BLÍZCÍ, ABY JEDNOHO ZAJÍMALO VŠECKO, CO ZAMĚSTNÁVÁ MYSL DRUHÉHO. NEPLATÍ TO JEN O TÍŽIVÝCH STAROSTECH, NÝBRŽ I O TOM, CO DRUHÉHO TĚŠÍ.-- MATHESIUS
MANŽELSTVÍ JE DOBRÉ PRO DOBRÉ.-- ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ
MANŽELÉ, KTEŘÍ SE MILUJÍ, ŘEKNOU SI TISÍC VĚCÍ, ANIŽ PROMLUVÍ.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
MANŽELKU MUSÍM VYHLEDAT VE VŠEDNÍ DEN, NE V NEDĚLI.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
JSOU ŽENY, KTERÉ MŮŽEME MILOVATI, POUZE JSOU-LI NEPŘÍTOMNY.-- JOHN
KDYŽ SE ŽENA VDÁ, VYMĚNÍ POZORNOST MNOHA MUŽŮ ZA NEPOZORNOST JEDNOHO.-- KRÁLOVÁ
ŽENY DÁVAJÍ PŘEDNOST MUŽŮM, KTEŘÍ JE DOBÝVAJÍ, PŘESTO, ŽE JIM NEROZUMĚJÍ, PŘED TĚMI, KTEŘÍ JIM ROZUMĚJÍ, ALE NEDOBÝVAJÍ JE.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE LÉPE PRO ŽENU, ABY SI VZALA MUŽE, KTERÝ JI MILUJE, NEŽ ABY SI VZALA MUŽE, KTERÉHO MILUJE.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
MANŽELSTVÍ JE ŘETĚZ, K NĚMUŽ SE SRDCE NIKDY NESMÍ PŘIPOUTÁVAT NÁSILÍM.-- MOLIERE
JE CELÁ ŘADA MUŽŮ, KTEŘÍ SE DVOŘÍ ŽENÁM A KTEŘÍ BY SE OCTLI VE VELKÝCH ROZPACÍCH, KDYBY BYLI VYSLYŠENI.-- JOHN
ŽENY JSOU MILENKY MLADÝCH MUŽŮ, DRUŽKY STŘEDNÍHO VĚKU A OŠETŘOVATELKY STARCŮ.-- BACON
NEMŮŽETE JEDEN DRUHÉM DŮVĚŘOVAT? PAK SI NEMŮŽETE NAVZÁJEM POMOCI.-- ČAPEK J.

Pomocí vhodné erotické pomůcky dosáhne orgasmu skoro každý. Takový dárek doporučují i lékaři..
TOPlist