ČASEM JE NÁM LÍTO VŠECH HŘÍCHŮ, KTERÝCH JSME SE DOPUSTILI - A TAKÉ NĚKTERÝCH JINÝCH, JICHŽ JSME SE NAOPAK NEDOPUSTILI.???
POLOŽTE KAŽDÉ RÁNO PŘED VCHOD DO ČINŽÁKU BANÁNOVOU SLUPKU A UVIDÍTE, ŽE NA NÍ UKLOUZNOU VŽDY TITÍŽ LIDÉ.???
NEUČ SE, ŽIVOT TĚ NAUČÍ.+ PROTIŘEČÍCÍ PŘÍSLOVÍ BUĎTE SAMOUCI, NEČEKEJTE, AŽ VÁS NAUČÍ ŽIVOT. Z JEDNOHO FILMU.+ LEO (NE ČASOPIS)
ZAČÍT TÍM, ŽE NENÍ TĚŽKÉ POCHOPIT TO, CO CHCI VYSVĚTLIT, I KDYŽ TO TĚŽKÉ BUDE. ???
KDO CHCE DOSÁHNOUT VYNIKAJÍCÍCH VÝSLEDKŮ, MUSÍ VYNALOŽIT VEŠKERÉ ÚSILÍ. Z JEDNÉ KNIHY
NEJVĚTŠÍ NADĚJI NA ÚSPĚCH MÁ TO, CO DĚLÁME S CHUTÍ.Z KNIHY MYSLET, UČIT SE … A ZAPOMÍNAT?
KAM SLUNCE NECHODÍ, TAM CHODÍ LÉKAŘ.STARÉ ZNÁMÉ PŘÍSLOVÍ
KDE RŮŽE ROSTE, TAM SE I KOPŘIVĚ DAŘÍ.???
JAK SE BUDEME CHOVAT MY K NAŠIM PŘÁTELŮM, TAK SE ONI BUDOU CHOVAT K NÁM.ZNÁMÉ PŘÍSLOVÍ
HISTORIA MAGISTRA VITAL EST. HISTORIE JE UČITELKOU ŽIVOTA.Z JEDNÉ KNIHY
ČÍM VÍC TOHO UMÍM A ZNÁM, TÍM VÍC ZJIŠŤUJU KOLIK TOHO NEUMÍM A NEZNÁM.Z JEDNÉ KNIHY
NA HODINÁCH ČASU JE JEDINÉ SLOVO: “TEĎ !“ ULICE „POTOM “ VEDE DO DOMU „NIKDY “.M. DE CERVANTES
PER ASPERA AD ASTRA.PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM.MUDR. JAN CIMICKÝ
MOUDRÝ ČLOVĚK NA SOBĚ NEDÁ ZNÁT SVOU VYSOKOU KVALIFIKACI A INTELIGENCI.TEN, KOMU JEŠTĚ ANI POŘÁDNĚ NEZASCHLY LITERY NA DIPLOMU NEBO KDO SI NA CHYTRÉHO JEN HRAJE JE ČASTO AŽ PŘÍLIŠ NADNESENÝ NAD OSTATNÍ.Z. M.
OPRAVDOVÝM A DRAHÝM ZDROJEM POZNÁNÍM JE OMYL Z JEDNÉ KNIHY
KDO NEMÁ PENÍZE, JE CHUD, KDO NEMÁ DUCHA, JE CHUDŠÍ, KDO NEMÁ SRDCE JE NEJCHUDŠÍ. ???
HLOUPÉ UCHO NESLYŠÍ, KDYŽ SE MLUVÍ CHYTŘE. HAMLET (SHAKESPEARE)
JESTLIŽE NIKDY NEUSTOUPÍTE, NEČEKEJTE ŽE VÁS NĚKDO POMŮŽE ROZTLAČIT. ???
NEJIMPOZANTNĚJŠÍM VYJÁDŘENÍM MYŠLENKY JE MLČENÍ V PRAVOU CHVÍLI. ???
CO JE ZA NÁMI? A CO JE PŘED NÁMI? TYTO OTÁZKY BLEDNOU VE SROVNÁNÍ, CO JE V NÁS. ???
KDO DÁVÁ, TEN JE OPRAVDU BOHATÝ. NEJCHUDŠÍ A NEJOPUŠTĚNĚJŠÍ NA SVĚTĚ JSOU SOBCI. KNIHA BRUTALITA (JOSEF KLÍMA)
MOUDRÝ ČLOVĚK ZNÁ VŠECHNO, CHYTRÝ ČLOVĚK ZNÁ VŠECHNY. Z POZNÁMEK PÍ. SEDLÁČKOVÉ
KDO BUDE DOSTATEČNĚ DLOUHO BUŠIT NA DVEŘE FORTUNY, TEN JEDNOU DOKÁŽE NĚKOHO PROBUDIT.Z POZNÁMEK PÍ. SEDLÁČKOVÉ.
VŠICHNI MAJÍ STRACH, ALE TI KDO SE MU POSTAVÍ MAJÍ I ODVAHU. Z NĚJAKÉHO FILMU.
SMÍCH NA VLASTNÍ ADRESU SNESOU JEN TI CHYTŘEJŠÍ.
HUMOR JE KOŘENÍM I SOLÍ ŽIVOTA. STAL SE Z NÁS NÁROD DIABETIKŮ.
SMUTNÉ JE, ŽE NEJČASTĚJI SE SMĚJEME TOMU, CO JE VLASTNĚ K PLÁČI.
PLODIT HUMOR – TO JE NĚKDY OPRAVDU TĚŽKÝ POROD.
NEJLEPŠÍ VTIP JE TEN, KTERÝ JE KRATŠÍ NEŽ SMÍCH POSLUCHAČŮ.
NAŠE MYSL JE NĚKDY JAKO FILTRAČNÍ PAPÍR – NALÉVÁME ZÁVIST, KTERÁ SE MĚNÍ VE ZLO. Z.M.
NEŠŤASTNÝ TEN, JEHOŽ MOUDROST NIKOMU NEPROSPĚJE. WALTHER
JE LEPŠÍ UKLOUZNOUT NOHAMA NEŽ JAZYKEM.NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
MLUVITI – MLČETI. NEBOŤ TI, CO MAJÍ CO ŘÍCI, MLČÍ A TI, JENŽ BY MOUDŘE UDĚLALI, KDYBY MLČELI, MLUVÍ O PŘEKOT. JOHN
CIZÍ VÝRAZY MOHOU POLOINTELIGENTŮM SLOUŽIT ZA OCHRANNÝ PANCÍŘ. VRIES
TEN, KDO UDĚLAL DOBRÝ SKUTEK, MÁ MLČET. MLUVIT MÁ TEN, V JEHOŽ PROSPĚCH BYL VYKONÁN.SENECA
MOUDRÉMU ZŘÍDKAKDY VSTOUPÍ OSUD DO CESTY. SENECA
PROSPĚŠNÁ BÝVÁ RADA JEN V JEDNOM PŘÍPADĚ. V JAKÉM? KDYŽ JDE POKORA K MOUDROSTI NA RADU.HAVLÍČEK
UŽITEČNĚJŠÍ JE ZNÁT NĚKOLIK MOUDRÝCH PRAVIDEL, JEŽ BY MOHLA TOBĚ VŽDY POSLOUŽIT, NEŽ NASTUDOVATI MNOHO NEUŽITEČNÝCH VĚCÍ. SENECA
ZAPOMNĚTLIVOST JE DŮSLEDEK VELMI USILOVNÉHO MYŠLENÍ, NEBO JEHO NAPROSTÉ ABSENCE; PRÁVO BÝT ZAPOMNĚTLIVÍ MAJÍ TUDÍŽ GÉNIOVÉ A IDIOTI. RUBINŠTEIN
HLEDEJ PRAVDU V MYŠLENCE A NIKOLI V KNIHÁCH TLEJÍCÍCH. CHCEŠ-LI VIDĚT MĚSÍC, DÍVEJ SE NA OBLOHU A NIKOLIV DO LOUŽE. PERSKÉ PŘÍSLOVÍ
O MNOHÉ VĚCI SE NEPOKOUŠÍME NE PROTO, ŽE JSOU TĚŽKÉ, ALE TĚŽKÉ JSOU PROTO, ŽE SE O NĚ NEPOKOUŠÍME. SENECA
SOVA JE PROTO SYMBOLEM MOUDROSTI, PROTOŽE I HLUPÁK VIDÍ ZA SVĚTLA, ALE MOUDRÝ ČLOVĚK VIDÍ I VE TMĚ. PANIN
CUIUSVIS HOMINIS EST ERRARE, NULLIUS NISI INSIPIENTIS IN ERRORE PERSE VERARE. CHYBOVAT JE V POVAZE KAŽDÉHO ČLOVĚKA, ALE JEN HLUPÁK NA SVÉM OMYLU SETRVÁVÁ. CICERO
HLUPÁK MÁ JEDNU VELKOU VÝHODU PŘED ČLOVĚKEM VZDĚLANÝM: JE SÁM SE SEBOU SPOKOJEN.NAPOLEON
HLOUPOST SE PROJEVUJE DVOJÍM ZPŮSOBEM: BUĎ MLČÍ, NEBO JE VÝMLUVNÁ. MLČENLIVÁ HLOUPOST JE SNESITELNĚJŠÍ. BALZAC
ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL, ALE PITOMCE, JAKO BY SHAZOVALI. TUWIM
NA SVĚTĚ JE ZAVEDENO, ŽE SPOUSTA HLOUPÝCH SI HRAJE NA CHYTRÉ. Z CHYTRÝCH, KTERÝCH JE NA SVĚTĚ NEDOSTATEK, JEN TI NEJCHYTŘEJŠÍ SI HRAJÍ NA HLOUPÉ… WERICH
PRÁZDNÝ SUD NEJVÍCE DUNÍ. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
„CHTĚL BYCH “ NEZNAMENÁ NIC.„CHCI “ DĚLÁ DIVY. VINET
PAMĚŤ SLÁBNE, POKUD JI NECVIČÍŠ. CICERO
NEJHORŠÍ ZPŮSOB HLOUPOSTI JE PEVNÉ PŘESVĚDČENÍ, ŽE JSEM CHYTRÝ. BABLER
KDYBY MI NABÍZELI MOUDROST S TOU PODMÍNKOU, ŽE JI BUDE DRŽET V TAJNOSTI A NIKOMU SE O NÍ NEZMÍNÍM, ODMÍTNU JI. SENECA
JE HLOUPOST KOPAT STUDNU AŽ TEHDY, KDYŽ HRDLO SVÍRÁ ŽÍZEŇ.PLAUTUS
KOZEL JE NEBEZPEČNÝ ZEPŘEDU, KŮŇ ZEZADU, HLUPÁK ZE VŠECH STRAN.ŽIDOVSKÉ PŘÍSLOVÍ
VEDE-LI TĚ SKUHRAJÍCÍ HAVRAN, DOJDEŠ K MRŠINĚ. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
LEPŠÍ VTIPNÝ BLÁZEN NEŽ HLOUPÝ MUDRC. SHAKESPEARE
CHATRČ ZE SLÁMY, V NÍŽ SE LIDÉ SMĚJÍ, MÁ VĚTŠÍ CENU NEŽ PALÁC, VE KTERÉM LIDÉ PLÁČÍ. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ÚSMĚV STOJÍ MÉNĚ NEŽ ELEKTŘINA A DÁVÁ VÍC SVĚTLA. CRONIN
BOHATÝ CIT JE CHUD NA SLOVA, NEMÁ SE KRÁŠLIT, SÁM JE KRÁSNÝ DOST. SHAKESPEARE
ZDRŽUJ NOHU SVOU DO DOMU BLIŽNÍHO SVÉHO, ABY SYT TEBE NEMĚL TĚ V NENÁVISTI. ŠALAMOUN
PRAVDIVOU CHVÁLOU MYSL ROSTE. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
NA KAŽDÝ HRNEC SE NAJDE POKLIČKA. CERVANTES
SLOVA JDOUCÍ ZE SRDCE, HŘEJÍ TŘI ZIMY. TIBETSKÉ PŘÍSLOVÍ
ČAS UBÍHÁ RŮZNĚ, DLE TOHO S KÝM. SHAKESPEARE
PROMIŇTE MI TENTO DLOUHÝ DOPIS, ALE NEMĚL JSEM ČAS NAPSAT KRÁTKÝ. PASCAL
NIKDO SI NESMÍ MYSLET, ŽE JE O NĚCO VÍC NEBO NĚCO LEPŠÍHO NEŽ TEN DRUHÝ. MOŽNÁ, ŽE TOHO MÁ VÍC V MAKOVICI, MOŽNÁ, ŽE NOSÍ LEPŠÍ KOŠILI. MOŽNÁ, ŽE MÁ FORTELNĚJŠÍ RUCE, MOŽNÁ, ŽE MÁ VĚTŠÍ BICEPSY. ALE TOHLE VŠECHNO HO JENOM ZAVAZUJE! JENOM ZAVAZUJE K TOMU, ABY TOHO UDĚLAL VÍC; TÍM VÍC PRO TY S MENŠÍMI BICEPSY A S HORŠÍ KOŠILÍ. K. ČAPEK
KNIHA JE ZAHRADA, KTEROU NOSÍŠ V KAPSE. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ.
TŘI DNY NEČTI A ÚSTA ZHRUBNOU. TŘI DNY NEPIŠ A RUKA ZESLÁBNE. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
SLABÁ MÍSTA V KNIZE MUSÍ BÝT NAPSÁNA LÉPE, NEŽ TA OSTATNÍ. FLAUBERT
DVA DRUHY SPISOVATELŮ JSOU GENIÁLNÍ – TI CO MYSLÍ A TI CO NUTÍ DRUHÉ PŘEMÝŠLET. ROUX
ALKOHOL – PŘÍTEL A ZRÁDCE V JEDNOM. Z. M.
NIKDY NEVSTOUPÍŠ DO TÉŽE ŘEKY.
NENÍ RŮŽE BEZ TRNÍ.
ČÍM VÍC POZNÁVÁM LIDI, TÍM VÍCE MILUJI ZVÍŘATA.
JDI S ČASEM, ALE OBČAS SE VRAŤ.
ČAS HRADY STAVÍ, ČAS JE ZASE ODESTAVÍ.
ČASU UŽÍVEJME, NEBOŤ PŘIJDE HODINA, PO KTERÉ JIŽ ŽÁDNÝ ČAS NEPŘIJDE.
TAKOVÝ ZPĚV PTÁKŮ, JAKÝ TVAR ZOBÁKŮ.
PĚKNÁ SLUPKA SKRÝVÁ SHNILÉ JÁDRO.
PROMARNĚNOU HODINU UŽ NIKDY NENAJDEŠ.
ZE ZEMĚ KE HVĚZDÁM NEVEDE VYŠLAPANÁ CESTA.
ČASTO, KDYŽ ODPLUJÍ MRAKY, NASTANE ZÁŘIVÝ DEN.
PŠENICE NEDBÁ, ZDALI PÁTEK NEBO SVÁTEK.
ŠPATNÝ STROM ŠPATNÉ OVOCE PLODÍ.
I ZAJÍC SE ODVÁŽÍ URÁŽET MRTVÉHO LVA.
TĚŽKÉ JE MLČET, KDYŽ CÍTÍŠ BOLEST.
HROZNÉ BÝTI MUSÍ, MÍTI KŮŽI HUSÍ.
CO SE DOMA UVAŘÍ, MÁ SE DOMA SNÍST.
POD SVÍCNEM JE VŽDYCKY TMA.
DO ŽENY A DO MELOUNU NENÍ VIDĚT.
ČASTÁ KRŮPĚJ I KÁMEN PRORAZÍ.
PRAVDA ROZMYSLU NEPOTŘEBUJE.
OSUD JE ZBABĚLÝ PES, KTERÝ UTEČE, KDYŽ NA NĚJ DUPNEŠ.
LENOCH I POD STŘECHOU ZMOKNE.
ČLOVĚK JE KRÁSNÁ VĚC, JE-LI ČLOVĚKEM.
ČLOVĚK SE STO ŘEMESLY JE NEŠIKA.
DVEŘE, KTERÉ NEVRŽOU, A ŽENA, KTERÁ MLČÍ, JSOU NEJLEPŠÍ.
JSOU LIDÉ, KTEŘÍ SE I UVNITŘ ODÍVAJÍ PODLE MÓDY.
ČLOVĚK NENÍ ČLOVĚKEM, MILUJE-LI JEN SEBE.
ČLOVĚK BY MĚL BÝT TÍM, CO JE A NE TÍM, ČÍM NENÍ.
CELÁ ŘADA LIDÍ JE LEPŠÍ, NEŽ JEJICH POVĚST.
ŽENY NEVĚDÍ, CO CHTĚJÍ, A NEDAJÍ POKOJ, DOKUD TO NEDOSTANOU.
UPŘÍMNOST VELKÁ CTNOST.
STRUČNOST JE DUŠÍ VTIPU.
PO OVOCI SE POZNÁ STROM.
KDO CHVÁLÍ, RÁD BY PRODAL. KDO HANÍ, RÁD BY MĚL.
KAŽDÝ MÁ PRÁVĚ TOLIK JEŠITNOSTI, KOLIK MU CHYBÍ ROZUMU.
VESELOST JE DRUHEM ODVAHY.
HODNÍ LIDÉ JSOU PODEZŘELÍ.
KDO SE VYNÁŠÍ, NESTOJÍ VYSOKO.
OSEL OSLU NEJPĚKNĚJŠÍ.
MAJETEK Z NIKOHO NEUDĚLAL BOHÁČE.
PENÍZE JEDNĚM PANUJÍ, DRUHÝM SLOUŽÍ.
VE VELKÝCH VĚCECH DOSTAČÍ VĚDOMÍ, ŽE JSME ALESPOŇ CHTĚLI.
OPRAVDU CHUDÝ JE TEN, KDO SE HONÍ ZA BOHATSTVÍM.
BOHATSTVÍ MOUDRÉMU SLOUŽÍ, HLOUPÉMU VLÁDNE.
ČLOVĚK SI DO HROBU NIC NEVEZME.
„JÁ SE UŽ MĚNIT NEBUDU,“ ŘEKL PAŘEZ.
I PO ŠPATNÉ SKLIZNI JE POTŘEBA ZASÍT.
ŘEČ JE TÍM LEPŠÍ, ČÍM JE KRATŠÍ.
KAŽDÝ VELKÝ ČIN SE ZDÁ Z POČÁTKU BÝT NEMOŽNÝ.
KDE JE VŮLE, TAM JE I CESTA.
BUĎ NEZAČÍNEJ VŮBEC, NEBO DOKONČI.
I MALÝ ČIN JE VÍCE, NEŽ POUHÉ ŘEČI.
NOVÉ KOŠTĚ DOBŘE METE.
DEVATERO ŘEMESEL, DESÁTÁ JE ŽEBROTA.
DOBŘE VYKONÁNO JE VŽDY LEPŠÍ NEŽ DOBŘE ŘEČENO.
ODŘÍKANÉHO CHLEBA NEJVĚTŠÍ KRAJÍC.
JEZDEC, KTERÝ NENÍ MILOVÁN KONĚM DALEKO NEDOJEDE.
DOST VÍ TEN, KDO VÍ, ŽE NIC NEVÍ.
SE SMEKNUTÝM KLOBOUKEM PROJDEŠ CELÝ SVĚT.
KOVÁŘOVA KOBYLA A ŠEVCOVA ŽENA CHODÍ BOSA.
LIŠKA SE ZNOVU DO OKA NECHYTÍ.
ŠPATNÉ JE VĚŘIT VŠEM I NIKOMU.
KDO MLUVÍ, ROZSÉVÁ – KDO MLČÍ, SKLÍZÍ.
ČÍM VÍC MLUVÍŠ, TÍM VÍC PROZRADÍŠ.
METLA VYHÁNÍ DĚTI Z PEKLA.
KŮŇ ŽERE OBROK, DŮCHODCE OB DEN.
MOUDRÝ SE MÝLÍ SEDMKRÁT DENNĚ.
JE DVAKRÁT VÍTĚZ TEN, KDO I SEBE PŘEMŮŽE.
TEPRVE ZÁVORY DĚLÁ, KDYŽ MU KONĚ VYVEDLI.
KDO HODNĚ MLUVÍ, HODNĚ NALŽE.
POD DRSNOU SLUPKOU DOBRÉ JÁDRO.
JE VHODNÉ NECHAT SE POUČIT I OD NEPŘÍTELE.
KDYŽ JE MOŘE KLIDNÉ, MŮŽE BÝT KORMIDELNÍKEM KDOKOLI.
LÉPE JE NEDĚLAT NIC, NEŽ DĚLAT NĚCO ŠPATNĚ.
ŽÁDNÁ PEVNOST NENÍ TAK SILNÁ, ABY NEMOHLA BÝT DOBYTA PENĚZI.
LHÁŘ MUSÍ MÍT DOBROU PAMĚŤ.
CO SE STALO PO ÚVAZE, NENÍ TŘEBA LITOVAT.
NEHREJ – NEPROHRAJEŠ, ALE TAKÉ NEVYHRAJEŠ.
RADŠI MÍT KONÍČKY, KOČIČKY, PTÁČKY – NEŽ SEDĚT DOMA PLAČKY.
VŠE, CO ŘEKNEŠ AŤ MÁ VÝZNAM.
CHYTRÉMU NAPOVĚZ, HLOUPÉHO TRKNI!
MOUDRÝ JE TEN, KDO MLUVÍ MÁLO.
ABY SE TĚ HOLKY CHYTLY, NETANČI JAK SOCHOR V PYTLI.
KDO NĚCO UMÍ, DĚLÁ TO. KDO NEUMÍ NIC, TEN UČÍ.
KLÍČOVÁ DÍRKA SLOUŽÍ ROVNĚŽ K OTEVÍRÁNÍ OČÍ.
ČÍM VÍC BUDEŠ VĚDĚT, TÍM VÍC TAKÉ ZAPOMENEŠ.
BOHATÝ JE TEN, KDO JE MOUDRÝ.
UMĚNÍ LÍBIT SE JE UMĚNÍ PŘEDSTÍRAT.
OTÁZKA NENÍ HŘÍCH.
ÚSTA ZAVÍREJ, OČI OTVÍREJ.
TOHO, CO VÍME JE KAPKA, TOHO CO NEVÍME JE MOŘE.
NA HRUBÝ PYTEL HRUBÁ ZÁPLATA.
STAŘÍ JDOU ŠPATNĚ, ALE RADÍ DOBŘE.
NEPROJEVUJ ÚCTU TOMU, KE KOMU JI NEMÁŠ.
KDO MILUJE NEVĚDA, AŤ MILUJE MEDVĚDA.
JAZYK NECHÁVEJ DOMA A UŠI VENKU.
ŘEČ UCTIVÁ BEZ PROSPĚCHU NEBÝVÁ.
KDYŽ MLUVÍŠ, TVÁ SLOVA BY MĚLA BÝT LEPŠÍ, NEŽ MLČENÍ.
PROTI GUSTU ŽÁDNÝ DIŠPUTÁT.
NEHAS, CO TĚ NEPÁLÍ.
NEČEKEJ, AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, CO JSI DĚLAL V LÉTĚ.
LÉPE SPÁT NEŽ ĎÁBLU SLOUŽIT.
JAKOU RADU MŮŽE DÁT TEN, KDO JI SÁM POTŘEBUJE.
TLUČTE A BUDE VÁM OTEVŘENO.
CHYTNI PŘÍLEŽITOST ZA PAČESY.
PO DOBRÉ OBĚDĚ SI LEHNI, PO ŠPATNÉM SE ANI NEHNI.
ZAMEŤ SI NEJPRVE PŘED VLASTNÍM PRAHEM.
CO MŮŽEŠ ROZHODNOUT JEN JEDNOU, DLOUHO ROZVAŽUJ.
ČÍ CHLEBA JÍŠ, TOHO PÍSEŇ ZPÍVEJ.
KDO CHCE PROMLUVIT VHODNĚ, TEN MUSÍ PŘEMÝŠLET HODNĚ. KDO TI DRÁSÁ NERVY, S TÍM SE DARMO NERVI.
ČIŇ ČERTU DOBŘE, PEKLEM SE TI ODMĚNÍ. Z ŘADY NUL SE SNADNO UDĚLÁ ŘETĚZ. PSI ŠTĚKAJÍ NA TOHO, KOHO NEZNAJÍ. OSUD MNOHÉHO ZPROSTÍ TRESTU, ALE NE STRACHU.
MOC S MOCÍ SE RÁDA POTÝKÁ.
KDO CHCE PLOUT PROTI PROUDU, AŤ OD NĚJ NEŽÁDÁ, ABY ZMĚNIL SMĚR.
LAKOMEC MÁ VŽDYCKY NOUZI.
MOUDRÝ ČLOVĚK NEDĚLÁ TUTÉŽ CHYBU DVAKRÁT.
ZISK JE NENASYTNÝ.
STŘELNÁ RÁNA SE DÁ VYLÉČIT, ALE RÁNA ZPŮSOBENÁ JAZYKEM NIKDY.
ZAHÁLKA JE POČÁTKEM HŘÍCHU.
DLUH ZLÝ DRUH.
NENÍ VĚTŠÍ CBYBY, NEŽ PŘESTAT ZKOUŠET.
KDYŽ SE NĚKOMU NECHCE, JE TO HORŠÍ, NEŽ KDYŽ NEMŮŽE.
MUDRC HLEDÁ VŠECHNO V SOBĚ. NEROZUMNÝ ČLOVĚK VŠECHNO V DRUHÉM. KONFUCIUS
SUVERÉNNĚ A SKÁLOPEVNĚ HODNOTÍ JEN HLUPÁK, MOUDRÝ ČLOVĚK JE VŽDY PLNÝ POCHYBNOSTÍ. D. GRUBER
ROZUMNÝ ČLOVĚK SE PŘIZPŮSOBUJE SVĚTU, NEROZUMNÝ CHCE SVĚT PŘIZPŮSOBIT SOBĚ. PROTO VEŠKERÝ POKROK POCHÁZÍ OD TĚCH NEROZUMNÝCH. GEORGE BERNARD SHAW
PAMĚŤ SE ZVĚTŠUJE PĚSTOVÁNÍM, TAK JAKO VŠE OSTATNÍ. MŮŽEME DOKONCE ŘÍCI, ŽE SE NIC TAK NEZVĚTŠUJE, VĚNUJE-LI SE TOMU PÉČE, A NIC TAK NEHYNE, JE-LI TO ZANEDBÁVÁNO, JAKO PAMĚŤ. QUINTILIANUS
MOUDRÝ JE, KDO SE U KAŽDÉHO NĚČEMU PŘIUČÍ. TALMUD
HLUPÁK, AŽ KDYŽ JE PO VŠEM O TOM PŘEMÝŠLÍ. SAKJA-PANDITA
DOVEDNĚ V PRAVÝ ČAS BLÁZNEM SE TVÁŘIT – TOŤ NEJVYŠŠÍ MOUDROST. ERASMUS ROTTERDAMSKÝ
ZAHRABALI DO ŘÁDKU OŠATKU „MOŽNÁ“ – NIC NEVZEŠLO! IRSKÉ PŘÍSLOVÍ
PRO SLÍBENÉ JEĎ NA RYCHLÉM KONI, LEČ NEDOSTANEŠ! POLSKÉ PŘÍSLOVÍ
SLOVA JSOU JAKO LISTÍ NA STROMĚ – KDE JE HO NEJVÍC, TAM NEJMÉNĚ OVOCE. GOETHE
SLOVA SE NEPOČÍTAJÍ ANI NEMĚŘÍ, ALE VÁŽÍ. CARLYE
VODA OČIŠŤUJE ZVNĚ – SLZY ZEVNITŘ. FINSKÉ PŘÍSLOVÍ
MOZEK BLBCE PŘETRÁVÁ FILOSOFII V SLABOMYSLNOST, VĚDU V POVĚRU A UMĚNÍ V PUNTIČKÁŘSTVÍ. SHAW
EXISTUJÍ TŘI DLUHY BOHATSVÍ: NEJVĚTŠÍ DUCHA, DRUHÉ TĚLA A TŘETÍ TO VNĚJŠÍ. CICERO
ČERT VŽDY NA VELKOU HROMADU NOSÍ. SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE-LI V SÁZCE MET VYVOLENÁ – TŘEBA PŘED OSLEM JDI NA KOLENA. TAMILSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ ČTOU JEN PROTO, ABY NEMUSELI MYSLET. LICHTENBERG
SVĚT POTŘEBUJE LIDI, KTEŘÍ DOVEDOU NĚCO VYKONAT, NE LIDI, KTEŘÍ UMJÍ VYSVĚTLOVAT, PROČ NĚCO NEUDĚLALI. H. ROWLANDOVÁ
SMYSL ČINŮ JE SROZUMITELNĚJŠÍ NEŽ SMYSL SLOV. SKOTSKÉ PŘÍSLOVÍ
K DOKONALOSTI VEDOU DVĚ CESTY: PROŽITÉ ZKUŠENOSTI, TO JE CESTA BOLESTIVÁ, A PŘEMÝŠLENÍ, TO JE CESTA UŠLECHTILÁ. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
LÉPE NEZAČÍT, NEŽ NEDOKONČIT. ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ MÁME LEPŠÍ, DOBRÝ DŮVOD PADÁ. SHAKESPEARE
PŘEDSTÍRAT HLOUPOST NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ JE MOUDROST. CATO
PTÁK, JENŽ NA DVĚ VĚTVE SEDNE JEDNÍM RÁZEM – SPADNE NA ZEM. CHORVATSKÉ
MOHLO BY PRŠET VŠUDE KOLEM – PRŠÍ JEN NAD VLASTNÍM POLEM. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
NULLUM MAGNUM INGENIUM SINE MIXTURA DEMETIAE. ŽÁDNÝ VELKÝ DUCH NENÍ BEZ TROCHY BLÁZNOVSTVÍ. SENECA
NETAHEJ MRTVÉHO LVA ZA VOUSY!(HANOBENÍ) LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEHNĚVAT SE, TO PROZRAZUJE NĚKDY SPÍŠ DUŠEVNÍ NETEČNOST, NEŽ VÁŽNOU POVAHU. AVŠAK RŽET NA UZDĚ SVÉ CITY A SVŮJ JAZYK, KDYŽ JSI ROZHNĚVÁN, NEBO I MLČET A MÍT VE SVÉM MOCI SVÁ DUŠEVNÍ HNUTÍ A SVÉ ROZRUŠENÍ, TO SVĚDČÍ O NEVŠEDNÍCH SCHOPNOSECH, KDYŽ UŽ NE O DOKONALÉ MOUDROSTI. CICERO
HNĚV – NEPŘÍTEL, ROZUM – SPOJENEC. KARAKALSKÉ
PRO TOHO, KDO SE NESE V NOSÍTKÁCH, JSOU STAROSTI TĚCH, CO HO NESOU, MÍŇ NEŽ LOŇSKÉ SNĚHY. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
HOST SI POZVAL HOSTA – HOSTITEL VYHNAL OBA. GRUZÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
HOST VŽDY UDĚLÁ RADOST: BUĎTO TÍM, ŽE PŘIJDE, NEBO TÍM, ŽE ODEJDE. PORTUGALSKÉ PŘÍSLOVÍ
SEDMKRÁT UPADNEŠ, OSMRKRÁT VSTAŇ. KIRGIZSKÉ
KDO NEMÁ NIC, RÁD BY NĚCO, KDO NĚCO MÁ, SCHLAMST BY VŠECKO. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
KŘIVÉ DŘÍVÍ SE NAROVNÁ AŽ V OHNI. ALBÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDO NEMÁ PENĚZ, JE CHUD, KDO NEMÁ DRUHA, JE CHUDŠÍ, KDO NEMÁ SRDCE, JE NEJCHUDŠÍ NA SVĚTĚ. J. K. TYL, DOSTOJEVSKIJ
NEJHORŠÍ ZPŮSOB CHUDOBY – CHUDOBA DUCHA. ANGLICKÉ
BLÁHOVEC VLASTNÍ PŘEDNOSTI VYNÁŠÍ NA POVRCH, MOUDRÝ JE SKRÝVÁ UVNITŘ – V NEDOHLEDNU. SENECA
SLÁMA NA VODĚ PLAVE, KDYŽ JI TAM NĚKDO VRH, DRAHOKAM RYCHLE PONOŘÍ SE KE DNU. SAKJA-PANDITA
LEPŠÍ NEŽ JEDNOU CHYBIT – DVAKRÁT I TŘIKRÁT SE ZEPTAT. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
JÍZLIVÁ ŘEČ ZRAŇUJE KAŽDÉHO VÍC NEŽ BITÍ. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
VÍC TI PROSPĚJE ŽIVÝ HLAS A STYK S MOUHDRÝMI NEŽ KDNIHY, PROTOŽE DLOUHÁ JE CESTA LEMOVÁNA PŘÍKAZY, KRÁTKÁ A ÚSPĚŠNÁ ŘÍDÍCÍ SE PŘÍKLADY. SENECA
NEVĚŘTE VŠEMU, CO SE VÁM K VĚŘENÍ PŘEDKLÁDÁ: ZKOUMEJTE VŠE A PŘESVĚDČUJTE SE O VŠEM SAMI. KOMENSKÝ
TÍM VÍC JE VŠE LACINÉ, ČÍM VÍC MÁŠ V KAPSE PENĚZ. IRSKÉ PŘÍSLOVÍ
TAK DLOUHO RAK SI Z KOTLE DĚLÁ VTIPY, DOKUD V NĚM VODA NEZAKYPÍ. SINHÁLSKÉ PŘÍSLOVÍ
NENUŤ LENOCHA K PRÁCI, RADĚJI SÁM SE DÍLA CHOP – LEČ SE PO NĚM NADŘEŠ DVOJNÁSOB. FINSKÉ PŘÍSLOVÍ
JEN DÝNĚ ROSTE V LEŽE. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
KDE TO NEZVLÁDNEŠ SILOU, UŽIJ LSTI. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
LEST JE KRÁTKOZRAKÁ, VIDÍ DOBŘE TO, CO MÁ U SAMÉHO NOSU, NA DÁLKU VŠAK JE SLEPÁ. PROTO ČASTO UPADÁ SAMA DO PASTI, KTEROU NASTROJILA JINÝM. A. I. GONČAROV
MILOSRDNÁ LEŽ LEPŠÍ NEŽ-LI VRAŽEDNÁ PRAVDA. PERSKÉ PŘÍSLOVÍ
LHÁT MÁŠ DOVOLENO, KDYŽ TI JDE O ŽIVOT, MAJETEK, ČI DOBRÉ JMÉNO. INDICKÉ PŘÍSLOVÍ
O CIZÍM NEŠTĚSTÍ AŽ PO OBĚDĚ.(LHOSTEJNOST) TAMILSKÉ PŘÍSLOVÍ
VČASNÁ PROZÍRAVOST JE LEPŠÍ NEŽ POZDNÍ LÍTOST. WALTHER
NEZÍSKÁ, KDO SE BOJÍ ZTRATIT. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
V KAPCE NENÍ VODY ANI PRO VRABCE – ALE KÁMEN PRORAZÍ.(VYTRVALOST) ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ MÁ BÁBA HLAD, ŘEKNE: „HOĎTE MASO NA PEKÁČ, AŤ SE DĚTI NAJEDÍ.“ AMCHRSKÉ PŘÍSLOVÍ
MÍNĚNÍ JEDNOHO MOUDRÉHO VÁŽÍ VÍC NEŽ PRESTIŽ DAREBÁKŮ A PROHLÁŠENÍ TISÍCŮ IDIOTŮ. VOLTAIRE
V MLČENÍ BÝVÁ NĚKDY NEJVĚTŠÍ VELKOMYSLNOST. WILDE
KDO MLUVÍ, CO CHCE, USLYŠÍ, CO NECHCE. PUBLIUS TERENTIUS AFER
MNOHO ŘEČÍ, MÁLO ROZUMU. GELLIUS
DOVEDNĚ V PRAVÝ ČAS BLÁZNEM SE TVÁŘIT – TOĎ NEJVYŠŠÍ MOUDROST. ERASMUS ROTTERDAMSKÝ
ČETLI VLKOVI LEKCI Z MRAVOUKY. PŘERUČIL JE: „ČTĚTE RYCHLEJI, STÁDO SE MI VZDALUJE ZA HORU.“ ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
DUM SPIRO, SPERO.DOKUD DÝCHÁM, DOUFÁM. CICERO
KDYŽ JSEM OD PŘÍRODY MÉNĚ NADÁN, MÁM SE SNAD PROTO VZDÁVAT SVÉHO SNAŽENÍ? EPIKTETOS NEBUDE LEPŠÍ NEŽ SOKRATES, ALE JEN KDYŽ NEBUDE HORŠÍ. EPIKTETOS
KDYKOLI SE PŘIMÍSÍ NĚJAKÉ NAŘIZOVÁNÍ, NAŠE MYSL HNED CÍTÍ ODPOR A ODVRACÍ SE. KOMENSKÝ
KDE TĚ RÁDI VIDÍ, TAM CHOĎ ZŘÍDKA, A KDE NERADI, TAM NIKDY. B. NĚMCOVÁ
HŘBITOVY JSOU PLNÉ NENAHRDITELNÝCH LIDÍ. CLEMENCEAU
NENÁVIST, VYVOLANOU SPRÁVNÝM KONÁNÍM, JSEM NIKDY NEPOVAŽOVAL ZA NENÁVIST, ALE ZA SLÁVU NEBO ZÁVIST. CICERO + DODATEK Z.M.
KDYŽ NĚKDO PŘED TEBOU PROHLÁSÍ, ŽE SPOLKNE SEKYRU, PODRŽ MU TOPŮRKO.(NEODPOROVÁNÍ) INDICKÉ PŘÍSLOVÍ
BIS AD EUNDM LAPIDEM OFFENDERE.DVAKRÁT ZAKOPNOUT O TEN SAMÝ KÁMEN. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
KOPŘIVY TRHATI NEJLÉPE CIZÍMA RUKAMA. POLSKÉ
NESPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM JE CTNOST. NESPOKOJENOST S JINÝMI JE CHYBA A POČÁTEK VELKÉHO TRÁPENÍ. KONFUCIUS
KDO NEPOBÝVAL V PEKLE, NENAJDE ZALÍBENÍ ANI V RÁJI. KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ
BÝT UPŘÍMNÝ, TO MOHU SLÍBIT, BÝT NESTRANNÝ NE. GOETHE
DOBRÁ MYSL V NEŠTĚSTÍ ZAŽENE HNED PŮLKU ZLA. PLAUTUS
SLADKÉ SPOLKNI, HOŘKÉ VYPLIVNI. FINSKÉ PŘÍSLOVÍ
NENÍ HANBOU ČESTNÝ NEÚSPĚCH, ALE STRACH Z NEÚSPĚCHU. HENRY FORD
ZMRZLÁ ZMIJE TOHO ZAVRAŽDÍ, KDO JI VZAL A OHŘÁL V PODPAŽÍ. ARMÉNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ČIŇ ČERTU DOBŘE, PEKLEM SE TI ODMĚNÍ. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
ASI PROTO, ŽE SAMI TOHO TAK MÁLO VÍME, LÍBÍ SE NÁM NA PRVNÍ POHLED LIDÉ CHUDÍ DUCHEM. NIETZSCHE (ZKRÁTIL Z.M.)
NESVĚŘUJ VŠE JEDNÉ LODI!(OBEZŘETNOST, OPATRNOST) ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
NENÍ NA SVĚTĚ ČLOVĚKA, ABY SE ZALÍBIL VŠEM. OVIDIUS
I POCHOD NA TISÍC MIL ZAČÍNÁ PRVNÍM KROKEM. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
NA ZÍTŘEK ODKLÁDEJ JEDINÉ – HNĚV. KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ
NA SEBE HLEĎ JAK OSTŘÍŽ, NAD BLIŽNÍM PŘIMHUŘ OČI. NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
JAK SE ODPOVÍDÁ PABLBOVI? TÍM, ŽE SE MU SLOVY NEODPOVÍ. FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEODSUZUJ BLIŽNÍHO SVÉHO, DOKUD NEJSI NA JEHO MÍSTĚ. TALMUD
K ODVAZE NUTÍ MNE STRACH... OVIDIUS
SVOBODA JE BEZCENNÁ, NEOBSAHUJE-LI TAKÉ SVOBODU SE MÝLIT. GÁNDHÍ
MÁLO BY TOHO BYLO NA SVĚTĚ PODNIKNUTO, KDYBYCHOM POŘÁD HLEDĚLI NA TO, JAK TO DOPADNE. LESSING
KDYŽ DVA ŘEKNOU, ŽE MÁŠ AKORÁT, BĚŽ SPÁT.(OPILOST) RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
HLUPÁK NESNÁŠÍ OPONENTA – OPILEC ABSTINENTA. IRSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE ROZUMNÝ, KDO SE NERMOUTÍ PRO TO, CO NEMÁ, NÝBRŽ PRO TO, CO MÁ. DEMOKRITOS
ŽENA VONÍ PĚKNĚ, KDYŽ NEVONÍ NIČÍM. PLAUTUS
NA LOĎ VEZE VŮZ – NA SOUŠI VŮZ VEZE LOĎKU. TAMILSKÉ PŘÍSLOVÍ
PENÍZE JSOU JAKO JEŽEK. SNADNĚJI SE DAJÍ CHYTIT, NEŽ UDRŽET. ARCHILOCHOS
DÁVAT – I JEDEN PENÍZEK ZDÁ SE MNOHO; BRÁT – I TISÍC JE MÁLO. UZBECKÉ PŘÍSLOVÍ
UTÍKEJ OD DOBRA A ZACHRÁNÍŠ SE PŘED ZLEM. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
POCTIVÍ LIDÉ NEBÝVAJÍ BOHATÍ. BOHATÍ NEBÝVAJÍ POCTIVÍ. LAO-C
POCTIVOST JE CTNOST, ALE KDYŽ SI DŘÍVÍ NENAKRADEŠ, ZMRZNEŠ. RUMUNSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEŠŤASTNÝ TAKOVÝ DŮM BÝVÁ, KDE KOHOUT MLČÍ A SLÍPKA ZPÍVÁ. SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHRDÁ MNOU NĚKDO? JEHO VĚC. MOJE VĚC JE, ABYCH NEBYL PŘISTIŽEN, ŽE ČINÍM NEBO MLUVÍM NĚCO HODNÉHO OPOVRŽENÍ. MARCUS AURELIUS
UŽ JE PO NÍ, PO SVINI, ALE „CHRO-CHRO“, „CHRO-CHRO“ – TO NÁM JEŠTĚ V UŠÍCH ZNÍ.(POMLUVA) TURKMENSKÉ PŘÍSLOVÍ
MOUDRÉ UCHO NEPOSLOUCHÁ, CO HLOUPÁ PUSA POVÍDÁ. BOŽENA NĚMCOVÁ (PŘEVZALA TO Z HAMLETA OD SHAKESPEARA)
VLK HLADY SOTVA PLETE HNÁTAMA, A LIDI VRČÍ: „PROKLATEC! ZASE SE TAK NAŽRAL, ŽE HO VLASTNÍ NOHY NENESOU. KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDO ZNÁSILŇUJE OKOLNOSTI, TOHO OKOLNOSTI ROVNĚŽ ZNÁSILNÍ, DO JIM VŠAK USTUPUJE, TOMU I ONY USTOUPÍ. VIDÍŠ-LI, ŽE TI OKOLNOSTI NEJSOU PŘÍZNIVY, NEPROTIV SE JIM, ALE PŘENECH VŠE PŘIROZENÉMU BĚHU, NEBOŤ KDO BOJUJE PROTI OKOLNOSTEM, STÁVÁ SE JEJICH OTROKEM, TEN VŠAK, KDO SE JIM PODDÁVÁ, STÁVÁ SE JEJICH PÁNEM. TALMUD (MÁ PRAVDU???)
CÍTÍ LI KDO SVOU VNITŘNÍ CENU, NEVŠÍMÁ SI LESKU. TÍM VÍCE SI HO VŠAK VŠÍMÁ TEN, JENŽ ZNÁ SVOU CHATRNOST. V. ZAHRADNÍK
POZDĚ ZAHŘÍVAT PŘIKRÝVKOU – MÍSTO DOMÁCÍCH KAMEN – MANŽELŮV NÁHROBNÍ KÁMEN. JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ
PRACUJME BEZ DLOUHÉHO HLOUBÁNÍ, JE TO JEDINÝ ZPŮSOB, JAK SI UDĚLAT ŽIVOT SNESITELNÝM. VOLTAIRE
JEDEN Z PRÁCE BOHATÝ – DRUHÝ HRBATÝ. POLSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE TUZE NEBEZPEČNÉ MÍT PRAVDU VE VĚCECH, V NICHŽ SE ZMÝLILI MOCNÍ. VOLTAIRE
JAKO BUBEN: PLNO KRAVÁLU – A UVNITŘ NIC. ARABSKÉ
EST SERMO TANTO MELIOR, QUANTO BREVIOR. ŘEČ JE TÍM LEPŠÍ, ČÍM JE KRATŠÍ. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
DŘÍV NEŽ SI USMYSLÍŠ UKRÁST MINARET, VYKOPEJ PRO NĚJ SKRÝŠ. SENECA
DO STUDNY NENAPLIJEŠ, MOŽNÁ Z NÍ BUDEŠ PÍT.(PŘEDVÍDAVOST) GOGOL
NEBUĎ MOTYKOU – VŠECHNO K SOBĚ; BUĎ PILOU – JEDNOU KE MNĚ, JEDNOU K TOBĚ. TÁDŽICKÉ
NEZLOB SE NA ZRCADLO, MÁŠ-LI KŘIVOU HUBU. UKRAJINSKÉ PŘÍSLOVÍ
LIDÉ DŮVĚŘUJÍ VÍCE OČÍM NEŽ UŠÍM: Z TOHO VYPLÝVÁ, ŽE DLOUHÁ JE CESTA POUČOVÁNÍM, KRÁTKÁ A ÚČINNÁ PŘÍKLADY. SENECA
VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT.SLOVA POVZBUZUJÍ, PŘÍKLADY TÁHNOU. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
I VODU PIJ S MÍROU, DÍVÁ-LI SE NA TEBE DÍTĚ. KOREJSKÉ PŘÍSLOVÍ
DLOUHO PŘIPRAVOVANÝ BOJ – RYCHLÉ VÍTĚZSTVÍ. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
NATURAM EXPELLAS FURCA, TAMEN USQUE RECURRET.VYHÁNĚJ PŘÍRODU VIDLEMI, ONA SE PŘECE ZAS VRÁTÍ. HORATIUS
NE PŘÍRODĚ POROUČET, PŘÍRODU POSLOUCHAT! BACON
I Z MALÉHO DOMU VYCHÁZÍ ČASTO VELKÝ MUŽ.(PŮVOD) KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEKONEČNOU MALOST PROVÁZÍ BEZMEZNÁ PÝCHA. VOLTAIRE
PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD. ČESKÉ
ROZDÁVAT RADY JE ZBYTEČNÉ. MOUDRÝ SI PORADÍ SÁM A HLUPÁK STEJNĚ NEPOSLECHNE. SENECA
PROSPĚŠNÁ BÝVÁ RADA JEN V JEDNOM PŘÍPADĚ – KDYŽ JDE POKORA K MOUDROSTI NA RADU. K. H. BOROVSKÝ
UDÍLET RADY JE VŽDY CHYBOU, ALE DÁŠ-LI DOBROU RADU, NEBUDE TI ODPUŠTĚNO NIKDY. SHAW
NETAHEJ SPÍCÍHO TYGRA ZA FOUSY. INDICKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽENA VE SPOLEČNOSTI ANDĚL,NA ULICI MÍLIUS,DOMA ĎÁBEL. FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
NAPJAL JSI TĚTIVU – STŘÍLEJ.(VÁHÁNÍ, NEROZHODNOST) JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZÁZRAK – DĚŤÁTKO SE NARODILO: SEDM LET – A MOUDŘEJŠÍ NEŽ DĚD. RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
CO BYS RÁD ŘEKL DNES, ŘEKNI RADĚJI ZÍTRA. JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ
KAŽDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NEMNOHÝM MOUDROST. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
MNOHO NAMLUVENO – MÁLO ŘEČENO. ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
NENÍ HANBA MLČET, KDYŽ NENÍ CO ŘÍCT. STAROČESKÉ PŘÍSLOVÍ
NIC NEPROSPÍVÁ TAK JAKO ŽÍT V ÚSTRANÍ, MÁLO MLUVIT S LIDMI A MNOHO SÁM SE SEBOU. SENECA
SAMOTA JE NEJLEPŠÍ PĚSTOUNKOU MOUDROSTI. STERNE.
MOUDRÝ ČLOVĚK JE NEJMÉNĚ SÁM, KDYŽ JE SÁM. SWIFT
SAMOTA JE VLASTÍ VELIKÝCH DUŠÍ. F. BACON
BUDIŽ SRDCE ŠŤASTNÉ NEBO TRPÍCÍ, VŽDY POTŘEBUJE JEŠTĚ JEDNO KU SOBĚ. B. NĚMCOVÁ
DÍLO SAMO CHVÁLÍ SVÉHO TVŮRCE. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEJVĚTŠÍ ZLO, JÍMŽ TRPÍ SVĚT, NENÍ SÍLA ZLÝCH, NÝBRŽ SLABOST DOBRÝCH. ROLLAND
PÝCHA ČLOVĚKA SNIŽUJE, ALE CHUDÝ DUCHEM DOSAHUJE SLÁVY. BIBLE
ČINY, NE SLOVA. GENERÁL HOCHE.
MOUDRÝ SLOVA ŽVÝKÁ – A POLYKÁ. MAĎARSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEJMOCNĚJŠÍ VODOU NA SVĚTĚ JSOU ŽENSKÉ SLZY. J. MORLEY
JE TO PŘÍLIŠ VELKÁ CENA ZA SMÍCH, JESTLIŽE SPOČÍVÁ V ÚJMĚ NA CTI. QUINTILIANUS (MNOZÍ SI TO NEUVĚDOMUJÍ)
BÁT SE SMÍCHU, ZNAMENÁ NESNÁŠET PRAVDU. TURGENĚV
V NIČEM NEODHALUJÍ LIDÉ ZŘETELNĚJI SVOU POVAHU, JAKO V TOM, ČEMU SE SMĚJÍ. GOETHE
LITTERA SCRIPTA MANET.CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
UTÍKAL PŘED JELENEM – NARAZIL NA TYGRA. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
KOHO BOHOVÉ MILUJÍ, TEN UMÍRÁ MLÁD. PLAUTUS
PŘEMÝŠLENÍ O SMRTI JE PŘEMÝŠLENÍM O SVOBODĚ. M. DE MONTAIGNE
PES, KTERÝ HLEDÁ, KOST SI NAJDE.(SNAHA) BASKICKÉ PŘÍSLOVÍ
NA KONĚ, CO SE SNAŽÍ, DVOJNÁSOB KOŽÍ VLOŽÍ, ALE JEN JEDNU MÍRKU BOBŮ DO ŽLABU. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
KDO SE SNAŽÍ DOJÍTI VELKÉHO CÍLE, NESMÍ MYSLITI NA SEBE. TURGENĚV
MUDRC, SROVNÁME-LI HO S JINÝMI LIDMI, POKUD JDE O ŽIVOTNÍ NEZBYTNOSTI, DOVEDE SPÍŠ ROZDÁVAT NEŽ PŘIJÍMAT. TAK VELIKÝ POKLAD NAŠEL VE SVÉ SOBĚSTAČNOSTI. EPIKUROS
VELKÝ ČLOVĚK JE POVZNESEN NAD URÁŽKU, NESPRAVEDLNOST, BOLEST I POSMĚCH, A BYL BY VLASTNĚ NEZRANITELNÝ, KDYBY NETRPĚL SOUCITEM. LA BRUYÉRE
AUDIATUR ET ALTERA PARS!BUDIŽ SLYŠENA I DRUHÁ STRANA. SENECA
KDO ROZHODL SPOR ANIŽ VYSLECHL DRUHOU STRANU, NEBYL SPRAVEDLIVÝ, I KDYBY ROZHODL SPRAVEDLIVĚ. SENECA
SPÁNEK JE PRO ČLOVĚKA TOTÉŽ, CO NATAHOVÁNÍ PRO HODINY. SCHOPENHAUER
SPÁNEK JE JAKO ZLATO: ČÍM DÉLE SPÍŠ, TÍM VÍCE PO SPANÍ BAŽÍŠ. SKOTSKÉ PŘÍSLOVÍ
SPĚCH JE NEPOZORNÝ A SLEPÝ. LIVIUS
KDO PŘÍLIŠ SPĚCHÁ, BUDE HOTOV POZDĚJI. ŽIDOVSKÉ PŘÍSLOVÍ
CHVAT SI LÁME NOHY. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
KDO NEMÁ OSLA, NEMUSÍ SE STARAT O SENO. PERSKÉ PŘÍSLOVÍ
PROKÁŽETE NEJVĚTŠÍ SLUŽBU STÁTU A NÁRODU, KDYŽ POZDVIHNETE NIKOLIV STŘECHY DOMŮ, ALE DUŠE OBČANŮ, NEBOŤ JE LÉPE, ABY VELKÉ DUŠE PŘEBÝVALY V MALÝCH DOMECH, NEŽ ABY NÍZKÉ DUŠE ČÍHALY V PŘÍBYTCÍCH VELKÝCH. EPIKTETOS
DNES CTÍ TĚ ZA SVATÉHO, ZÍTRA BUDEŠ SVIŇÁK. K. H. BOROVSKÝ
RIDE, SI SAPIS.JSI-LI MOUDRÝ VESEL SE. MARTIALIS.
NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK, JAKO STARÝ ČLOVĚK. SOFOKLES
VAŽ SI STARCE I TEHDY, KDYBY ZE STAŘECKÉ SLABOSTI POZAPOMNĚL SVÝCH VĚDOMOSTÍ. TALMUD
PŘI VELKÝCH VÝKONECH ZÁVISÍ NA TĚLESNÉ SÍLE, OBRATNOSTI NEBO RYCHLOSTI, ALE NA ROZVAZE, VÁŽNOSTI A SPRÁVNÝCH NÁZORECH, A TO JSOU PŘEDNOSTI, O KTERÉ STÁŘÍ NEJEN NENÍ OCHUZOVÁNO, ALE KTERÉ MU DOKONCE PŘIBÝVAJÍ. CICERO
STATEČNÉMU JE KAŽDÁ CESTA SCHŮDNÁ. ADAM VRATISLAV Z MITROVIC
MNOHÝCH SE MUSÍ BÝT, KOHO SE MNOZÍ BOJÍ. SENECA ML.
STATEČNÉMU JE KAŽDÁ CESTA SCHŮDNÁ. ADAM VRATISLAV Z MITROVIC
STŘEDNÍ CESTOU PROJDEŠ NEJBEZPEČNĚJI. OVIDIUS
NĚKDY JE PŘÍJEMNÉ ZTRATIT ROZUM. SENECA (VÝŇATEK Z CITÁTU)
ČLOVĚK MUSÍ HODNĚ STUDOVAT, ABY MÁLO VĚDĚL. CH.-L. DE MONTESQUIEU
NA RTECH JMÉNO BOŽÍ – POD PAŽÍ KRADENÉ ZBOŽÍ. NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
ANI NEJLEPŠÍ SOKOL NIČEHO NEULOVÍ, KDYŽ SE MU NEDOVOLÍ VZLÉTNOUT. JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ
FORTES FORTUNA ADIUVAT.ODVÁŽENÉMU ŠTĚSTÍ PŘEJE. TERENTIUS
CHODÍ ŠTĚSTÍ DOKOLA, SEMTAM PADNE NA VOLA. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ VCHÁZÍ VÍNO, ODCHÁZÍ TAJEMSTVÍ. ARMÉNSKÉ PŘÍSLOVÍ
CHARTA NON ERUBESCIT.PAPÍR SE NEČERVENÁ. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
PLNÁ LÁHEV MLČÍ, POLOPRÁZDNÁ ŽBLUŇKÁ. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZABÝVAJÍCE SE SVÝMI BOLESTMI, ZVĚTŠUJEME JE; PŘEMÍTAJÍCE O SVÝCH SLABOSTECH, POSILUJEME JE. KELLER
UČENÍ – JE JAKO PROTI PROUDU PLAVÁNÍ: USTANEŠ NA CHVÍLI, VRÁTÍŠ SE O MÍLI. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
CHYTRÝ SE UČÍ 5 LET, HLUPÁK TO STIHNE ZA DEN. VIETNAMSKÉ PŘÍSLOVÍ
SMÍCH A ÚSMĚV JSOU BRÁNA A DVEŘE, JIMIŽ SE MŮŽE DOSTAT DO ČLOVĚKA MNOHO DOBRÉHO. MORGENSTERN
ÚSPĚCH VTÁHNE MNOHÉ DO ZÁHUBY. PHAEDRUS
NEMÁŠ-LI TRPĚT, MUSÍŠ BÝT ČINNÝ. KDYKOLIV BUDEŠ MOCI ZNIČIT SVOU NUDU NEBO SVÉ UTRPENÍ ČINNOSTÍ, UČIŇ TAK BEZ ROZMYŠLENÍ. DELACROIX
VE VŠECH VĚCECH JE NĚCO UŽITEČNÉHO, TŘEBA ŽE JEN VE SKRYTÉ PODOBĚ. CICERO
UŽITEČNÝ JAKO TOPOL – ANI PLODY ANI STÍN. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
JE LEPŠÍ PUSTIT SE ODVÁŽNĚ DO VŠEHO, I ZA CENU, ŽE V POLOVINĚ PŘÍPADŮ UTRPÍŠ NEZDAR, NEŽ VŠEHO SE OBÁVAT A NIKDY NIC NEZKUSIT. HERODOTOS
MŮŽEŠ SE ROZPŮLIT, A VYČTOU TI, ŽE SES NEROZČTVRTIL. RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
VELKÝ DUCH JE POVZNESEN NAD URÁŽKY, NESPRAVEDLNOST, BOLEST, POSMĚCH. BYL BY NEZRANITELNÝ, KDYBY NETRPĚL SOUCITEM. LA BRUYÉRE
VÝŠKU VĚŽE ODVOZUJEME Z DÉLKY JEJÍHO STÍNU, VELIKOST MUŽE Z MNOŽSTVÍ JEHO ZÁVISTNÍKŮ. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
MYŠ BYLA ROZEZLENA NA HORU. DOCELA ROZPRÁŠIT JI CHTĚLA. HORA O TOM VŮBEC NEVĚDĚLA. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
ZVYKEJME SI DRŽET DALEKO OD SEBE NÁDHERU A OCEŇOVAT VĚCI DLE JEJICH HODNOTY UŽITEČNÉ A OKRASNÉ. SENECA
JEDNOU VIDĚT LEPŠÍ, NEŽ STOKRÁT SLYŠET. JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ
BUDEŠ-LI SE S OSLY STÝKAT, ZAČNEŠ JAKO OSEL HÝKAT. KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ
PRVNÍ VELBLOUD V KARAVANĚ – PRVNÍ NA RÁNĚ.(VŮDCE) TURKMENSKÉ PŘÍSLOVÍ
MLÍČKA VĚTŠÍ MISKA TOMU, KDO VÍC VŘÍSKÁ. TAMILSKÉ PŘÍSLOVÍ
COPY SE ROZČESÁVAJÍ OD KONCE.(VYŠETŘOVÁNÍ) OSETIMSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ VZNEŠENÝ MUŽ SE HNĚVÁ, ODPUSTÍ, ODPROSÍŠ-LI.NÍZKÉHO ODPROSÍŠ, JEŠTĚ VÍC DÁ TI HNĚV ZNÁT. SAKIA-PANDITA
MLADÍ LEŽÁCI – STAŘÍ ŽEBRÁCI. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
ZLODĚJINA, ZRADA A RYBAŘENÍ VEDOU K ZÁHUBĚ. NEPÁLSKÉ PŘÍSLOVÍ
ACTA EST FABULA.HRA JE U KONCE. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
CO SE NEDÁ VRÁTIT, NA TO CO NEJRYCHLEJI ZAPOMENOUT. ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZASLEPENOST BÝVÁ KRÁTKÁ, LÍTOST DLOUHÁ. KONFUCIUS
CANES PLURIMUN LATRANTES RARO MORDENT.PSI, KTEŘÍ NEJVÍCE ŠTĚKAJÍ, ZŘÍDKA KOUŠOU.(ZASTRAŠOVÁNÍ) LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
ČLOVĚK UDĚLÁ HODNĚ, ABY HO MILOVALI, A VŠECHNO, ABY MU ZÁVIDĚLI. TWAIN
NEDEJ NA ZAČÁTEK, NA KONEC SE SPOLÉHEJ. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE LÉPE LITOVAT, ŽE JSME NĚCO ZAŽILI, NEŽ LITOVAT, ŽE JSME NEZAŽILI. BOCCACCIO
ZBABĚLOST JE, KDYŽ VÍME, CO MÁME ČINIT A NEČINÍME TAK. CONFUCIUS
ŽÁDNÝ MEČ NEMÁ JEN JEDNO OSTŘÍ, KAŽDÝ MÁ 2: KDO JEDNÍM ZRAŇUJE, DRUHÝM RANÍ SÁM SEBE. HUGO
DECIPIT FRONS.ZDÁNÍ KLAME. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZDVOŘILOST DĚLÁ S LIDMI TOTÉŽ, CO TEPLO S HOSTEM. SCHOPENHAUER
NIKOMU JEŠTĚ NEUŠKODILO, BYL-LI ZDVOŘILÝ. TUCHOLSKÝ
KDYŽ PO ROZLOUČENÍ VYPROVODÍŠ HOSTA, S LOUČÍ NA ZÁPRAŽÍ, BUDE TĚ NA SVÉM PRAHU VÍTAT S LUCERNOU. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZA KOLEKTIVNÍ ZLOČINY NENÍ ODPOVĚDNÝ NIKDO. NAPOLEON
SOUKROMÉ ZLODĚJE POUTAJÍ NA DOŽIVOTÍ DO VĚZENÍ, VEŘEJNÍ ZLODĚJI CHODÍ V ZLATĚ A PURPURU. CATO ST.
NENÍ HANBA, ŽE NEVÍŠ, ALE ŽE SE NEPTÁŠ. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
KONÁNÍ USNADŇUJE KONÁNÍ. POPRVÉ JE TO NEJTĚŽŠÍ, PO DESÁTÉ JE TO JIŽ SNADNÉ, PO TISÍCÍ UŽ TO JDE AUTOMATICKY. H. N. CASSON
ŽENA JE SLADKÉ ZLO. POLSKÉ PŘÍSLOVÍ
DO ŽEN A DO MELOUNŮ NEVIDÍŠ. ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽENU ANI KVĚTINOU NEUHODÍŠ, PÍŠE SE V MOUDRÝCH KNIHÁCH, NIKDE TAM VŠAK NENÍ, ŽE KVĚTINÁČEM. Z.M.
ERST EIN BLEIB DANN EIN WEIB.NAPŘED SVĚTNIČKA, POTOM ŽENIČKA. NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
PRO VELKÉ DUCHY CHARAKTERISTICKÉ, ŽE ŘEKNOU MNOHO MÁLO SLOVY. ROCHEFOUCAULD
KDYŽ MLUVÍŠ, TVÁ SLOVA BY MĚLA BÝT VÍC NEŽ MLČENÍ. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
DO UMÍRAJÍCÍHO LVA SI I MYŠ RÁDA RÝPNE. Z.M.
LIDÉ, KTEŘÍ NEMAJÍ RÁDI ZVÍŘATA NEMAJÍ VĚTŠINOU RÁDI ANI LIDI. KOHO MAJÍ TEDY RÁDI? Z.M.
STAVĚJ SEBE PŘED OSTATNÍ, NA KONCI SKONČÍŠ. Z.M.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE BÝT VŽDY NAD VĚCÍ. Z.M.
NEJMOUDŘEJŠÍ JE TEN ČLOVĚK, KTERÝ OVLÁDL SÁM SEBE. ???
CÍLEM NAŠICH ČINŮ, NECHŤ JE DOBRO. ???
TVOU BUDOUCNOST TVOŘÍ ROZHODNUTÍ, KTERÁ V KAŽDÉM OKAMŽIKU ČINÍŠ. BUĎ SI TOHO STÁLE VĚDOM. ???
PŘEJ A BUDE TI PŘÁNO. ???
ZAČÍT JE SNADNÉ, ALE VYTRVAT JE UMĚNÍ. ???
ABYCHOM DOSÁHLI VELKÝCH CÍLŮ, MUSÍME NĚCO RISKOVAT. HELMUT VON MOLTKE
VŠECHNO CO VLASTNÍŠ, TĚ CHCE VLASTNIT. REGINA ELBERTOV
ODVAHA JE SÍLA VZDÁT SE ZNÁMÉHO A JISTÉHO. ROLLO MAY
AŤ JDEŠ KAMKOLI, JDI CELÝM SVÝM SRDCEM. KONFUCIUS
OVLÁDAT DRUHÉ VYŽADUJE MOC, OVLÁDAT SEBE VYŽADUJE SÍLU. LAO´C
ZVÍTĚZIT SÁM NAD SEBOU JE NEJKRÁSNĚJŠÍ VÍTĚZSTVÍ. FRIEDRICH VON LOGAU
DŘÍVE NEŽ SE VYDÁŠ ZLEPŠOVAT SVĚT, PROJDI TŘIKRÁT SVŮJ VLASTNÍ DŮM. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDO OTEVŘE SVÉ SRDCE CTIŽÁDOSTI, UZAVŘE JE KLIDU. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEBUĎ, PROSÍM, MEZI TĚMI, KDO MAJÍ ZA CÍL SVÝCH ČINŮ JEN ODMĚNU. BHAGAVADGÍTA
KDO SE NEDOPUSTÍ ŽÁDNÉ HLOUPOSTI, NENÍ TAK MOUDRÝ, JAK SE DOMNÍVÁ. BABLER
PŘED TÍM, CO ZA MNOU JDE PRCHÁM, CO UNIKÁ, SLEDUJI STÁLE. OVIDIUS
NEJVÍCE SE TĚŠÍ Z BOHATSTVÍ TEN, KDO PO NĚM NEJMÉNĚ TOUŽÍ. SENECA
NENÍ TO VÍNO, CO ČINÍ ČLOVĚKA OPILÝM – JE TO ON SÁM! ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
KAŽDÝ SI STĚŽUJE NA SVOU PAMĚŤ, NIKDO NA SVŮJ ROZUM. ROCHEFOUCAULD
CHYTRÁ ŽENA JE ONA ŽENA, JEŽ UMÍ MISTRNĚ ZAKRÝVAT SVOU HLOUPOST. JOHN
ČLOVĚKA POSUZUJEME SPÍŠE DLE OTÁZEK NEŽ DLE ODPOVĚDÍ. VOLTAIRE
Ó, HRDOSTI, NĚKDY JSI NEZBYTNÁ, ALE JINDY STRAŠNĚ HLOUPÁ! Z. M.
