DŮVĚRA DÁVÁ ROZMLUVĚ VÍC NEŽ INTELIGENCE. ROCHEFOUCAULD
ÚSMĚV JE SVĚTLO, JEŽ SE UKÁŽE V OKNĚ OBLIČEJE A NAZNAČÍ, ŽE JE SRDCE DOMA. SCHMIDT
OMNIA CUM AMICO DELIBERA, SED DE IPSO PRIMUS. O VŠEM UVAŽUJ S PŘÍTELEM, ALE NEJPRVE UVAŽUJ O NĚM SAMÉM. SENECA
MEZI PŘÁTELI BY MĚL PŘI OBDAROVÁNÍCH PLATIT TENTO ZÁKON: PRVNÍ ABY NIKDY NEZAPOMNĚL NA TO, CO DOSTAL, A DRUHÝ ABY OKAMŽITĚ ZAPOMNĚL, ŽE NĚCO DAL. SENECA
NIKOHO NEMŮŽEŠ MÍT ZA PŘÍTELE, S NÍMŽ JSI PŘEDTÍM NESNĚDL ALESPOŇ KILO SOLI. LUTHER + UPR. Z. M
PŘÁTELÉ MAJÍ MÍT PŘEDNOST PŘED KRÁLI. VOLTAIRE
NEŽ POMOC OD PŘÍTELE, KTERÝ VÁHÁ, RADĚJI UDĚLÁM SI SÁM! EURIPIDES+ UPR. Z.M.(ORIG. NENÁVIDÍM POMOC PŘÁTEL, KTEŘÍ VÁHAJÍ)
ČLOVĚK SE SPOKOJÍ A UTĚŠÍ MNOHA PŘÁTELI, NENAŠEL-LI TOHO JEDINÉHO. BONNARD
ČLOVĚK UMÍRÁ PRÁVĚ TOLIKRÁT, KOLIKRÁT ZTRATIL PŘÍTELE. BACON.
PŘÍTEL BY MĚL SNÁŠET PŘÍTELOVY SLABOSTI. SHAKESPEARE
PŘÍTEL JE, KDO O VÁS VÍ VŠECHNO A MÁ VÁS POŘÁD STEJNĚ RÁD. HUBBARD
PŘÁTELÉ JSOU LIDÉ, KTERÝM NEVADÍ, ZAVOLÁTE-LI JE TŘEBA VE ČTYŘI HODINY RÁNO. DIETRICHOVÁ
KDO HLEDÁ PŘÁTELE BEZ CHYBY ZŮSTANE BEZ PŘÍTELE. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÁTELÉ MÝCH PŘÁTEL JSOU MÝMI PŘÁTELI. FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÁTELSKÉ SLUŽBY SE NEÚČTUJÍ. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
MĚJ S PŘÍTELEM RADĚJI STRPENÍ, NEŽ ABYS HO ZTRATIL. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
V NOUZI DÁ TI RADU KAŽDÝ DOBRÝ PŘÍTEL, ALE MÁLOKTERÝ DÁ TI MOUKY PYTEL. HAVLÍČEK
PŘÍTEL JE TEN, KDO SE SPOLU RADUJE Z DOBRA, JEHOŽ SE DOSTANE DRUHÉMU, A KDO SPOLU S NÍM CÍTÍ BOLEST, KDYŽ MÁ ZÁRMUTEK, NE SNAD Z NĚJAKÉHO JINÉHO DŮVODU, NÝBRŽ POUZE KVŮLI NĚMU. ARISTOTELES
PŘÍTEL – ČLOVĚK, KTERÝ PŘICHÁZÍ TEHDY, KDYŽ UŽ VŠICHNI ODEŠLI. ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
NABÍDNOUT PŘÁTELSTVÍ TOMU, KDO CHCE LÁSKU, JE JAKO DÁT CHLEBA TOMU, KDO UMÍRÁ ŽÍZNÍ. ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ
VĚRNÝ PŘÍTEL JE MEDICÍNOU DUŠE. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
POBÝVEJ S PŘÍTELEM, TEPRVE KDYŽ UKONČIL SVOU PRÁCI, ABY JEHO ZÁLEŽITOSTI NEUTRPĚLY. PTAHHOTEP
DOBRÉ JEST I V PEKLE MÍT PŘÁTELE. JOHN
KDYŽ PŘÍTEL S NEPŘÍTELEM MÝM SE BAVÍ VESELE, MNĚ NENÍ TŘEBA TOHO PŘÍTELE. AVICENA
DOČTETE SE, ŽE MÁTE ODPOUŠTĚT SVÝM NEPŘÁTELŮM, ALE NIKDE SE NEDOČTETE, ŽE MÁTE ODPOUŠTĚT SVÝM PŘÁTELŮM. MEDICIE
MÁM NEPŘÁTELE, TEDY NĚCO ZNAMENÁM. PROCHÁZKA
NEPOMÁHÁ NÁM TOLIK POMOC NAŠICH PŘÁTEL, JAKO JISTOTA, ŽE BY NÁM POMOHLI. EPIKUROS
ČTEŠ-LI KNIHU POPRVÉ, POZNÁVÁŠ NOVÉHO PŘÍTELE, ČTEŠ-LI JI PODRUHÉ, POTKÁVÁŠ STARÉHO. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÍTEL SKRYTÝ JE LEPŠÍ NEŽ DVA NOVÍ.
NAUČME SE UKÁZAT ČLOVĚKU PŘÁTELSTVÍ, DOKUD JE ŽIV A NE AŽ UMŘE.
PŘÁTELÉ JSOU ZLODĚJI ČASU.
NIČEMNÉ JE NEPODAT RUKY TĚM, KDO KLESLI.
PŘÁTELÉ JSOU PŘÍBUZNÍ, KTERÉ SI ČLOVĚK VYBÍRÁ SÁM.
LICHOTNÍK JE NÁŠ NEPŘÍTEL, ALE SLADKÝ NEPŘÍTEL. JE TO ĎÁBEL V PODOBĚ ANDĚLA. V. ZAHRADNÍK
MÁŠ-LI ZA NEPŘÍTELE MRAVENCE, MYSLI SI, ŽE JE TO SLON. TURECKÉ
NEPŘÍTEL JE TROJÍ: NEPŘÍTEL NEPŘÍTEL PŘÍTELE PŘÍTEL NEPŘÍTELE. M. AURELIUS
KDO JE PŘÍTELEM SVÝCH PENĚZ, NENACHÁZÍ PŘÁTEL; KDO JE JEJICH NEPŘÍTELEM, NEMÁ NEPŘÁTEL. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ PROMLUVÍ PENÍZE, PRAVDA ZMLKNE. ŘECKÉ PŘÍSLOVÍ
JE CELKEM VELICE SNADNÉ PSU ROZUMĚT A NAUČIT SE ČÍST JEHO MYŠLENKY. PES SE NEUMÍ PŘETVAŘOVAT, NEUMÍ KLAMAT, NEUMÍ LHÁT, PROTOŽE NEUMÍ MLUVIT. MUNTHE
NAPŘED JIM DEJ PÍT, PŘÍTELI, PAK SE PTEJ, PROČ PŘIJELI. KALMYCKÉ PŘÍSLOVÍ
NĚKTEŘÍ TVÍ PŘÁTELÉ TĚ CHVÁLÍ, JINÍ HANÍ; DRŽ SE TĚCH, KDO TĚ HANÍ, A VZDEJ SE TĚCH, KDO TĚ CHVÁLÍ. TALMUD
VŠE, ČÍM NĚKDO VYNIKÁ, ZÍSKÁVÁ MU NEPŘÁTELE. ČLOVĚK MUSÍ BÝT ZCELA PRŮMĚRNÝ, PAK JE OBLÍBEN. WILDE (TO JE PRAVDA)
ÚČAST NEPROJEVUJEME PŘÁTELŮM PLÁČEM, NÝBRŽ STAROSTÍ O NĚ. LIVIUS
PŘÍTEL – NĚKDO, PŘED KÝM JE MOŽNO MYSLET NAHLAS. R. EMERSON
FALEŠNÝ PŘÍTEL JE HORŠÍ NEŽ NEPŘÍTEL PROTOŽE NEPŘÍTELI SE VYHÝBÁŠ, KDEŽTO PŘÍTELI VĚŘÍŠ. L. N. TOLSTOJ
PLIJE SI DO VOUSŮ KDO NA VLASTNÍ PŘÍBUZNÉ KYDÁ. STAROČESKÉ PŘÍSLOVÍ
AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR.JISTÉHO PŘÍTELE POZNÁŠ V NEJISTÉ SITUACI. ENNIUS
ODSUZUJI-LI CHYBY SVÝCH PŘÁTEL, TO JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE BYCH JE PŘESTAL MÍT RÁD. J. LONDON
PŘÍTELI K POMOCI TŘEBA O PŮLNOCI. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
„SBOHEM, PŘÁTELÉ …“ BYLA PUŠKINOVA POSLEDNÍ SLOVA S POHLEDEM NA SVOU KNIHOVNU
„JEDNOMU NENÍ TAK VESELO JAKO DVĚMA, KTEŘÍ MOHOU DRŽET SPOLU,“ ŘEKL MEDVÍDEK PÚ. A. MILNE
RŮŽE SE PŘÁTELÍ S TRNY. AFGHÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÁTELSTVÍ JE TRVALÉ, JESLIŽE SE OBA DOMNÍVAJÍ, ŽE MAJÍ NAD TÍM DRUHÝM MÍRNOU PŘEVAHU. HONORE DE BALZAC
PŘÁTELŮM JE VŠE SPOLEČNÉ.AMICIS OMNIA SUNT COMMUNIA.
