NEJVÍC TOUŽÍ PO VZDĚLÁNÍ TI, KTEŘÍ JIŽ ZNAJÍ MNOHO. KDO NEVÍ SKORO NIC, ANI NIC POŘÁDNĚ NEUMÍ, NECÍTÍ TAKÉ POTŘEBU UČIT SE. NIKDY NEBUDE NEJLEPŠÍ.???
JEDNEJ TAK, JAKO BY TO BYLA SKUTEČNOST A VĚC SE SKUTEČNOSTÍ STANE.???
JEDINÝM VELKÝM ÚKOLEM LÉKAŘSKÝM JE VYLÉČIT PACIENTA A JE LHOSTEJNO, JAKÝM ZPŮSOBEM SE TO PODAŘÍ.HIPPOKRATES
UBLIŽOVAT JE TAK JEDNODUCHÉ, ALE NĚKDY JE TAK TĚŽKÉ POMOCI.Z FILMU
VE VĚDĚNÍ JE SÍLA.Z FILMU.
TEN KDO ZÍSKAL DNES LÉKAŘSKÝ DIPLOM, SI MYSLÍ, ŽE JE NEJLEPŠÍ. STARÝ LÉKAŘ TO VÍ, ALE NEHONOSÍ SE TÍM. V TOM SPOČÍVÁ JEHO MOUDROST. Z.M.
VĚDA – JEDNOMU JE VZNEŠENOU BOHYNÍ, JINÉMU JE KRÁVOU, KTERÁ MU DÁVÁ MLÉKO. SCHILLER
ČTENÍ JE NEJLEPŠÍ UČENÍ. SLEDOVAT MYŠLENKY VELKÉHO ČLOVĚKA – TO JE TA NEJZAJÍMAVĚJŠÍ VĚDA. PUŠKIN
VĚDĚNÍ JE HRDÉ, ŽE ZNÁ TOLIK, MOUDROST JE SKROMNÁ, ŽE NEZNÁ VÍC. COWPER
MATEMATICKY VZATO JE POLIBEK TO, CO DOSTANEME, KDYŽ DOTEK RTŮ DĚLÍME DVĚMA. AZNAVOUR
UMĚNÍ PAMĚTI SLOUŽÍ V UMĚNÍ POZORNOSTI. JOHNSON
… KNIHY NEMAJÍ BÝT NÁŘADÍM, KTERÉ BY ZDOBILO DŮM, NEMAJÍ BÝTI CENNÝM ZBOŽÍM, NÝBRŽ MAJÍ BÝTI ZÁSOBNICÍ, KTERÁ ŽIVÍ DUCHA... PETRARCA
VĚDOMÍ SI MŮŽEME NÁZORNĚ PŘEDSTAVIT JAKO PLOCHU, JEJÍŽ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI JSOU CHVÍLEMI VÍC NEBO MÉNĚ OSVĚTLENY SVĚTELNÝM KUŽELEM POZORNOSTI. PROF. VONDRÁČEK
GÉNIUS JE JEN JEDNO PROCENTO INSPIRACE A 99% DŘINY. EDISON
NEMILOVAT KNIHY ZNAMENÁ NEMILOVAT MOUDROST.NEMILOVAT MOUDROST VŠAK ZNAMENÁ STÁVAT SE HLUPÁKEM. KOMENSKÝ
MNOHÝ POKRM ODSUNUJEME OD SEBE, JAKMILE JSME HO OKUSILI. PROČ BYCHOM MĚLI KAŽDOU KNIHU BEZ ROZDÍLU PROČÍSTI CELOU? V. ZAHRADNÍK
NOS STARÝ KABÁT A KUP NOVOU KNIHU. PHELPS
NEJHORŠÍ ZLODĚJ – ŠPATNÁ KNIHA. ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
KNIHOVNY VŠEOBECNĚ MOHOU BÝT DUCHU PŘÍLIŠ TĚSNÉ NEBO NADMĚRNĚ VELKÉ. G. CHRISTOPH