DNES JSEM ŠEL PO ULICI A JEDNA PANÍ PŘI CHŮZI ŘEKLA DO SVÉHO MOBILNÍHO TELEFONU DRUHÉMU VOLAJÍCÍMU: „BLA, BLA, BLA.“ JSEM RÁD, ŽE UŽ VÍM, K ČEMU DOOPRAVDY SLOUŽÍ. Z. M.
ODVAHA, RADOST A NADĚJE – TOŤ TROJHVĚZDÍ, KTERÉ MUSÍME MÍT STÁLE PŘED OČIMA. ERNST VON FEUCHTERSLEBEN
RADOST MŮŽEME MÍT JEN TEHDY, KDYŽ JI SAMI PŮSOBÍME. KARL BARTH
VESELÉMU JE JEDNO, ZDALI JE MLADÝ ČI STARÝ, ROVNÝ ČI HRBATÝ, CHUDÝ ČI BOHATÝ – JE PROSTĚ ŠŤASTNÝ. ARTHUR SHOPENHAUER
KDO SI NEUMÍ NIC ODEPŘÍT, ŠTĚSTÍ NEDOJDE. MARIE VON EBNEN
SILNÝ ČLOVĚK NEZNÁ PŘEKÁŽEK! Z FILMU
CHCEŠ NĚCO ZÍSKAT?OBĚTUJ! Z VÝBORNÉHO FILMU SÍLA 98
MÍR JE PROSTŘEDKEM, JAK SE VYROVNAT S HNĚVEM, NÁSILÍM A STRACHEM A TO NIKOLIV U OSTATNÍCH LIDÍ, ALE PŘEDEVŠÍM SÁM U SEBE. AUSTIN ST. JOHN
PŘEMÝŠLEJ 3×PROMLUVÍŠ A TEPRVE TEHDY, KDYŽ JSI STÁLE PŘESVĚDČEN O TOM, ŽE PROMLUVIT MÁ CENU, DEJ SLOVŮM HLAS. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
KAŽDÁ SUROVOST MÁ SVŮJ PŮVOD VE SLABOSTI. SENECA
MLČENÍ JE POČÁTEK MOUDROSTI. Z FILMU
CHVILKA POMOCI JE LEPŠÍ NEŽ DESET DNÍ SOUCITU PŘÍSLOVÍ
ODVÁŽNÍ DNEŠKA PŘIPRAVUJÍ NORMÁLNÍ ČINY ZÍTŘKA. HELDER CAMARA
MNOZÍ LIDÉ JSOU TAK HLOUPÍ, ŽE VŠECHNO CHÁPOU. PŘÍSLOVÍ
VŠECHNO ZAČÍNÁ TOUHOU. NELLY SACHSOVÁ
PRAVDA NEVYSLOVENÁ JE HORŠÍ NEŽ ZLO SAMO. IVAN SERGEFEVIČ TURGENĚV
NEPOSUZUJI ČLOVĚKA PODLE TOHO, CO ZÍSKAL, ALE PODLE TOHO, CO DAL. ALBERT EINSTEIN
TŘI CENNÉ DARY PRO ŽIVOT:OSOBNÍ STATEČNOST POKORA VÍRA V DOBRO. PŘÍSLOVÍ
NAŠE GENERACE BUDE JEDNOHO DNE LITOVAT NEJEN ZLÝCH SLOV A SKUTKŮ ŠPATNÝCH LIDÍ, ALE TAKÉ STRAŠLIVÉHO MLČENÍ LIDÍ DOBRÝCH. MARTIN LUTHER KING
NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ HLOUPÉ OTÁZKY, JEN HLOUPÉ ODPOVĚDI. KONNERTZ D.
JSME RÁDI, KDYŽ ČAS UTÍKÁ JEN V JEDNOM PŘÍPADĚ … KDYŽ NA NĚCO ČEKÁME. Z. M.
PROČ MILUJI PŘÍSLOVÍ?PROČ JE PROČÍTÁM, KDYŽ JE MI NEJHŮŘE?PROTOŽE MI POMÁHAJÍ PODÍVAT SE NA SVÉ HLOUPÉ CHYBY A NA ZLÉ LIDI MOUDŘEJŠÍMA OČIMA, KTERÉ SI NA CHVÍLI PROPŮJČUJI PRÁVĚ OD CHYTRÝCH, KTEŘÍ SE PODĚLILI O SVÉ ZKUŠENOSTI. Z. M.
A VERBIS AT VERBA.OD SLOV K BIČI. ???
CO ROZDÁŠ, TO TI NIKDO NEVEZME! ???
SMÍCH A PLÁČ LEŽÍ NA OPAČNÝCH KONCÍCH KRUŽNICE. ???
TOHO MĚJ RÁD, KDO UČÍ LIDI DÍVAT SE A SMÁT! ???
MÁM POCIT, ŽE UŽ NEMŮŽU MÍT POCIT. ???
JSEM JAKO JABLKO – PO VNĚJŠKU MĚ KAŽDÝ POZNÁ, ALE VNITŘEK MŮŽE JEN TUŠIT. ???
PŘIPADÁM SI JAKO ROBINSON CRUSOE NA PUSTÉM OSTROVĚ – ZVÍŘAT DOST A PÁTEK V NEDOHLEDU. ???
MAPA NENÍ ZEMĚ.MAPA SICE UKÁŽE CESTU K NAŠEMU CÍLI, ALE NEODHALÍ PŘEKVAPENÍ, KTERÁ NÁS MOHOU PŘEKVAPIT. ALFRED KORZYBSKÝ
Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA BUDE MÍT PESIMISTA MOŽNÁ PRAVDU, ALE MEZITÍM NA TOM BUDE OPTIMISTA LÍP. DANIEL L. REARDON
NARODILI JSME SE SVĚTA, KTERÝ PŘIPOMÍNÁ OHROMNÝ SÁL S MNOHA DVEŘMI NABÍZEJÍCÍMI TISÍCE MOŽNOSTÍ. VŠECHNY TY DVEŘE JSOU OTEVŘENY DOKOŘÁN A ZVENKU DO SÁLU PŘICHÁZÍ ZÁPLAVA SVĚTLA A SHON. NĚKTERÉ DVEŘE ÚMYSLNĚ ZAVÍRÁME, NĚKDY S OBAVAMI, JINDY S KLIDNOU JISTOTOU. NĚKTERÉ DVEŘE JAKOBY SE ZAVÍRALY SAMY, NĚKTERÉ DOKONCE TAK TIŠE, ŽE SI TOHO NEVŠIMNEME. TERRY TEACHOUT
JEDNO TRÁPENÍ MŮŽE PROSPĚT VÍCE NEŽ TISÍC RADOSTÍ. BONAVENTURA
VE VELKÝCH SITUACÍCH ROZHODUJE SPÍŠE CHARAKTER NEŽ DUCH A VĚDĚNÍ. EDITH VON STEIN
NAŠE ŠTĚSTÍ NEURČUJE TO, CO JSME A CO MÁME, ALE TO, O ČEM VĚŘÍME, ŽE JSME A ŽE MÁME. PETER ROSEGGER
NA CO JSME ZAPOMNĚLI, DO TOHO SE NÁM STEJNĚ MOC NECHTĚLO. JANA VÍTKOVÁ (K. GRAFOLOGIE, ANEB ČTEME 2×)
TAM, KDE DOCHÁZEJÍ ARGUMENTY NASTUPUJE AGRESIVITA. ???
MLUVÍTE-LI SE ŽENOU, NASLOUCHEJTE PŘEDEVŠÍM TOMU, CO VÁM ŘÍKÁ OČIMA. BŘEZINA
MLADÍ LIDÉ SER HODÍ SPÍŠ K TOMU, ABY VYNALÉZALI, NEŽ ABY SOUDILI. FRANCIS BACON
NAPOLEON BY NIKDY NEODMÍTL DOBÍT ŠPANĚLSKO Z DŮVODU, ŽE BY BYL PŘEPRACOVÁN. WALTHER RATHENAU
MOUDRÉ JE MYSLET SKEPTICKY A POČÍNAT SI OPTIMISTICKY. H. HESE
LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT – NESMÍRNÁ PRÁCE NADE VŠÍM VÍTĚZÍ. ???
PRO NAŠE ŠTĚSTÍ JE DŮLEŽITĚJŠÍ TO, CO ČLOVĚK JE, NEŽ CO ČLOVĚK MÁ. A. SCHOPENHAUER
JEDEN DOBRÝ MANŽEL MÁ HODNOTU DVOU DOBRÝCH MANŽELEK, NEBOŤ VĚCI MAJÍ TÍM VĚTŠÍ CENU, ČÍM JSOU VZÁCNĚJŠÍ. B. FRANKLIN
UMĚNÍ PAMĚTI ZÁLEŽÍ V UMĚNÍ POZORNOSTI. JOHNSON
KDO TO UMÍ, TEN TO DĚLÁ . KDO TO NEUMÍ, TEN SE UČÍ. SHAW
LIDEM NECHYBÍ SÍLA, ALE VŮLE. ???
KAŽDÁ ŽENA JE DOCELA POHLEDNÁ, KDYŽ SI NA NI TROCHU ZHASNETE. ???
BUDEŠ-LI POŘÁD S CHROMÝMI, ZAČNEŠ KULHAT. ???
ŽENY PRIKLÁDAJÍ VĚTŠÍ DŮLEŽITOST SVÉ KRÁSE NEŽ SVÉ INTELIGENCI, PONĚVADŽ MUŽI BÝVAJÍ MNOHDY HLOUPÍ, ALE ZŘÍDKAKDY SLEPÍ. H. MONTHERLAND
KDO PŘEDBĚHNE SVOU DOBU, MUSÍ NA NI POČKAT NA MÍSTECH NIKOLIV NEJPŘÍJEMNĚJŠÍCH. ???
ŽENY PŘESTÁVAJÍ BÝT ROZTOMILÉ, KDYŽ SE SNAŽÍ BÝT ROZTOMILÉ. ???
RÁDIO JE SKVĚLÝ VYNÁLEZ. STAČÍ POHYB RUKY A JE TICHO. ???
ČLOVĚK JE VELKÝ VE SVÝCH PŘEDSTAVÁCH, ALE SLABÝ V JEJICH PROVÁDĚNÍ, V TOM SPOČÍVÁ NAŠE BÍDA I NÁŠ ŠARM. ???
ŽÁDNÝ CÍL NENÍ TAK VYSOKÝ, ABY OSPRAVEDLNIL NEČESTNÉ METODY. A. EINSTEIN
MUŽI NA ROZDÍL OD ŽEN, MOHOU MYSLET NA DVĚ VĚCI ZÁROVEŇ. CLARKE
ANI SI NEDOVEDEME PŘEDSTAVIT, CO VŠECHNO SI NEDOVEDEME PŘEDSTAVIT! ???
POTÍŽE NARŮSTAJÍ, ČÍM VÍCE SE ČLOVĚK BLÍŽÍ K CÍLI. J. W. GOETHE
NEJLEPŠÍM DŮKAZEM MOUDROSTI JE NEPŘETRŽITÁ DUŠEVNÍ POHODA. M. DE MONTAIGNE
CO JE SMĚŠNÉ? VŠECHNO, POKUD SE TO DĚJE NĚKOMU JINÉMU. VOLTAIRE
PŘED VESELOSTÍ PRCHNE MNOHO ZLA. J. W. GOETHE
SMÍCH A ÚSMĚV JSOU BRÁNA A DVEŘE, JIMIŽ SE NEMŮŽE DOSTAT DO ČLOVĚKA MNOHO DOBRÉHO. MORGENSTERN
SMŮLA JE, KDYŽ MÁTE ESO V RUKÁVĚ PRÁVĚ VE CHVÍLI, KDY NIKDO NECHCE HRÁT KARTY. ???
DÁVEJ POZOR, ABY JAZYK NEPŘEDBĚHL MYŠLENKU. CHEILON
JENOM ŽENA VÍ, ČEHO JE ŽENA SCHOPNÁ. W.S.MAUGHAM
KNĚŽÍ, PROFESOŘI A ŽENY SI NELIBUJÍ V HUMORU. VŠECHNY TŘI STAVY CHTĚJÍ BÝT ČTENY. KAREL POLÁČEK
NEČTI PROTO, ABYS ODPOROVAL A VYVRACEL, ANI PROTO, ABYS VĚŘIL A POKLÁDAL ZA NEZVRATNÉ, ALE PROTO, ABYS VĚŘIL A UVAŽOVAL. FRANCOIS BACON
FANTAZIE JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ VĚDĚNÍ. A. EINSTEIN
MÁM NEJRADĚJI ŽENY, KDYŽ LÍBAJÍ, PROTOŽE TAK MUSÍ DLOUHO MLČET. ACHARD
NEUMÍ V PRAVÝ ČAS PROMLUVIT, KDO NEUMÍ V PRAVÝ ČAS MLČET. L. A. SENECA
ZKUŠENOST SI DÁVÁ PLATIT NEOBYČEJNĚ VYSOKÉ ŠKOLNÉ, ALE NAUČÍ TOLIK, JAKO NIKDO JINÝ. CHARLILE
ČÍM VÍCE PRACUJEŠ, TÍM MÉNĚ MILUJEŠ. HONORE DE BLAZAC
NEJVÍCE CHŘADNOU MUŽI NESPAVOSTÍ MANŽELEK. ???
BEZ OTÁČENÍ JDE, KDO MÍŘÍ KE HVĚZDÁM. LEONDARDO DO VINCI
S VELKOU SÍLOU PŘICHÁZÍ VELKÁ ZODPOVĚDNOST. Z FILMU SPIDER-MAN
ZKUŠENÝ BOJOVNÍK NEZASÁHNE TĚLO, ALE MYSL. Z FILMU SPIDER-MAN
NEDĚLEJ ZÁVĚRY, KDYŽ NEZNÁŠ DETAILY. Z FILMU FREDDY VS. JASON
NIKDO NENÍ POVINEN PLNIT NEMOŽNÉ.AD IMPOSSIBILIA NEMO OBLIGATUR.
Z ČISTÉHO PRAMENE PLYNE ČISTÁ VODA.A FONTE PURO PURA DEFLUIT AQUA.
NÁM SE LÍBÍ VÍCE TO, CO JE CIZÍ, A CIZÍM NAŠE.ALIENUM NOBIS, NOSTRUM PLUS ALIIS PLACET.
JEDNI SLOUŽÍ SLÁVĚ A DRUZÍ PENĚZŮM.ALII GLORIAE SERVIUNT, ALII PECUNIAE.
NEČIŇ JINÝM, CO SÁM NEMÁŠ RÁD.ALIIS NE FECERIS, QUOD TIBI FIERI NON VIS.
ZAMILOVANÍ NEMOHOU POSUZOVAT KRÁSU.AMANTES DE FORMA IUDICARE NON POSSUNT.
Z NIČEHO VZNIKNE JEN NIC.A NIHILO NIHIL FIT.
U DOBRÉHO SOUDCE PLATÍ VÍCE ARGUMENTY NEŽ SVĚDKOVÉ.APUD BONUM IUDICEM ARGUMENTA PLUS QUAM TESTES VALENT.
LAKOMÁ DUŠE SE NENASYTÍ ŽÁDNÝM ZISKEM.AVARUS ANIMUS NULLO SATIATUR LUCRO.
NEJCHTIVĚJŠÍ MÁ K BÍDĚ NEJBLÍŽE.AVIDISSIMUS QUISQUE EST EGENO PROXIMUS.
DVAKRÁT DÁVÁ, KDO RYCHLE DÁVÁ.BIS DAT, QUI CITO DAT.
DOBRÁ POVĚST JE LEPŠÍ NEŽ PENÍZE.BONA OPINIO HOMINUM TUTIOR PECUNIA EST.
POZNÁNÍ PŘÍČIN PŘINÁŠÍ POZNÁNÍ VÝSLEDKŮ.CAUSARUM COGNITIO COGNITIONEM EVENTORUM FACIT.
VLÍDNÉ NAPOMENUTÍ PROSPĚJE VÍCE NEŽ BITÍ.COMIS ADMONITIO PLUS PRODEST QUAM VERBERA.
PROSPĚCH MÁ MÍT TEN, KDO NESE RIZIKO (NEBEZPEČÍ).COMMODUM EIUS ESSE DEBET, CUIUS EST PERICULUM.
NECHŤ JE TVÁ ŘEČ V SOULADU S TVÝM ŽIVOTEM.CONCORDET SERMO CUM VITA.
SVĚDOMÍ (SE ROVNÁ) TISÍCI SVĚDKŮM.CONSCIENTIA MILLE TESTES.
PROTI MOCNÝM NIKDO NENÍ DOSTATEČNĚ VYZBROJEN.CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS.
HRUBÁ NEDBALOST JE BLÍZKÁ ZLÉMU ÚMYSLU.CULPA LATA DOLO PROXIMA EST.
BEZPEČNĚJŠÍ JE BÝT PODVEDENÝ, NEŽ PODVÁDĚT.DECIPI QUAM FALLERE EST TUTIUS.
PRÁVA SE NEMĚNÍ,AŤ JDE O VELKÉHO ČI MALÉHO.DE MAIORA ET MINORE NON VARIANT IURA.
NESPADNE S MOSTU, KDO CHODÍ ROZUMNĚ.DE PONTE NON CADIT, QUI SAPIENTIA VADIT.
CHUDÉMU CHYBÍ MNOHO,LAKOMCI VŠECHNO.DESUNT INOPIAE MULTA, AVARITIAE OMNIA.
CHYBAMI SE UČÍME.ERRANDO DISCIMUS.
CHYBOVAT JE LIDSKÉ.ERRARE HUMANUM EST.
JE POVINNOSTÍ MLADÉHO (ČLOVĚKA) CTÍT STARŠÍ (LIDI).EST ADULESCENTIS MAIORES NATU VERERI.
I JEDINÝ VLAS MÁ SVŮJ STÍN.EIAM CAPILLUS UNUS HABET UMBRAM SUAM.
VÝJIMKA POTVRZUJE PRAVIDLO.EXCEPTIO CONFIRMAT REGULAM.
ZE ZEL VOLIT NEJMENŠÍ.EX MALIS ELIGERE MINIMA.
ZKUŠENOST JE NEJLEPŠÍ UČITELKOU.EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA.
PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE.FACIT IPSA OCCASIO FUREM.
ČINY JSOU MOCNĚJŠÍ NEŽ SLOVA.FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS.
LHÁŘ V JEDNOM, LHÁŘ VE VŠEM.FALSUS IN UNO, FALSUS IN OMNIBUS.
POSPÍCHEJ POMALU (NEUKVAPUJ SE).FESTINA LENTE.
KDO ZTRATIL DŮVĚRU, NEMŮŽE JIŽ NIC VÍC ZTRATIT.FIDEM QUI PERDIT, NIL POTEST ULTRA PERDERE.
KAPKA ROZBÍJÍ KÁMEN NE SILOU, ALE ČASTÝM PADÁNÍM.GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO.
MÁME DVĚ UŠI, ALE JEN JEDNA ÚSTA, ABYCHOM VÍCE SLYŠELI NEŽ MLUVILI.HABEMUS DUAS AURES, SED UNUM OS, UT PLURA AUDIAMUS QUAM LOQUAMUR
KAŽDÁ LICHOTIVÁ ŘEČ MÁ SVŮJ JED.HABET SUUM VENENUM BLANDA ORATIO.
ČIŇ LIDEM TO, CO SI PŘEJEŠ, ABY ONI ČINILI TOBĚ.HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI.
NEJEDNÁ SPRÁVNĚ TEN, KDO SE ODNAUČUJE TOMU, ČEMU SE NAUČIL.HAUD AEQUUM FACIT, QUI GUOD DIDICIT, ID DEDISCIT.
LIDÉ VÍCE VĚŘÍ OČÍM NEŽ UŠÍM.HOMINES AMPLIUS OCULIS QUAM AURIBUS CREDUNT.
ČÍM VÍC LIDÉ MAJÍ, TÍM VÍCE SI PŘEJÍ.HOMINES, QUO PLURA HABENT, EO CUPIUNT AMPLIORA.
UČENÝ ČLOVĚK MÁ VŽDY BOHATSTVÍ V SOBĚ.HOMO DOCTUS IN SE SEMPER DIVITIAS HABET.
DOBRÁ POVĚST JE JAKO DRUHÉ JMĚNÍ. HONESTUS RUMOR ALTERUM EST PATRIMONIUM.
ODPOUŠTĚJ JINÝM MNOHÉ VĚCI, ALE SOBĚ NIC.IGNOSCAS ALIIS MULTA, NIL TIBI.
ZÁVIST JE PRŮVODKYNÍ SLÁVY.INVIDIA GLORIAE COMES.
VE VÍNĚ JE PRAVDA.IN VINO VERITAS.
NENÍ-LI ŽALOBCE, ODSOUDÍ OSUD.IUDICAT FATUM, CUM NEMO ACCUSAT.
BUDEŠ-LI SPOKOJEN SE SVÝM OSUDEM, BUDEŠ ŽÍT MOUDŘE.LAETUS SORTE TUA VIVES SAPIENTER.
KNIHY JSOU NĚMÍ UČITELÉ.LIBRI MUTI MAGISTRI SUNT.
KDE SE KÁCEJÍ STROMY, NASBÍRÁ SE MNOHO TŘÍSEK.LIGNA UBI CAEDUNTUR, FRAGMINA MULTA LEGUNTUR.
JAZYK JE NEJLEPŠÍ A NEJHORŠÍ ČÁSTÍ TĚLA.LINGUA EST OPTIMA ET PESSIMA CORPORIS PARS.
VELCÍ ZLODĚJI ČASTO TRESTAJÍ MENŠÍ.MAGNI MINORES SAEPE FURES PUNIUNT.
KDO CHCE ŠPATNĚ ČINIT, VŽDY (SI NAJDE) PŘÍČINU.MALE FACERE QUI VULT, NUMQUAM NON CAUSAM INVENIT.
ŠPATNĚ SE VLÁDNE (TAM), KDE LUZA OVLÁDÁ VŮDCE.MALE IMPERATUR, CUM REGIT VULGUS DUCES.
STŘEZ SE MÍT RADOST Z CIZÍHO NEŠTĚSTÍ.MALUM ALIENUM CAVE GAUDIUM FACIAS TUUM.
NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ MÁ (TEN), KDO SI ŽÁDNÉ NEŽÁDÁ.MAXIMAS HABET DIVITIAS, QUI NULLAS DESIDERAT.
MED V ÚSTECH, ŽLUČ V SRDCI.MEL IN ORE, FEL IN CORDE.
LHÁŘI NIKDO NEVĚŘÍ, I KDYŽ MLUVÍ PRAVDU. MENDACI ETIAM VERA DICENTI NEMO CREDIT.
PRÁVA SE (TÍM VÍCE) ZMENŠUJÍ, ČÍM VÍCE VZRŮSTÁ MOC. MINUUNTUR IURA, QUOTIES GLISCIT POTESTAS.
NEJLEPŠÍ JE VE VŠEM ZACHOVÁVAT MÍRU. MODUS OMNIBUS IN REBUS OPTIMUM EST.
MRTVÉMU LVU I ZAJÍCI SE POSMÍVAJÍ. MORTUO LEONI ET LEPORES INSULTANT.
MNOZÍ JSOU JISTĚ POVOLÁNI, ALE MÁLOKTEŘÍ JSOU VYVOLENI. MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
POD MNOHA RANAMI PADNE I DUB. MULTIS ICTIBUS DEICITUR QUERCUS.
MNOHO PSŮ ZAJÍCOVA SMRT. MULTITUDO CANUM MORS EST LEPORUM.
SVĚT CHCE BÝT KLAMÁN, TEDY JEJ KLAMEJME. MUNDUS VELT DECIPI, ERGO DECIPIATUR.
CO JSI POVINEN ZAPLATIT, MÁŠ PLATIT S ÚSMĚVEM. MUTUO QUOD DEBES, RIDENDO SOLVERE DEBES.
POD VEDENÍM PŘÍRODY NEMŮŽEME CHYBIT. NATURA DUCE ERRARE NULLO MODO POSSUMUS.
NEVĚŘ NIKOMU O SOBĚ VÍC, NEŽ SÁM SOBĚ VĚŘÍŠ. NEC CUI DE TE PLUS QUAM TIBI CREDAS.
NEJSOU BLAŽENÍ, O JEJICHŽ BOHATSTVÍ NIKDO NEVÍ. NEC SUNT BEATI QUORUM DIVITIAS NEMO NOVIT.
LAKOMCI NIKDY NESCHÁZEL DŮVOD NĚCO ODŘÍCT. NEGANDI CAUSA AVARO NUMQUAM NON FUIT.
NIKDO NEMÁ BÝT ROZHODČÍM VE VLASTNÍ VĚCI (PŘI). NEMO ARBITER IN SUA CAUSA.
NIKDO SI S ČERTEM NEZAHRÁVÁ BEZTRESTNĚ. NEMO CUM DIABOLO IOCATUR IMPUNE.
NIKDO NENÍ ŠŤASTEN PO VŠECH STRÁNKÁCH. NEMO EST AB OMNI PARTE BEATUS.
NENÍ SOUDCE BEZ ŽALUJÍCÍHO.NEMO IUDEX SINE ACTORE.
NIKDO Z NÁS NENÍ BEZ VINY. NEMO NOSTRUM SINE CULPA EST.
NIKDO NEMILUJE VLAST PROTO, ŽE JE VELKÁ, ALE PROTO, ŽE JE JEHO. NEMO PATRIAM, QUIA MAGNA EST, AMAT, SED QUIA SUA.
NIKDO NEMŮŽE SVLÉCI NAHÉHO. NEMO VESTIMENTA NUDO DETRAHERE POTEST.
NIC NEPOSTRÁDÁ TEN, KDO PO NIČEM NETOUŽÍ. NON CARET IS, QUI NON DESIDERAT.
NE KOMUKOLIV TLUKOUCÍMU SE BRÁNA OTEVŘE. NON CUILIBET PULSANTI PATET IANUA.
NENÍ DÁNO PŘIJÍT K MŮZÁM ŠIROKOU CESTOU. NON DATUR AD MUSAS VENIRE LATA VIA.
NEMOŽNO ČINIT ZLÉ, ABY Z TOHO VZEŠLO DOBRÉ. NON LICET FACERE MALUM, UT EVENIAT INDE BONUM.
NENÍ VŠECHNO ZLATO, CO SE TŘPYTÍ.NON OMNE, QUOD NITET, AURUM EST.
VŠICHNI NEOBDIVUJÍ A NEMILUJÍ TOTÉŽ. NON OMNES AEDEM MIRANTUR AMANTQUE.
NENÍ HANBOU NIC NEVĚDĚT, ALE JE HANBOU, NECHTÍT SE NIČEMU UČIT. NON PUDOR EST NIL SCIRE, PUDOR NIL DISCERE VELLE.
NEHLEĎ (NA TO), KOLIKA LIDEM SE LÍBÍŠ, ALE JAKÝM LIDEM. NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE.
ČLOVĚK MÁ ZNÁT SVOJI MÍRU A VE VŠEM K NÍ PŘIHLÍŽET. NOSCENDA EST MENSURA SUI SPECTANDAQUE REBUS.
POZNÁVÁ SE PODLE DOPROVODU, KDO SÁM NENÍ ZNÁM. NOSCITUR EX COMITE, QUI NON COGNOSCITUR EX SE.
ŽÁDNÝ VĚK NENÍ PŘÍLIŠ POZDNÍ K UČENÍ. NULLA AETAS AD DISCENDUM SERA.
NENÍ ŽÁDNÁ SLÁVA PŘEDEJÍT OSLY. NULLA EST GLORIA PRAETERIRE ASELLOS.
ŽÁDNÉ PRAVIDLO (NENÍ) BEZ VÝJIMKY. NULLA REGULA SINE EXCEPTIONE.
NENÍ RŮŽE BEZ TRNÍ. NULLI ROSAE DEEST SPINA.
NIKDY NEBUDE ŠŤASTNÝM, KOHO BUDE TRÁPIT, ŽE NĚKDO JE ŠŤASTNĚJŠÍ. NUMQUAM ERIT FELIX, QUEM TORQUEBIT FELICIOR.
NIKDE JINDE SE VINA LÉPE NESKRYJE, NEŽ V DAVU. NUSQUAM FACILIUS CULPA QUAM IN TURBA LATET.
PŘÍLEŽITOST SE TĚŽCE NABÍZÍ, ALE LEHCE ZTRÁCÍ. OCCASIO AEGRE OFFERTUR, FACILE AMITTITUR.
PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE. OCCASIO FACIT FUREM.
VŠECHNO NADMĚRNÉ SE OBRACÍ VE ŠPATNOST. OMNE NIMIUM VERTITUR IN VITIUM.
VŠECHNO NOVÉ JE DRAHÉ, ZEVŠEDNÍ, CO SE DENNĚ VIDÍ. OMNE NOVUM CARUM, VILESCIT QUOTIDIANUM.
KAŽDÉ PŘIROVNÁNÍ KULHÁ. OMNE SIMILE CLAUDICAT.
ČISTÝM VŠE ČISTÉ. OMNIA MUNDA MUNDIS.
NEVĚŘ VŠEMU, CO LIDÉ ŘÍKAJÍ. OMNIA, GUAE DICUNT HOMINES, TU CREDERE NOLI.
NEJLEPŠÍ JE ŘEČNÍK, KTERÝ MÁLO SLOVY HODNĚ ŘEKNE. OPTIMUS ORATOR EST, QUI PAUCIS VERBIS PLURIMA DICIT.
NEČINNOST VEDE K NEPRAVOSTEM. OTIA DANT VITIA.
MALÉ VĚCI NĚKDY PODPORUJÍ VELKÉ. PARVIS QUOQUE REBUS MAGNA IUVANTUR.
PENĚZŮM JE TŘEBA VLÁDNOUT, NE JIM SLOUŽIT. PECUNIAE IMPERARE OPORTET, NON SERVIRE
ŠKODOU MNOZÍ LIDÉ ZMOUDŘELI. PER DAMNUM PLURES EFFECTI SUNT SAPIENTES
TOUHA PO PENĚZÍCH JE ZHOUBOU PŘÁTELSTVÍ. PESTIS IN AMICITIA PECUNIAE CUPIDITAS.
ZJEVNĚ JAKÝ PÁN, TAKOVÝ SLUHA. PLANE QUALIS DOMINUS, TALIS EST SERVUS.
VÍC VIDÍ (OBĚ) OČI, NEŽ JEDNO OKO. PLUS VIDENT OCULI, QUAM OCULUS.
LÉPE POZDĚ NEŽ NIKDY POTIUS SERO QUAM NUMQUAM.
ŘÁDNÉ ZBOŽÍ SNADNO NAJDE KUPCE. PROBA MERX FACILE EMPTOREM REPERIT.
ČÍM BUDEŠ VĚTŠÍ, TÍM BUĎ SKROMNĚJŠÍ. QUANTO MAIOR ERIS, TANTO MODERATIOR ESTO.
JAKÁ PRÁCE, TAKOVÁ ODMĚNA. QUANTUS LABOR, TANTUM PRAEMIUM.
KDO SNADNO UVĚŘÍ, SNADNO JE OKLAMÁN QUI FACILE CREDIT, FACILE QUOQUE FALLITUR.
KDO KOPE JÁMU, SPADNE DO NÍ (SÁM). QUI FODIT FOVEAM, INCIDET IN EAM.
KDO MLČÍ, ZDÁ SE, ŽE SOUHLASÍ. QUI TACET, CONSENTIRE VIDETUR.
KDO SEJE VÍTR, SKLIDÍ BOUŘI. QUI VENTUM SEMINAT, TURBINEM METET.
CO SI PŘEJEME, TOMU RÁDI VĚŘÍME. QUOD VOLUMUS, LIBENTER CREDIMUS.
KOLIK HLAV, TOLIK NÁZORŮ. QUOT CAPITA, TOT SENSUS.
KRÁL JE MRTEV, AŤ ŽIJE (NOVÝ) KRÁL. REX MORTUS, VIVAT REX.
CELÝ ŘÍM NEBYL POSTAVEN ZA JEDEN DEN. ROMA DIE UNA NON TOTA AEDIFICATA.
LEPŠÍ JE VRÁTIT SE NEŽ BĚŽET ŠPATNĚ. SATIUS EST RECURRERE QUAM CURRERE MALE.
(CO JE) NAPSANÉ, ZŮSTANE NA VĚKY. SCRIPTA MANENT IN SAECULA SAECULORUM.
JEDNOU VYPUŠTĚNÉ SLOVO NELZE ZAVOLAT ZPÁTKY. SEMEL EMISSUM VOLAT IRREVOCABILE VERBUM
KDYŽ NEMÁŠ PENÍZE, NEZATOUŽÍ NIKDO TĚ VIDĚT. SI CAREAS AERE, CUPIET TE NEMO VIDERE.
PODÁŠ-LI MU PRST, ZMOCNÍ SE CELÉ RUKY. SI DIGITUM POREXERIS, MANUM INVADET.
PODRŽ SI NADĚJI! NADĚJE JEDINÁ ČLOVĚKA NIKDY NEOPOUŠTÍ. SPEM RETINE SPES UNA HOMINEM NUMQUAM RELINQUIT.
JE HLOUPÉ OBÁVAT SE TOHO, ČEMU SE NELZE VYHNOUT. STULTUM EST TIMERE, QUOD VITARI NON POTEST.
JSEM TÍM, ČÍM TY BUDEŠ, BYL JSEM TÍM, ČÍM JSI (NÁPIS NÁHROBNÍ). SUM, QUOD ERIS, FUI, QUOD ES.
SÁM SIS TO NAMÍCHAL, SÁM MUSÍŠ VŠECHNO VYJÍST. TUTE HOC INTRISTI, TIBI OMNE EST EXEDENDUM.
JEDNA VLAŠTOVKA JARO NEDĚLÁ. UNA HIRUNDO NON FACIT VER.
PRÁZDNÉ NÁDOBY NEJVÍCE DUNÍ. VACUA VASA PLURIMUM SONANT.
RADĚJI CHCI BÝT ZDRÁV, NEŽ BOHAT. VALERE MALO, QUAM DIVES ESSE.
ZMĚNA PŮSOBÍ RADOST, TĚŠÍ. VARIATIO DELECTAT.
SLOVA POVZBUZUJÍ, PŘÍKLADY TÁHNOU. VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT.
HLAD JE NEJLEPŠÍ KUCHAŘ. CIBI CONDIMENTUM EST FAMES.
PŘEMÝŠLÍM, PŘEMÍTÁM A TUDÍŽ JSEM. COGITO, ERGO SUM.-- DESCARTES
PO SMRTI SLÁVA POZDĚ PŘICHÁZÍ. CINERI GLORIA SERA VENIT.
ZVYK, OBYČEJ JE JAKOBY DRUHOU PŘIROZENOSTÍ. CONSUETUDO QUASI ALTERA NATURA.
PROTI MOCNÝM NIKDO NENÍ DOSTATEČNĚ VYZBROJEN. CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS.
POVĚST TÍM VÍCE ROSTE, ČÍM DÁL SE ŠÍŘÍ. CRESCIT FAMA EUNDO.
NEVĚŘ POCHVALÁM TOHO, KOMU JSI UČINIL DOBŘE. CUI BENE FECISTI, NE CREDAS LAUDIBUS EIUS.
KOHO CHLEBA JÍM, TOHO PÍSEŇ ZPÍVÁM. CUIUS PANEM EDO, ILLIUS CARMINA EDO.
BOHATÝ JE TEN, KDO MÁ DOST NA TOM, CO MÁ. DIVES EST, CUI SATIS, QUOD HABET.
BOHATÝ JE TEN, KDO JE MOUDRÝ. DIVES, QUI SAPIENS EST.
VE SVÉM DOMĚ KAŽDÝ PÁNEM (MŮJ DŮM, MŮJ HRAD). DOMI SUAE QUILIBET REX.
NĚKDY ZÁKONY SPÍ, NIKDY VŠAK NEUMÍRAJÍ (NEPŘESTANOU PLATIT). DORMIUNTALIQUANDO LEGES, NUNQUAM MORIUNTUR.
KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ. DUO CUM FACIUNT IDEM, NON EST IDEM.
ZE DVOU ZEL JE TŘEBA VYBRAT MENŠÍ. E DUOBUS MALIS MINUS ELIGENDUM.
PO OVOCI SE POZNÁ STROM. E FRUCTU COGNOSCITUR ARBOR.
DŮVĚŘUJ, AVŠAK HLEĎ KOMU (DŮVĚŘUJEŠ). FIDE, SED CUI, VIDE.
KONEC KORUNUJE DÍLO (KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ). FINIS CORONAT OPUS.
MARNĚ SE NAMÁHÁ (TEN), KDO SE CHCE LÍBIT VŠEM. FRUSTRA LABORAT, QUI OMNIBUS PLACERE STUDET.
POVZBUZOVÁNÍM PROSPĚJEŠ ČASTO VÍCE NEŽ KÁRÁNÍM. HORTANDO SAEPE PLUS PRODERIS QUAM VITUPERANDO.
NIC LIDSKÉHO NEPOVAŽUJI ZA CIZÍ. HUMANA NIHIL A ME ALIENUM PUTO.
MÝLIT SE JE LIDSKÉ, ALE SETRVÁVAT (V OMYLU) JE ĎÁBELSKÉ. HUMANUM EST ERRARE, SED DIABOLICUM PERSEVERARE.
MALÍ TRPÍ, KDYŽ SE MOCNÍ VADÍ (PEROU). HUMILES LABORANT, UBI POTENTES DISSIDENT.
ZLATO SE ZKOUŠÍ OHNĚM, CTNOST (STATEČNOST) NEŠTĚSTÍM. IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.
NEZNALOST ZÁKONA ŠKODÍ A NIKOHO NEOMLOUVÁ (NIKOMU NENÍ OMLUVOU). IGNORANTIA IURIS NOCET, NEMINEM EXCUSAT.
MRTVÉMU LVU NETRHEJ HŘÍVU. NOLI BARBAM VELLERE MORTUO LEONI.
DAROVANÉMU KONI NA ZUBY NEHLEĎ. NOLI EQUI DENTES INSPICERE DONATI.
JMÉNA HLOUPÝCH NA VŠECH MÍSTECH (SLOUPÍCH). NOMINA STULTORUM UBIQUE LOCORUM.
NENÍ K NIKOMU DOBRÝ, KDO JE ŠPATNÝ SÁM K SOBĚ. NON BONUS EST ULLI, QUI MALUS SIBI IPSE.
KRÁLOVSTVÍ NESNESE DVA (UCHAZEČE O TRŮN). NON CAPIT REGNUM DUOS.
NIC NEPROSPÍVÁ, CO BY NEMOHLO TÉŽ ŠKODIT. NIL PRODEST, QUID NON LAEDERE POSSIT IDEM.
HLADOVÝ DAV SE NEUMÍ BÁT. NESCIT PLEBS IEIUNA TIMERE.
VYPUŠTĚNÉ SLOVO SE NEDOKÁŽE VRÁTIT. NESCIT VOX MISSA REVERTI.
NEZNÁ NIC, KDO ZNÁ VŠE STEJNĚ. NIHIL NOVIT, QUI AEQUE OMNIA.
NEŠETŘIT JE POČÁTEK BÍDY. NIHIL PARCERE EGESTATIS EST INITIUM.
NIC NEDOKAZUJE, KDO NADMÍRU DOKAZUJE. NIHIL PROBAT, QUI NIMIUM PROBAT.
NICNEDĚLÁNÍM SE LIDÉ UČÍ DĚLAT ŠPATNÉ VĚCI. NIL AGENDO HOMINES MALE AGERE DISCUNT.
NAD NEVDĚČNÉHO ČLOVĚKA NIC HORŠÍHO ZEMĚ NERODÍ. NIL HOMINE TERRA PEIUS INGRATO CREAT.
BRZY OHEŇ, BRZY POPEL.-- HOLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEJVĚTŠÍM LÁKADLEM KE ŠPATNÝM SKUTKŮM JE NADĚJE NA BEZTRESTNOST. MAXIMA ILLECEBRA EST PECCANDI IMPUNITATIS SPES.-- CICERO
NAUČTE SE KONCENTROVAT NA PRÁCI.-- IACOCCA
PŘIPRAVUJTE SE NA KAŽDÉ JEDNÁNÍ, STANOVTE SI PRIORITY.-- IACOCCA
NIKDY NESMÍTE PŘIJMOUT ŽÁDNÉ ROZHODNUTÍ, POKUD NEMÁTE K DISPOZICI VÍCE VARIANT ŘEŠENÍ.-- IACOCCA
ZÁKLADEM ÚSPĚCHU JE VYBRAT SI PRAVÝ ČAS. PŘIJÍT S NĚČÍM MOC BRZO JE STEJNĚ ŠPATNÉ JAKO PŘIJÍT MOC POZDĚ.-- IACOCCA
BÝT POSLEDNÍM NEVADÍ, ALE NIKDY NESMÍTE BÝT POSLEDNÍ DVAKRÁT PO SOBĚ.-- IACOCCA
KAŽDÝ NĚKDY UDĚLÁ CHYBU, ALE JE DŮLEŽITÉ SI JI PŘIZNAT, NE Z NÍ VINIT OKOLÍ.-- IACOCCA
KDYŽ NASTANE OBTÍŽNÉ OBDOBÍ, JE NEJLEPŠÍ ZHLUBOKA DÝCHAT A STÁLE DĚLAT TO, CO POVAŽUJETE ZA NEJLEPŠÍ.-- IACOCCA
MOJE POLITIKA BYLA VŽDYCKY DEMOKRATICKÁ AŽ DO MOMENTU, KDY BYLO ZAPOTŘEBÍ PŘIJMOUT ROZHODNUTÍ.-- IACOCCA
ÚSPĚCH JE SMĚSICÍ TVRDÉ PRÁCE A VELKÝCH SNŮ.-- IACOCCA
DŮLEŽITÉ JE NIKDY SE NEZASTAVIT.-- IACOCCA
MLUVIT NA VEŘEJNOSTI NEZNAMENÁ MLUVIT NEOSOBNĚ.-- IACOCCA
JE NUTNÉ: ŘÍCT, O ČEM SE BUDE MLUVIT, ŘÍCT, CO CHCETE SDĚLIT, SHRNOUT, CO JSTE ŘEKLI.-- IACOCCA
JE DŮLEŽITÉ NEJEN MLUVIT, ALE TAKÉ POSLOUCHAT. NA TO NEEXISTUJE ŽÁDNÉ ŠKOLENÍ.-- IACOCCA
KVALITA A PRODUKTIVITA JSOU DVĚ STRANY TÉŽE MINCE. VŠE, CO SE DĚLÁ PRO KVALITU, ZVYŠUJE PRODUKTIVITU, SNIŽUJE NÁKLADY NA ZÁRUČNÍ OPRAVY A UPEVŇUJE VĚRNOST SPOTŘEBITELE.-- IACOCCA
JEDNOU JE MOŽNÉ ZÁKAZNÍKA ZKLAMAT. KAŽDÝ POCHOPÍ, ŽE CHYBA SE MŮŽE STÁT. ZKLAME-LI SE VŠAK SPOTŘEBITEL PODRUHÉ, OPUSTÍ ZNAČKU.-- IACOCCA
ZÁKLADNÍ ZÁKON MURPHYHO: CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE TAKÉ POKAZÍ.-- MURPHY
DRUHÝ ZÁKON CHISHOLMŮV: KDYŽ JDE VŠECHNO DOBŘE, V NEJBLIŽŠÍCH CHVÍLÍCH SE NUTNĚ NĚCO STANE.-- MURPHY
TŘETÍ ZÁKON CHISHOLMŮV: KAŽDÝ NÁVRH CHÁPOU LIDÉ JINAK NEŽ TEN, KDO HO PŘEDKLÁDÁ.-- MURPHY
RICHARDOVY TEZE O VLASTNICTVÍ: 1. JESTLIŽE JSI NĚCO UŽ HODNĚ DLOUHO SCHOVÁVAL, MŮŽEŠ TO KLIDNĚ VYHODIT. 2. JESTLIŽE JSI NĚCO VYHODIL, BUDEŠ TO POTŘEBOVAT PŘESNĚ VE CHVÍLI, KDY UŽ TO BUDE NENÁVRATNĚ ZTRACENO.-- MURPHY
LEWIHO ZÁKON: I KDYŽ NAKUPUJEŠ SEBEOBEZŘETNĚJI, BUĎ SI JIST, ŽE TO SAMÉ ZA CHVÍLI UVIDÍŠ NĚKDE JINDE ZA POLOVIČNÍ CENU.- - MURPHY
ZÁKON O PERVERZITĚ PŘÍRODY: NENÍ MOŽNÉ PŘEDVÍDAT, KTEROU STRANU KRAJÍCE BY BYLO LEPŠÍ NAMAZAT.-- MURPHY
JENNINGŮV ZÁKON: PRAVDĚPODOBNOST, ŽE CHLEBA SPADNE NA ZEM NAMAZANOU STRANOU, JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ CENĚ KOBERCE.-- MURPHY
LOWERYHO PRINCIP: KDYŽ TO NEJDE PO DOBRÉM, DĚLEJ TO NÁSILÍM. JESTLI SE TO ULOMÍ, ŠLO O VADNOU SOUČÁSTKU.-- MURPHY
ANTHONYHO PRAVIDLO SÍLY: NENAMÁHEJ SE, NAJDI SI VĚTŠÍ KLADIVO.-- MURPHY
CAHNŮV AXIOM: SELHALY-LI VŠECHNY POKUSY, JE NAČASE SI PŘEČÍST NÁVOD.-- MURPHY
MESKIMENŮV ZÁKON: NIKDY NENÍ DOST ČASU NA TO, ABY SE TO UDĚLALO DOBŘE. ALE VŽDYCKY JE DOST ČASU NA TO, ABY SE TO UDĚLALO ZNOVU.-- MURPHY
PETERŮV PRINCIP: KAŽDÝ PRACOVNÍK POSTUPUJE PO SLUŽEBNÍM ŽEBŘÍČKU TAK DLOUHO, DOKUD SE NEOCITNE NA MÍSTĚ, KTERÉ NENÍ SCHOPEN ZASTÁVAT.-- MURPHY
ZÁKON H. L. MENCKENA: KDO TO UMÍ, TEN TO DĚLÁ. KDO TO NEUMÍ, TEN TO UČÍ. MARTINŮV DOPLNĚK: KDO TO NEUMÍ UČIT, TEN TO ŘÍDÍ.--MURPHY
MARSOVA DEFINICE: ODBORNÍK JE ČLOVĚK, KTERÝ PŘIJEL Z JINÉHO MĚSTA.-- MURPHY
PRINCIP WATERGATE: O KORUPCI VE STÁTNÍ SPRÁVĚ SE HOVOŘÍ VŽDY V MINULÉM ČASE.-- MURPHY
EVANSŮV ZÁKON: JESTLIŽE ZŮSTÁVÁŠ KLIDNÝ, ZATÍMCO OSTATNÍ ZTRÁCEJÍ HLAVU, JE TO NEKLAMNÁ ZNÁMKA TOHO, ŽE JSI PROBLÉM NEPOCHOPIL.-- MURPHY
LIDÉ SE BUDOU CHOVAT ROZUMNĚ TEHDY A POUZE TEHDY, JESTLIŽE VŠECHNY OSTATNÍ MOŽNOSTI JIŽ BYLY VYČERPÁNY.-- MURPHY
CABIROLŮV POZNATEK: MOUDRÉHO ČLOVĚKA POTĚŠÍ, KDYŽ ODHALÍ PRAVDU; HLOUPÉHO POTĚŠÍ, KDYŽ ODHALÍ PODLOST.-- MURPHY
PODSTATA ORIENTAČNÍHO SMYSLU: POKUD SE NESTARÁTE, KDE JSTE, NEJSTE ZTRACENI.-- MURPHY
FOSTERŮV ZÁKON: JEDINÍ LIDÉ, KTEŘÍ NACHÁZEJÍ TO, CO V ŽIVOTĚ HLEDAJÍ, JSOU NOTORIČTÍ ŠŤOURALOVÉ.-- MURPHY
MURPHOLOGICKÁ FILOZOFIE: USMÍVEJTE SE... ZÍTRA BUDE HŮŘ.-- MURPHY
SEVAREIDŮV ZÁKON: HLAVNÍ PŘÍČINOU PROBLÉMŮ JE JEJICH ŘEŠENÍ.-- MURPHY
OPPENHEIMERŮV ZÁKON: NA ROZDÍL OD INSTANTNÍ KÁVY - INSTANTNÍ ZKUŠENOST NEEXISTUJE.-- MURPHY
ZÁKON VELKÉHO ALA: OPRAVDU DOBRÉ ŘEŠENÍ LZE ÚSPĚŠNĚ APLIKOVAT TÉMĚŘ NA KAŽDÝ PROBLÉM.-- MURPHY
ZÁKON SMITHŮV: ŽÁDNÝ OPRAVDOVÝ PROBLÉM SE NEDÁ VYŘEŠIT.-- MURPHY
ZÁKON VAN HERPENŮV: VYŘEŠENÍ PROBLÉMU SPOČÍVÁ V TOM, NAJÍT ŘEŠITELE.-- MURPHY
HALLŮV ZÁKON: PŘÍSTUP K PROBLÉMU JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ JEHO ŘEŠENÍ.-- MURPHY
I. STEINEROVA POUČKA: ZNALOSTI ZALOŽENÉ NA VNĚJŠÍCH DŮKAZECH JSOU NESPOLEHLIVÉ.-- MURPHY
II. STEINEROVA POUČKA: LOGIKA NIKDY NEROZHODUJE O TOM, CO JE MOŽNÉ, A CO NE.-- MURPHY
FULTONŮV ZÁKON ZEMSKÉ TÍŽE: ÚSILÍ ZACHYTIT PADAJÍCÍ ROZBITNÝ PŘEDMĚT VŽDY NAPÁCHÁ VĚTŠÍ ŠKODU, NEŽ KDYBY SE PŘEDMĚT NECHAL ROVNOU DOPADNOUT.-- MURPHY
DARROWOVA POUČKA: HISTORIE SE OPAKUJE. TO JE JEDNA Z JEJICH ŠPATNÝCH STRÁNEK.-- MURPHY
SOPERŮV ZÁKON: JAKÁKOLI BYROKRATICKÁ MAŠINÉRIE REORGANIZOVANÁ S CÍLEM ZVÝŠIT EFEKTIVNOST, JE VZÁPĚTÍ PO REORGANIZACI K NEROZEZNÁNÍ OD VÝCHOZÍ INSTITUCE.-- MURPHY
PRINCIP BYROKRACIE: NAD BYROKRACIÍ MŮŽE ZVÍTĚZIT ZASE JEDINĚ BYROKRACIE.-- MURPHY
V. PARKINSONŮV ZÁKON: EXISTUJE-LI NĚJAKÝ ZPŮSOB, JAK ODDÁLIT DŮLEŽITÉ ROZHODNUTÍ, PAK DOZAJISTA BYROKRACIE, AŤ VEŘEJNÁ, ČI SOUKROMÁ, TENTO ZPŮSOB NAJDE.-- MURPHY
DOAENŮV ZÁKON PRŮTAHŮ: ČÍM DOKONALEJŠÍ JE ČLOVĚK V UMĚNÍ ODKLÁDAT PRÁCI ČI ROZHODNUTÍ, TÍM MÉNĚ DOKONALÝ MŮŽE BÝT VE VŠEM OSTATNÍM.-- MURPHY
HOFFSTEDTŮV PRINCIP ZAMĚSTNANOSTI: ZE ZMATKŮ VZNIKAJÍ NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI.-- MURPHY
PRINCIP REALIZACE PROJEKTŮ: ČÍM LÉPE NAPLÁNUJETE PROJEKT, TÍM VÍCE ZMATKŮ NASTANE, KDYŽ NĚCO NEVYJDE.-- MURPHY
MITCHELLŮV ZÁKON PRACOVNÍCH KOMISÍ: KTERÝKOLI JEDNODUCHÝ PROBLÉM SE MŮŽE STÁT NEŘEŠITELNÝM, JESTLIŽE SE MU VĚNUJE DOSTATEČNÝ POČET ZASEDÁNÍ.-- MURPHY
MILLERŮV ZÁKON: VÝJIMKY POTVRZUJÍ PRAVIDLO - A RUINUJÍ ROZPOČET.-- MURPHY
KIMOVO PRAVIDLO PRACOVNÍCH KOMISÍ: PO HODINĚ STRÁVENÉ ÚPRAVOU ZNĚNÍ JEDNÉ VĚTY URČITĚ NĚKDO PŘIJDE S NÁVRHEM VYŠKRTNOUT CELÝ PŘÍSLUŠNÝ ODSTAVEC.-- MURPHY
MCKERNANOVA SENTENCE: TĚM, KTEŘÍ NEJSOU SCHOPNI SE POUČIT Z MINULÝCH SCHŮZÍ, NEZBÝVÁ NIC JINÉHO, NEŽ SI JE ZOPAKOVAT.-- MURPHY
BRINTNALLŮV ZÁKON: JESTLIŽE OBDRŽÍTE DVA PROTICHŮDNÉ PŘÍKAZY, UPOSLECHNĚTE OBOU.-- MURPHY
I. PRAVIDLO DŮSTOJNÉHO VYSTUPOVÁNÍ: AŤ SE DĚJE, CO SE DĚJE, DBEJTE, ABY TO VYPADALO TAK, ŽE JE TO VÁŠ ZÁMĚR.-- MURPHY
II. PRAVIDLO DŮSTOJNÉHO VYSTUPOVÁNÍ: ŘEKNĚTE KATEGORICKÉ "NE" A PAK ZAČNĚTE VYJEDNÁVAT.-- MURPHY
DOAENŮV ZÁKON PRŮTAHŮ: ČÍM POMALEJI PRACUJEŠ, TÍM MÉNĚ NADĚLÁŠ CHYB.-- MURPHY
GILLENSONŮV ZÁKON NADĚJNÉHO OČEKÁVÁNÍ (ZBAVENÝ SEXUÁLNÍCH PŘÍCHUTÍ): NIKDY NEPODLÉHEJ VZRUŠENÍ, SMLUVÍŠ-LI SI SCHŮZKU S NĚKÝM, KOHO ZNÁŠ JEN PO TELEFONU.-- MURPHY
COURTOISOVO PRAVIDLO: KDYBY LIDÉ ČASTĚJI NASLOUCHALI SAMI SOBĚ, ROZHODNĚ MÉNĚ BY MLUVILI.-- MURPHY
HUTCHISONŮV ZÁKON: JESTLIŽE SITUACE VYŽADUJE SOUSTŘEDĚNOU POZORNOST, V TÉMŽE OKAMŽIKU VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ VYTRHNE NĚJAKÉ NEODOLATELNÉ ROZPTÝLENÍ.-- MURPHY
PRAVIDLO POLITICKÝCH SLIBŮ: PRAVDA SE MĚNÍ.-- MURPHY
PRAVIDLO PRO RADIKÁLY: TI, KTEŘÍ JSOU MORÁLNĚ NEJVÝŠE, JSOU NEJDÁLE VZDÁLENI OD PROBLÉMU.-- MURPHY
I. BROWNŮV ZÁKON POLITICKÉHO VEDENÍ: KDO CHCE MÍT ÚSPĚCH V POLITICE, MUSÍ SE DOKÁZAT POVZNÉST NAD SVÉ ZÁSADY.-- MURPHY
II. BROWNŮV ZÁKON POLITICKÉHO VEDENÍ: NEJLEPŠÍ CESTA K POLITICKÉMU ÚSPĚCHU SPOČÍVÁ V TOM, NAJÍT ZÁSTUP, KTERÝ NĚKAM SMĚŘUJE, A POSTAVIT SE DO JEHO ČELA.-- MURPHY
JEN SEHNUTÝ ORÁČ OŘE ROVNOU BRÁZDU.-- PLINIUS
KAŽDÝ SI VYBÍRÁ SVOU ZLATOU STŘEDNÍ CESTU.-- HORATIUS
OPAKOVANÉ VĚCI SE LÍBÍ.-- HORATIUS
NECHŤ SE SHODUJÍ SLOVA SE SKUTKY.-- SENECA
ČÍM HORŠÍ JE STÁT, TÍM VÍCE MÁ ZÁKONŮ.-- TACITUS
KRUTĚJŠÍ JE STÁLE SE BÁT SMRTI NEŽ ZEMŘÍT.-- SENECA
ČÍM MOUDŘEJŠÍ JE ČLOVĚK, TÍM MÉNĚ MÁ POTŘEB.-- DIOGENES
NENÍ PRAVDY, JE JEN PRAVDĚPODOBNOST.-- PROTAGORAS
POZNÁNÍ JE NESKONALE CENNĚJŠÍ NEŽ VŠECHNY POŽITKY SVĚTA.-- SOKRATES
DRUHÝ DEN JE ŽÁKEM DNE PRVNÍHO.-- PUBLIUS SYRUS
KOMU JE DOVOLENO HŘEŠIT, HŘEŠÍ MÉNĚ.-- OVIDIUS
KAŽDÝ ČLOVĚK CHYBUJE, ALE JEN HLUPÁK V CHYBÁCH SETRVÁVÁ.-- CICERO
DÝCHTIVOST PO VLÁDĚ A MOCI JE SILNĚJŠÍ NEŽ OSTATNÍ VÁŠNĚ.-- TACITUS
O VŠEM SE MÁ POCHYBOVAT.-- AINESIDEMOS
SPRAVEDLNOST ANI NESPRAVEDLNOST NENÍ OD PŘÍRODY.-- ARCHELAOS
BLAŽENÝ NENÍ TEN, KDO MÁ, CO SI PŘEJE, ALE TEN, KDO SI NEPŘEJE, CO NEMÁ.-- ANTHISTENES
ZA VŠECH OKOLNOSTÍ SI ZACHOVEJ VNITŘNÍ SVOBODU.-- ARISTIPPOS
UŽÍVEJ ROZKOŠE, ALE NEPROPADNI JI.-- ANTHISTHENES
ČLOVĚK JE BYTOST PŘIROZENĚ SPOLEČENSKÁ.-- ARISTOTELES
I KDYŽ JSI SÁM, NEDĚLEJ NIC ŠPATNÉHO. -- DEMOKRITOS
ČLOVĚK POZNÁ JEN MALIČKÝ KOUSEK JSOUCNA, ALE KAŽDÝ VĚŘÍ, ŽE OBJEVIL VŠECHNO.-- EMPEDOKLES
KRÁSU JAKO JEDINOU ZE VŠECH HODNOT MŮŽEME SPATŘIT.-- PLATON
NESNAŽIL JSEM SE ZALÍBIT DAVU, PROTOŽE DAV NESCHVALUJE, CO JÁ VÍM, A JÁ NEVÍM, CO SCHVALUJE DAV.-- EPIKUR
DĚLAJÍ-LI DVA TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ.-- TERENTIUS
CHUDOBA SE SNADNO VYHNE ŠKODĚ.-- SALLUSTIUS
POVAŽUJI ZA ZTRACENÉHO TOHO, KDO ZTRATIL STUD.-- PLAUTUS
KAŽDÁ CHVÍLE JE TÍM KRATŠÍ, ČÍM JE ŠŤASTNĚJŠÍ.-- OVIDIUS
PAPÍR SNESE VŠECHNO.-- CICERO
JE SPRÁVNÉ SE DÁT POUČIT I OD NEPŘÍTELE.-- OVIDIUS
BLESKY BIJÍ DO NEJVYŠŠÍCH VRCHOLŮ.-- HORATIUS
ŠTĚSTÍ JE SLEPÉ.-- CICERO
HLEDÁM ČLOVĚKA.-- DIOGENES
ČÍM VÍCE LIDÉ MAJÍ, TÍM VÍCE ŽÁDAJÍ.-- JUSTINUS
KOLIK ČLOVĚK ZNÁ, TOLIK ZMŮŽE.-- PLAUTUS
NAHROMADĚNÉ PENÍZE VLÁDNOU, NEBO SLOUŽÍ.-- SENECA
ZLÉ VĚCI SOUSEDÍ S DOBRÝMI.-- OVIDIUS
NEJMÉNĚ ZNÁ ČLOVĚK SÁM SEBE.-- OVIDIUS
KRÁSA, KTERÁ NEMÁ SVĚDKA, JE BEZ UŽITKU.-- CICERO
NEJVĚTŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST VÝCHOVY JE TA, KTEROU SI ČLOVĚK DAL SÁM.-- E. GIBBON
KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ TŘI CHARAKTER - JEDEN, KTERÝ UKAZUJE, JEDEN, KTERÝ MÁ, A JEDEN, KTERÝ SI MYSLÍ, ŽE MÁ.-- A. KARR
POLITOVÁNÍHODNÝ TEN, KDO ŽIJE BEZ IDEÁLŮ.-- I. TURGENĚV
BEZ VÍRY VE SVÉ SCHOPNOSTI A SVÉ SÍLY NELZE PODNIKNOUT ŽÁDNÉ DÍLO.-- N. K. KRUPSKÁ
DĚLAT SNADNO TO, CO JE OBTÍŽNÉ PRO DRUHÉ, JE TALENT. DĚLAT TO,CO JE NEMOŽNÉ TALENTU, JE DÍLO GÉNIA.-- H. F. AMIEL
TEN, KDO JE PRÁZDNÝ, JE NAPLNĚN SÁM SEBOU.-- M. I. LERMONTOV
SAMOLIBOST NENÍ NIC JINÉHO, NEŽ KDYŽ NĚKDO SÁM SOBĚ PODKUŘUJE. UČINÍ-LI NĚKDO TOTÉŽ JINÉMU, JE TO LICHOCENÍ.-- ERASMUS ROTTERDAMMSKÝ
MLÁDÍ JE NĚCO, CO MAJÍ JEN MLADÍ A ČEHO BY JEN STAŘÍ DOVEDLI MOUDŘE UŽÍVAT.-- T. WOLFE
ZJEVNĚ BY MĚLY BÝT DVA DRUHY VÝCHOVY. JEDNA BY UČILA, JAK SI VYDĚLAT NA ŽIVOBYTÍ, DRUHÁ, JAK ŽÍT.-- J. TRUSLOW
TĚLESNÁ PRÁCE OSVOBOZUJE OD DUŠEVNÍCH BOLŮ.-- LA ROCHEFOUCAULD
V MLÁDÍ JSOU LIDÉ ZCELA OPOJENÍ BEZ VÍNA.-- KNIHA KABUS
LIDÉ VĚŘÍ RÁDI TOMU, CO SI PŘEJÍ, ABY BYLA PRAVDA.-- J. CAESAR
I TEN NEJSKROMNĚJŠÍ ČLOVĚK SI O SOBĚ MYSLÍ VÍC NEŽ JEHO NEJLEPŠÍ PŘÍTEL.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
PRVNÍM KROKEM K FILOZOFII JSOU POCHYBY.-- DIDEROT
VELMI SILNÝ JE TEN, KDO DOVEDE MLČET, I KDYŽ JE V PRÁVU.-- CATO
OZDOBOU HLUBOKÝCH MYŠLENEK JE JASNOST.-- VAUVENARGUES