NEPŘÁTELSKÉMU SVĚDKOVI SE NEMÁ VĚŘIT.INIMICO TESTI CREDI NON OPORTET.
ZÍSKÁVÁŠ-LI NOVÉ PŘÁTELE, VAŽ SI (I) STARÝCH! NOVOS AMICOS DUM PARAS, VETEROS COLE!
O VŠEM ROZVAŽUJ S PŘÁTELI, AVŠAK NEJPRVE SÁM SE SEBOU. OMNIA CUM AMICIS DELIBERA, SED DE TE IPSO PRIUS
KDE JSOU PŘÁTELÉ, TAM JE I POMOC. UBI AMICI, IBI OPES.
MEZI DVĚMA LIDMI BUDIŽ PŘI DOBRODINÍCH TENTO ZÁKON: JEDEN BY IHNED ZAPOMNĚL, CO DAL, A DRUHÝ, ABY NIKDY NEZAPOMNĚL, ŽE NĚCO DOSTAL.-- SENECA
BEZ PŘÁTEL NENÍ ŠTĚSTÍ, ALE BEZ NEŠTĚSTÍ NEPOZNÁME PŘÁTELE.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
NABÍDNOUT PŘÁTELSTVÍ TOMU, KDO CHCE LÁSKU, JE JAKO DÁT CHLEBA TOMU, KDO UMÍRÁ ŽÍZNÍ.-- ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ
BEZ DŮVĚRY NENÍ PŘÁTELSTVÍ.-- EPIKUROS
PŘÍTEL JE, KDO O VÁS VÍ VŠECHNO A MÁ VÁS POŘÁD STEJNĚ RÁD.-- HUBBARD
PŘÁTELSTVÍ MŮŽE BÝT JEN MEZI DOBRÝMI. -- CICERO
NAŠI NEPŘÁTELÉ JSOU BLÍŽE K PRAVDĚ PŘI POSUZOVÁNÍ NÁS SAMÝCH NEŽ MY. -- LA ROCHEFOUCAULD
CHCEŠ-LI MÍT NEPŘÁTELE, VYZVEDEJ SE NAD NĚ. CHCEŠ-LI MÍT PŘÁTELE, DOVOL JIM VYNIKNOUT NAD TEBOU.-- COLTON
NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK SI UCHOVAT PŘÁTELE, JE NIKDY JIM NIC NEPŮJČIT A NIKDY SI OD NICH NIC NEPŮJČOVAT.-- P. DE KOCK
K HOSTINÁM SVÝCH PŘÁTEL SE UBÍREJ POMALU, K JEJICH NEŠTĚSTÍ RYCHLE.-- CHYLÓN
UZAVŘE-LI MUŽ SE ŽENOU PŘÁTELSTVÍ, MÍNÍ TÍM, ŽE TO DĚLÁ PROTO, ŽE NEMOHL DOSÁHNOUT VÍCE.-- NIETZCHE
VE ŠTĚSTÍ JE SNADNÉ NALÉZTI PŘÍTELE, V NEŠTĚSTÍ VŠAK ZE VŠEHO NEJNESNADNĚJŠÍ.-- DEMOKRITOS
NEJODDANĚJŠÍ PŘÁTELÉ JSOU JAKO PSI - NAKONEC VÁS KOUSNOU, KDYŽ JIM BUDETE POŘÁD UBLIŽOVAT.-- T. BERNARD
ZMŮŽEŠ NEJVĚTŠÍHO NEPŘÍTELE, OVLÁDNEŠ-LI HNĚV.-- PUBLIUS SYRUS
V SOUKROMÍ PŘÍTELE KÁREJ, VEŘEJNĚ CHVAL.-- SENECA MLADŠÍ
SMÍCH NENÍ ŠPATNÝ ZAČÁTEK PŘÁTELSTVÍ A JE JEHO NEJLEPŠÍM KONCEM.-- HEMINGWAY
NĚKTERÉ LIDI MUSÍME UŽÍVAT JEN PO VELMI MALÝCH DÁVKÁCH.-- R. H. EMERSON
ÚSPĚCH JE NĚCO, CO TI PŘÁTELÉ NIKDY NEODPUSTÍ.-- J. TUWIM
OCHOTNĚ ODPOUŠTÍME SVÝM PŘÁTELŮM CHYBY, KTERÉ SE NÁS NETÝKAJÍ.-- LA ROCHEFOUCAULD
CHCEŠ-LI SI ZACHOVAT PŘÍZEŇ DOMU, KAM PŘICHÁZÍŠ JAKO PŘÍTEL,VYHÝBEJ SE STYKŮM S JEHO ŽENAMI.-- PRAHOTEP (STARÝ EGYPT)
NEMÁME MILOVAT MANŽELKY SVÝCH PŘÍTEL. DOBRÁ, ALE JAK SE DOSTAT K MANŽELKÁM NEPŘÁTEL?-- MOORE
PŘÁTELÉ JSOU PŘÍBUZNÍ, KTERÉ SI ČLOVĚK VYBÍRÁ SÁM.-- DESCHAMPS
NA SVĚTĚ JSOU TŘI DRUHY PŘÁTEL: TI, KTEŘÍ VÁS MAJÍ RÁDI, TI, KTERÝM JSTE LHOSTEJNI, A TI, KTEŘÍ VÁS NENÁVIDÍ.-- CHAMFORT
PŘÁTELSTVÍ JEDNOHO MOUDRÉHO JE LEPŠÍ NEŽ PŘÁTELSTVÍ VŠECH NEROZUMNÝCH.-- DEMOKRITOS
ACH, MILÍ PŘÁTELÉ, PŘÁTELÉ NEEXISTUJÍ.-- ARISTOTELES
ČLOVĚK NEMÁ PŘÁTEL, JEN JEHO ÚSPĚCH JE MÁ. (PO BITVĚ U WATERLOO)-- NAPOLEON
NA DOBROU POLÉVKU NAJDOU SE TI HOSTÉ.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ VÁM NEŠTĚSTÍ KOUKÁ DO OKEN, PŘÁTELÉ TAM ANI NEMRKNOU.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
NEVÍŠ, KDO JE TVÝM PŘÍTELEM, POKUD SE S TEBOU NEPROLOMÍ LED.-- ESKYMÁCKÉ PŘÍSLOVÍ
JISTÉHO PŘÍTELE POZNÁME V NEJISTÉ SITUACI.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE - S PŘÍTELKYNĚMI SE ROZLUČ.