LÉPE ZAČÍT S UČENÍM POZDĚ, NEŽ NIKDY. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
JAKOU CENU MÁ VĚDĚNÍ VĚDOUCÍHO, KDYŽ NEUMÍ ODPUSTIT NEVĚDOUCÍMU? KAZŠSKÉ
VEŠKERÉ UČENÍ SE OPÍRÁ PŘEDEVŠÍM O PAMĚŤ, UČÍME SE ZBYTEČNĚ, JESTLIŽE NÁM VYMIZÍ Z PAMĚTI, CO SE NAUČÍME. NĚKTEŘÍ LIDÉ VĚŘILI, ŽE JE DAREM PŘÍRODY A NIČÍM JINÝM, AVŠAK ONA SE ZVĚTŠUJE PĚSTOVÁNÍM, TAK JAKO VŠE OSTATNÍ. MŮŽEME DOKONCE ŘÍCI, ŽE SE NIC TAK NEZVĚTŠUJE, VĚNUJE-LI SE TOMU PÉČE A NIC TAK NEHYNE, JE LI TO ZANEDBÁVÁNO, JAKO PAMĚŤ. QUINTILIANUS
VÍC TI PROSPĚJE, UDRŽÍŠ-LI V PAMĚTI JEN NĚKOLIK MÁLO PŘÍKAZŮ FILOSOFIE, ALE BUDEŠ JE MÍT KDYKOLI PO RUCE A BUDEŠ SE JIMI ŘÍDIT, NEŽ NAUČÍŠ-LI SE JICH SICE MNOHO, ALE NEBUDEŠ JE MÍT POHOTOVĚ. CICERO.
DLOUHÉ VLASY, KRÁTKÝ ROZUM. ČESKÉ (PLATÍ JEN PRO NĚKTERÉ AŽ PŘÍLIŠ PĚKNÉ DÍVKY, NE OBECNĚ; Z.M.)
NASLOUCHEJ ŘEČEM VELKÉHO ČLOVĚKA S VELKOU POZORNOSTÍ, I KDYBY JEHO SKUTKY NEODPOVÍDALY JEHO UČENÍ. ČLOVĚK SE MÁ POUČIT, I KDYBY TO NAUČENÍ BYLO NAPSÁNO JEN NA ZDI. SA‘DÍ
JSME TU, ABYCHOM SE UČILI, NE POUČOVALI. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
LIDÉ SE ODVRACEJÍ OD VĚDY TAK, JAKO VĚDÁTOŘI OD LIDÍ. GERCEN
VĚDOUCÍ VÍ A PTÁ SE, NEVĚDOUCÍ ANI NEVÍ, NAČ BY SE MĚL PTÁT. INDICKÉ PŘÍSLOVÍ
KDO TOHO HODNĚ SNÍ, NENÍ ZDRAVĚJŠÍ NEŽ TEN, KDO SNÍ, CO POTŘEBUJE A STEJNĚ NELZE POKLÁDAT ZA VZDĚLANCE TOHO, KDO TOHO PŘEČETL NEJVÍC, A KDO SE NEJVÍC NAUČIL, ALE KDO PŘEČETL A NAUČIL SE VĚCI UŽITEČNÉ. DIOGENES
ODPŮRCEM VZDĚLÁNÍ JE NEVZDĚLANOST. NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
NA UNIVERTZITĚ JE ZROVNA TOLIK HLUPÁKŮ JAKO KDEKOLIV JINDE. JEJICH HLOUPOST MÁ VŠAK PEČEŤ UNIVERZITNÍ VÝCHOVY. GERHARDI
OPAKOVÁNÍ JE MATKOU STUDIA. REPETITIO EST MATER STUDIORUM.
MUSÍŠ SE UČIT TAK DLOUHO, DOKUD JE (NA SVĚTĚ) NĚCO, CO NEVÍŠ. DISCAS OPORTET, QUAMDIU EST, QUOD NESCIAS.