MOUDRÝ ČLOVĚK ZŮSTÁVÁ V POZADÍ A TÍM SE PRÁVĚ DOSTÁVÁ V ČELO LIDÍ.-- LAO-C
CIT ČLOVĚKA JE TUPĚJŠÍ NA DOBRO NEŽ NA ZLO.-- LIVIUS
ZEMSKÁ OSE ZCELA ZŘETELNĚ PROCHÁZÍ STŘEDEM KAŽDÉHO MĚSTA A VESNICE.-- O. W. HOLMES
SVĚT PATŘÍ OPTIMISTŮM, PESIMISTÉ JSOU JENOM DIVÁKY.-- F. GUIZOT
MUDRC HLEDÁ VŠECHNO V SOBĚ, NEROZUMNÝ ČLOVĚK VŠECHNO VE DRUHÉM.-- KONFUCIUS
NEJSILNĚJŠÍ JE TEN, KDO MÁ MOC NAD SEBOU.-- SENECA
ABY SE DOSÁHLO VELKÉHO, JE TŘEBA ZAČÍT S MENŠÍM.-- LENIN
OBTÍŽNÉ NEZNAMENÁ NEPŘEKONATELNÉ.-- KALININ
ŽÁDNÉ VELKÉ VÍTĚZSTVÍ NENÍ MOŽNÉ, POKUD MU NEPŘEDCHÁZÍ MALÉ VÍTĚZSTVÍ NAD SEBOU SAMÝM.-- LEONOV
JE LÉPE SE RADIT PŘED ČINY, NEŽ POTOM O NICH PŘEMÍTAT.-- DEMOKRITOS
KDYŽ NAJDEŠ CESTU BEZ PŘEKÁŽEK, URČITĚ NEVEDE NIKAM.-- N. CLARK
ÚSPĚCH PLODÍ ÚSPĚCH.-- N. CHAMFORT
POKROK JE JEN USKUTEČŇOVÁNÍ UTOPII.-- O. WILDE
PRVÉ KROKY - VŽDY NEJTĚŽŠÍ.-- R. THÁKÚR
CHTĚL BYCH - TO NEZNAMENÁ NIC, CHCI - TO DĚLÁ DIVY.-- A. VINET
MLÁDÍ JE NEJEN V LETECH, ALE I V MYŠLENKÁCH.-- F. BACON
USNOUT NA VAVŘÍNECH DOKÁŽÍ I LIDÉ TRPÍCÍ NESPAVOSTÍ.-- A. GOSSANYI
NEJLEPŠÍ VÝCHOVY SE DOSAHUJE SPÍŠ TÍM, CO SE UČÍME V ŽIVOTĚ, NEŽ TÍM, CO SE DOČTEME V KNIHÁCH. -- H. DE BALZAC
JE TŘEBA ŽÍT ZAMILOVÁN V NĚCO, CO JE TI NEDOSTUPNÉ. ČLOVĚK ROSTE TÍM, ŽE USILUJE VZHŮRU.-- GORKIJ
ODKLAD JE ZLODĚJ ČASU.-- E. YOUNG
STŘEZTE ČAS - JE TO TKANIVO, Z KTERÉHO JE UTKÁN ŽIVOT.-- C. RICHARDSON
SOVA JE PROTO SYMBOLEM MOUDROSTI, PROTOŽE I HLUPÁK VIDÍ ZA SVĚTLA, ALE MOUDRÝ ČLOVĚK VIDÍ I VE TMĚ.-- PANIN
SPOLEČNÉ PRAVIDLO PRO NAŠEHO DUCHA I TĚLO JE: MOHOU PROSPÍVAT, JEN KDYŽ JSOU STÁLE ŽIVENY.-- VAUVENARGUES
KAŽDÝ SI STĚŽUJE NA SVOU PAMĚŤ, NIKDO NA SVŮJ ROZUM.-- LA ROCHEFOUCAULD
VŠECHNO INTELEKTUÁLNÍ ZDOKONALENÍ VZNIKÁ VE CHVÍLÍCH VOLNA. -- S. JOHNSON
JESTLIŽE JE PRAVDA, ŽE CHUDOBA ČLOVĚKA SE MĚŘÍ JEHO POTŘEBAMI, PAK CTIŽÁDOSTIVEC A LAKOMEC HYNOU V NEJHORŠÍ BÍDĚ.-- J. DE LA BRUYÉRE
ZLOZVYKU SE NEZBAVÍME TAK, ŽE HO VYHODÍME OKNEM, JE TŘEBA HO VYPROVODIT PO SCHODECH.-- M. TWAIN
NEJLÉPE POZNÁME CHARAKTER ČLOVĚKA PŘI PENĚŽNÍCH ZÁLEŽITOSTECH, PŘI PITÍ A V HNĚVU.-- KNIHA TALMUD
ZLÝ ČLOVĚK PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE VŠICHNI LIDÉ JSOU MU PODOBNI.-- PŘÍSLOVÍ
ZÁVISTNÍK PŮSOBÍ SÁM SOBĚ ŽAL A JE TAK SÁM SOBĚ NEPŘÍTELEM.-- DEMOKRITOS
ZÁVISTIVCI NEJSOU ŠŤASTNI DŘÍVE, DOKUD NEZPŮSOBÍ, ŽE DRUZÍ TAKÉ ZÁVIDÍ.-- C. DIANE
ZÁVIST JE NEJHLOUPĚJŠÍ ZE VŠECH NEŘESTÍ, NEBOŤ NEPŘINÁŠÍ NIC.-- H. DE BALZAC
KDYŽ JE KONEČNĚ NÁŠ CHARAKTER DOTVOŘEN, ZAČÍNAJÍ NÁS BOHUŽEL OPOUŠTĚT SÍLY.-- SEUME
CHARAKTER ČLOVĚKA SE POZNÁ PODLE TOHO, JAKÉ VTIPY JEJ ZRANÍ.-- MORGENSTERN
LIDÉ SE TLAČÍ KE SVĚTLU NE PROTO, ABY LÉPE VIDĚLI, ALE ABY MOHLI VÍCE ZÁŘIT.-- NIETZSCHE
KDO JE MOUDRÝ? KDO SE U KAŽDÉHO NĚČEMU PŘIUČÍ. KDO JE SILNÝ? KDO SE UMÍ OVLÁDAT. KDO JE BOHATÝ? KDO JE SPOKOJEN SE SVÝM OSUDEM.-- KNIHA TALMUD
JEŠTĚ NIKDO NEBYL TAKOVÝ FILOZOF, ABY TRPĚLIVĚ SNÁŠEL BOLENÍ ZUBŮ.-- SHAKESPEARE
OPILEC SE PODOBÁ LÁHVI WHISKY, JEN HRDLO A BŘICHO A ŽÁDNÁ HLAVA.-- O´MALLEY
LEŽÍ-LI TI NA SRDCI BLAHO TVÝCH DĚTÍ, NECH JE ZAKUSIT TROCHU ZIMY A HLADU.-- PŘÍSLOVÍ
I LEV SE MUSÍ BRÁNIT PROTI MOUCHÁM.-- PŘÍSLOVÍ
JE LÉPE SE OPOTŘEBOVAT NEŽ ZREZIVĚT.-- DIDEROT
PRÁCE JE JEDNÍM Z NEJLEPŠÍCH VYCHOVATELŮ CHARAKTERU.-- S. SMILES
KDYŽ SE ZAPNE PRVNÍ KNOFLÍK ŠPATNĚ, PAK JE CELÉ ZAPÍNÁNÍ ŠPATNÉ.-- GOETHE
ZKUŠENOST SI DÁVÁ PLATIT NEOBYČEJNĚ VYSOKÉ ŠKOLNÉ, ALE NAUČÍ TOLIK,JAKO NIKDO JINÝ.-- T. CARLYLE
LENOST JE ZVYK ODPOČÍVAT DŘÍVE, NEŽ SE ČLOVĚK UNAVÍ.-- J. RENARD
LENOST JE STRACH PŘED OČEKÁVANOU PRACÍ.-- CICERO
USTAVIČNÁ PRÁCE SE USNADŇUJE NÁVYKEM.-- DEMOKRITOS
PRÁCE JE NEJLEPŠÍ PROSTŘEDEK K TOMU, ABYCHOM MILOVALI ŽIVOT.-- E. RENAN
BYL TAKOVÝ LIJÁK, ŽE SE VŠECHNY SVINĚ OČISTILY A VŠICHNI LIDÉ ZASVINILI.-- G. LICHTENBERG
JE JEN JEDINÝ ZPŮSOB, JAK POZNAT, CO V KOM VĚZÍ: PUSŤ HO K PRÁCI.-- F. X. ŠALDA
NEJDE O TO, ZNÁT MNOHO, ALE O TO, ZNÁT ZE VŠEHO, CO JE MOŽNO ZNÁT, TO NEJPOTŘEBNĚJŠÍ.-- L. N. TOLSTOJ
TRPĚLIVÝM ČEKÁNÍM SE NIKAM NEDOSTANEME, JEN TRPĚLIVOU PRACÍ.-- J. RUSKIN
NEDOKONČENÉ NENÍ NIC.-- H. F. AMIEL
BEZ USILOVNÉ PRACOVITOSTI NENÍ TALENTŮ ANI GENIŮ.-- MENDĚLEJEV
KDYŽ PRACUJEŠ, NESTYĎ SE ŘÍCT TĚM, KTEŘÍ TI PŘEKÁŽEJÍ.-- V. I. LENIN
DOBŘE VYKONÁNO JE VŽDY LEPŠÍ NEŽ DOBŘE ŘEČENO.-- B. FRANKLIN
ČTENÍ PROHLUBUJE MYŠLENÍ, POVZBUZUJE MYSL K HLEDÁNÍ A ANALÝZE JEVŮ.-- KALININ
MYSL MUSÍ BÝT ZAMĚSTNÁNA, NEBOŤ NENÍ-LI ZAMĚSTNÁNA, STÁVÁME SE MRZUTÝMI.-- S. JOHNSON
UMĚNÍ PAMĚTI ZÁLEŽÍ V UMĚNÍ POZORNOSTI.-- S. JOHNSON
BUĎTE SAMOUCI, NEČEKEJTE, AŽ VÁS NAUČÍ ŽIVOT.-- T. LEO
KDO OVLÁDÁ PŘÍTOMNOST, OVLÁDÁ MINULOST. KDO OVLÁDÁ MINULOST, OVLÁDÁ BUDOUCNOST.-- GEORGE ORWELL(1984)
NEJUŽITEČNĚJŠÍ JSOU KNIHY, KTERÉ NUTÍ ČTENÁŘE K DOPLNĚNÍ.-- VOLTAIRE
JSOU DVA DRUHY KNIH. JEDNY ZKRAŠLUJÍ ŽIVOT, DRUHÉ BYT.-- LITĚRATURNAJA GAZETA
SKUTEČNÁ UNIVERZITA DNEŠNÍ DOBY JE SBÍRKA KNIH.-- T. CARLYLE
MUSÍŠ SE MNOHO UČIT, ABYS POZNAL, JAK MÁLO VÍŠ.-- M. DE MONTAIGNE
ČLOVĚKA JE MOŽNO POZNAT PODLE KNIH, KTERÉ ČTE.-- S. SMILES
POŽADOVAT, ABY SI NĚKDO PAMATOVAL VŠE, CO ČETL, JE JAKO ŽÁDAT, ABY SI PAMAMATOVAL, CO KDY SNĚDL. Z TOHOTO ŽIL TĚLESNĚ A Z ONOHO DUŠEVNĚ A STAL SE PROSTŘEDNICTVÍM TOHO TÍM, ČÍM JE.-- A. SCHOPENHAUER
LIDÉ SE DĚLÍ NA DVA DRUHY: JEDNI NEJDŘÍVE MYSLÍ A PAK JEDNAJÍ, DRUZÍ NEJDŘÍVE HOVOŘÍ A JEDNAJÍ A POTOM MYSLÍ.-- TOLSTOJ
ZÁBAVA A ČINNOST DĚLAJÍ HODINY KRÁTKÝMI.-- SHAKESPEARE
JEN TEN JE OPRAVDOVÝ HUMANISTA, KDO MILUJE LIDI I TEHDY, KDYŽ SE S NIMI SETKÁ V PŘEPLNĚNÉ TRAMVAJI NEBO AUTOBUSE.-- KROKODIL
KDYBYS I ZLOSTÍ PUKL, PŘESTO LIDI BUDOU STÁLE JEDNAT STEJNĚ.-- MARCUS AURELIUS
STÁLÝ STYK SE ŠPATNÝMI ZVĚTŠUJE SKLON KE ŠPATNÉMU.-- DEMOKRITOS
ZDVOŘILOSTÍ NIC NEZTRÁCÍME - NANEJVÝŠ MÍSTO K SEZENÍ.-- J. BERNARD
VIDÍŠ-LI, ŽE SE ČLOVĚK MÝLÍ, NEHNĚVEJ SE NAŇ; POMNI, ŽE NENÍ MOŽNÉ SE MÝLIT SCHVÁLNĚ.-- SENECA
PŘESTAŇ HOVOŘIT, JAK ZPOZORUJEŠ, ŽE SE ZAČÍNÁŠ ROZČILOVAT TY NEBO TEN, S NÍMŽ HOVOŘÍŠ. NEVYŘČENÉ SLOVO - ZLATÉ.-- TOLSTOJ
JSI-LI SÁM, MYSLI NA SVÉ CHYBY. JSI-LI VE SPOLEČNOSTI, NEMLUV O CHYBÁCH DRUHÝCH.-- PŘÍSLOVÍ
NARÁŽEJÍ NA SEBE JEN TI, KDO KRÁČEJÍ STEJNOU CESTOU.-- SENECA
NIC NEDÁVÁME TAK OCHOTNĚ JAKO RADU.-- LA ROCHEFOUCAULD
ZLÉ JAZYKY JSOU HORŠÍ NEŽ PISTOLE.-- A. S. GRIBOJEDOV
NIKDY NENÍ TAK OBTÍŽNÉ MLUVIT JAKO TEHDY, KDYŽ SE STYDÍME ZA SVÉ MLČENÍ.-- LA ROCHEFOUCAULD
JAK JE PRO VELKÉ DUCHY CHARAKTERISTICKÉ, ŽE ŘEKNOU MNOHO MÁLO SLOVY, TAK NAOPAK MALÍ DUCHOVÉ MAJÍ ZASE NADÁNÍ, ŽE MLUVÍ MNOHO A NEŘEKNOU NIC.-- LA ROCHEFOUCAULD
OSTÝCHAVOST JE NEDOSTATEK DŮVĚRY V SEBE A POCHÁZÍ Z DOMÝŠLIVOSTI. ČLOVĚK JE OSTÝCHAVÝ, PROTOŽE SE BOJÍ, ŽE SE NEBUDE JEVIT V NEJLEPŠÍM SVĚTLE.-- DIANE
HOVOŘ JEN O TOM, CO JE TI JASNÉ.-- TOLSTOJ
PROČ MÁME TAKOVOU PAMĚŤ, ŽE SI PAMATUJEME DO NEJMENŠÍCH PODROBNOSTÍ TO, CO SE NÁM PŘIHODILO A NE TAKOVOU, ABYCHOM SI ZAPAMATOVALI, KOLIKRÁT JSME TO ŘEKLI TÉŽE OSOBĚ.-- LA ROCHEFOUCAULD
ČLOVĚKU JE TŘEBA DVOU LET, ABY SE NAUČIL MLUVIT A ŠEDESÁTI LET, ABY SE NAUČIL DRŽET JAZYK ZA ZUBY.-- L. FEUCHTWANGER
NEJLEPŠÍM ZPŮSOBEM LICHOCENÍ JE NECHAT DRUHÉHO HOVOŘIT A BÝT POSLUCHAČEM.-- J. ADDISON
CHOVÁNÍ JE ZRCADLO, V NĚMŽ KAŽDÝ UKAZUJE SVŮJ OBRAZ.-- GOETHE
TI, KDO RÁDI HANÍ, NEJSOU NADÁNI K PŘÁTELSTVÍ.-- DEMOKRITOS
MLČENÍ JE VELKÝM KONVERZAČNÍM UMĚNÍM.-- W. HAZLITT
JENOM TOMU, ČEMU SAMI VĚŘÍME, VĚŘÍ OSTATNÍ NÁM.-- K. GUTZKOW
JEDINÝ ČLOVĚK, KTERÝ SE CHOVÁ ROZUMNĚ, JE MŮJ KREJČÍ. BERE MI ZNOVU MÍRU POKAŽDÉ, KDYŽ K NĚMU PŘÍJDU. JINÍ LIDÉ VŠAK MAJÍ STÁLE MOU STAROU MÍRU A MYSLÍ SI, ŽE SE BUDE STÁLE NA MĚ HODIT.-- G. B. SHAW
MOUDŘÍ LIDÉ MLUVÍ, PROTOŽE MAJÍ CO ŘÍCI, BLÁZNI, PROTOŽE BY RÁDI NĚCO ŘEKLI.-- PLATON
KAŽDÝ ČLOVĚK, KTERÉMU ZÁLEŽÍ JEN NA JEDNÉ VĚCI, JE NEBEZPEČNÝ.-- G. K. CHESTERTON
POMOZ TOMU, KDO NESE BŘEMENO, ALE ROZHODNĚ NE TOMU, KDO JE POLOŽÍ VEDLE.-- SENECA
TEN, KDO NEMÁ DOBROU PAMĚŤ, BY SE NIKDY NEMĚL DÁT NA ŘEMESLO LHANÍ.-- MONTAIGNE
VTIPNOU LICHOTKU SNESE I TEN NEJSKROMNĚJŠÍ.-- J. PAUL
PŮVAB JE UŽITEČNÝ VE VŠECH VĚCECH A JE PŘÍJEMNÝ KAŽDÉMU.-- C. DIANE
NEJLEPŠÍ CESTA, JAK BÝT OKLAMÁN: POVAŽOVAT SE ZA CHYTŘEJŠÍHO NEŽ OSTATNÍ.-- LA ROCHEFOUCAULD
JEDINÁ SPOLEČNOST, KDE ČLOVĚK VYDRŽÍ, JE JEHO VLASTNÍ.-- OSCAR WILDE
MÁLOKDO LITUJE, ŽE ŘEKL MÁLO, ALE ČASTO LITUJE, ŽE ŘEKL MNOHO.-- J. DE LA BRUYÉRE
NĚŽNÝMI SLOVY A DOBROTOU JE MOŽNO VÉST NA VLÁSKU SLONA.-- SÁDÍ
OSAMOCEN NEDOJDE ČLOVĚK NIKDY K CÍLI.-- GOETHE
PŘÍČINA, PROČ PRO VĚTŠINU ŽEN PŘÁTELSTVÍ TAK MÁLO ZNAMENÁ ZÁLEŽÍ V TOM, ŽE TAK FÁDNĚ CHUTNÁ TOMU, KDO OKUSIL LÁSKU.-- LA ROCHEFOUCAULD
STRASTI SPOJUJÍ DVĚ SRDCE TĚSNĚJŠÍMI SVAZKY NEŽ ŠTĚSTÍ. SPOLEČNÁ UTRPENÍ VYTVÁŘEJÍ SILNĚJŠÍ SVAZKY NEŽ SPOLEČNÉ RADOSTI.-- A. LAMARTINE
KDYBYCHOM SAMI NEMĚLI CHYBY, NEČINILO BY NÁM TAKOVÉ POTĚŠENÍ UPOZORŇOVAT NA CHYBY DRUHÝCH.-- LA ROCHEFOUCAULD
SPORY BY NETRVALY TAK DLOUHO, KDYBY CHYBA BYLA JEN NA JEDNÉ STRANĚ.-- LA ROCHEFOUCAULD
JSOU LIDÉ, KTEŘÍ TRÁVÍ ŽIVOT TÍM, ŽE HLEDAJÍ V CHOVÁNÍ JINÝCH DŮVODY KE ZLOSTI.-- C. DIANE
NEEXISTUJÍ OŠKLIVÉ ŽENY, JSOU JEN ŽENY, KTERÉ NEVÍ, JAK SE UDĚLAT HEZKÝMI.-- J. DE LA BRUYÉRE
ŽÁRLIVÝ ČLOVĚK JE MUČEDNÍK, KTERÝ DĚLÁ MUČEDNÍKY Z DRUHÝCH.-- C. DIANE
MANŽELKU BYCHOM MĚLI SPÍŠE VYBÍRAT UŠIMA NEŽ OČIMA.-- PŘÍSLOVÍ
JSEM RÁDA, ŽE NEJSEM MUŽ, PROTOŽE BYCH SE MUSELA OŽENIT.-- ME DE STAEL
NEPTEJTE SE, CO VLAST MŮŽE UDĚLAT PRO VÁS, PTEJTE SE, CO VY MŮŽETE UDĚLAT PRO VLAST.-- J. F. KENNEDY
TŘI HLAVNÍ VĚCI, KTERÝCH JE TŘEBA, ABY SE DOSÁHLO ČEHOKOLIV, CO ZA TO STOJÍ, JSOU: PRÁCE, VYTRVALOST A ZDRAVÝ ROZUM.-- EDISON
KDE BY BYLA MOC ŽEN, KDYBY MUŽI NEBYLI JEŠITNÍ?-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
LEV JE LVEM I V KLECI, NESTANE SE OSLEM.-- T. G. MASARYK
NEZOUFEJ NAD TÍM, KDO TI ŘÍKÁ, ŽE MÁ STRACH, ALE MĚJ STRACH Z TOHO, KDO TI ŘÍKÁ, ŽE SI NIKDY NEZOUFÁ.-- E. FRIED
ANATOMIE JE NĚCO, CO MÁ KÁŽDÝ, ALE NA NEZKÉ MLADÉ DÍVCE VYPADÁ NEJLÍP.-- KROKODIL
ŽENY, KTERÉ NEMAJÍ HEZKÉ ZUBY, SE SMĚJÍ OČIMA.-- MME DE RIEUX
VPRAVDĚ SYMPATIZUJEME JEN S TĚMI DRUHY NEŠTĚSTÍ, KTERÉ JSME SAMI ZAŽILI.-- C. DIANE
SMUTNÝM HODINY SE DLOUHÉ ZDAJÍ.-- SKAKESPEARE
KDYŽ MÁ ČLOVĚK STRACH, PŘESTÁVÁ UVAŽOVAT.-- P. HOLBACH
NENACHÁZÍ-LI ČLOVĚK KLID V SOBĚ, JE ZBYTEČNÉ, ABY HO HLEDAL JINDE.-- LA ROCHEFOUCAULD
DUŠEVNÍ UTRPENÍ SE SNÁŠÍ LÉPE NEŽ TĚLESNÉ. KDYBY MI BYLO NABÍDNUTO ZLÉ SVĚDOMÍ NEBO BOLAVÝ ZUB, ZVOLIL BYCH PRVÉ.-- H. HEINE
TEĎ KDYŽ MÁM DŮM SPALENÝ NA POPEL, VIDÍM LÉPE NA MĚSÍC.-- JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ
VŠICHNI MÁME DOSTATEK SÍLY, ABYCHOM UNESLI NEŠTĚSTÍ DRUHÝCH.-- LA ROCHEFOUCAULD
ŠTĚSTÍ I NEŠTĚSTÍ JE VĚCÍ DUŠE.-- DEMOKRITOS
ŠTĚSTÍ NEZÁLEŽÍ V TOM, MÍT MNOHO, ALE BÝT SPOKOJEN S MÁLEM.-- BLESSINGTONOVÁ
JESTLIŽE JSTE POSTAVILI VZDUŠNÝ ZÁMEK, VAŠE PRÁCE NEMUSÍ BÝT ZBYTEČNÁ. NYNÍ K NĚMU UDĚLEJTE ZÁKLADY.-- H. D. THOREAU
POZNÁŠ, ŽE LIDÉ SAMI SI PŮSOBÍ VŠECHNY SVÉ STRASTI.-- PYTHAGORAS
ŽADNÝ ZLÝ ČLOVĚK NENÍ ŠŤASTNÝ.-- JUVENAL
SMÍCH A ÚSMĚV JSOU BRÁNY, JIMIŽ SE DÁ DO ČLOVĚKA PROPAŠOVAT MNOHO DOBRÉHO.-- C. MORGENSTERN
NEJVÍCE JSME PROMARNILI DNY, KDY JSME SE NEZASMÁLI.-- N. CHAMFORT
NETRAPTE SE MALIČKOSTMI! VŠECHNO JSOU MALIČKOSTI!-- R. ELIOT
ČLOVĚK, KTERÝ SE PLNĚ NĚČEMU ODDÁ, NEPOTŘEBUJE RODINU.-- M. L. KING
KDYŽ O SOBĚ POCHYBUJETE, NEMŮŽETE ZE SEBE VYDAT TO NEJLEPŠÍ. KDYŽ V SEBE NEVĚŘÍTE VY, KDO JINÝ VE VÁS MÁ VĚŘIT?-- M. JACKSON
ŠTĚSTÍ NEBÝVÁ SAMO SLEPÉ, ALE ZPRAVIDLA OSLEPUJE TY, S NIMIŽ SE SPOJILO.-- CICERO
NÁHODA NÁM PROSTĚ SPOČÍTÁ VŠECHNY NAŠE HLOUPOSTI.-- NAPOLEON
OLOUPENÝ, JENŽ SE SMĚJE, OKRÁDÁ ZLODĚJE.-- SHAKESPEARE
ŘADA FRÁZÍ NEZNAMENÁ JEŠTĚ LINII.-- A. BRIE
VYPLATILO BY SE VYNALÉZT ANTIKOROZNÍ PROSTŘEDKY PRO ŽELEZNÉ ZÁSADY.-- KUMOR
NENÍ SMUTNĚJŠÍHO ZJEVU NEŽ MLADÝ PESIMISTA, LEDA JEŠTĚ STARÝ OPTIMISTA.-- M. TWAIN
NA ZAČÁTKU CESTY K DOKONALOSTI ZAKOPL O SVŮJ OHROMUJÍCÍ ÚSPĚCH.-- S. J. LEC
VZPOMÍNKY NA OTROCTVÍ ČINÍ SVOBODU JEŠTĚ MILEJŠÍ.-- CICERO
PROTO JSOU ZÁKONY DÁNY, ABY SILNĚJŠÍ NEMOHL VŠECHNO.-- CICERO
V DOBĚ SPECIALIZACE BY NEMĚL BÝT ČLOVĚK UNIVERZÁLNÍ IGNORANT.-- KUMOR
POŠETILÝ BÁSNÍK JDE O KROK PŘED REVOLUCÍ, ROZUMNÝ POLITIK KROK ZA NÍ.-- Ž. PETAN
SCHOPNOST PŘEDVÍDAT NEMILOU VĚC NAZÝVÁME PESIMISMEM.-- R. LARDNER
NIC NENÍ NESNESITELNĚJŠÍHO NEŽ HLUPÁK, KTERÝ MÁ ŠTĚSTÍ.-- CICERO
OVŠEMŽE VĚŘÍM VE SLEPÉ ŠTĚSTÍ. JAK JINAK BYCH SI MOHL VYSVĚTLIT ÚSPĚCHY LIDÍ, KTERÉ NEMÁM RÁD?-- J. COCTEAU
DOBRÝ PASTÝŘ MÁ OVCE OSTŘÍHAT, NE JE STAHOVAT Z KŮŽE.-- TIBERIUS
DOBŘÍ LIDÉ HNĚV SVŮJ DLOUHO NEŽIVÍ.-- PUBLIUS SYRUS
CHUDOBĚ CHYBÍ MNOHO, LAKOTĚ VŠECHNO.-- SENECA MLADŠÍ
PÍLE JE NEJLEPŠÍ POMOCNÍK, I PRO PRŮMĚRNÉHO DUCHA.-- SENECA
ČTEME ZE STÁLE OŠUMĚLEJŠÍ KNIHY PŘÍRODY.-- KUMOR
ŽIVOT JE K DOGMATŮM MNOHEM TOLERANTNĚJŠÍ NEŽ DOGMATA K ŽIVOTU.-- A. BRIE
POZITIVNÍ NA SKEPTIKOVI JE, ŽE PODLE NĚHO JE VŠECHNO MOŽNÉ.-- T. MANN
DĚLEJME VŠECHNO PROTO, ABY UMĚNÍ ŽÍT PATŘILO KE KRÁSNÝM UMĚNÍM.-- KUMOR
ZA CHYBY MEZI ŘÁDKY KOREKTOŘI NERUČÍ!-- Ž. PETAN
ZA TVŮRCEM MUSÍ NĚKDO STÁT - NEJLÉPE ON SÁM.-- S. J. LEC
SATIRA JE ZVLÁŠTNÍ DRUH ZRCADLA, V KTERÉ VŽDY VIDÍME JINOU TVÁŘ NEŽ SVOJI.-- J. SWIFT
ZNÁT SÁM SEBE VE ŠTĚSTÍ, TO NENÍ SNADNÉ.-- HUGO
JAKO RÁNA PÁLÍ JIZVA ZLÉHO SVĚDOMÍ.-- PUBLIUS SYRUS
PAMEŤ SLÁBNE, JESTLIŽE JI NECVIČÍŠ.-- CICERO
OPILOST NENÍ NIC JINÉHO NEŽ ČISTÉ ŠÍLENSTVÍ.-- SENECA MLADŠÍ
POSLEDNÍM STUPNĚM ZÁVISTI JE NENÁVIST.-- PLINIUS MLADŠÍ
ZÁVISTNÍK ŽLOUTNE A HUBNE, KDYŽ SOUSEDŮV MAJETEK VZKVÉTÁ.-- HORATIUS
IDEJE JSOU NA TOM LÉPE NEŽ MY - MOHOU VSTÁT Z MRTVÝCH.-- KUMOR
ŽENY JSOU SLABÉ - JAK RÁDY TOHO VYUŽÍVAJÍ.-- MARIE DE SEVIGNÉ
ANI ATEISTÉ NEJSOU OSVOBOZENI OD ZBOŽNÝCH PŘÁNÍ.-- KUMOR
TŘÍDNÍ PŮVOD? MOJI PŘEDKOVÉ BYLI NEANDRTÁLCI.-- A. BRIE
OPRAVDU NA VÝŠI JE TEN, KDO SE NEVYVYŠUJE.-- NEZNÁMÝ
BEZ FANTAZIE NEPOCHOPÍŠ ANI HOLÁ FAKTA.-- A. BRIE
NEKAŽME SI TO, CO MÁME, TOUHOU PO TOM, CO NEMÁME.-- EPIKUROS
SKROMNOST ZVYŠUJE DŮSTOJNOST.-- LA ROCHEFOUCAULD
ZLATÉ MZDY NEČINÍ ŽÁDNÉHO KONĚ LEPŠÍM.-- SENECA
ZÁKLADNÍ CHYBOU OTCŮ JE, ŽE OČEKÁVAJÍ OD SVÝCH DĚTÍ, ŽE JIM BUDOU DĚLAT ČEST.-- B. RUSSEL
NEDŮVĚRA JE MOUDROST HLUPÁKŮ.-- B. SHAW
ZEMĚ NEPOTŘEBUJE NOVÉ KONTINENTY, ALE NOVÉ LIDI.-- J. VERNE
MNOHO JE NA SVĚTĚ MOCNÉHO, NIC VŠAK MOCNĚJŠÍHO ČLOVĚKA.-- SOFOKLES
NEJŠŤASTNĚJŠÍ JE TEN, KDO MÁ NEJMÉNĚ ŽÁDOSTÍ.-- BUDHA
HUMOR JE SOLÍ ZEMĚ A KDO JE JÍM DOBŘE PROSOLEN, UCHOVÁ SE DLOUHO ČERSTVÝM.-- K. ČAPEK
LIDÉ BY OBČAS POTŘEBOVALI DEN VOLNA OD ŽIVOTA.-- S. J. LEC
DOBU NEOBVIŇUJ, KDYŽ JSI PŘÍČINOU ŽALU.-- CATO
JAKMILE JE LIDSKÁ MYSL OTŘESENA, MÁS SKLON VĚŘIT POVĚRÁM.-- TACITUS
NIKDO SE NESTAL NESMRTELNÝ DÍKY SVÉ LENOSTI.-- SALLUSTIUS
BOHATSTVÍ MOUDRÉMU SLOUŽÍ, HLOUPÉMU VLÁDNE.-- SENECA
KDYŽ SI ZACPEŠ UŠI, ŽVANILŮM TÍM HUBU NEZACPEŠ.-- A. BRIE
BOHATÝ JE, KDO JE MOUDRÝ.-- HORATIUS
LHÁŘI OBVYKLE NEVĚŘÍME, ANI KDYŽ MLUVÍ PRAVDU.-- CICERO
I POCHYBNÉ NÁPADY JE MOŽNO REALIZOVAT MISTROVSKY.-- KUMOR
PŘEDSTÍRAT NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ HLOUPOST JE VELICE MOUDRÉ.-- CATO
VADY VELKÝCH LIDÍ NÁM DODÁVAJÍ POVZBUDIVÝ POCIT ROVNOSTI.-- KUMOR
NASTAVOVAL DRUHOU TVÁŘ TAK DLOUHO, AŽ MU NA NI PŘILEPILI ŘÁD.-- E. CANETTI
MŮZY BY MĚLY BÁSNÍKŮM TAKY PŘIDĚLOVAT KOŠE NA PAPÍR.-- A. BRIE
NA KULTURNÍM POLI JE ÚRODA TÍM MENŠÍ, ČÍM VÍC JE NA NĚM HNOJE.-- PETAN
KDY SE NUDÍME LÉPE NEŽ V KRUHU RODINY?-- O. WILDE
KRÁSNÍ MLADÍ LIDÉ JSOU HŘÍČKOU PŘÍRODY, ALE KRÁSNÍ STAŘÍ LIDÉ JSOU UMĚLECKÁ DÍLA.-- GOETHE
ČASTO MÁME LIDEM ZA ZLÉ, ŽE SE NECHTĚJÍ PŘIZPŮSOBIT PŘEDSTAVÁM, JEŽ JSME SI O NICH VYTVOŘILI.-- KUMOR
BĚDA, KDYŽ SI NÁPOVĚDA MYSLÍ, ŽE JE HERCEM.-- S. J. LEC
CO S BAREVNOU TELEVIZÍ, KDYŽ VŠECHNY POŘEDY JSOU ŠEDIVÉ?-- PETAN
STUPEŇ KARIÉRY SE ČASTO ŘÍDÍ STUPNĚM PŘÍBUZENSTVÍ.-- KUMOR
DEJTE BOŽÍHO BOHU A CÍSAŘOVO CÍSAŘI - AVŠAK TO PLATÍ O DÁVÁNÍ, NIKOLI O BRANÍ.-- H. HEINE
ROZUMBRADA JE JAKO EUNUCH - VÍ PŘESNĚ, JAK NA TO, ALE PŘITOM TO NEDOKÁŽE.-- SAPFÓ
VELMI NÁM ZÁLEŽÍ NA ROVNOSTI, ZVLÁŠTĚ VŮČI TĚM, KTEŘÍ NÁS PŘEROSTLI.-- KUMOR
CO JE TRAGEDIE A CO JE KOMEDIE, SE POZNÁ ČASEM.- S. J. LEC
KŘESŤANÉ - TI, KDO POHÁR RADOSTI VYPIJÍ UŽ NA TOMTO SVĚTĚ, DOSTANOU TAM NAHOŘE KOCOVINU.-- H. HEINE
JSME ZVYKLÍ NA TO, ŽE SE LIDÉ VYSMÍVAJÍ TOMU, ČEMU NEROZUMĚJÍ.-- GOETHE
NEJFANTASTIČTĚJŠÍ NA SVĚTĚ JSOU FAKTA.-- MOLIÉRE
JEN TO JE ZTRACENO, ČEHO SE SAMI VZDÁVÁME.-- T. LESSING
BOHOVÉ DALI ČLOVĚKU DVĚ RUCE, ABY JE NEOBTĚŽOVAL S KAŽDOU MALIČKOSTÍ.-- PYTHAGORAS
PŘEDSUDKY JSOU JAKO HŘEBÍKY: ČÍM VÍC SE DO NICH BUŠÍ, TÍM VÍC DRŽÍ.-- DUMAS
NĚKDY SE DOZVÍŠ, JAKOU ROLI HRAJEŠ, AŽ KDYŽ ODEJDEŠ ZE SCÉNY.-- S. J. LEC
PĚST SICE NENÍ ŽÁDNÝ ARGUMENT, ALE KDE NAJÍT ARGUMENT PROTI PĚSTI?-- A. BRIE
ČLOVĚK JE NEDOKONALÝ, ALE DOKONALE SI S TÍM PORADÍ.-- KUMOR
MÁM RÁD SAMOTU - JSEM VÍC ZVYKLÝ NA SVOJE CHYBY NEŽ NA CHYBY OSTATNÍCH.-- CHAMFORT
V NĚKTERÝCH DOBÁCH SNÍ LIDÉ HROMADNĚ.-- KUMOR
KDO PŘED NĚKÝM PADÁ NA KOLENA, MUSÍ BÝT PADLÝ NA HLAVU.-- A. BRIE
MODERNÍ ČLOVĚK JE VYCHOVÁN K POROZUMĚNÍ CIZÍCH JAZYKŮ A K NEPOROZUMĚNÍ CIZINCŮ.-- CHESTERTON
SLIBY A JÍZDNÍ ŘÁDY JSOU K TOMU, ABY SE NEDODRŽOVALY.-- J. SWIFT
PENÍZE ČASTO STOJÍ PŘÍLIŠ MNOHO.-- EMERSON
NENÍ ŽÁDNÝ DŮVOD K PESIMISMU - POKUD ČLOVĚK NESLYŠÍ DŮVODY, KTERÉ UVÁDĚJÍ OPTIMISTÉ.-- A. BRIE
NIC NEPŮSOBÍ TAK SILNÝM DOJMEM JAKO MLČÍCÍ DAV.-- S. BUTTLER
TRPASLÍK NEBUDE VĚTŠÍ, I KDYBY SE NA HORU POSTAVIL.-- SENECA MLADŠÍ
TRIUMFÁLNÍM OBLOUKEM SE NEJEN VCHÁZÍ.-- KUMOR
NECHVALME HRDINU PŘED VEČEREM.-- A. BRIE
KAŽDÁ HLAVA, BYŤ JE SEBEUNIVERZÁLNĚJŠÍ, JE VŽDY POZNAMENÁNA URČITÝM, AŤ UŽ OSTRÝM NEBO TUPÝM, JEMNÝM NEBO HRUBÝM, DLOUHÝM NEBO KRÁTKÝM, ROVNÝM NEBO ZAHNUTÝM NOSEM.-- FEUERBACH
CO JEDNOU VSTOUPÍ DO PROSTORU A ČASU, MUSÍ SE TAKÉ PODŘÍDIT ZÁKONŮM PROSTORU A ČASU.-- FEUERBACH
PARKINSONŮV PRVNÍ ZÁKON: PRÁCE PŘIBÝVÁ ÚMĚRNĚ S TÍM, KOLIK ČASU SE NA NI MŮŽE VYNALOŽIT.(STR. 7)-- PARKINSON
ÚŘEDNÍK MÁ ZÁJEM NA TOM, ABY ROZŠIŘOVAL POČET SVÝCH PODŘÍZENÝCH A NE SVÝCH SOUPEŘŮ. (STR. 8)-- PARKINSON
ÚŘEDNÍCI SI NAVZÁJEM PŘIDĚLÁVAJÍ PRÁCI. (STR. 8)-- PARKINSON
PARKINSONŮV DRUHÝ ZÁKON: VÝDAJE NARŮSTAJÍ ÚMĚRNĚ S PŘÍJMEM. (STR. 15)-- PARKINSON
ZAJDE-LI DOBROČINNOST MOC DALEKO, VYHUBÍ VŠECHNO KOLEM SEBE.(STR. 27)-- PARKINSON
PARKINSONŮV TŘETÍ ZÁKON: NARŮSTÁNÍ PŘINÁŠÍ SLOŽITOST A SLOŽITOST PŘINÁŠÍ ROZKLAD. (STR. 30)-- PARKINSON
MNOHÉ MUŽSKÉ PODNIKY ZACHOVÁVAJÍ VĚRNOST SVÉMU HLAVNÍMU OBCHODNÍMU SPOJENCI, ALE NĚKTERÉ JSOU ZNAČNĚ PŘELÉTAVÉ A ČASTO SE ZÁLIBNĚ OHLÍŽEJÍ PO CIZÍCH PARTNERECH. (STR. 35)-- PARKINSON
PAK SE DNES JIŽ OBECNĚ UZNÁVÁ, DĚLÍ SE KOMISE ZHRUBA DO DVOU KATEGORIÍ - A) NA TY, Z NICHŽ MŮŽE ČLEN JAKO JEDNOTLIVEC NĚCO VYZÍSKAT, A B) NA TY,KAM MŮŽE JEDINĚ NĚČÍM PŘISPĚT. (STR. 68)-- PARKINSON
V PODNIKU, KDE DOKÁŽE VYVOLAT HOTOVÝ PŘEVRAT JEDNA NAZRZLÁ SEKRETÁŘKA S ROZKOŠNĚ OHRNUTÝM NOSÍKEM, NEJSOU ZŘEJMĚ ZVLÁŠŤ USTÁLENÉ POMĚRY. PYRAMIDA STOJÍ VŽDY MNOHEM PEVNĚJI, KDYŽ MÁ VRCHOL NAHOŘE. (STR. 109)-- PARKINSON
PORADCI NA ŘÍZENÍ PODNIKŮ PŘENÁŠEJÍ NÁPADY Z JEDNÉ ORGANIZACE DO DRUHÉ, ALE KDE MÁME JISTOTU, ŽE SI VYBÍRAJÍ ZROVNA NÁPADY NEJLEPŠÍ? (STR. 132)-- PARKINSON
HLOUPOST VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA MŮŽE BÝT NĚKDY I UŽITEČNÁ. NĚKTEŘÍ ODBORNÍCI DOKONCE TVRDÍ, ŽE BEZ JISTÉ DÁVKY TUPOSTI SE ŽÁDNÝ PODNIK NEOBEJDE. (STR. 137)-- PARKINSON
NA SVĚTĚ JE SKUTEČNĚ HODNĚ ŽEN A NĚKTERÉ Z NICH JSOU KRÁSNÉ. KDE VŠAK NAJDU DRUHOU TAKOVOU TVÁŘ, JEJÍŽ KAŽDÝ RYS, KAŽDÁ VRÁSKA VYVOLÁ NEJSILNĚJŠÍ A NEJSLADŠÍ VZPOMÍNKY MÉHO ŽIVOTA?-- MARX
V HNĚVU VYVŘE, CO NA SRDCI VŘE.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
NEZAPOMEŇTE NIKDY, CO VÁM KDO ŘEKL V HNĚVU.-- BEECHER
DO ŽEN A DO MELOUNŮ SE NEVIDÍ.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽENA JE DOCELA OBYČEJNÝ TVOR, O NĚMŽ SIS UDĚLAL KRÁSNOU PŘEDSTAVU.-- FLAUBERT
ŽENY NEVĚDÍ, CO CHTĚJÍ A NEDAJÍ POKOJ, DOKUD TO NEDOSTANOU.-- WILDE
NEROZČILUJ SE, KDYŽ MÁŠ PRAVDU, ANI KDYŽ MÁ PRAVDU ŽENA. HÁDKA BÝVÁ ÚČELNÁ JEN V POCHYBNÝCH PŘÍPADECH, KDY POTŘEBUJEŠ ZÁLEŽITOST ZATEMNIT.-- JEAN ROSTAND
JESTLIŽE JE ŽENA V NEPRÁVU, PAK PRVNÍ, CO MUSÍŠ UDĚLAT, JE OKAMŽITĚ JI ODPROSIT.-- FRASNAY
INTUICE JE ZVLÁŠTNÍ INSTINKT, KTERÝ ŽENĚ ŘÍKÁ, ŽE MÁ PRAVDU, AŤ JI MÁ, NEBO NEMÁ.-- HUBBARD
U ŽEN JE VŠECHNO SRDCE, DOKONCE I HLAVA.-- JEAN PAUL
CHYTRÁ ŽENA MÁ MILIÓNY NEPŘÁTEL - VŠECHNY HLOUPÉ MUŽE.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
I HLOUPÝ MUŽ SE POKLÁDÁ ZA NĚCO LEPŠÍHO NEŽ JE ŽENA.-- MONGOLSKÉ PŘÍSLOVÍ
DOKUD JSOU MLADÍ, CHTĚJÍ Z NÁS MÍT HŘÍČKY, KDYŽ ZESTÁRNOU, MÁME BÝT JEJICH SLUŽKAMI.-- SVĚTLÁ
MUŽ JE ÚSPĚŠNÝM PŘÍŽIVNÍKEM, TRUBCEM, KTERÝ VYNALEZL CIVILIZACI, UMĚNÍ A VÁLKU, PONĚVADŽ HO JINAK K NIČEMU NEBYLO ZAPOTŘEBÍ A PONĚVADŽ MĚL SÍLU, KTEROU MUSEL UPLATNIT.-- MAUROIS
NEVÍM O ŽÁDNÉM POVOLÁNÍ, KDE BY SI MUŽI UDRŽELI DOSAVADNÍ PŘEVAHU, KROMĚ SNAD VAŘENÍ A DÁMSKÉ MÓDY.-- BIRKENHEAD
CHODÍŠ-LI BEZ KNOFLÍKŮ U KABÁTU, MUSÍŠ SE OŽENIT ANEBO ROZVÉST.-- KIRK DOUGLAS
PRÁCE MUŽE TRVÁ DO SLUNCE ZÁPADU, PRÁCE ŽENY NENÍ HOTOVA NIKDY.
PRÁCE OSLABUJE MUŽE A POSILUJE ŽENY.-- AFRICKÉ PŘÍSLOVÍ
MUŽ CHCE ŽENU NATOLIK CHYTROU, ABY POCHOPILA, JAK JE MOUDRÝ A NATOLIK HLOUPOU, ABY SE MU OBDIVOVALA.-- ZANGWILL
KAŽDÝ GENIUS JE PRO LIDSTVO ZTRACEN, JESTLIŽE SE NARODÍ JAKO ŽENA.-- STENDHAL
OSOBNOST ŽENY JE VŽDY ROZPOLCENA, KDEŽTO OSOBNOST MUŽE MÁ ZA CÍL JEN SEBE.-- STAELOVÁ
JSEM RÁDA, ŽE NEJSEM MUŽ, PROTOŽE BYCH SE MUSELA OŽENIT.-- STAELOVÁ
JEDEN DOBRÝ MANŽEL MÁ HODNOTU DVOU DOBRÝCH MANŽELEK; NEBOŤ VĚCI MAJÍ TÍM VĚTŠÍ CENU, ČÍM JSOU VZÁCNĚJŠÍ.-- FRANKLIN
ŽENA JE SILNÁ JEDINĚ MÍROU NEŠTĚSTÍ, KTERÝM MŮŽE POTRESTAT SVÉHO MILENCE.-- STENDHAL
KDE BY BYLA MOC ŽEN, KDYBY NEBYLO JEŠITNOSTI MUŽŮ.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
KDYBY JEN BYLO MOŽNÉ KLESNOUT DO NÁRUČE ŽENY - A PŘITOM NEUPADNOUT DO JEJÍCH RUKOU!-- MONTHERLANT
JAK BY BYLY ŽENY MILOUČKÉ, KDYBY NECHTĚLY BÝT ŠŤASTNÉ!-- GUITRY
KDYŽ SE KÁRA A BUVOL SHODNOU, NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAKÁ JE CESTA.-- INDICKÉ PŘÍSLOVÍ
V KAŽDÉ ŽENĚ JE ZÁRODEK DOBRÉ MANŽELKY... JAKÝ PÁN, TAKOVÝ KRÁM.-- ZOLA
NEJVĚTŠÍ DÍLA ZÁSLUHY O OBECNÉ BLAHO NALÉZÁME NA ÚČTECH MUŽŮ NEŽENATÝCH A BEZDĚTNÝCH.-- BACON
JEDNA HÁDKA S MANŽELKOU MNE STOJÍ VÍC ENERGIE NEŽ PĚT TISKOVÝCH KONFERENCÍ.-- DE GAULLE
ČÍM DÉLE ZŮSTÁVÁ ČLOVĚK NEŽENAT, TÍM JE SLAVNĚJŠÍ.-- CAESAR
MUŽI BUDOU VŽDY TÍM, CO Z NICH UDĚLAJÍ ŽENY.-- ROUSSEAU
JENOM SE ŽEŇTE, BEZE VŠEHO. DOSTANEŠ-LI DOBROU ŽENU, BUDEŠ VÝJIMKOU, DOSTANEŠ-LI ZLOU, ZŮSTANEŠ FILOSOFEM.-- SOKRATES
ŽENY NEDOKÁŽOU PORADIT, UMÍ JEN TALENTOVANĚ ODRAZOVAT.-- PITIGRILLI
OPROTI JEDNÉ ŽENĚ, KTERÁ NÁS INSPIRUJE K NĚČEMU DOBRÉMU, JSOU JICH STOVKY, KTERÉ NÁM VNUKAJÍ HLOUPOSTI.-- NAPOLEON
ADAM MUSÍ MÁT EVU, KTERÉ BY UKÁZAL, CO UDĚLAL.--NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽENA JE BUDOUCNOST MUŽE.-- SUMERSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTÍ NĚKTERÝCH MUŽŮ JE JEJICH ŽENA.-- SANDOVÁ
KAŽDÝ MUŽ SI PŘEJE MÍT ŽENU, KTERÁ V NĚM BUDE PODNĚCOVAT JEHO LEPŠÍ VLASTNOSTI A SNAHY - A DRUHOU ŽENU, KTERÁ BY MU POMOHLA NA NĚ ZAPOMENOUT.-- ROWLANDOVÁ
ÚSPĚŠNÝ ČLOVĚK ČASTO VDĚČÍ ZA SVŮJ ÚSPĚCH SVÉ PRVNÍ ŽENĚ A ZA DRUHOU ŽENU TOMU ÚSPĚCHU.-- GARCON
SPOUSTA LIDÍ MÁ MANŽELSKÉ TRABLE A ANI O TOM NEVÍ.-- HERFORD
OSTATNĚ JE NESNADNÉ NĚKTERÝM MANŽELŮM BÝT VĚRNÝ.-- MOLIERE
ČÍM LEPŠÍ DĚLNÍK, TÍM HORŠÍ MANŽEL.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
MANŽEL JE TO, CO ZBUDE Z MILENCE, KDYŽ JE Z NĚJ VYTAŽEN NERV.-- ROWLANDOVÁ
ZA DOTĚRU SE VDEJ A DÁ TI UŽ SVATÝ POKOJ.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
JSOU MUŽI, JEJICHŽ ŽENA VSKUTKU NEVÍ, CO CHTĚJÍ. ŽENY OSTATNÍCH MUŽŮ TO VŠAK VĚDÍ.-- FAURE
JEDINĚ TO, ŽE JSOU JIM VĚRNÉ, SPOJUJE JEŠTĚ NĚKTERÉ ŽENY S JEJICH MANŽELY.-- GUITRY
MANŽELSTVÍ JE VYZVÁNÍ PŘÍRODY NA SOUBOJ.-- ROLLAND
CIZÍ ŽENA SE ZDÁ HEZČÍ.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
NÁSILÍ, KTERÉ SI ČINÍME, ABYCHOM ZŮSTALI VĚRNI MILOVANÉMU, NEMÁ VĚTŠÍ CENU NEŽ NEVĚRA.-- ROCHEFOUCAULD
UVAŽUJI O PÁTÉM SŇATKU. PROČ NE? ŠALOMOUN MĚL TISÍC ŽEN A JEHO JMÉNO ZŮSTALO SYNONYMEM MOUDROSTI.-- BARRYMORE
NEJKRUTĚJŠÍ POMSTA JE - ZŮSTAT SVÉMU MUŽI VĚRNÁ.-- BOSSUET
ŽENA KRÁSNÁ A VĚRNÁ JE TAK OJEDINĚLÁ JAKO DOKONALÝ PŘEKLAD POESIE. PŘEKLAD OBYČEJNĚ NENÍ HEZKÝ, KDYŽ JE VĚRNÝ, A NENÍ VĚRNÝ, KDYŽ JE HEZKÝ.-- MAUGHAM
JE-LI NĚKTERÁ ŽENA VĚRNA SVÉMU MUŽI, JE TO ZE ZLOMYSLNOSTI K TOMU TŘETÍMU.-- WILDE
AŽ POTKÁŠ VĚRNÉHO MUŽE, POŽÁDEJ HO O AUTOGRAM.-- ROWLANDOVÁ
JSOU MUŽI, JIMŽ JE MOŽNO NASADIT PAROHY S KAŽDOU ŽENOU.-- KRAUS
NENÍ POČESTNÝCH ŽEN, KTERÉ BY TÍM NEBYLY UŽ DLOUHO ZNUDĚNY.-- ROCHEFOUCAULD
JE TO ČASTO JEN OTÁZKA NÁBYTKU. PRO ŽENU JE TĚŽŠÍ ZŮSTAT VĚRNOU V POKOJI S GAUČEM, NEŽ V MÍSTNOSTI, KDE JSOU JEN KŘESLA.-- REY
ŽENA, KTERÁ CHCE ODMÍTNOUT, ŘEKNE JENOM NE. ŽENA, KTERÁ VYSVĚTLUJE, CHCE BÝT PŘESVĚDČENA.-- MUSSET
JEDNOU JE NIKDY, ALE DVAKRÁT JE ZVYK.-- DÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
NENÍ NEBEZPEČNÝCH ŽEN, JSOU JEN SLABÍ MUŽI.-- MAUROIS
NIC NENÍ NA SVĚTĚ SLABŠÍHO NEŽ MUŽ.-- HOMÉR
ČASTO BY SE MUŽ SPOKOJIL S DROBNÝMI PROJEVY PŘÍZNĚ OD ŽENY, JÍŽ SE DVOŘÍ, ALE NEODVAŽUJE SE BÝT NEZDVOŘILÝ, STANE SE JEJÍM MILENCEM.-- REY
VLASTNOST, KTERÁ SE LÍBÍ U CTITELE, BÝVÁ ODMÍTÁNA U MANŽELA.-- MOLIERE
NEJNEBEZPEČNĚJŠÍMI SOKY JSOU PRÁVĚ NEJODLIŠNĚJŠÍ MUŽOVÉ.-- STENDHAL
MÍŇ HŘEŠÍ TA, JEŽ HŘEŠIT SMÍ.-- OVIDIUS
JENOM ŽENA VÍ, ČEHO JE ŽENA SCHOPNA.-- MAUGHAM
ŽENĚ MŮŽEŠ VŽDYCKY NATLOUCT, ONA UŽ BUDE VĚDĚT PROČ.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽENY JSOU VŠEHO SCHOPNÉ. JSOU SCHOPNÉ SE DOKONCE ZAMILOVAT DO SVÝCH MUŽŮ.-- JÓKAI
JEN MÁLO SLOV ZNÍ TAK POHRDLIVĚ JAKO SLOVO MANŽEL.-- PITIGRILLI
MANŽELÉ ŽEN, KTERÉ OBDIVUJEME, NÁM PŘIPADAJÍ VŽDYCKY HLOUPÍ.-- FEYDEAU
KDYŽ POTKÁŠ KRÁSNOU ŽENU, PROHLÉDNI SI JEJÍHO MUŽE.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽÁRLIVOST JE ŠTĚKÁNÍ PSA, KTERÉ LÁKÁ ZLODĚJE.-- KRAUS
ŽÁRLIVOST JE OHEŇ - PAROHY SE V NĚM SNAD SCVRKNOU, ALE TEN ZÁPACH!-- SWIFT
ZAHRADNÍKŮV PES, I KDYŽ SÁM O KAŠI VE SVÉ MISCE NESTOJÍ, VRČÍ NA KAŽDÉHO, KDO SE K NÍ PŘIBLÍŽÍ.-- LOPE DE VEGA
ŽÁRLIVOST JE NEDOSTATEK ÚCTY K OSOBĚ, KTEROU MILUJEME.-- BUNIN
SNAŽTE SE ZDÁT SE VĚRNOU A JÁ SE VYNASNAŽÍM VÁM TO VĚŘIT.-- MOLIERE
ŽENY BY POVĚTŠINĚ BYLY VYLÉČENY ZE ŽÁRLIVOSTI, KDYBY SE JEDNOU NESTRANNĚ PODÍVALY NA SVÉ MANŽELY.-- SCRIBE
V MILOVÁNÍ JDE PODVOD SKORO VŽDY DÁLE NEŽ NEDŮVĚRA.-- ROCHEFOUCAULD
MĚJTE ŽENU, KTERÁ NEVĚŘÍ TOMU, CO VIDÍ.-- VALÉRY
ROZVOD SE OBJEVUJE V HISTORII SOUČASNĚ S MANŽELSTVÍM. NEBO SNAD - O NĚKOLIK TÝDNŮ POZDĚJI.-- VOLTAIRE
HLAVNÍ PŘÍČINOU ROZVODŮ JE MANŽELSTVÍ.-- ACHARD
MÍSTO MANŽELŮ JE PROTI SOBĚ U SEBE.-- PÁRAL
JE NUTNO MÍT ÚCTU KE SVOBODĚ ČLOVĚKA, S KTERÝM ŽIJEME.-- ČERNYŠEVSKIJ
TO MUSÍ BÝT ROVNOST SMÝŠLENÍ A CITU, STEJNÁ VZDĚLANOST, OBAPOLNÁ DŮVĚRA A NEOMEZENÁ SVOBODA.-- NĚMCOVÁ
NIC TAK NEVÁŽE ČLOVĚKA K ČLOVĚKU, JAKO BEZRADNOST.
DALŠÍ VÝHODOU STARÉHO MLÁDENCE JE, ŽE SI MŮŽE OBOUVAT PONOŽKY KTERÝM CHCE KONCEM.-- NESTROY
BOJÍTE-LI SE SAMOTY, NEŽEŇTE SE.-- ČECHOV
BŮH STVOŘIL MUŽE A ŽENU, ALE ZAPOMNĚL SI TO DÁT PATENTOVAT, PROČEŽ KAŽDÝ LEPŠÍ HLUPÁK MŮŽE DĚLAT TOTÉŽ.-- SHAW
MANŽELSTVÍ BEZ DĚTÍ DEN BEZ SLUNÉČKA.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
V DĚTECH JSOU ULOŽENY VŠECHNY NAŠE VLASTNÍ VELKÉ MOŽNOSTI.-- TOLSTOJ
VYCHOVÁVÁNÍ JE VĚC RODINNÁ; Z RODINY VYCHÁZÍ A DO NÍ SE ZPRAVIDLA VRACÍ.-- HERBART
JEDEN OTEC JE LEPŠÍ NEŽ STO UČITELŮ.-- NORSKÉ PŘÍSLOVÍ
ÚČELEM VÝCHOVY JE UČINIT JEDNOTLIVCE POKUD MOŽNO ZPŮSOBILÝM, ABY NEJPRVE ZALOŽIL VLASTNÍ ŠTĚSTÍ A POTOM ŠTĚSTÍ BYTOSTÍ JINÝCH.-- MILL
S DĚTMI, S NIMIŽ SI RODIČE NEDĚLALI STAROSTI, ČASTO MÍVAJÍ STAROSTI DĚJINY.-- BRUDZIŇSKI
JAK VYCHOVAT SYNA KE SKUTEČNÉ MRAVNOSTI? ZPŮSOBIT, ABY ŽIL V OBCI S DOBRÝMI ZÁKONY.-- HEGEL
VYCHOVÁVÁNÍ JE NEJVĚTŠÍ A NEJTĚŽŠÍ PROBLÉM, KTERÝ JE ČLOVĚKU MOŽNO ULOŽIT.-- KANT
NEJLEPŠÍ VÝCHOVNÁ METODA JE, OBSTARAT DÍTĚTI DOBROU MATKU.-- MORGENSTERN
ABY MOHLA DÁVAT NEJEN MLÉKO, ALE I MED, MUSÍ BÝT NEJEN DOBROU MATKOU, ALE TAKÉ ŠŤASTNÝM ČLOVĚKEM A TOHO MNOHO LIDÍ NEDOSÁHNE.-- FROMM
VYCHOVÁVÁNÍ NENÍ NIC VÍCE NEŽ NAVYKÁNÍ.-- ROUSSEAU
OHÝBAJ MA MAMKO, ZAKIAL SOM JA JANKO KEĎ JA BUDEM JANO, NEZOHNEŠ MA, MAMO.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEPŘEHLÍŽEJTE DĚTSKÉ CHYBY, KTERÉ PŘERŮSTAJÍ V CHYBY MUŽŮ. NEHOVTE NIKDY DĚTSKÝM VRTOCHŮM.-- LOCKE
MNOHO CUKRU DÍTĚTI ZKAZÍ ZUBY MUŽ.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ DĚTI NEDĚLAJÍ NIC, DĚLAJÍ NEZDOBU.-- FIELDING
POVOLNOST, PŘÍLIŠ VELKÁ SHOVÍVAVOST A HÝČKÁNÍ DĚLAJÍ Z DĚTÍ TVORY ROZMARNÉ, VZPURNÉ A DOMÝŠLIVÉ, MLSNÉ, LÍNÉ A NESNESITELNÉ; VYROSTOU A ZŮSTÁVAJÍ DĚTMI.-- GOYA
VELIKÝ HNĚV UKAZUJ, ODPOUŠTĚJE TRESTÁNÍ, A POHROZ, JESTLIŽE ODPUSTÍŠ, ŽE POTOM VÍCE TRESTATI BUDEŠ.-- ŠALOMOUN
VRABEC JE MALÝ PTÁČEK, ALE MÁ SRDCE I ŽLUČ.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
CELÉ TO NAŠE VYCHOVÁVÁNÍ OBVYKLE SPOČÍVÁ V TOM, ŽE DĚTI KÁRÁME PRO PŘESTUPKY MALÉ A ŽE JE TRÁPÍME PRO ČINY LHOSTEJNÉ, NEMAJÍCÍ ANI VÝZNAMU, ANI NÁSLEDKŮ.-- MONTAIGNE
JSOU RODIČE, KTEŘÍ SE MSTÍ SVÝM DĚTEM ZA TO, ŽE JE OD ZAČÁTKU ŠPATNĚ VYCHOVÁVALI.-- CARMEN SILVA
NEMŮŽEME DĚTI TVOŘIT PODLE SVÉ VŮLE... MUSÍME JE MÍT A MILOVAT A VYCHOVÁVAT CO NEJLÉPE A JINAK JE NECHAT NA POKOJI.-- GOETHE
VÝCHOVA DĚTÍ JE ČINNOST, PŘI NÍŽ MUSÍME OBĚTOVAT ČAS, ABYCHOM HO ZÍSKALI.-- ROUSSEAU
KTO SI PRVÉ DIEŤA DOBRE VYCHOVÁVA, TEN UŽ AJ OSTATNÝM POKLAD ZANECHÁVA.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
DOBRÉ DĚTI SE VYCHOVÁVAJÍ SAMY.-- NORSKÉ PŘÍSLOVÍ
MÁME-LI DĚTI VYCHOVÁVAT, JE TŘEBA, ABYCHOM SE TAKÉ STALI DĚTMI.-- LUTHER
CHTĚJÍ-LI MÍT RODIČE ČESTNÉ DĚTI, MUSÍ BÝT SAMI ČESTNÍ.-- PLAUTUS
Z ČEHO ODVOZUJETE PRIVILEGIUM A MOC RODIČŮ, KDYŽ AČKOLI JSTE STARÝ ČLOVĚK, DĚLÁTE VĚCI HORŠÍ NEŽ VAŠE DÍTĚ?-- IUVENALIS
LEPŠÍ DOBRÝ PRÍKLAD AKO PÍSMA VÝKLAD.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
CHCETE-LI VYCHOVAT ČLOVĚKA, ZAČNĚTE JEHO BABIČKOU.
OTCOVO SEBEOVLÁDÁNÍ JE PRO DĚTI NEJLEPŠÍM POUČENÍM.-- DÉMOKRITOS
VYCHOVÁVAT DÍTĚ ZNAMENÁ VYCHOVÁVAT SEBE.
KDYŽ ČTEME ZPRÁVY UČITELŮ O NAŠICH DĚTECH, MÁME POCIT ÚLEVY A DOKONCE ŠTĚSTÍ, ŽE NIKDO NIKOMU NEPODÁVÁ ZPRÁVY O NÁS.-- PRISTLEY
ŽÁDNÝ OTEC A MATKA NEPOVAŽUJÍ SVÉ DĚTI ZA OŠKLIVÉ.-- CERVANTES
RODIČE CHVÁLÍ SVÉ DĚTI; TÍM PODVĚDOMĚ CHVÁLÍ SEBE.-- SENECA
RODIČ, KTERÝ BY BYL SCHOPEN VIDĚT SVÉ DÍTĚ TAK, JAKÉ SKUTEČNĚ JE, BY POTŘÁSL HLAVOU A ŘEKL: VILÍK NESTOJÍ ZA NIC, PRODÁME HO!-- LEACOCK
V DOBĚ, KDY SI MŮŽEME DOVOLIT MÍT DĚTI, MÍVÁME UŽ VNUKY.
JEDEN OTEC UŽIVÍ SPÍŠ DESET DĚTÍ NEŽ DESET DĚTÍ JEDNOHO OTCE.-- HOLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ
DARUJEŠ-LI ČLOVĚKU RYBU, NAKRMÍŠ HO NA DEN, NAUČÍŠ-LI HO LOVIT, DÁŠ MU POTRAVU PRO CELÝ ŽIVOT.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
V MLÁDÍ KAŽDÝ VĚŘÍ, ŽE SVĚT ZAČAL TEPRVE JÍM, ŽE JE TU VLASTNĚ VŠECHNO JEN KVŮLI NĚMU.-- GOETHE
MLADÍ LIDÉ MAJÍ SKLON MYSLET SI, ŽE JSOU MOUDŘÍ, JAKO SI OPILÍ MYSLÍ, ŽE JSOU STŘÍZLIVÍ.-- CHESTERFIELD
POMLOUVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ JE NEZBYTNÁ SOUČÁST DUŠEVNÍ HYGIENY STARÝCH A ZNAMENITĚ POVZBUZUJE JEJICH KREVNÍ OBĚH.-- SMITH L. P.