BYL OPATRNÝ. PRVNÍ POMOC POSKYTL AŽ JAKO DRUHÝ.-- JANOVIC
V NOUZI DÁ TI RADU KAŽDÝ DOBRÝ PŘÍTEL; ALE MÁLOKTERÝ DÁ TI MOUKY PYTEL.-- LOGAU
JEDEN NEPŘÍTEL MŮŽE ZRANIT DŘÍV, NEŽ DESET PŘÁTEL PRO TEBE UČINÍ NĚCO DOBRÉHO.-- SWIFT
KDYŽ SE NÁM VEDE DOBŘE, ZNAJÍ NÁS PŘÁTELÉ, KDYŽ SE NÁM VEDE ZLE, PAK ZASE MY ZNÁME SVÉ PŘÁTELE.-- COLLINS
VÁŠ PŘÍTEL UDĚLAL KARIÉRU A JEŠTĚ VÁS ZDRAVÍ - TO JE VÍC, NEŽ JSTE MOHL ČEKAT.-- LA BRUYERE
NIC NENÍ DRAŽŠÍHO ČLOVĚKU NEŽ PŘÍTEL V NOUZI.-- PLAUTUS
PŘÍTELI K POMOCI TŘEBA O PŮLNOCI.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
PODEJ PŘÁTELŮM RUKU, ALE NEMĚJ PŘITOM ZAVŘENÉ PRSTY.-- DIOGENES LAERTIOS
PŘÁTELSKÉ SLUŽBY SE NEÚČTUJÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
PROSPĚCHEM Z PŘÁTELSKÉ ÚSLUHY JE ÚSLUHA SAMA.-- MONTAIGNE
SOBĚ DOBŘE ČINÍ, KDO ČINÍ DOBŘE SVÝM PŘÁTELŮM.-- ERASMUS ROTTERDAMSKÝ
NEDŮVĚŘOVAT PŘÁTELŮM ZAHANBUJE VÍC, NEŽ BÝT JIMI KLAMÁN.-- ROCHEFOUCAULD
NEMŮŽETE JEDEN DRUHÉMU DŮVĚŘOVAT? PAK SI TAKÉ NEMŮŽETE NAVZÁJEM POMOCI!-- ČAPEK J.
PŘÁTELSTVÍ MŮŽE TRVAT JEDINĚ MEZI DOBRÝMI LIDMI.-- CICERO
ZLOČINCI SE MOHOU SPOLČIT, NE VŠAK SPŘÁTELIT.-- GOYA
NĚKDO MÁ TO ŠTĚSTÍ, ŽE MÁ SCHOPNOST BÝT PŘÍTELEM.-- WERICH
PŘÁTELSTVÍ, JEŽ NESVÁZALA MOUDROST, MŮŽE POŠETILOST SNADNO ROZVÁZAT.-- SHAKESPEARE
PŘÁTELSTVÍ JE LÁSKA BEZ KŘÍDEL.-- BYRON
KDO JE PŘÍTEL, MILUJE, ALE KDO MILUJE, NEMUSÍ BÝT PŘÍTELEM. PŘÁTELSTVÍ JE VŽDYCKY PROSPĚŠNÉ, ZATÍMCO LÁSKA ČASTO ZRAŇUJE.-- SENECA
LÁSKA JE DOSTUPNÁ MNOHÉMU, PŘÁTELSTVÍ JE ALE PRUBÍŘEM SRDCE.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
LÁSKA MŮŽE ZEMŘÍT NA PRAVDU, PŘÁTELSTVÍ NA LEŽ.-- BONNARD
V PŘÁTELSTVÍ NENÍ HORŠÍ NÁKAZY NEŽLI LICHOCENÍ.-- CICERO
BUĎME KRAJNĚ PODEZÍRAVÍ VŮČI TAKOVÝM VÝROKŮM NAŠICH PŘÁTEL, KTERÉ JSOU NÁM K PROSPĚCHU.-- DESCARTES
MILUJEME VŽDYCKY TY, KTEŘÍ NÁS OBDIVUJÍ, ALE NE VŽDY TY, KTERÉ OBDIVUJEME MY.-- ROCHEFOUCAULD
VĚTŠINA LIDÍ SE RADUJE Z MÉNĚCENNOSTI SVÝCH NEJLEPŠÍCH PŘÁTEL.-- CHESTERFIELD
PŘÁTELSTVÍ JE TRVALÉ, JESTLIŽE SE OBA DOMNÍVAJÍ MÍT NAD TÍM DRUHÝM MÍRNOU PŘEVAHU.-- BALZAC
ÚSPĚCH JE NĚCO, CO TI PŘÁTELÉ NIKDY NEODPUSTÍ.-- TUWIM
PŘÍTELI, CHTĚL BYCH TĚ ROZVESELIT, BUDU TI VYPRÁVĚT O SVÉM NEJNOVĚJŠÍM ZÁRMUTKU.-- IRZYKOWSKI
SYMPATIZOVAT S ÚSPĚCHY PŘÍTELE - TO VYŽADUJE VELMI JEMNOU POVAHU.-- WILDE
SVÉ PŘÁTELE DĚLÍM NA TY, KTERÉ OBDIVUJI, NA TY, KTERÉ CTÍM, A NA TY, S NIMIŽ MÁM SOUCIT.-- PETRARCA
PŘÍTEL BY MĚL SNÁŠET PŘÍTELOVY SLABOSTI.-- SHAKESPEARE
OCHOTNĚ PROMÍJÍME SVÝM PŘÁTELŮM CHYBY, KTERÉ SE NÁS NETÝKAJÍ.-- ROCHEFOUCAULD
KDO HLEDÁ PŘÍTELE BEZ CHYBY, ZŮSTANE BEZ PŘÁTEL.-- TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ NÁS OPUSTÍ PŘÁTELÉ, NAJDEME NA NICH NESNESITELNÉ VLASTNOSTI.-- ROCHEFOUCAULD
CHVAL PŘÍTELE VEŘEJNĚ A KÁREJ HO MEZI ČTYŘMA OČIMA.-- LEONARDO DA VINCI
V PŘÁTELSTVÍ NENÍ MÍSTA PRO NALÉZÁNÍ CHYB A KRITIKU, PROTO DUŠEVNĚ ZÍSKÁVÁME OD PŘÍTELE MÉNĚ NEŽ OD NĚKOHO, KOMU JSME LHOSTEJNÍ.-- BÖRNE
DRAHÝ JE MI PŘÍTEL; ALE I NEPŘÍTEL MI MŮŽE POSLOUŽIT: UKAZUJE-LI MI PŘÍTEL, CO MOHU, UČÍ MNE NEPŘÍTEL, CO JE MOU POVINNOSTÍ.-- SCHILLER
ŽELEZO ŽELEZEM SE OSTŘÍ; TAK MUŽ ZOSTŘUJE TVÁŘ PŘÍTELE SVÉHO.-- ŠALOMOUN
TOTÉŽ CHTÍT A TOTÉŽ NECHTÍTI - TO JE PRAVÉ PŘÁTELSTVÍ.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÍTEL JE DRUHÉ JÁ.-- ZENON Z KYTTIA
JE TO OSOBA, S KTEROU SE ODVAŽUJETE BÝT SÁM SEBOU.-- CRANE
V PŘÁTELSTVÍ, ZROVNA JAKO V LÁSCE, BÝVAJÍ ČASTO LIDÉ ŠŤASTNĚJŠÍ TÍM, ŽE LECCOS NEVĚDÍ, NEŽ TÍM, CO JE JIM ZNÁMO.-- ROCHEFOUCAULD
MÁME VŽDY SÍLU SNÁŠET NEŠTĚSTÍ SVÝCH PŘÁTEL.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
MÁM PŘÁTELE! MUSÍM SI ŘÍCI S ÚDIVEM. A SE STEJNÝM ÚDIVEM: ČÍM JSEM SI JE ZASLOUŽIL?-- ČAPEK J.