UČENÍM JINÝCH SE UČÍME SAMI. DOCENDO DISCIMUS.
ČÍM JE KDO UČENĚJŠÍ, TÍM JE SKROMNĚJŠÍ. DOCTISSIMUS QUISQUE EST MODESTISSIMUS.
UČENÝM SE NIKDO NERODÍ (ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL). DOCTUS NEMO NASCITUR.
ČEMUKOLIV SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE. QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS.-- PETRONIUS
KDYŽ LIDÉ VYUČUJÍ, SAMI SE UČÍ. HOMINES, DUM DOCENT, DISCUNT.-- SENECA
WEBEROVA DEFINICE: ODBORNÍK VÍ STÁLE VÍCE O STÁLE MENŠÍM POČTU VĚCÍ. NAKONEC VÍ OPRAVDU VŠECHNO - O NIČEM.-- MURPHY
HORNGRENOVA TEZE: PRO EKONOMY JE REÁLNĚ EXISTUJÍCÍ SVĚT VĚTŠINOU POUZE VÝJIMKOU.-- MURPHY
HEISENBERGOVA RELACE NEURČITOSTI INVESTIC: JE MOŽNO PŘEDVÍDAT, JAKÝM SMĚREM SE BUDE VYVÍJET SITUACE NA TRHU, ALE NIKDO NEMÁ ANI POTUCHY, JAK SE BUDE VYVÍJET POTOM.-- MURPHY
U POČÍTAČŮ NENÍ NIC NEMYSLITELNÉ, NATOŽ PAK NEMOŽNÉ - KROMĚ TOHO, CO JE POTŘEBA.-- MURPHY
VE SVĚTĚ ELEKTRONICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT PORUCHY NEKONČÍ, NÝBRŽ PŘECHÁZEJÍ JEDNA V DRUHOU A NAVZÁJEM SE PŘEKRÝVAJÍ.-- MURPHY
COMPUTEROVÉ PORUCHY ČEKAJÍ TRPĚLIVĚ NA TEN NEJNEPŘÍHODNĚJŠÍ OKAMŽIK, ABY PAK UDEŘILY O TO NEMILOSTIVĚJI.-- MURPHY
U POČÍTAČŮ SE NEDÁ NA NIC SPOLEHNOUT. ANI NA TO, ŽE SE NEDÁ NA NIC SPOLEHNOUT.-- MURPHY
NIKDY SE NEMŮŽEŠ VYHNOUT VELKÉ PORUŠE TÍM, ŽE VYPRODUKUJEŠ MALOU. V LEPŠÍM PŘÍPADĚ SE MALÁ PORUCHA PŘIPOJÍ K VELKÉ, ABY JI PODPOŘILA.-- MURPHY
NIKDO SI NEDOVEDE PŘEDSTAVIT TOLIK PORUCH, KOLIK SE JICH ODEHRAJE UVNITŘ POČÍTAČE.-- MURPHY
LHOSTEJNO, JAK VYSOKO OCEŇUJEŠ SVŮJ POČÍTAČOVÝ SYSTÉM. NAKONEC BUDE VŽDY DRAŽŠÍ, NEŽ SE ČEKALO.-- MURPHY
DOSTANEŠ-LI SE NEDOPATŘENÍM DO MÍSTA, KDE MÁŠ ODPOVĚDĚT NA OTÁZKU, ZDA SE MÁ PROGRAM UKONČIT, ZVOLÍŠ OMYLEM VŽDY VARIANTU "UKONČIT-PROVEDENÉ ZMĚNY NEUKLÁDAT".-- MURPHY
TISKÁRNA BUDE TAK DLOUHO BEZCHYBNĚ TISKNOUT ETIKETY, DOKUD BUDEŠ U TOHO. V OKAMŽIKU, KDY OPUSTÍŠ MÍSTNOST, ZŮSTANOU ETIKETY PŘILEPENÉ NA ZAVADĚČI PAPÍRU.-- MURPHY
PODSTATNÉ CHYBY V TEXTU OBJEVÍŠ TEPRVE TEHDY, AŽ JE TEXT VYTIŠTĚN A SOUBOR NA DISKETĚ VYMAZÁN.-- MURPHY