JAK STAŘÍ HUDOU, TAK MLADÍ PÍSKAJÍ.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
CO DO SUDU PŘIJDE NEJDŘÍV, TÍM JE CÍTIT NAPOŘÁD.-- ISLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ
OD STARÉHO VOLA UČÍ SE ORAT MLADŠÍ.-- IUVENALIS
BLAZE TOMU, KDO RÁD VZPOMÍNÁ SVÝCH OTCŮ, KDO VESEL BAVÍ POSLUCHAČE O JEJICH ČINECH, JEJICH VELIKOSTI, A S TICHOU RADOSTÍ VIDÍ SEBE PŘIPOJENA NA KONEC TÉ KRÁSNÉ ŘADY.-- GOETHE
CO JSI ZDĚDIL PO SVÝCH OTCÍCH, TOHO MUSÍŠ DOBÝT, ABYS TO SKUTEČNĚ MĚL.-- GOETHE
MLÁDÍ JE HNED HOTOVO SE SLOVEM, JEŽ JE NEBEZPEČNÉ JAKO OSTŘÍ NOŽE.-- SCHILLER
MLADÍ LIDÉ SE HODÍ SPÍŠ K TOMU, ABY VYNALÉZALI, NEŽ ABY SOUDILI.-- BACON
VEJCE POUČUJE KUŘE, JAK SE SNÁŠÍ.-- ŠVÉDSKÉ PŘÍSLOVÍ
MLADÝ DOKTOR MUSÍ MÍT TŘI HŘBITOVY.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
STARCI RÁDI UDÍLEJÍ DOBRÁ PONAUČENÍ, ABY SE UTĚŠILI NAD TÍM, ŽE UŽ NEMOHOU DÁVAT ŠPATNÉ PŘÍKLADY.-- ROCHEFOUCAULD
STAŘÍ JDOU ŠPATNĚ, ALE RADÍ DOBŘE.-- DÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
MLADÍ NETRPÍ ANI TOLIK SVÝMI CHYBAMI, JAKO OPATRNOSTÍ STARÝCH.-- VAUVENARGUES
MLÁDÍ TOUŽÍ PO EXPERIMENTU.-- STEVENSON
JINOCH SE STÁVÁ MUŽEM, KDYŽ OBEJDE KALUŽ, MÍSTO ABY DO NÍ VSTOUPIL.-- PLATÓN
MLADÍ NEVĚDÍ, CO CHTĚJÍ, ALE NESNESOU, ABY JE VYBÍZELI K NĚČEMU JINÉMU.-- ROWLANDOVÁ
LECKDO NEPOSLOUCHÁ ANI ROZUMU, ANI DOBRÝCH RAD A CHYBUJE VĚDOMĚ JENOM ZE STRACHU, ABY NEBYL NIKÝM OVLÁDÁN.-- LA BRUYERE
NEJSNADNĚJŠÍ ZPŮSOB JAK ZTRATIT DŮVĚRU A ÚCTU MLADÝCH JE DÁVAT JIM NEKONEČNÉ RADY.-- HEMINGWAY
V BĚHU NECHEJTE STARCE VZADU, ALE NE JEJICH RADY.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
PIVO MLADÉ ČEP VYRÁŽÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
KAŽDÉ PACHOLE PLNO SVÉVOLE.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
NECHŤ SEBEPOTRHLEJI MOŠT SE CHOVÁ, PŘEC VÍNEM BUDE NAPOSLED.-- GOETHE
ŘEKNĚTE MU, ABY MĚL V ÚCTĚ SNY SVÉHO MLÁDÍ, AŽ BUDE MUŽEM.-- SCHILLER
JAK VELKÝ JSEM BYL MUŽ, KDYŽ JSEM BYL JEŠTĚ MALÝ KLUK.-- BÖRNE
DŮKLADNĚ SE UMOUDŘÍM, ALE UMĚT V TOM CHODIT UŽ NEBUDU.-- CÉZANNE
JE ZAPOTŘEBÍ, ABY OTCOVÉ POCHOPILI SYNY A POSKYTLI JIM PROSTŘEDKY, S NIMIŽ MLADÍ LIDÉ BUDOU S TO RELAIZOVAT SNY SVÝCH OTCŮ.-- SARTRE
ŽÁDNÝ MLADÝ ČLOVĚK SI NEPŘEJE BÝT MLADŠÍ.-- SWIFT
JEN MÁLO LIDÍ NEPROZRAZUJE JIŽ PRVNÍMI PŘÍZNAKY POKROČILEJŠÍHO VĚKU, KTERÝM SMĚREM SE NACHÝLÍ JEJICH TĚLO I DUCH.-- ROCHEFOUCAULD
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ JSEM RÁD, ŽE LIDÉ BUDOU JEDNOU VĚDĚT, S JAKÉ VÝŠE JSEM KLESL.-- MONTAIGNE
STARÝ ČLOVĚK ZTRÁCÍ JEDNO Z NEJVĚTŠÍCH LIDSKÝCH PRÁV: NENÍ UŽ POSUZOVÁN SVÝMI, SVOU GENERACÍ.-- GOETHE
UHLÍ SE VYSMÍVÁ POPELI.-- AFRICKÉ PŘÍSLOVÍ
TA STAŘENKA, KTERÁ TÁHNE NA PROVAZE KOZU, JE POTŘEBNĚJŠÍ A CENNĚJŠÍ NEŽ SEDMERO DIVŮ SVĚTA, KDO MYSLÍ A CÍTÍ, ŽE ONA JE K NEPOTŘEBĚ,TEN JE VRAH.-- RÓZEWICZ
NADĚJÍ DÍTĚTE JE JINOCH, NADĚJÍ JINOCHA MUŽ.-- GOETHE
STARÝ DŮM MÁ TEMNÁ OKNA.-- DÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
DOMŮM SE POČÍTAJÍ LÉTA A MOUDRÝ ČLOVĚK VŽDY JEST MLÁD.-- BULHARSKÉ PŘÍSLOVÍ
USCHLÉ LISTÍ NEHYZDÍ KRÁSNÉ STROMY.-- KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ
KRÁSNÍ MLADÍ LIDÉ JSOU HŘÍČKOU PŘÍRODY, ALE KRÁSNÍ STAŘÍ LIDÉ JSOU UMĚLECKÁ DÍLA.-- GOETHE
PŘEMÝŠLENÍ O SMRTI JE PŘEMÝŠLENÍM O SVOBODĚ.-- MONTAIGNE
VŠECHNY NAŠE VĚDOMOSTI NÁM DOPOMÁHAJÍ K TOMU, ŽE UMÍRÁME DALEKO BOLESTNĚJŠÍ SMRTÍ NEŽ ZVÍŘATA, KTERÁ NIC NEVĚDÍ.-- MAETERLINCK
A SMRT JE ZLO - TAK BOZI UZNALI: VŽDYŤ KDYBY BYLA KRÁSNÁ, TÉŽ BY ZMÍRALI...-- SAPFÓ
SMRT JE HOŘKÝ TRUŇK.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
JE-LI NĚKDO MRTEV, JE TO NADLOUHO.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
PONĚVADŽ SOUČÁSTÍ MILOVANÉ ŽENY SE STALO VŠECHNO, CO JE NA SVĚTĚ KRÁSNÉHO, JSTE NAJEDNOU ODHODLÁNI DĚLAT VŠE, CO LZE NA SVĚTĚ DĚLAT KRÁSNÉHO.-- STENDHAL
NENÍ TO VÍNO, CO ČINÍ ČLOVĚKA OPILÝM - JE TO ON SÁM.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
DIVADELNÍ SÁL BYL SLUŠNĚ OBSAZEN, ZVLÁŠTĚ POTÉ, CO SE PŘÍCHODEM NÁS DVOU POČET DIVÁKŮ ZDVOJNÁSOBIL.-- NERUDOVA KRITIKA HRY J. CIMRMANA
NEJVĚTŠÍ ZE VŠECH STATKŮ JE KRÁSA ŽENY.-- SCHILLER
KOUZLO ŽEN JE VĚC ZCELA VNĚJŠÍ, VĚC REKLAMNĚ PROPAGAČNÍ POVAHY A NIJAK NEVYSVĚTLUJE JEJICH CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI.-- DYGAT
JAKÁ JE TO PODÍVANÁ! ALE ACH! JEN PODÍVANÁ!-- GOETHE
ZEVNĚJŠEK JE TUZE KŘEHKÝ MAJETEK.-- OVIDIUS
I TY NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY NĚKDE KONČÍ.-- TUWIM
ŠKODA KRÁSY, KDE ROZUMU NENÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
KRÁSNÁ ŽENA NEMÁ BÝT PŘÍLIŠ INTELIGENTNÍ. TO ROZPTYLUJE POZORNOST.-- ACHARD
NA HEZKÝ KVÍTEK KDEJAKÁ VČELA LETÍ.-- RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
ACH, JAK JE TĚŽKÉ BÝT KRÁSNÝ, KDYŽ JE ČLOVĚK OŠKLIVÝ.-- ILF
ŽÁDNÁ ŽENA SE NEPOKLÁDÁ ZA OŠKLIVOU.-- OVIDIUS
OŠKLIVOST MŮŽE BÝT KRÁSNÁ, ALE CO JE HEZKÉ - NIKDY.-- GAUGUIN
NENÍ OŠKLIVÝCH ŽEN. JSOU JEN ŽENY, KTERÉ NEVĚDÍ, JAK SE UČINIT KRÁSNÝMI.-- NINON DE LENCLOS
ŽENA, KTERÁ SE ZDOBÍ, PLNÍ JEN SVOU POVINNOST.-- RENAN
ODĚV VZNIKL Z TOUHY ZAKRÝT NĚKTERÉ ČÁSTI TĚLA PROTO, ABY BYLY ZÁMĚRNĚ ZDŮRAZNĚNY.-- LALO
DÁMSKÁ MÓDA BYLA VŽDY TOU NEJNÁKLADNĚJŠÍ OBALOVOU TECHNIKOU.-- BIERCE
OBLÉKNI SLOUP A BUDE VYPADAT JAKO HEZKÁ ŽENA.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
PĚKNÉ PEŘÍ DĚLÁ PĚKNÉHO PTÁKA.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽENY, KTERÉ NEJSOU PYŠNÉ NA SVÉ ŠATY, BÝVAJÍ PYŠNÉ NA TO, ŽE NEJSOU PYŠNÉ NA SVÉ ŠATY.-- TWAIN
MUŽŮM SLUŠÍ SPÍŠE ZANEDBANÝ ZEVNĚJŠEK NEŽ ZBYTEČNÁ FINTIVOST.-- OVIDIUS
NENÍ SMUTNĚJŠÍHO PODÍVÁNÍ NAD MUŽE PŘED ZRCADLEM.-- NERUDA
OČ JE MDLEJŠÍ MUŽOVA HLAVA, O TO PRONIKAVĚJŠÍ BARVA JEHO PONOŽEK.-- ROWLANDOVÁ
OBLEK JE MODERNÍ, KDYŽ V KULTURNÍM STŘEDISKU, V NEJLEPŠÍ SPOLEČNOSTI JSME STŘEDEM CO NEJMENŠÍ POZORNOSTI.-- LOOS
ODĚV JE JAKSI TĚLEM TĚLA A LZE Z NĚHO USUZOVAT NA POVAHU ČLOVĚKA.-- ERASMUS ROTTERDAMSKÝ
NĚKTEŘÍ SE NERDÍ NAD NEČISTOTOU SVÉHO ODĚVU V DOMNĚNCE, ŽE TÍM PŘESVĚDČÍ OSTATNÍ O SVÉ NEVŠÍMAVOSTI K VĚCEM MALICHERNÝM A O SVÉM ZÁJMU O VĚCI TRVALÉ A PODSTATNÉ.-- LA BRUYERE
ŠATY ZDŮRAZŇUJÍ OSOBU.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDE ČLOVĚKA NEZNAJÍ, BEROU HO PODLE TOHO, JAK VYPADÁ.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
JEN LIDÉ POVRCHNÍ NESOUDÍ PODLE ZEVNĚJŠKU.-- WILDE
ČLOVĚKA VITAJ DLA ŠATY A VYPREVAĎ DLA ROZUMU.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
PROČ JE NEHEZKÁ, KDYŽ JE ZAMILOVANÁ? TO NENÍ SPRAVEDLIVÉ.-- PRÉVERT
KDO VZAL POLIBEK A NEVEZME VŠE, ZASLOUŽÍ, ABY ZTRATIL I TO, CO ZÍSKAL.-- OVIDIUS
NEMÁM NIC PROTI KNOFLÍKŮM. V PŘIMĚŘENÉM POČTU.-- THACKERAY
EROTIKA SE MÁ K SEXUALITĚ TAK JAKO ZISK KE ZTRÁTĚ.-- KRAUS
ŠŤASTEN, KDO NEROZUMÍ AFORISMŮM.-- JEAN PAUL
NECHTE HO DO ZÍTŘKA PŘEMÝŠLET, A UVIDÍTE, S ČÍM SE SHLEDÁTE!-- STENDHAL
KDO SE NABÍDNE, NEDOSTANE VELKOU MZDU.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
UPEJPAVOST JE NEJHORŠÍM DRUHEM LAKOMSTVÍ.-- STENDHAL
MLUVÍTE-LI SE ŽENOU, NASLOUCHEJTE PŘEDEVŠÍM TOMU, CO VÁM ŘÍKÁ OČIMA.-- BŘEZINA
POHLEDEM LZE VŠECHNO ŘÍCI, A PŘECE LZE KAŽDÝ POHLED ZAPŘÍT, NEBOŤ JEHO OBSAH NELZE VÝZNAMOVĚ OPAKOVAT.-- STENDHAL
KRÁTKOZRAKÝ CHÁPE, ŽE NA LOVU NETREFIL ZAJÍCE. PROČ SE TEN, KDO JE NESMĚLÝ, DIVÍ, ŽE NENÍ MILOVÁN?-- MAUROIS
NEJSME SVOBODNI MILOVAT, CO CHCEME.-- ARAGON
I SRDCE MÁ ROZUM.-- PASCAL ŘEŘAVÝ ÚHEL SE OD DRUHÉHO HŘEJE.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
JENOM KDYŽ OBĚTUJEME HLAVU, DOBUDEME SRDCE.-- TURECKÉ PŘÍSLOVÍ
JEN MALOU VÁŠNÍ PLÁ, KDO VYSLOVIT JI MŮŽE.-- PETRARCA
KAŽDÁ ŽENA POKLÁDÁ SVÉ JMÉNO, VYSLOVÍŠ-LI JE OHNIVĚ, ZA NEJKRÁSNĚJŠÍ, NEJDUCHAPLNĚJŠÍ PROSLOV.-- NESTROY
PRO DUŠI MILUJÍCÍ MĚNÍ SE NEJVŠEDNĚJŠÍ FRÁZE NA DRAHÉM RTU VE SKVOSTNÉ, VZÁCNÉ PERLY.-- ČECH
KDYBY U NÁS STÁLO KONVERZAČNÍ UMĚNÍ NA VYŠŠÍ ÚROVNI, BYLA BY ZNAČNĚ NIŽŠÍ POPULACE.-- LEC
NEVYZNAL SE V JEMNÝCH ODSTÍNECH JAZYKA A ŘÍKAL HNED: "Ó CHTĚL BYCH VÁS VIDĚT NAHOU."-- ILF
ŽENA MLUVÍCÍ JE O KOUZLO VÍC NEŽ ŽENA MLČÍCÍ.-- ŠALDA
MUŽ, JENŽ MÁ JAZYK, PRAVÍM, NENÍ MUŽEM, KDYŽ JÍM NEUMÍ DOBÝTI ŽENY.-- SHAKESPEARE
DOČASNÉ ODLOUČENÍ JE DOBRÉ... I VĚŽE SE ZDAJÍ ZBLÍZKA PŘIKRČENÉ, KDEŽTO MALÉ A VŠEDNÍ VĚCI PŘÍLIŠ NARŮSTAJÍ, POZORUJEME- LI JE BEZ ODSTUPU. I S CITY JE TOMU TAK.-- MARX
VPRAV DO OKA NOVOU OTRAVU A PRUDKÝ JED STARÉ SE ZNIČÍ.-- SHAKESPEARE
KDE BYL DŘÍV OHEŇ, TAM MŮŽEME NAJÍT ŽHAVÉ UHLÍKY.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE TO ZAJISTÉ SLABOST UKAZOVAT NĚKOMU, ŽE ZTRÁTA NÁS BOLÍ.-- MOLIERE
PROČ TI, KTEŘÍ SE OPOZDILI, VYHLÍŽEJÍ VESELE, A TI, CO ČEKALI, JSOU SMUTNÍ?-- SERNA
JEN MÁLOKDO BY BYL ZAHANBEN TÍM, ŽE JE MILOVÁN, KDYŽ UŽ PŘESTAL MILOVAT.-- ROCHEFOUCAULD
VYSKYTNE SE NĚKDY GENIÁLNÍ SRDCE, KTERÉ PŘEDCHÁZÍ UDÁLOSTEM A NAJDE SI NÁHRADU DÁVNO PŘED ZTRÁTOU.-- NESTROY
STROM, KTERÝ SE ČASTO PŘESAZUJE, NEBÝVÁ OBSYPÁN OVOCEM.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
LÉPE JE NEMÍT NEŽ ZTRATIT.-- HEBBEL
KDO VÁHÁ, HLEDÁ DŮVODY, PROČ NESMÍ.-- LESSING
DOBRÁ RADA JE MINCÍ NEJUŽÍVANĚJŠÍ.-- BIERCE
ZBYTEČNĚ DLOUHO MLUVÍME, ABYCHOM ODŘEKLI: DRUHÝ SLYŠÍ ZE VŠEHO JEN - NE.-- GOETHE
LIDSKÉ SRDCE JE PODOBNO MLÝNSKÉMU KAMENI: NASYPETE-LI POD NĚJ PŠENICI, ROZEMÍLÁ JI V MOUKU, NENASYPETE-LI, DRTÍ SÁM SEBE.-- LUTHER
DO VŠECH CHVALOZPĚVŮ JE PŘIMÍSENO TROCHU MÁKU.-- SWIFT
PRAVDIVOU CHVÁLOU MYSL ROSTE.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZASLOUŽÍ-LI ČLOVĚK POCHVALY, DBEJTE, ABYSTE MU JI NEODEPŘELI.-- RUSKIN
ODMÍTAT NASUPENĚ JAKOUKOLI CHVÁLU JE HRUBOST, VNÍMEJME CITLIVĚ, JESTLIŽE DOBŘÍ LIDÉ UPŘÍMNĚ CHVÁLÍ, CO JE CHVÁLY HODNO.- - LA BRUYERE
LIDÉ ČASTĚJI LICHOTÍ, NEŽ CHVÁLÍ.-- JEAN PAUL
LICHOCENÍM JE ZPRAVIDLA VYJÁDŘENO PODCEŇOVÁNÍ.-- DICKENS
KDO MNE NAZÝVÁ GÉNIEM, TOMU BYCH NEJRADĚJI DAL POHLAVEK.-- LESSING
TAKHLE MI LICHOTIT ZNAMENÁ URÁŽET MŮJ STUD.-- MOLIERE
LECKDY JSME PŘESVĚDČENI, ŽE NENÁVIDÍME LICHOCENÍ - AVŠAK NENÁVIDÍME JEN ZPŮSOB, JÍMŽ NÁM BYLO LICHOCENO.-- ROCHEFOUCAULD
ODMÍTNUTÍ CHVÁLY JE PŘÁNÍM BÝT CHVÁLEN DVAKRÁT.-- ROCHEFOUCAULD
U MUŽE DOBRÉHO VKUSU MÁME RÁDI, ABY NÁM LICHOTIL.-- MOLIERE
S VELIKOU ROZKOŠÍ NASLOUCHAJÍ LIDÉ TOMU, O NĚMŽ SE DOMNÍVAJÍ, ŽE ROZUMÍ JEJICH PŘEDNOSTEM LÉPE NEŽ ONI SAMI.-- ROCHEFOUCAULD
A I KDYBY BYLA LICHOTKA SEBEHRUBŠÍ, PŘECE SE BERE NEJMÉNĚ Z POLOVINY VÁŽNĚ.-- DOSTOJEVSKIJ
NENÍ NIC NEBEZPEČNĚJŠÍHO NEŽ LICHOCENÍ. VÍŠ, ŽE JE TO LEŽ, A PŘECE MU VĚŘÍŠ.-- RÜCKERT
KDYBYCHOM SI SAMI NELICHOTILI, LICHOTKY DRUHÝCH BY NÁM NEMOHLY UŠKODIT.-- ROCHEFOUCAULD
I NEJCHYTŘEJŠÍ SE STÁVAJÍ OBĚTÍ LICHOCENÍ.-- MOLIERE
MEDOVÝM JAZYKEM A ŘEČÍ MĚKKOU A KRÁSNOU MŮŽEŠ OVLÁDNOUT MAMUTA I S CHLUPAMA.-- HUSAJN VÁ`IZ KÁŠIFÍ
ABYCHOM USLYŠELI CHVÁLU O SOBĚ, CHVÁLÍME OBVYKLE JINÉ.-- ROCHEFOUCAULD
TOHO, KDO MÁ ŠTĚSTÍ, MŮŽETE TŘEBA HODIT DO VODY - A VYPLAVE S RYBOU V ZUBECH.-- TUWIM
KOHO NEŠTĚSTÍ PRONÁSLEDUJE, TEN SI I V NOSNÍ DÍRCE PRST ZLOMÍ.-- SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ
SVINI VLEZE ŠTĚSTÍ SAMO DO RYPÁKU.-- GOGOL
CHTĚL BYCH MÍT KAPKU ŠTĚSTÍ, NEBO PLNÝ SUD ROZUMU.-- MENANDROS
NIC NENÍ NESNESITELNĚJŠÍHO NEŽ HLUPÁK, KTERÝ MÁ ŠTĚSTÍ.-- CICERO
OVŠEMŽE VĚŘÍM VE SLEPÉ ŠTĚSTÍ. JAK JINAK BYCH SI MOHL VYSVĚTLIT ÚSPĚCHY LIDÍ, KTERÉ NEMÁM RÁD.-- COCTEAU
ČEMU LIDÉ ZE ZVYKU ŘÍKAJÍ OSUD, JSOU VĚTŠINOU JEJICH VLASTNÍ HLOUPÉ KOUSKY.-- SCHOPENHAUER-- PROPERTIUS
POČET SOUZENÝCH BĚD SI ČLOVĚK ROZMNOŽIL SÁM.
NÁHODA NÁM PROSTĚ SPOČÍTÁ VŠECHNY NAŠE HLOUPOSTI.-- NAPOLEON
DÍTĚ SI STĚŽUJE, ŽE BYLO BITO, ALE NEŘÍKÁ PROČ.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
RÁNY, KTERÉ SI ČLOVĚK ZPŮSOBÍ SÁM, SE LÉČÍ TĚŽKO.-- SHAKESPEARE
DOKUD NEVYHRÁVÁM, SAMOZŘEJMĚ NAŘÍKÁM, ŽE JSOU KARTY ŠPATNĚ ZAMÍCHÁNY.-- SWIFT
NÁHODA ZA NIC NERUČÍ.-- MOLIERE
DOBRÝ LOS NENÍ SPOJENCEM NEČINNÝCH.-- SOFOKLES
POČÍTEJ SE ŽIVOTNÍMI ZÁKONY, ALE BUĎ TAKÉ VŽDY PŘIPRAVEN NA VÝJIMKY.-- KIPLING
KOMU SE NABÍZÍ SELE, MÁ MÍT PŘIPRAVENÝ PYTEL.-- DÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
VESLOVÁNÍ JE PRÁCE A ŠTĚSTÍ JE VÍTR, OPÍRAJÍCÍ SE DO PLACHET.-- PORTUGALSKÉ PŘÍSLOVÍ
VRH KOSTEK NIKDY NEVYLOUČÍ NÁHODU.-- MALLARMÉ
ČÍM PROMYŠLENĚJI LIDÉ JEDNAJÍ, TÍM ÚČINNĚJI JE MŮŽE POSTIHNOUT NÁHODA.-- DÜRRENMATT CO NÁHODOU PADLO, TO ABYS DOVEDNOSTÍ OPRAVIL.-- TERENTIUS
SPÍŠE NEŽ HŘÍČKOU OSUDU BÝVÁ ČLOVĚK HŘÍČKOU SVOU VLASTNÍ. ALE I TAK - ČI JEŠTĚ K TOMU - JE PODSTATNĚ VE SVÉM ÚDĚLU DETERMINOVÁN STAVEM SVĚTA, DO KTERÉHO SE ZRODIL.-- ČAPEK J.
NA CIZÍM DVOŘE JEHŇATA TUČNĚJŠÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
ZÁVISTNÍK SCHNE OD TOHO, VIDÍ-LI ZDAR U KOHO.-- RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
TÍHNUTÍ LIDSKÉ POVAHY K NEPŘEJÍCNOSTI JE TAKOVÉ, ŽE SE ČLOVĚK PRO PŘEDNOSTI OSTATNÍCH RMOUTÍ VÍC, NEŽ SE RADUJE ZE SVÝCH VLASTNÍCH.-- PLUTARCHOS
JE JISTĚ VÍC LIDÍ BEZ ZIŠTNOSTI NEŽ BEZ ZÁVISTI.-- ROCHEFOUCAULD
ZPRAVIDLA TO, CO NÁM SCHÁZÍ, NENÍ ŠTĚSTÍ, ALE ZNALOST ŠTĚSTÍ.-- MAETERLINCK
ŠTĚSTÍ POCIŤUJEME, JENOM KDYŽ JE ODRÁŽÍ NĚKDO JINÝ.-- JOHNSON
ŠŤASTNÝ NENÍ TEN, KDO SE DRUHÝM ZDÁ, ŠŤASTNÝ JE TEN, KDO SE SÁM POKLÁDÁ ZA ŠŤASTNÉHO.-- SENECA
EXISTUJE ŠTĚSTÍ, ALE NEZNÁME JE; COŽ O TO, ZNALI BYCHOM JE, ALE NEUMÍME SI HO VÁŽIT.-- GOETHE
ŠTĚSTÍ ČLOVĚKA NEZÁVISÍ NA JEHO SÍLE NEBO VELIKOSTI, ALE NA JEHO UZPŮSOBENÍ.-- HEBBEL
JE VELMI NESNADNÉ NALÉZT ŠTĚSTÍ V SOBĚ. A NAJÍT JE JINDE JE NEMOŽNÉ.-- CHAMFORT
NÁZORY LIDÍ JSOU ČÁSTÍ JEJICH ŠTĚSTÍ.-- SHAKESPEARE
UŽÍVEJ DNE, CO NEJMÉNĚ VĚŘÍC NÁSLEDUJÍCÍMU.-- HORATIUS
USTAVIČNÝMI ŽNĚMI CHUDNE POLE.-- OVIDIUS
ZA POVODNĚ ŽÍZNÍME NEJSPÍŠE.-- MAUROIS
ČÍM SLABŠÍ JE TĚLO, TÍM VÍC POROUČÍ: ČÍM SILNĚJŠÍ, TÍM VÍC POSLOUCHÁ.-- ROUSSEAU
NEZŘÍZENOST SE ROVNÁ EPILEPTICKÝM ZÁCHVATŮM.-- ARISTOTELES
ČLOVĚK NEZTRÁCÍ VŽDY, KDYŽ SE NĚČEHO ODŘÍKÁ.-- GOETHE
TOMU, KDO MNOHO ŽÁDÁ, MNOHO SCHÁZÍ.-- HORATIUS
NEJŠŤASTNĚJŠÍ JE TEN, KDO MÁ NEJMÉNĚ ŽÁDOSTÍ.-- BUDDHA
SMRT PŘED OČIMA TI BUĎ DEN CO DEN, A NIKDY NA NIC NÍZKÉHO NEPOMYSLÍŠ A PO NIČEM NEZATOUŽÍŠ.-- EPIKTETOS
UČENÍ STOIKŮ, ŽE MÁME SVÝM ŽÁDOSTEM ODPOMOCI VYHLAZENÍM SVÝCH POTŘEB, MI PŘIPADÁ JAKO VÝZVA: UŘÍZNĚME SI NOHY, ABYCHOM NEPOTŘEBOVALI BOTY!-- SWIFT
MÁME SI ZUBY NEHTY CHRÁNIT POŽITEK ŽIVOTNÍCH ROZKOŠÍ, JEŽ NÁM LÉTA POSTUPNĚ RVOU Z RUKY.-- MONTAIGNE
JSEM ČLOVĚK - NIC LIDSKÉHO, MYSLÍM, MI NENÍ CIZÍ.-- MENANDROS
JE LÉPE LITOVAT, ŽE JSME NĚCO ZAŽILI, NEŽ LITOVAT, ŽE JSME NEZAŽILI.-- BOCCACCIO
MOUDROST NENÍ V SEBEZAPÍRÁNÍ, ALE V TOM, NAUČIT SE NALÉZAT RADOST VE VĚCECH DOSTUPNÝCH.-- RUSKIN
JEN NIC UPŘÍLIŠNĚNĚ.-- SOLÓN
ŠTĚSTÍ JE MOZAIKA SLOŽENÁ Z NEPATRNÝCH MALÝCH RADOSTÍ.-- MAUROIS
CELÝ SVĚT JE K UZOUFÁNÍ SMUTNÝ.-- LENAU RADOST MUSÍME ČERPAT NE Z JINÝCH, ALE ZE SEBE.-- SOKRATES
TAJEMSTVÍ ZACHOVAT SI VESELOU MYSL JE V UMĚNÍ NEZNEPOKOJOVAT SE HLOUPOSTMI A V TOM, VÁŽIT SI I MALINKÝCH NÁHODNÝCH RADOSTÍ.-- SMILES
NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA.-- MALAJSKÉ PŘÍSLOVÍ
HUMOR JE SŮL ZEMĚ, A KDO JE JÍM DOBŘE PROSOLEN, UCHOVÁ SE DLOUHO ČERSTVÝ.-- ČAPEK K.
VEDE-LI TĚ SKUHRAJÍCÍ HAVRAN, DOJDEŠ K MRŠINĚ.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
MUSÍME SE SMÁT DŘÍVE, NEŽ SE STANEME ŠŤASTNÝMI, NEBOŤ BYCHOM MOHLI UMŘÍT, ANIŽ BYCHOM SE ZASMÁLI.-- LA BRUYERE
JDI DO BOJE VESELE, NEBOŤ MRTVÍ, KTEŘÍ SE NEUSMÍVAJÍ, JSOU OŠKLIVÍ.-- LONDON
VESELOST JE DRUHEM ODVAHY.-- HEMINGWAY
NIC NENÍ TAK TRUCHLIVÉ, JAKO KDYŽ SE NĚKOMU TVRDÍ, ŽE JE SMUTNÝ, ALE ŽE BY MĚL BÝT VESELÝ.-- PROŠKOVÁ
NEPOKOUŠEJ SE UTOPIT SMUTEK V RUMU, UMÍ PLAVAT.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
HUMOR, VTIP A VESELÍ JSOU NEMÉNĚ HLUBOKÁ HNUTÍ MYSLI JAKO ŠKLEB A SRDCERYVNÁ GESTA TRAGÉDŮ.-- KONRÁD
HUMOR JE NEJVZNEŠENĚJŠÍ FORMOU LIDSKÝCH CITŮ.-- BJÖRNSON
PRAVÁ VESELOST NEJEN NEVADÍ DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ, ALE JE I PODSTATNOU PODMÍNKOU JEJÍ DOKONALOSTI.-- BOLZANO
VÁŽNOST JE ZÁHADA TĚLA, VYNALEZENÁ, ABY SKRYLA NEDOSTATKY DUCHA.-- ROCHEFOUCAULD
NEŠŤASTNI JSOU TI, KDO NEMAJÍ SMYSL PRO ŽERT; NEMAJÍ SMYSL ANI PRO VÁŽNOST.-- JEAN PAUL
HLUPÁKOVI PŘI KAŽDÉM VTIPNÉM SLOVĚ VJEDE DO ÚDŮ DĚS.-- HERAKLEITOS
ZVYK NALÉZATI VE VŠEM VŠUDY JEN SMĚŠNOU STRÁNKU JE NEJSPOLEHLIVĚJŠÍM PŘÍZNAKEM DUŠE MĚLKÉ - NEBOŤ SMĚŠNÉ LEŽÍ VŽDY NA POVRCHU.-- ARISTOTELES
JEŠTĚ JSEM NEPOTKAL VTIPÁLKA, ABY TO NEBYL HŇUP.-- SWIFT
NEJLÉPE POZNÁME ČLOVĚKA PODLE VTIPU, KTERÝ JEJ POHORŠIL.-- LICHTENBERG
SMÁT SE KAŽDÉMU SLOVU NEBO ČINU JE VLASTNOSTÍ LIDÍ POŠETILÝCH, VŮBEC NIČEMU SE NEZASMÁT JE ZNAKEM LIDÍ HLOUPÝCH.-- ERASMUS ROTTERDAMSKÝ
TRÁPENÍ, TRÁPENÍ, SAMÉ TRÁPENÍ A TOHO SMÍCHU POŘÁD KOLEM DOKOLA.-- SAROYAN
ŠTĚSTÍ NEBÝVÁ SAMO SLEPÉ, ALE ZPRAVIDLA OSLEPUJE TY, S NIMIŽ SE SPOJILO.-- CICERO
MUSÍ TO BÝT SILNÉ NOHY, KTERÉ MAJÍ UNÉST DOBRÉ DNY.-- DÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŠTĚSTÍ LIDI ZMATE VÍC NEŽ NEŠTĚSTÍ.-- LUTHER
PŘÍLIŠNÉ ŠTĚSTÍ, POUHÉ NEŠTĚSTÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
KDYŽ SE OSLU VEDE PŘÍLIŠ DOBŘE, JDE NA LED A ZLOMÍ SI NOHU.-- HOLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ
MYSLÍM, ŽE NENÍ STOPROCENTNÍ DOKONALOSTI ANI USPOKOJENÍ.-- JILEMNICKÝ
NELZE BÝT ŠŤASTEN V KAŽDÉM OHLEDU.-- HORATIUS
NEJVĚTŠÍ ŠTĚSTÍ JE, KDYŽ ČLOVĚK VÍ, PROČ JE NEŠŤASTEN.-- DOSTOJEVSKIJ
CO KOHO BOLÍ, O TOM I ŘEČ VOLÍ.-- POLSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZABÝVAJÍCE SE SVÝMI BOLESTMI, ZVĚTŠUJEME JE; PŘEMÝŠLEJÍCE O SVÝCH SLABOSTECH, POSILUJEME JE.-- KELLER
LIDÉ TRPÍ NÁZORY, KTERÉ MAJÍ O VĚCECH, ALE NE VĚCMI SAMÝMI.-- MONTAIGNE
OLOUPENÝ, JENŽ SE SMĚJE, OKRÁDÁ ZLODĚJE; KDO SE ZBYTEČNĚ TRÁPÍ, OKRÁDÁ SEBE.-- SHAKESPEARE
NIKDO NENÍ TAK NEŠŤASTEN, ANI TAK ŠŤASTEN, JAK SI NAMLOUVÁ.-- ROCHEFOUCAULD
MOUDRÝ ČLOVĚK PŘEMÍTÁ O SVÝCH STRASTECH JEN TEHDY, KDYŽ TO POTŘEBUJE, V JINÝCH PŘÍPADECH MYSLÍ NA JINÉ VĚCI.-- RUSSELL
STRACH Z NEJHORŠÍHO VYLÉČÍ ČASTO ZLÉ.-- SHAKESPEARE
MALÉ BOLESTI NÁS PŘIVÁDĚJÍ Z ROVNOVÁHY, ALE VELIKÉ VRACEJÍ NÁS SOBĚ SAMÝM. PRASKLÝ ZVON NEZNÍ, ROZBIJTE JEJ VŠAK NA DVĚ ČÁSTI - A ZNOVU VYDÁ JASNÝ ZVUK.-- JEAN PAUL
PROSTOR VĚDOMÍ JE PRANEPATRNÝ. VEJDE SE TAM VŽDY JEN JEDEN PROBLÉM.-- SAINT-EXUPÉRY
ZVYK KROTÍ DIVOKOU BOLEST.-- SHAKESPEARE
TOTO JE MÁ NEJHORŠÍ ZKUŠENOST: BOLEST NEDĚLÁ Z VĚTŠINY LIDÍ VELIKÁNY, ALE LIDIČKY.-- MORGENSTERN
ČLOVĚK JE SI VŽDYCKY SPÍŠ VÍCE VĚDOM SVÝCH INDIVIDUÁLNÍCH ÚTRAP NEŽ SVÉ SUROVOSTI VŮČI TĚM DRUHÝM.-- ČAPEK J.
NEŠTĚSTÍ TĚCH DRUHÝCH NÁS PŘIVÁDÍ DO ROZPAKŮ SVOU BANÁLNOSTÍ.-- WILDE
POKLÁDÁME ZA NAPROSTO PŘIROZENÉ, ŽE OSTATNÍ LIDÉ NEMAJÍ ŠTĚSTÍ; ŽE SAMI NEMÁME ŠTĚSTÍ, TO JE VŽDYCKY NAPROSTO NEPOCHOPITELNÉ.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
CO JE SMĚŠNÉ? VŠECHNO, POKUD SE TO DĚJE NĚKOMU JINÉMU.-- VOLTAIRE
KDO TRPÍ SÁM, TEN TRPÍ MNOHEM TÍŽ, ŽE VIDÍ ŠTĚSTÍ DRUHÝCH PŘES SVŮJ KŘÍŽ.-- SHAKESPEARE
BOLEST DRUHÝCH NÁM POMÁHÁ NÉST NAŠI VLASTNÍ.-- GOETHE
ČLOVĚK VIDÍ SVĚT SKORO VŽDY BRÝLEMI CITU, A PODLE BARVY SKLA JEVÍ SE MU TEMNÝ, NEBO PURPUROVĚ JASNÝ.-- ANDERSEN
NEŠTĚSTÍ JEŠTĚ NEJISTÁ TÍŽÍ NÁS ČASTO MNOHEM VÍC NEŽ NEŠTĚSTÍ, KTERÁ SE JIŽ SNESLA NA NAŠE HLAVY - TO PROTO, ŽE V OBRAZNOSTI STEJNĚ JAKO V MATEMATICE JE SÍLA NEZNÁMÉHO NEZMĚŘITELNÁ.-- NAPOLEON
NEZASEL, PRÝ ABY MU KROUPY NEPOBILY.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
PESIMISTA JE ČLOVĚK, KTERÝ POSTAVEN PŘED DVĚ ZLA, VYBERE SI OBĚ.-- HUBBARD
KDYBY ŠLO PO SOVÍM, NEBYLO BY NIKDY DNE.-- CHORVATSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEPLAČTE NAD ROZLITÝM MLÉKEM - JE V NĚM VODY DOST.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
VE VŠEM JE LÉPE DOUFAT NEŽ ZOUFAT, NEBOŤ KDO MŮŽE URČIT MOŽNÉ?-- GOETHE
JEŠTĚ NENÍ VŠEM DNŮM KONEC.-- PŘÍSLOVÍ
NEPOZBÝVEJTE MYSLI: BÝVÁ TO ČASTO POSLEDNÍ KLÍČ VE SVAZKU, JÍMŽ SE OTEVŘE ZÁMEK.-- ROWLANDOVÁ
SVĚT JE KAŽDÝM DNEM LEPŠÍ. A K VEČERU ZASE HORŠÍ.-- HUBBARD
NENÍ SMUTNĚJŠÍHO ZJEVU NEŽ MLADÝ PESIMISTA; LEDA JEŠTĚ STARÝ.-- TWAIN
SCHOPNOST PŘEDVÍDAT NEMILOU VĚC NAZÝVÁME PESIMISMEM.-- LARDNER
SKUTEČNÝ OPTIMISMUS NESPOČÍVÁ V PŘESVĚDČENÍ, ŽE VŠECHNO PŮJDE DOBŘE, ALE V NÁZORU, ŽE NE VŠECHNO PŮJDE ŠPATNĚ.-- DUTOURD
OPTIMISTA PROHLAŠUJE, ŽE ŽIJEME V NEJLEPŠÍM MOŽNÉM SVĚTĚ A PESIMISTA SE OBÁVÁ, ŽE JE TO PRAVDA.-- CABELL
OPTIMISMUS JE, KDYŽ ŽENA NEUMYJE VEČER NÁDOBÍ V NADĚJI, ŽE ZÍTRA K TOMU BUDE MÍT VĚTŠÍ CHUŤ.-- THOMSONOVÁ
OPTIMISMUS JE TEPLO.-- LONDON
JEDINÝ A OPRÁVNĚNÝ ENTUZIASMUS JE TAKOVÝ, JENŽ JE PROVÁZEN ROZUMEM, ŘÍZENOU VŮLÍ A ČINNOSTÍ, BOHATSTVÍM INVENCE V KONKRÉTNÍM POČÍNÁNÍ.-- GRAMSCI
MOUDRÉ JE MYSLET SKEPTICKY A POČÍNAT SI OPTIMISTICKY.-- HESSE
PESIMISMUS ROZUMU, OPTIMISMUS VŮLE.-- GRAMSCI
SEN JE SŮL BEZ CHLEBA.-- SERNA
JE DVOJÍ SNĚNÍ: SNĚNÍ PRÁZDNÉ A SNIVOST, JEŽ POBÍZÍ K PRÁCI, K USKUTEČNĚNÍ.-- PISAREV
O NEMOŽNÝCH VĚCECH MYSLITI, MIMODĚK SEBE ŠÁLITI.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
JESTLIŽE JSTE SI STAVĚLI VZDUŠNÉ ZÁMKY, NENÍ VAŠE PRÁCE ZTRACENA, POSTAVÍTE-LI POD NĚ NYNÍ ZÁKLADY.-- THACKERAY
IDEÁL JE V TOBĚ SAMÉM. PŘEKÁŽKY K JEHO DOSAŽENÍ JSOU - TAKÉ V TOBĚ.-- CARLYLE
VELKÉ IDEÁLY NEPOTŘEBUJÍ JEN KŘÍDLA, ALE I TERÉN, ODKUD BY MOHLY VZLÉTNOUT.-- HEMINGWAY
ČLOVĚK JE JEN TEHDY ŠŤASTEN, DOKUD NENÍ ŠŤASTEN.-- ROUSSEAU
ZDÁ SE NÁM, ŽE KE ŠTĚSTÍ POTŘEBUJEME PRÁVĚ TO, CO NÁM SCHÁZÍ.-- MAETERLINCK
JEN PO NEMNOHÉM BYCHOM PRAHLI, KDYBYCHOM DOKONALE ZNALI TO, CO SI PŘEJEME.-- ROCHEFOUCAULD
KDYŽ PO NĚJAKÉ VĚCI TOUŽÍME NEBO O NI USILUJEME, OBÍRÁME SE V DUCHU JEJÍMI DOBRÝMI STRÁNKAMI: JAKMILE SE NÁM JI DOSTANE, OBÍRÁME SE JEN TĚMI ŠPATNÝMI.-- SWIFT
TO, CO JEŠTĚ NEMÁŠ, JE TI CENNĚJŠÍ, NEŽ TO, CO MÁŠ.-- ORDSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŠTĚSTÍ JE VŽDY TO, CO ZA NĚ PRÁVĚ POKLÁDÁME.-- ROMAINS
NEŠTĚSTÍ POCIŤUJEME JAKO SKUTEČNOST, ZATÍMCO ŠTĚSTÍ JE NAŠÍM SNEM.-- VOLTAIRE
ŠTĚSTÍ NESPOČÍVÁ VE ŠTĚSTÍ, ALE V JEHO DOSAHOVÁNÍ.-- DOSTOJEVSKIJ
O NĚCO SE BRÁT, STARAT, DOUFAT MUSÍ ČLOVĚK NA ZÍTŘEJŠÍ RÁNO.-- SCHILLER
TAJEMSTVÍ CÍTIT SE UBOHÝM ZÁLEŽÍ V TOM, MÍT DOSTI ČASU, ABYCHOM SI MOHLI LÁMAT HLAVU, JSME-LI OPRAVDU ŠŤASTNI, ČI NIKOLI.-- SHAW
VŠECHNY VĚCI JSOU PLNÉ KVALTOVÁNÍ, ANIŽ TOHO ČLOVĚK MŮŽE VYMLUVITI, NENASYTÍ SE OKO HLEDĚNÍM, ANIŽ SE NAPLNÍ SLYŠENÍM.-- ŠALOMOUN
JE TŘEBA VÍC ŽIVOTU DÁVAT, NEŽ HO URYCHLOVAT.-- GÁNDHÍ
ŠTĚSTÍ NÁLEŽÍ TĚM, KDO SAMI SOBĚ DOSTAČÍ.-- ARISTOTELES
SAMOTA JE NEJLEPŠÍ VYCHOVATELKA MOUDROSTI.-- STERNE
TOLIKO V SAMOTĚ ZJEVÍ SE MI OBČAS PODSTATNÉ A TU DOSPÍVÁM K JISTÉ HLUBOKÉ KONTINUITĚ.-- GIDE
V SAMOTĚ LZE ZÍSKAT VŠE, VYJMA CHARAKTER.-- STENDHAL
TALENT SE TVOŘÍ V TICHU, CHARAKTER V PROUDU SVĚTA.-- GOETHE
SEBEKÁZEŇ JE SPOLEČNICÍ SAMOTY.-- PLATÓN
NEJSILNĚJŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ JE TEN, KDO JE NEJVÍC SÁM.-- IBSEN
MOUDRÝ ČLOVĚK JE NEJMÉNĚ SÁM, KDYŽ JE SÁM.-- SWIFT
INSPIRACE PŘIVODÍ SAMOTU KDEKOLI.-- EMERSON
V SAMOTĚ SE NENAJDE VÍC, NEŽ KOLIK SE DO NÍ VNESLO.-- JIMÉNEZ
NEMŮŽETE-LI SNÉST SAMOTU, MOŽNÁ, ŽE OSTATNÍ TAKÉ NUDÍTE.-- WILDE
MÁM RÁD SAMOTU - JSEM VÍC ZVYKLÝ NA SVÉ VLASTNÍ VADY NEŽ NA CIZÍ.-- CHAMFORT
OD VŠEHO SE OSVOBODIT... NIKDE DLOUHO NESETRVAT, K NIKOMU NEPŘILNOUT, CHCE-LI ČLOVĚK ZACHRÁNIT SEBE.-- SVOBODOVÁ
BLIŽNÍ VEDLE BLIŽNÍHO SPÍŠE COUVAJÍ PŘED HLUBINAMI SMUTKU NEŽ PŘED PROPASTMI SOBECTVÍ.-- ČAPEK J.
JAKÉ PROPASTI ODDĚLUJÍ ČLOVĚKA OD ČLOVĚKA. VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI SVĚTADÍLY NENÍ PROTI TOMU NIC.-- FLAUBERT
DOMNÍVAT SE, ŽE PRONIKÁME DO DUŠEVNÍCH POCHODŮ DRUHÉHO ČLOVĚKA JE NESMYSL.-- ROBBE-GRILLET
VZÁJEMNĚ SE POZNAT, ZNAMENÁ POZNAT, JAK JSME SI VZDÁLENI.-- MORGENSTERN
KAŽDÝ JSME VE VESMÍRU SÁM. NĚJAK SI Z TOHO MUSÍME POMOCI.-- OSBORNE
BRÁNY SVÉ VĚZNICE SI NESE KAŽDÝ ČLOVĚK V SOBĚ.-- SARTRE
PROČ NEZŮSTAT STÁLE PŘIKLONĚN K TOMU, CO NÁS MŮŽE SJEDNOTIT A NE OBRACET SE K TOMU, CO NÁS ODTRHÁVÁ OD HROMADNÉHO SPOLEČENSTVÍ.-- KAFKA
VYHLEDEJME, CO MÁME S OSTATNÍMI SPOLEČNÉHO, NE CO NÁS OD NICH DĚLÍ.-- RUSKIN
ZÁKLADEM LIDSKÉHO SVĚTA NEMŮŽE BÝT IZOLOVANÝ JEDNOTLIVEC, NÝBRŽ DVA LIDÉ, JIMIŽ ZAČÍNÁ SPOLEČNOST.-- BRECHT
JEDNA VĚTEV OHEŇ NEDĚLÁ, JEDEN ČLOVĚK NENÍ JEŠTĚ ČLOVĚKEM.-- MONGOLSKÉ PŘÍSLOVÍ
TEN DRUHÝ JE NEZBYTNÝM PROSTŘEDNÍKEM MEZI MNOU A MNOU SAMÝM.-- SARTRE
BÝT ZNAMENÁ BÝT VNÍMÁN.-- BERKELEY
JEN KDYŽ BUDU VĚDĚT, ŽE TEORETICKY MĚ MŮŽEŠ POSLOUCHAT, I KDYŽ PRAKTICKY MĚ NEPOSLOUCHÁŠ.-- BECKETT
POTŘEBUJI DRUHÉHO, ABYCH PLNĚ CHÁPAL VŠECHNY STRUKTURY SVÉHO BYTÍ.-- SARTRE
KDYŽ SE ČLOVĚK REDUKUJE NA SEBE SAMA, ZTRÁCÍ SE.-- HYPPOLITE
CHOVEJ SE K OSOBĚ DRUHÉHO JAKO K ÚČELU, NE JAKO K PROSTŘEDKU.-- KANT
UVAŽUJEME-LI O NÁS VŠECH OBECNĚ, ZDÁ SE NÁM, ŽE NEJSME ANI TAK CELÝMI TĚLY JAKO SPÍŠE ODŘÍZNUTÝMI ČÁSTMI, KTERÉ SPOJUJE SPOLEČNOST.-- BALZAC
VĚTEV UŘÍZNUTÁ OD OSTATNÍCH VĚTVÍ JE NUTNĚ UŘÍZNUTA I OD CELÉHO STROMU. TAK I ČLOVĚK, ROZEJDE- LI SE S DRUHÝMI, ODPADÁ TÍM OD CELÉ SPOLEČNOSTI.-- MARCUS AURELIUS
CO SE ODLOUČÍ, TO UCHVÁTÍ LIŠKA.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
JENOM BUDE-LI MÍT BLÍZKO K DRUHÝM LIDEM, PŘIBLÍŽÍ SE ČLOVĚK SÁM SOBĚ.-- BECHER
ŠTĚSTÍ SE NARODILO JAKO DVOJČE, MUSÍ SE SDÍLET.-- BYRON
ZÁRMUTEK SNESEŠ SÁM, ALE RADOST MUSÍ BÝT SDÍLENA.-- HUBBARD
JEDNA RUKA NETLESKÁ.-- PERSKÉ PŘÍSLOVÍ
KOLIK SVOBODNÝCH MUŽŮ SNÍ O MÍRNÉ A LASKAVÉ ŽENĚ. A KOLIK ŽENATÝCH.-- XY
PEKLO, TO JSOU TI DRUZÍ. ALE PRÁVĚ TAK JSEM MOHL NAPSAT, ŽE RÁJ JSOU TI DRUZÍ, ZKRÁTKA VŠECHNO PŘICHÁZÍ K ČLOVĚKU JENOM OD DRUHÝCH, OD LIDÍ.-- SARTRE
DRTIT NEPŘÁTELE, VIDĚT JE PADAT PŘED NÁMI NA TVÁŘ, BRÁT JIM KONĚ... SLYŠET BĚDOVÁNÍ JEJICH ŽEN. TO JE NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ.-- ČINGISCHÁN
TĚLO MRTVÉHO NEPŘÍTELE PÁCHNE VŽDY DOBŘE.-- VITELLIUS
AŤ MNE NENÁVIDÍ, JEN KDYŽ SE MNE BOJÍ.-- CALIGULA
MÁLOKTEŘÍ LIDÉ MOHOU BÝT ŠŤASTNI, ANIŽ BY NENÁVIDĚLI NĚJAKOU OSOBU, NÁROD NEBO TVORA.-- RUSSELL
MYŠLENKOVÁ NESCHOPNOST ODSUZUJE NĚKTERÉ K TOMU, ABY NENÁVIDĚLI BEZ JAKÉKOLI PŘESNOSTI.-- CÉLINE
NEVĚŘTE, ŽE SE ČLOVĚK MŮŽE STÁT ŠŤASTNÝM NEŠTĚSTÍM DRUHÝCH.-- SENECA
NIKDO ZLÝ NENÍ ŠŤASTEN.-- IUVENALIS
KDYŽ NĚCO NENÁVIDÍM, OCHUZUJI SE O NĚCO, KDYŽ MILUJI, JSEM BOHATŠÍ O TO, CO MILUJI.-- SCHILLER
NIC SE PŘECE NEMŮŽE STÁT, KROMĚ TOHO, CO SE STANE MNĚ SAMÉMU. VŠECHNO OSTATNÍ SE SNESE.-- ŠKVORECKÝ
VŠECHNO UTRPENÍ KOLEM NÁS JE I NAŠÍM UTRPENÍM, NEMÁME VŠICHNI JEDNO TĚLO, ZATO JEDEN RŮST, A TEN NÁS PROVÁZÍ VŠEMI BOLESTMI V TÉ ČI ONÉ PODOBĚ.-- KAFKA
ZE ŠTĚSTÍ VŠECH SE RADUJ, NEŠTĚSTÍM BUĎ DOJAT.-- SENECA
KAŽDÝ POKUS JEDNOTLIVCE ŘEŠIT SÁM PRO SEBE TO, CO SE TÝKÁ VŠECH, MUSÍ ZTROSKOTAT.-- DÜRRENMATT
NEJMOCNĚJŠÍ JE TEN, KDO PŘEMŮŽE SÁM SEBE.-- LAO C'
V BOJI MEZI SVĚTEM A TEBOU DĚLEJ SEKUNDANTA SVĚTU.-- KAFKA
ČLOVĚK NABÝVÁ VĚDOMÍ SVÉ VLASTNÍ JSOUCNOSTI TÍM, ŽE UZNÁVÁ JSOUCNOST MIMO SEBE ZA SOBĚ ROVNOU, ZA ZÁKONITOU.-- GOETHE
JÁ JE VRCHOLEM KUŽELE, JEHOŽ ZÁKLADNOU JE VESMÍR.-- MORGENSTERN
JEDINEC PRO MNE ZNAMENÁ TOLIK JAKO MNOŽSTVÍ, A MNOŽSTVÍ JENOM TOLIK JAKO JEDINEC.-- DÉMOKRITOS
KOLEKTIV JE PROSTŘEDKEM, INDIVIDUUM ÚČELEM.-- FISCHER
JDE O ÚCTU K ČLOVĚKU SKRZE JEDNOTLIVCE.-- SAINT-EXUPÉRY
JE MOŽNÝ JEDINÝ ZPŮSOB SDRUŽOVÁNÍ KOLEKTIVNÍHO, LÉPE ŘEČENO PLURALISTNÍHO CÍTĚNÍ: VÝCHOVA JEDINCE K JEHO VLASTNÍ DŮSTOJNOSTI.-- FILLA
ŽÁDNÉ "MY" MNE NESPASÍ, NEDAL-LI JSEM "JÁ" ASPOŇ CIBULI ALMUŽNOU... "JÁ" JE ZÁROVEŇ SLOVO SVĚDOMÍ I SLOVO ČINU.-- ČAPEK K.
VLASTNÍM PŘEDMĚTEM STUDIA LIDSTVA JE ČLOVĚK.-- GOETHE
ČLOVĚK SE VYNOŘIL ZE VŠEOBECNÉHO TÁPÁNÍ ZEMĚ.-- TEILHARD DE CHARDIN
ČLOVĚK JE OMYL PŘÍRODY.-- GILBERT
ČLOVĚK JE ZTĚLESNĚNÝ PARADOX, UZLÍK PROTIKLADŮ.-- COLTON
SOUDÍM, ŽE PÁNBŮH TVOŘÍC ČLOVĚKA PŘECENIL SVOJE MOŽNOSTI.-- WILDE
TAK ŠPATNĚ NELZE O LIDECH SMÝŠLET, ABYS JEDNOHO DNE NEMUSIL ŘÍCI: PŘECE JEN JSEM O NICH SMÝŠLEL PŘÍLIŠ DOBŘE.-- HEBBEL
NEZTRÁCEJTE VÍRU V LIDSTVO. POMYSLETE NA STAMILONY LIDÍ, KTEŘÍ VÁM NIKDY NEPROVEDLI ŽÁDNÝ HANEBNÝ KOUSEK.-- HUBBARD
ČLOVĚK JE V PODSTATĚ BYTOST S TĚMI OSTATNÍMI NESPOKOJENÁ.-- ČAPEK J.
STAŇTE SE ČESTNÝM ČLOVĚKEM A MŮŽETE SI BÝT JISTI, ŽE NA SVĚTĚ JE O JEDNOHO DAREBÁKA MÉNĚ.-- CARLYLE
KDO NIČEMU NEVĚŘÍ, TOMU TAKY NIC NEVĚŘÍM.-- NERUDA
NAŠE NEDŮVĚRA POSILUJE NEPOCTIVOST DRUHÉHO.-- MONTAIGNE
NEDŮVĚRA JE MOUDROST HLUPÁKŮ.-- SHAW
LIDÍ SE BOJÍ JEN TEN, KDO JE NEZNÁ.-- GOETHE
ČÍM VÍC JE ČLOVĚK ROZUMNĚJŠÍ A LEPŠÍ, TÍM VÍCE DOBRA V LIDECH POZORUJE.-- PASCAL
NEVĚŘME V LIDI PŘÍLIŠ.-- SCHILLER
LIDÉ, Z VELKÉ ČÁSTI, JSOU SVĚTU PROSPĚŠNÍ, BA JSOU I JEHO OZDOBOU. ALE JSOU ZASE I Z TÉ DRUHÉ ČÁSTI: JAKÁ ÚLEVA PRO TENTO SVĚT, KDYŽ Z JEHO POČTU O NĚ UBUDE!-- ČAPEK J.
VĚŘIT ČLOVĚKU, AŤ JE JAKÝKOLIV, JE FETIŠISMUS: STAČÍ, MÁTE-LI JEJ RÁDI.-- ROLLAND
LIDÉ JSOU ZE TŘÍ ČTVRTIN ZLÍ. TA POSLEDNÍ ČTVRTINA UJDE.-- MAILLOL
O POVAZE LIDÍ LZE ŘÍCI, CO O VĚTŠINĚ BUDOV: MÁ STRANY HEZKÉ A NEHEZKÉ.-- ROCHEFOUCAULD
JSME KVINTESENCÍ TOHO, CO JE VE ZVÍŘATECH DOBRÉ A ZLÉ.-- LA FONTAINE
POMYSLETE, KOLIK ROZUMU A ENERGIE SE VYNAKLÁDÁ NA TO, ABY SE LIDEM UKÁZALO, JAK JSOU ŠPATNÍ. A PŘEDSTAVTE SE, ŽE BY SE VŠECHNA TA ENERGIE VYDALA NA TO, ABY SE LIDEM UKÁZALO, CO JE V NICH DOBRÉHO.-- GORKIJ
LIDSTVO SI ZASLUHUJE SPÍŠE OBDIVU, BA LÁSKY, NEŽLI NADÁVEK. ALE KDYŽ NADÁVEK, TAK HODNĚ UPŘÍMNÝCH A HLASITÝCH.-- ČAPEK J.
NENÁVIDÍM NIKOLI ČLOVĚKA, ALE JEHO CHYBY.-- ČERNYŠEVSKIJ
VYTRVALE JSEM SE SNAŽIL NESMÁT SE LIDSKÝM ČINŮM, NENAŘÍKAT NAD NIMI, ANI SI JE NEOŠKLIVIT, NÝBRŽ JE POCHOPIT.-- SPINOZA
ÚCTA K ČLOVĚKU, LÁSKA K BLIŽNÍMU MÁ BÝT KONSTRUKTIVNÍ SILOU, A NIKTERAK FILANTROPICKOU SLABOSTÍ.-- ČAPEK J.
SVĚT SÁM JE V NEUSTÁLÉ PŘESTAVBĚ, TÍM SPÍŠE ČLOVĚK.-- LAO C'
JEDINÝ ČLOVĚK, KTERÝ SE CHOVÁ ROZUMNĚ, JE MŮJ KREJČÍ - BERE MI ZNOVU MÍRU POKAŽDÉ, KDYŽ K NĚMU PŘIJDU.-- SHAW
LIDÉ NEJSOU HORŠÍ NEŽ BYLI DŘÍVE. JENOM ZPRAVODAJSTVÍ O JEJICH ČINECH JE TEĎ DŮKLADNĚJŠÍ.-- PRISTLEY
ČLOVĚK NENÍ SOUHRNEM TOHO, CO MÁ, ALE SOUHRNEM VŠEHO TOHO, CO JEŠTĚ NEMÁ, ČEHO JEŠTĚ MŮŽE DOSÁHNOUT.-- SARTRE
PODSTATOU ČLOVĚKA JE SVOBODA.-- HEGEL
SVOBODA JE VOLBOU VLASTNÍHO BYTÍ. TATO VOLBA JE ABSURDNÍ.-- SARTRE
ABSURDNÍ JE TO, CO NEMŮŽE BÝT ODVOZENO.-- ROQUENTIN
EXISTENCE JE DOBRODRUŽSTVÍM SVÉ VLASTNÍ NEMOŽNOSTI.-- HEIDEGGER
ČLOVĚK JE CELÝ A VŽDY VNITŘNĚ SVOBODNÝ, KDYŽ CHCE.-- MOUNIER
NEJVÝHODNĚJŠÍ VÝHODOU ČLOVĚKA JE, ŽE MŮŽE JEDNAT NEVÝHODNĚ.-- DOSTOJEVSKIJ
KAŽDÝ MŮJ ČIN JE SVOBODNÝ, TO VŠAK NEZNAMENÁ, ŽE MŮŽE BÝT JAKÝKOLIV, BA ANI ŽE JE NEPŘEDVÍDANÝ.-- SARTRE
ČLOVĚK VĚZÍ VŽDY V URČITÉ SITUACI, O NÍŽ BY SE DALO OPRÁVNĚNĚ ŘÍCI, ŽE JE JAKOBY VÍCEMÉNĚ OKAMŽITÝM POKRAČOVÁNÍM JEHO TĚLA.-- MARCEL
SVOBODA JE POZNANÁ NUTNOST.-- MARX
SVOBODA, KTERÁ DOVOLUJE ČLOVĚKU BLOUDIT OD URČENÍ K URČENÍ NEBO SE ROZPLYNOUT V ABSTRAKTNÍ NICOTĚ, NENÍ SVOBODOU, KTEROU DISPONUJE ČLOVĚK, ALE SVOBODOU, KTERÁ DISPONUJE ČLOVĚKEM.-- HYPPOLITE
ALE K ČEMU JE SVOBODA, NE-LI K TOMU, ABY SES ANGAŽOVAL.-- SARTRE
BÝT V PRAVÉM SLOVA SMYSLU ZNAMENÁ MÍT SMYSL.-- HUSSERL
ČÍM BYCH BYL, KDYBYCH SE NEÚČASTNIL? K TOMU, ABYCH BYL, MUSÍM SE ÚČASTNIT.-- SAINT-EXUPÉRY
ČLOVĚK JE TVOR SPOLEČENSKÝ.-- ARISTOTELES
KAŽDÝ Z NÁS MÁ V SOBĚ CELÁ STALETÍ.-- GRIS
CHOVÁME V SOBĚ DĚJINY LIDSTVA, JINAK BUDEME JEN STŘELKAMI KOMPASU,KTERÝMI ZBĚSILE MÁVÁ OKAMŽIK.-- LACROIX
ČLOVĚK JE ZÁVISLÝ NA SVÉM PROSTŘEDÍ A NEMŮŽE SE DOKONALE IZOLOVAT. NENÍ VŠAK TŘEBA SE UMÍNĚNĚ IZOLOVAT, ABY BYL ČLOVĚK SÁM SEBOU.-- ČAPEK J.
VLIV SPOLEČENSKÉHO PROSTŘEDÍ NA SOBĚ ZAKOUŠÍ NEJEN TEN, KDO SE S NÍM SNÁŠÍ, ALE I TEN, KDO MU VYHLAŠUJE VÁLKU.-- PLECHANOV
LIDÉ JSOU URČOVÁNI POMĚRY - ALE POŘÁDNĚ JIM TO OPLÁCEJÍ.-- ENGELS
MNOHO JE NA SVĚTĚ MOCNÉHO, NIC VŠAK MOCNĚJŠÍHO ČLOVĚKA.-- SOFOKLES
BÝT ČLOVĚKEM ZNAMENÁ SNAŽIT SE BÝT BOHEM.-- SARTRE
ČLOVĚK JE TEN, KDO V SOBĚ NOSÍ VĚTŠÍ BYTOST, NEŽ JE SÁM.-- SAINT-EXUPÉRY
ZEMĚ NEPOTŘEBUJE NOVÉ KONTINENTY, ALE NOVÉ LIDI.-- VERNE
MODERNOST JE VÍRA, ŽE ČLOVĚK NEDĚLÁ SKVĚLE JEN STROJE, ALE I SEBE.-- HONZL
LIDSTVÍ JE START V ZÁVODĚ... UHEL, KTERÝ NUTNO ROZDMYCHAT V OHEŇ.-- JEFFERS
BÝT RADIKÁLNÍ ZNAMENÁ UCHOPIT VĚC U KOŘENE. KOŘENEM ČLOVĚKA JE VŠAK ČLOVĚK SÁM.-- MARX
CHCI BÝT ČLOVĚKEM, KTERÝ SE MI NEHNUSÍ.-- SARTRE
ČLOVĚK JE JEDINÝ ŽIVOČICH, KTERÝ SE SMĚJE A PLÁČE: NEBOŤ JEDINÝ BYL ZASAŽEN ROZDÍLEM MEZI TÍM, JAKÉ VĚCI JSOU, A JAKÉ BY MĚLY BÝT.-- HAZLITT
NIKDO SE NEMŮŽE CÍTIT ZÁROVEŇ ODPOVĚDNÝM A ZOUFALÝM.-- SAINT-EXUPÉRY
NIKDO NENÍ ZBYTEČNÝ NA SVĚTĚ, KDO ULEHČUJE BŘEMENO NĚKOMU JINÉMU.-- DICKENS
KOMUKOLI PROSPĚTI MŮŽEŠ, PROSPÍVEJ RÁD, MOŽNO-LI CELÉMU SVĚTU. SLOUŽITI A PROSPÍVATI JE VLASTNOST POVAH VZNEŠENÝCH.-- KOMENSKÝ
UŽ NEMÁME PRÁVO KONZUMOVAT ŠTĚSTÍ, ANIŽ BYCHOM HO PRODUKOVALI, PRÁVĚ TAK JAKO NEMÁME PRÁVO KONZUMOVAT BLAHOBYT, ANIŽ BYCHOM HO SAMI VYTVÁŘELI.-- SHAW
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE, TAK MÁ KOUKAT, ABY BYL A KDYŽ KOUKÁ, ABY BYL A JE, TAK MÁ BÝT TO, CO JE A NE TO CO NENÍ, JAK TOMU V MNOHA PŘÍPADECH JE.-- WERICH
AŽ SI BUDEME VĚDOMI SVÉ ÚLOHY, BYŤ ZCELA BEZVÝZNAMNÉ, PAK TEPRVE BUDEME ŠŤASTNI.-- SAINT-EXUPÉRY
ŠTĚSTÍ JE TO JEDINÉ, CO MŮŽEME DÁVAT, ANIŽ BYCHOM TO MĚLI.-- HALEN
SNAHA PO OSOBNÍM ŠTĚSTÍ JE JEN PRODLUŽOVÁNÍ ZVÍŘECKOSTI V NÁS. LIDSKOST ZAČÍNÁ V ČLOVĚKU TEPRVE, KDYŽ SE HO ZŘEKNE.-- AMIEL
TVOU PRVNÍ POVINNOSTÍ JE UDĚLAT ŠŤASTNÝM SÁM SEBE. JSI-LI ŠŤASTEN, UČINÍŠ ŠŤASTNÝMI I OSTATNÍ, NEBOŤ ŠŤASTNÝ MŮŽE KOLEM SEBE VIDĚT JEN ŠŤASTNÉ.-- FEUERBACH
BÝT ŠŤASTNI - NEJJISTĚJŠÍ PROSTŘEDEK PŘIBLÍŽIT SE K DOBRU.-- O`NEILL
BÝT ŠŤASTEN SÁM A JINÉ BLAŽIT - TO JE PRAVÝ ÚKOL ČLOVĚKA.-- BOLZANO
NEŽ LIDÉ NEDOVEDOU MILOVAT SEBE. CHYTRÁCTVÍ A VYPOČÍTAVOST NENÍ JEŠTĚ SEBELÁSKOU. MILUJ SEBE A STAREJ SE O SEBE. NECHTĚJ STÁLE OBLAŽOVAT, JEN DĚLEJ SVOU POVINNOST.-- MASARYK T. G.