MÁŠ-LI DOBRÉHO PŘÍTELE, MÁŠ VÍC NEŽ ON.-- FULLER
VĚRNÝ PŘÍTEL JE MEDICÍNOU DUŠE.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÁTELSTVÍ NÁSOBÍ RADOST A DĚLÍ ŽALOST.-- BACON
KDO NEMÁ JEDINÉHO PŘÍTELE, TOHO ŽIVOT NESTOJÍ ZA TO, ABY BYL ŽIT.-- DÉMOKRITOS
PŘÁTELÉ MÝCH PŘÁTEL JSOU MÝMI PŘÁTELI.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEHRAĎ SE PLOTEM, HRAĎ SE PŘÁTELI.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÁTELÉ, ŘÍKÁ SE, JSOU ZLODĚJI ČASU.-- BACON
JE-LI TVŮJ PŘÍTEL MEDOVÝ, NEMUSÍŠ HO PROTO SEŽRAT CELÉHO.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
DRŽ SE NOVÉ CESTY A STARÉHO PŘÍTELE.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
MĚŇTE SVÉ RADOVÁNKY, ALE NIKDY NEMĚŇTE SVÉ PŘÁTELE.-- VOLTAIRE
HEDVÁBNOU RUKOU PŘÍTELE VYBÍREJ A DRŽ ŽELEZNOU.-- POLSKÉ PŘÍSLOVÍ
ČLOVĚK UMÍRÁ TOLIKRÁT, KOLIKRÁT ZTRATÍ PŘÍTELE.-- BACON
DĚLÁŠ-LI SI NOVÉ PŘÁTELE, NEZAPOMÍNEJ NA STARÉ.-- ERASMUS ROTTERDAMSKÝ
ZAPOMÍNAT STARÝCH PŘÁTELSTVÍ PRO NOVÁ JE JAKO VYMĚŇOVAT PLODY ZA KVĚTY.-- CICERO
NEJODDANĚJŠÍ PŘÁTELÉ JSOU JAKO PSI - NAKONEC VÁS KOUSNOU, KDYŽ JIM BUDETE POŘÁD UBLIŽOVAT.-- BERNARD
OBNOVENÁ PŘÁTELSTVÍ POTŘEBUJÍ VĚTŠÍ PÉČI NEŽ NEPŘERUŠENÁ.-- ROCHEFOUCAULD
SMÍCH NENÍ ŠPATNÝ ZAČÁTEK PŘÁTELSTVÍ A JE JEHO NEJLEPŠÍM KONCEM.-- WILDE
PŘÁTELSTVÍ, KTERÉ MOHLO ZMIZET, NEBYLO NIKDY OPRAVDOVÝM PŘÁTELSTVÍM.-- JERONÝM
ÚSPĚCH JE NĚCO, CO TI PŘÁTELÉ NIKDY NEODPUSTÍ.-- TUWIM
PŘÁTELÉ JSOU PŘÍBUZNÍ, KTERÉ SI ČLOVĚK SÁM VYBÍRÁ.-- DECHAMPS
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK ZÍSKAT PŘÁTELSTVÍ LIDÍ JE ZAPAMATOVAT SI JEJICH JMÉNA A VZBUDIT V NICH VĚDOMÍ DŮLEŽITOSTI.-- CARNEGIE
NĚKDO MÁ TO ŠTĚSTÍ, ŽE MÁ SCHOPNOST BÝT PŘÍTELEM.-- WERICH
ODSUZUJI- LI CHYBY SVÝCH PŘÁTEL, TO JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE BYCH JE MĚL PŘESTAT MÍT RÁD.-- LONDON
PŘÍTEL JE OSOBA, S KTEROU SE ODVAŽUJETE BÝT SÁM SEBOU.-- CRANE
PŘÍBUZNÉ NÁM DÁVÁ OSUD. JAKÉ ŠTĚSTÍ, ŽE PŘÁTELE SI MŮŽEME VYBÍRAT SAMI.-- TUWIM
PŘÁTELSTVÍ MŮŽE BÝT JEDINĚ MEZI DOBRÝMI LIDMI.-- CICERO
POTAJÍ PŘÍTELE NAPOMÍNEJ, ALE VEŘEJNĚ CHVAL.-- SENECA
PŘÁTELSTVÍ UZAVŘENÉ PŘI VÍNĚ PŮSOBÍ JAKO VÍNO, JEN JEDNU NOC.-- LOGAU
NAŠI NEPŘÁTELÉ JSOU BLÍŽE PRAVDĚ PŘI POSUZOVÁNÍ NÁS SAMÝCH NEŽ MY.-- ROCHEFOUCAULD
CHCEŠ-LI MÍT NEPŘÁTELE, VYZVEDEJ SE NAD NĚ; CHCEŠ-LI MÍT PŘÁTELE, DOVOL JIM VYNIKAT NAD TEBOU.-- COLTON
KDO RÁDI HANÍ, NEJSOU NADÁNI K PŘÁTELSTVÍ.-- DEMOKRITOS
NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK SI UCHOVAT PŘÁTELE, JE NIKDY JIM NIC NEDLUŽIT A NIKDY SI OD NICH NIC NEVYPŮJČOVAT.-- KOCK
K HOSTINÁM SVÝCH PŘÁTEL SE UBÍREJ POMALU, K JEJICH NEŠTĚSTÍ RYCHLE.-- CHYLÓN
VE ŠTĚSTÍ JE SNADNÉ NALÉZTI PŘÍTELE, V NEŠTĚSTÍ VŠAK ZE VŠEHO NEJNESNADNĚJI.-- DEMOKRITOS
PŘÍTEL JE OSOBA, SE KTEROU SE ODVAŽUJETE BÝT SÁM SEBOU.-- CRANE
PŘÁTELSTVÍ MŮŽE KONČIT LÁSKOU, ALE LÁSKA NEMŮŽE NIKDY KONČIT PŘÁTELSTVÍM.-- COLTON
PŘÍTEL: ČLOVĚK, KTERÝ TĚ NEZRADÍ, KDYŽ Z TOHO NIC NEMÁ.-- LAUB
BYLI NEJLEPŠÍ PŘÁTELÉ - JEDEN O DRUHÉM TOHO HODNĚ VĚDĚL.
NIC NENÍ TAK NEBEZPEČNÉ JAKO HLOUPÝ PŘÍTEL. TO UŽ JE LÉPE MÍT MOUDRÉHO NEPŘÍTELE.-- LA FONTAINE
JE ROZDÍL, NABÍZÍ-LI ŽENA PŘÁTELSTVÍ BÝVALÉMU NEBO PŘÍŠTÍMU MILENCI.-- ŽÁČEK
MÁLO PŘÁTELSTVÍ BY OBSTÁLO, KDYBY KAŽDÝ VĚDĚL, CO O NĚM ZA ZÁDY ŘÍKÁ JEHO PŘÍTEL.-- PASCAL
PŘÁTELÉ JSOU PŘÍBUZNÍ, KTERÉ SI ČLOVĚK VYBÍRÁ SÁM.-- DESCHAMPS
PŘÁTELI ZŮSTÁVAJÍ LIDÉ, KTEŘÍ NA SEBE NEVĚDÍ NIC - NEBO VŠECHNO.-- RICHTER
VĚTŠINA PŘÁTELSTVÍ JSOU JENOM SDRUŽENÍ VZÁJEMNÉ OCHOTY, ABY LIDÉ MLUVILI O SOBĚ S NĚKÝM JINÝM.-- ROLLAND
PŘÁTELÉ JSOU LIDÉ, KTEŘÍ SI MOHOU PŮJČOVAT MOJE KNIHY A STAVĚT NA NĚ MOKRÉ SKLENICE.-- ROBINSON
STUPEŇ PŘÁTELSTVÍ ZVANÝ "KŘEHKÝ", JE-LI JEHO PŘEDMĚT OSOBA CHUDÁ NEBO VŠEDNÍ, A "DŮVĚRNÝ", JE-LI TA OSOBA BOHATÁ NEBO SLAVNÁ.-- BIERCE
MĚJ MNOHO ZNÁMÝCH A MÁLO PŘÁTEL.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽIJ TAK, ABY TVÍ PŘÁTELÉ SE ZAČALI NUDIT, AŽ ZEMŘEŠ.-- TUWIM
PŘÁTELE SI VYBÍRÁME PRO JEJICH DOBRÝ VZHLED, POUHÉ ZNÁMÉ PRO JEJICH CHARAKTER A NEPŘÁTELE PRO JEJICH DOBRÝ MOZEK.-- WILDE
JSOU DVĚ VĚCI, KTERÉ SE ZÍSKÁVAJÍ STÁŘÍM - DOBRÉ VÍNO A PŘÁTELÉ.-- KOHOUT F.