CHCEŠ-LI UMÍSTIT DANÝ TEXT NA JEDNU STRÁNKU, NEVEJDE SE TAM POSLEDNÍ ŘÁDEK. NAFORMÁTUJEŠ-LI TEXT MENŠÍ O JEDNU MOŽNOU JEDNOTKU, BUDE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ.-- MURPHY
DÍTĚ, KTERÉ DOSÁHNE RUKAMA NA KLÁVESNICI, PŘIJDE HNED PŘI PRVNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA KOMBINACI KLÁVES, KTEROU SE DÁ NĚCO ZNIČIT. EXISTUJE-LI VÍCE MOŽNOSTÍ, PAK SI VYBERE TU, KTERÁ MÁ NEJKATASTROFÁLNĚJŠÍ NÁSLEDKY.-- MURPHY
POČÍTAČE JSOU NESPOLEHLIVÉ, LIDÉ TAKÉ. AVŠAK POČÍTAČE JSOU V TOM MNOHEM DŮKLADNĚJŠÍ.-- MURPHY
JESTLIŽE JSI ZAKOUPIL PROGRAM, KTERÝ UMOŽNÍ ZALOŽIT DATABANKU PRO VEDENÍ INFORMACÍ AŽ O 500 KLIENTECH, TAK ZJISTÍŠ, ŽE TOLIK LIDÍ ANI NEZNÁŠ.-- MURPHY
ZÁSADA POUŽITÍ POČÍTAČE: KDYŽ UŽ NEFUNGUJE VŮBEC NIC, PŘEČTI SI KONEČNĚ NÁVOD K POUŽITÍ.-- MURPHY
MURPHYHO ZÁKON VÝZKUMU: VÝZKUM PROVÁDĚNÝ V DOSTATEČNÉM ROZSAHU BUDE VŽDY SMĚŘOVAT K PODPOŘE VAŠÍ TEORIE.-- MURPHY
MORRISŮV KONFERENČNÍ ZÁKON: NEJZAJÍMAVĚJŠÍ REFERÁT JE VŽDY NA PROGRAMU SOUČASNĚ S DRUHÝM NEJZAJÍMAVĚJŠÍM REFERÁTEM.-- MURPHY
BELLŮV TEORÉM: PONOŘÍ-LI SE TĚLO DO VODY, ZAČNE VYZVÁNĚT TELEFON.-- MURPHY
RUSHOVO PRAVIDLO ZEMSKÉ TÍŽE: KDYŽ SE VÁM U AUTOMATU ROZSYPOU DROBNÉ, HALÉŘE VŽDY DOPADNOU POBLÍŽ, ZATÍMCO VĚTŠÍ MINCE SE ZAKUTÁLEJÍ DO NEDOHLEDNA.-- MURPHY
VALERYHO ZÁKON: HISTORIE JE VĚDA O TOM, CO SE NIKDY NESTANE DVAKRÁT.-- MURPHY
WEATHERMAXŮV POSTULÁT: STUPEŇ NADŠENÉHO PŘECENĚNÍ INFORMACE, KTEROU JSTE PRÁVĚ OBDRŽELI, JE NEPŘÍMO ÚMĚRNÝ JEJÍ PŘESNOSTI.-- MURPHY
MACPHERSONOVA TEORIE ENTROPIE: VŽDY JE ZAPOTŘEBÍ MÉNĚ ENERGIE, ABY SE URČITÝ PŘEDMĚT VYJMUL Z MÍSTA ULOŽENÍ, NEŽ ABY SE VRÁTIL ZPĚT NA SVÉ MÍSTO.-- MURPHY
WRIGHTŮV PRVNÍ ZÁKON O KVALITĚ: KVALITA JE NEPŘÍMO ÚMĚRNÁ ČASU ZBÝVAJÍCÍMU PRO DOKONČENÍ PROJEKTU.-- MURPHY
KDYŽ CHCI NĚCO OBJEVIT, ZAČNU TÍM, ŽE PŘEČTU O VŠEM, CO UŽ SE V TOMTO OBORU UDĚLALO - NA TO JSOU VŠECHNY TY KNIHY V KNIHOVNÁCH.-- EDISON
LÉKAŘSKÝ VÝZKUM UDĚLAL TAKOVÉ POKROKY, ŽE KONECKONCŮ UŽ NA SVĚTĚ NENÍ ZDRAVÉHO ČLOVĚKA.-- HUXLEY