STARAJÍCE SE O ŠTĚSTÍ JINÝCH, NACHÁZÍME SVÉ VLASTNÍ.-- PLATÓN
DOVOLTE LIDEM, ABY BYLI ŠŤASTNI PODLE JEJICH VLASTNÍHO UZNÁNÍ.-- PRUS
JSME ROZLIŠENI PŘÍZVUKEM SVÝCH ZÁJMŮ, SVÝCH VĚR A SVÝCH NÁZORŮ, ALE ŽÁDNÁ RŮZNOST NEMŮŽE ZASTŘÍT ZÁKLADNÍ POTŘEBU NÁS VŠECH, POTŘEBU SVOBODY A VÝVOJE.-- VANČURA
PO NÁS TŘEBA POTOPA.-- LUDVÍK XV.
LIDÉ PRO NÁS STROMY SÁZEJÍ, SÁZEJME MY TÉŽ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
NEJHOJNĚJI OBDARUJE BUDOUCNOST TEN, KDO VŠECHNO DÁVÁ SOUČASNOSTI.-- CAMUS
SVĚT JE NÁDHERNÁ KNIHA, ALE NEMÁ CENU PRO TOHO, KDO NEUMÍ ČÍST.-- GOLDONI
KDO HONÍ ŠTĚSTÍ, SÁM JE ŠTVÁN.-- JIRÁSEK
ŠTĚSTÍ VZNIKÁ JEN CO BY VEDLEJŠÍ PRODUKT - STEJNĚ JAKO KOKS.-- HUXLEY
I KDYBYCHOM SNAD MOHLI BÝT UČENÍ UČENOSTÍ DRUHÉHO, MOUDRÝMI MŮŽEME BÝT JEN MOUDROSTÍ VLASTNÍ.-- MONTAIGNE
VŠECHNY DOBRÉ ZÁSADY JSOU JIŽ NAPSÁNY. NYNÍ JEŠTĚ ZBÝVÁ JE USKUTEČNIT.-- PASCAL
JE SNAZŠÍ BÝT MOUDRÝM PRO OSTATNÍ NEŽ PRO SEBE.-- ROCHEFOUCAULD
JEST SE MI PODROBITI VŠEM NESNÁZÍM, KTERÉ JIŽ LIDÉ ZDOLALI.-- VANČURA
ČÍM VÍC POZNÁVÁM LIDI, TÍM VÍC MILUJI PSY.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
ODPOUŠTĚT A NEŽIVIT V SOBĚ ZLOBU JSOU PROSTŘEDKY K NÁPRAVĚ OSTATNÍCH.-- KONFUCIUS
POMSTOU, ODPLATOU NEBO HNĚVEM NEMOHOU BÝT KŘIVDY ODČINĚNY.-- KONFUCIUS
ZLO MŮŽE BÝT VYLOUČENO JEN DOBREM.-- KONFUCIUS
POMSTA MŮŽE ZPLODIT JEN NOVOU KŘIVDU NEBO PRODLOUŽIT JIŽ TRVAJÍCÍ NEPŘÁTELSTVÍ.-- KONFUCIUS
SHOVÍVAVOST A ODPOUŠTĚNÍ JSOU POTŘEBY K NÁPRAVĚ OSTATNÍCH.-- KONFUCIUS
DEJTE DOBRÝ NÁPOJ PŘÍCHOZÍMU, DEJTE VÍNA TOMU, KDO MÁ ŠPATNOU NÁLADU, ABY SE NAPIL A SVŮJ ZÁRMUTEK ZAPOMNĚL.-- ŠALOMOUN
NEPIJME PROTO, ABYCHOM UPADLI, ALE PROTO, ABYCHOM SE POVZNESLI.-- PERSKÉ PŘÍSLOVÍ
SKLENKU PÍTI, ZDRÁVU BÝTI, DRUHOU PÍTI, VESELU BÝTI, TŘETÍ PÍTI, ROZUM SE OSVÍTÍ. MNOHÉ VŠAK PITÍ VŠECKO ZŘÍTÍ!-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
SKLENKA VÍNA TI NEUŠKODÍ, A PLNOU BEČKU NEVYPIJEŠ.-- SLOVÁCKÉ PŘÍSLOVÍ
VYHNI SE OPILÉMU, JAKOŽ I BLÁZNU!-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
KŮŇ, PANNA A VÍNO VELKÉ ČISTOTY POTŘEBUJÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
JAK PROSPÍVÁ VÍNO VČAS-LI SE PIJE, TAK ŠKODÍ PITO JSOUC V NEVHODNÝ ČAS.-- OVIDIUS
VÍNO JEST ZRCADLO MYSLI.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
ČLOVĚKA PŘI VÍNĚ POZNÁŠ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
VÍNO NEMÁ ZÁVORY.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
ČLOVĚK JE ZROZEN K VZÁJEMNÉ POMOCI.-- SENECA
RADŠI MĚ BIJTE, ALE NECHTE MĚ SE SMÁT.-- MOLIERE
KOMEDIE JE NAPODOBENÍM NEŠKODNÉ ŠPATNOSTI.-- ARISTOTELES
SMÍCH, TATO KŘEČ PLIC A OBLIČEJOVÝCH SVALŮ, JE ÚČINKEM NEPŘEDVÍDANÉHO A NAPROSTO JASNÉHO POZNÁNÍ NAŠÍ PŘEVAHY NAD JINÝM ČLOVĚKEM.-- HOBBES
SMÍCH NÁS PŘECHÁZÍ, JE-LI POCIT NAŠÍ PŘEVAHY PŘÍLIŠ MARKANTNÍ A NEŠTĚSTÍ DRUHÉ OSOBY VÁŽNÉ.-- STENDHAL
S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ, ALE NEPOCTIVCI JSOU TAM DŘÍV.-- BLATNÝ
NENAPODOBOVAT, BÝT V ČELE!-- BAŤA TOMÁŠ JOHN
NĚKTERÉ LIDI MUSÍME UŽÍVAT JEN VE VELMI MALÝCH DÁVKÁCH.-- EMERSON
PŘETRŽENÉHO PROVÁZKU NESVÁŽEŠ BEZ UZLÍKU.-- RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
OHLAŠ KONEC SVÉ ŘEČI HODNĚ NAPŘED, ABY POSLUCHAČE NETREFIL RADOSTÍ ŠLAK.-- TUCHOLSKY
EGOISTA JE TEN, KDO DBÁ VÍCE O SEBE NEŽ O MNĚ.-- TUWIM
NUDIT SE VE SPOLEČNOSTI URČITÝCH LIDÍ JE ZNÁMKOU INTELIGENCE.-- MAUGHAM
NEJHORŠÍ NA DOVOLENÉ JE TO, ŽE JÍ NEJVÍC POTŘEBUJEME, KDYŽ JSME PRÁVĚ PO NÍ.-- GERSTENMAIER
KDO ZÍVÁ POMÁHÁ ZÍVAT I OSTATNÍM.-- HOLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ
NUDNÝ SPOLEČNÍK: ČLOVĚK, KTERÝ MLUVÍ, KDYŽ CHCI MLUVIT JÁ.-- TUWIM
JAK SE UBRÁNIT OPILSTVÍ? POHLEDEM NA OPILCE.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZLATO SE ZKOUŠÍ OHNĚM, ŽENA ZLATEM, MUŽ ŽENOU.-- PYTHAGORAS
ŽENY A LÉKAŘI VĚDÍ, KDY LEŽ JE VHODNÁ I MILOSRDNÁ.-- FRANCE
NĚKTEŘÍ LIDÉ ŽIJÍ V PŘEPYCHU PRO NEDOSTATEK DŮKAZŮ.-- ANDREJEV
VEŠKERÉ NEŠTĚSTÍ MUŽŮ POCHÁZÍ Z TOHO, ŽE NEUMĚJÍ ZŮSTAT KLIDNĚ SEDĚT VE SVÉM POKOJI.-- PASCAL
GENIALITA JE JEDNO PROCENTO INSPIRACE A 99 % POTU.-- EDISON
KDYŽ PRACUJEŠ, NESTYĎ SE ŘÍCI LIDEM, KTEŘÍ TI PŘEKÁŽEJÍ, ŽE TI PŘEKÁŽEJÍ.-- LENIN
DOMNÍVÁM SE, ŽE NAŠÍM NEJVĚTŠÍM BOHATSTVÍM JE LIDSKOST. SILNÍ A MOUDŘÍ JSME JEDINĚ TEHDY, KDYŽ ČINÍME DOBRO.-- ŠUKŠIN
ČLOVĚK ZŮSTÁVÁ MLADÝM, POKUD JE JEŠTĚ SCHOPEN UČIT SE, ZÍSKÁVAT NOVÉ VLASTNOSTI A SNÁŠET ODLIŠNÉ NÁZORY.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
JEN MÁLO SLOV ZNÍ TAK POHRDLIVĚ JAKO SLOVO MANŽEL.-- PITIGRILLI
ÚČINEK ÚDERU NEZÁVISÍ NA TOM, JAK ČASTO A JAKOU SILOU UDEŘÍME, ALE KAM.-- BALZAC
ZÁRMUTEK SNESEŠ SÁM, ALE RADOST MUSÍ BÝT SDÍLENA.-- HUBBARD
MOUDRÉ JE MYSLET SKEPTICKY A POČÍNAT SI OPTIMISTICKY.-- HESSE
NEJSNADNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK ZTRATIT DŮVĚRU A ÚCTU MLADÝCH, JE DÁVAT JIM NEKONEČNÉ RADY.-- HEMINGWAY
NEUSTUPUJ VŠEM, JINAK NAKONEC USTOUPÍŠ SOBĚ.-- KUMOR
ZE VŠECH TVORŮ JEN ČLOVĚK PIJE - PŘESTOŽE NEMÁ ŽÍZEŇ, JÍ - PŘESTOŽE NEMÁ HLAD A MLUVÍ - PŘESTOŽE NEMÁ CO ŘÍCI.-- STEINBECK
ANTIKVÁRNÍ PŘEDMĚTY JSOU BÝVALÉ KÝČE. KÝČE JSOU BUDOUCÍ ANTIKVÁRNÍ PŘEDMĚTY.-- GUINESS
MALOVAT OBRAZY JE ŘEMESLO. PRODAT JE JE UMĚNÍ.-- JOCHANSON
MALÍŘ MALUJE OBRAZY, ABY JE PRODAL. UMĚLEC PRODÁVÁ OBRAZY, PROTOŽE JE NAMALOVAL.-- PICASSO
MODERNÍ MALÍŘ MĚ JEN TEHDY PŘESVĚDČÍ O SVÉM UMĚNÍ, AŽ SE OŽENÍ SE ŽENOU, KTERÁ BUDE VYPADAT TAK, JAKO JI NAMALOVAL.-- PRISTLEY
KDYBY JSEM VĚDĚL, CO JE TO UMĚNÍ, NIKDY BYCH SE TÍM NETAJIL.-- PICASSO
KDYSI JSME MĚLI HEREČKY,KTERÉ SE POKOUŠELI STÁT SE HVĚZDAMI. NYNÍ MÁME HVĚZDY, KTERÉ SE POKOUŠÍ STÁT SE HEREČKAMI.-- OLIVIER
LIDÉ, KTEŘÍ SI MĚ PROHLÍŽEJÍ,MI PŘIPOMÍNAJÍ DIVÁKY NA TENISE. S TÍM ROZDÍLEM, ŽE JEJICH HLAVY SE NEPOHYBUJÍ ZLEVA DOPRAVA, ALE SHORA DOLŮ.-- DIETRICHOVÁ
NEEXISTUJÍ IMPOTENTNÍ MUŽI, EXISTUJÍ JEN NEŠIKOVNÉ ŽENY.-- MASSARY
KDYŽ DĚVČE ZTRATÍ HLAVU, OBYČEJNĚ SE S NÍ ZASE POTKÁ V NÁRUČÍ NĚJAKÉHO MUŽE.-- MAUROIS
MOZEK JE APARÁT, POMOCÍ KTERÉHO SI MYSLÍME, ŽE MYSLÍME.-- TUWIM
LENOCH JE TEN, KDO NEPŘEDSTÍRÁ ŽE PRACUJE.-- ALLAIS
KDO SI VZAL POLIBEK A NEVEZME SI VŠECHNO, ZASLOUŽÍ ABY ZTRATIL I TO CO ZÍSKAL.-- OVIDIUS
OBČAS BY SE MĚLI ZASTŘELIT DVA - TŘI POSLANCI, ABY SE NEMOHLI ZKAZIT STYKEM S OSTATNÍMI.-- ROCCA
ZE VŠECH ŽIVOČICHŮ SE JEN ČLOVĚK UMÍ SMÁT, I KDYŽ MÁ PRO TO NEJMÉNĚ DŮVODŮ.-- HEMINGWAY
ŽÁDNÝ UČENEC Z NEBE NESPADL, ALE IDIOTY JAKO BY SHAZOVALI.-- TUWIM
EXISTUJE ZÁKAZ ŘEČÍ, ALE NE ZÁKAZ MYŠLENÍ.-- NORSKÉ PŘÍSLOVÍ STAŘEC JE TEN, KDO MÁ O DESET LET VÍC NEŽ TY.-- O. HENRY
KAŽDÁ ŽENA SI MYSLÍ, ŽE JE NENAHRADITELNÁ, JE ALE PŘESVĚDČENÁ, ŽE MŮŽE NAHRADIT KAŽDOU JINOU.-- PITIGRILLI
NEEXISTUJÍ NEBEZPEČNÉ ŽENY, EXISTUJÍ JEN SLABÍ MUŽI.-- MAUROIS
MUŽ, KTERÝ CHODÍ S UTRŽENÝM KNOFLÍKEM, BY SE MĚL OŽENIT NEBO ROZVÉST.-- DOUGLAS
ČTYŘICÍTKA JE STÁŘÍ MLÁDÍ A PADESÁTKA MLÁDÍ STÁŘÍ.-- METZ
PŘED SVATBOU MĚJ OČI OTEVŘENÉ, PO SVATBĚ JE NAPŮL PŘIVŘI.-- FRANKLIN
LIDSKÁ SPOLEČNOST BY BYLA O MNOHO SNESITELNĚJŠÍ, KDYBY VŠECHNY ŽENY BYLI VDANÉ A VŠICHNI MUŽI SVOBODNÍ.-- TWAIN
JEDEN OTEC SPÍŠ UŽIVÍ DESET DĚTÍ, NEŽ DESET DĚTÍ JEDNOHO OTCE.-- HOLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ
DĚDIČNOST JE TO, NA CO VĚŘÍME, KDYŽ MÁME INTELIGENTNÍ DÍTĚ.-- CHAPLIN
MÝLIT SE JE LIDSKÉ. PROTO JSOU TYRANI NEOMYLNÍ.-- JANOVIC
VTIP JE ZBRAŇ BEZBRANNÝCH.-- MORAVIA
KDO NEMÁ SMYSL PRO VTIP, ZASLOUŽÍ SI, ABY MU UBLIŽOVALI.-- VERES
VYZNAMENÁNÍ DOSTÁVAJÍ LIDÉ VĚTŠINOU PROTO, ŽE UŽ NĚJAKÉ MAJÍ.-- PONCET
VTIP JE KÝCHÁNÍ MOZKU. A STÁLE VTIPNÝ ČLOVĚK JE NĚCO TAK NESNESITELNÉHO A NECHUTNÉHO JAKO CHLAP, KTERÝ TRPÍ NA CHRONICKÉ NASTUZENÍ, ALE NEMÁ KAPESNÍK.-- POLGAR
KDYBY SE PRAOBYVATEL JESKYŇ UMĚL SMÁT, DĚJINY BY SE VYVÍJELY JINAK.-- WILDE
STAŘÍ ŘEKOVÉ MĚLI HODNĚ KULTURY A ŽÁDNÝ BENZIN. MY MÁME HODNĚ BENZINU.-- GREGNIS
ŠŤASTNÝ NÁROD, KTERÝ MÁ NUDNÉ DĚJINY.-- MONTESQUIEU
ZE VŠEHO NEJVÍC VYČERPÁVÁ NEČINNOST.-- ARISTOTELES
NECHYBÍME, NÁSLEDUJEME- LI PŘÍRODU.-- MONTAIGNE
KAŽDÝ DOBŘE VYUŽITÝ OKAMŽIK NESE OHROMNÉ ÚROKY.-- CHESTERFIELD
LEPŠÍ JE TĚŽKÁ PRÁCE NEŽ NEČINNOST. POHYB JE ČINNOST.-- KONFUCIUS
VÍME CO JSME, ALE NEVÍME, CO Z NÁS MŮŽE BÝT.-- SHAKESPEARE
CHCETE-LI VĚDĚT, JAK OCHABLÝ JE VÁŠ MOZEK, SÁHNĚTE SI NA SVALY SVÝCH NOHOU.-- SEGAL
HLOUPOST JE LENOST DUCHA A LENOST HLOUPOST TĚLA.-- SENECA
ZPRAVIDLA TO, CO NÁM SCHÁZÍ NENÍ ŠTĚSTÍ, ALE ZNALOST ŠTĚSTÍ.-- MAETERLINCK
NEMŮŽE KAŽDÝ PRAVDU VIDĚT, ALE KAŽDÝ MŮŽE BÝT PRAVDA.-- KAFKA
SOUDÍM, ŽE PÁNBŮH TVOŘÍC ČLOVĚKA PŘECENIL SVÉ MOŽNOSTI.-- WILDE
ČLOVĚK, KTERÝ SE NEMŮŽE POCHLUBIT NIČÍM JINÝM, NEŽ SVÝMI VZNEŠENÝMI PŘEDKY,MÁ PODOBU BRAMBORU: JEHO LEPŠÍ ČÁST JE POD ZEMÍ.-- ROCHEFOUCAULD
TAKTNOST JE NEVYSLOVENÁ ČÁST NAŠICH MYŠLENEK.-- TUWIM
ZŮSTAŇTE TAK DLOUHO NA DOVOLENÉ, DOKUD VÁS ŠÉF NEBUDE POSTRÁDAT, ALE NE TAK DLOUHO, ABY ZPOZOROVAL, ŽE JSTE POSTRADATELNÝ.-- FERNANDEL
KRITIZOVAT- TO ZNAMENÁ USVĚDČIT AUTORA, ŽE TO NEDĚLÁ TAK, JAK BYCH TO DĚLAL JÁ, KDYBYCH TO UMĚL.-- ČAPEK K.
HERECKÉ UMĚNÍ SPOČÍVÁ V SCHOPNOSTI ZABRÁNIT LIDEM V KAŠLI.-- RICHARDSON
MÓDA JE TO, CO VYCHÁZÍ Z MÓDY.-- COCTEAU
KLASICKÉ JSOU KNIHY, KTERÉ CHCE MÍT KAŽDÝ PŘEČTENÉ, ALE NIKDO NECHCE ČÍST.-- TWAIN
KOMPROMIS JE UMĚNÍ ROZDĚLIT KOLÁČ TAK, ABY SI KAŽDÝ MYSLEL, ŽE Z NĚHO DOSTAL NEJVĚTŠÍ KRAJÍC.-- ERHART
BĚDA MI! PRACUJI NA REFORMĚ SVÝCH PODDANÝCH A ZATÍM NEDOVEDU ZREFORMOVAT ANI SEBE.-- PETR VELIKÝ
UMĚNÍ NEMŮŽE VYJADŘOVAT CHAOS CHAOSEM.-- ČEP
REVOLUCE JSOU CHOROBY, JEJÍŽ INKUBAČNÍ DOBA JE KRÁTKÁ A UZDRAVOVÁNÍ NEKONEČNÉ.-- MAUROIS
STATEČNÉMU JSOU NEŠŤASTNÉ A ŠŤASTNÉ UDÁLOSTI JAKO PRAVÁ A LEVÁ RUKA: UŽÍVÁ JICH OBOU.-- SIENSKÁ
ZE VŠECH VÁŠNÍ DUŠE ŠKODÍ TĚLU NEJVÍCE SMUTEK.-- AKVINSKÝ
VELIKOST ČLOVĚKA ZÁLEŽÍ V TOM, ŽE ZNÁ SVOU UBOHOST. STROM NEZNÁ SVOU UBOHOST.-- PASCAL
JE JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH NEBESKÝCH DARŮ MÍT TAKOVOU ROZTOMILOU VĚC V NÁRUČÍ.-- GOETHE
ŽENY JSOU ANDĚLÉ, KDYŽ SE O NĚ UCHÁZÍME.-- SHAKESPEARE
ČLOVĚK, KTERÝ SE NEDOVEDE USMÍVAT, NESMÍ OTEVŘÍT OBCHOD.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
DOBRÉ MRAVY VZNIKAJÍ Z DROBNÝCH OBĚTÍ.-- EMERSON
CHCETE- LI BÝT ZAJÍMAVÍ, ZAJÍMEJTE SE. PTEJTE SE NA VĚCI, NA NĚŽ DRUHÝ RÁD ODPOVÍDÁ. PŘIMĚJTE HO, ABY VYPRÁVĚL O SOBĚ A O TOM, VYKONAL.-- CARNEGIE
V MÉM VĚKU SI UŽ NEMOHU DOVOLIT, ABYCH SE CÍTIL ŠPATNĚ.-- CHURCHILL
POUTEM SPOLEČNOSTI JE ROZUM A ŘEČ.-- CICERO
STATEČNOST MÍŘÍ KE HVĚZDÁM, STRACH KE SMRTI.-- SENECA ML.
OTEVŘENÝ ROZUM PŘIVEDL NEJEDNOHO DO ZAVŘENÉ CELY.-- KUMOR
KDYŽ VYLOUČÍTE NEMOŽNÉ, PAK TO, CO ZBÝVÁ, MUSÍ BÝT PRAVDA, BYŤ JE SEBENEPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ.-- DOYLE
STRACH LŽE A TY MU VĚŘÍŠ.-- NIETZSCHE
I NAHORU SE LZE DOSTAT PLAZENÍM.-- SWIFT
ZE VŠECH NAŠICH VAD NÁS NEJVÍCE ZESMĚŠŇUJÍ CTNOSTI, KTERÉ PŘEDSTÍRÁME.-- ROCHEFOUCAULD
ČLOVĚK MÁ ZA TO, ŽE MUSÍ BÝT STARÝ, ABY BYL CHYTRÝ. V PODSTATĚ MÁ ALE ČLOVĚK S PŘIBÝVAJÍCÍMI LETY CO DĚLAT, ABY SE UDRŽEL TAK CHYTRÝ, JAKO BYL.-- GOETHE
SPOLEČNÉ "ANO" PŘI SVATBĚ JEST JEDINEČNOST, KTERÁ SE V BUDOUCÍM MANŽELSTVÍ TÉMĚŘ NEVYSKYTUJE.
SMÍCH VĚTŠINOU UMÍ ZÁVAŽNÉ VĚCI ROZŘEŠIT LÉPE A RÁZNĚJI NEŽ VELKÁ PŘÍSNOST.-- HORATIUS
NIKDO NEMILUJE VLAST PROTO, ŽE JE VELKÁ, ALE PROTO, ŽE JE JEHO.-- SENECA ML.
MOUDRÝ ČLOVĚK OPRAVUJE PODLE CIZÍCH CHYB SVÉ VLASTNÍ.-- SYRUS
NIČEHO SE NEBOJÍM, PROTOŽE NIC NEMÁM.-- LUTHER
DOBŘE MLUVIT MŮŽE JEN TEN, KDO VĚCI DŮKLADNĚ ROZUMÍ.-- CICERO
NA MALÝCH VĚCECH ZÁVISÍ ČASTO OSUD VELKÝCH UDÁLOSTÍ.-- LIVIUS
KAŽDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NĚKTERÝM DUŠEVNÍ MOUDROST.-- CATO
KDO SÁM SE CHVÁLÍ, RYCHLE POSMĚCH UTRŽÍ.-- SYRUS
NIC NENÍ TAK TYPICKÉ PRO PŘÍZEMNÍHO A OMEZENÉHO DUCHA JAKO LÁSKA K MAJETKU.-- CICERO
ŽENSKÝ JAZYK MŮŽE SMLČET LEDA TO, O ČEM NEVÍ.-- SENECA
MNOHO LIDÍ SE BOJÍ O SVOU POVĚST, ALE MÁLOKDO SE BOJÍ SVÉHO SVĚDOMÍ.-- PLINIUS ML.
PAMATUJ JEN, ABYS NEŠKODIL TAM, KDE SNAŽÍŠ SE PROSPĚT.-- OVIDIUS
PRAVDA ČASTO STRÁDÁ, ALE NIKDY JI NELZE ZAHUBIT.-- LIVIUS
ŽÁDNÁ PRÁCE NENÍ TAK SNADNÁ, ABY TI NEMOHLA PŘIPADAT OBTÍŽNÁ, BUDEŠ- LI JI DĚLAT NERAD.-- TERENTIUS
NERAD MLUVÍM DLOUHO S LIDMI, KTEŘÍ SE MNOU JEN SOUHLASÍ. CHVÍLI JE SICE ZAJÍMAVÉ KOKETOVAT S OZVĚNOU, ALE BRZY TO OMRZÍ.-- CARLYLE
U ŽÁDNÉHO ČLOVĚKA NEPŘICHÁZEJÍ DOBRÉ ÚMYSLY PŘED ŠPATNÝMI.-- SENECA
ČLOVĚČENSTVÍ NENÍ STAV, V NĚMŽ PŘICHÁZÍME NA SVĚT - JE TO DŮSTOJNOST, KTEROU JE TŘEBA ZÍSKAT.-- VERCORS
POLÉVKA SE DÁ UVAŘIT Z ČEHOKOLI.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
PROTIVENSTVÍ ČINÍ ČLOVĚKA MOUDRÝM, NIKOLI VŠAK BOHATÝM.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
JE TO TAJEMSTVÍ PŘÍRODY A POLITIKY, ŽE JE LECKDY BEZPEČNĚJŠÍ ZMĚNIT SPOUSTU MENŠÍCH VĚCÍ NEŽ JEDNU VELKOU.-- BACON
UČ SE CHTÍT, NE ABY SE VĚCI PŘIZPŮSOBOVALY TVÝM PŘÁNÍM, NÝBRŽ ABY SE TVÁ PŘÁNÍ PŘIZPŮSOBOVALA VĚCEM.-- AURELIUS
VŠECHNY MATKY JSOU MATKAMI VELKÝCH LIDÍ. NENÍ JEJICH VINOU, ŽE JIM ŽIVOT UCHYSTÁ POZDĚJI ZKLAMÁNÍ.-- PASTERNAK
NEJHORŠÍ HLUPÁK JE UČENÝ HLUPÁK.-- ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ
ARMÁDA BERANŮ, KTEROU VEDE LEV, JE SILNĚJŠÍ, NEŽ ARMÁDA LVŮ, KTEROU VEDE BERAN.-- NAPOLEON
VELCÍ GÉNIOVÉ DOSAHUJÍ CÍLE JEDNÍM KROKEM, KDEŽTO LIDÉ OBYČEJNÉHO DUCHA DOSÁHNOU TÉHOŽ CÍLE, TEPRVE KDYŽ ODEMKNOU CESTOU CELOU ŘADU ZÁMKŮ.-- MENDELSSOHN - BARTHOLDY
TALENT USILOVNĚ PRACUJE, GÉNIUS TVOŘÍ.-- SCHUMANN
GÉNIUS RYCHLEJI DOSPÍVÁ K OBECNÉ IDEI NEŽ K JEDNOTLIVÝM POJMŮM.-- KANT
ZDÁ SE MI, ŽE V GÉNIOVI JE COSI JAKO POČÍTACÍ STROJEK: ZATOČÍME KLIČKOU A VÝSLEDEK JE SPRÁVNÝ, ALE STROJEK SÁM NEVÍ PROČ A JAK.-- GOETHE
PRO KAŽDODENNÍ ŽIVOT JE GÉNIUS ZPŮSOBILÝ ASI TAK, JAKO ASTRONOMICKÝ TELESKOP KE SLEDOVÁNÍ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ.-- SCHOPENHAUER
JE TO VELMI POHODLNÁ TEORIE TVRDIT, ŽE GÉNIUS SE NAVZDORY VŠEM TĚŽKOSTEM VŽDYCKY PROJEVÍ... KDO VŠAK DOKÁŽE ZJISTIT, KOLIK SKVĚLÝCH GÉNIŮ POTICHU VZALO ZA SVÉ, ANIŽ KDY DOSÁHLI VĚKU DOSPĚLOSTI?-- RUSSELL
GÉNIUS JE NEVYČERPATELNÁ TRPĚLIVOST.-- BUFFON
ŠPATNÝ ŽÁK, KTERÝ NEPŘEVYŠUJE SVÉHO MISTRA.-- LEONARDO DA VINCI
PENÍZE VIDÍ I SLEPÍ.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
PENÍZE JSOU DOBRÝ SLUHA, ALE ŠPATNÝ PÁN.-- BACON
SNAZŠÍ JE DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU, OBTÍŽNĚJŠÍ SI HO ZASLOUŽIT.-- CAMUS
NIKDO NEZAČÍNÁ DÍLO OD PRVOPOČÁTKU, NÝBRŽ SE CHÁPE NITKY Z MINULOSTI A SPŘÁDÁ JI DÁL.-- DYGASINSKI
PRO KAŽDÉHO JE SNAZŠÍ - PODLE JEHO VLASTNÍHO PŘESVĚDČENÍ - ŘÍDIT STÁT NEBO ARMÁDU, NEŽ KÁRU S JEDNÍM KONĚM.-- PRUS
PTÁK SI VYHLEDÁVÁ STROM, STROM SI PTÁKA NEVYHLEDÁVÁ.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE VELMI NESNADNÉ UVAŽOVAT UŠLECHTILE, KDYŽ ČLOVĚK MYSLÍ JEN NA TO, JAK SI VYDĚLAT NA CHLÉB.-- ROUSSEAU
DŮKAZEM VYSOKÉHO VZDĚLÁNÍ JE SCHOPNOST MLUVIT O NEJVĚTŠÍCH VĚCECH NEJJEDNODUŠŠÍM ZPŮSOBEM.-- EMERSON
URČITĚ JE LEPŠÍ BÝT MISTREM V JEDNOM OBORU, NEŽ PRŮMĚRNÝM V MNOHA; ALE NA DRUHÉ STRANĚ JE LEPŠÍ BÝT TÍM DRUHÝM, KDYŽ NELZE BÝT TÍM PRVNÍM.-- PLINIUS
NA TÉTO ZEMI, NA NÍŽ JE VŮBEC TŘEBA ZA VŠECHNO DRAZE PLATIT, MUSÍME VYSOKO ZAPLATIT JAKÉKOLI MISTROVSTVÍ. KDYŽ SE ČLOVĚK STÁVÁ PÁNEM SVÉHO OBORU, STÁVÁ SE ROVNĚŽ I JEHO OBĚTÍ.-- NIETZSCHE
BEZ UČENÍ ANI SVĚTEC NEDOKÁŽE PRONÁŠET SPRÁVNÉ ÚSUDKY.-- CAMPANELLA
DOKONALOST JE NORMA NEBES, POUZE TOUHA PO DOKONALOSTI JE NORMA ČLOVĚKA.-- GOETHE
NESMÍME SE ZLOBIT A TRPĚT KVŮLI TOMU, ŽE NEJSME ZNÁMÍ, SPÍŠE MUSÍME USILOVAT O TO, ABYCHOM STÁLI ZA POZNÁNÍ.-- KONFUCIUS
JEDEN ČLOVĚK MÁ DOST MÍSTA I V RYBÍM ŽALUDKU, KDEŽTO PRO DVA BÝVÁ PŘÍLIŠ MALÁ I NEJNÁDHERNĚJŠÍ ZEMĚ.-- ERENBURG
POUZE NĚKTEŘÍ LIDÉ DOVEDOU SNÉST BLAHOBYT U DRUHÝCH LIDÍ SAMOZŘEJMĚ.-- TWAIN
LÉPE JE SVŮJ KŘÍŽ NÉST, NEŽ HO VLÉCI PO ZEMI.-- BRETAŇSKÉ PŘÍSLOVÍ
NENACHÁZÍME VŮBEC ŽÁDNÉ LIDI SE ZDRAVÝM ROZUMEM KROMĚ TĚCH, KTEŘÍ SOUHLASÍ S NAŠIMI NÁZORY.-- ROCHEFOUCAULD
POCHYBOVAT O VŠEM NEBO VŠEMU VĚŘIT, TO JSOU DVĚ STEJNĚ POHODLNÁ ŘEŠENÍ, PONĚVADŽ JEDNO I DRUHÉ NÁS OSVOBOZUJE OD MYŠLENÍ.-- POINCARÉ
MODERNOST SPOČÍVÁ V TOM, ŽE POTŘEBUJEME STÁLE MÍŇ ČASU NA CESTU PŘES OCEÁN A STÁLE VÍC ČASU NA CESTU DO KANCELÁŘE, NEBO DO TOVÁRNY.
CO JE PLATNÁ VĚTŠINA, KDYŽ NEMÁ ROZUM.-- MODRZEWSKI
SEBEMENŠÍ KAPKA VODY, KTERÁ SE SPOJÍ S OCEÁNEM, NIKDY NEVYSYCHÁ.-- INDICKÉ PŘÍSLOVÍ
NEJVĚTŠÍ ZÁVIST VZNIKÁ PROTI TĚM, KTEŘÍ VLASTNÍ SILOU VZLÉTLI A TAK UNIKLI ZE SPOLEČNÉ KLECE.-- PETRARCA
NIC NEPOMÁHÁ VLÁDNOUT TAK ÚČINNĚ JAKO POVĚRA; BEZ POVĚRY JE DAV PRCHLIVÝ, KRUTÝ, VRTKAVÝ; PODLEHNE- LI KTERÉMUKOLI NÁBOŽENSTVÍ, STÁVÁ SE POSLUŠNĚJŠÍM SVÝCH PROROKŮ NEŽ SVÝCH VŮDCŮ.-- CURCIUS
ZÁVISLOST ČLOVĚKA NA OKOLNOSTECH JE V PODSTATĚ ZÁVISLOST NA SOBĚ SAMÉM.-- LABRIOLA
MEDVĚD SE NEZBAVÍ DRÁPŮ, I KDYŽ HO NAUČÍME TANČIT, A DAREBÁK ZŮSTANE DAREBÁKEM, I KDYŽ ABSOLVUJE DVĚ FAKULTY.-- PRUS
POŘÁDNÍ LIDÉ ŘÍKÁME OBVYKLE TĚM, KTEŘÍ JEDNAJÍ JAKO OSTATNÍ.-- FRANCE
VŠECHNY VELKÉ PRAVDY JSOU ZPOČÁTKU ROUHÁNÍM.-- SHAW
CHCETE- LI SE VE SVĚTĚ LÍBIT, PAK SE NECHTE POUČOVAT O TOM, JAK MÁTE MYSLET A MLUVIT LIDMI, KTEŘÍ SE V TOM VŮBEC NEVYZNAJÍ.-- CHAMFORT
NEEXISTUJÍ NA SVĚTĚ TAK NEPRAVDIVÉ A NESMYSLNÉ VĚCI, KTERÉ BY I VELMI MOUDŘÍ LIDÉ NEMOHLI POKLÁDAT ZA PRAVDIVÉ.-- LEOPARDI
JEŽTO LIDÉ NEMOHOU NEPŘETRŽITĚ PRACOVAT, POTŘEBUJÍ ODPOČINEK, PŘESTO VŠAK ODPOČINEK NENÍ KONEČNÝ CÍL.-- ARISTOTELES
KDYBY NAŠE DOBRÉ VLASTNOSTI Z NÁS NEVYZAŘOVALY, BYLO BY TO, JAKO BYCHOM JE NEMĚLI.-- SHAKESPEARE
AŤ CHCEŠ NEBO NECHCEŠ, NĚKAM PATŘÍŠ. JAK HODNĚ VŠAK PATŘÍŠ, TO UŽ ZÁLEŽÍ NA TOBĚ.-- MAKARENKO
KDYBY SE MNE KDOKOLI A KDYKOLI ZEPTAL,, CO POVAŽUJI PRO ČLOVĚKA ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, BEZ VÁHÁNÍ BYCH ODPOVĚDĚL, ŽE EMOCE.- - VONDRÁČEK
ZMĚŇ VZTAH K VĚCEM, KTERÉ TĚ ZNEPOKOJUJÍ, A BUDEŠ MÍT OD NICH POKOJ.-- AURELIUS
KAŽDÝ HLEDÁ U DRUHÉHO SVOU VLASTNÍ PODSTATU.-- ENGELS
CHARAKTERNÍ ČLOVĚK JE POCTIVÝ V KAŽDÉM SLOVĚ A V KAŽDÉM SKUTKU.-- SMILES
CHARAKTEREM ČLOVĚKA NAZÝVÁM SOUHRN JEHO MORÁLNÍCH NÁVYKŮ.-- STENDHAL
KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ TŘI CHARAKTERY: TEN, KTERÝ MU PŘIPISUJÍ, TEN, KTERÝ SI PŘIPISUJE ON SÁM, A KONEČNĚ TEN, KTERÝ FAKTICKY MÁ.-- HUGO
ČLOVĚK BEZ PRINCIPŮ A BEZ VŮLE SE PODOBÁ KORÁBU BEZ KORMIDLA A BEZ KOMPASU. MĚNÍ SMĚR PŘI KAŽDÉ PROMĚNĚ VĚTRU.-- SMILES
KDO SI MYSLÍ, ŽE UŽ NENÍ ODKÁZÁN NA DRUHÉ, STÁVÁ SE NESNESITELNÝM.-- VAUVENARGUES
NÁŠ HLAVNÍ NEDOSTATEK TKVÍ V TOM, ŽE MÁME SKLON SPÍŠ ČINY POSUZOVAT NEŽ KONAT JE.-- NÉHRÚ
ČLOVĚK, KTERÉMU SE NIKDO NEZAMLOUVÁ, JE NA TOM MNOHEM HŮŘ NEŽ ČLOVĚK, KTERÝ SE NEZAMLOUVÁ NIKOMU.-- ROCHEFOUCAULD
NEVĚŘTE SLOVŮM, ANI SVÝM, ANI CIZÍM, VĚŘTE JEN SVÝM A CIZÍM SKUTKŮM.-- TOLSTOJ
KDO NIKDY NEMĚNÍ NÁZORY, MILUJE SEBE VÍC NEŽ PRAVDU.-- JOUBERT
NEMŮŽEME- LI SDÍLET ŠTĚSTÍ S DRUHÝMI, JE TO JEN POLOVIČNÍ ŠTĚSTÍ.-- ANDERSEN
ŘEKNE-LI SE NÁM, ŽE MUSÍME ZNÁT MLADÉ LIDI, ABYCHOM JE MOHLI VYCHOVÁVAT, ODPOVÍDÁME: JE TŘEBA MLADÉ LIDI VYCHOVÁVAT,ABYCHOM JE POZNALI.-- SUCHODOLSKI
NENÍ RADNO VNUCOVAT LIDEM ŠTĚSTÍ PROTI JEJICH VŮLI. MNOHEM LEPŠÍ JE BÝT ŠŤASTNÝM PO JEJICH ZPŮSOBU S NIMI, A POTOM PO SVÉM SÁM SE SEBOU. JEDNO ŠTĚSTÍ NENÍ NIKDY TOLIK JAKO DVĚ.-- ROLLAND
VIDÍŠ- LI, ŽE SE ČLOVĚK MÝLÍ, NEHNĚVEJ SE NA NĚHO! POMNI, ŽE NENÍ MOŽNÉ MÝLIT SE SCHVÁLNĚ.-- EPIKTETOS
CHYCENÍ MOTÝLI A ULOVENÉ RYBY NEJSOU DŮLEŽITÉ, VZRUŠENÍ PRAMENÍ Z MOTÝLŮ A RYB, KTERÉ NIKDY NECHYTÍME.-- ROSSI
VŠE KRÁSNÉ NA ZEMI JE OD SLUNCE A VŠE DOBRÉ OD ČLOVĚKA.-- PRIŠVIN
V PÉČI O ŠTĚSTÍ DRUHÝCH NACHÁZÍME SVÉ VLASTNÍ.-- PLATÓN
KDO CHCEŠ HÝBAT SVĚTEM, HNI NEJDŘÍVE SÁM SEBOU!-- SOKRATES
LIDSKÝ DUCH JE OD PŘÍRODY VZPURNÝ, DERE SE VYSOKO A NA OPAČNOU STRANU A JDE SPÍŠ ZA NĚKÝM DOBROVOLNĚ, NEŽ BY SE NECHAL VÉST.-- SENECA
LIDÉ POCHYBUJÍ O TOM, CO ŘÍKÁTE, ALE UVĚŘÍ TOMU, CO UDĚLÁTE.-- SVĚTLÁ
MUSÍME BÝT VELMI SMĚLÍ, ABYCHOM SE ODVÁŽILI BÝT SEBOU SAMÝMI!-- DELACROIX
NEJVĚTŠÍ VÍTĚZSTVÍ - VÍTĚZSTVÍ NAD SEBOU.-- CALDERÓN
JE TŘEBA ČASTO VĚTŠÍ ODVAHY K TOMU SVŮJ NÁZOR ZMĚNIT, NEŽ ZA NÍM PEVNĚ STÁT.-- HEBBEL
NEJMOCNĚJŠÍ JE TEN ČLOVĚK, KTERÝ OVLÁDL SÁM SEBE.-- SENECA
ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ TAKOVÝ HLUPÁK, ABY NEDOSÁHL ÚSPĚCHU ALESPOŇ V JEDNÉ VĚCI, JE- LI VYTRVALÝ.-- L. DA VINCI
TRÉNINK JE VŠECHNO! I KVĚTÁK NENÍ NIC JINÉHO NEŽ ZELÍ POŘÁDNĚ VYCEPOVANÉ.-- TWAIN
KDYŽ MLUVÍŠ, TVÁ SLOVA BY MĚLA BÝT LEPŠÍ NEŽ TVÉ MLČENÍ.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
NAŠE ÚSUDKY O BLIŽNÍCH BY NIKDY NEMĚLY BÝT PROHLAŠOVÁNY S KONEČNOU PLATNOSTÍ. ČLOVĚK JE PŘÍLIŠ SLOŽITÝ, NEŽ ABY MOHL BÝT TŘÍDĚN A VTĚSNÁN DO NĚJAKÉ FORMULE.-- JIROTKA
SKORO ANI NEMOHU MYSLET, KDYŽ ZŮSTÁVÁM NA MÍSTĚ, MOJE TĚLO MUSÍ BÝT V POHYBU, MÁ- LI SE DO NĚHO DOSTAT MŮJ DUCH.-- ROUSSEAU
KAŽDÝ ČLOVĚK JE STAVITELEM CHRÁMU, KTERÝM JE JEHO TĚLO.-- THOREAU
BUDEŠ-LI POŘÁD S CHROMÝMI, ZAČNEŠ KULHAT.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEZDAR NENÍ HANBOU, HANBOU JE STRACH Z POKUSU.-- MIČURIN
SMÍCH A ÚSMĚV JSOU BRÁNY, JIMIŽ SE DÁ DO ČLOVĚKA PROPAŠOVAT MNOHO DOBRÉHO.-- MORGENSTERN
SKROMNOST BÝVÁ TAKŘKA VŽDY PŘÍMO ÚMĚRNÁ TALENTU.-- PLECHANOV
KDO VÍTĚZÍ NAD LIDMI, JE MOCNÝ. KDO VÍTĚZÍ NAD SEBOU JE NEJMOCNĚJŠÍ.-- SUMERSKÉ PŘÍSLOVÍ
SCHOPNOST KOMUNIKACE ZAČÍNÁ POZORNOSTÍ K LIDEM. ZAČÍNÁ TOU NEUSTÁVAJÍCÍ, LAČNOU POZORNOSTÍ, PŘI NÍŽ ČLOVĚK ZAPOMÍNÁ NA SEBE.-- LEVI
VELKÉ MYŠLENKY VZNIKAJÍ V SRDCI.-- VAUVENARGUES
CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ, CHCEME- LI DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU? TALENT, NEBO PRACOVITOST? A CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ U VELOCIPEDU: PŘEDNÍ, NEBO ZADNÍ KOLO?-- SHAW
AUTOR, KTERÝ SE NEUMÍ ODHODLAT K TOMU, ABY SNESL OHEŇ KRITIKY, BY SE VŮBEC NEMĚL DÁVAT DO PSANÍ. JAKO SE CESTOVATEL NESMÍ DÁT NA CESTU, SPOLÉHÁ- LI NA STÁLE JASNOU OBLOHU!-- BALZAC
UMĚNÍ JE PROTO, ABY ZNEKLIDŇOVALO.-- BRAQUE
TI, KTEŘÍ MAJÍ TRPĚLIVOST DĚLAT PROSTÉ VĚCI DOKONALE, OSVOJUJÍ SI UMĚNÍ DĚLAT NESNADNÉ VĚCI LEHCE.-- SCHILLER
NEŘÍKEJ VŽDY, CO VÍŠ, ALE VŽDY SE SNAŽ VĚDĚT, CO ŘÍKÁŠ.-- CLAUDIUS
NEŠŤASTNÍ JSOU TI, KDO NEMAJÍ SMYSL PRO ŽERT. NEMAJÍ TOTIŽ SMYSL ANI PRO VÁŽNOST.-- PAUL
JÁ MYSLÍM, ŽE CIVILIZACE NENÍ DOBRÁ, KDYŽ JE BEZ KULTURY. ČLOVĚK POTŘEBUJE KE ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI NEJENOM POHODLÍ TĚLESNÉ, ALE I DUŠEVNÍ. KULTURA A CIVILIZACE MUSÍ JÍT RUKU V RUCE.-- WERICH
O MNOHÉ VĚCI SE NEPOKUSÍME NIKOLI PROTO, ŽE JSOU OBTÍŽNÉ, ALE OBTÍŽNÉ JSOU PROTO, ŽE SE O NĚ NEPOKUSÍME.-- SENECA
VELIKOST DUŠE NESPOČÍVÁ ANI TAK V TOM, ABY USILOVNĚ SPĚLA VZHŮRU A VPŘED, JAKO V TOM, ABY SE UMĚLA OMEZIT A ZAVÉST V SOBĚ ŘÁD.-- MONTAIGNE
CÍLEM UMĚNÍ JE DĚLAT ČLOVĚKA ŠŤASTNÝM.-- MICHELANGELO
AŽ JEDNOU V HONBĚ ZA ŠTĚSTÍM, JE OPRAVDU NAJDETE, PODOBNĚ JAKO STAŘENKA HLEDAJÍCÍ BRÝLE, ZJISTÍTE, ŽE VÁM ŠTĚSTÍ SEDĚLO NA NOSE.-- SHAW
LIDÉ V SOBĚ VĚTŠINOU NESOU CÍTĚNÍ KRÁLŮ. CHTĚJÍ, ABY PROTI DRUHÝM MOHLI VŠECHNO, ALE DRUZÍ PROTI NIM NIC.-- SENECA
I TEN NEJSKROMNĚJŠÍ ČLOVĚK SI O SOBĚ MYSLÍ VÍC NEŽ JEHO NEJLEPŠÍ PŘÍTEL.-- EBNER
PEVNĚ TŘÍMAL ŽERĎ, ALE NĚJAKÝ ŠPRÝMAŘ MU STÁLE VYMĚŇOVAL PRAPORY.-- BRUDZIŇSKI
NĚKTERÉ CHARAKTERY JSOU NEZLOMNÉ, PROTOŽE JSOU PRUŽNÉ.-- LEC
ŘEČNÍK MÁ VYČERPAT TÉMA, NIKOLI POSLUCHAČE. -- CHURCHILL
JAZYK NEMÁ KOSTI, ALE MŮŽE ZLÁMAT VAZ.-- BASILE
KDYŽ JSOU VŠICHNI ODVÁŽNÍ, JE TO DŮVOD KE STRACHU.-- LAUB
ŘÍKÁ SE, ŽE OPATRNOST JE MATKA MOUDROSTI. TO JE LEŽ, NEBOŤ KDYBY BYLA OPATRNÁ, NESTALA BY SE MATKOU.-- TUWIM
ĎÁBEL JE OPTIMISTA, JESTLI SI MYSLÍ, ŽE MŮŽE LIDI UDĚLAT HORŠÍ.-- KRAUS
OTROKÁŘŮ SE LZE ZBAVIT, ALE JAK SE ZBAVIT OTROKŮ?-- LAUB
PŘED SŇATKEM MĚJ OČI ŠIROCE OTEVŘENÉ, PO SŇATKU NAPOLO ZAVŘENÉ.-- FRANKLIN
JEDEN BLÁZEN, TO JE LEGRACE, ALE VĚTŠINA BLÁZNŮ PŘIJDE DRAHO.-- PIRANDELLO
V NOTÁCH MAJÍ PRÁZDNÉ HLAVIČKY VĚTŠÍ HODNOTU NEŽ TY PLNÉ - BOHUŽEL NEJEN V NOTÁCH.-- DUŠEK
NIKDO SE NEPOVAŽUJE ZA SCHOPNĚJŠÍHO OKLAMAT CHYTRÉ LIDI NEŽ HLUPÁK.-- VAUVENARGUES
HLOUPÁ HLAVA NAJDE VŽDY HLAVU JEŠTĚ HLOUPĚJŠÍ, JEŽ JI OBDIVUJE.-- BOILEAU
JE ZAJÍMAVÉ, KOLIK MUŽŮ S BUDOUCNOSTÍ PADNE DO RUKOU ŽEN S MINULOSTÍ.-- ANTONIONI
NEJKRÁSNĚJŠÍ ŽENY JSOU TY, KTERÝM SE LÍBÍME.-- LAUB
KDYŽ JE KRÁSNÁ ŽENA PITOMÁ JAKO TROKY, MLUVÍME GALANTNĚ O ŽENSKÉ LOGICE.-- ŽÁČEK
PROVAZ JE DOBRÝ, KDYŽ JE DLOUHÝ, A ŘEČ, KDYŽ JE KRÁTKÁ.-- TOLSTOJ
UVÁDĚT ARGUMENTY JE TEN NEJHORŠÍ ZPŮSOB KONVERZACE.-- SWIFT
ZLATEM SE DAJÍ VYLOMIT I OCELOVÉ BRÁNY.-- APULEIUS
S PENĚZI JE TO ZVLÁŠTNÍ. KDYŽ UŽ JICH MÁ ČLOVĚK DOST, TAK JE NEPOTŘEBUJE.-- CHAPLIN
ČÍM MÉNĚ PENĚZ, TÍM VĚTŠÍ POČTY.-- RŮŽIČKA
NEMÁ MYŠLENKY, ALE PROSAZUJE JE TVRDĚ.-- LAUB
CO VŠECHNO SI LIDI NEVYMYSLÍ, JEN ABY NEMUSELI DOOPRAVDY MYSLET.-- KUMOR
MYŠLENÍ JEŠTĚ ŽÁDNÉMU ŠÉFOVI NEUŠKODILO.-- ZWEIG
NEJLEPŠÍ MYŠLENKA JE TA, KTERÁ PONECHÁVÁ VŽDY URČITOU SKULINU PRO MOŽNOST, ŽE VŠECHNO JE ZÁROVEŇ ÚPLNĚ JINAK.-- HAVEL
HNĚV JE KRÁTKÉ ŠÍLENSTVÍ.-- SENECA
JE VLASTNÍ LIDSKÉ POVAZE NENÁVIDĚT TOHO, KOHO JSME URAZILI.-- TACITUS
Z PŘÍŽIVNÍKA SE STANE DALEKO SNADNĚJI BOHÁČ NEŽ OTEC RODINY.-- CICERO
ŽENA, KTERÁ SE ODDÁVÁ MNOHÝM, SE MNOHÝM NELÍBÍ.-- PUBLILIUS
NEVĚŘTE SLOVŮM, ANI SVÝM, ANI DRUHÝCH, VĚŘTE JEN SKUTKŮM - SVÝM I DRUHÝCH.-- TOLSTOJ
KAŽDÁ PRÁCE, VYKONÁVANÁ ČESTNĚ, JE UŽITEČNÁ A ZASLUHUJE PROTO UZNÁNÍ.-- STENDHAL
OSVOBODIT SE OD PRÁCE JE ZLOČIN.-- TOLSTOJ
LÍNÍ A PRÁZDNÍ LIDÉ SE PODOBAJÍ TRUBCŮM V ÚLE: POŽÍRAJÍ MED VČEL - DĚLNIC.-- CERVANTES
NAŠÍ POVINNOSTÍ JE BÝT UŽITEČNÝ NE PODLE NAŠICH PŘÁNÍ, ALE PODLE NAŠICH SCHOPNOSTÍ.-- AMIEL
NECHYBUJE, KDO NIC NEDĚLÁ, I KDYŽ PRÁVĚ TO JE JEHO ZÁKLADNÍ CHYBA.-- TOLSTOJ
I CHYBA MŮŽE BÝT UŽITEČNÁ, DOKUD JSME MLADÍ, ALE NENESME JI S SEBOU DO STÁŘÍ.-- GOETHE
CHYBY LZE VŽDY PROMINOUT, POKUD MÁŠ SÍLU SE K NIM PŘIZNAT.-- ROCHEFOUCAULD
KDYŽ SE ČLOVĚK PŘIZNÁ KE SVÉ SLABOSTI, STÁVÁ SE VELKÝM.-- BALZAC
AŽ POCIT ODPOVĚDNOSTI ČLOVĚKA MUČÍ, ZÁROVEŇ HO ŽENE, ABY DOSÁHL NEMOŽNÉ.-- MENCKEN
KDYŽ HLUPÁK DĚLÁ NĚCO, ZA CO SE STYDÍ, VŽDYCKY PROHLAŠUJE, ŽE JE TO JEHO POVINNOST.-- SHAW
RADOST VIDĚT A ROZUMĚT, TO JE NEJKRÁSNĚJŠÍ DAR PŘÍRODY.-- EINSTEIN
JE TŘEBA SE SNAŽIT, ABY KAŽDÝ VIDĚL A ZNAL VÍCE, NEŽ VIDĚL A ZNAL JEHO OTEC.-- ČECHOV
ČLOVĚK MUSÍ VĚŘIT, ŽE LZE POCHOPIT NEPOCHOPITELNÉ, JINAK BY O TOM NEZAČEL PŘEMÝŠLET.-- GOETHE
ČÍM VÍCE ČLOVĚK ZNÁ, TÍM JE VĚTŠÍ.-- GORKIJ
V ROZUMU JE SÍLA. HLAVA BEZ ROZUMU JE SVÍCEN BEZ SVÍČKY.-- TOLSTOJ
JSOU LIDÉ, KTEŘÍ PŘEDPOKLÁDAJÍ, ŽE VŠE, CO SE DĚLÁ S VÁŽNOU TVÁŘÍ, JE ROZUMNÉ.-- LICHTENBERG
HLOUPOST BÝVÁ DVOJÍ: MLČENLIVÁ A UPOVÍDANÁ.-- BALZAC
NIKDY NEBUDEŠ MNOHOMLUVNÝ, ŘÍKÁŠ-LI PŘESNĚ TO, CO CHCEŠ ŘÍCT.-- DELACROIX
MLUVIT A NEMYSLET JE TOTÉŽ JAKO STŘÍLET A NEMÍŘIT.-- CERVANTES
LIDÉ SE ZTRÁCEJÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTEČNÝCH SLOV.-- GORKIJ
MÁM RÁD, KDYŽ SE LIDÉ PŘOU, ZNAMENÁ TO, ŽE VĚDÍ, CO DĚLAJÍ A ŽE MAJÍ SMĚR.-- LENIN
DOBRÉ DŮVODY MUSÍ USTOUPIT LEPŠÍM.-- SHAKESPEARE
JACÍ JSOU LIDÉ, TAKOVÁ JE I DISKUZE.-- MARX
NIC TAK NEPOBÍZÍ K ZAHÁLCE JAKO PRÁZDNÉ ŘEČI.-- TOLSTOJ
MNOHO LIDÍ SE DOMNÍVÁ, ŽE MYSLÍ, AČ JENOM NOVĚ ŘADÍ SVÉ PŘEDSUDKY.-- JAMES
KDYŽ VÁM DOJDOU ARGUMENTY, MŮŽETE JEŠTĚ ZAČÍT NADÁVAT.-- HUBBARD
ZE DVOU RŮZNÝCH MÍNĚNÍ VÍTĚZÍVÁ VŽDY TO HLUČNĚJŠÍ.-- ČAPEK K.
DUŠEVNĚ SOBĚSTAČNÍ JSOU JEDINĚ GÉNIOVÉ A HLUPÁCI.-- LEC
MORÁLKA ZNÁ ZÁKON TÍŽE: ŠPATNÝ STOUPÁ VZHŮRU, DOBRÝ KLESÁ NÍŽE.-- KÄSTNER
NEMOŽNÉ - TO SLOVO NAJDEŠ JEN VE SLOVNÍKU HLUPÁKŮ.-- NAPOLEON
ČLOVĚK MŮŽE VĚŘIT VLASTNÍM SILÁM, JEN POKUD SI NIC NEPŘEDSTÍRÁ.-- PAVLENKO
ČLOVĚK POZNÁ SÁM SEBE JEN DO TÉ MÍRY, DO JAKÉ POZNÁ SVĚT.-- GOETHE
SCHOPNOSTI, STEJNĚ JAKO SVALY, ROSTOU TRÉNINKEM.-- OBRUČEV
JE LEPŠÍ NEVĚDĚT NIC, NEŽ VĚDĚT NAPŮL MNOHO VĚCÍ.-- NIETZSCHE
PŘÍRODA OBKLOPUJE ČLOVĚKA MRAKEM A NUTÍ HO STÁLE MÍŘIT KE SVĚTLU.-- GOETHE
ORLOVÉ SE NĚKDY SPUSTÍ NÍŽE NEŽ SLÍPKY, ALE SLEPICE SE NIKDY NEVZNESOU DO OBLAK.-- KRYLOV
NEMÁME PRÁVO BÝT ŠŤASTNI, JESTLIŽE ŠTĚSTÍ NEROZDÁVÁME, STEJNĚ JAKO NEMÁME PRÁVO UŽÍVAT BOHATSTVÍ, KTERÉ JSME NEVYTVOŘILI.-- SHAW
JE TŘEBA VĚŘIT V EXISTENCI ŠTĚSTÍ, ABYCHOM BYLI ŠŤASTNI.-- TOLSTOJ
ŠTĚSTÍ JE ROZKOŠ BEZ POKÁNÍ.-- TOLSTOJ
ŠTĚSTÍ DOJDE TEN, KDO MNOHO PRACUJE.-- LEONARDO DA VINCI
ČLOVĚK JE TAKOVÝ, JAKÁ JE JEHO PŘEDSTAVA ŠTĚSTÍ.-- SUCHOMLYNSKIJ
TEN, KDO NEROZEZNÁ ŠTĚSTÍ, KDYŽ PŘIJDE, SI NESMÍ NAŘÍKAT, KDYŽ ODEJDE.-- CERVANTES
ŠTĚSTÍ PRODÁVÁ NETRPĚLIVÝM LIDEM MNOŽSTVÍ VĚCÍ, KTERÉ TRPĚLIVÝM DÁVÁ DAREM.-- BACON
NEEXISTUJE CHRONICKÉ ŠTĚSTÍ, TAK JAKO NENÍ NETAJÍCÍ LED.-- GERCEN
ČEKÁNÍ NA ŠŤASTNÉ DNY BÝVÁ MNOHEM KRÁSNĚJŠÍ NEŽ ŠŤASTNÉ DNY SAMOTNÉ.-- PAUSTOVSKIJ
BUĎ SKROMNÝ. TO JE TYP HRDOSTI, JEŽ NEJMÉNĚ DRÁŽDÍ DRUHÉ.-- RENARD
SKROMNOST ZVYŠUJE DŮSTOJNOST A OMLOUVÁ PROSTŘEDNOST.-- ROCHEFOUCAULD
TAKŘKA VŽDY JE SKROMNOST PŘÍMO ÚMĚRNÁ VELIKOSTI TALENTU.-- PLECHANOV
LASKAVOSTÍ MŮŽEŠ DOKÁZAT TO, CO NEDOKÁŽEŠ SILOU.-- SYRUS
NEJČASTĚJI SE STÁVÁ, ŽE ČLOVĚK PŘISUZUJE DRUHÝM JEN TAKOVÉ CITY, JAKÝCH JE SÁM SCHOPEN.-- GIDE
JE LÉPE BÝT NENÁVIDĚN NEŽ LITOVÁN.-- HERODES
JE NĚKDO TAK MOUDRÝ, ABY SE POUČIL ZKUŠENOSTMI DRUHÝCH?-- VOLTAIRE
ŽENY JSOU DEKORATIVNÍ; NIKDY NEMAJÍ CO ŘÍCI, ALE ŘÍKAJÍ TO PŮVABNĚ.-- WILDE
ŽENA JE TAK STARÁ, JAK VYPADÁ PŘED SNÍDANÍ.-- HOWE
ŽENY JSOU JAKO SNY - NIKDY NEJSOU TAKOVÉ, JAKÉ BYS JE CHTĚL MÍT.-- PIRANDELLO
ŽENY JSOU JAKO KOUZELNICKÉ TRIKY: ABYCHOM JE OBDIVOVALI, NESMÍME JIM ROZUMĚT.-- CONGREVE
KDYŽ OPADAJÍ RŮŽE, ZŮSTANOU JEN TRNY.-- OVIDIUS
KDYŽ UŽ JE VŠE ZTRACENO, ZŮSTÁVÁ JEŠTĚ BUDOUCNOST.-- BOWIE
ŽÁDNÝ VELKÝ DUCH NENÍ BEZ TROŠKY BLÁZNOVSTVÍ.-- SENECA
VIDĚT DALEKO, A DOJÍT TAM, NENÍ TOTÉŽ.-- BRANCUSI
KDYŽ SI ČLOVĚK POSTAVÍ DŮM, VŽDYCKY ZPOZORUJE, ŽE SE PŘI TOM NAUČIL NĚČEMU, CO MĚL ROZHODNĚ ZNÁT, NEŽ ZAČAL STAVĚT.-- NIETZSCHE
JSME ZVYKLÍ NA TO, ŽE SE LIDÉ VYSMÍVAJÍ, ČEMU NEROZUMÍ.-- GOETHE
SCHOPNÝ TVOŘÍ, NESCHOPNÝ POUČUJE.-- SHAW
KDO OSLOVI MYJE HLAVU, TRATÍ MÝDLO.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽÁDNÝ SVATÝ NENÍ TAK MALÝ, ABY NECHTĚL SVÍČKU.-- DÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDE NENÍ POZNÁNÍ MINULOSTI, NEMŮŽE BÝT VIZE BUDOUCNOSTI.-- SABATINI
DIVÁCI VIDÍ LÉPE NEŽ HERCI.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
DAJÍ-LI VÁM NALINKOVANÝ PAPÍR, PIŠTE NAPŘÍČ!-- JIMÉNEZ
NEJLEPŠÍ OMYLY JSOU TY NEJKRATŠÍ.-- MOLIERE
NEZDAR NENÍ HANBOU. HANBA JE BÁZEŇ PŘED POKUSEM.-- MIČURIN
ČLOVĚK VLASTNĚ VÍ, JEN KDYŽ VÍ MÁLO. ČÍM VÍC VÍ, TÍM VĚTŠÍ JSOU POCHYBNOSTI.-- GOETHE
KDYŽ MÁ LÍNÁ ŽENA MOUKU, TAK NEMÁ SÍTO. A KDYŽ MÁ SÍTO, TAK NEMÁ MOUKU.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDO SPLETE PRVNÍ KNOFLÍK, TEN UŽ SE POŘÁDNĚ NEZAPNE.-- GOETHE
OTEC MNE UČIL PRACOVAT. NEUČIL MNE LÁSCE K PRÁCI.-- LINCOLN
ŽÁDNÝ OMYL NENÍ TAK VELKÝ, ABY NEMĚL SVOJE POSLUCHAČE.-- LUTHER
NEJFANTASTIČTĚJŠÍ NA SVĚTĚ JSOU FAKTA.-- MOLIERE
KDO CHCE JÍST JÁDRO, MUSÍ ROZLOUSKNOUT SKOŘÁPKU.-- PLAUTUS
NENÍ VĚTŠÍ CHYBY, NEŽ PŘESTAT ZKOUŠET.-- GOETHE
DOBRÝ PROTIVNÍK JE NEJLEPŠÍM SPOJENCEM.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ TAKOVÝ HLUPÁK, ABY NEDOŠEL ÚSPĚCHU ALESPOŇ V JEDNÉ VĚCI - JE-LI VYTRVALÝ.-- LEONARDO DA VINCI
NEJJISTĚJŠÍ MÍSTO, KDE NALEZNETE POMOCNOU RUKU, JE NA KONCI VAŠEHO RAMENE.-- TWAIN
JE LEPŠÍ ROZSVÍTIT JEN MALOU SVÍČKU, NEŽ PROKLÍNAT TEMNOTU.-- KONFUCIUS
BOHOVÉ DALI ČLOVĚKU DVĚ RUCE, ABY JE NEOBTĚŽOVAL S KAŽDOU MALIČKOSTÍ.-- PYTHAGORAS
NIC NENÍ OBJEVENO A ZÁROVEŇ HNED DOKONALÉ.-- CICERO
PĚKNÉ JE, KDYŽ NA TĚ PRSTEM UKÁŽÍ A ŘEKNOU: TOŤ ON!-- PERSIUS
KAŽDÝ LÉKAŘ MÁ SVOU ZAMILOVANOU CHOROBU.-- FIELDING
KAŽDÝ VELKÝ ČIN SE ZDÁ BÝT ZPOČÁTKU NEMOŽNÝ.-- CARLYLE
DOVOLTE LIDEM, ABY BYLI ŠŤASTNI PODLE VLASTNÍ VŮLE.-- PRUS
AŤ TI, KDO MOHOU, TO UDĚLAJÍ LÉPE.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
CHCEŠ REALIZOVAT SVÉ SNY? PROBUĎ SE.-- SIEGRID
VŠE, CO STOJÍ ZA TO, ABY BYLO VYKONÁNO, STOJÍ ZA TO, ABY BYLO VYKONÁNO DOBŘE.-- DICKENS
MLADÝ LÉKAŘ MUSÍ MÍT TŘI HŘBITOVY.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
ŠPATNÝ VOZKA, KTERÝ NEUMÍ OBRÁTIT!-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
SE SVÝM DÍLEM NA SLUNCE, CIZÍ HOĎME DO TEMNICE!-- POLSKÉ PŘÍSLOVÍ
MOUDRÝ SE MÝLÍ SEDMKRÁT DENNĚ.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
ROZDÍL MEZI MANŽELKOU A SEKRETÁŘKOU JE V TOM, ŽE MANŽELKA SI NEDÁ DIKTOVAT.-- HILAROVÁ
NEČIŇ SE, PÁTKU, NEDĚLÍ!-- POLSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZKUŠENOST JE NEPŘENOSNÁ.-- FRANCE
NEPLIJ VE STUDÁNKU, NEVÍŠ, KDY Z NÍ ZASE BUDEŠ PÍTI.-- RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZE VŠECH SOUDCŮ NEJSHOVÍVAVĚJŠÍ JE ZNALEC.-- SCHILLER
KDO CHYTÍ RYBU, JE RYBÁŘ.-- PORTUGALSKÉ PŘÍSLOVÍ
PODVOD A KLAM ZRADÍ SE SÁM.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
KAŽDÁ PRÁCE CELÉHO ČLOVĚKA VYHLEDÁVÁ.-- KOMENSKÝ
NA VYLÉČENÍ SVÍZELŮ JE PRÁCE LEPŠÍ NEŽ WHISKY.-- EDISON
JEN TO JE ZTRACENO, ČEHO SE SAMI VZDÁVÁME.-- LESSING
KAŽDÝ SI URČUJE SVOU CENU SÁM.-- SCHILLER
NECHLUB SE ZÍTŘEJŠÍM DNEM!-- PŘÍSLOVÍ
OSEL OSLU NEJPĚKNĚJŠÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
ZNÁT ROZSAH VLASTNÍ NEVĚDOMOSTI JE NEJLEPŠÍ ČÁST NAŠICH VĚDOMOSTÍ.-- LAO C'
PTEJ SE NA TO, CO NEVÍŠ, ALE NEŘÍKEJ VŠE, CO VÍŠ.-- PŘÍSLOVÍ
CHTĚL BYCH - NEZNAMENÁ NIC. CHCI - TO DĚLÁ DIVY.-- VINET
LENOŠI JSOU LOAJÁLNĚJŠÍ NEŽ OSTATNÍ. NEPŘETVAŘUJÍ SE, ŽE PRACUJÍ.-- BERNARD
JEN ŽENY A LÉKAŘI VĚDÍ, JAK VELMI POTŘEBNÁ A MILOSRDNÁ JE LEŽ.-- FRANCE
LIDSTVO JDE STÁLE VPŘED, ALE ČLOVĚK ZŮSTÁVÁ POŘÁD STEJNÝ.-- GOETHE
LID JE OSOBNĚ ODPOVĚDNÝ ZA CHYBY SVÝCH VŮDCŮ.-- PETAN
NEJSNADNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK ZTRATIT DŮVĚRU A ÚCTU MLADÝCH, JE DÁVAT JIM NEKONEČNÉ RADY.-- HEMINGWAY
JAK VELKÝ JSEM BYL MUŽ, KDYŽ JSEM BYL JEŠTĚ MALÝ KLUK!-- BÖRNE
ŽÁDNÁ PEVNOST NENÍ TAK PEVNÁ, ABY JI PENÍZE NEZDOLALY.-- CICERO
COPAK JE UMĚNÍ BÝT MLADÝ, KDYŽ JE VÁM ČTYŘIADVACET LET?-- CHAPLIN
ČÍM DÉLE SE ČLOVĚK NEOŽENÍ, TÍM JE SLAVNĚJŠÍ.-- CAESAR
ČAS JE TO, CO SE ČLOVĚK NEUSTÁLE SNAŽÍ ZABÍT, ALE CO NAKONEC ZABIJE JEHO.-- SPENCER
PŘEDSTAVTE SI TO TICHO, KDYBY LIDÉ ŘÍKALI JEN TO, CO VĚDÍ.-- ČAPEK K.