CO SE NAZÝVÁ PŘÁTELSTVÍM, BÝVÁ JEN SPOLEK NA OCHRANU OBAPOLNÝCH ZÁJMŮ A VÝMĚNA DOBRÝCH SLUŽEB.-- ROCHEFOUCAULD
PŘÍTEL, KTERÉMU JSI POMOHL V NOUZI, SI NA TEBE VZPOMENE - AŽ SE ZASE OCTNE V NOUZI.-- BLOCH
NEPOMÁHÁ NÁM TOLIK POMOC NAŠICH PŘÁTEL JAKO JISTOTA, ŽE BY NÁM POMOHLI.-- EPIKUROS
NEPODEZÍREJTE SVÉ KAMARÁDY, ŽE JSOU HORŠÍ NEŽ VY. DOST NA TOM, ŽE JSOU STEJNÍ.-- SEKERA
NIKDO NA SVĚTĚ NEMÁ VÍC NEPŘÁTEL NEŽ UPŘÍMNÝ, HRDÝ A CITUPLNÝ MUŽ, KTERÝ BERE OSOBY A VĚCI TAK, JAK JSOU, A NE, JAKÉ BY CHTĚLY BÝT.-- CHAMFORT
TĚŠIT SE Z PŘÍTELOVÝCH ÚSPĚCHŮ - TO VYŽADUJE VELMI JEMNOU POVAHU.-- WILDE
MÁM SPOUSTU PŘÁTEL, NA KTERÉ SE MOHU KLIDNĚ OBRÁTIT, KDYKOLIV NIC NEPOTŘEBUJI.-- SEKERA
KDYŽ NÁS OPUSTÍ PŘÁTELÉ NAJDEME NA NICH NESNESITELNÉ VLASTNOSTI.
CHCEŠ-LI MÍT NEPŘÁTELE, VYZVEDEJ SE NAD NĚ; CHCEŠ-LI MÍT PŘÁTELE, DOVOL JIM VYNIKNOUT NAD TEBOU.-- COLTON
STEJNÉ MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ PŘÁTELSTVÍ.-- DÉMOKRITOS
PŘESTÁVAJÍ-LI TĚ VYHLEDÁVAT PŘÁTELÉ, RADUJ SE: JSOU NA TOM LÍP NEŽ TY!-- SEKERA
VYKAŠLETE SE NA PŘÁTELSTVÍ. MEZI PŘÁTELI NAJDETE PRÁVĚ TY NEJVĚTŠÍ ZRÁDCE.-- HAŠEK
O PŘÁTELE SE PŘIPRAVUJEME ZPRAVIDLA TÍM, ŽE JE POTŘEBUJEME.-- SEKERA
SVÉ ZNÁMÉ POSUZUJEME PODLE TOHO, JAK SE K NÁM CHOVALI V DOBĚ, NEŽ JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ. ONI NÁS POSUZUJÍ PODLE TOHO,JAK SE K NIM CHOVÁME, KDYŽ JSME ÚSPĚŠNÍ.-- RŮŽIČKA
PŘÍTEL SE POZNÁ V NOUZI, NEPŘÍTEL TAKY.-- DOLDŽEV
NIKDY NEBUĎ TAK INTIMNÍ S PŘÍTELEM, ABY TI MOHL UBLÍŽIT, KDYBY SE STAL TVÝM NEPŘÍTELEM,A NIKDY NEJEDNEJ S NEPŘÍTELEM TAK ŠPATNĚ, ABY SE NIKDY NEMOHL STÁT TVÝM PŘÍTELEM.-- MAUGHAM
NEPOTŘEBUJI PŘÍTELE, KTERÝ PŘIKÝVNE NA VŠECHNO, CO ŘEKNU. MŮJ STÍN KÝVÁ PŘESNĚJI.-- PLUTARCHOS
MILÉ DÁMY, NIKDY SE NEUKAZUJTE SVÝM STARÝM PŘÍTELKYNÍM V NOVÉM KOŽICHU.-- KENDA
PŘÁTEL SE NEJLÉPE ZBAVÍME TAK, ŽE JE NAVZÁJEM SEZNÁMÍME.-- SEKERA
LIDÉ, KTEŘÍ NEMAJÍ ŽÁDNÉ PŘÁTELE, MÍVAJÍ NEJVÍC ZNÁMÝCH.-- RŮŽIČKA
V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE, ALE MÁLOKDY PŘÍTELKYNI.-- MOLÍN
VÁŠ NEPŘÍTEL I PŘÍTEL SPOLUPRACUJÍ NA TOM, ABY RANILI VAŠE SRDCE: JEDEN VÁS POMLOUVÁ A DRUHÝ VÁM TY POMLUVY DONÁŠÍ.-- TWAIN
NAŠI NEPŘÁTELÉ JSOU ROZHODNĚ BLÍŽE PRAVDĚ SE SVÝMI ÚSUDKY O NÁS NEŽ MY SAMI.-- ROCHEFOUCAULD
BOŽE, ZBAV MĚ MÝCH PŘÁTEL - OD NEPŘÁTEL SI POMOHU SÁM!-- SAYERSOVÁ
V NESNÁZÍCH I TĚCH NEJLEPŠÍCH PŘÁTEL NACHÁZÍME VŽDYCKY NĚCO, CO NÁM DĚLÁ DOBŘE.-- ROCHEFOUCAULD
KDO OPUSTÍ SMUTNÉHO PŘÍTELE, NENÍ HODEN, ABY SE NĚKDY DĚLIL S JEHO RADOSTÍ.-- CATULLUS
POHLEDNÁ ŽENA POZNÁ I V NOUZI PŘÍTELE.-- SATIRIKUS
CYNIK JE TEN, KDO TVRDÍ, ŽE PLAKAL JEN PROTO, ŽE KRITIZOVALI KAMARÁDA.-- RICHTER
NIKDY NIC NEVYSVĚTLUJTE! PŘÁTELÉ TO NEPOTŘEBUJÍ A NEPŘÁTELÉ VÁM I TAK NEUVĚŘÍ.-- HUBBARD
NESNÁZE PŘÁTEL NÁS PŘÍLIŠ NERMOUTÍ, KDYŽ PŘI TÉ PŘÍLEŽITOSTI MŮŽEME UKÁZAT, JAK K NIM JSME OHLEDUPLNÍ, A JAKÉ PRO NĚ MÁME POROZUMĚNÍ.-- ROCHEFOUCAULD
KDYŽ SE CHCE ČLOVĚK PŘÁTELIT S MUŽEM, NESMÍ ŘÍCT NIC, ČÍM BY SE DOTKL JEHO DRAHOCENNÉ JEŠITNOSTI,A PROTOŽE TA BÝVÁ VELKÁ JAKO STODOLA A NESMÍRNĚ CHOULOSTIVÁ, MUSÍ BÝT STRAŠLIVĚ OPATRNÝ.-- PRISTLEY
NA SVĚTĚ JSOU TŘI DRUHY PŘÁTEL: TI, KTEŘÍ VÁS MAJÍ RÁDI, TI, KTERÝM JSTE LHOSTEJNÍ, A TI, KTEŘÍ VÁS NENÁVIDÍ.-- CHAMFORT
VŽDY JE BEZPEČNÉ UČIT SE I OD SVÝCH NEPŘÁTEL, MÁLOKDY JE VŠAK BEZPEČNÉ UČIT SE OD VLASTNÍCH PŘÁTEL.-- COLTON
LEPŠÍ NUDNÝ PŘÍTEL NEŽ PŘÍLIŠ ZÁBAVNÁ PŘÍTELKYNĚ.-- ROCHEFOUCAULD
NIC NENÍ ČLOVĚKU DRAŽŠÍ NEŽ PŘÍTEL V BÍDĚ.-- PLAUTUS
JE LEHKÉ NAJÍT SI MILENKU A UDRŽET SI PŘÍTELE. TĚŽŠÍ VŠAK JE NAJÍT SI PŘÍTELE A UDRŽET SI MILENKU.-- SIENKIEWICZ
SVÝM NEPŘÁTELŮM ODPOUŠTĚT NEMUSÍM. VŠECHNY JSEM JE DAL POSTŘÍLET.-- NAVARÉZ
PŘÍTELE POZNÁTE AŽ V NOUZI, KTERÁ VÁS POTKALA JEHO PŘIČINĚNÍM.