CHEMICKÁ SLOUČENINA VODÍKU A KYSLÍKU, KTERÁ PRODUKUJE MINIMÁLNĚ BELLŮ, PŮSOBÍ EROZÍ NA VRSTVY HORNIN, ULOŽENÝCH PODÉL JEJÍ TRAJEKTORIE.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
ABUNDANCE ŠELEM Z ČELEDI CANIDAE PŘIVODÍ EXITUS HLODAVCE Z ČELEDI LEPORIDAE.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
SUBJEKT A, JENŽ VYVÍJÍ ÚSILÍ O VYTVOŘENÍ SVISLÉHO ČI ÚKLONNÉHO DÍLA ÚSTÍCÍHO NA POVRCH A DETERMINUJÍCÍHO SUBJEKT B, SÁM OPÍŠE DRÁHU VE ZMÍNĚNÉM DÍLE ÚSTÍCÍ.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
KDO ODOLÁVÁ POKUŠENÍ PODLEHNOUT TOUZE NECHAT DŘÍMAT VLASTNÍ ENERGII, BÝVÁ OBKLOPEN CHLOROFYLEM.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
ZTRÁTA PROSTOROVÉHO VNÍMÁNÍ NENÍ NA ZÁVADU SUVERENITĚ NAD OSOBAMI TOUTO ZTRÁTOU JEŠTĚ VÍCE POSTIŽENÝMI.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
ČÍSLO, JÍMŽ MŮŽEŠ VYJÁDŘIT SVOU LINGVISTICKOU POTENCI, SE ROVNÁ ČÍSLU, JÍMŽ ZNÁSOBUJEŠ SVÉ VLASTNÍ EGO.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
NA MÍSTĚ, NACHÁZEJÍCÍM SE V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍHO K INSTALACI SVĚTELNÉHO ZDROJE, DOPADÁ MINIMÁLNÍ POČET PAPRSKŮ ZE ZDROJE SE ŠÍŘÍCÍCH.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
VODOMILNÍ OBRATLOVCI NEPATRNÝCH ROZMĚRŮ NEJSOU NIČÍM JINÝM, NEŽ VODOMILNÝMI OBRATLOVCI.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
POHYBUJE-LI SE HLADINA RTUTI V MĚRNÉ KAPILÁŘE SMĚREM KE STŘEDU ZEMĚ V MĚSÍCI NAŠEHO OSVOBOZENÍ SOVĚTSKOU ARMÁDOU, LZE OČEKÁVAT, ŽE SE NÁŠ BÝVALÝ RESTAURAČNÍ PODNIK PŘESÍDLÍ DO HOSPODÁŘSKÉHO STAVENÍ.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
PŘI POKLESU PRODUKTIVITY PRÁCE NA NULU SE PROJEVÍ TOTÁLNÍ NEDOSTATEK KRUHOVÉHO PEČIVA, PŮSOBÍCÍHO NA OBEZITU OBYVATELSTVA.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
NÁRAZ AKUSTICKÝCH VLN, ŠÍŘÍCÍCH SE ZE ZDROJE V LIDSKÉM HRDLE, SE ODRAZÍ OD BARIÉRY KOMPAKTNÍ HMOTY A SÍLA I KVALITA ZPĚTNÉ VLNY JE ADEKVÁTNÍ PŮVODNÍMU IMPULSU.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