BUĎ MOUDŘEJŠÍ NEŽ OSTATNÍ, ALE NEŘÍKEJ JIM TO.-- CHESTERFIELD
KONFERENCE JE SHROMÁŽDĚNÍ, NA NĚMŽ LIDÉ HOVOŘÍ O VĚCECH, KTERÉ UŽ DÁVNO MĚLI UDĚLAT.-- LORD HALLUX
KDYŽ JSOU LIDÉ PRŮMĚRNÍ, NEZNAMENÁ TO, ŽE MUSÍ BÝT SKROMNÍ. NAOPAK, JSOU PYŠNÍ NA TO, ŽE JSOU PRŮMĚRNÍ.-- SARTRE
NULA ZŮSTÁVÁ NULOU NA KAŽDÉM MÍSTĚ. ALE JEJÍ MÍSTO SE POČÍTÁ.-- LAUB
HODINY ŠTĚSTÍ POČÍTÁME JEN NA MINUTY.-- BYRON
VĚTŠÍ TÍHOU JSOU CIZÍ ÚSPĚCHY NEŽ VLASTNÍ NEÚSPĚCHY.-- PASCAL
VÍC TOUŽÍME PO TOM, ABY NÁS LIDÉ POKLÁDALI ZA DUCHAPLNÉ NEŽ ZA DOBRÉ.-- DICKENS
Z VELKÉHO MNOŽSTVÍ NUL MŮŽE VZNIKNOUT ŘETĚZ, KTERÝ NEPŘETRHNE ANI GÉNIUS.-- NAPOLEON III.
NEJTOLERANTNĚJŠÍ JSME TEHDY, KDYŽ POSUZUJEME SEBE SAMA.-- PASCAL
ZBABĚLCI, KTEŘÍ MLČÍ, KDYŽ MAJÍ MLUVIT, ZPŮSOBILI JIŽ MNOHEM VÍCE ZLA NEŽ VYLOŽENÍ NIČEMOVÉ.-- CLEMENCEAU
KDYŽ SE NEJVÍC CHCE, TAK TO NEJMÍŇ JDE.-- GOETHE
OPRAVDOVÝ MUŽ SE POZNÁ DOKONCE I TEHDY, KDYŽ JE NAHÝ.-- LEC
PŘEDSUDKY JSOU JAKO HŘEBÍKY. ČÍM VÍCE SE DO NICH BUŠÍ, TÍM VÍCE DRŽÍ.-- DUMAS
ROZUMBRADA JE JAKO EUNUCH - VÍ PŘESNĚ JAK NA TO, ALE PŘITOM TO NEDOKÁŽE.-- SAPFÓ
MNOHO LIDÍ ODMÍTÁ DOBRÉ MYŠLENKY JEN PROTO, ŽE NEJSOU OD NICH.-- ENGELS
RYBA, KTEROU JSI NECHYTIL, JE VŽDYCKY VELKÁ.-- ORIENTÁLNÍ PŘÍSLOVÍ
LENOCH, KTERÝ NEOŘE PRO ZIMU, ŽEBRATI BUDE V HORKU.-- PŘÍSLOVÍ
JEDEN ZATLUČE HŘEBÍK, DRUHÝ SI NA NĚJ POVĚSÍ KLOBOUK.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
NENÍ HANBA UPADNOUT, ALE ZŮSTAT PŘÍLIŠ DLOUHO LEŽET.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
HROMADA RÝŽE JSOU VE SKUTEČNOSTI JEDNOTLIVÁ ZRNKA VEDLE SEBE.-- INDICKÉ PŘÍSLOVÍ
NELÉTEJ PŘÍLIŠ VYSOKO: VŠIMNOU SI TOHO!-- HUGO
DEVĚT DESETIN MOUDROSTI JE - BÝT MOUDRÝ VČAS!-- CICERO
KDO NEROZUMÍ KOVÁNÍ, AŤ MI KLEŠTÍ NEHANÍ!-- RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
MYŠLENKY JSOU BEZE CLA.-- SHAKESPEARE
LIDÉ NEMOHOU NEPŘETRŽITĚ PRACOVAT, POTŘEBUJÍ ODPOČINEK. PROTO VŠAK ODPOČINEK NENÍ JEŠTĚ KONEČNÝ CÍL.-- ARISTOTELES
PRÁCE JE MÉNĚ NUDNÁ, NEŽ ZÁBAVA.-- BAUDELAIRE
ŘEKNI ČLOVĚKU, ŽE JE NA NEBI 978301246569987 HVĚZD, A UVĚŘÍ TI. ALE NAPIŠ NA LÍSTEK "ČERSTVĚ NATŘENO" A KAŽDÝ SI SÁHNE.-- TUWIM
BUĎ SÁM SEBOU! STEJNĚ SE TO NEDÁ DLOUHO ZATAJOVAT!-- BRUDZIŇSKI
POŘÁD PRACOVAT - TO NEMŮŽE TRVAT DLOUHO!-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
MUSIL JE NEJLEPŠÍ UČITEL.-- RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
NA ÚČET ŽENY LZE ŘÍCI VŠE, CO KDO CHCE. VŽDYCKY SE NAJDE NĚJAKÝ DŮVOD.-- SANDOVÁ
NENÍ NIKDY NADBYTEČNĚ ZRCADEL V LOŽNICI SLIČNÉ ŽENY.-- GAUTIER
OBRAZOTVORNOST JE TO, CO NAPLNO PRACUJE, KDYŽ ŽENA DOMA ČEKÁ NA MUŽE, KTERÝ SE OPOZDIL.
U ŽEN MÁ POSLEDNÍ SLOVO TEN, KDO VYTRVÁ.-- AŠKENAZY
KRÁSNÉ ŽENY SE DNES ZAPOČÍTÁVAJÍ K TALENTU SVÝCH MUŽŮ.-- LICHTENBERG
BYLA OD PŘÍRODY ŽÁRLIVÁ, COŽ JEST JEDNA Z HLAVNÍCH VLASTNOSTÍ POŘÁDNÉ ŽENSKÉ.-- THACKERAY
MÁM RÁD MUŽE, KTEŘÍ MAJÍ JISTOU BUDOUCNOST, A ŽENY, KTERÉ MAJÍ JISTOU MINULOST.-- WILDE
PADNE-LI ŽENĚ NĚCO DO OKA, JE DO PLÁČE OBYČEJNĚ MUŽI.
KRÁSNÁ ŽENA JE JAKO KRÁSNÁ KRAJINA, KDYŽ SE NA NI NĚKDO DLOUHO DÍVÁ, URČITĚ SE MU OMRZÍ.-- SAIKAKU
JSOU ŽENY, KTERÉ NEMĚLY ANI JEDNO MILOSTNÉ DOBRODRUŽSTVÍ. ALE ZŘÍDKA SE NAJDE ŽENA, KTERÁ BY MĚLA JEN TO JEDNO.-- ROCHEFOUCAULD
ŽENY DNESKA VĚTŠINOU POVAŽUJÍ ZASNOUBENÍ ZA VYJÁDŘENÍ ÚMYSLU VZÍT SI NĚKOHO, ALE NEMUSÍ TO PRO NĚ NUTNĚ ZNAMENAT, ŽE BY MU MĚLY BÝT VĚRNÉ, NEŽ SE VDAJÍ.-- SCORTIA, ROBINSON
NEJLÉPE SE ŽENA BAVÍ, KDYŽ VYPRÁVÍ SAMA.-- ŠTYCH
ŽENA NELŽE. PŘIZPŮSOBUJE SI TOLIKO PRAVDU DLE SVÉ POTŘEBY.-- HRUŠKA
PRO ŽENU JE NEJNESNADNĚJŠÍ PŘESVĚDČIT MUŽE O TOM, ŽE ON TO MYSLÍ VÁŽNĚ.
ŽENA JE NESPORNĚ ZDATNĚJŠÍ NEŽ MUŽ, NEBOŤ DOVEDE MUŽ SOUČASNĚ ŘÍDIT AUTO, PUDROVAT SE A MÁVAT NA PŘÍTELE?
JEDINÉ, ČEMU NÁS NAUČÍ ŽENA, JE POZNÁNÍ, JAK JSME HLOUPÍ.-- HRUŠKA
JDEŠ-LI MEZI ŽENY, VEZMI S SEBOU BIČ.-- NIETZSCHE
BÝT ODPŮRCEM ŽEN, TO ZNAMENÁ PŘIPISOVAT JIM VÝZNAM, KTERÝ NEMAJÍ.-- ARBUZOV
ŽENA BEZ POPRSÍ, TO JE POSTEL BEZ PEŘIN.-- FRANCE
PANE BOŽE! TAK JEST NA SVĚTĚ DOST VŠELIJAKÉHO NEŘÁDSTVA, A TY JSI JEŠTĚ STVOŘIL ŽENU.-- GOGOL
DOUFAT, ŽE ZANECHÁME NĚJAKOU VZPOMÍNKU V SRDCI ŽENY, JE STEJNÉ, JAKO CHTÍTI VTISKNOUTI PEČEŤ NA HLADINU TEKOUCÍ VODY.-- FRANCE
NEJLASKAVĚJŠÍ ZE VŠECH STVOŘENÍ JSOU ŽENY, A NEJNEPŘÍJEMNĚJŠÍ TAKY.-- MACHIAVELLI
NEPŘÍSTUPNOST ŽEN JE JEN VYTŘÍBENÝ DOPLNĚK JEJICH PŮVABU.-- ROCHEFOUCAULD
BOŽE MŮJ, BDI NADE MNOU, ABYCH BYLA VŽDY ČESTNÝM ČLOVĚKEM, NIKDY VŠAK POČESTNOU ŽENOU.-- LENCLOS
KOKETNOST JE ZÁKLAD ŽENSKÉ POVAHY; VŠECHNY ŽENY JI OVŠEM NEUPLATŇUJÍ, PROTOŽE NĚKTERÉ JSOU NA TO MOC HLOUPÉ, A JINÉ MOC CHYTRÉ.-- ROCHEFOUCAULD
DÁMA NENÍ JEN TITUL, DÁMA JE VLASTNOST.-- ŠTUCHAL
UKAŽTE MI MUŽE, KTERÝ BY ODOLAL ŽENĚ, KDYŽ JÍ DAL ČAS, ABY MOHLA UPLATNITI CELÉ SVÉ UMĚNÍ!-- GOLDONI
PRO MLADÉ DĚVČE JE NEOBYČEJNĚ DŮLEŽITÉ, ABY MUŽ MĚL NĚJAKÉ ZÁHADNÉ VLASTNOSTI.-- WALLACE
ŽENA VYSOKÝHO INTELEKTU A DOKONALÝ KRÁSY, TO JE VZÁCNÁ VĚC. STEJNĚ VZÁCNÁ, JAKO AMOLETA Z VAJEC PTÁKA OHNIVÁKA.-- O. HENRY
PĚKNÁ ŽENA POVAŽUJE ZA PODEZŘELÉHO KAŽDÉHO MUŽE, KTERÝ SE JÍ NEDVOŘÍ.
CTNOSTNÁ ŽENA JE POKLAD A KDO HO MÁ, UDĚLÁ NEJLÍP, KDYŽ SE S NÍM NEBUDE CHLUBIT.-- ROCHEFOUCAULD
JE ÚŽASNÉ, JAK VÝBORNOU PAMĚŤ MAJÍ ŽENY, KDYŽ JDE O TO, OPLATIT NĚKOMU NĚCO ZLÉHO.-- BREIER
KDYŽ MÁ ŽENA DOST PENĚZ NA UTRÁCENÍ, JE ŠŤASTNÁ. OVŠEM DOOPRAVDY ŠŤASTNÁ JE TEPRVE TEHDY, KDYŽ JE VŠECHNY ŠŤASTNĚ UTRATÍ.
POUHOU SVOU EXISTENCÍ UVÁDĚLA V POCHYBNOST POUČKU O VŠEOBECNÉM VÝVOJI.-- ŠKVORECKÝ
VY ŽENY VYNAKLÁDÁTE VÍC PŘEMÝŠLENÍ, ROZPOMÍNÁNÍ A PÍLE NA TO, ABYSTE BYLY HLOUPÉ, NEŽ BY VÁM STAČILO NA TO, ABYSTE BYLY MOUDRÉ A UŽITEČNÉ.-- SWIFT
NEJHŮŘ SE PŘESVĚDČUJE ŽENA, KTERÁ NEVÍ, CO CHCE.-- ANDREJEV
KDO NEHEZY HOVOŘÍ O ŽENÁCH, NECHŤ SI VZPOMENE NA SVOU MATKU A ZASTYDÍ SE.-- SPURGEON
NĚKTERÉ PĚTAČTYŘICETILETÉ ŽENY SI PAMATUJÍ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY PŘED ČTYŘICETI PĚTI LETY!
NENÍ POČESTNÝCH ŽEN, KTERÉ BY TÍM NEBYLY UŽ DLOUHO ZNUDĚNY.-- ROCHEFOUCAULD
ŽENA, KTERÁ CHCE ODMÍTNOUT, ŘEKNE JENOM NE. ŽENA, KTERÁ VYSVĚTLUJE, CHCE BÝT PŘESVĚDČENA.-- MUSSET
ŽENA ODPUSTÍ VŠECHNO KROMĚ TOHO, ŽE NEVZBUDILA TOUHU.-- ROUSSEAU
GARDEDÁMA JE ŽENA, KTERÁ BRÁNÍ DÍVCE, JIŽ PROVÁZÍ, DĚLAT VĚCI, KTERÉ NEMOHLA ZA MLADA DĚLAT SAMA, PROTOŽE JI PROVÁZELA GARDEDÁMA.
JAKMILE POTKÁTE ŽENU, KTERÁ VÁM ZŮSTALA DLUŽNA ODPOVĚĎ, DOBŘE SE JÍ PODÍVEJTE DO ÚST - JISTĚ NEMÁ JAZYK.-- SHAKESPEARE
JE VŽDY JAKÁSI ZNÁMÁ OPICE V NEJHEZČÍ A NEJANDĚLŠTĚJŠÍ ŽENĚ.-- BALZAC
SLABOSTI ŽEN NADCHNOU MUŽE, SLABOSTI MUŽŮ POHORŠUJÍ ŽENY.-- HAUPTMANN
ŽENY HRAJÍ MÁLO ŠACHY, PROTOŽE SE BOJÍ PŘIJÍT O FIGURU.
ŽENA SE DÍVÁ DO PRÁZDNA JEN TEHDY, NEMÁ-LI ZRCADLO.-- BURIAN V.
JSOU ŽENY, JEJICHŽ CTI SE SMÍŠ DOTKNOUT, NIKOLIV VŠAK JEJICH JEŠITNOSTI.-- PAUL
CHCETE-LI, ABY ŽENA MLČELA, MUSÍTE JÍ VYZNÁVAT LÁSKU NEBO SE OTÁZAT NA JEJÍ VĚK.-- FIŠER
BYLA JAKO HVĚZDA, VYCHÁZELA JEN ZA NOCI.-- SEKERA
NEŠTĚSTÍ JE V TOM, ŽE ŽENY, KTERÉ JSOU ŠŤASTNÉ, SE S TÍM NESPOKOJÍ.-- JABLONSKIJ
PRO ŽENY PLATÍ STEJNĚ JAKO PRO POLITIKY, ŽE PŘEDPOKLADEM SPRÁVNÉ LINIE JE POHYB.-- RŮŽIČKA
PŘI VÝBĚRU ŽENY JE TŘEBA POUŽÍT STEJNÉ METODY JAKO PŘI VÝBĚRU LÁTKY: NEVYBÍRAT PŘI UMĚLÉM OSVĚTLENÍ.-- FERNANDEL
ŽENY JEDNÍM OKEM PLÁČÍ A DRUHÝM SE SMĚJÍ. PROTO ŘÍKAJÍ ANGLIČANÉ: "VIDĚT PLAČÍCÍ ŽENU JE PRÁVĚ TAK DOJEMNÉ, JAKO VIDĚT HUSU CHODÍCÍ NABOSO."-- REINSBERG
JE VELMI PROSTÝ RECEPT JAK DOKÁZAT, ABY STARÉ DÁMY BYLY ROZTOMILÉ. DĚLEJTE VŠE, CO SI PŘEJÍ!-- KOCK
ŽENY JSOU KOROUHVIČKY, KTERÉ SE NEZASTAVÍ, DOKUD NEZREZIVĚJÍ.-- GOETHE
SÍLA ŽEN SPOČÍVÁ V TOM, ŽE SE PREZENTUJÍ JAKO SLABÉ POHLAVÍ.-- FROLÍK
LADY JE ŽENA, KTERÁ V PŘÍTOMNOSTI MUŽE SE CHOVÁ TAK, ABY SE CHOVAL JAKO GENTLEMAN.-- ZELENKA B.
S ŽENAMI JE TO JAKO S HUSAMI. VŠECHNO NA NICH MŮŽEŠ UŽÍT: BRKŮ, CHMÝŘÍ I MASA. KAM HMÁTNEŠ, VŠE JE HEZKÉ A DOBRÉ, JEN ZOBÁK JE K NIČEMU, U HUS I U ŽEN.-- SCHOPENHAUER
ŽENY JSOU ROZMARNÉ A PROMĚNLIVÉ. ZVOLÍ-LI MILENEC SPRÁVNÝ OKAMŽIK, I UPEJPALKA PŘIJME JEHO OBJETÍ, ALE PROPÁSNE-LI JEJ, I DĚVKA JEJ ODMÍTNE.-- MAUGHAM
ŽENA - ZÁZRAK BOŽÍ. ZEJMÉNA, MÁ-LI V TĚLE ĎÁBLA.-- ALLAIS
DÍVÁ-LI SE NĚKTERÁ ŽENA ČASTO DO ZRCADLA, NEMUSÍ TO BÝT JEŠITNOST, ALE STATEČNOST.-- TWAIN
ZKUŠENOSTÍ ŽEN SI CENÍ ČLOVĚK NEJVÍCE, KDYŽ POCHÁZEJÍ OD NĚHO.-- SINATRA
DŘÍV SE MLADÉ DÍVKY ČERVENALY, KDYŽ SE STYDĚLY, A TEĎ SE STYDÍ, KDYŽ SE ČERVENAJÍ.-- KREJČÍ
ŽENY POTŘEBUJÍ UMĚT JEN DVĚ VĚCI, A VAŘIT JE JEDNA Z NICH.-- MAURIER
NEJKOUSAVĚJŠÍ ŽENY NEMÍVAJÍ OBYČEJNĚ ŽÁDNÉ ZUBY.-- JÍLEK
NA ČEST SE ŽENĚ SAHAT NEMÁ.-- ROCHEFOUCAULD
ŽENA POSTUPUJE S OBLIBOU METODOU DEDUKČNÍ: JDE OD ZNÁMÉHO K NEZNÁMÉMU.-- WILDE
PESIMISTÉ JSOU PŘESVĚDČENI, ŽE VŠECHNY ŽENY MAJÍ VOLNÉ MRAVY; OPTIMISTÉ V TO DOUFAJÍ.-- LARNI
TO SE NEDÁ NIC DĚLAT, ŽENSKÁ JE TAKY ČLOVĚK. S TÍM SE NAŠINEC MUSÍ SMÍŘIT.-- KHARČCHDZE
JSOU DVA DRUHY ŽEN: TAKOVÉ, CO DOKÁŽOU HOVOŘIT NA KAŽDÉ TÉMA, A TAKOVÉ, CO ANI TÉMA NEPOTŘEBUJÍ.
JESTLIŽE JE ŽENA V NEPRÁVU, PAK PRVNÍ, CO MUSÍŠ UDĚLAT, JE OKAMŽITĚ JÍ ODPUSTIT.-- FRESNEY
ŽENA JE ZDAŘILÁ NAPODOBENINA ANDĚLA, JENŽE SE PÁNBŮH PŘITOM DOPUSTIL NĚKOLIKA ROZTOMILÝCH CHYB.-- HAUPTMANN
VDANÁ ŽENA SE POZNÁ NEJLÉPE PODLE TOHO, ŽE SI KUPUJE KVĚTINY SAMA.-- SAGANOVÁ
JISTÝ FRANCOUZ DĚLÍ ŽENY NA TY, S NIMIŽ LZE PO TOM JEŠTĚ POSNÍDAT, A NA TY, S NIMIŽ JE TO UŽ NEŽÁDOUCÍ.-- PÁRAL
DĚVČATA, KDYŽ SI NEMOHOU V KOUTĚ POPLAKAT, JAKOBY POMALU ANI NEŽILA.-- MAHEN
BÝT MLADOU A NEBÝT KRÁSNOU JE PRÁVĚ TAK MÁLO POTĚŠITELNÉ, JAKO BÝT KRÁSNOU AVŠAK NEBÝT MLADOU.-- ROCHEFOUCAULD
MILIÓNY MLADÝCH ŽEN KŘIČÍ ROZHOŘČENĚ: NENECHÁME SI NIC DIKTOVAT!! A PAK SE STANOU STENOTYPISTKAMI.-- CHESTERTON
PRAVÁ KOKETA NENÍ TA, KTERÁ KOLEM SEBE VRHÁ VYZÝVAVÉ POHLEDY, ALE TA, KTERÁ - TVÁŘÍC SE LHOSTEJNĚ - NUTÍ OKOLÍ, ABY Z NÍ NESPUSTILO ZRAK.
SVÁDĚNÍ JE PROSTĚ ŽENSKÝ ZVYK. NABÍZET SE JE PROSTĚ ŽENSKÁ POTŘEBA.-- CLAVELL
NIC ČLOVĚKA TAK NEVYČERPÁ JAKO PRONIKAVĚ INTELIGENTNÍ DĚVČE.-- QUENTIN
ŽENA JE NIŽŠÍ TVOR, PŘÍLIŠ JE POSLUŠNA SVÝCH ORGÁNŮ. PRO MNE JE ŽENA KRÁSNÁ, JEN KDYŽ SE PODOBÁ MUŽI.-- BALZAC
SLABÉ POHLAVÍ JE SILNĚJŠÍM POHLAVÍM Z DŮVODU SLABOSTI SILNĚJŠÍHO POHLAVÍ K SLABŠÍMU POHLAVÍ.
ŽENA NEMYSLÍ BUĎ NA NIC, NEBO NA NĚCO PODOBNÉHO.-- DUMAS ML.
KDYŽ SE ŽENA MUSÍ SVLÉKNOUT, ABY DOKÁZALA SVŮJ SEX-APPEAL, PAK ŽÁDNÝ NEMÁ.-- WESTOVÁ
ŽENY SI ČASTO STĚŽUJÍ, ŽE JICH MUŽOVÉ NECHÁPOU. NEVĚDÍ, ŽE JE TO JEJICH ŠTĚSTÍ.
JSOU DVĚ OBDOBÍ, VE KTERÝCH ŽENY PROVÁDĚJÍ SVÉ NÁJEZDY: KDYŽ JSOU MLADÉ KLISNIČKY A POPRVÉ CÍTÍ OVES, A PAK, KDYŽ UŽ MAJÍ PO ZÁVODĚNÍ A JSOU ZRALÉ PRO ODPOČINEK NA LOUCE.-- SINCLAIR
AŽ ZMIZÍ SOCIÁLNÍ DŮVODY PRO PROSTITUCI, NAJDOU SI PROSTITUTKY JINÉ DŮVODY.-- LAUB
NESMÍME POVAŽOVATI ŽENY ZA NIC VELKÉHO A ZMOCNÍ-LI SE NÁS PŘI POHLEDU NA NĚ POHNUTÍ, MUSÍME SE OBDIVOVATI JEN SAMI SOBĚ, ŽE TAKOVÉ MALICHERNÉ VĚCI V NÁS VZBUZUJÍ TAK PŘÍJEMNÉ POCITY.-- BARRÉE
NEJVĚTŠÍM POTĚŠENÍM ŽENY JE ZRANIT MUŽSKOU MARNIVOST, ZATÍM CO NEJVĚTŠÍM POTĚŠENÍM MUŽE JE ŽENSKOU MARNIVOST USPOKOJIT.-- SHAW
LUPIČI OD TEBE CHTĚJÍ PENÍZE NEBO ŽIVOT. ŽENY CHTĚJÍ JEDNO I DRUHÉ.-- BUTLER
SPRÁVNÁ ŽENA MÁ VYPADAT JAKO DÍVKA, VYSTUPOVAT JAKO DÁMA, UVAŽOVAT JAKO MUŽ A DŘÍT JAKO KŮŇ.-- SIMON
KAŽDOU DÍVKU POTĚŠÍ, KDYŽ SE JÍ MUŽ ZAČNE DVOŘIT. OTRÁVIT JI MŮŽE JEDINĚ TEHDY, KDYŽ NEUMÍ VČAS PŘESTAT.-- CLARKE
ŽÁDNÁ ŽENA NENÍ TAK DOKONALÁ, ABY NEMĚLA ŽENSKÝCH VLASTNOSTÍ.-- BALZAC
ŽENY SE SNAŽÍ BÝT ÚPLNĚ ROVNOPRÁVNÝMI S MUŽI, AŽ NA TY PŘÍPADY, KDY JE TĚŠÍ KAŽDÁ SEBEMENŠÍ POZORNOST ZE STRANY PÁNŮ.-- HAŠEK
KOLIK HRADŮ A MUŽŮ JIŽ SKONČILO KVŮLI ŽENÁM JAKO RUINY.-- SIEGELOVÁ
PŘÍLIŠ ŽVANIT ZAČNOU ŽENSKÉ TEPRVE TEHDY, KDYŽ ZESTÁRNOU. KDYŽ JSOU MLADÉ, ZAMLČÍ NÁM TOHO AŽ PŘÍLIŠ.-- NESTROY
STYDĚT SE, TO PATŘÍ KE SLUŠNÉMU CHOVÁNÍ, TO SE OD ŽENSKÉ VŽDYCKY OČEKÁVÁ. ŽENY MUSEJÍ PŘEDSTÍRAT, ŽE CÍTÍ STRAŠLIVOU SPOUSTU VĚCÍ, KTERÉ NECÍTÍ VŮBEC.-- SHAW
JE VĚK, VE KTERÉM ŽENA MUSÍ BÝT KRÁSNÁ, ABY BYLA MILOVÁNA. A PAK PŘIJDE VĚK, KDY MUSÍ BÝT MILOVÁNA, ABY BYLA KRÁSNÁ.-- SAGANOVÁ
V APOKALYPSE SE MLUVÍ O KONÍCH, ŽE MAJÍ SÍLU "V TLAMÁCH A ZADCÍCH". CO JE V APOKALYPSE ŘEČENO O KONÍCH, MOŽNO VE SKUTEČNOSTI ŘÍCI TÉŽ O ŽENÁCH.-- SWIFT
PŘÍLIŠ MNOHO LÍČIDEL A PŘÍLIŠ MÁLO OBLEČENÍ JE U ŽENY VŽDY PŘÍZNAK ZOUFALSTVÍ.-- WILDE
POKUD HOVOŘÍ ŽENY O ŽENÁCH, ZDŮRAZŇUJÍ U KRÁSNÝCH ŽEN PŘEDEVŠÍM ROZUM A U ROZUMNÝCH ŽEN PŘEDEVŠÍM KRÁSU - U PÁVA HLAS A U SLAVÍKA PEŘÍ.-- PAUL
CHLADNÁ ŽENA JE TAKOVÁ, KTERÁ SE JEŠTĚ NESTŘETLA S TÍM, KOHO BY MILOVALA.-- STENDHAL
ŽENY V MALÝCH PRAKTICKÝCH OTÁZKÁCH MÍVAJÍ VÍCE ZDRAVÉHO ROZUMU A POMÁHAJÍ MUŽŮM, KDYŽ TI NEVĚDÍ, JAK DÁL.-- CALVINO
ŽENA NENÍ ŽÁDNÝ GENIUS, JE TO DEKORATIVNÍ DRUH. NEMÁ NIKDY CO ŘÍCI, ALE ŘÍKÁ TO VELICE ROZTOMILE.-- WILDE
STO MUŽŮ MŮŽE VYTVOŘITI TÁBOR, ALE JENOM JEDNA ŽENA MŮŽE VYTVOŘIT DOMOV.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŽENY NEJSOU NIKDY SILNĚJŠÍ, NEŽ KDYŽ SE OZBROJÍ SVOJÍ SLABOSTÍ.-- SANDOVÁ
ŽENY, KTERÉ NEKLESNOU, JSOU ONY, KTERÉ NIKDO NESVÁDĚL.-- PITIGRILLI
ŽENSKÉ SLZY JSOU NEJMOCNĚJŠÍ VODNÍ ENERGIÍ NA SVĚTĚ.-- ČAPEK K.
NA SVĚTĚ JE MOŽNO VŠECHNO DOKÁZAT, JEN JEDNO NELZE: USMÍŘIT DVĚ DÁMY.-- GOGOL
JAKO MRAVENČÍ SAMIČKA PO SPÁŘENÍ ZTRÁCÍ KŘIDÉLKA, NYNÍ JIŽ ZBYTEČNÁ, BA PRO OPLODNĚNÍ NEBEZPEČNÁ, TAK ZTRÁCÍ TÉŽ ŽENA SVOU KRÁSU HNED PO PRVNÍM NEBO DRUHÉM DÍTĚTI. SNAD SE TO DĚJE DOKONCE Z TÉHOŽ DŮVODU.-- SCHOPENHAUER
NA ŽENÁCH JE NEJKRÁSNĚJŠÍ TO, CO SI JEN DOMÝŠLÍME NEBO PŘEDSTAVUJEME.-- SEKERA
MY HLEDÁME V ŽENÁCH PŘEDEVŠÍM DUŠI, ALE PAK SI VEZMEME TĚLO. ČINÍME JAKO LOVCI PEREL: OTVÍRAJÍ ŠKEBLI; NALEZNOU-LI PERLU, TÍM LÉPE, NENALEZNOU-LI JI, SNĚDÍ MĚKKÝŠE.-- PITIGRILLI
ŽENY JSOU ZAMĚSTNÁNÍM ZAHÁLČIVÉHO MUŽE, ALE JSOU OSVĚŽENÍM PRO BOJOVNÍKA.-- NAPOLEON
SKUTEČNÝMI PROLETÁŘI NAŠICH DOB JSOU PRACUJÍCÍ MATKY.-- BRIDGEWATER
KVĚTINAMI POVÍTE ŽENĚ MNOHO, NORKOVÝM KOŽICHEM VŠECHNO.-- VOCÁSEK
ŽENA SE STÁVÁ NEBEZPEČÍM PRO MUŽE JEN VE DVOU PŘÍPADECH: KDYŽ JI NEUSPOKOJÍ A KDYŽ JI USPOKOJÍ.-- LAUB
NECHVAL DNE PŘED VEČEREM A ŽENU PŘED SMRTÍ!-- PERSKÉ PŘÍSLOVÍ
NENÍ NA SVĚTĚ ŠPATNOST, KTERÉ BY SE ŽENSKÁ NEUMĚLA DOPUSTIT.-- GORDON
HISTORIE ŽENY JE HISTORIÍ NEJHORŠÍ TYRANIE, JAKOU POZNAL SVĚT: TYRANIE SLABÉHO NAD SILNÝM.-- WILDE
NAMLÁTÍŠ-LI ŽENĚ, ONA UŽ SAMA BUDE VĚDĚT PROČ.-- GREGOR
DŮVODY, PROČ SE NĚKTERÉ KRÁSNÉ ŽENY NEMOHOU PROVDAT, MOHOU BÝT DVA: BUĎ PŘÍLIŠ ČASTO ŘÍKALY NE NEBO PŘÍLIŠ ČASTO ANO.-- SHAW
KRÁSNÉ ŽENY MAJÍ VŽDY U MUŽŮ VĚTŠÍ ÚSPĚCH NEŽ ŽENY MOUDRÉ. JEN VELMI MÁLO MUŽŮ TOTIŽ JE SLEPÝCH, ALE ZATO HODNĚ HLOUPÝCH.-- LORENOVÁ
VŠECHNY ŽENY SNÍ O CASANOVOVI, KTERÉHO BY MĚLY SAMY PRO SEBE.-- MASTROIANNI
KRÁSNÁ ŽENA POSKYTUJE UŽITEK JEN MILENCŮM A MALÍŘŮM BEZ FANTAZIE.-- PICASSO
NĚKTERÉ ŽENY JSOU VŠECHNY STEJNÉ.-- SUCHÝ O.
HEZKÉ ŽENY VĚŘÍ VE SVOU INTELIGENCI. INTELIGENTNÍ ŽENY NEVĚŘÍ VE SVOU KRÁSU.-- PICASSO
ŽENA VŽDY UČINÍ, CO MUŽ CHCE, POŽADUJE-LI MUŽ, CO SI ONA PŘEJE.-- TAYLOROVÁ
ŽENY NEMAJÍ SMYSLU PRO HUMOR, PROTOŽE MUŽE MILUJÍ, MÍSTO ABY SE JIM SMÁLY.
S KRÁSNOU ŽENOU MLUV O JEJÍ MOUDROSTI, S MOUDROU O JEJÍ KRÁSE!-- CHEVALIER M.
NEJLEPŠÍ OBRANOU ŽENY BÝVÁ JEJÍ PODLEHNUTÍ.-- MAUPASSANT
ŽENSKÉ NEMAJÍ SMYSL PRO NESMYSL.-- WERICH
HANBOU JE URÁŽET, NIKOLI SE OMLOUVAT.-- LA BRUYERE
ŠTĚSTÍ JE SLEPÉ, ŘÍKAJÍ, ALE VIDÍ SAMI DOBŘE.-- HEBBEL
NADŠENCI BEZ SCHOPNOSTÍ JSOU NEBEZPEČNÍ LIDÉ.-- LICHTENBERG
KDYŽ SE OBJEVÍ SLUNCE, ZMIZÍ HVĚZDY.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
VÍTR NEVANE PODLE PŘÁNÍ PLACHETNICE.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDO TO UMÍ, TEN TO DĚLÁ, KDO TO NEUMÍ, TEN SE UČÍ.-- SHAW
POLOVINA LIDÍ SE SMĚJE NA ÚTRATY DRUHÉ POLOVINY.-- DESTOUCHES
PRVNÍM POŽADAVKEM VÝMLUVNOSTI JE JASNOST.-- QUINTILIANUS
DOBRO MÁ ZA HROB LIDSKÝ NEVDĚK.-- MUSSET
ANI SLOVNÍKY NESMÍME BRÁT DOSLOVA.-- LEC
CO JE TRAGÉDIE A CO KOMEDIE, TO SE POZNÁ ČASEM.-- LEC
KLAUN SI MUSÍ LÍČIT TVÁŘ BĚLOBOU PROTO, ABY PROTIVNÍCI NEPOSTŘEHLI, ŽE BLEDNE.-- LEC
UVĚDOM SI, ŽE KDYŽ NĚKOMU VYRAZÍŠ Z RUKY PERO, MŮŽE SE CHOPIT PUŠKY.-- LEC
ČÍM ČISTŠÍ OBĚŤ, TÍM ŠPINAVĚJŠÍ RUCE VRAHŮ.-- LEC
JE TĚŽKÉ TLESKAT TĚM, CO TI SVÁZALI RUCE.-- LEC
I PODLE PRÁZDNÝCH ŠIBENIC POZNÁŠ, ŽE NĚCO VISÍ VE VZDUCHU.-- LEC
NĚKTEŘÍ SPOTŘEBUJÍ TOLIK VZDUCHU K VYTRUBOVÁNÍ FANFÁR, ŽE SE HO NEDOSTÁVÁ K DÝCHÁNÍ JINÝM LIDEM.-- LEC
DĚJINY NÁS UČÍ, JAK JE FALŠOVAT.-- LEC
V DOBĚ TEMNA JE TĚŽKÉ SE SCHOVAT DO STÍNU.-- LEC
PROPORCE KRÁSY JSOU JASNÉ - STO PROCENT.-- LEC
KDYŽ CHCEME CHYTIT ZA SRDCE, JSOU DOVOLENY VŠECHNY HMATY?-- LEC
PŘEJEME SI, ABY KAŽDÉMU NÁRODU JEHO VLASTNÍM JAZYKEM BYLO VYKLÁDÁNO.-- KOMENSKÝ
V JAZYKU JE NAŠE NÁRODNOST.-- JUNGMANN
PŘÍLIŠNÁ HOJNOST SLOV CIZÍCH JAZYKŮ DODÁVÁ TAKOVÉ BARVY, JAKO PLETI DIVOKÝCH MALAJCŮ TETOVÁNÍ.-- KOSINA
ZUBY - POHROMA HUBY.-- J. CIMRMAN
NĚKOMU JE UZENÝ JAZYK VEPŘOVÝ MILEJŠÍ, NEŽ JEHO JAZYK MATEŘSKÝ.-- WUHŠ
NÁROD, JENŽ MÁ VĚDOMÍ DŮLEŽITOSTI PŘIROZENÉHO JAZYKA PRO VYŠŠÍ SVŮJ DUCHOVNÍ ŽIVOT, SÁM JEJ ZAVRHUJE A JEHO SE ZŘÍKÁ, PÁCHÁ NA SOBĚ SAMOVRAŽDU A PŘERUŠUJE TÍM VĚČNÉ ZÁKONY BOŽÍ.-- ŠAFAŘÍK
VŠE NEJPRVE V MATEŘSKÉ ŘEČI. Z JAZYKA MATEŘSKÉHO, POTOM V JINÉ ŘEČI.-- RAFICH
BOHATSTVÍ JE JAKO MOŘSKÁ VODA. ČÍM VÍCE SE PIJE, TÍM JE VĚTŠÍ ŽÍZEŇ.-- SCHOPENHAUER
ČÍM VÍCE PENĚZ, TÍM MÉNĚ SVĚDOMÍ.-- GORKIJ
KDO V SEBE DOUFÁ, TEN NAŠEL NEJLEPŠÍ OPORU.-- HAVLÍČEK-BOROVSKÝ
JEDNA ŽENSKÁ VIDÍ NĚKDY DÁL NEŽ PĚT MUŽSKÝCH S DALEKOHLEDEM.-- WERICH
MLÁDÍ JE STÁLÉ OMÁMENÍ; JE TO HOREČKA ROZUMU.-- ROCHEFOUCAULD
NEJVĚTŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST VÝCHOVY KAŽDÉHO ČLOVĚKA JE TA, KTEROU SI DAL SÁM.-- GIBBON
KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ TŘI CHARAKTERY: JEDEN, KTERÝ UKAZUJE, JEDEN, KTERÝ MÁ A JEDEN, KTERÝ SI MYSLÍ, ŽE MÁ.-- KARR
BEZ VÍRY VE SVÉ SCHOPNOSTI A VE SVÉ SÍLY NELZE PODNIKNOUT ŽÁDNÉ DÍLO.-- KRUPSKÁ
DĚLAT SNADNO, TO, CO JE OBTÍŽNÉ PRO DRUHÉ, JE TALENT. DĚLAT TO, CO JE NEMOŽNÉ TALENTU, JE DÍLO GÉNIA.-- AMIEL
NENÍ VĚTŠÍHO LICHOTNÍKA, NEŽ JAKÝM JE ČLOVĚK SÁM SOBĚ, A NENÍ LEPŠÍHO LÉKU PROTI TOMUTO LICHOCENÍ NEŽ UPŘÍMNOST PŘÍTELE.-- BACON
SAMOLIBOST NENÍ NIC JINÉHO, NEŽ KDYŽ NĚKDO SÁM SOBĚ PODKUŘUJE; UČINÍ-LI TOTÉŽ JINÉMU, JE TO LICHOCENÍ.-- ERASMUS ROTTERDAMSKÝ
TEN, KDO JE PRÁZDNÝ, JE NAPLNĚN SÁM SEBOU.-- LERMONTOV
TĚLESNÁ PRÁCE OSVOBOZUJE OD DUŠENÍCH BOLŮ.-- ROCHEFOUCAULD
LIDÉ VĚŘÍ RÁDI TOMU, CO SI PŘEJÍ, ABY BYLO PRAVDA.-- CAESAR
ROZUMĚT NĚČEMU, TO ZNAMENÁ NALÉZT V TOM NĚCO, CO JE NAŠE, A PRÁVĚ TOTO OBJEVOVÁNÍ SEBE MIMO NÁS JE TO, CO NÁS TĚŠÍ.-- THÁKÚR
PRVNÍM KROKEM K FILOSOFII JSOU POCHYBY.-- DIDEROT
VELMI SILNÝ JE TEN, KDO DOVEDE MLČET, I KDYŽ JE V PRÁVU.-- CATO
OZDOBOU HLUBOKÝCH MYŠLENEK JE JASNOST.-- VAUVENARGUES
MOUDRÝ ČLOVĚK ZŮSTÁVÁ V POZADÍ, A TÍM SE PRÁVĚ DOSTÁVÁ V ČELO LIDÍ.-- LAO C'
CIT ČLOVĚKA JE TUPĚJŠÍ NA DOBRO NEŽ NA ZLO.-- LIVIUS
SVĚT PATŘÍ OPTIMISTŮM, PESIMISTÉ JSOU JENOM DIVÁCI.-- GUIZOT
MUDRC HLEDÁ VŠECHNO V SOBĚ, NEROZUMNÝ ČLOVĚK VŠECHNO V DRUHÉM.-- KONFUCIUS
NEJSILNĚJŠÍ JE TEN, KDO MÁ MOC NAD SEBOU.-- SENECA
ABY SE DOSÁHLO VELKÉHO, JE TŘEBA ZAČÍT S MENŠÍM.-- LENIN
OBTÍŽNÉ - NEZNAMENÁ NEPŘEKONATELNÉ.-- KALININ
NENÍ LEPŠÍ ÚTĚCHY PŘI NEÚSPĚCHU PLÁNU, NEŽ NA JEHO MÍSTĚ UDĚLAT NOVÝ PLÁN ANEBO MÍT JINÝ JIŽ V ZÁLOZE.-- PAUL
KDO NEJDE VPŘED, JDE VZAD: NEEXISTUJE NEHYBNÝ STAV.-- BELINSKIJ
ŽÁDNÉ VELKÉ VÍTĚZSTVÍ NENÍ MOŽNÉ, POKUD MU NEPŘEDCHÁZÍ MALÉ VÍTĚZSTVÍ NAD SEBOU SAMÝM.-- LEONOV
JE LÉPE RADIT SE PŘED ČINY, NEŽ POTOM O NICH PŘEMÍTAT.-- DEMOKRITOS
ÚSPĚCH PLODÍ ÚSPĚCH.-- CHAMFORT
POKROK JE JENOM USKUTEČŇOVÁNÍ UTOPIÍ.-- WILDE
MLÁDÍ JE NEJEN V LETECH, NÝBRŽ I V MYŠLENKÁCH.-- BACON
USNOUT NA VAVŘÍNECH DOVEDOU I LIDÉ TRPÍCÍ NESPAVOSTÍ.-- GOSSANYI
"ČAS LETÍ," ZVYKLI JSME SI ŘÍKAT. ČAS VŠAK NENÍ, POHYBUJEME SE MY.-- TALMUD
ODKLAD JE ZLODĚJ ČASU.-- YOUNG
UVĚDOM SI, ŽE CELÝ ČAS, PO KTERÝ JSME NEEXISTOVALI, I KDYŽ TO BYLA VĚČNOST, JAKO BY PRO NÁS NEBYL.-- LUCRETIUS
SOVA JE PROTO SYMBOLEM MOUDROSTI, PROTOŽE I HLUPÁK VIDÍ ZA SVĚTLA, ALE MOUDRÝ ČLOVĚK VIDÍ I VE TMĚ.-- PANIN
ŽÁDNÝ MOUDRÝ ČLOVĚK SI NIKDY NEPŘÁL BÝT MLADŠÍ.-- SWIFT
SPOLEČNÉ PRAVIDLO PRO NAŠEHO DUCHA I TĚLO JE: MOHOU PROSPÍVAT, JEN KDYŽ JSOU STÁLE ŽIVENY.-- VAUVENARGUES
KAŽDÝ SI STĚŽUJE NA SVOU PAMĚŤ, NIKDO NA SVŮJ ROZUM.-- ROCHEFOUCAULD
VŠECHNO INTELEKTUÁLNÍ ZDOKONALOVÁNÍ VZNIKÁ VE CHVÍLÍCH VOLNA.-- JOHNSON
ČLOVĚK BY MĚL BÝT TÍM, ČÍM BY MOHL BÝT.-- MARX
ZLOZVYKU SE NEZBAVÍME TÍM, ŽE HO VYHODÍME OKNEM; JE HO TŘEBA VYPROVODIT PO SCHODECH.-- TWAIN
JESTLIŽE JE PRAVDA, ŽE CHUDOBA ČLOVĚKA SE MĚŘÍ JEHO POTŘEBAMI, PAK CTIŽÁDOSTIVEC A LAKOMEC HYNOU V NEJHORŠÍ CHUDOBĚ.-- BRUYCRE
DOBRÉ VLASTNOSTI NEPOTLAČÍ NIKDY ŠPATNÉ, ASI TAK JAKO CUKR PŘIDÁN DO JEDU, NEBRÁNÍ JEDU, ABY BYL SMRTÍCÍ.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZLÝ ČLOVĚK PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE VŠICHNI LIDÉ JSOU JEMU PODOBNÍ.-- GRUZÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZÁVISTNÍK PŮSOBÍ SOBĚ ŽAL A JE TAK SÁM SOBĚ NEPŘÍTELEM.-- DEMOKRITOS
ZÁVISTIVCI NEJSOU ŠŤASTNI DŘÍVE, DOKUD NEZPŮSOBÍ, ŽE DRUZÍ TAKÉ ZÁVIDÍ.-- DIANE
ZÁVIST JE NEJHLOUPĚJŠÍ ZE VŠECH NEŘESTÍ, NEBOŤ NEPŘINÁŠÍ NIC.-- BALZAC
KDYŽ KONEČNĚ JE NÁŠ CHARAKTER DOTVOŘEN, ZAČÍNAJÍ BOHUŽEL NAŠE SÍLY NÁS OPOUŠTĚT.-- SEUME
POUZE LIDÉ DOBRÉHO CHARAKTERU ZAPOMÍNAJÍ NA INTIMNÍ PŘÍBĚHY DRUHÝCH LIDÍ.-- GERALDY
CHARAKTER ČLOVĚKA SE POZNÁ PODLE TOHO, JAKÉ VTIPY JEJ ZRANÍ.-- MORGENSTERN
LIDÉ SE TLAČÍ K SVĚTLU NE PROTO, ABY LÉPE VIDĚLI, ALE ABY MOHLI VÍCE ZÁŘIT.-- NIETZSCHE
KDO JE MOUDRÝ? - KDO SE U KAŽDÉHO NĚČEMU PŘIUČÍ. KDO JE SILNÝ? - KDO SE UMÍ OVLÁDAT. KDO JE BOHATÝ? - KDO JE SPOKOJEN SE SVÝM OSUDEM.-- TALMUD
ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ TAK MOUDRÝ, ABY VĚDĚL O VŠEM ZLU, KTERÉ KONÁ.-- ROCHEFOUCAULD
SOUCIT SE ZVÍŘATY SOUVISÍ TAK TĚSNĚ S DOBROU POVAHOU, ŽE LZE BEZPEČNĚ TVRDIT, ŽE TEN, KDO JE KRUTÝ KE ZVÍŘATŮM, NEMŮŽE BÝT DOBRÝ.-- PAUL
KDO JE ZAMILOVÁN DO SEBE, NEMÁ SOKA.-- FRANKLIN
OPILEC SE PODOBÁ LAHVI WHISKY, JENOM HRDLO A BŘICHO A ŽÁDNÁ HLAVA.-- O`MALLEY
DĚTI JE TŘEBA VYCHOVÁVAT K LÁSCE K LIDEM A NE K SOBĚ SAMÉMU. A PROTO SAMOTNÍ RODIČE MUSÍ MÍT RÁDI LIDI.-- DZERŽINSKIJ
LEŽÍ-LI TI NA SRDCI BLAHO TVÝCH DĚTÍ, NECH JE ZAKUSIT TROCHU ZIMY A HLADU.-- ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
I LEV SE MUSÍ BRÁNIT PROTI MOUCHÁM.-- PŘÍSLOVÍ
PRÁCE JE JEDNÍM Z NEJLEPŠÍCH VYCHOVATELŮ CHARAKTERU.-- SMILES
OBYČEJNÁ PRÁCE JE STÁLE JEŠTĚ NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK ZÍSKÁVAT PENÍZE.-- PRZEKRÓJ
OSOBNOST JE CHARAKTERIZOVÁNA NEJEN TÍM, CO DĚLÁ, ALE I TÍM, JAK TO DĚLÁ.-- ENGELS
ZKUŠENOST SI DÁVÁ PLATIT NEOBYČEJNĚ VYSOKÉ ŠKOLNÉ, ALE NAUČÍ TOLIK JAKO NIKDO JINÝ.-- CARLYLE
LENOST JE ZVYK ODPOČÍVAT DŘÍVE, NEŽ SE ČLOVĚK UNAVÍ.-- RENARD
LENOST JE STRACH PŘED OČEKÁVANOU PRACÍ.-- CICERO
TÝDEN PRACOVITÉHO ČLOVĚKA JE SEDM DNÍ, TÝDEN LENOCHA JE SEDMKRÁT ZÍTRA.-- NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ
NIKDO NEHONÍ LIDI TOLIK, JAKO LÍNÍ, KDYŽ UŽ SE VYLENOŠILI, ABY SE ZDÁLI PILNÝMI.-- ROCHEFOUCAULD
USTAVIČNÁ PRÁCE SE USNADŇUJE NÁVYKEM.-- DEMOKRITOS
KNIHY JSOU NĚMÍ UČITELÉ.-- GELLIUS
SPRÁVNÁ CESTA JE TAKOVÁ: OSVOJ SI TO, CO UDĚLALI TVOJI PŘEDCHŮDCI, A JDI DÁLE.-- TOLSTOJ
ČTENÍ - NEJLEPŠÍ UČENÍ.-- PUŠKIN
KDYBY LIDÉ VĚDĚLI, KOLIK PRÁCE MI DALO OSVOJIT SI SVÉ MISTROVSTVÍ, NEZDÁLO BY SE JIM TO NIJAK NÁDHERNÉ.-- MICHELANGELO
JE JEN JEDINÝ PROSTŘEDEK, KTERÝM POZNÁŠ, CO V KOM VĚZÍ: PUSŤ HO K PRÁCI.-- ŠALDA
NEJDE O TO, ZNÁT MNOHO, ALE O TO, ZNÁT ZE VŠEHO, CO JE MOŽNO ZNÁT, TO NEJPOTŘEBNĚJŠÍ.-- TOLSTOJ
TRPĚLIVÝM ČEKÁNÍM SE NIKAM NEDOSTANEME, JEN TRPĚLIVOU PRACÍ.-- RUSKIN
NEDOKONČENÉ NENÍ NIC.-- AMIEL
BEZ USILOVNÉ PRACOVITOSTI NENÍ ANI TALENTŮ ANI GÉNIŮ.-- MENDĚLEJEV
DOBŘE VYKONÁNO JE VŽDY LEPŠÍ NEŽ DOBŘE ŘEČENO.-- FRANKLIN
ČTENÍ PROHLUBUJE MYŠLENÍ, POVZBUZUJE MYSL K HLEDÁNÍ A ANALÝZE JEVŮ.-- KALININ
MYSL MUSÍ BÝT ZAMĚSTNÁNA, NEBOŤ NENÍ-LI ZAMĚSTNÁNA, STÁVÁME SE MRZUTÝMI.-- JOHNSON
UMĚNÍ PAMĚTI ZÁLEŽÍ V UMĚNÍ POZORNOSTI.-- JOHNSON
VĚDĚNÍ JE DVOJÍHO DRUHU. BUĎTO ZNÁME PŘEDMĚT ANEBO VÍME, KDE SE O NĚM POUČIT.-- JOHNSON
NEJUŽITEČNĚJŠÍ JSOU KNIHY, KTERÉ NUTÍ ČTENÁŘE K DOPLNĚNÍ.-- VOLTAIRE
ZNÁMKOU DOBRÉ KNIHY JE, ŽE SE TÍM VÍCE LÍBÍ, ČÍM STARŠÍ SE ČLOVĚK STÁVÁ.-- LICHTENBERG
SKUTEČNÁ UNIVERSITA DNEŠNÍ DOBY JE SBÍRKA KNIH.-- CARLYLE
MUSÍŠ SE MNOHO UČIT, ABYS POZNAL, ŽE MÁLO VÍŠ.-- MONTAIGNE
ČLOVĚKA JE MOŽNO POZNAT PODLE KNIH, KTERÉ ČTE.-- SMILES
POŽADOVAT, ABY SI NĚKDO ZAPAMATOVAL VŠE, CO ČETL, JE JAKO ŽÁDAT, ABY V SOBĚ NOSIL TO, CO KDY SNĚDL. Z TOHOTO ŽIL TĚLESNĚ A Z ONOHO DUŠEVNĚ A STAL SE PROSTŘEDNICTVÍM TOHO TÍM, ČÍM JE.-- SCHOPENHAUER
LIDÉ SE DĚLÍ NA DVA DRUHY: JEDNI NEJDŘÍVE MYSLÍ A POTOM JEDNAJÍ; DRUZÍ NEJDŘÍVE HOVOŘÍ A JEDNAJÍ A POTOM MYSLÍ.-- TOLSTOJ
JSEM TOHO NÁZORU, ŽE NEJČESTNĚJŠÍM POVOLÁNÍM JE SLOUŽIT VEŘEJNOSTI A PROSPÍVAT MNOHA LIDEM.-- MONTESQUIEU
ZÁBAVA A ČINNOST DĚLAJÍ HODINY KRÁTKÝMI.-- SHAKESPEARE
HUDBA JE TĚSNOPIS EMOCÍ. EMOCE, KTERÉ LZE POPSAT TAK NESNADNO, JSOU PŘÍMO SDĚLOVÁNY ČLOVĚKU V HUDBĚ A V TOM JE JEJÍ SÍLA A VÝZNAM.-- TOLSTOJ
OD KOHO SES NAUČIL TAK DOBRÉMU CHOVÁNÍ? OD TĚCH, ODPOVĚDĚL, KTEŘÍ SE CHOVALI ŠPATNĚ. CO JSEM U NICH VIDĚL NESPRÁVNÉHO, TOMU JSEM SE VYHÝBAL.-- SADÍ
KDYBYS I ZLOSTÍ PUKL, PŘESTO BUDOU LIDÉ STÁLE JEDNAT STEJNĚ!-- MARCUS AURELIUS
STÁLÝ STYK SE ŠPATNÝMI ZVĚTŠUJE SKLON KE ŠPATNOSTI.-- DEMOKRITOS
ZDVOŘILOSTÍ NIC NEZTRÁCÍME - NANEJVÝŠ MÍSTO K SEZENÍ.-- BERNARD
MLADÍ LIDÉ SI VĚTŠINOU MYSLÍ, ŽE SE CHOVAJÍ PŘIROZENĚ, KDYŽ SE CHOVAJÍ HRUBĚ ANEBO NEZDVOŘILE.-- ROCHEFOUCAULD
VIDÍŠ-LI, ŽE SE ČLOVĚK MÝLÍ, NEHNĚVEJ SE NAŇ, POMNI, ŽE NENÍ MOŽNÉ MÝLIT SE SCHVÁLNĚ!-- SENECA
PŘESTAŇ HOVOŘIT, JAK ZPOZORUJEŠ, ŽE SE ZAČÍNÁŠ ROZČILOVAT TY NEBO TEN, S NÍMŽ HOVOŘÍŠ. NEVYŘČENÉ SLOVO - ZLATÉ.-- TOLSTOJ
NEZAHAZUJME ANI JEDINÝ ZE SVÝCH DNŮ PRO ZBYTEČNÝ HNĚV NEBO SPOR, KDO BUDE VYTRVALEJŠÍ V UMÍNĚNÉ ZLOBĚ.-- JOHNSON
JSI-LI SÁM, MYSLI NA SVÉ CHYBY; JSI-LI VE SPOLEČNOSTI, NEMLUV O CHYBÁCH DRUHÝCH.-- PŘÍSLOVÍ
NARÁŽEJÍ NA SEBE JEN TI, KDO KRÁČEJÍ TOUŽ CESTOU.-- SENECA
NIC NEDÁVÁME TAK OCHOTNĚ JAKO RADU.-- ROCHEFOUCAULD
ZLÉ JAZYKY JSOU HORŠÍ NEŽ PISTOLE.-- GRIBOJEDOV
NIKDY NENÍ TAK OBTÍŽNÉ MLUVIT JAKO TEHDY, KDYŽ SE STYDÍME ZA SVÉ MLČENÍ.-- ROCHEFOUCAULD
JAK JE PRO VELKÉ DUCHY CHARAKTERISTICKÉ, ŽE ŘEKNOU MNOHO MÁLO SLOVY, TAK NAOPAK MALÍ DUCHOVÉ MAJÍ ZASE NADÁNÍ, ŽE MLUVÍ MNOHO A NEŘEKNOU NIC.-- ROCHEFOUCAULD
OSTÝCHAVOST JE NEDOSTATEK DŮVĚRY V SEBE A POCHÁZÍ Z DOMÝŠLIVOSTI. ČLOVĚK JE OSTÝCHAVÝ, PROTOŽE SE BOJÍ, ŽE SE NEBUDE JEVIT V NEJLEPŠÍM SVĚTLE.-- DIANE
HOVOŘ JEN O TOM, CO JE TI JASNÉ.-- TOLSTOJ
PROČ MÁME TAKOVOU PAMĚŤ, ŽE SI PAMATUJEME NEJMENŠÍ PODROBNOSTI TOHO, CO SE NÁM PŘIHODILO, ALE NE TAKOVOU, ABYCHOM SI ZAPAMATOVALI, KOLIKRÁT JSME TO ŘEKLI TÉŽE OSOBĚ?-- ROCHEFOUCAULD
NEJLEPŠÍ ZPŮSOB LICHOCENÍ JE NECHAT DRUHÉHO HOVOŘIT A BÝT POSLUCHAČEM.-- ADDISON
CHOVÁNÍ JE ZRCADLO, V NĚMŽ KAŽDÝ UKAZUJE SVŮJ OBRAZ.-- GOETHE
MLČENÍ JE VELKÝM KONVERZAČNÍM UMĚNÍM.-- HAZLITT
JENOM TO, ČEMU SAMI VĚŘÍME, VĚŘÍ OSTATNÍ NÁM.-- GUTZKOW
MOUDŘÍ LIDÉ MLUVÍ, PROTOŽE MAJÍ CO ŘÍCI, BLÁZNI, PROTOŽE BY RÁDI CHTĚLI NĚCO ŘÍCI.-- PLATÓN
KAŽDÝ ČLOVĚK, KTERÉMU ZÁLEŽÍ JEN NA JEDNÉ VĚCI, JE NEBEZPEČNÝ.-- CHESTERTON
POMOZ TOMU, KDO NESE BŘEMENO, ALE ROZHODNĚ NE TOMU, KDO JE POLOŽÍ VEDLE.-- SENECA
TEN, KDO NEMÁ DOBROU PAMĚŤ, BY SE NIKDY NEMĚL DÁT NA ŘEMESLO LHANÍ.-- MONTAIGNE
VTIPNOU LICHOTKU SNESE I TEN NEJSKROMNĚJŠÍ.-- PAUL
PŮVAB JE UŽITEČNÝ VE VŠECH VĚCECH A JE PŘÍJEMNÝ KAŽDÉMU.-- DIANE
NEJLEPŠÍ CESTA, JAK BÝT OKLAMÁN: POVAŽOVAT SE ZA CHYTŘEJŠÍHO NEŽ OSTATNÍ.-- ROCHEFOUCAULD
JEDINÁ SPOLEČNOST, VE KTERÉ ČLOVĚK VYDRŽÍ, JE JEHO VLASTNÍ.-- WILDE
MÁLOKDO LITUJE, ŽE ŘEKL MÁLO, ALE ČASTO LITUJE, ŽE ŘEKL MNOHO.-- BRUYCRE
NĚŽNÝMI SLOVY A DOBROTOU JE MOŽNO NA VLÁSKU VÉSTI SLONA.-- SADÍ
OSAMOCEN NEDOJDE ČLOVĚK NIKDY K CÍLI.-- GOETHE
STRASTI SPOJUJÍ DVĚ SRDCE TĚSNĚJŠÍMI SVAZKY NEŽ ŠTĚSTÍ; SPOLEČNÁ UTRPENÍ VYTVÁŘEJÍ SILNĚJŠÍ SVAZKY NEŽ SPOLEČNÉ RADOSTI.-- LAMARTINE
OBĚTOVALI BYCHOM VŠE NA SVĚTĚ PRO TY, KTERÉ MILUJEME, NEBOŤ VSTOUPILI DO UŽŠÍHO KRUHU NAŠEHO EGOISMU.-- DIANE
KDYBYCHOM SAMI NEMĚLI CHYBY, NEČINILO BY NÁM TO TAKOVÉ POTĚŠENÍ UPOZORŇOVAT NA CHYBY DRUHÝCH.-- ROCHEFOUCAULD
SPORY BY NETRVALY TAK DLOUHO, KDYBY CHYBA BYLA JEN NA JEDNÉ STRANĚ.-- ROCHEFOUCAULD
ŽÁRLIVÝ ČLOVĚK JE MUČEDNÍK, KTERÝ DĚLÁ MUČEDNÍKY Z DRUHÝCH.-- DIANE
U MLADÝCH ŽEN NAHRAZUJE KRÁSA DUCHA, U STARÝCH DUCH KRÁSU.-- MONTESQUIEU
V MANŽELSTVÍ SE MUŽ LÍBÍ ŽENĚ DÉLE NEŽ NAOPAK; Z MNOHA DŮVODŮ UVEDU ASPOŇ TEN, ŽE MUŽ V MANŽELSTVÍ ZTRÁCÍ MÉNĚ KRÁSY, PROTOŽE JÍ DO NĚHO JEN MÁLO VNESL.-- PAUL
KDE BY BYLA MOC ŽEN, KDYBY MUŽI NEBYLI JEŠITNÍ?-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
STRAST PŘIJDE - BUĎ DNES NEBO ZÍTRA.-- AISCHYLOS
VPRAVDĚ SYMPATIZUJEME JEN S TĚMI DRUHY NEŠTĚSTÍ, KTERÁ JSME SAMI PROŽILI.-- DIANE
SMUTNÝM HODINY SE ZDAJÍ DLOUHÉ.-- SHAKESPEARE
KDYŽ MÁ ČLOVĚK STRACH, PŘESTÁVÁ UVAŽOVAT.-- HOLBACH
NENACHÁZÍ-LI ČLOVĚK KLID V SOBĚ, JE ZBYTEČNÉ, ABY HO HLEDAL JINDE.-- ROCHEFOUCAULD
DUŠEVNÍ UTRPENÍ SE SNÁŠÍ SNÁZE NEŽ TĚLESNÉ; KDYBY MNĚ BYLO NABÍDNUTO ZLÉ SVĚDOMÍ NEBO BOLAVÝ ZUB, ZVOLIL BYCH PRVÉ.-- HEINE
VŠICHNI MÁME DOSTATEK SÍLY, ABYCHOM UNESLI NEŠTĚSTÍ DRUHÝCH.-- ROCHEFOUCAULD
ŠTĚSTÍ I NEŠTĚSTÍ JE VĚCÍ DUŠE.-- DEMOKRITOS
ŠTĚSTÍ NEZÁLEŽÍ V TOM MÍT MNOHO, ALE BÝT SPOKOJEN S MÁLEM.-- BLESSINGTONOVÁ
POZNÁŠ, ŽE LIDÉ SAMI SI PŮSOBÍ VŠECHNY SVÉ STRASTI.-- PYTHAGORAS
ŽÁDNÝ ZLÝ ČLOVĚK NENÍ ŠŤASTNÝ.-- JUVENAL
JESTLIŽE JSTE POSTAVIL VZDUŠNÝ ZÁMEK, VAŠE PRÁCE NEMUSÍ BÝT ZBYTEČNÁ, NYNÍ K NĚMU UDĚLEJTE ZÁKLADY.-- THOREAU
NIKDY NENÍ ČLOVĚK TAK NEŠŤASTNÝ NEBO ŠŤASTNÝ, JAK SI NAMLOUVÁ.-- ROCHEFOUCAULD
SMÍCH A ÚSMĚV JSOU BRÁNY, JIMIŽ SE DÁ DO ČLOVĚKA PROPAŠOVAT MNOHO DOBRÉHO.-- MORGENSTERN
NEJVÍCE JSOU PROMARNĚNY DNY, BĚHEM NICHŽ JSME SE NEZASMÁLI.-- CHAMFORT
MUŽ JE JEŠTĚ DOSTI HEZKÝ, NEDĚSÍ-LI SE HO KŮŇ.-- AUREVILLY D`
MUŽI, NA ROZDÍL OD ŽEN, MOHOU MYSLET NA DVĚ VĚCI ZÁROVEŇ.-- CLARKE
JSOU MUŽI, KTEŘÍ MAJÍ TO, CO ZASLUHUJÍ. OSTATNÍ JSOU SVOBODNÍ.-- HROMÁDKA
PROČ NĚKTEŘÍ MUŽI POCHYBUJÍ O INTELEKTU ŽEN? ZŘEJMĚ PROTO, ŽE NIKDY NEBYLI VYHLEDÁVÁNI ŽENAMI S INTELEKTEM.-- HÄRINGOVÁ
NIKDO NEDOVEDE BÝT TAK POMSTYCHTIVÝ JAKO MARNIVÝ MUŽ, KTERÝ OBJEVÍ, ŽE BYL NAPÁLEN.-- MAUGHAM
CELKEM VZATO NÁM MUŽŮM ŽENSKÉ HNUTÍ VELICE LICHOTÍ. ŽENY SE SNAŽÍ BÝT NÁM ROVNY. TO ZNAMENÁ, ŽE PŘEDSTAVUJEME JEJICH IDEÁL.