PŘÁTELSTVÍ NÁM NEBE POSÍLÁ PROTO, ABYCHOM SE MOHLI VYZPOVÍDAT A ZACHRÁNIT SE PŘED TAJEMSTVÍMI, KTERÁ NÁS TÍŽÍ.-- ČECHOV
A VY JSTE SE NĚKDY DOMNÍVAL, ŽE JE NA SVĚTĚ JEDINÝ PŘÍTEL, KTERÝ BY SE CHOVAL ODMÍTAVĚ K VAŠÍ ŽENĚ NEBO K VAŠÍ DCEŘI,JESTLIŽE SI ZAMANULA, ŽE JÍ MUSÍ PODLEHNOUTI?-- DIDEROT
VZÁJEMNÉ VÝHODY JSOU NEJBEZPEČNĚJŠÍM ZÁKLADEM TRVALÉHO PŘÁTELSTVÍ.-- MAUGHAM
KDYBYCH HO ZNALA, NEBYLA BYCH VŮBEC JEHO PŘÍTELKYNÍ. JE VELMI NEBEZPEČNÉ ZNÁT SVÉ PŘÁTELE.-- WILDE
DÁMÁM A PÁNŮM JE DOVOLENO MÍTI PŘÁTELE V PSINCI, NIKOLIV VŠAK V KUCHYNI.-- SHAW
JAKMILE ŽÁDÁME PŘÁTELSKOU RADU, JSME JIŽ ROZHODNUTI. PREZIDENTI SOUDU UDĚLUJÍ TAKÉ SLOVO ADVOKÁTOVI, KDYŽ MAJÍ JIŽ ROZSUDEK HOTOVÝ.-- PITIGRILLI
SNADNO PROMÍJÍME PŘÁTELŮM CHYBY, POKUD JIMI NEPOSTIHUJÍ NÁS.-- ROCHEFOUCAULD
JE DOBRÉ MÍT PŘÁTELE, ALE RADĚJI AŤ VĚDÍ, ŽE JIM TO MŮŽEŠ OPLATIT, KDYBY BYLI SVEDENI JEDNAT JINAK, NEŽ JAK PŘÁTELÉ JEDNAT MAJÍ.-- MAUGHAM
ČLOVĚK SE UTĚŠÍ MNOHA PŘÁTELI, KDYŽ NENAŠEL TOHO JEDINÉHO.-- BONNARD
PŘÁTELSTVÍ JE DCEROU CTNOSTI. ZLOČINCI SE MOHOU SPOJIT, ALE NE SPŘÁTELIT.-- GOYA
NEJVĚTŠÍM ÚSILÍM PŘÁTELSTVÍ NENÍ UKÁZAT NAŠE CHYBY PŘÁTELŮM, ALE UKÁZAT JIM JEJICH CHYBY.-- ROCHEFOUCAULD
VŮBEC SE NA SEBE NEZLOBILI. DĚLALI SI JEN PŘÁTELSKÉ POTÍŽE.-- MRÁZEK
DOBRÁ POVĚST NĚKTERÉ ŽENY ZÁVISÍ NEJVÍC NA JEJICH PŘÍTELKYNÍCH.-- HARDU
SYNKU, VYHÝBEJ SE JAKO ČERT KŘÍŽI ZLOČINŮM PROTI STÁTU, ŽENSKÝM RADÁM A PŘÁTELSTVÍ S BLBCI.-- ŠEJNIN
OPRAVDOVÝ NEPŘÍTEL TĚ NIKDY NEOPUSTÍ.-- LEC
KDYŽ JSTE NA MIZINĚ, MŮŽETE BÝT SI JISTI, ŽE NEMÁTE PŘÁTEL. KDYŽ JSTE BOHATÍ, NEMÁTE PŘÁTEL, KTERÝMI BYSTE SI MOHLI BÝT JISTI.-- YOUNGMAN
NEBÝVÁ LEHKÉ POŽÁDAT DOBRÉHO PŘÍTELE O STOKORUNU; TĚŽŠÍ BÝVÁ JI DOSTAT, A TÉMĚŘ NEMOŽNÉ JI VRÁTIT.-- MESCHINO
DOBRÁ STRÁNKA NEPŘÁTELSTVÍ JE V TOM, ŽE NA SVÉ NEPŘÁTELE SE ČLOVĚK VŽDY MŮŽE SPOLEHNOUT.-- WILSON
CHCEME OD SVÝCH PŘÁTEL, ABY NÁM UPŘÍMNĚ VYTÝKALI NAŠE CHYBY; KDYŽ NÁS POSLECHNOU, POZNÁME OKAMŽITĚ, S JAKÝMI IDIOTY JSME SE VLASTNĚ PŘÁTELILI.
KDYBYCHOM PŘÁTELŮM NIC NEPŘEDSTÍRALI, NIKDY BYCHOM ŽÁDNÉ NEMĚLI.-- ROCHEFOUCAULD
KDYŽ JE TI NEJHŮŘ, POZNÁŠ, Z KOLIKA PŘÁTEL SE STALI POUZE ZNÁMÍ.
ZACHOVALA SI DOBROU POVĚST, PONĚVADŽ SE NESVĚŘOVALA PŘÍTELKYNI.-- VOCÁSEK
OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ SE MŮŽE ZAKLÁDAT JEN NA SPOJENÍ PODOBNÝCH POVAH.-- BEETHOVEN
O VŠEM UVAŽUJ S PŘÍTELEM, ALE NEJPRVE UVAŽUJ O NĚM SAMÉM.-- SENECA
NÁHODA NÁM DÁVÁ RODIČE, VÝBĚR PŘÁTELE.-- DELILLE
STÁTI SE PŘÍTELEM ŽENY, KTEROU JSME MILOVALI, JE SLUŠNÁ FORMA, JAK NA NI ZAPOMENOUT.-- LESPINASSE
LÁSKA A PŘÁTELSTVÍ SE VYLUČUJÍ.-- LA BRUYERE
MÁM PŘÁTELE! MUSÍM SI ŘÍCI S ÚDIVEM. A SE STEJNÝM ÚDIVEM: ČÍM JSEM SI JE ZASLOUŽIL?-- ČAPEK J.