GRAVITAČNĚ UDRŽOVANÁ SESKUPENÍ TELURICKÝCH PLYNŮ JEVÍ SE SPIRITUÁLNÍ STRÁNKOU NEJVYŠŠÍHO BODU PŘIČITATELNOSTI V SOUBORU PRIMITIVNĚ MYTOLOGICKÝCH PŘEDSTAV.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
DRUHÁ MOCNINA TŘÍ PROFESÍ SE JEVÍ PRVNÍM DVOJČÍSLÍM DEKADICKÉ SOUSTAVY PAUPERIZACE.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
PROSTOROVÁ DISKONTINUITA HMOTNÉHO TĚLESA NEOVLIVNÍ ČASOVOU KONTINUITU PROCESU NANÁŠENÍ LAKU NA JEHO POVRCH.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
SPEKTRÁLNÍ ODRAZIVOST VŠECH DOMESTIKOVANÝCH SAVCŮ ČELEDI FELIS LIMITUJE S KLESAJÍCÍM OSVITEM K NULE.-- ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
DNE 2. ÚNORA VYDÁVÁ DROBNÝ OPEŘENEC SVÉ TYPICKÉ AKUSTICKÉ SIGNÁLY BEZ OHLEDU NA S TÍM SPOJENÉ NEBEZPEČÍ LETÁLNÍHO POKLESU TĚLESNÉ TEPLOTY.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
BLOKOVÁNÍ SVISLÉHO INFORMAČNÍHO KANÁLU NELZE KOMPENZOVAT FINANČNÍ TRANSAKCÍ TYPU EMPTIO VENDITIO VE VÝDEJNĚ LÉKŮ.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
PROGNÓZU OPTIMÁLNÍHO OKAMŽIKU PRO SVÉ AKCE PROVEĎ PODLE MODELOVÉHO VZTAHU DOMESTIKOVANÉHO VODNÍHO OPEŘENCE K PLOZENÍ KULTURNÍCH TRAV.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
STRIKTNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OBČANSKÉHO SOUŽITÍ VEDE K MAXIMÁLNÍ DÉLCE PĚŠÍHO TRANSFERU JEDNOTLIVCE, KTERÝ SE TAK CHOVÁ.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
OBČAN ZÁMĚRNĚ POSKYTUJÍCÍ KLAMNÉ INFORMACE SOUČASNĚ NEOPRÁVNĚNĚ, COŽ JE AXIOM, PŘEVÁDÍ DO SVÉHO VLASTNICTVÍ MAJETEK SPOLUOBČANŮ, POPŘÍPADĚ SPOLEČNOSTI.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
PŘENOS INFORMACE OD JEDINCE S KALORICKÝM DEFICITEM K JEDINCI S KALORICKOU POTŘEBOU JIŽ SATUROVANOU JE BLOKOVÁN.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
PODMÍNKOU KOEXISTENCE JEDINCE DRUHU HOMO SAPIENS A SPOLEČENSTVÍ DRUHU CANIS LUPUS JE SJEDNOCENÍ AKUSTICKÉ SIGNÁLNÍ SOUSTAVY.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
U ZÁVODŮ NA ZPRACOVÁNÍ OBILÍ, ŘÍZENÝCH MYTOLOGICKÝMI BYTOSTMI, JE POMĚRNĚ NÍZKÁ PRODUKTIVITA PRÁCE VYVÁŽENA NAPROSTOU SPOLEHLIVOSTÍ.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