DOVOLTE, ABYCH POVĚDĚL, ŽE NENÍ ŽENA NEJKRÁSNĚJŠÍM TVOREM STVOŘENÍ: JE JÍM STÁRNOUCÍ MUŽ ANEBO STAŘEC, VYDAŘÍ-LI SE.-- EISNER
JENOM MUŽI, KTEŘÍ SI MYSLÍ, ŽE ŽENY JSOU STEJNÉ, JSOU VŠICHNI STEJNÍ.-- PRISTLEY
MUŽ JE ÚSPĚŠNÝM PŘÍŽIVNÍKEM, TRUBCEM, KTERÝ VYNALEZL CIVILIZACI, UMĚNÍ A VÁLKU, PONĚVADŽ HO JINAK NEBYLO ZAPOTŘEBÍ K NIČEMU, A PONĚVADŽ MĚL SÍLU, KTEROU MUSEL UPLATNIT.-- MAUROIS
NEPAMATUJE SE. MÁ TU POHODLNOU PAMĚŤ, CO MUŽI MÍVAJÍ. VYMAŽE COKOLIV, CO NEVYHOVUJE JEHO BEZÚHONNÉ PŘEDSTAVĚ O SOBĚ SAMÉM.-- MACDONALD
FRANCOUZI O SVÝCH ŽENÁCH SKORO NIKDY NEHOVOŘÍ. BOJÍ SE, ABY O NICH NEMLUVILI PŘED LIDMI, KTEŘÍ JE ZNAJÍ LÉPE NEŽ ONI SAMI.-- MONTESQUIEU
BÝT MUŽEM ZNAMENÁ POZNAT PŘESNĚ SVÉ MOŽNOSTI A NEPŘIDĚLÁVAT SI ZBYTEČNÉ TRÁPENÍ.-- ARISTAINETOS
IDEÁLNÍ MUŽ NEPIJE, NEKOUŘÍ, NESÁZÍ, NEHÁDÁ SE A NEEXISTUJE.-- VOCÁSEK
DOMNÍVAT SE, ŽE TEN, KDO MĚL MNOHO ŽEN, JE HLUBOKÝM ZNALCEM ŽENSKÉ DUŠE, JE STEJNÝ OMYL JAKO KDYBYCHOM SE DOMNÍVALI, ŽE MUZEJNÍ DOZORCE MŮŽE PSÁT UMĚLECKÉ KRITIKY.-- PITIGRILLI
ZDVOŘILOST JE JEN VYCHÁZKOVÝM OBLEKEM MUŽŮ, KTERÝ IHNED ODKLÁDAJÍ, JAKMILE PŘIJDOU DOMŮ.-- VOLTAIRE
MUŽI JSOU SCHOPNI ODPUSTIT ŽENĚ VŠECHNO NA SVĚTĚ AŽ NA DVĚ VĚCI: NESMÍ BÝT OŠKLIVÁ A NESMÍ BÝT CHYTŘEJŠÍ NEŽ ONI.
PUSTILI SE DO NĚČEHO, DO ČEHO SE POUŠTĚJÍ MUŽOVÉ NA CELÉM SVĚTĚ, JAKMILE SI PŘIPADAJÍ ZBYTEČNÍ. ZAČALI VYVÍJET HOREČNOU ČINNOST, KTERÁ NEBYLA ZAMĚŘENA NA NIC URČITÉHO.-- TRAVEN
NA SVĚTĚ NEEXISTUJE NIC SLABŠÍHO, NEŽ JE MUŽ.-- HOMÉR
MUŽI NECHÁPOU, CO JE ŠLECHETNÉ, ALE O ŠLECHETNOSTI STÁLE HOVOŘÍ.-- TOLSTOJ
EXISTUJÍ TAK MARNIVÍ MUŽI, ŽE JSOU HRDÍ NA TY, CO JIM NASAZUJÍ PAROHY.-- SWIFT
MUŽI, KTEŘÍ POSUZUJÍ ŽENU, ZAPOMÍNAJÍ, JAK TĚŽKÉ JE JÍ BÝT.-- SANDOVÁ
NENÍ SMUTNĚJŠÍHO POHLEDU NAD MUŽE PŘED ZRCADLEM.-- NERUDA
PO DVOU VĚCECH TOUŽÍ PRAVÝ MUŽ: PO NEBEZPEČÍ A HŘE. PROTO HLEDÁ ŽENU - NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ HRAČKU.-- NIETZSCHE
MUŽSKÝ MÁ VŽDYCKY KROM ŽENSKÉ JEŠTĚ JEDNO ŽELÍZKO. UPALUJE SVÍČKU ZE DVOU KONCŮ. BUĎ KUMPÁNY, HOSPODU NEBO POLITIKU.-- BŘEZOVSKÝ
DŘÍVE STUDOVALI MUŽI SAMI KVŮLI SOBĚ; DNES STUDUJÍ, ABY UČINILI DOJEM NA LIDI.-- KONFUCIUS
LÉTA UTÍKAJÍ A UŽ JSI VE VĚKU, KDY SE ZAČÍNÁ UTRÁCET KVŮLI ŽENÁM. UVIDÍŠ, ŽE JE TO VLASTNĚ POŽITEK, ŘEKL BYCH DOKONCE VĚTŠÍ,NEŽ POSTEL. JEŠTĚ ŠTĚSTÍ, ŽE TO NEVĚDÍ.-- CÉSPEDES
KOLIK MUŽŮ JIŽ ZESTÁRLO, JAK SE NADŘELO, ABY VYDĚLALO DOST NA TO, ABY JEJICH ŽENY VYPADALY MLADĚ.-- FIŠER
VĚTŠINA MUŽŮ TRPÍ KOMPLEXEM NEPŘEKONATELNÉHO MILENCE.-- KÝR
KDYŽ MÁ MUŽ VÁŽNÉ ÚMYSLY, TO NENÍ NIC ZVLÁŠTNÍHO, ALE MUŽ, KTERÝ MÁ SLUŠNÉ PŘÍJMY, A PŘITOM MÁ VÁŽNÉ ÚMYSLY - TO JE ZA DNESNÍHO ČASU ZVLÁŠTNOST!-- POLÁČEK
DON JUAN JE MUŽ, KTERÝ ŽENÁM POMÁHÁ PŘI PÁDU.-- PITERKA
U MUŽE A MEDVĚDA PLATÍ STEJNÉ PRAVIDLO. ČÍM OŠKLIVĚJŠÍ, TÍM HEZČÍ.-- ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ
VOUSATÍ TVOROVÉ JSOU ZROVNA TAK CHTIVÍ CHVÁLY, ZROVNA TAK FINTIVÍ V OBLÉKÁNÍ, ZROVNA TAK PYŠNÍ NA SVÉ OSOBNÍ PŘEDNOSTI, ZROVNA TAK VĚDOMÍ SVÉ PŘITAŽLIVOSTI, JAKO KTERÁKOLIV KOKETA NA SVĚTĚ.-- THACKERAY
ŽÁDNÝ MUŽ NENÍ DOST STÁR, ABY NA SEBE DAL POZOR.-- BROWNE
MUŽSKÝ ORGÁN, JEHOŽ HODNOTU OCEŇUJE ŽENA NEJMÉNĚ, JEST MOZEK.-- PITIGRILLI
MUŽI VŠECH VĚKŮ ŽVANÍ NESMYSLY, PŘIODÍVAJÍCE NESMYSLNÉ FORMULE PLÁŠTÍKEM MOUDROSTI.-- SHAW
NEVÍM PROČ BYCH SE MĚLA STYDĚT SVLÉCI SE PŘED LÉKAŘEM. VŽDYŤ JE TO KONEC KONCŮ MUŽ JAKO KAŽDÝ JINÝ.-- BARDOTOVÁ
SICE SE ŘÍKÁ, ŽE MUŽ NEMUSÍ BÝT HEZKÝ, ABY SE LÍBIL ŽENÁM, ALE TO JSOU JEN ŘEČI, KTERÉ ROZŠIŘUJÍ INTELEKTUÁLOVÉ.-- KASSAK
NIC NESNIŽUJE MUŽOVO SEBEVĚDOMÍ TOLIK, JAKO NEJISTOTA CO DO POČTU VLASTNÍCH DĚTÍ.-- WERICH
MUŽOVÉ, ZVLÁŠTĚ KDYŽ SE ZNAJÍ, SE VĚTŠINOU CÍTÍ NEPOHODLNĚ, KDYŽ SI NEMAJÍ CO POVÍDAT. PROTO JE POLOVINA VŠEHO, CO MUŽI SPOLU MLUVÍ, NESMYSL V PODSTATĚ JEŠTĚ ZBYTEČNĚJŠÍ NEŽ PLÁCÁNÍ STARÝCH BAB U NECEK.-- TRAVEN
NEDOKÁZAL DÁT SPOLEČNOSTI NIC KROMĚ POTOMKŮ.-- ŠTUBŇA
MY, MUŽOVÉ, POTŘEBUJEME KE SVÉMU BLAHU ŽEN A ŽENY ZASE KRÁSNÉ ŠATY.-- JEROME
ČASTO JE TŘEBA, ŽEL, DVOU MUŽŮ, ABY DALI JEDNOHO DOKONALÉHO MILENCE.-- BALZAC
CHLUBÍ-LI SE MUŽ NEUSTÁLE SVÝMI ZKUŠENOSTMI, JE TO NEJJISTĚJŠÍ METODA, JAK NEUSPĚT U ŽEN.
MUŽ SNESE LEDACOS TĚŽKÉHO, JENOM NE PLÁČ ŽENY, KTERÝ SÁM ZAVINIL.-- ČAPEK K.
SILNÍ MUŽI MUSÍ SILNĚ PÁCHNOUT.-- HEYM
MUŽI MI VŽDYCKY VELMI BRZY ZAČALI LÉZT NA NERVY. PATRNĚ PROTO, ŽE SVOU PŘIROZENOU BLBOST DOPLŇOVALI JEŠTĚ TAKOVOU SPOUSTOU SAMOLIBOSTÍ.-- STERNBERG
TÉZI O MUŽSKÉ NADVLÁDĚ SI VYMYSLELI UTLAČOVANÍ MUŽI, ABY SE CÍTILI JAKO PÁNI.-- LAUB
DNESKA UŽ PLATÍ ZA GENTLEMANA MUŽ, KTERÝ VYNDÁ CIGARETU Z ÚST, NEŽ ŽENU POLÍBÍ.-- STREISANDOVÁ
MUŽOVO BLAHO SE JMENUJE: "JÁ CHCI", ŽENINO BLAHO SE JMENUJE: "ON CHCE".-- NIETZSCHE
VŠICHNI MUŽI JSOU ZBABĚLCI. ROZDÍL JE POUZE V TOM, ŽE NĚKTERÉ MUSÍME POVZBUDIT A NĚKTERÉ ZASE MUSÍME ZASTRAŠIT.-- POMPADOUR
SAMOZŘEJMĚ, ŽE MUŽI NESTÁRNOU. ALE NEMŮŽETE ČEKAT, ŽE TO TAKOVÁ MLADÁ ŽÁBA POZNÁ.-- HLAVÍN
STATISTICKY BYLO DOKÁZÁNO, ŽE NA KAŽDÉHO MUŽE, KTERÝ DOSÁHNE VĚKU 85 LET, PŘIPADÁ SEDM ŽEN - TO UŽ JE ALE, BOHUŽEL, POZDĚ.-- HOEL
JSOU MUŽI, KTERÉ MÁ KDEKDO ZA HOTOVÉ OŠKLIVCE, A PŘECE JIM TO SLUŠÍ LÉPE, NEŽ LECKTERÉMU KRASAVCI. BÝVÁ TO TAK ZVLÁŠTĚ U UMĚLCŮ.-- SHAW
STŘEZTE SE MUŽE, JENŽ VÁM NEVRÁTÍ RÁNU, NEBOŤ TAKOVÝ ANI NEODPOUŠTÍ, ANI NEDOVOLÍ, ABYSTE SI SAMI ODPUSTILI.-- SHAW
MUŽ MÁ VŽDY UDĚLAT MÍSTO ŽENĚ. VÝJIMKOU JSOU PŘÍPADY, KDY SÁM SEDÍ.
PRAVÝ MUŽ MŮŽE SE ZAMILOVAT JAKO BLÁZEN, ALE NE JAKO HŇUP.-- ROCHEFOUCAULD
VĚK OKOLO TŘICÍTKY JE PRO MUŽE KRITICKÝ; TEHDY SE DĚLAJÍ NEJVĚTŠÍ HLOUPOSTI, NEBO SPÍŠ JE TO VĚK, KDY HLOUPOSTI, KTERÉ PROVEDEME, ZAČÍNAJÍ BÝT NENAPRAVITELNÉ.-- DUTOURD
KAŽDÝ NORMÁLNÍ MUŽ MUSÍ BÝT ČAS OD ČASU V POKUŠENÍ PLIVNOUT SI DO DLANÍ, VYVĚSIT ČERNÝ PRAPOR A DÁT SE DO PODŘEZÁVÁNÍ KRKŮ.-- MENCKEN
ŽÁDNÝ SUROVEC NENÍ TAK HRUBÝ, ŽÁDNÝ CYNIK TAK NEOCHVĚJNÝ, ABY SE HO PŘÍJEMNĚ NEDOTKLO, KDYŽ MÁ NĚJAKÁ ŽENA DOBRÉ MÍNĚNÍ O JEHO MILOVNICKÝCH SCHOPNOSTECH.-- DUTOURD
SKROMNOST KRÁŠLÍ MUŽE, ALE PRAVÝ MUŽ SE KRÁŠLITI NEMÁ, A PROTO NESMÍME BÝTI SKROMNÍ PŘESPŘÍLIŠ.-- HAŠEK
MUŽ, KTERÝ SI ZAHRÁVÁ SE ŽENAMI, MĚ NAPLŇUJE VĚTŠÍ HRŮZOU NEŽ ŽENA, KTERÁ VÁBÍ MUŽE.-- SHAW
MUŽI SE NEUSTÁLE MĚNÍ. V MLÁDÍ SE SVÝMI MILOSTNÝMI DOBRODRUŽSTVÍMI PŘÍMO NEZŘÍZENĚ CHLUBÍ, ABY JE POZDĚJI PEČLIVĚ TUTLALI.
JSOU TŘI DRUHY MUŽŮ, KTEŘÍ NEROZUMĚJÍ ŽENÁM: MLÁDENEČKOVÉ, ZRALÍ MUŽOVÉ A STARCI.-- BERNARD
MUŽ NENÍ NIKDY TAK SLÁB, JAKO KDYŽ MU ŽENA ŘÍKÁ, ŽE JE SILNÝ.-- CHESTERTON
MÁLOKDY JE MUŽ V TAK DOBRÉ NÁLADĚ, JAKO KDYŽ VYPRAVUJE O SOBĚ.-- DIETRICHOVÁ
BYLO BY ZAJÍMAVÉ ZJISTIT, KOLIK KOŇSKÝCH SIL SI MUŽ UŠETŘIL OD POČÁTKU SVĚTA TÍM, ŽE SE DRŽEL ZÁSADY,ŽE UMÝVÁNÍ NÁDOBÍ A UKLÍZENÍ JE PŘIROZENÁ PRÁCE ŽENY.-- BROWN
NEVÍM O ŽÁDNÉM POVOLÁNÍ, KDE BY SI BYLI MUŽOVÉ UDRŽELI SVOU DOSAVADNÍ PŘEVAHU, LEDA VE VAŘENÍ A ŽENSKÉ MÓDĚ.-- BIRKENHEAD
MUŽI JSOU JAKO PSI: TI, CO NEJSOU UVÁZÁNI NA VODÍTKU, BÝVAJÍ ČASTO NEJVĚRNĚJŠÍ.
KOHOUT JE STVOŘENÍ, KTERÉ PŘÍRODA OBDAŘILA NEJHORŠÍMI MUŽSKÝMI VLASTNOSTMI - PÝCHOU, SKLONEM K POLYGAMII, PRIMITIVNÍM EROTISMEM A TÍM ZLOZVYKEM, UPOZORŇOVAT CELÉ OKOLÍ, KTERÉ BY JEŠTĚ MOHLO KLIDNĚ SPÁT, ŽE ON SE JIŽ VZBUDIL.-- CARIÉRE
KDYŽ MLUVÍ ŽENA O MINULOSTI, ZPOVÍDÁ SE, KDYŽ MLUVÍ MUŽ, NAPARUJE SE.-- DELMAROVÁ
JEDINĚ MUŽ, NIKDY ŽENA, JE S TO HODINU PŘED PLESEM ČÍST FILOSOFICKOU KNIHU NEBO DOKONCE NA PLESE NA NI MYSLET.-- PAUL
ŽENATÝ MUŽ SMÍ PROVÁDĚTI, CO MU LIBO, JESTLIŽE JEHO CHOŤ NIC PROTI TOMU NENAMÍTÁ. NAPROTI TOMU, VDOVEC NEMŮŽE BÝT NIKDY DOSTI OPATRNÝM.-- SHAW
MUŽOVÉ DĚLAJÍ MÁLO VĚCÍ Z ROZUMU, MNOHO Z VÁŠNĚ A VĚTŠINU ZE ZVYKU.-- SWETCHINE
JESTLIŽE MUŽ ODMÍTNE ŽENINO MILOSTNÉ NADBÍHÁNÍ, VYVOZUJE Z TOHO POSTIŽENÁ OBVYKLE JEDEN ZE DVOU ZÁVĚRŮ: BUĎ ŽE JE TEN MUŽ HOMOSEXUÁL, NEBO ŽE JE IMPOTENTNÍ.-- MAUGHAM
VZDYCHÁ-LI MUŽ, JE BUĎ KRÁTCE ZAMILOVANÝ, NEBO DLOUHO ŽENATÝ.-- FIŠER
POZBUDE-LI MUŽ VNITŘNÍHO SMYSLU TVŮRČÍ ČINNOSTI, CÍTÍ SE ZRAZEN A JE SKUTEČNĚ ZRAZEN. UČINÍ-LI ŽENU, NEBO ŽENU A DÍTĚ,STŘEDEM SVÉHO ŽIVOTA, JE JEHO POSTAVENÍ BEZNADĚJNÉ.-- LAWRENCE
NEEXISTUJE ŽÁDNÝ IMPOTENTNÍ MUŽ, ALE PATRNĚ MNOHO NEŠIKOVNÝCH ŽEN.-- NOHA
MUŽ MÁ BUĎ ZÁJEM O VŠECHNY ŽENY, NEBO O ŽÁDNOU. VŠECHNO OSTATNÍ JE POKRYTECTVÍ.-- LAUB
LEPŠÍ MOUDRÝ BLÁZEN, NEŽ BLÁZNIVÝ MUDRC.-- SHAKESPEARE
I PO ŠPATNÉ SKLIZNI JE TŘEBA SÍT.-- SENECA
KNIHA JE JAKO ZAHRADA, KTEROU NOSÍŠ V KAPSE.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŠARM JE ZPŮSOB, JAK ZÍSKAT KLADNOU ODPOVĚĎ, ANIŽ JSTE VŮBEC POLOŽIL JASNOU OTÁZKU.-- KUDĚLKA
ROZKOŠ ROSTE SE ZVYKEM.-- GREENE
VŠECHNY NEPOMILUJEŠ, ALE MÁŠ SE SNAŽIT.-- NAPOLEON
LÉTA UŽ SI LÁMU HLAVU S TÍM, JAKÁ JE IDEÁLNÍ POLOHA PRO SPLYNUTÍ DUŠÍ.-- PICK
OD SLOVA AMOR ODVOZUJEME NĚKTERÁ SLOVA DALŠÍ, JAKO NAPŘ. AMORÁLNÍ NEBOLI NEMRAVNÝ A AMORTIZOVANÝ NEBOLI UMOŘENÝ.-- SUCHÝ
MLADÝ POTŘEBUJE ROZMANITOST, ALE JE JÍ ZAPOTŘEBÍ I MUŽI, KTERÝ DOSÁHL URČITÉHO VĚKU. U MLADÍKA JE TO ZVÍDAVOST,KTERÁ PLYNE Z NEZNALOSTI, U STARÉHO CHUŤ, KTEROU JE TŘEBA OSVĚŽIT.-- GREENE
SLUŠNÝ ČLOVĚK CHTÍČI BUĎ ODOLÁVÁ, ANEBO JEJ NAZÝVÁ TOUHOU.-- SUCHÝ
ŽENY JSOU ZÁHADNĚ KRÁSNÉ PO HŘÍCHU VESELE PROVEDENÉM.-- PITIGRILLI
MEZI NĚŽNÝM A POVÍDAVÝM POHLAVÍM JE ZAKOŘENĚNA VÍRA, ŽE MÁ-LI SE MUŽI VÉSTI DOBŘE, JE NAPROSTO NEZBYTNÉ, ABY BYL ČASTO HLAZEN ŽENSKOU RUKOU - KLAM, JENŽ MÁ DALEKO VĚTŠÍ VLIV NA VYSTĚHOVALECKOU STATISTIKU, NEŽ SI LIDÉ ZPRAVIDLA UVĚDOMUJÍ.-- BROWNE
VĚRNOST JE ČASTO JEN VÁŠNIVÁ TOUHA PO MAJETKU. MNOHO VĚCÍ BYCHOM RÁDI ODHODILI, KDYBYCHOM SE NEBÁLI, ŽE JE OPĚT NĚKDO ZDVIHNE.-- WILDE
ŽENA JE OCHOTNÁ KOKETOVAT S KÝMKOLI NA SVĚTĚ, POKUD U TOHO BUDOU JINÍ LIDÉ.-- WILDE
JÁ JSEM ZJISTIL,ŽE JAKMILE SI PUSTÍM NĚJAKOU ŽENSKOU K TĚLU, ZAČNE ŽÁRLIT, PODEZÍRAT, VNUCOVAT SE A ŠÍLENĚ OTRAVOVAT. ZJISTIL JSEM, ŽE JAKMILE SE JÁ SPUSTÍM S NĚJAKOU ŽENSKOU, JE ZE MNE SOBEC A TYRAN. ŽENSKÉ VŠECHNO OBRÁTÍ VZHŮRU NOHAMA.-- SHAW
PROSTITUCE BY JEŠTĚ NEBYLA TAK VELKÝM NEŠTĚSTÍM, KDYBY SE OMEZOVALA JEN NA SEXUÁLNÍ OBLAST.-- ZIOMECKI
KDYŽ ZTRATÍTE ŽENU A PATNÁCT KREJCARŮ, JE ŠKODA TĚCH PENĚZ.-- DAUDET
JEST ČESTNÉ KOUPITI SI DÍVKU, UNÉSTI JI NÁSILÍM JE DŮKAZEM STATEČNOSTI A ODVAHY, ALE SVÉSTI DĚVČE ÚSMĚVY A SLADKÝMI SLOVY JEST PODLÉ A HANEBNÉ.-- JÓKAI
TEN, JENŽ SE NELÍBÍ NIKOMU, NENÍ TAK HODEN POLITOVÁNÍ JAKO TEN, JEMUŽ SE NIKDO NELÍBÍ.-- COLTON
ROZKOŠ JE PRÉMIE PŘÍRODY ZA NÁMAHU PLOZENÍ A ROZENÍ.-- FREUD
VÍTE, PROČ MUSÍ BÝT HEZKÉ DĚVČE V OSM HODIN V POSTELI? PROTOŽE MUSÍ BÝT V JEDENÁCT HODIN DOMA.-- HÁJEK
CHTĚL JI VIDĚT TAK, JAK JI PÁNBŮH STVOŘIL. KDYŽ SE MU PODVOLILA, ZTRATIL VÍRU V BOŽÍ EXISTENCI.-- HUPTYCH
KDYŽ NEJDE O SEX, NEJDE O NIC.-- WERICH
SVÁDĚL, SVÁDĚL A PAK NIC NESVEDL.-- LAUB
ČLOVĚK DOKÁŽE PŘED SVĚTEM UKRÝT VŠECHNO AŽ NA DVĚ VĚCI: ŽE JE OPILÝ A ŽE JE ZAMILOVANÝ.-- MYRER
A KDYŽ PAK UŽ JSOU NĚMÉ, KDYŽ POZTRÁCELY PŮVAB LSTI, MŮJ BOŽE, TU JE MILUJEME Z PODIVNÉ SETRVAČNOSTI.-- GÉRALDY
NEPŘECEŇUJTE VĚRNOST, JE ČASTO DŮSLEDKEM ZTRÁTY JAKÉKOLIV JINÉ PŘÍLEŽITOSTI.-- RAŠEK
MILENCI STEJNĚ JAKO HLUCHONĚMÍ MLUVÍ RUKAMA.
KDYKOLIV JSEM ODOLAL POKUŠENÍ - BYLO TO KRÁSNÉ, ALE KDYŽ JSEM MU PODLEHL - BYLO TO KRÁSNĚJŠÍ.-- HEINE
MUŽI SI MYSLÍ, ŽE JE BEZVADNÉ, KDYŽ ŽENY DĚLAJÍ KARIÉRU. DOKUD SUMA NA VÝPLATNÍ PÁSCE NENÍ VYŠŠÍ NEŽ NA JEJICH.-- LANSKY
PÁTRANÍ PO DOKONALOSTI: JESTLI HLEDÁŠ MUŽE, KTERÝ JE PŘITAŽLIVÝ, VTIPNÝ, CHYTRÝ, SEBEVĚDOMÝ, CITLIVÝ, SEXY, NĚŽNÝ A ROMANTICKÝ, JDI DO KINA. -- LANSKY
AFRODIZIAKÁLNÍ EFEKT: LIDÉ VYZKOUŠELI MNOHO AFRODIZIAK. JEDINÝM, KTERÝ PŮSOBÍ, JSOU PENÍZE.-- LANSKY
CO SKUTEČNĚ CHTĚJÍ MUŽI? CTNOSTNÉ ŽENY MUŽE NUDÍ. SEXUAÁLNĚ AGRESIVNÍ ŽENY JIM NAHÁNĚJÍ STRACH.-- LANSKY
BONUS KRÁSY: JE LEPŠÍ BÝT KRÁSNÁ NEŽ CHYTRÁ, PROTOŽE PRŮMĚRNÝ MUŽ LÉPE VIDÍ, NEŽ MYSLÍ.-- LANSKY
DILEMA OD DŘEZU: NENÍ LEHKÉ BÝT HLAVNÍ KUCHAŘKOU A MYČKOU NÁDOBÍ A PŘESTO ZŮSTAT SEXY.-- LANSKY
ROZUM NAD HMOTOU: NA KOKTEJLOVÉ PARTY SE JEŠTĚ NIKDO NEZAMILOVAL DO DUŠE TOHO DRUHÝHO.-- LANSKY
ZÁKEŘNOST S POUTY: UVOLNÍŠ- LI MUŽI POUTA, PŘIPOUTÁ JIMI JINOU ŽENU.-- LANSKY
ZJIŠTĚNÍ NEDOSTATKU: NEJRYCHLEJŠÍ ZPŮSOB, JAK ODHALIT SVÉ NEDOSTATKY, JE NASTĚHOVAT SE KE SVÉMU MILENCI.-- LANSKY
PRAVIDLO PRO ZAČÁTEČNICE: POUZE NOVOMANŽELÉ A LHÁŘI SE MILUJÍ KAŽDÝ DEN.-- LANSKY
NOČNÍ HRA: SEX JE JEDINÁ HRA, KTERÁ SE NEPŘERUŠUJE KVŮLI TMĚ.-- LANSKY
LÉČBA ZE SEXU: NEJLEPŠÍ LÉČBA Z AKTIVNÍHO SEXUÁLNÍHO ŽIVOTA JE NĚKOLIK LET MANŽELSTVÍ.-- LANSKY
TRAMPOTY S PŘÍPRAVOU: ČÍM DÉLE SE PŘIPRAVUJEŠ V KOUPELNĚ NA MILOVÁNÍ, TÍM VĚTŠÍ JE PRAVDĚPODOBNOST, ŽE ON USNE, NEŽ SE PŘIPRAVÍŠ.-- LANSKY
STRATEGIE HŘÍCHU: JE LEPŠÍ ZHŘEŠIT A PAK SE CÍTIT VINEN, NEŽ NEZHŘEŠIT VŮBEC.-- LANSKY
TVŮJ MILENEC JE DOBRÝ V POSTELI, NEKRADE- LI TI PŘIKRÝVKU.-- LANSKY
SEXU SE ČASTO ŘÍKÁ "AKT", PROTOŽE JE ČASTO JEN ZAHRÁN.-- LANSKY
STUPEŇ OBTÍŽNOSTI: PŘEDSTÍRAT ORGASMUS JE LEHKÉ. PŘEDSTÍRAT EREKCI JE MNOHEM TĚŽŠÍ.-- LANSKY
NIKDY SE NEVDÁVEJ PRO PENÍZE. MŮŽEŠ SI JE PŮJČIT LEVNĚJI.-- LANSKY
ČÍM JE KRATŠÍ DVOŘENÍ, TÍM RYCHLEJŠÍ JE BOŘENÍ.- LANSKY
AXIÓMA O ALIMENTECH: PŘEDPOKLÁDÁŠ, ŽE TI BUDE PLATIT VÝŽIVNÉ. ALE MĚLA BYS POČÍTAT JEN SE SPROPITNÝM.-- LANSKY
JEDINÝMI VÍTĚZI PŘI ROZVODU JSOU ADVOKÁTI. DŮSLEDEK SLOVO NIC NESTOJÍ. POKUD HO NEPRONESL TVŮJ ADVOKÁT PŘI ROZVODU.-- LANSKY
I OPATRNÍ PTÁCI BÝVAJÍ CHYCENI.-- NORSKÉ PŘÍSLOVÍ
NELIDSKOU ROZKOŠÍ JE TĚŠITI SE Z CIZÍHO NEŠTĚSTÍ.-- SENECA
KDE SE NUDÍME LÉPE NEŽ V KRUHU RODINY?-- WILDE
KDO MÁ CHARAKTER, MÁ I SOBĚ VLASTNÍ TYPICKÉ MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ.-- NIETZSCHE
NIKDO SE NEMŮŽE MÝLIT ČASTĚJI, NEŽ TI, KTEŘÍ TAKOVOU MOŽNOST NECHTĚJÍ VŮBEC PŘIPUSTIT.-- ROCHEFOUCAULD
PŘÍČINOU POLOVINY CHYB JE ŠPATNÝ NÁVYK PŘESTAT PŘEMÝŠLET, KDYŽ SE UŽ VĚC NEZDÁ BÝT SPORNÁ.-- MILL
JEDNOU ZASETÁ DOKTRÍNA ZAPOUŠTÍ KOŘENY HLUBOKO A RESPEKT K MINULOSTI NÁS VŠECHNY SVAZUJE.-- HARWEY
NEJSME S TO POCHOPIT ČINNOST JAKÉHOKOLIV SYSTÉMU, NEVÍME-LI, K ČEMU JE URČEN.-- ASCHBY
JAK VŠECHNY SMYSLOVÉ VJEMY, TAK I TO, CO JE V MYSLI, JE VE VZTAHU K ČLOVĚKU A NIKOLI K VESMÍRU.-- BACON
VŠICHNI JSME OMYLNÍ A OCHOTNĚ SE DOPOUŠTÍME CHYB, KDYŽ NÁS ŽENE PROSPĚCH NEBO VÁŠEŇ.-- LOCKE
KDO CHCE SPRÁVNĚ MYSLIT, MUSÍ SE UBRÁNIT NEMALÝM SVODŮM.-- HUXLEY
MYŠLENKY NEPLYNOU Z HLAVY, ALE ZE SRDCE.-- HEINE
JEŠTĚ JSEM SE NESETKAL S ČLOVĚKEM, KTERÝ BY DOKÁZAL VIDĚT SVÉ CHYBY A SÁM PŘED SEBOU SE Z NICH OBVINIT.-- KONFUCIUS
NEJVĚTŠÍ ZMATEK VNÁŠÍ DO MYSLI VÍRA V TO, V CO SE NÁM CHCE VĚŘIT, NAVZDORY TOMU, CO VIDÍME.-- BOSSNET
VŠECHNO, CO SE SHODUJE S NAŠÍM PŘÁNÍM, JE PRAVDA. VŠECHNO, CO JE S NÍM V ROZPORU, VYVOLÁVÁ NAŠI ZLOBU.-- MAUROIS
PODVĚDOMĚ SE VYHÝBÁME A DOKONCE OD SEBE ZAHÁNÍME MYŠLENKY, KTERÉ BY MOHLY POŠKODIT NAŠE ZÁJMY A RANIT NAŠI PÝCHU NEBO, KTERÉ JSOU V ROZPORU S NAŠÍM PŘÁNÍM.-- SCHOPENHAUER
NELZE BÝT ČLOVĚKEM A NECHYBOVAT.-- MAIMONIDES
DÁVEJTE MI CO NEJVÍCE PLODNÝCH OMYLŮ PLNÝCH ZÁRODKŮ MYŠLENEK A NECHTE SI SVÉ JALOVÉ PRAVDY.-- PARETO
STRACH LŽE A TY MU VĚŘÍŠ.-- NIETZSCHE
BLAHOSLAVENÍ, KDO NIC NEOČEKÁVAJÍ, VYHNOU SE ZKLAMÁNÍ.-- POPE
MOUDROST SE PROJEVUJE PŘEDEVŠÍM SCHOPNOSTÍ KLÁST OTÁZKY.-- GALIANI
...DODNES SE NEJVĚTŠÍCH CHYB DOPOUŠTÍME OBVYKLE ČINNOSTÍ, KTERÁ VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADŮ NA POHLED TAK PŘIROZENÝCH, ŽE NIKOHO ANI NENAPADLO O NICH POCHYBOVAT.-- ANDRESKI
NEZNALOST NEZNALOSTI JE NEMOCÍ IGNORANTA.-- ALCOTT
HLAVNÍ PŘÍČINOU PŘEHLÉDNUTÍ JSOU PŘEDEM PŘIJATÉ NÁZORY.-- MILL
LIDSKÝ ROZUM JE JAKO NEROVNÉ ZRCADLO, JEŽ, PŘIJÍMAJÍC PAPRSKY VĚCI, SMĚŠUJE SVOJI PŘIROZENOST S PŘIROZENOSTÍ VĚCI A TÍM JI POKŘIVUJE A PORUŠUJE.-- BACON
PRAVDA SE RYCHLEJI VYNOŘÍ Z CHYBY NEŽ ZE ZMATKU.-- BACON
O MRAVNÍ KULTUŘE SVĚDČÍ MÍRA, V JAKÉ DOKÁŽEME OVLÁDNOUT TEMNÉ STRÁNKY VLASTNÍHO CHARAKTERU; O INTELEKTUÁLNÍ KULTUŘE ZASE MÍRA OVLÁDNUTÍ TEMNÝCH SIL SKRÝVAJÍCÍCH SE V NAŠEM MYŠLENÍ.-- LUBNICKI
ŽÁBA NA DNĚ STUDNĚ JE PŘESVĚDČENA, ŽE NEBE NENÍ VĚTŠÍ NEŽ POKLIČKA HRNCE.-- VIETNAMSKÉ PŘÍSLOVÍ
NAPODOBUJÍ JEDEN DRUHÉHO A VÝSLEDKEM JSOU HLUPÁCI TÉHOŽ RAŽENÍ.-- PRUS
SLOVA PROSTĚ ROZUM ZNÁSILŇUJÍ A VŠECHNO UVÁDĚJÍ VE ZMATEK A LIDI SVÁDĚJÍ K NESPOČETNÝM A ZBYTEČNÝM SPORŮM A MYŠLENKÁM.-- BACON
LIDSKÉ ČINY JSOU JAKO STROMY - MAJÍ HODNĚ KOŘENŮ A HODNĚ VĚTVÍ.-- MADARIAGA
INTELIGENCE VIDÍ VĚCI V ZÁRODKU.-- LAO C'
JE TŘEBA ZANECHAT VYTÁČEK, KTERÉ ZDÁNLIVĚ ZACHRAŇUJÍ NAŠI ČEST, A SMÍŘIT SE S TÍM, ŽE CHYBNÉ PŘEDPOVĚDI NEJSOU VÝJIMEČNÉ, ALE ŽE JSOU PODSTATNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO SYSTÉMU PROGNÓZ.-- BROSS
EXISTUJE SÍLA, KTEROU NEPŘEMŮŽE ŽÁDNÁ LIDSKÁ VYNALÉZAVOST - MÁM NA MYSLI KOUSKY, KTERÉ NÁM PŘIPRAVUJE HLOUPOST.-- DISRAELI
HLUPÁCI JSOU SEBEJISTÍ A MYSLÍCÍ LIDÉ JSOU PLNI POCHYBNOSTÍ.-- RUSSELL
BĚŽÍ-LI ČLOVĚK PO NESPRÁVNÉ CESTĚ, VZDÁLÍ SE PRAVDĚ TÍM VÍCE, ČÍM JE SCHOPNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ.-- BACON
VŠECHNY OBECNÉ SOUDY JSOU NEPŘESNÉ A NEBEZPEČNÉ.-- MONTAIGNE
SVĚT JE PLNÝ DŮKAZŮ PŘESNÝCH A PŘESVĚDČIVÝCH A PŘECE FALEŠNÝCH.-- MONTHERLANT
"UDĚLAL JSEM TO", ŘÍKÁ PAMĚŤ. "NEMOHL JSEM TO UDĚLAT", ŘÍKÁ MI HRDOST A TRVÁ NA SVÉM TAK DLOUHO, AŽ PAMĚŤ NAKONEC USTOUPÍ.-- NIETZSCHE
MARNIVOST PŘIKAZUJE PAMĚTI PÁCHAT NEJRŮZNĚJŠÍ KOUSKY.-- CONRAD
ASOCIACE JE MOST - KAM ALE VEDE A CO UNESE?-- HUXLEY
NEJVÍC UTRPENÍ ZPŮSOBIL ČLOVĚK ČLOVĚKU PROTO, ŽE BYL PŘESVĚDČEN O VĚCECH, KTERÉ SE UKÁZALY BÝT NEPRAVDIVÉ.-- RUSSELL
NEZLOB SE, NENAŘÍKEJ A VYUŽIJ SVÉHO ROZUMU.-- SPINOZA
DEFINOVAT NĚCO JE JAKÉSI POŠKRÁBÁNÍ, PO NĚMŽ SVĚDÍCÍ MÍSTO SVĚDÍ JEŠTĚ VÍC.-- BUTLER
POZNÁNÍ BEZ ŘÁDU JE ŠÍLENSTVÍ.-- GRACIAN
SPRÁVNÉ UVAŽOVÁNÍ JE STEJNĚ VZÁCNÉ JAKO DOKONALÉ ZDRAVÍ.-- BLACK
VŠE SE MĚNÍ, JEN ZMĚNA TRVÁ.-- ZANGWILL
NE VY MÁTE HOVOŘIT O ZÁSLUHÁCH, ALE AŤ LIDÉ HOVOŘÍ O VÁS.-- KALININ
ŽÁDNÝ VELKÝ DUCH NENÍ BEZ TROŠKY BLÁZNOVSTVÍ.-- SENECA
ČLOVĚK BEZ PRINCIPŮ A BEZ VŮLE SE PODOBÁ KORÁBU BEZ KORMIDLA A BEZ KOMPASU. MĚNÍ SMĚR PŘI KAŽDÉ PROMĚNĚ VĚTRU.-- SMILES
NEVĚŘTE SLOVŮM ANI SVÝM ANI CIZÍM, VĚŘTE JEN SVÝM I CIZÍM SKUTKŮM.-- TOLSTOJ
MLADÍ LIDÉ PRAHNOU PO ORIGINALITĚ. VYJADŘUJÍ TO TÍM, ŽE SE OBLÉKAJÍ VŠICHNI STEJNĚ.-- LARDNER
NEMÁTE-LI ÚSPĚŠNOU MINULOST, NENÍ TO DŮVOD, ABYSTE NEMĚLI ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST.-- DREISER
AŤ DĚLÁME COKOLI, MÁ NÁM ZÁLEŽET NA TOM, CO DĚLÁME, NE NA TOM, ZDA NÁS NĚKDO VIDÍ.-- CICERO
ZKUŠENOST SI DÁVÁ PLATIT NEOBYČEJNĚ VYSOKÉ ŠKOLNÉ, ALE NAUČÍ TOLIK, JAKO NIKDO JINÝ.-- CARLYLE
JE JEN JEDINÝ PROSTŘEDEK, KTERÝM POZNÁŠ, CO V KOM VĚZÍ: PUSŤ HO K PRÁCI.-- ŠALDA
RODIČE MAJÍ DÁT DĚTEM NA CESTU VELKOU VÝBAVU, KTERÁ BY PŘI ZTROSKOTÁNÍ LODI VYPLULA SPOLU S NIMI NA HLADINU.-- VITRUVIUS
CHCEŠ-LI DOSÁHNOUT NEJVÝŠ, ZAČNI NEJNÍŽ.-- SYRUS
POSUZUJEME SE PODLE TOHO, CO CÍTÍME, ŽE JSME SCHOPNI UDĚLAT, JINÍ NÁS SOUDÍ PODLE TOHO, CO JSME UDĚLALI.-- LANGFELLOW
MÁLO BY TOHO BYLO NA SVĚTĚ PODNIKNUTO, KDYBYCHOM POŘÁD HLEDĚLI NA TO, JAK TO DOPADNE.-- LESSING
MUSÍME BÝT VELMI SMĚLÍ, ABYCHOM SE ODVÁŽILI BÝT SEBOU SAMÝMI.-- DELACROIX
NEMUSÍTE NIC MĚNIT. PŘEŽITÍ NENÍ POVINNÉ.-- DEMING
TRPASLÍK NEBUDE VĚTŠÍ, I KDYBY SE NA HORU POSTAVIL.-- PLINIUS ML.
CO JSI OPRAVDU MILOVAL, TO TI ZŮSTANE, OSTATNÍ JE DREK. COS OPRAVDU MILOVAL, O TO TĚ NIKDO NEOLOUPÍ. COS OPRAVDU MILOVAL, JE TVOJE PRAVÉ DĚDICTVÍ...-- POUND
NEŠŤASTNÝ TEN, JEHOŽ MOUDROST NIKOMU NEPROSPĚJE.-- WALTHER
SLOVA JSOU JAKO TŘEŠNĚ, ZOBNEŠ SI JEDNU A UŽ JE JICH DESET.-- ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
HOST A RYBA TŘETÍ DEN SMRDÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
ČAS LETÍ," ZVYKLI JSME SI ŘÍKAT. ČAS VŠAK NENÍ, POHYBUJEME SE MY.-- TALMUD
STŘEZ SE NĚMÉHO PSA A TICHÉ VODY.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
DLOUHÝ STYK SE ZLEM STEJNĚ JAKO S DOBREM VEDE K TOMU, ŽE V NĚM ČLOVĚK NALEZNE ZALÍBENÍ.-- SENECA
PRÁZDNÁ SLOVA SE SNADNO PŘENÁŠEJÍ.-- JANOVIC
KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ DVOJÍ VYCHOVÁNÍ: JEDNO, JEHOŽ SE MU DOSTÁVÁ OD JINÝCH A DRUHÉ, DŮLEŽITĚJŠÍ, KTERÉ SI DÁVÁ SÁM.-- GIBBON
NEZÁLEŽÍ MI NA TOM, JESTLI TO SBOHEM ŘEKNU SMUTNĚ NEBO RÁD, ALE KDYŽ ODNĚKUD ODCHÁZÍM, TAK SI CHCI UVĚDOMIT, ŽE ODCHÁZÍM. KDYŽ TO ČLOVĚK NEVÍ, JE MU PAK JEŠTĚ HŮŘ.-- SALINGER
NŮŽ A SLOVO BER ZA SPRÁVNÝ KONEC.-- KAMPUČSKÉ PŘÍSLOVÍ
MLUVITI - MLČETI. NEBOŤ TI, CO MAJÍ CO ŘÍCI, MLČÍ A TI, JEŽ BY MOUDŘE UDĚLALI, KDYBY MLČELI, MLUVÍ O PŘEKOT.-- JOHN
NĚKDY MUSÍ ČLOVĚK NAVŽDY UMLKNOUT, ABY MU BYLO POPŘÁNO SLUCHU.-- LEC
NEROZHLÍŽEJ SE STÁLE! MNOHEM DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ TO, CO VIDÍŠ KOLEM SEBE, JE TO, CO MÁŠ V SOBĚ.-- BABLER
DŮKLADNĚ SE UMOUDŘÍM, ALE UMĚT V TOM CHODIT UŽ NEBUDU.-- CÉZANNE
CIZÍ VÝRAZY MOHOU POLOINTELIGENTŮM SLOUŽIT ZA OCHRANNÝ PANCÍŘ.-- VRIES
JE SKUTEČNĚ MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ POUZE ČTOU, ABY NEMUSELI MYSLET. ZAPOMÍNÁM VĚTŠINOU TO, CO JSEM ČETL, STEJNĚ JAKO TO, CO JSEM JEDL, ALE VÍM TOLIK: OBOJÍ PŘISPÍVÁ K UDRŽENÍ MÉHO TĚLA A MÉHO DUCHA.-- LICHTENBERG
VZDĚLANOST LZE PŘEJÍMAT OD JINÝCH - MOUDŘÍ MŮŽEME BÝT JEDINĚ MOUDROSTÍ VLASTNÍ.-- MONTAIGNE
KAŽDÁ MYŠLENKA JE UKRADENA Z PRVKŮ VESMÍRU.-- LEC
HORŠÍ JAZYK FALEŠNÍKA NEŠLI KOPÍ PROTIVNÍKA.-- PŘÍSLOVÍ
ČÍM HLOUBĚJI JSME KLESLI, O TO JE VÍC V SÁZCE. DOTÝKÁME SE DNA. KDYŽ JE VŠECHNO ZTRACENO, NAJDEME SEBE. A ABY K TOMU ČLOVĚK DOŠEL, ABY SE STAL BOHEM, STAČÍ, ABY SE DOTKL DNA, ABY SE POZNAL AŽ DO DNA.-- PAVESE
KDO NIC NEZKUSIL, NIC NEVÍ.-- PŘÍSLOVÍ
VŠEHO ZKUSTE; COŽ DOBRÉHO JEST, TOHO SE DRŽTE.-- PAVEL SV.
ZKUŠENOST JE NEJLEPŠÍ UČITELKOU.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
KÁMEN LZE HODIT DO VZDUCHU, A PŘECE MU KŘÍDLA NENAROSTOU.-- HEBBEL
CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ, CHCEME-LI DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU - TALENT, ČI PRACOVITOST? A CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ U VELOCIPÉDU - PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ KOLO?-- SHAW
MYŠLENKA NEPATŘÍ TOMU, KDO JI VYŘKL PRVNÍ, ALE TOMU, KDO JI VYJÁDŘIL LÉPE.-- KRAUS
ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ TAK MOUDRÝ, ABY VĚDĚL O VŠEM ZLU, KTERÉ KONÁ.-- ROCHEFOUCAULD
SVINĚ, KDYŽ KALIŠTĚ MAJÍ, NA ČISTOU VODU DBAJÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
DO ZAVŘENÝCH ÚST NEVLETÍ MOUCHA.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
TEN, KDO UDĚLAL DOBRÝ SKUTEK, MÁ MLČET. MLUVIT MÁ TEN, V NĚHOŽ PROSPĚCH BYL UDĚLÁN.-- SENECA
UMĚNÍ PAMĚTI ZÁLEŽÍ V UMĚNÍ POZORNOSTI.-- JOHNSON
NĚKOLIKRÁT JSEM SI VYMĚŇOVAL NÁZORY S JISTÝM IDIOTEM A ZDÁ SE MI, ŽE JSEM ZHLOUPL.-- SHAW
NEODPOVÍDEJ BLÁZNU PODLE BLÁZNOVSTVÍ JEHO, ABYS I TY JEMU NEBYL PODOBNÝ.-- ŠALOMOUN
NIKOMU SE NEPODAŘILO NARODIT BEZTRESTNĚ.-- SENECA
PLNÝ BŘICH, ROZUM TICH.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
LIDOVÁ MOUDROST VEDLE TISÍCERÝCH PRAVD SKRÝVÁ JEŠTĚ JEDNU NEVYTĚŽENOU A BEZESPORNOU PRAVDU O RELATIVNOSTI VŠECH HODNOT A PRAVD.-- ČAPEK K.
JEST POTŘEBÍ MOUDROST NEJEN SI ZÍSKÁVATI, NÝBRŽ TAKÉ JI UŽÍVATI.-- CICERO
MOUDROST JE HLOUPOST VE VYŠŠÍCH SFÉRÁCH.-- KLÍMA L.
JEDNA ŽENSKÁ VIDÍ NĚKDY DÁL NEŽ PĚT MUŽSKÝCH S DALEKOHLEDEM.-- WERICH
NIKDO SE MOUDRÝM NERODÍ, NÝBRŽ STÁVÁ SE JÍM.-- SENECA
GÉNIUS NENÍ NIC JINÉHO NEŽ VELKÁ SCHOPNOST TRPĚLIVOSTI.-- BUFFON
PRVNÍ A POSLEDNÍ, CO ŽÁDÁME OD GÉNIA, JEST LÁSKA K PRAVDĚ.-- GOETHE
OPATRNOST MATKA MOUDROSTI.-- PŘÍSLOVÍ
Ó, JAK KRÁSNÉ, VĚDĚT JEDNU VĚC, NEBO DOKONCE DVĚ.-- MOLIERE
ČÍM DÁLE V LES, TÍM VÍCE DŘEV.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
PROSPĚŠNÁ BÝVÁ RADA JEN V JEDNOM PŘÍPADĚ. V JAKÉM? KDYŽ JDE POKORA K MOUDROSTI NA RADU.-- HAVLÍČEK-BOROVSKÝ
TĚLU SLOUŽÍ ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOST, ALE SÍLY DUCHA PROBOUZÍ, POVZNÁŠÍ A ROZVÍJÍ JEN NEKLID, ŽAL A BOLEST.-- BABLER
UŽITEČNĚJŠÍ JE ZNÁT NĚKOLIK MOUDRÝCH PRAVIDEL, JEŽ BY MOHLA TOBĚ VŽDY POSLOUŽIT, NEŽ NASTUDOVATI MNOHO NEUŽITEČNÝCH VĚCÍ.-- SENECA
NIKDY K NÁM NEMLUVÍ JINAK PŘÍRODA A JINAK MOUDROST.-- IUVENALIS
SOUHRN NAŠICH ZNALOSTÍ SESTÁVÁ Z TOHO, CO JSME SE NAUČILI, A Z TOHO, CO JSME ZAPOMNĚLI.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE MYSLÍTE JEN ZŘÍDKA. JE JEN MÁLO LIDÍ, KTEŘÍ MYSLÍ TŘIKRÁT NEBO ČTYŘIKRÁT DO ROKA. JÁ JSEM SE STAL SLAVNÝM TÍM, ŽE MYSLÍM JEDENKRÁT ANEBO DVAKRÁT DO TÝDNE.-- SHAW
DŮVĚRA DÁVÁ ROZMLUVĚ VÍC NEŽ INTELIGENCE.-- ROCHEFOUCAULD
DOKONALOST SE DOSAHUJE MALIČKOSTMI, ALE DOKONALOST NENÍ MALIČKOST.-- MICHELANGELO
PRAVÁ MOUDROST JE V ŠTĚSTÍ OKRASOU, V NEŠTĚSTÍ OPOROU.-- ARISTOTELES
MÁM BÁJEČNOU PAMĚŤ, JENŽE KRÁTKOU.-- FERNANDEL
LZE ČELIT INVAZI ARMÁD, NELZE ČELIT INVAZI MYŠLENEK.-- HUGO
UNIVERZITA ROZVÍJÍ VŠECHNY VLOHY VČETNĚ HLOUPOSTI.-- ČECHOV
ZAPOMNĚTLIVOST JE DŮSLEDEK VELMI USILOVNÉHO MYŠLENÍ, NEBO JEHO NAPROSTÉ ABSENCE; PRÁVO BÝT ZAPOMNĚTLIVÍ MAJÍ TUDÍŽ GÉNIOVÉ A IDIOTI.-- RUBINŠTEJN
JEDINÉ, CO VÍM, JE, ŽE NEVÍM NIC.-- SOKRATES
VZDĚLÁNÍ UMOŽŇUJE ČLOVĚKU ZLOBIT SE NAD VĚCMI VE VŠECH KOUTECH SVĚTA.-- TWAIN
"POHRDÁM INTELIGENCÍ" ZNAMENÁ VE SKUTEČNOSTI: "NEMOHU SNÉST SVÉ POCHYBNOSTI".-- CAMUS
JE PODLÉ NĚCO ŘÍKAT A NĚCO JINÉHO SI MYSLET - ALE OČ JE HORŠÍ NĚCO NAPSAT A NĚCO JINÉ SI MYSLET.-- SENECA
JE NĚKDY SLOVO JAKO MOCNÝ KLÍČ, JENŽ OTEVÍRÁ ZÁMKY SILNÉ TAK JAKO OSUD SÁM.-- ZEYER
NIKDY SE NIKOHO NEPTEJ, CO VÍ, ALE CO DOVEDE.-- TILLE
I KDYŽ LIDÉ NEVĚDÍ, CO JE DOBRO, MAJÍ HO V SOBĚ.-- KONFUCIUS
LIDÉ PŘEMÝŠLEJÍ JEN POD TLAKEM NUTNOSTI NEŽ Z ČISTÉ POTŘEBY.-- ČAPEK J.
HLEDEJ PRAVDU V MYŠLENCE A NIKOLI V KNIHÁCH TLEJÍCÍCH. CHCEŠ-LI VIDĚT MĚSÍC, DÍVEJ SE NA OBLOHU A NIKOLI DO LOUŽE.-- PERSKÉ PŘÍSLOVÍ
MOUDŘÍ PLODÍ NOVÉ MYŠLENKY A BLÁZNI JE ROZŠIŘUJÍ.-- HEINE
PŘEDPOKLADEM ÚSPĚCHU VE SPOLEČNOSTI JE SCHOPNOST NECHAT SE OTRAVOVAT.-- SHAW
O MNOHÉ VĚCI SE NEPOKOUŠÍME NE PROTO, ŽE JSOU TĚŽKÉ, ALE TĚŽKÉ JSOU PROTO, ŽE SE O NĚ NEPOKOUŠÍME.-- SENECA
PÍSMO SEBEMOUDŘEJŠÍ NENAHRADÍ ŽIVÉ SLOVO.-- NĚMCOVÁ
SLOVO NEZMŮŽE NIC BEZ MYŠLENKY.-- GUYAU
ČLOVĚK SE PLNĚ PROJEVÍ, TEPRVE KDYŽ ZMĚŘÍ SVÉ SÍLY S NĚJAKOU PŘEKÁŽKOU.-- SAINT-EXUPÉRY
TAK SE ZDÁ, ŽE JSME VÍCE OVLÁDÁNI SLOVY, NEŽ JIMI VLÁDNEME SAMI.-- ČAPEK K.
JAK ODLIŠNÝ JE CIT U UMĚLCE OD CITU FILOLOGOVA!-- TAINE
NEMŮŽEME MOUDROST STÁLE JEN SBÍRAT, MUSÍME JI TAKÉ UPLATŇOVAT.-- CICERO
O TOM, KDO RYCHLE ODSUZUJE, SKORO BY SE MOHLO ŘÍCI, ŽE RÁD ODSUZUJE A KDO PŘÍLIŠ TRESTÁ, ŽE TRESTÁ NESPRAVEDLIVĚ.-- SENECA
ČINY, KTERÉ JSOU ČASTO TRESTÁNY, ČASTO SE PÁCHAJÍ.-- SENECA
VZDĚLANÝ ČLOVĚK JE PROTIVNĚJŠÍ NEŽ NEVZDĚLANÝ.-- SHAW
JE SNAZŠÍ BÝT MOUDRÝM PRO OSTATNÍ NEŽ PRO SEBE.-- ROCHEFOUCAULD
NEJVĚTŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST VÝCHOVY KAŽDÉHO ČLOVĚKA JE TA, KTEROU SI DAL SÁM.-- GIBBON
DĚLAT SNADNO TO, CO JE OBTÍŽNÉ PRO DRUHÉ, JE TALENT. DĚLAT TO, CO JE NEMOŽNÉ TALENTU, JE DÍLO GÉNIA.-- AMIEL
PRVNÍM KROKEM K FILOSOFII JSOU POCHYBY.-- DIDEROT
MOUDRÝ ČLOVĚK ZŮSTÁVÁ V POZADÍ, A TÍM SE PRÁVĚ DOSTÁVÁ V ČELO LIDÍ.-- LAO C'
MUDRC HLEDÁ VŠECHNO V SOBĚ, NEROZUMNÝ ČLOVĚK VŠECHNO V DRUHÉM.-- KONFUCIUS
MNOHO LIDÍ UČILO DRUHÉ PODVÁDĚT TÍM, ŽE SE BÁLI PODVODU, A PODEZÍRAJÍCE JINÉ, DALI JIM PRÁVO HŘEŠIT.-- SENECA
SOVA JE PROTO SYMBOLEM MOUDROSTI, PROTOŽE I HLUPÁK VIDÍ ZA SVĚTLA, ALE MOUDRÝ ČLOVĚK VIDÍ I VE TMĚ.-- PANIN
SPOLEČNÉ PRAVIDLO PRO NAŠEHO DUCHA I TĚLO JE: MOHOU PROSPÍVAT, JEN KDYŽ JSOU STÁLE ŽIVENY.-- VAUVENARGUES
KAŽDÝ SI STĚŽUJE NA SVOU PAMĚŤ, NIKDO NA SVŮJ ROZUM.-- ROCHEFOUCAULD
VŠECHNO INTELEKTUÁLNÍ ZDOKONALOVÁNÍ VZNIKÁ VE CHVÍLÍCH VOLNA.-- JOHNSON
KDO JE MOUDRÝ? - KDO SE U KAŽDÉHO NĚČEMU PŘIUČÍ. KDO JE SILNÝ? - KDO SE UMÍ OVLÁDAT. KDO JE BOHATÝ? - KDO JE SPOKOJEN SE SVÝM OSUDEM.-- TALMUD
I SAMO VĚDĚNÍ JE MOC.-- BACON
NESTAČÍ VĚDĚT, VĚDĚNÍ SE MUSÍ POUŽÍT.-- GOETHE
DEJ POZOR, ABY JAZYK NEPŘEDBĚHL MYŠLENKU.-- CHEILÓN
VZDĚLÁNÍ NENÍ POUHÝM NASHROMÁŽDĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VĚDOMOSTÍ, JAKO TĚSTEM NENÍ MOUKA, VODA, SŮL, KVASNICE ATD. DOHROMADY NAHÁZENÉ.-- MASARYK T. G.
INVESTICE DO VĚDĚNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK.-- FRANKLIN
VĚDĚNÍ JE HRDÉ, ŽE ZNÁ TOLIK, MOUDROST JE SKROMNÁ, ŽE NEZNÁ VÍC.-- COWPER
VZDĚLÁNÍ JE NEJLEPŠÍ CESTOVNÉ PRO STÁŘÍ.-- ARISTOTELES
VZDĚLANÝ ČLOVĚK MÁ VŽDY V SOBĚ BOHATSTVÍ.-- PHAEDRUS
MOUDROST JE PRO DUCHA, CO ZDRAVÍ PRO TĚLO.-- ROCHEFOUCAULD
MUSÍŠ SE MNOHO UČITI, ABYS POZNAL, ŽE MÁLO VÍŠ.-- MONTAIGNE
INTELIGENCE NENÍ CHOROBA NAKAŽLIVÁ.-- WILDE
PRO KARIÉRU NENÍ TŘEBA ANI TOLIK INTELIGENCE JAKO ZCHYTRALOSTI.--TALLEYRAND
JESTLIŽE SE TI PODAŘILO OVLÁDNOUT VÁŠEŇ DŘÍVE, NEŽ ONA OVLÁDLA TEBE, PAK SE MŮŽEŠ RADOVAT.-- PLAUTUS
I KDYŽ MNOHO PŘEČTEŠ, ZVOL SI JEDNU VĚC, KTEROU TOHO DNE PROMYSLÍŠ.-- SENECA
KDYŽ POMLUVY STÁRNOU, STÁVAJÍ SE Z NICH MÝTY.-- LEC
KDYŽ MALÍ POSUZUJÍ VELKÉ, SOUDÍ JE PODLE SEBE.-- PRIŠVIN
KDO VSTOUPÍ DO NAŠEHO DOMU, AŤ SE SPÍŠE OBDIVUJE NÁM NEŽ NAŠEMU ZAŘÍZENÍ.-- SENECA
TÉMĚŘ VŠICHNI STAŘÍ PROHLÁSILI, ŽE NIC NELZE POZNAT, NIC POCHOPIT, NIC VĚDĚT; ŽE SMYSLY JSOU OMEZENÉ, DUCHOVÉ TUPÍ, ŽIVOT KRÁTKÝ.-- CICERO
NAŠE ŠTĚSTÍ JE, ŽE HO PŘÍLIŠ NEMÁME.-- SHAKESPEARE
CHYBOVAT JE V POVAZE KAŽDÉHO ČLOVĚKA, ALE JEN HLUPÁK NA SVÉM OMYLU SETRVÁVÁ.-- CICERO
JE NĚKDY MOUDRÉ DĚLAT HLOUPOSTI.-- BERLIOZ
BAJKA VYPRÁVÍ O TOBĚ, JEN JMÉNO JE ZMĚNĚNO.-- HORATIUS
SOTVA MŮŽEŠ ZACHÁZET S BLÁTEM A NEUMAZAT SE.-- WALTHER
Ó LIDSKÁ HLOUPOSTI, JAK UMÍŠ ČLOVĚKA PŘIMĚT, ŽE JAKO PAPOUŠEK SE CHOPÍ TOHO, CO NECHÁPE ČI NEPOCHOPÍ.-- VOLTAIRE
VEĎ OSLA DO MEKKY A VRÁTÍ SE ZASE OSEL.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
NAČ LIDEM ROZUM, KDYŽ JE NA NĚ MOŽNO PŮSOBIT NÁSILÍM?-- TOLSTOJ
NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ JSOU ANALFABETI, KTEŘÍ SE NAUČILI POČÍTAT.-- KENDA
NENÍ MOUDRÉ BÝT MOUDŘEJŠÍ, NEŽ JE NUTNO.-- QUINAULT
I TEN NEJVĚTŠÍ FILOSOF SE ČASTO NĚJAKÉ BLBOSTI NEUBRÁNÍ.-- HAŠEK
ZE VŠECH HLOUPÝCH LIDÍ JE NEJNESNESITELNĚJŠÍ SCESTOVALÝ HLUPÁK. PŘINÁŠÍ SI HLOUPOSTI JINÝCH NÁRODŮ A PŘIDÁVÁ JE KE SVÝM.-- HUMBOLDT
UČENÝ HLUPÁK JE HLOUPĚJŠÍ NEŽ NEVĚDOMÝ.-- MOLIERE
JSOU TAK HLOUPÍ LIDÉ NA SVĚTĚ, ŽE JE ZBYTEČNO JIM NĚCO VYSVĚTLOVAT. PÁDNOU RANOU NA LEBKU OTŘESE SE MOZEK, GANGLIA SI POSKOČÍ A V UBOHÉ HLAVĚ MŮŽE VZEJÍTI SVĚTLO.-- GELLNER
CHYTRÁ ŽENA JE ONA ŽENA, JEŽ UMÍ MISTRNĚ ZAKRÝVAT SVOU HLOUPOST.-- JOHN
ČEMU LIDÉ ZE ZVYKU ŘÍKAJÍ OSUD, JSOU VĚTŠINOU JEJICH VLASTNÍ HLOUPÉ SKUTKY.-- SCHOPENHAUER
KDO SE CHLUBÍ SVÝM PŮVODEM, VYCHLOUBÁ SE VLASTNĚ CIZÍM PEŘÍM.-- SENECA
UČENOST NA ŽENĚ JAKO CHOMOUT NA PEGASU.-- PROCHÁZKA A.