MEZI MUŽEM A ŽENOU NEEXISTUJE PŘÁTELSTVÍ - JEN VÁŠEŇ, NEPŘÁTELSTVÍ, LÁSKA - ALE ŽÁDNÉ PŘÁTELSTVÍ.-- WILDE
CO SE NAZÝVÁ PŘÁTELSTVÍM, BÝVÁ JEN SPOLEK NA OCHRANU OBAPOLNÝCH ZÁJMŮ A VÝMĚNA DOBRÝCH SLUŽEB.-- ROCHEFOUCAULD
NIKOHO NEMŮŽEŠ MÍT ZA PŘÍTELE, S NÍMŽ JSI PŘEDTÍM NESNĚDL LŽIČKU SOLI.-- LUTHER
PŘÁTEL SI VAŽ, A KDO SE OSVĚDČILI, TY HÁKEM Z OCELE SI PŘIPNI K SRDCI.-- SHAKESPEARE
PŘÁTELÉ MAJÍ MÍT PŘEDNOST PŘED KRÁLI.-- VOLTAIRE
PŘÁTELÉ JSOU BAROMETR, KTERÝM MŮŽE ČLOVĚK MĚŘIT VÝŠKU SVÉHO POSTAVENÍ.-- BLESSINGTONOVÁ
NENÁVIDÍM POMOC PŘÁTEL, KTEŘÍ VÁHAJÍ.-- EURIPIDES
ČLOVĚK SE SPOKOJÍ A UTĚŠÍ MNOHA PŘÁTELI, NENAŠEL-LI TOHO JEDINÉHO.-- BONNARD
PŘÁTELSTVÍ JE SCHOPEN TEN, KOMU LIDÉ NEZNECHUTILI ČLOVĚKA, KDO VĚŘÍ A VÍ, ŽE SE V DAVU VYSKYTUJÍ VELKORYSÍ LIDÉ, SVRCHOVANÍ DUCHOVÉ A DOBRÁ SRDCE, TEN, KDO SE NEUNAVÍ JEJICH HLEDÁNÍM A MILUJE JE JEŠTĚ DŘÍVE, NEŽLI JE NAŠEL.-- BONNARD
PŘÁTELSTVÍ PŘEDPOKLÁDÁ NEZIŠTNOST.-- MAUROIS
VĚRNÝ PŘÍTEL JE MEDICÍNOU DUŠE.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÁTELSTVÍ JE SOUČÁST LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.-- WERICH
NĚKDO MÁ TO ŠTĚSTÍ, ŽE MÁ SCHOPNOST BÝT PŘÍTELEM.-- WERICH
ČLOVĚK UMÍRÁ TOLIKRÁT, KOLIKRÁT ZTRATÍ PŘÍTELE.-- BACON
PŘÁTELSTVÍ NÁSOBÍ RADOST A DĚLÍ ŽALOST.-- BACON
I TEN NEJSKROMNĚJŠÍ ČLOVĚK SI O SOBĚ MYSLÍ VÍC, NEŽ SI O NĚM MYSLÍ JEHO NEJLEPŠÍ PŘÍTEL.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
PŘÍTELE MÁM RÁD PŘEDEVŠÍM PROTO, ŽE MÁ NEDOSTATKY, O NICHŽ SI S NÍM MOHU POPOVÍDAT.-- HAZLITT
PŘÁTELÉ JSOU LIDÉ, KTERÝM NEVADÍ, ZAVOLÁTE-LI JE TŘEBA VE ČTYŘI HODINY RÁNO.-- DIETRICHOVÁ
STŘÍDÁM SVÉ MANŽELE, ALE NE SVÉ PŘÁTELE.-- BARDOTOVÁ
KDYŽ SE NÁM VEDE DOBŘE, ZNAJÍ NÁS NAŠI PŘÁTELÉ, KDYŽ SE NÁM VEDE ZLE, ZNÁME ZASE MY JE.-- COLLINS
KDO HLEDÁ PŘÁTELE BEZ CHYBY, ZŮSTANE BEZ PŘÍTELE.-- TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
NEJSPOLEHLIVĚJŠÍMI PŘÁTELI JSOU NEPŘÁTELÉ TVÝCH NEPŘÁTEL.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
FALEŠNÝ PŘÍTEL JE JAKO KOČKA - ZPŘEDU LÍŽE, ZEZADU ŠKRÁBE.-- SLOVINSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÁTELÉ MÝCH PŘÁTEL JSOU MÝMI PŘÁTELI.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
VŠEM VĚŘ A NIKOMU NEDŮVĚŘUJ.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
VARUJ SE PŘÁTEL SVÉHO ŠTĚSTÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
NA DOBROU POLÉVKU NAJDOU SE TI HOSTÉ.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÁTELSKÉ SLUŽBY SE NEÚČTUJÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
MĚJ S PŘÍTELEM RADĚJI STRPENÍ, NEŽ ABYS HO ZTRATIL.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
JSOU TŘI DRUHY NEPŘÁTEL: NEPŘÍTEL SÁM, NEPŘÍTELŮV PŘÍTEL A PŘÍTELŮV NEPŘÍTEL.-- PERSKÉ PŘÍSLOVÍ
EGOISTÉ JSOU TI Z NAŠICH PŘÁTEL, JIMŽ JE NAŠE PŘÁTELSTVÍ LHOSTEJNÉ.-- MONTHERLANT
V NOUZI DÁ TI RADU KAŽDÝ DOBRÝ PŘÍTEL, ALE MÁLOKTERÝ DÁ TI MOUKY PYTEL.-- HAVLÍČEK-BOROVSKÝ
DŘÍVE HLEĎ, S KÝM BYS JEDL A PIL, NEŽ CO BYS JEDL A PIL. NEBOŤ ŽIVOT BEZ PŘÍTELE JE JAKO KRMENÍ LVA A VLKA.
PŘÁTELSTVÍ ŽIJE Z JISTOTY, MLČENLIVOSTI A JEMNOSTI; LÁSKA ZE SÍLY, ROZKOŠE A HRŮZY.