KINETICKÁ ENERGIE EROTICKY MOTIVOVANÉHO BILATERÁLNÍHO, ZPRAVIDLA HETEROSEXUÁLNÍHO VZTAHU, MŮŽE BÝT POUŽITA K TRANSFERU VYSOKÝCH GEOLOGICKÝCH ÚTVARŮ.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
SOUSTAVNOU VÝCHOVU MLADÉHO OBČANA K OBRANĚ VLASTI NELZE SROVNÁVAT S OBČANKOU, ZAKLÁDAJÍCÍ VÝDĚLEČNÝ VZTAH NA SVÉ LAKTAČNÍ SCHOPNOSTI.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
ODOLNOST ROSTLINY, OPATŘENÉ ŽAHAVÝMI CHLOUPKY, VŮČI POKLESU TEPLOTY POD 273,14 KELVINŮ JE DOKONALÁ.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
INFORMAČNÍ KAPACITA JEDINCE PO SISTACI SRDEČNÍ ČINNOSTI JE ROVEN PLYNOVÝM ZPLODINÁM JEHO METABOLISMU.ČESKÁ PŘÍSLOVÍ VE VĚDECKÉ ČEŠTINĚ
VĚDCI JSOU ČASTO NA ROZPACÍCH, JAK ZJISTIT PŘÍČINY NĚJAKÉHO JEVU, IGNORANTI NIKDY.-- LE BON
ČLOVĚK SE PODOBÁ ZLOMKU, V NĚMŽ ČITATEL JE TO, CO JE DOOPRAVDY, A JMENOVATEL TO, CO SI O SOBĚ MYSLÍ.ČÍM JE JMENOVATEL VĚTŠÍ, TÍM MENŠÍ JE ZLOMEK.-- TOLSTOJ
TEPRVE SMRTÍ DOGMATU RODÍ SE VĚDA.-- GALILEI
TAM, KDE DŘÍVE BYLY HRANICE VĚDY, JE NYNÍ JEJÍ STŘED.-- LICHTENBERG
KLÍČ KE VŠÍ VĚDĚ JE OTAZNÍK.-- BALZAC
VĚDA JE NÁRODŮM NEZBYTNÁ. STÁT, KTERÝ JI NEROZVÍJÍ, SE NEVYHNUTELNĚ MĚNÍ V KOLONII.-- JOLIOT-CURIE
VĚDA JE NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK Z ČLOVĚKA UDĚLAT HRDINU.-- BRUNO
VĚDĚNÍ SE DOVRŠUJE JENOM DÍLEM. VĚDĚNÍ - DŘEVO A DÍLO - PLODY.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
LIDÉ MAJÍ V OBLIBĚ NĚKTERÉ JEDNOTLIVÉ VĚDY NEBO NĚKTERÉ ÚVAHY BUĎ PROTO, ŽE SE POKLÁDAJÍ ZA JEJICH PŮVODCE A OBJEVITELE NEBO ŽE V NICH NEJVÍCE PRACOVALI A NEJVÍCE SI NA NĚ ZVYKLI.-- BACON
OBJEVUJI TAK, ŽE PŘEMÝŠLÍM, PŘEMÝŠLÍM, PŘEMÝŠLÍM. DEVĚTADEVADESÁTKRÁT SE MÝLÍM. PO STÉ TREFÍM DO ČERNÉHO.-- EINSTEIN
DĚKUJI BOHU ZA TO, ŽE MNE NEUDĚLAL SCHOPNÝM EXPERIMENTÁTOREM. MÉ NEJVĚTŠÍ OBJEVY MI NAPOVĚDĚLY NEZDAŘENÉ POKUSY.-- DAVY
KAŽDÉMU PŘIPADAJÍ HVĚZDY JINÉ. TOMU, KDO CESTUJE, UKAZUJÍ CESTU. PRO JINÉHO JSOU TO JEN SVĚTÉLKA NA NEBI. PRO VĚDCE JE TO PROBLÉM K ŘEŠENÍ.-- SAINT-EXUPÉRY