HISTORIE JE ZÁZNAMEM LIDSKÉHO POKROKU, ZÁZNAMEM BOJE POKROKU LIDSKÉHO MYŠLENÍ, LIDSKÉHO DUCHA SMĚREM K ZNÁMÉMU ČI NEZNÁMÉMU CÍLI.-- NÉHRÚ
CHCETE- LI BÝT TOREADOREM, MUSÍTE NEJPRVE POZNAT, CO JE BÝK.-- ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ
MARKETING NENÍ NIC JINÉHO NEŽ CIVILIZOVANÁ FORMA VÁLKY, VE KTERÉ SE VĚTŠINA BITEV VYHRÁVÁ SLOVY, MYŠLENKAMI A LOGICKÝM MYŠLENÍM.-- EMERY
NA SVĚTĚ NENÍ NIC MOCNĚJŠÍHO NEŽ MYŠLENKA, KTERÁ PŘIŠLA VČAS.-- HUGO
CESTOVATEL BEZ ZNALOSTÍ JE JAKO PTÁK BEZ KŘÍDEL.-- SADÍ
TI, KOMU TAK NEBO ONAK POMÁHÁM, ASI NEMAJÍ TUŠENÍ, ŽE POMÁHAJÍ TAKÉ ONI MNĚ.-- ŠUKŠIN
CO JE TO STRUČNOST? VYNECH NĚCO, ALE AŤ I HLUPÁK POCHOPÍ, ŽE JE TO VYNECHANÉ. SROZUMITELNOU NEDOŘEČENOST LIDÉ CHÁPOU A MAJÍ JI RÁDI.-- ŠUKŠIN
KRITICKÝ VZTAH K SOBĚ Z TEBE UDĚLÁ SKUTEČNĚ MOUDRÉHO ČLOVĚKA. STEJNĚ V UMĚNÍ I V LITERATUŘE. KDYŽ SI ČESTNĚ UVĚDOMÍŠ SVÉ MÍSTO, NĚCO Z TOHO BUDE.-- ŠUKŠIN
TEĎ TO POVÍM VZNEŠENĚ; KDO CHCE BÝT MISTREM MUSÍ NAMÁČET SVÉ PERO V PRAVDĚ. NIČÍM JINÝM UŽ NEPŘEKVAPÍ.-- ŠUKŠIN
FORMA? FORMA JE OPRAVDU FORMA: ČLOVĚK MŮŽE ODLÍT ZLATOU MÍSU A MŮŽE PAK DO NÍ DÁT VYCHLADNOUT SULC. VE FORMĚ TO NENÍ.-- ŠUKŠIN
KULTURNÍ ČLOVĚK... TO JE TEN, KDO JE SCHOPEN SOUCITU. JE TO NEŠŤASTNÝ, TRÝZNÍCÍ SE TALENT.-- ŠUKŠIN
DVĚ VĚCI MĚ NAPLŇUJÍ ÚŽASEM - HVĚZDNÉ NEBE NADE MNOU A MRAVNÍ ZÁKON VE MNĚ.-- KANT
INTELEKT JE NEVIDITELNÝ PRO TOHO, KDO ŽÁDNÝ NEMÁ.-- SCHOPENHAUER
JEDNO Z NEJVĚTŠÍCH NEŠTĚSTÍ CIVILIZACE: HLUPÁK - VZDĚLANEC.-- ČAPEK K.
...MLÁDÍ BIOLOGICKÉ NEOSVOBOZUJE OD BLBOSTI A HLOUPOSTI, STEJNĚ JAKO STÁŘÍ NEZARUČUJE MOUDROST. JSOU BLBÍ DĚDKOVÉ A HLOUPÉ DĚTI.-- WERICH
NEMŮŽE BÝT NEZÁVISLÝ NA ŘETĚZU, KDO NEDOKÁŽE BÝT NEZÁVISLÝ NA ŽLABU.-- KOMENDA
DĚSÍM SE DAVU, JE NEJKRUTĚJŠÍ ZE VŠECH PŘÍRODNÍCH ŽIVLŮ.-- ČAPEK K.
CHYBY KAŽDÉHO ČLOVĚKA UKAZUJÍ, KAM PATŘÍ.-- KONFUCIUS
RODÍCÍ SE SPOR SE PODOBÁ POTOKU, KTERÝ SE DERE HRÁZÍ: JAKMILE SE PRODRAL, UŽ HO NEUDRŽÍŠ.-- TALMUD
ALE PŘEMÝŠLET, A TO DÁ PRÁCI, UMÍ JENOM ČÁST LIDSTVA. ONA ČÁST, ONA TENOUČKÁ VRSTVA, KTERÁ VÁLČÍ S LIDSKOU HLOUPOSTÍ.-- WERICH
KDE BLB, TAM NEBEZPEČNO.-- WERICH
HLUPÁK MÁ JEDNU VELKOU VÝHODU PŘED ČLOVĚKEM VZDĚLANÝM: JE SÁM SE SEBOU SPOKOJEN.-- NAPOLEON
CHYTRÝ SE NEDOPOUŠTÍ MALÝCH HLOUPOSTÍ.-- GOETHE
VŠECHNY NESMYSLY NEVZNIKLY NARÁZ. I K TOMU BYLO TŘEBA VÝVOJE.-- KONRÁD
ROZUMU MUSÍ NABÝT KAŽDÝ SÁM, HLOUPOST SE ŠÍŘÍ SAMA.-- KÄSTNER
BOHOVÉ NEBOJUJÍ PROTI HLOUPOSTI - TYJÍ Z NÍ.-- COCTEAU
HLOUPOST SE PROJEVUJE DVOJÍM ZPŮSOBEM: BUĎ MLČÍ, NEBO JE VÝMLUVNÁ. MLČENLIVÁ HLOUPOST JE SNESITELNĚJŠÍ.-- BALZAC
KDYBY SE MOUDŘÍ NEMÝLILI, MUSELI BY SI HLUPÁCI ZOUFAT.-- GOETHE
HLOUPOSTI MOHOU BÝT PŮVABNÉ. HLOUPOST NIKDY.-- MORAVIA
ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL, ALE PITOMCE JAKO BY SHAZOVALI.-- TUWIM
NA SVĚTĚ JE VŽDY O JEDNOHO HLUPÁKA VÍC, NEŽ SI KAŽDÝ MYSLÍ.-- LICHTENBERG
NEZÁLEŽÍ NA TOM, ŽE VŮL JE VŮL, CHYBA JE, DĚLÁ-LI SE Z NĚHO LEV.-- ČAPEK K.
NA SVĚTĚ JE ZAVEDENO, ŽE SPOUSTA HLOUPÝCH SI HRAJE NA CHYTRÉ. Z CHYTRÝCH, KTERÝCH JE NA SVĚTĚ NEDOSTATEK, JEN TI NEJCHYTŘEJŠÍ SI HRAJÍ NA HLOUPÉ...-- WERICH
PRÁZDNÝ SUD NEJVÍCE DUNÍ.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
HLOUPOST BLÁZNŮ BÝVÁ VŽDYCKY BROUSKEM MOUDRÝCH.-- SHAKESPEARE
HLOUPOST JE COSI NEOCHVĚJNÉHO. VŠECHNO, CO NA NI ZAÚTOČÍ, NA NÍ ZTROSKOTÁ.-- FLAUBERT
KDO SE PŘE S OPILÝM, VEDE SPOR S NEPŘÍTOMNÝM.-- SYRUS
PAMĚŤ SLÁBNE, POKUD JI NECVIČÍŠ.-- CICERO
KDO NEMÁ V HLAVĚ, MUSÍ MÍTI V PATÁCH - NEBO V MĚŠCI.-- PŘÍSLOVÍ
HLOUPOST JE STRUČNÁ A BEZE LSTI, KDEŽTO ROZUM SE VYKRUCUJE; ROZUM JE PODLEC; HLOUPOST JE PŘÍMÁ A POCTIVÁ.-- DOSTOJEVSKIJ
MEZI JINÝMI NEVÝHODAMI SMRTELNÉ POVAHY JE I TA SLEPOTA MYSLI, ŽE NEJENOM JSME NUCENI DOPOUŠTĚT SE OMYLŮ, ALE SVOJE CHYBY I MILUJEME.-- SENECA
PŘED ZLOMYSLNÝM SE MŮŽEME MÍTI NA POZORU, PŘED HLOUPÝM VŠAK NE. ZLOMYSLNOST MOŽNO TRESTATI, NIKOLI VŠAK HLOUPOST.-- CASANOVA
NEJHORŠÍ ZPŮSOB HLOUPOSTI JE PEVNÉ PŘESVĚDČENÍ, ŽE JSEM CHYTRÝ.-- BABLER
STÁŘÍ PŘED HLOUPOSTÍ NECHRÁNÍ.-- PŘÍSLOVÍ
OD ADAMA BYLI HLUPÁCI VŽDYCKY VE VĚTŠINĚ.-- DELAVIGNE
HLUPÁK JE TEN, KDO NEMÁ ANI TOLIK DUCHA, ABY BYL MARNIVCEM.-- LA BRUYERE
HLUPÁK JE JENOM TEN, KDO NIKDY NEMYSLÍ JINAK.-- BARTHÉLEMY
KDYBY MI NABÍZELI MOUDROST S TOU PODMÍNKOU, ŽE JI BUDU DRŽET V TAJNOSTI A NIKOMU SE O NÍ NEZMÍNÍM, ODMÍTNU JI.-- SENECA
ŘÍCI NĚKOMU, ŽE JE IDIOT, TO NENÍ NĚKDY URÁŽKA, NÝBRŽ DIAGNÓZA.-- TUWIM
MOUDŘEJŠÍ USTOUPÍ. SMUTNÁ PRAVDA. ZAKLÁDÁ SVĚTOVÉ PANSTVÍ HLOUPOSTI.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ
BLBOST JE VELKÝ DAR PŘÍRODY. ČINÍ ČLOVĚKA ŠŤASTNÝM.-- KOMÁREK V.
NENÍ BLBCE, ABY NESNIL, ŽE JE VELIKÝM MUŽEM, NENÍ OSLA, ABY ZHLÍŽEJE SE V POTOCE, KOLEM NĚHOŽ KRÁČÍ, NEHLEDĚL NA SEBE S POTĚŠENÍM A NESHLEDAL, ŽE SE PODOBÁ KONI.-- FLAUBERT
PAMATUJME, ŽE KDO PÍŠE PRO HLUPÁKY, NALEZNE VŽDYCKY ŠIROKÝ OKRUH ČTENÁŘSTVA.-- TOLSTOJ
BEZ FILOSOFIE SE ČLOVĚK NA SVĚTĚ OBEJDE. ALE BEZ HUMORU ŽIJÍ JENOM HLUPÁCI.-- PRIŠVIN
VZTAH K HLUPÁKŮM SE NEUSTÁLE ZLEPŠUJE. PŘEDSTAVTE SI, ŽE JEŠTĚ VE ŠVEJKOVĚ DOBĚ PRO BLBOST SUPERARBITROVALI.-- LAUB
VEJCE POUČUJE KUŘE, JAK SE SNÁŠÍ.-- ŠVÉDSKÉ PŘÍSLOVÍ
NEZASEL, PRÝ ABY MU KROUPY NEPOBILY.-- ČESKÉ PŘÍSLOVÍ
JE HLOUPOST KOPAT STUDNU AŽ TEHDY, KDYŽ HRDLO SVÍRÁ ŽÍZEŇ.-- PLAUTUS
NEDŮVĚRA JE MOUDROST HLUPÁKŮ.-- SHAW
NA LOUCE NADĚJE SE PASE MNOHO HLUPÁKŮ.-- RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
LAZEBNÍK SE UČÍ NA HLUPÁKOVĚ BRADĚ.-- ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ
KOZEL JE NEBEZPEČNÝ ZEPŘEDU, KŮŇ ZEZADU, HLUPÁK ZE VŠECH STRAN.-- ŽIDOVSKÉ PŘÍSLOVÍ
HLOUPÝ NENÍ TEN, KDO SE DOPUSTÍ HLOUPOSTI, ALE TEN, KDO SVOU HLOUPOST NEUMÍ ZAKRÝT.-- GRACIAN
NA UNIVERZITĚ JE ZROVNA TOLIK HLUPÁKŮ JAKO KDEKOLI JINDE... JEJICH HLOUPOST MÁ VŠAK PEČEŤ UNIVERZITNÍ VÝCHOVY.-- GERHARDI
KOLIK HLOUPOSTÍ NAPOVÍDAJÍ LIDÉ JEN PROTO, ŽE CHTĚJÍ ŘÍCT NĚCO CHYTRÉHO!-- VOLTAIRE
NIKDO SE NEPOVAŽUJE ZA SCHOPNĚJŠÍHO OKLAMAT CHYTRÉ LIDI NEŽ HLUPÁK.-- VAUVENARGUES
I HLOUPOST JE PRODUKTEM VYSOCE ORGANIZOVANÉ HMOTY.-- KENDA
PŘÍLIŠNÁ HORLIVOST PŮSOBÍ JENOM OMYLY.-- MOLIERE
HUMOR JE BOJ S LIDSKOU HLOUPOSTÍ. V TOMTO BOJI NEMŮŽEME NIKDY VYHRÁT. ALE NIKDY V NĚM NESMÍME USTAT. OVŠEM POZOR NA ZMÝLENOU. TEN, KOHO POVAŽUJEME ZA BLBCE, POVAŽUJE ZA BLBCE NÁS. JDE O TO SE NEVYVRAŽDIT.-- WERICH
HLUPÁK NEVYCHÁZÍ NIKDY ZE SMĚŠNOSTI, JE TO JEHO CHARAKTERISTICKÝ RYS; DO SMĚŠNOSTI UPADNE NĚKDY I TEN, KDO MÁ DUCHA, ALE TEN Z NÍ OPĚT VYJDE.-- LA BRUYERE
HLOUPÁ HLAVA NAJDE VŽDY HLAVU JEŠTĚ HLOUPĚJŠÍ, JEŽ JI OBDIVUJE.-- BOILEAU
DUCHAPLNÍ LIDÉ BY BYLI ČASTO OSAMĚLÍ BEZ HLUPÁKŮ, KTEŘÍ JSOU NA NĚ PYŠNÍ.-- VAUVENARGUES
ŘEKNEŠ-LI SI, JE TO TAK A TAK, POKUS SE PŘEDSTAVIT SI, ŽE TO MŮŽE BÝT PRÁVĚ NAOPAK.-- WEILOVÁ
SOBĚ SAMÉMU JE KAŽDÝ NEJMÉNĚ ZNÁM.-- CICERO
CO BRÁNÍ ŘÍKAT PRAVDU JAKOBY ŽERTEM.-- HORATIUS
HUMOR JE JISTÉ VIDĚNÍ SVĚTA, JE TO UMĚNÍ VIDĚT SVĚT.-- ČAPEK K.
SMÍCH NIKDY NENÍ PRONIC A ZANIC, SNAD JEN U ŠÍLENÝCH LIDÍ. NORMÁLNÍ ČLOVĚK MUSÍ MÍT DŮVOD, SMĚJE SE NĚČEMU.-- WERICH
VEDE-LI TĚ SKUHRAJÍCÍ HAVRAN, DOJDEŠ K MRŠINĚ.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
LIDÉ JSOU ZE TŘÍ ČTVRTIN ZLÍ. TA POSLEDNÍ ČTVRTINA UJDE.-- MAILLOL
OTCEM HUMORU JE SÁM PÁNBŮH VŠEMOHOUCÍ, JENŽ STVOŘIL ĎÁBLA, KTERÝ NAPODOBUJE DÍLO BOŽÍ.-- POLÁČEK
UNCE HUMORU MÁ VĚTŠÍ CENU NEŽ LIBRA NÁŘKU.-- BAXTER
Ó, ŠŤASTNÝ SMRTELNÍK! JEMU NIKDY NECHYBĚL HUMOR.-- CICERO
SMÍCH VĚTŠINOU UMÍ ZÁVAŽNÉ VĚCI ROZŘEŠIT LÉPE A RÁZNĚJI NEŽ VELKÁ PŘÍSNOST.-- HORATIUS
KDO VÍNO MÁ A NEPIJE, KDO HROZNY MÁ A NEJÍ JE, KDO ŽENU MÁ A NELÍBÁ, KDO ZÁBAVĚ SE VYHÝBÁ, NA TOHO VEMTE BIČ A HŮL, TO NENÍ ČLOVĚK, TO JE VŮL.-- WERICH
HUMOR A VTIP JSOU PŘÍJEMNÉ A ČASTO MIMOŘÁDNĚ UŽITEČNÉ.-- CICERO
KDYBYCH MOHL VOLIT, DAL BYCH PŘEDNOST TICHÉ MOUDROSTI PŘED UPOVÍDANOU HLOUPOSTÍ.-- CICERO
HUMOR JE VÁŽNÁ VĚC.-- HORNÍČEK
HUMOR JE PROTIJED PEDANTSTVÍ.-- SUARÉZ
VTIP JE VYNÁLEZCE A ROZUM POZOROVATEL.-- LICHTENBERG
DOBRÝ VTIP VYDÁ ZA KUS CHLEBA A VESELÁ MYSL NAHRADÍ NEJEN POHÁR VÍNA.-- KELLER
PŘÍRODA OBDAŘILA LIDI SMÍCHEM, ABY JIM DALA NÁHRADU ZA TO, ŽE MUSEJÍ MYSLET.-- PAGNOL
SMÍCH, JAK PŘEDPOKLÁDÁM, JE VYJÁDŘENÍM VZDORU. MUSÍME SE SMÁT SVÉ BEZMOCNOSTI VŮČI PŘÍRODNÍM SILÁM - NEBO BYCHOM SE ZBLÁZNILI.-- CHAPLIN
NIC NESNESITELNĚJŠÍHO NEŽ HLUPÁK, KTERÝ MÁ ŠTĚSTÍ.-- SENECA
ÚSMĚV JE SVĚTLO, JEŽ SE UKÁŽE V OKNĚ OBLIČEJE A NAZNAČÍ, ŽE SRDCE JE DOMA.-- SCHMIDT
PRAVÍM VÁM, ŽE HUMOR PŘEŽIJE VŠECKO, I SAMY DĚJINY. HUMOR JE HODNOTA ABSOLUTNÍ, BEZ ČASU A PROSTORU.-- JOHN
DOBRÝ SMÍCH JE SKUTEČNĚ NĚCO ZÁZRAČNÉHO.-- LAGERLÖFOVÁ
VTIP JE NÁHLÁ SVATBA DVOU MYŠLENEK; PŘED JEJICH SPOJENÍM NIKDO NEVĚŘIL, ŽE SE K SOBĚ HODÍ.-- SCHMIDT
SMÍCH A ÚSMĚV JSOU BRÁNA A DVEŘE, JIMIŽ SE MŮŽE DOSTAT DO ČLOVĚKA MNOHO DOBRÉHO.-- MORGENSTERN
SMĚJ SE, JSI-LI MOUDRÝ.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
VŠICHNI RÁDI STÁRNEM, KDYŽ JE NÁM OSMNÁCT.-- SENECA
SVĚT JE ZRCADLO. MRAČTE SE DO NĚHO A BUDE SE NA VÁS TAKÉ MRAČIT, ZASMĚJTE SE A BUDE VÁM VESELÝM A LASKAVÝM SPOLEČNÍKEM.-- THACKERAY
KDO SE SMĚJE NAPOSLEDY, TEN SE SMĚJE NEJLÉPE.-- PŘÍSLOVÍ
KDO SE SMĚJE V PÁTEK, BUDE PLAKAT V NEDĚLI.-- RACINE
KDE JE MÁLO ÚSMĚVU, TAM JE MÁLO ÚSPĚCHU.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
CHATRČ ZE SLÁMY, V NÍŽ SE LIDÉ SMĚJÍ, MÁ VĚTŠÍ CENU NEŽ PALÁC, V KTERÉM LIDÉ PLÁČÍ.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDO UMÍ ZPÍVAT A SMÁT SE, TEN SE NELEKÁ ŽÁDNÉHO NEŠTĚSTÍ.-- UKRAJINSKÉ PŘÍSLOVÍ
KDO SE SMĚJE, MÍSTO ABY ZUŘIL, JE VŽDYCKY SILNĚJŠÍ.-- JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ
JE KRÁSNÉ SPOLU MLČET, KRÁSNĚJŠÍ SPOLU SE SMÁT.-- NIETZSCHE
NIC TAK NEODHALUJE CHARAKTER LIDÍ, JAKO TO, ČEMU SE VYSMÍVAJÍ.-- GOETHE
KRÁTKOST JE DUŠE VTIPU.-- SHAKESPEARE
ÚSMĚV STOJÍ MÉNĚ NEŽ ELEKTŘINA A DÁVÁ VÍCE SVĚTLA.-- CRONIN
HUMOR JE PERLA Z HLOUBKY, VTIP JISKŘÍCÍ PĚNA NA POVRCHU.-- SYRUS
V KAŽDÉM DOBRÉM ČLOVĚKU SÍDLÍ BŮH I KDYŽ NEVÍME JAKÝ.-- SENECA
VYHÝBEJTE SE LIDEM, KTEŘÍ S VÁMI VŽDY SOUHLASÍ.-- CONRAD
PŘEDEM CHÁPAT DOKÁŽE JEN VELKÉ SRDCE.-- ARBUZOV
MUŽ KLAME LÉPE, KDYŽ MLUVÍ, ŽENA, KDYŽ PÍŠE.-- SHAW
SEN ŽENY: MÍT MALOU NOHU A ŽÍT NA VELKÉ.-- TUWIM
TO, CO MILUJEME, NÁS NEUKOLÉBÁVÁ, ALE BURCUJE.-- BRETON
TO, CO VYCHÁZÍ ZE SRDCE, NEBÝVÁ NIKDY SMĚŠNÉ.-- LARGO CABALLERO
CO MILUJEME POVRCHNĚ, SI SNADNO ZNECHUTÍME. OD TOHO VŠAK, CO MILUJEME Z HLOUBI SVÉ DUŠE, NÁS NEMŮŽE ODRADIT NIC NA SVĚTĚ.-- CASSON
BOHATÝ CIT JE CHUDÝ NA SLOVA, NEMÁ SE KRÁŠLIT, SÁM JE KRÁSNÝ DOST.-- SHAKESPEARE
UDÍLET RADY JE VŽDY CHYBOU, ALE DÁŠ-LI DOBROU RADU, NEBUDE TI NIKDY ODPUŠTĚNO.-- WILDE
ŽÁDAT O RADU ZNAMENÁ V DEVÍTI PŘÍPADECH Z DESÍTI ŘÍKAT SI O LICHOTKU.-- COLLINS
KDYBY MĚLY RADY VĚTŠÍ CENU, LIDÉ BY JIMI SKRBLILI.-- VYMAZAL
PTEJ SE SVÉHO BLIŽNÍHO JEN NA TO, CO VÍŠ SÁM LÉPE. PAK MŮŽE BÝT JEHO RADA CENNÁ.-- KRAUS
VYBRAL JSEM SI: NENÍ JIŽ MÝM CÍLEM HLEDAT, CO BY SE MI LÍBILO, NÝBRŽ LÍBIT SE TOMU, KOHO JSEM SI VYBRAL.-- ALAIN
ŽENA JE JAKO TVŮJ STÍN, BĚŽ ZA NÍ - BUDE PŘED TEBOU PRCHAT, UTÍKEJ PŘED NÍ - POBĚŽÍ ZA TEBOU.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
ZDRŽUJ NOHU SVOU DO DOMU BLÍŽNÍHO SVÉHO, ABY SYT TEBE NEMĚL TĚ V NENÁVISTI.-- ŠALOMOUN
BÝT NA OBTÍŽ JE ÚLOHOU HLUPÁKA. JEMNÝ ČLOVĚK VYCÍTÍ, ZDA JE VHOD ČI NE A UMÍ ZMIZET V OKAMŽIKU, KTERÝ JEŠTĚ PŘEDCHÁZÍ ONOMU, KDY SE STANE ZBYTEČNÝM.-- LA BRUYERE
KDO VÁHÁ, HLEDÁ DŮVODY, PROČ NESMÍ.-- LESSING
POZNEJ SEBE SAMA - A POTOM POSUĎ SPRAVEDLIVĚ, STOJÍŠ-LI ZA TO, ABY TĚ POZNÁVALI I DRUZÍ.-- BABLER
PRAVDIVOU CHVÁLOU MYSL ROSTE.-- LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
LICHOCENÍM JE ZPRAVIDLA VYJÁDŘENO PODCEŇOVÁNÍ.-- DICKENS
NEZNÁ SLITOVÁNÍ TEN, KDO U DRUHÉHO NACHÁZÍ SVÉ VLASTNÍ CHYBY.-- ORIENTÁLNÍ PŘÍSLOVÍ
NA KAŽDÝ HRNEC SE NAJDE POKLIČKA.-- CERVANTES
UPŘÍMNÁ SLOVA NEJSOU ELEGANTNÍ, ELEGANTNÍ SLOVA NEJSOU UPŘÍMNÁ.-- ORIENTÁLNÍ PŘÍSLOVÍ
SLOVA, JDOUCÍ ZE SRDCE, HŘEJÍ TŘI ZIMY.-- TIBETSKÉ PŘÍSLOVÍ
UVIDÍŠ-LI UŠLECHTILÉHO, SNAŽ SE MU VYROVNAT; UVIDÍŠ-LI ŠPATNÉHO, ZPYTUJ SVÉ SVĚDOMÍ.-- KONFUCIUS
ŠTĚSTÍ JE DŮVĚRA V LIDI.-- HORNÍČEK
VYHÁNĚJ PŘÍRODU VIDLEMI, ONA SE PŘECE ZAS VRÁTÍ.-- HORATIUS
PŘÍRODA, I KDYŽ SE NA NI DÍVÁM Z NEJVYŠŠÍ VĚŽE FANTAZIE, ZŮSTÁVÁ PRO MĚ, STEJNĚ JAKO PRO TOLIK LIDÍ Z MÉ ZEMĚ, VELKOU KNIHOU MOUDROSTI.-- BOGZA
A PŘECE KAŽDÉHO DNE BYL SVĚT O CHLUP LEPŠÍ NEŽ VČEREJŠEK, I KDYŽ LIDI DĚLAJÍ PSÍ KUSY, ABY TOMU TAK NEBYLO.-- WERICH
JEN ŘÍDÍCE SE PODLE PŘÍRODY, MŮŽEME SI JI PODŘÍDIT.-- BACON
SOUDÍM, ŽE PÁNBŮH TVOŘÍC ČLOVĚKA PŘECENIL SVOJE MOŽNOSTI.-- WILDE
KVĚTINA JE KLÍČEM K SRDCI ŽENY: OTEVŘE HO SNADNĚJI, NEŽ KLÍČ HOUSLOVÝ.-- EBEN
VŠE, CO JE PODLE PŘÍRODY, JE HODNO ÚCTY.-- CICERO
ČLOVĚK JE POUHÁ TŘTINA, TO NEJSLABŠÍ, CO CHOVÁ PŘÍRODA; ALE JE TO TŘTINA MYSLÍCÍ.-- PASCAL
VADOU TĚLA SE DUŠE NEZOHAVÍ, ALE KRÁSOU DUŠE SE ZDOBÍ I TĚLO.-- SENECA
PŘÍRODA JE DÍLO VESMÍRU, UMĚNÍ VŠAK DÍLEM ČLOVĚKA.-- ČAPEK K.
K JÍDLU MÁM JEN HRUBOU RÝŽI, PIJI JEN ČISTOU VODU, POLŠTÁŘEM JE MI MÁ RUKA, ALE I TAK JSEM RÁD NA SVĚTĚ.BOHATSTVÍ A SLÁVA ZÍSKANÉ NEPOCTIVĚ JSOU MI JEN JAKO LETÍCÍ OBLAKA NA NEBI.-- KONFUCIUS
POUŠŤ JE KRÁSNÁ PRÁVĚ TÍM, ŽE NĚKDE SKRÝVÁ STUDNU.-- SAINT-EXUPÉRY
ZNÁT DOKONALE TICHO ZNAMENÁ ZNÁT HUDBU.-- SANDBURG
KDYKOLIV CHCEŠ, SEŠ VOLNEJ JAK PTÁK.-- CHAPLIN
POKUD BUDE NA ZEMI MÍSTO, KDE BUDE VZDUCH, SLUNCE A TRÁVA, BUDE MUSET ČLOVĚK LITOVAT, ŽE TAM NENÍ.-- VIAN
BÁSNÍK ROZUMÍ PŘÍRODĚ LÉPE NEŽ UČENECKÁ HLAVA.-- NOVALIS
PŘÍRODA DOVEDE STEJNĚ JAKO BÁSNÍK VYTVOŘIT NEJVĚTŠÍ EFEKTY S NEJMENŠÍM POČTEM PROSTŘEDKŮ.-- HEINE
PŘÍRODA SAMA JE BŮH.-- SPINOZA
JEDINĚ PŘÍRODA VÍ, CO CHCE.-- GOETHE
ČLOVĚK A KVĚTINA? POTŘEBA NĚHY A LÍTOSTIVÝ POCIT POMÍJIVOSTI KRÁSY.-- RENČ V.
UDICE JE DLOUHÝ PRUT, NA JEHOŽ JEDNOM KONCI VISÍ ČERV A NA DRUHÉM KONCI - LENOCH.-- SHERIDAN
PŘÍRODA NEŘÍKÁ NIKDY NIC JINÉHO, NEŽ ŘÍKÁ MOUDROST.-- IUVENALIS
ŽENA JE OSLNIVÝ EFEKT PŘÍRODY.-- SCHOPENHAUER
V KOLIKA VĚCECH SE DÍVÁME, KAM VLAJE KOUŘ, MÍSTO ABYCHOM SE DÍVALI, ODKUD VÍTR VANE.-- ČAPEK K.
JE CELKEM VELICE SNADNÉ PSU ROZUMĚT A NAUČIT SE ČÍST JEHO MYŠLENKY. PES SE NEUMÍ PŘETVAŘOVAT, NEUMÍ KLAMAT, NEUMÍ LHÁT, PROTOŽE NEUMÍ MLUVIT.-- MUNTHE
TO, CO VYTVOŘILA PŘÍRODA, JE VŽDYCKY LEPŠÍ NEŽ TO, CO BYLO VYTVOŘENO UMĚLE.-- CICERO
SLADŠÍ JE DECH CIBULE Z ÚST KRÁSKY NEŽ RŮŽE Z RUKOU ŠEREDY.-- SADÍ
KDO MŮŽE JÍT K PRAMENI, AŤ NECHODÍ KE DŽBÁNU.-- LEONARDO DA VINCI
PŘÍRODA A SRDCE JSOU NEVYČERPATELNÉ.-- SAINT-PIERRE
CO S PŘÍRODOU JE V NESHODĚ, MÁ SMRTI ZNAK JIŽ NA SVÉM ČELE - A KLETBU VE SVÉM PRŮVODĚ.-- HÁLEK
PŘÍRODA SPASÍ VÁS! V TÉ BIBLI ČTĚTE!-- ČECH
UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝ.-- WALTHER
KNIHA JE JAKO ZAHRADA, KTEROU NOSÍŠ V KAPSE.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
ŠPATNÝ ČLOVĚK NEMŮŽE NAMALOVATI DOBRÉHO OBRAZU.-- ŠPÁLA
UMĚNÍ JE VÍCE NEPOKOJ NEŽ JISTOTA: VŽDYCKY JE V NĚM VELIKÁ SLOŽKA TOUHY.-- ČAPEK J.
UDĚLAT KNIHU JE STEJNÉ ŘEMESLO JAKO UDĚLAT PENDLOVKY.-- LA BRUYERE
UMĚNÍ JE UMĚLCŮM NUTNOSTÍ, ALE NIKDY NE PODNIKATELSTVÍM. INVESTOVATI ŠIKOVNOST S NADĚJÍ NA VÝNOS NÁLEŽÍ SPEKULANTŮM.-- ČAPEK J.
JASNOST JE ZDVOŘILOSTÍ LITERÁTA.-- RENARD
MILUJI TAK SVÉ UMĚNÍ, ŽE JSEM ŠŤASTEN, JEN KDYŽ JE DĚLÁM SÁM PRO SEBE.-- MOREAU
ZCELA ŠŤASTEN SE NECÍTÍ NIKDO, LEDAŽE BY BYL OPILÝ.-- SCHOPENHAUER
SKORO KAŽDÝ STÁRNOUCÍ MUŽSKÝ ZAČNE PSÁT PAMĚTI, ALE MÁLOKTERÝ JE DOPÍŠE.-- WERICH
JAK SMUTNÉ PRO MALÍŘE, JENŽ MILUJE BLONDÝNY A NESMÍ JE MALOVAT NA SVÝCH OBRAZECH, PROTOŽE SE NEHODÍ KE KOŠÍKU S OVOCEM.-- PICASSO
PIŠ JEN TY KNIHY, KTERÉ NEMŮŽEŠ NENAPSAT, BEZ KTERÝCH BYS TRPĚL. KNIHY NEZBYTNÉ.-- CVETAJEVOVÁ.
SLABÁ MÍSTA V KNIZE MUSÍ BÝT NAPSÁNA LÉPE NEŽ VŠECHNA OSTATNÍ.-- FLAUBERT
ČÍM JE SPISOVATEL LEPŠÍ, TÍM MÉNĚ LITERÁRNĚ PÍŠE.-- SIENKIEWICZ
ČTEŠ-LI KNIHU POPRVÉ, POZNÁVÁŠ NOVÉHO PŘÍTELE, ČTEŠ-LI JI PODRUHÉ, POTKÁVÁŠ STARÉHO.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
VELKÝ SPISOVATEL MÁ STYL, MALÝ MANÝRU. COŽ NEYLUČUJE, ŽE VELKÝ MŮŽE BÝT TAKÉ NĚKDY MALÝ A MALÝ VELIKÝ,TJ. ŽE SE MŮŽE STÁT STYLISTOU.-- MORGENSTERN
STINNOU STRÁNKOU NOVÝCH KNIH JE, ŽE KVŮLI NIM NEMŮŽEME ČÍST KNIHY STARŠÍ.-- JOUBERT
KOMIKA VZNIKÁ, SLEDUJEME-LI TRAGÉDII A PŘIVŘEME JEDNO OKO.-- IONESCO
STATEČNOST INTELEKTU, TO NEJSOU VÁŽNÉ NÁZORY, TO JE ODVAHA POŘÁD MYSLET.-- ČAPEK K.
KRITIKA JE LEHKÁ, UMĚNÍ TĚŽKÉ.-- DESTOUCHES
NIKDY A NIČÍM NA SVĚTĚ NEPŘIMĚJETE ČTENÁŘE K TOMU, ABY POZNÁVAL SVĚT POMOCÍ NUDY.-- TOLSTOJ
...VÍ SE NĚKDY V UMĚNÍ, KDO JE BLÁZEN?-- CÉZANNE
NENÍ MALÍŘSTVÍ PRO TEBE ROZMAR, KTERÝ SIS VZAL DO HLAVY, KDYŽ SES JEDNOHO KRÁSNÉHO DNE OTRAVOVAL?-- ZOLA
"TATI, TEN MĚSÍC, NA CO JE REKLAMA?"-- SANDBURG
NEJPRVE TŘEBA MÍTI OBRAZU PLNÉ SRDCE, ABY HO PAK MOHLY BÝTI PLNÉ OČI.-- ČAPEK J.
CO ŤULPASOVÉ NAPÍŠÍ, AŤ TAKÉ ŤULPASOVÉ ČTOU.-- TUWIM
CO JE NAPSÁNO BEZ NÁMAHY, JE OBVYKLE ČTENO BEZ POTĚŠENÍ.-- JOHNSON
VŠECHNY DOBRÉ ZÁSADY JSOU JIŽ V KNIHÁCH NAPSÁNY. NYNÍ JEŠTĚ ZBÝVÁ JE USKUTEČNIT.-- PASCAL
DVA DRUHY SPISOVATELŮ JSOU GENIÁLNÍ: TI, CO MYSLÍ, A TI, CO NUTÍ PŘEMÝŠLET OSTATNÍ.-- ROUX
NENÍ VĚTŠÍ UTRPENÍ NEŽ KDYŽ SE MI MYŠLENKA NEVYVEDE VE SLOVECH!-- DOSTOJEVSKIJ
PERO NADĚLALO STOKRÁT VÍC ZLÉHO NEŽLI MEČ.-- ARNAULTID
CHCEŠ-LI BÝT FILOSOFEM, PIŠ ROMÁNY.-- CAMUS
TALENT JE ODVAHA ZAČÍNAT STÁLE ZNOVU.-- HONEGGER
KNIHY NEJSOU MORÁLNÍ ČI NEMORÁLNÍ. KNIHY JSOU DOBŘE ČI ŠPATNĚ NAPSANÉ. A DOST.-- WILDE
HUDBA JE ZJEVENÍ VYŠŠÍHO ROZUMU A MOUDROSTI.-- BEETHOVEN
HUDBA MUSÍ NÁM BÝT NĚČÍM BOŽSKÝM, CO OTEVÍRÁ NAŠE NITRO.-- THERN
KNIHY NEMAJÍ BÝT NÁŘADÍM, KTERÉ BY ZDOBILO DŮM, NEMAJÍ BÝTI CENNÝM ZBOŽÍM, NÝBRŽ MAJÍ BÝTI ZÁSOBNICÍ, KTERÁ ŽIVÍ DUCHA.-- PETRARCA
TALENT - TOŤ TRPĚLIVOST.-- BUFFON
KRÁSA JE OTEVŘENÝ DOPORUČUJÍCÍ DOPIS, KTERÝ PRO VÁS JIŽ PŘEDEM ZÍSKÁVÁ SRDCE DRUHÝCH.-- SCHOPENHAUER
JAK ČLOVĚK JEDNOU ZAČNE, - TOTIŽ ZAČÍT NEMUSÍ, ALE DODĚLAT MUSÍ!-- ČAPEK K.
PRAVDA JE ŠKAREDÁ. MÁME UMĚNÍ, ABYCHOM NA PRAVDU NEZAŠLI.-- NIETZSCHE
BĚDA UMĚLCŮM, PO KTERÝCH NIKDO NEPLIVÁ.-- VEGA
NEMOHU PO VÁS CHTÍT, ABYSTE SE SVÉMU PORTRÉTU PODOBAL I ZJEVEM.-- BUFFET
ČÍST SE MÁ JEN TEHDY, KDYŽ VYSCHNE PRAMEN VLASTNÍCH MYŠLENEK, COŽ SE I NEJROZUMNĚJŠÍMU ČLOVĚKU PŘIHODÍ DOSTI ČASTO.ALE KVŮLI KNIZE ZAPLAŠIT SVOU VLASTNÍ SAMOROSTLOU MYŠLENKU ZNAMENÁ HŘEŠIT PROTI DUCHU.-- SCHOPENHAUER
NEPRACUJI, JAK CHCI, PRACUJI, JAK UMÍM.-- BRAQUE
VELKÝ TALENT, TO JE TUZE VELKÁ NETRPĚLIVOST.-- ALLAIS
DOBRÉ DIVADLO ZAČÍNÁ DOBRÝM VRÁTNÝM.-- WERICH
KULTURA JE TO, CO UDĚLALO, ŽE ČLOVĚK JE NĚČÍM JINÝM NEŽ NÁHODNÝM ÚKAZEM V PŘÍRODĚ.-- MALRAUX
NEMÍT MYŠLENKU - A DOVÉST JI VYJÁDŘIT - V TOM SE POZNÁ NOVINÁŘ.-- KRAUS
UMĚNÍ ČINÍ VIDITELNÝM NEVIDITELNÉ.-- KLEE
KLASIKEM NAZÝVÁME SPISOVATELE, KTERÉ MŮŽEME CHVÁLIT, ANIŽ BYCHOM HO ČETLI.-- CHESTERTON
PRO SPISOVATELE EXISTUJE JEN JEDINÁ ZÁCHRANA: PSÁT.-- CHANDLER
ČLOVĚK JE DÍTĚTEM SVÉHO DÍLA.-- CERVANTES
ČLOVĚKA POSUZUJEME SPÍŠ PODLE OTÁZEK NEŽ PODLE ODPOVĚDÍ.-- VOLTAIRE
PROTO JSI BÁSNÍKEM, ŠŤASTNÝ ČLOVĚČE, ABY SES POKUSIL ZE VŠEHO HOŘKÉHO A ZLÉHO VYČAROVAT NĚJAKOU SMUTNOU KRÁSU.-- SCHEINPFLUGOVÁ
ARCHITEKTURA JE TO, CO ČINÍ ZŘÍCENINU KRÁSNOU.-- LE CORBUSIER
UMĚNÍ JE TAK VELIKÉ, ŽE VYPLŇUJE CELÉHO ČLOVĚKA.-- FLAUBERT
UMĚNÍ JE CIT.-- MUSSET
VŠECHNO POMÍJÍ, SILNÉ UMĚNÍ JE VĚČNÉ: BUSTA PŘEŽIJE MĚSTO, VERŠ PŘEČKÁ BOHY.-- GAUTIER
UMĚNÍ MÁ ZNEPOKOJOVAT. VĚDA VYVOLÁVÁ JISTOTU.-- BRAQUE
...EPOCHY A STALETÍ JSOU ONY MŽIKY NA JEVIŠTI, KDY VLASTNÍ UCHO SE DIVÍ, CO VLASTNÍ HUBA POVÍDÁ...-- WERICH
POPISOVAT, TO NENÍ NIC, DUCH DÍLA SE MUSÍ VYHNOUT VŠEM ZBYTEČNÝM SLOVŮM.-- ČAPEK K.
S UMĚLECKÝM DÍLEM BÝVÁME SPOKOJENI JEN TEHDY, KDYŽ NA NÁS ZAPŮSOBÍ TAK, ŽE V NÁS ZANECHÁ NĚCO,CO SI PŘI VEŠKERÉM MYŠLENKOVÉM ÚSILÍ NEMŮŽEME UJASNIT.-- SCHOPENHAUER
ŽÁDNÁ DOBA NEPOTŘEBUJE BÁSNÍKA TOLIK, JAKO TA, JEŽ MÁ ZA TO, ŽE HO MŮŽE POSTRÁDAT.-- PAUL
DÍLO, KTERÉ ČLOVĚK VYTVÁŘÍ, NENÍ NIC JINÉHO NEŽ FORMA DENÍKU.-- PICASSO
RADĚJI BYCH BYL ČLOVĚKEM V PODKROVÍ SE SPOUSTOU KNIH, NEŽ KRÁLEM, KTERÉMU SE NECHCE ČÍST.-- MACAULAY
ČLOVĚK MUSÍ MÍT V SOBĚ KUS KRYSTALU, NĚCO HLADKÉHO A ČISTÉHO A TVRDÉHO, CO SE S NIČÍM NEMÍSÍ A PO ČEM MUSÍ VŠECHNO SKOUZNOUT. HLAVNĚ UMĚLEC TO MUSÍ MÍT, ABY MOHL USILOVAT O DOKONALOST.-- ČAPEK K.
UMĚNÍ JE STAV DUŠE.-- CHAGALL
DOVEDU NAPSAT COKOLI. KDYBYCH TO NEDOVEDL, BYL BY ZE MNE PRAVDĚPODOBNĚ HLUPÁK.-- SHAW
CO JE KNIHA? ŘADA MALÝCH ZNAČEK. NIC VÍC. JE NA ČTENÁŘI, ABY Z NICH SÁM VYVODIL TVARY, BARVY A CITY, JIMŽ TYTO ZNAČKY ODPOVÍDAJÍ. NA NĚM ZÁVISÍ, JE-LI KNIHA MATNÁ NEBO SKVĚLÁ, OHNIVÁ NEBO LEDOVÁ.-- FRANCE
JE HOLDEM UMĚLCI, KDYŽ HO VYKRÁDAJÍ.-- BRAQUE
MÓDA JE TO, CO VYCHÁZÍ Z MÓDY.-- COCTEAU
NENÍ-LI KNIHA ZRCADLEM MOCNÉ INDIVIDUALITY, JE ASPOŇ JEŠTĚ ZRCADLEM ZAJÍMAVÝCH CHYB DUCHA.-- PROUST
PŘI ČETBĚ ZE SEBE VŽDYCKY TROCHU RÁDI VYSTUPUJEME A CESTUJEME.-- PROUST
NENÍ TĚŽKÉ DĚLAT VĚCI NOVÉ, ALE DOBRÉ.-- ROLLAND
...JAKMILE ZAČNETE HUMOR DEFINOVAT, ROZPITVÁVAT, TEORETICKY VYSVĚTLOVAT, UŽ JE PO SRANDĚ.-- CÍSLER
HOVOŘIT O POESII JE MNOHEM OBLÍBENĚJŠÍ NEŽ POESIE SAMA.-- ENZENSBERGER
SKUTEČNÝ UMĚLEC SE NEPŘEDVÁDÍ - JEST.-- ČAPEK J.
Z POUHÉ NUDY SE NEDÁ ANI DOST DOBŘE JÍT DO DIVADLA.-- TOPOL
O KNIZE SE DÁ SOUDIT I PODLE NÁZVU.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
KE PSANÍ MUSÍ BÝT TŘI VĚCI: PERO, INKOUST A ROZUM.-- BENGÁLSKÉ PŘÍSLOVÍ
KARIKATURA JE VŽDYCKY JENOM NA OKAMŽIK PRAVDIVÁ.-- MORGENSTERN
NEPÍŠE TEN, JEHOŽ BÁSNĚ NIKDO NEČTE.-- MARTIAL
BÁSNÍCI ZNAJÍ I KRAJINY, KDE NIKDY NEBYLI.-- JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ
BÁSNÍCI MAJÍ BÝT PRŮMĚRNÍ LIDÉ, ANI BOZI, ANI PRODAVAČI KNIH.-- HORATIUS
DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC. REŽISÉR NECHÁPE, CO CHCE AUTOR, HERCI NEROZUMĚJÍ, CO PO NICH CHCE REŽISÉR,A DIVÁCI NEVĚDÍ, CO SE DĚJE NA JEVIŠTI.-- STRINDBERG
TEN CHLAPÍK JE BLÁZEN, NEBO PÍŠE VERŠE.-- HORATIUS
KRITICI... JSOU VŠI, KTERÉ LEZOU PO LITERATUŘE.-- HEMINGWAY
ABYCHOM BYLI BÁSNÍKY, POTŘEBOVALI BYCHOM MNOHO ČASU; HODINY A HODINY SAMOTY.-- PASOLINI
VELKÉ IDEÁLY NEPOTŘEBUJÍ JEN KŘÍDLA, ALE I TERÉN, ODKUD BY MOHLY VZLÉTNOUT.-- HEMINGWAY
OBVYKLE CHVÁLÍVAJÍ DRAMATIKA, KTERÝ UMÍ VYVOLAT SLZY. STEJNÝ TALENT MÁ OVŠEM I OBYČEJNÁ CIBULE.-- HEINE
UMĚNÍ NEŽÁDÁ OD UMĚLCE TALENT, ALE DÍLO.-- LEC
Z KAŽDÉ NAPSANÉ POVÍDKY BY SE MĚL KONEC A ZAČÁTEK VYŠKRTNOUT. TAM TOTIŽ MY SPISOVATELÉ NEJVÍCE LŽEME.-- ČECHOV
NEMYSLI SI POŘÁD, ŽE MUSÍŠ VŠECHNO PROŽÍT, STAČÍ JEN POZOROVAT A TO BEZ KLIDU NEJDE. NEJVĚTŠÍ MILOSTÍ PRO NÁS, KTEŘÍ TO POTŘEBUJEME, JE UMĚNÍ DÍVAT SE A VIDĚT.-- ČAPEK K.
SPÁLENÉ KNIHY OSVÍTILY SVĚT.-- EMERSON
KAŽDÁ PŘEKÁŽKA UMOŽNÍ URAZIT DALŠÍ KUS CESTY.-- CAMUS
ČÍM VÍCE KNIH, TÍM MÉNĚ MOUDROSTI. ČÍM VÍCE SOULOŽNICTVÍ, TÍM MÉNĚ DĚTÍ.-- ROUSSEAU
NECHCI TVOŘIT SVÉ ŠTĚSTÍ, CHCI TVOŘIT SVÉ DÍLO.-- NIETZSCHE
JEDINÉ, ČEHO SE BOJÍM, JE LIDSKÁ HLOUPOST A TEMNOTA MYSLI!-- HÉRAKLES
PŘED LIDSKOU HLOUPOSTÍ JSOU I BOHOVÉ BEZMOCNÍ!-- ARISTOFANES
NEJVĚTŠÍ HLOUPOST JE DISKUTOVAT O HLOUPOSTI S HLOUPÝMI.-- ARISTOTELES
MARNOST NAD MARNOST, NIC NEŽ MARNOST...-- ŠALOMOUN
ZA VŠECHNA SVÁ VÍTĚZSTVÍ VDĚČÍM BOHŮM, KTEŘÍ POSTIHLI MÉ NEPŘÁTELE ZBABĚLOSTÍ A HLOUPOSTÍ!-- ALEXANDR VELIKÝ
TRAPNÁ JE ŘEČ HLUPÁKOVA, JENŽ UDÍLÍ RADY, JAKO VÁŠEŇ NEŠŤASTNICE, KTERÉ CHYBÍ VNADY.-- TIRUVALLUVAR
TEN, KDO MÁ CO ŘÍCI, VYSTAČÍ PÁR SLOVY, ZÁPLAVA SLOV HLUPÁKOVÝCH PRANIC NEVYPOVÍ!-- TIRUVALLUVAR
HLOUPOST BY NEMĚLA MÍT V TOMTO SÁLE MÍSTO A ANI JINDE BY NEMĚLA BÝT TRPĚNA.-- CESAR
I TO NEJVĚTŠÍ MOŘE MÁ SVÉ BŘEHY; BEZBŘEHÁ JE POUZE LIDSKÁ HLOUPOST.-- KONFUCIUS
ACH LIDSKÁ HLOUPOSTI! TY V PRACH MĚ SRAZÍŠ PŘEC! VŠAK BÍT SE BUDU, BÍT A BÍT AŽ NAKONEC!-- ROSTAND
SVĚT JE TRAGÉDIÍ PRO TOHO, KDO CÍTÍ, A KOMEDIÍ PRO TOHO, KDO MYSLÍ.-- SWIFT
HLUPÁK SE NEMĚNÍ, NEBOŤ ČAS HO MÍJÍ A ZKUŠENOST SE MU VYHÝBÁ.-- PUŠKIN
BLBOST OD NÁS SE VZDALUJÍCÍ SE ZDÁ MENŠÍ!-- RENČÍN
LIDSTVO UKLÁDÁ SVOU MOUDROST DO KNIH, A PROTO SAMO ZŮSTÁVÁ BLBÉ!-- JIRÁNEK
BLBÉ NENÍ STÁŘÍ, ALE TY BLBÉ KECY TĚCH DRUHÝCH O TOM!-- KOPECKÝ
V HUMORU SE BLBOST NEDÁ SCHOVAT. ZATÍMCO VÁŽNĚ ŘEČENÁ BLBOST MŮŽE VYPADAT DOKONCE JAKO DŮVOD K ZAMYŠLENÍ...-- MENŠÍK
BLBEC SE NEJLÉPE UTAJÍ TÍM, ŽE MOUDŘE MLČÍ... OVŠEM TEN, KTERÝ TO VÍ A PRAKTIKUJE, NENÍ VLASTNĚ VŮBEC BLBEJ!-- HORNÍČEK
LUČEBNÍM KAMENEM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PRAVOSTI DANÉHO BLBCE JE HUMOR: BLBEC SKUTEČNÝ NESNÁŠÍ, KDYŽ SI NĚKDO DĚLÁ Z BLBCŮ LEGRACI.V PRVNÍ ŘADĚ TO NESNÁŠEJÍ CENZOŘI...-- WERICH
PAKLIŽE ČLOVĚK ZVÍTĚZÍ NAD VLASTNÍ BLBOSTÍ, JE VÍTĚZEM NEBO PORAŽENÝM? V KAŽDÉM PŘÍPADĚ JE TO DOBRÉ...-- WERICH
ZBABĚLCI JSOU NEPOCHYBNĚ NEBEZPEČNÝ ŽIVEL, ALE CO TEPRVE ODVÁŽNÍ BLBCI?-- WERICH
BAVILO BY NĚKOHO BLBNOUT, KDYBY BLBNUTÍ BYLO POVINNÉ? NEBO NEBAVILO?-- WERICH
PŘEKONÁVAT VĚDOMĚ SVÉ SKLONY K BLBNUTÍ A BLBOSTEM JE NEJVLASTNĚJŠÍM PROJEVEM LIDSKOSTI.-- WERICH
SCHOPNOST BLBNOUT ODLIŠUJE ČLOVĚKA OD ZVÍŘAT NEJVÝRAZNĚJI. SNAD DOKONCE SPOLEHLIVĚJI NEŽ SCHOPNOST MYSLET ČI SMÁT SE.-- TVEJN
NEMŮŽE BÝT KAŽDÝ CHYTRÝ. STAČÍ, KDYŽ NEBLBNE, COŽ JE VESMĚS VELICE NESNADNÉ.-- TVEJN
ACHILLOVOU PATOU BLBCE JE HLAVA.-- TVEJN
BLBNUTÍ JE PRO MOUDRÉHO TEN NEJLEVNĚJŠÍ DRUH REKREACE.-- TVEJN
NENÍ NEZDOLATELNÝCH BLBOSTÍ; NEZDOLATELNÍ JSOU POUZE TI, KTEŘÍ NÁM PŘEDHAZUJÍ VŽDY NOVÉ A DALŠÍ BLBOSTI KE ZDOLÁVÁNÍ.-- TVEJN
BLBOST NEODHALENÁ PŮSOBÍ NEZÁVISLE NA NAŠEM VĚDOMÍ, A JE TUDÍŽ ŠKODLIVÁ; ŠKODLIVĚJŠÍ JE VŠAK BLBOST ODHALENÁ, ALE PŘEHLÍŽENÁ A TRPĚNÁ.-- TVEJN
VOLA LZE OSEDLAT, ALE TÍM SE Z NĚHO NESTANE JEZDECKÝ KŮŇ. BLBCE LZE POVÝŠIT, ALE TÍM NEZMOUDŘÍ.-- TVEJN
VELKÁ BLBOST JE VÍTANĚJŠÍ - ASPOŇ JI TAK SNADNO NEPŘEHLÉDNEME.-- TVEJN
ROZUMNÝ A TOLERANTNÍ ČLOVĚK NEZÁVIDÍ CHYTŘEJŠÍM ANI NEPOHRDÁ BLBĚJŠÍMI.-- TVEJN
ZA VŠE, CO JSEM NEBO ČÍM SE DOMNÍVÁM BÝT, VDĚČÍM SVÉ MATCE.-- LINCOLN
SEN JE KANÁL, KTERÝ VEDE POD SKUTEČNOSTÍ.-- REVERDY
ŠTĚSTÍ A ABSURDNO JSOU DĚTI STEJNÉ ZEMĚ.-- CAMUS
KDO V SEBE DOUFÁ, TEN NAŠEL NEJLEPŠÍ OPORU.-- HAVLÍČEK-BOROVSKÝ
POPÍRAT, VĚŘIT A POCHYBOVAT ZNAMENÁ PRO ČLOVĚKA TO, CO PRO KONĚ BĚH.-- PASCAL
NEŠŤASTNÝ ČLOVĚK SE MŮŽE OSVOBODIT JENOM ZAPOMENUTÍM NEBO SNĚNÍM.-- GUYAU
NEMYSLI NA SEBE, KDYŽ PÍŠEŠ, MYSLI NA DOJEM KRÁSY A OKOUZLENÍ A SKUTEČNOSTI, KTERÝ MÁŠ VYVOLAT.-- ČAPEK K.
KTERÁ ŽE JE NEJVĚTŠÍ Z LIDSKÝCH CTNOSTÍ? ČEKAT, ČEKAT A ZASE ČEKAT. TOŤ CTNOST VŠECH CTNOSTÍ, UMĚNÍ VŠECH UMĚNÍ, TAJEMSTVÍ VŠECH TAJEMSTVÍ.-- JOHN
KDO MÁ SVÉ MÍSTO NA VRCHOLU SOPKY, JE VŽDYCKY V NEBEZPEČÍ.-- SIENKIEWICZ
KDO NENAJDE KLID V SOBĚ, ZBYTEČNĚ JEJ HLEDÁ JINDE.-- ROCHEFOUCAULD
ČLOVĚK SE MŮŽE ROZLOUČIT SE VŠÍM, JENOM NE S NADĚJÍ.-- ERENBURG
V BOJI MEZI SVĚTEM A TEBOU DĚLEJ SEKUNDANTA SVĚTU.-- KAFKA
NENÍ UKRUTNĚJŠÍHO ZVÍŘETE NAD ČLOVĚKA BEZ SOUCITU.-- KOTZEBUE
NAČ SE ZATĚŽOVAT SOUCITEM VE SVÉM SRDCI, KDYŽ ÚPLNĚ STAČÍ PROJEVIT HO NAVENEK.-- ROCHEFOUCAULD
ŽENA, KTERÁ NÁS OPUSTILA, NENÍ UŽ TÁŽ, KTERÁ U NÁS BYLA.-- PROUST
CHCETE UMÍRNIT VLASTNÍ BOLEST? POHLEĎTE NA BOLEST CIZÍ.-- JOHN
ZDRAVÍ A VESELÁ MYSL JSOU ZDROJEM KRÁSY.-- CERVANTES
TŘEBA BYLO OVĚNČENO RŮŽEMI A PODŠITO SAMETEM, JHO URÁŽÍ VŽDY LIDSKOU DŮSTOJNOST.-- JOHN
SKUTEČNOST PŘEDSTIHNE KAŽDOU FANTAZII, PONĚVADŽ FANTAZIE PŘECE JEN MUSÍ POČÍTAT S JAKOUSI PRAVDĚPODOBNOSTÍ.-- TWAIN
ODNAUČIT SE KOUŘIT JE SNAD NEJSNADNĚJŠÍ VĚC POD SLUNCEM. JÁ SÁM JSEM SE O TO POKUSIL ASPOŇ 1000 KRÁT.-- TWAIN
LZE POČÍT BEZ MILOVÁNÍ? LZE ZTLOUSTNOUT BEZ JÍDLA?-- SUMERSKÉ PŘÍSLOVÍ
SAMOTA JE TRPKÁ.-- HAMERLING
OSUD LIDMI VLÁDNE.-- IUVENALIS
OSUDE LIDÍ, JAK PODOBÁŠ SE VĚTRU.-- GOETHE
ŠTĚSTÍ A NEŠTĚSTÍ LIDSKÉ NEZÁVISÍ POUZE NA LIDSKÉ POVAZE, NÝBRŽ TAKÉ NA OSUDU.-- ROCHEFOUCAULD
OPTIMISMUS JE, KDYŽ ŽENA NEUMYJE VEČER NÁDOBÍ V NADĚJI, ŽE ZÍTRA K TOMU BUDE MÍT VĚTŠÍ CHUŤ.-- THOMSONOVÁ
ČLOVĚK, NA NĚJŽ NADÁVAJÍ BLBCI, JE HODEN DŮVĚRY.-- SARTRE
JSEM S TĚMI, KTEŘÍ KOTVU ZVEDNOU I V NEJSILNĚJŠÍM PŘÍBOJI.-- NÉRISOVÁ
HISTORIE SVĚTA JE SOUHRN UDÁLOSTÍ, KTERÝM SE BYLO MOŽNO VYHNOUT.-- RUSSELL
TRVALÉ NEŠTĚSTÍ MÁ TU JEDINOU VÝHODU, ŽE TY, KTERÉ STÁLE SUŽUJE, NAKONEC ZOCELÍ.-- SENECA
TAJEMSTVÍ, JAK BÝT ŠŤASTEN, JE PROSTÉ: NEMÍT POTŘEB A NESPĚCHAT.-- JOHN
JSEM SLABÝ ČLOVĚK, ALE V MÉ SLABOSTI JE MÁ SÍLA; MŮJ SMUTEK MNE NEBOLÍ, MÁ OSAMĚLOST, TO BUDE ZÁROVEŇ MÉ PŘEMÝŠLENÍ;MÉ ODŘÍKÁNÍ, TO BUDE ZÁROVEŇ MÁ ČISTOTA.-- ČAPEK K.
A JAK SE ŘÍKÁ: JEN KDYŽ JE KORYTO. SVINĚ JE JIŽ NAJDOU.-- JOHN
DOBRÝ JE TEN, KDO ZAPOMÍNÁ NA SVÉ DOBRÉ SKUTKY A PŘIPOMÍNÁ SI SVÁ PROVINĚNÍ, ZLÝ JE NAOPAK TEN, KDO MÁ NA PAMĚTI PŘEDEVŠÍM SVÉ DOBRÉ SKUTKY A NA ZLÉ SI NEPAMATUJE.-- TALMUD
KAM SPĚJEME. NIKOLI DO PRÁZDNOTY. PRÁZDNOTA NÁS NEPOHLTÍ. SPĚJEME KE SVÝM PŘEDKŮM.-- TATARKA
ŠTĚSTÍ ZÁVISÍ NA DOBRÉM ZDRAVÍ A ŠPATNÉ PAMĚTI.-- BERGMANOVÁ
NĚKDO UDĚLÁ ZA PENÍZE VŠECHNO. I DOBRÝ SKUTEK.-- RIVÉRA
ÚSPĚCHY JINÝCH MNE MÁLO ZNERVÓZŇUJÍ. HORŠÍ BY BYLO, KDYBY BYLY ZASLOUŽENÉ.-- RENARD
NEJTĚŽŠÍ JE ODPOVÍDAT NA MLČENÍ.-- CAMUS
NIKDY NEJSME TAK ŠŤASTNI, NEBO NEŠŤASTNI, JAK SI MYSLÍME.-- ROCHEFOUCAULD
ČLOVĚK NEMUSÍ BÝT MOUDŘEJŠÍ NEŽ CELÝ NÁROD.-- BALZAC
STOJÍ ZA TO BÝT POCTIVÝM ČLOVĚKEM. PŘINEJMENŠÍM TI TO NIKDO NEBUDE ZÁVIDĚT.-- RIVAROL
ČLOVĚK NENÍ ANI ANDĚL, ANI ZVÍŘE, A JE OSUDNÉ, ŽE Z TOHO, KDO CHCE BÝT ANDĚLEM, STANE SE ZVÍŘE.-- PASCAL
ČLOVĚK NENÍ K STÁRU MOUDŘEJŠÍ, JE JEN OPATRNĚJŠÍ.-- HEMINGWAY
VŮBEC NEROZUMÍME TROSKÁM, AŽ DO DNE, KDY SE JIMI STANEME SAMI.-- HEINE
NEMŮŽEŠ-LI ČINIT TO, CO CHCEŠ, CHTĚJ DĚLAT TO, CO MŮŽEŠ.-- GREENE
PŘIČIŇ SE, ABYS BYL OPRAVDU TÍM, ČÍM SE CHCEŠ ZDÁT!-- GOETHE
LIDÉ NEDĚLAJÍ TO, CO CHTĚJÍ. NAŠTĚSTÍ!-- RENARD
VE SVĚTĚ MORÁLNÍCH HODNOT NEZVÍTĚZÍ TEN, KDO DRAVĚ ÚTOČÍ, ALE TEN, KDO TRPĚLIVĚ ČEKÁ.-- BABLER
LIDSKÉ ŠTĚSTÍ, TO JE TAKOVÁ ŠŇŮRKA, NA KTEROU NAVLÉKÁME MALÉ KORÁLKY, TAKOVÁ MALÁ ŠTĚSTÍ - ČÍM JSOU DROBNĚJŠÍ A ČÍM JE JICH VÍC, TÍM JE TO JEJICH ŠTĚSTÍ VĚTŠÍ.-- WERICH
CHARAKTER, TO JE OSUD ČLOVĚKA.-- HERAKLEITOS
V TVÉ HRUDI JSOU HVĚZDY TVÉHO OSUDU.-- SCHILLER
HLEĎ SI UDRŽET JASNOU HLAVU, JASNOU HLAVU ZA VŠECH OKOLNOSTÍ, KDYŽ MÁ ČLOVĚK ROZUM, MÁ SI HO VÁŽIT A NE HO ZAHAZOVAT PRO POKLESLOST NERVŮ...-- POLÁČEK
JE TEĎ TOLIK VŠELIJAKÝCH PŘEDPISŮ, JAKÝ MÁ ČLOVĚK BÝT, ŽE UDĚLÁ NEJLÉPE, KDYŽ ZŮSTANE TAKOVÝ, JAKÝ JE.-- LICHTENBERG
NEZÁLEŽÍ NA TOM, ABY SES VYROVNAL TOMU NEBO ONOMU ČLOVĚKU, ALE JDE O TO, ABY SES JEDNOU STAL SAMÝM SEBOU. BABLER
S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP, BEZ ÚSMĚVU VŠECHNO HŮŘ.Z.M.
TOPlist