PŘÍTEL JE TEN, KDO SE SPOLU RADUJE Z DOBRA, JEHOŽ SE DOSTANE DRUHÉMU, A KDO SPOLU S NÍM CÍTÍ BOLEST, KDYŽ MÁ ZÁRMUTEK, NE SNAD Z NĚJAKÉHO JINÉHO DŮVODU, NÝBRŽ POUZE KVŮLI NĚMU.-- ARISTOTELES
PŘÁTELSTVÍ MEZI MUŽEM A ŽENOU NEMŮŽE EXISTOVATI JAKO PRVOTNÍ CIT.-- LAWRENCE
ŽÍT S NEPŘÁTELI TAK, JAKO KDYBY SE JEDNOHO DNE MOHLI STÁT NAŠIMI PŘÁTELI, A S PŘÁTELI, JAKO BY SE MOHLI STÁT NAŠIMI NEPŘÁTELI, TO NENÍ ANI V POVAZE NENÁVISTI, ANI V PRAVIDLECH PŘÁTELSTVÍ. NENÍ TO ZÁSADA MORÁLNÍ, ALE POLITICKÁ.-- LA BRUYERE
PŘÍTEL - ČLOVĚK, KTERÝ PŘICHÁZÍ TEHDY, KDYŽ UŽ VŠICHNI ODEŠLI.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
NABÍDNOUT PŘÁTELSTVÍ TOMU, KDO CHCE LÁSKU, JE JAKO DÁT CHLEBA TOMU, KDO UMÍRÁ ŽÍZNÍ.-- ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÁTELSTVÍ NEBUDIŽ ROZTRŽENO, ALE POZVOLNA ROZPÁRÁNO.-- CATO
SMÍCH NENÍ ŠPATNÝ ZAČÁTEK PŘÁTELSTVÍ A JE JEHO NEJLEPŠÍM KONCEM.-- WILDE
VĚRNÝ PŘÍTEL JE MEDICÍNOU DUŠE.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE-LI TVŮJ PŘÍTEL MEDOVÝ, NEMUSÍŠ HO PROTO SEŽRAT CELÉHO.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÁTELSTVÍ, JEŽ NESVÁZALA MOUDROST, MŮŽE POŠETILOST SNADNO ROZVÁZAT.-- SHAKESPEARE
NEJODDANĚJŠÍ PŘÁTELÉ JSOU JAKO PSI - NAKONEC VÁS KOUSNOU, KDYŽ JIM BUDETE POŘÁD UBLIŽOVAT.JEN BLÁZEN SE DÁ DVAKRÁT KOUSNOUT STEJNOU ZMIJÍ.-- BERNARD
KDYŽ VÁM NEŠTĚSTÍ KOUKÁ DO OKEN, PŘÁTELÉ TAM ANI NEMRKNOU.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
BEZ PŘÁTEL NENÍ ŠTĚSTÍ, ALE BEZ NEŠTĚSTÍ NEPOZNÁME PŘÁTELE.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
JISTÉHO PŘÍTELE POZNÁME V NEJISTÉ SITUACI.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
PŘÍTEL MILUJE VŽDY, ZA NESNÁZÍ SE STÁVÁ BRATREM.-- BIBLE
POBÝVEJ S PŘÍTELEM, TEPRVE KDYŽ UKONČIL SVOU PRÁCI, ABY JEHO ZÁLEŽITOSTI NEUTRPĚLY.-- PTAHHOTEP
V PŘÁTELSTVÍ NENÍ MÍSTA PRO NALÉZÁNÍ CHYB A KRITIKU, PROTO DUŠEVNĚ ZÍSKÁVÁME OD PŘÍTELE MÉNĚ NEŽ OD NĚKOHO, KOMU JSME LHOSTEJNÍ.-- BÖRNE
SVÉ PŘÁTELE DĚLÍM NA TY, KTERÉ OBDIVUJI, KTERÉ CTÍM, A NA TY, S NIMIŽ MÁM SOUCIT.-- PETRARCA
CO S PŘÁTELI? DNES PIL JSEM S NIMI, A V NOUZI PĚTKU NEPŮJČÍ MI.-- GELLNER
JSOU-LI MÍ PŘÁTELÉ JEDNOOCÍ, DÍVÁM SE NA NĚ Z PROFILU.-- JOUBERT
KDO NEMÁ PENĚZ, JE CHUDÝ, KDO NEMÁ PŘÁTEL, JE CHUDŠÍ, ALE KDO NEMÁ SRDCE, JE NEJCHUDŠÍ NA SVĚTĚ.-- DOSTOJEVSKIJ
JE PŘÍJEMNÉ PĚSTOVAT PŘÁTELSTVÍ ZE ZÁLIBY A Z ÚCTY; TRAPNÉ JE PĚSTOVAT JE PRO ZISK: TO VLASTNĚ ZNAMENÁ DOPROŠOVAT SE.-- LA BRUYERE
NEDĚLEJME SI NEPŘÁTELE Z TĚCH, KTEŘÍ KDYBYCHOM JE LÉPE ZNALI, BY MOHLI BÝT MEZI NAŠIMI PŘÁTELI.-- LA BRUYERE
VOLME SI PŘÁTELE TAK SPOLEHLIVÉ, VYNIKAJÍCÍ TAK VYBRANOU POCTIVOSTÍ, ABY, AŽ PŘESTANOU BÝT NAŠIMI PŘÁTELI, NEZNEUŽILI NAŠÍ DŮVĚRY A NEMUSELI JSME SE JICH BÁT JAKO NEPŘÁTEL.-- LA BRUYERE
SE SVÝMI DĚTMI JSEM ŽIL JAKO S PŘÁTELI.-- MONTESQUIEU
JSEM RADĚJI ZRAZEN FALEŠNÝM PŘÍTELEM, NEŽ BYCH ZKLAMAL PŘÍTELE PRAVÉHO.-- MAUROIS
PŘÁTELSTVÍ SPOČÍVÁ VE VÝBĚRU ČLOVĚKA, KTERÉHO JSME SI ZVOLILI PRO JEHO POVAHU A DALI MU JEDNOU PROVŽDY PŘEDNOST.-- BONNARD
PŘÁTELSTVÍ JE ŠŤASTNÝ A NEZÁVISLÝ SLIB, KTERÝ DÁME SAMI SOBĚ A KTERÝ PŘES VŠECHNY VÁŠNĚ, ZÁJMY, SOUPEŘENÍ A NÁHODY MĚNÍ PŘIROZENOU NÁKLONNOST V DOHODU JIŽ PŘEDEM NEZAMĚNITELNOU.-- ALAIN
MUŽ, KTERÝ BY MOHL ŽÍTI VEDLE ŽENY TAK VOLNĚ, JAK TO PŘEDPOKLÁDÁ PŘÁTELSTVÍ, A NEVZPLANE NIKDY TOUHOU, ODPORUJE VŠÍ PŘIROZENOSTI.-- MAUROIS
TAKZVANÉ SHODY JSOU NEJVĚTŠÍ NEPŘÁTELÉ PRAVDY.-- JOHN
PŘÁTELSTVÍ TANEČNÍM KROKEM OBCHÁZÍ SVĚT A VOLÁ NÁS VŠECHNY K CHVÁLE BLAŽENÉHO ŽIVOTA.-- EPIKUROS
DOBRÉ JEST I V PEKLE MÍTI PŘÍTELE.-- JOHN
ÚČAST NEPROJEVUJEME PŘÁTELŮM PLÁČEM, NÝBRŽ STAROSTÍ O NĚ.-- EPIKUROS
PŘÍTEL DŘÍVE UMDLÍ VE CHVÁLE NEŽ NEPŘÍTEL V URÁŽKÁCH.-- JOHN
LICHOTNÝ NEPŘÍTEL SE KE MNĚ STAVÍ, JAKO BY BYL MÝM PŘÍTELEM.-- SENECA
KDYŽ PŘÍTEL S NEPŘÍTELEM MÝM SE BAVÍ VESELE, MNĚ NENÍ TŘEBA TOHO PŘÍTELE!-- AVICENNA
DOČTETE SE, ŽE MÁTE ODPOUŠTĚT SVÝM NEPŘÁTELŮM, ALE NIKDE SE NEDOČTETE, ŽE MÁTE ODPOUŠTĚT SVÝM PŘÁTELŮM.-- MEDICI
JEN ABY MNE PROZŘETELNOST UCHRÁNILA PŘED PŘÁTELI, S NEPŘÁTELI SE UŽ VYPOŘÁDÁM SÁM.-- JINDŘICH IV.
MÁM NEPŘÁTELE, TEDY NĚCO ZNAMENÁM.-- PROCHÁZKA A.
NĚKTEŘÍ Z TVÝCH PŘÁTEL TĚ CHVÁLÍ, NĚKTEŘÍ TĚ HANÍ; PŘIDRŽ SE TĚCH, KDO TĚ HANÍ, A STRAŇ SE TĚCH, KDO TĚ CHVÁLÍ.-- TALMUD
KDE JSOU PŘÁTELÉ, TAM JE I HOJNOST.-- PLAUTUS
DOKUD TI ŠTĚSTÍ BUDE PŘÁT, BUDEŠ PŘÁTEL MÍT MNOHO, SMUTNÝ AŽ PŘIJDE TI ČAS, ZŮSTANEŠ ÚPLNĚ SÁM.-- OVIDIUS
CHCEŠ-LI ZTRATIT PŘÍTELE, PŮJČ MU PENÍZE.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
STARÝ PŘÍTEL A STARÉ VÍNO ŘÍDKO CHYBUJE.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
ŠTĚSTÍ MÁ MNOHO PŘÁTEL.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
NEPOMÁHÁ NÁM TOLIK POMOC NAŠICH PŘÁTEL, JAKO JISTOTA, ŽE BY NÁM POMOHLI.-- EPIKUROS
TOPlist