DOBRÁ METODA PŘISPÍVÁ K ROZKVĚTU POZNÁNÍ A PŘEDCHÁZÍ NESČETNÝM CHYBÁM, JICHŽ SE MOHOU VĚDCI PŘI HLEDÁNÍ PRAVDY DOPUSTIT.-- BERNARD
JESTLIŽE JSOU FAKTA, Z NICHŽ ÚVAHA VYCHÁZÍ, ŠPATNĚ ZJIŠTĚNA NEBO CHYBNÁ, CELÁ ÚVAHA SE ZHROUTÍ, NEBO VEDE K NESPRÁVNÉMU ZÁVĚRU. LZE TEDY ŘÍCI, ŽE OMYLY VĚDECKÝCH TEORIÍ PLYNOU PONEJVÍC Z NESPRÁVNÝCH VÝCHOZÍCH INFORMACÍ.-- BERNARD
NASHROMÁŽDĚNÝCH ÚDAJŮ SE VYUŽÍVÁ VELMI MÁLO, TŘEBAŽE VŠECHNY ORGANIZACE NEUSTÁLE INFORMACE SHROMAŽĎUJÍ. ČASTO LZE S MALÝM NÁKLADEM PENĚZ VYUŽÍT FAKT JIŽ DÁVNO NASBÍRANÝCH.-- BROSS
PRO VĚDU NEEXISTUJÍ ŠIROKÉ SILNICE A JEN TI MAJÍ VYHLÍDKY, ŽE SE DOSTANOU K JEJÍM ZÁŘIVÝM VRCHOLŮM, KDO SE NEBOJÍ, ŽE SE UNAVÍ ŠPLHÁNÍM PO JEJÍCH SRÁZNÝCH STEZKÁCH.-- MARX
PODMANĚNÍ JADERNÉ ENERGIE BUDE MOŽNÉ ZA 1000 LET.-- EINSTEIN, 1935
PROCES MYŠLENÍ NENÍ DOSUD PŘEDMĚTEM SOUSTAVNÉHO BÁDÁNÍ.-- MURPHY
JE CHYBOU VYRÁBĚT TEORIE DŘÍV, NEŽ JSOU SHROMÁŽDĚNA VŠECHNA FAKTA.-- DOYLE
CHARAKTERISTICKÝM ZNAKEM SMYŠLENEK JE JEJICH NAPROSTÁ ODOLNOST K OBJEKTIVNÍM FAKTŮM A KE ZKUŠENOSTI. KAŽDÁ ARGUMENTACE KE SMYŠLENCE JE ZBYTEČNÁ.-- RUBINŠTEJN
VĚDĚNÍ SE DOVRŠUJE JENOM DÍLEM. VĚDĚNÍ - DŘEVO A DÍLO - PLODY.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
VĚDĚNÍ JE DVOJÍHO DRUHU. BUĎTO ZNÁME PŘEDMĚT ANEBO VÍME, KDE SE O NĚM POUČIT.-- JOHNSON
VĚDĚNÍ JEST MOC - OVŠEM MUSÍTE TO VĚDĚT NA TU SPRÁVNOU OSOBU.-- MUMFORDOVÁ
MÁM ZA TO, ŽE JEDINÝ CÍL VĚDY SPOČÍVÁ V TOM, ULEHČIT ČLOVĚKU KLOPOTNOST JEHO EXISTENCE.-- BRECHT
VĚDA: JEDNOMU JE VZNEŠENOU BOHYNÍ, JINÉMU JE KRÁVOU, KTERÁ MU DÁVÁ MLÉKO.-- SCHILLER
ČTENÍ JE NEJLEPŠÍ UČENÍ. SLEDOVAT MYŠLENKY VELKÉHO ČLOVĚKA - TO JE TA NEJZAJÍMAVĚJŠÍ VĚDA.-- PUŠKIN
MATEMATICKY VZATO JE POLIBEK TO, CO DOSTANEME, KDYŽ DOTEK RTŮ DĚLÍME DVĚMA.-- AZNAVOUR

Envie de black jack ? Rejoignez notre casino en ligne et nos tables de poker ou vous côtoierez des joueurs du monde entier ! Le large éventail des jeux de casino que nous proposons vous offre l’opportunité de miser sur le tapis de la roulette en ligne ou pour les joueurs plus traditionnels d’actionner le levier de notre machine a sous.
TOPlist